Titta

UR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

UR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Om UR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Skolparken, skolträdgården och naturen fungerar alla som ett utmärkt pedagogiskt klassrum med tydliga kopplingar till de flesta undervisningsämnen. Med en genomtänkt utomhuspedagogik blir ofta nya elever synliga och får en chans att visa sina färdigheter, berättar flera av föreläsarna under seminariet. Medverkar gör utomhuspedagogen Torsten Kellander, rektor och lärare från Broholmsskolan i Lidköping samt landskapsarkitekten Anna Lenninger. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar den 12 april 2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Till första programmet

UR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö : Då har vi avverkat skogenDela
 1. Jag heter Marie Pilfalk och är rektor
  på Broholmskolan i Lidköping.

 2. Jag heter Kerstin Hessle
  och jobbar som utomhuspedagog.

 3. Hela min tjänst jobbar jag utomhus.

 4. Jag heter Patrik Tigerberg
  och är SO-lärare-

 5. -jobbar med idrott
  och är arbetslagsledare.

 6. Vi ska dela upp stunden i tre delar-

 7. -så jag börjar med
  att prata om skolans historik-

 8. -och hur man kan
  organisera utomhuspedagogik.

 9. Sen får ni höra om det praktiska.

 10. Broholmskolan är en fristående skola-

 11. -som startade 2003.

 12. Då började vi med 72 elever
  som en F-6-skola.

 13. Det är ett lärarkooperativ,
  där åtta lärare har skolan-

 14. -varav två varit naturskollärare.

 15. När vi började diskutera
  vår profil och vision-

 16. -bestämde vi att vi skulle jobba med
  friskvård, natur och miljö.

 17. På den tiden var det
  mycket diskussioner inom forskningen-

 18. -om vikten av
  daglig fysisk aktivitet.

 19. Vi bestämde att utomhuspedagogiken
  skulle få en stor plats hos oss.

 20. Efter fyra år
  släppte vi vår första nia-

 21. -så vi var en F-6-skola i ett år-

 22. -innan vi fick föräldraönskemål
  om att fortsätta upp på högstadiet.

 23. Vi fick tillstånd
  att bedriva högstadium-

 24. -så i dag är det en F-9-skola
  med 340 elever.

 25. Vi har haft en tioårig utveckling-

 26. -och en process där vi jobbat fram
  den utomhuspedagogik vi har i dag.

 27. Med utomhuspedagogiken vill vi
  hitta alternativ till klassrummet.

 28. Vi vill hitta alternativa miljöer
  där barnen också har ett lärande.

 29. Det var jättelätt i klasserna F-6-

 30. -för där fanns det många förebilder,
  som I Ur och Skur-verksamheten-

 31. -och vi hade egen erfarenhet
  av att jobba i de åldrarna.

 32. Problemet uppstod
  när vi startade vårt högstadium-

 33. -för där fanns ingen
  som hade gått före.

 34. Vi fick hitta egna vägar att gå.

 35. Det fanns inga föregångare-

 36. -och framförallt fanns det
  ingen kultur hos högstadielärarna-

 37. -att bedriva utomhuspedagogik.

 38. Vi fick börja med att ha-

 39. -en ständig punkt på dagordningen
  på högstadiets arbetslagsmöten.

 40. Den punkten hette "skogen".

 41. Vi startade varje möte
  med att prata om skogen:

 42. "Vilken klass ska vara ute i dag?"

 43. Varje fredag hade vi utomhustid-

 44. -och var tredje vecka
  fick klasserna vara ute.

 45. Sjuan var ute en vecka.
  Sen var åttan och nian ute.

 46. Vi pratade om
  vilken klass som skulle vara ute-

 47. -och vilket ämne de skulle jobba med.

 48. I början hade vi bara NO-ämnen ute-

 49. -men nu har vi fått med alla ämnen.

 50. Vilken lärare skulle följa med ut?
  De tre frågorna stod på dagordningen.

 51. När de frågorna var avklarade-

 52. -sa vår arbetslagsledare
  "Nu har vi avverkat skogen".

 53. Därav är vår rubrik på temat i dag
  "Nu har vi avverkat skogen".

 54. Det är inte så hemskt som det låter-

 55. -utan det var det första
  vi pratade om på mötena-

 56. -för att hela tiden
  ha det på dagordningen.

 57. Det har varit en process hela vägen-

 58. -för att ändra kulturen
  hos våra högstadielärare-

 59. -och från att ha varit lite trögt
  och att bara ha jobbat med NO ute-

 60. -så är det i dag lite huggsexa
  på den här punkten på dagordningen.

 61. "Nu är det min tur att få gå ut.
  Vi ska ha redovisning i svenska."

 62. "Jag ska ha engelska utomhus.
  Nu är det faktiskt min tur att gå."

 63. Lärarna har huggsexa om tiden,
  och det är en stor utveckling.

 64. Det är inte svårt-

 65. -tio år och en ny läroplan senare-

 66. -att känna att det är legitimt
  att ha utomhuspedagogik i skolan-

 67. -för nu har man flyttat över fokus
  mer på det entreprenöriella lärandet-

 68. -och man får in jättemycket av det-

 69. -i utomhuspedagogiken.

 70. Det handlar om att utmana sig själv,
  stärka sin självkännedom-

 71. -och hela tiden prova
  att vara "on the edge".

 72. Man ska vara flexibel.

 73. Det finns en god legitimitet
  för att ha utomhuspedagogik.

 74. Jag tänkte prata om
  vilka verktyg som kan behövas-

 75. -för en regelbunden utomhuspedagogik.

 76. Det är viktigt att jag som rektor
  är positiv-

 77. -för även om lärarna
  genomför utomhuspedagogiken-

 78. -måste de få stöd från skolledningen-

 79. -och för mig är det givet att det här
  ska vara en del i vår verksamhet.

 80. Vi har en naturpedagogtjänst-

 81. -och det kan inte alla ha-

 82. -men man bör avsätta tid för nån-

 83. -som har ansvar
  och driver verksamheten.

 84. Det ska inte vara
  utövertid för lärare-

 85. -utan nån ska ha lite ansvar.

 86. Jag måste ge förutsättningar
  schematekniskt-

 87. -för att det ska fungera.

 88. Vi börjar alltid med skogentiden
  när vi lägger schema.

 89. I åldrarna F-6 har man
  en halvdag i veckan i skogen-

 90. -och i årskurs 7-9
  har man var tredje vecka.

 91. Det är alltid på fredagsförmiddagen
  från morgon till lunch.

 92. Man kan undra hur vi får in det här
  i timplanen-

 93. -för det är inget ämne,
  utan det är alla ämnen.

 94. Vi har inget elevens val,
  så vi har tagit timmar därifrån-

 95. -och vi har tagit timmar
  från skolans val.

 96. Sen har alla ämnen fått ge
  lite av sin tid i timplanen-

 97. -då vi jobbar med alla ämnen utomhus.

 98. Två klasser är utomhus samtidigt-

 99. -så det kan vara
  32-36 elever ute i skogen.

 100. Man är alltid tre vuxna-

 101. -och Kerstin är oftast med.

 102. Hon håller i den praktiska biten
  och får allt att gå ihop-

 103. -så ämneslärarna
  kan fokusera på sitt ämne.

 104. Vi har mycket
  pedagogiska diskussioner på skolan-

 105. -om utomhuspedagogiken:

 106. Hur får vi in den i planeringen?

 107. Hur kan det bli
  ett naturligt sätt att tänka?

 108. Vad kan vi göra utomhus
  med det här arbetsområdet?

 109. Vi har skrivit ett förväntansdokument
  till våra föräldrar-

 110. -om vad de kan
  förvänta sig av skolan.

 111. I det har vi skrivit-

 112. -att när det är möjligt
  ska undervisningen ske i närmiljön-

 113. -eller utomhus.

 114. Det är inte bara i skogen-

 115. -utan vi är även på skolgården
  eller inne i staden.

 116. Vi vill vara tydliga mot föräldrarna
  om att det är en viktig del för oss-

 117. -och vi har ett kretsloppstänkande.

 118. Vi jobbar med de stora kretsloppen,
  vattnets och skogens kretslopp-

 119. -men också med små kretslopp.
  Vi har ett hönshus på skolgården-

 120. -med fyra hönor och en tupp.

 121. De får matrester från skolan
  och lägger ägg som äts på fritids-

 122. -så det blir ett litet kretslopp.

 123. Vi har även sopsortering på skolan-

 124. -och kompostering där vi lägger
  alla frukter som äts.

 125. Vi använder den
  i vår lilla skolträdgård.

 126. Vi har ingen stor skolträdgård-

 127. -utan vi har odlingslådor hos oss.

 128. Vi får i alla fall synliggjort
  det kretsloppet också.

 129. Vi måste också vara tydliga
  när vi nyanställer folk-

 130. -och vi har ju expanderat så vi har
  hela tiden fått in ny personal.

 131. Vi är tydliga
  vid anställningsintervjuer-

 132. -om att det är viktigt
  att man vill jobba utomhus.

 133. Det är lätt att säga
  att man är intresserad av det-

 134. -men när man väl ska
  undervisa utomhus-

 135. -så börjar tidsperspektiven komma in:

 136. "Jag behöver vara i klassrummet,
  för jag måste hinna med det."

 137. Då får man lyfta dem och säga:

 138. "Kan du vinna nåt
  genom att vara ute i det momentet?"

 139. Vi är tydliga vid anställningar
  om att vi är utomhus i alla väder-

 140. -oavsett om det
  är jättekallt, regnar eller snöar.

 141. Det är ytterst sällan vi är inomhus,
  och det kanske Kerstin pratar om sen.

 142. Vi går väldigt sällan in
  på grund av vädret.

 143. Vi har mycket lägerskolor, så lärarna
  måste vara beredda på-

 144. -att vara på lägerskola varje år
  och ibland mer än en gång per år.

 145. Då ska man kunna bo ute i tält.

 146. Vi måste ge förutsättningar för dem
  som inte har den erfarenheten-

 147. -så vi jobbar mycket med
  att låta lärarna få fortbildning-

 148. -och det är viktigt
  att alla lärare får fortbildning-

 149. -så att man inte bara skickar i väg
  entusiasterna-

 150. -för de är redan entusiastiska.

 151. Alla ska åka på fortbildning
  så att man drar åt samma håll.

 152. En obligatorisk fortbildning hos oss-

 153. -heter "Ute är inne"
  och ges vartannat år.

 154. Linköpings universitet
  är en av arrangörerna-

 155. -och den får alla åka på.

 156. Sånt är viktigt,
  så att man får verktygen som lärare-

 157. -för det är svårt
  att hålla nåt vid liv annars.

 158. Vi har jobbat med
  fortbildning åt andra-

 159. -och det är fortbildning för oss,
  för då måste vi tänka till om-

 160. -vad vi gör och sätta ord på det.

 161. Hur kan vi stödja oss
  i kurs- och läroplaner?

 162. Det utvecklar också
  oss och lärarna på skolan.

 163. Med det lämnar jag över till Kerstin,
  som berättar mer om det praktiska.

 164. Jag heter Kerstin
  och jobbar som utomhuspedagog.

 165. När jag kommer in i skolan
  får jag ofta höra:

 166. "Nu känns det att du är inne igen."

 167. "Jaha, vad är det som känns?"

 168. Jo, jag sprider ofta
  ett mol av rökdoft omkring mig.

 169. Det kan kännas jobbigt,
  men mina barn säger:

 170. "Det är ju du mamma. Du luktar rök."

 171. Elden är en trogen följeslagare
  när vi är ute.

 172. Ute, ja... Jag jobbar med barn
  från förskoleklass upp till nian-

 173. -och hela veckan är jag ute.

 174. Utomhuspedagogiken
  är inte bara skogen-

 175. -men när man går utanför skoldörren
  är det utomhuspedagogik.

 176. Där finns möjligheter.

 177. Om man tänker på skolgården,
  så är den hemma.

 178. Där är man nära,
  och där är det lätt att kliva ut.

 179. Man behöver inte planera mycket
  och vara lika förberedd-

 180. -som om man går längre bort. Man kan
  ta kortare turer och gå in igen.

 181. Den finns alltid där
  och är vardagsute för oss.

 182. Skolgården ska man inte förringa,
  utan den är en fantastisk plats.

 183. Jag är inte så mycket på skolgården,
  och jag kallas "Skogenfröken"-

 184. -så i skogen har vi en basplats.

 185. Det är en fantastisk plats
  som har byggts upp under lång tid.

 186. Det gäller att hitta en plats
  som ligger i en närbelägen skog-

 187. -dit förskolebarnen lätt kan ta sig-

 188. -men dit äldre barn snabbt cyklar,
  och där det finns ett vindskydd-

 189. -för det finns ju regniga dagar,
  även om de är färre än man tror.

 190. Man behöver en eldplats
  som man kan sitta runt-

 191. -och gärna lite öppen miljö.

 192. Det är en otrolig tillgång
  när man jobbar med barn.

 193. Det blir en plats
  som barnen älskar att komma till-

 194. -där de blir trygga och hittar-

 195. -och dit man tar med sig sin familj
  på helgen.

 196. En sån skolskog kan man få hjälp med
  och man kan få göra lite extra där.

 197. Det gör inget
  om man tar ner lite slanor-

 198. -när man har en skolskog.

 199. På den platsen är man en gång
  i veckan och skolgården är vardagen.

 200. Andra platser går man till ibland.
  Man kanske vill håva i Vänern-

 201. -och då kan man ta sig längre bort.

 202. Man kanske vill använda en park-

 203. -en stadsmiljö-

 204. -eller ta bussen en liten bit bort.

 205. Det kanske händer nån gång i månaden
  att man tar sig en sån bit bort.

 206. Sen finns de fantastiska tillfällena
  som barnen tänker på-

 207. -när de tänker på att jobba utomhus-

 208. -och det är när man får ta bussen
  fem mil bort och vandra på Billingen-

 209. -eller när man får ta bussen
  till Halle-Hunneberg-

 210. -och jobba med bergarter
  och borra ner tiotusen år tillbaka.

 211. Såna speciella tillfällen
  händer två gånger per år-

 212. -som lägerskolorna.

 213. I nian får man ta nattåget upp till
  Fjällen och göra en fjällvandring.

 214. Men skolgården och skolskogen
  är fantastiska som vardagsmiljöer-

 215. -men allt är fantastiskt att få med.

 216. Det finns olika miljöer
  att vara i utomhus.

 217. De finns där och bara väntar.

 218. Från början jobbade vi mycket med NO-

 219. -men ju mer vi jobbar märker vi
  att bara fantasin sätter stopp.

 220. Alla ämnen finns.

 221. Svenska kommer nästan på köpet,
  ofta som en redovisning.

 222. Men från början
  tyckte lärarna hos oss där uppe-

 223. -i sjuan-nian på andra våningen-

 224. -att man var tvungen att gå ut.
  Vi skulle ju gå ut.

 225. Men lärare sa:

 226. "Man måste tänka på
  det som är bra att göra ute."

 227. När man tänker att utomhusmiljön
  ska komplettera inomhusmiljön...

 228. Man ska inte bara
  ta med sig allt jobb ut-

 229. -utan man får tänka när man planerar:
  "Vad är bättre att göra utomhus?"

 230. "Det kanske är det här momentet.
  Annars gör jag det inomhus."

 231. När man väl har börjat jobba ute-

 232. -får man ett tänk
  kring vad som passar att göra ute.

 233. Tänk inte att allt
  måste göras utomhus.

 234. Det som är bättre att göra utomhus
  ska man göra ute.

 235. Ja...

 236. För att det ska bli lätt
  att jobba utomhus för lärarna-

 237. -är en tjänst som min fantastisk,
  för det är jag som fixar sakerna.

 238. Jag ser till att det finns torr ved-

 239. -och att alla saker faller på plats.

 240. Det finns på vår skola
  ett ganska bra inomhusförråd-

 241. -med alla grejer
  som hör till utomhusarbetet.

 242. Det finns också ett utomhusförråd.

 243. Förutsättningarna
  finns också för lärarna.

 244. De är positiva till att vara ute.

 245. Vi har en liten budget. Det är bra
  om man behöver köpa saker då och då.

 246. Det är en bra förutsättning
  att ha lite pengar.

 247. Det är viktigt
  att få med föräldrarna på tåget.

 248. De är med på tåget
  när de startar i sexårsverksamheten-

 249. -men hela vägen har vi dem med-

 250. -så att man
  kommer med någotsånär bra kläder.

 251. Det pausar lite på högstadiet-

 252. -för det är inte alltid man vill se
  likadan ut-

 253. -med underställ, fleecetröja
  och raggsockar-

 254. -men det händer
  att de som varit ute...

 255. Man känner
  vilken klass som har varit ute-

 256. -för de luktar rök,
  särskilt på vintern.

 257. De slänger ibland av sig överdragen
  och går i kallingarna inomhus.

 258. Det sker inte ofta, men de blir vana-

 259. -och en förutsättning är
  att barnen har vanan inne.

 260. Ja... Det var jättebra att lärarna
  fick fortbildning, att ha en budget-

 261. -och att bygga långsamt.
  Det vi har nu, efter tio år-

 262. -hade vi inte från början.
  Man får ta det lugnt-

 263. -och hitta lösningar allteftersom.

 264. För att det ska vara lätt att gå ut
  på skolgården eller att gå längre-

 265. -finns det alltid nedpackade saker.

 266. Vi har en kärra. Det är bra om man
  ska cykla eller dra den efter sig.

 267. I den finns första förband
  som passar för utomhusmiljö-

 268. -och man har fått lära sig
  att det är bra att ha myggmedel med-

 269. -och att det ligger Xylocain där
  om nån får ett stick-

 270. -så man fyller på med extra saker.

 271. I kärran finns en låda med knivar-

 272. -för på den fria tiden
  får man använda kniv, såg och borr.

 273. Spetsen på knivarna är avtagen.

 274. Det finns rep och snöre-

 275. -och plastpåsar
  som används till allt möjligt.

 276. Man kan ha råkat trampa i bäcken-

 277. -och behöver ta på sig
  plastpåsar och torra strumpor.

 278. Det finns extra kläder, om nån
  har glömt en tröja, sittunderlag-

 279. -klasslistor, så man kan ringa hem
  om nån blir sjuk-

 280. -och det finns en väg till basplatsen
  så att man kan hämta elever.

 281. Pennor och block har vi,
  och allt förvaras i lådor-

 282. -så det inte blir blött av regn.

 283. Kärran står alltid redo-

 284. -och om man ska hinna ut-

 285. -så ska det vara färdigt, så att man
  bara tar kärran och kommer ut.

 286. Man får se till att det är klart.

 287. Det är till och med så...
  Nu pratar jag om de yngre barnen-

 288. -men när de kommer
  på sin första träff-

 289. -får de i läxa över sommaren,
  för de börjar förskolan på hösten-

 290. -men de kommer på vårkanten.

 291. Då får de i läxa
  att träna på att kissa utomhus.

 292. Barn har inte alltid gjort det-

 293. -pojkar möjligtvis, men inte alltid.

 294. Det går inte att hålla sig
  en hel förmiddag ute i skolskogen-

 295. -så man måste ibland gå på toaletten.

 296. Det finns en påse med en toarulle,
  en spade och våtservetter.

 297. Ibland behöver man använda spaden.

 298. Bra utrustning - vad kan det vara?

 299. Plastlådor med lock är bra att ha-

 300. -så att allt man vill lasta i
  håller sig bra ute.

 301. Trangiakök, för att laga mat ute-

 302. -antingen på skolgården
  eller en bit bort-

 303. -och en påse i samma färg...

 304. Om man har ett rött Trangiakök
  har man påse-

 305. -och så står det: "I utrustningspåsen
  finns visp, skärbräda och kniv".

 306. Då säger man:
  "Rött kök, här är ert. Jobba vidare."

 307. "Här är receptet och maten."

 308. Trangiakök är bra, för att äta ute
  är fantastiskt viktigt.

 309. Om man inte lagar maten,
  får man aldrig glömma fikat.

 310. Den fria tiden
  får man heller aldrig glömma-

 311. -för det första de frågar
  varje gång är: "När är det fritt?"

 312. När man är trygg
  i sin miljö ute i skolskogen-

 313. -är det härligt att få vara där
  och ha sina platser.

 314. Man ser också när barnen blir trygga
  och tar till sig skogen-

 315. -att när det har hänt nåt i skogen
  så blir de oroliga för den.

 316. Vi har fått en bamsearena. De kommer
  upp som jättesvampar hos oss-

 317. -och den tog en bit av skogen
  där vi var ibland.

 318. Då skrev våra elever
  direkt till kommunen och undrade:

 319. "Vad händer? Hur kan ni ta vår skog
  där vi har våra kojor?"

 320. Vi fick nåt brev
  om att vi måste ha det.

 321. Det engagemanget är viktigt
  och barnen brinner för sin skog-

 322. -och de vill vara rädda om miljön.

 323. Två år efter att de tagit bort skogen
  fanns en liten hörna kvar-

 324. -med rester av en koja.

 325. Även när eleverna var två år äldre,
  varje gång vi cyklade förbi sa de:

 326. "Heja kojan!" Den stod kvar där.

 327. De tar till sig miljön och skogen-

 328. -och Trangiakök och mat är bra.

 329. Elden är också...

 330. Att inte tända elden och sitta runt
  en eldstad utan eld är inte mysigt.

 331. Ibland säger de "Tänd inte elden",
  för de vill inte lukta rök-

 332. -men sen blir det kallt och det är ju
  mysigt, så vi får tända den ändå.

 333. Vi hugger vår ved själva.
  Vi får stockar från kommunen-

 334. -som vi sågar och hugger.

 335. Håvar av alla de slag är fantastiska.

 336. Jag har alltid älskat att håva. Det
  är nog därför jag har det här jobbet.

 337. Om man inte har vatten i närheten
  kan man ha slaghåvar.

 338. Det är det första jag skulle köpa in.

 339. Man håvar i buskar och i längre gräs.

 340. Det kan vara i kanten av skolgården,
  i skogen eller var som helst.

 341. Att få titta i en slaghåv som är
  för småkrypen som finns i miljön-

 342. -och se den mångfald som finns av
  hoppstjärtar, spindlar, skalbaggar-

 343. -myror och flugor som kommer upp
  är fantastiskt.

 344. Djur är nåt som barn alltid...
  Det kan man aldrig konkurrera med.

 345. Håvar, burkar, luppar,
  förstoringsglas och spadar-

 346. -är bra att ha i sitt förråd.

 347. Gamla plåtar...

 348. Att få göra upp eld håller på att bli
  bortglömd kunskap hos oss.

 349. Det är spännande
  att det tar eld nånstans-

 350. -när man eldar i en papperskorg,
  och det blir experiment av det-

 351. -men lär man sig hantera eld
  på ett bra sätt-

 352. -behöver man inte
  elda i papperskorgen.

 353. Våra sexor skickar vi ut två i taget.

 354. De har fått utbildning,
  så de åker före oss andra-

 355. -och när vi kommer till skogen
  brinner elden.

 356. Det är väldig prestige
  i att få en fin eld.

 357. Att inte ha lyckats tända elden
  är inte bra.

 358. En väldigt rolig första uppgift
  när man ska ha eld-

 359. -är att göra tändpapper.
  Man samlar stearinljus-

 360. -smälter dem i en plåtburk,
  rullar tidningspapper i små buntar-

 361. -och doppar dem med en korvtång-

 362. -så får man gratis tändpapper
  som räcker hela läsåret.

 363. Det är roligt och lätt.

 364. Då får man lätt upp eld också.

 365. Måttband, rep och metersnöre...

 366. Sen sågar vi våra egna meterpinnar-

 367. -och det är användbara saker.

 368. I kikare kan man titta på fåglar.
  Man kan mata fåglar.

 369. Böcker och inplastade papper...

 370. Att artbestämma i en bok
  är klurigt för de yngre.

 371. De äldre kan man använda böcker-

 372. -men inplastade artplanscher är bra.

 373. Skrivunderlägg, kåsor och skedar...

 374. Om man lagar mat är det bra
  att ta med en låda med det.

 375. Vattendunkar.

 376. Att börja fylla på sitt utomhusförråd
  med användbara saker-

 377. -gör det lättare, och att ha nån
  som ser till att det finns-

 378. -eller att man kan fråga nån
  som har det packat och klart.

 379. Ja...

 380. Jag jobbar som SO-lärare
  på Broholmskolan-

 381. -och högstadiet startades 2003
  men jag anställdes 2005-

 382. -då den första sjuan började.

 383. Vi skulle jobba med utomhuspedagogik,
  men först gjorde mest NO-lärarna det-

 384. -och då körde de varannan vecka.

 385. Allteftersom har vi förändrat
  hur vi jobbar-

 386. -och svårigheten
  ur ämneslärarsynpunkt-

 387. -är att de yngre
  har ett mer konkret innehåll-

 388. -medan vårt är mer abstrakt
  och svårt att få till utomhus.

 389. Men det har släppt.
  Vi har hjälpt varandra-

 390. -och vi har inspirerats av materialet
  som de har jobbat med det i F-6.

 391. Vi har kopierat och utvecklat det.

 392. Jag tar först upp lite-

 393. -om hur vi arbetar och planerar
  ur ett ämneslärarperspektiv.

 394. Sen tar jag konkreta exempel
  på hur och vad vi jobbar med.

 395. Fokus är på SO, men Kerstin fyller i-

 396. -med hur vi jobbar med idrott,
  hemkunskap och matte.

 397. Vi lägger upp
  en grovplanering för året-

 398. -med de områden
  arbetslaget ska ta upp-

 399. -de områden jag som SO-lärare har,
  t.ex. ekonomi, lag och rätt-

 400. -eller religion, etik och moral.
  NO-läraren berättar vad den ska göra.

 401. Sen jobbar vi mycket ämnesintegrerat
  och samarbetar mellan olika ämnen.

 402. Sen försöker vi koppla in skogen.

 403. När jag lägger upp mitt arbetsområde
  och de delar jag ska få med-

 404. -börjar jag med att tänka på
  vad jag kan göra ute i skogen.

 405. Vi kallar det skogen-

 406. -men det kan vara andra miljöer
  om man t.ex. gör fältstudier.

 407. Till 80 % av fallen
  åker vi till basplatsen-

 408. -och genomför det.

 409. När vi har haft grovplaneringen
  på studiedagarna innan sommarlovet-

 410. -där vi bestämmer
  cirka vad vi ska ta upp-

 411. -har vi en kontinuerlig diskussion
  om vad vi kan göra.

 412. Vi har områden som vi vill ta upp,
  men dyker det upp ett aktuellt ämne-

 413. -försöker vi plocka in det
  och vara flexibla.

 414. Det finns en ås i Lidköping,
  där de bryter sand där-

 415. -och en klass var där förra veckan
  och tittade och diskuterade det.

 416. Även om vi har en grundstruktur
  går vi ifrån den ofta-

 417. -och det bryts av med studiedagar,
  så det är en stor flexibilitet.

 418. Nåt viktigt som vi har diskuterat är-

 419. -att vi inte ska krysta fram nåt
  och gå ut om vi inte har nåt.

 420. Det ska ge nåt att koppla ihop teorin
  som vi jobbar med inne i skolan-

 421. -med det praktiska i skogen.
  Det ska bli nåt konstruktivt-

 422. -där man får det lilla extra.
  Man kryddar med det.

 423. Vi har gått på nitar också,
  och gjort saker ute som inte funkat.

 424. Då har vi plockat in nåt annat
  och utvecklat det åt ett annat håll.

 425. Formen för det vi gör är olika.

 426. Ibland startar vi upp med nåt
  ute i skogen.

 427. Jag tar upp några exempel sen,
  men det kan vara en uppstartsfas-

 428. -eller att man har börjat med nåt
  teoretiskt inne i klassrummet-

 429. -som man jobbar vidare med ute.

 430. I de flesta fall har vi
  nån form av redovisning utomhus.

 431. Det kan vara en presentation
  eller en diskussion.

 432. Om vi går över till
  vad vi gör praktiskt i olika ämnen-

 433. -kan man se i kursplanen Lgr 11-

 434. -att man kan gå ut och att den
  förutsätter att man ska gå ut.

 435. I geografi står det
  att man ska genomföra fältstudier.

 436. Man ska komma ut
  och titta på närmiljön-

 437. -både kultur- och naturlandskapet.
  Det är svårt att göra i klassrummet.

 438. Man kan använda hjälpmedel
  som Google Earth och annat-

 439. -men det är
  när man väl är i stunden och ser det-

 440. -som man lär sig mycket.

 441. Ett arbetsområde
  kallar vi för "Hamnstaden".

 442. Lidköpings kommun
  planerar ett nytt område-

 443. -där man vill koppla staden
  mer till sjön-

 444. -för även om vi ligger vid Vänern
  är det en bit ner dit-

 445. -och det är inte som i andra städer
  där sjön ligger precis vid staden.

 446. Vi har varit ute i området
  som man planerar att bygga.

 447. Jag, Kerstin och en annan lärare
  gick igenom hur det ska se ut framåt-

 448. -och vad man tänker på
  utifrån miljö- och hälsoaspekt.

 449. Därefter fick eleverna sätta sig in i
  översiktsplanen för området-

 450. -och jobba med den nutida kartan-

 451. -men även framtida kartor.

 452. Sen cyklade vi tillbaka till området,
  och eleverna redovisade för oss.

 453. De guidade runt oss
  och berättade hur det skulle se ut-

 454. -och visade att de hade kunskaper
  om de framtida kartorna.

 455. Vi jobbar mycket med
  värderingsövningar.

 456. När vi jobbar med religion
  har vi ofta fyra-hörns-övningar.

 457. Jag säger ett påstående
  som eleverna får ta ställning till-

 458. -utifrån tre eller fyra alternativ.
  Det är en bra övning att göra ute.

 459. Den bygger på en klassrumssituation
  där man har fyra hörn-

 460. -men den funkar bra utomhus också,
  där man t.ex. har olika träd-

 461. -som står för olika alternativ.

 462. Den fungerar bra,
  och i de diskussionerna kan man se-

 463. -att de elever som inte trivs bra
  i klassrummet där man har roller...

 464. Kommer den eleven ut i skogen
  så släpper mycket av fasaderna.

 465. Då ser man att det ger
  det lilla extra kunskapsmässigt.

 466. Det är de elever som inte trivs
  i klassrumssituationen-

 467. -som växer mest ute i skogen.

 468. De som presterar högt i skolan
  presterar även högt i skogen-

 469. -men den stora skillnaden ser man på
  dem som har en roll i skolan.

 470. Vi gjorde fyra hörn ute-

 471. -när vi jobbade med religion
  och samhällskunskap om lag och rätt.

 472. Vi pratade om att gradera brott.

 473. Jag sa ett påstående om ett brott-

 474. -och eleverna fick ta ställning
  till vilken påföljden skulle bli.

 475. Vi hade allt från böter till livstid-

 476. -och de fick gå till stationerna
  och argumentera för det.

 477. Det går inte bara att smyga undan,
  utan man får vara delaktig.

 478. Vi har också arbetat med
  geografi, religion och idrott.

 479. Eleverna i årskurs sju-

 480. -fick fördjupa sig
  i nån kristen kyrka i Lidköping.

 481. Vi samlade ihop kyrkorna-

 482. -och sen fick eleverna i grupp
  ta reda på var de fanns-

 483. -med hjälp av ett geografiskt
  informationssystem som Google Earth.

 484. Sen fick de rita ut det på en karta-

 485. -och cykla i väg
  och hitta den i verkligheten.

 486. Där kommer idrotten in
  med kartkunskap och orientering.

 487. I läroplanen står det att eleverna
  ska kunna använda sig av GIS-

 488. -ett geografiskt informationssystem,
  och Google Earth är ett alternativ.

 489. Som ni kommer att se
  på bildspelet sen-

 490. -är det vanligaste vi jobbar med
  ända ifrån lågstadiet-

 491. -att skapa kartor.

 492. För ett tag sen
  jobbade vi med sjuorna.

 493. De hade uppstart
  när vi jobbade med världskartan-

 494. -så de fick rep, som vi hade med oss,
  och knivar-

 495. -och skulle skapa
  en världskarta på marken.

 496. Den blir alltifrån tre
  till tio meter-

 497. -och det är intressant att se-

 498. -de mentala kartorna
  där Sverige är stort.

 499. Börjar man där och sen tar Asien-

 500. -så försvinner man i väg.

 501. Det är vanligt, och när de är klara
  jämför de med varandra.

 502. Man får en bra diskussion
  kring läget mellan dem-

 503. -om storleksrelationer-

 504. -och om geografiska begrepp
  som man trycker på i kursplanen.

 505. Om det är en redovisning delar jag ut
  laminerade lappar-

 506. -med städer, länder, hav eller nåt-

 507. -och sen ska de skapa dem.

 508. Sen tar man även en diskussion där.

 509. En annan bra form är dramatisering.

 510. Vi gör det utomhus i svenska och SO.

 511. Man kan vara i skolgårdsmiljö-

 512. -men i dramatisering krävs det
  att man kommer i väg en bit-

 513. -och får det slutna rummet.

 514. Kartor är enklare att jobba med
  i skolgårdsmiljö-

 515. -men vid dramatiseringar
  eller värderingsövningar-

 516. -är det känsligt att bli avbruten,
  så det ska man ha en bit från skolan.

 517. I kursplanen för religion ska man
  ta upp t.ex. vardagliga dilemman.

 518. Nåt som vi har gjort flera gånger
  är...

 519. Eleverna får...

 520. Vi ska se...

 521. De skriver ett manus
  på ett vardagligt dilemma-

 522. -sätter sig in i roller
  och spelar upp det full ut.

 523. Sen får de andra ha synpunkter, bryta
  och diskutera-

 524. -utifrån olika etiska modeller-

 525. -som konsekvensetik eller pliktetik.
  De diskuterar hur personerna tänkt.

 526. Dramatisering
  är bra att arbeta med utomhus-

 527. -och man får med svenskan.

 528. Hemkunskap och idrott
  är också genomgående-

 529. -och en tredjedel av det centrala
  innehållet i idrotten-

 530. -heter friluftsliv och utevistelse.
  De andra är rörelse och livsstil.

 531. Om en tredjedel är friluftsliv-

 532. -legitimerar det
  fredagsförmiddagarna.

 533. Man får det här kring hela året-

 534. -inte bara när det är bra väder-

 535. -utan även i spöregn
  och när det är iskallt.

 536. Man ser klasserna under tonåren...

 537. De har nya vita boots och tajta jeans
  när det är svinkallt-

 538. -men vid tillfälle två
  har de tagit på sig lite mer.

 539. Det centrala innehållet
  i idrott och hälsa-

 540. -är att planera, organisera
  och genomföra friluftsaktiviteter.

 541. Det kommer delvis in
  i skolundervisningen-

 542. -men även i progressionen,
  som Kerstin ska berätta om-

 543. -där vi genomför olika vandringar.

 544. Vi jobbar även med badvett
  och säkerhet vid vatten vintertid.

 545. Skolan är belägen vid Lidan,
  en liten å i Lidköping.

 546. De sista åren har det frusit på bra-

 547. -och då har vi isvett
  och jobbar vi med lina och isdubbar.

 548. Kerstin, du kan fylla på
  med lite om hemkunskapen.

 549. Vi har inte lång tid kvar-

 550. -men det är ett fantastiskt samarbete
  mellan hemkunskapen och idrotten.

 551. Vi gör vandringar.

 552. Vi har gemensamt åkt upp med niorna
  några år.

 553. Man planerar en resa med egen budget,
  med mat och utrustning-

 554. -och genomför en vandring
  under tre dagar.

 555. Det är många nervösa nior
  som kliver på tåget-

 556. -och vi åker upp
  till Jämtlandsfjällen.

 557. Sen är man ute utan nånting.

 558. Telefonladdningen tar fort slut.

 559. Det är utedass, och man får
  hämta in vatten och bära ut det.

 560. Bastu - där satt det några andra
  som var nakna.

 561. Det är en fysisk prestation
  så man måste ha planerat maten rätt-

 562. -med sina 60 kronor per elev och dag.
  Var det rätt mat?

 563. "Hjälp, vi glömde gasen hemma!"

 564. En massa såna saker kan hända,
  och då får man hjälpa varandra-

 565. -men det finns inga mer nöjda elever
  än när vi åker tillbaka.

 566. Det är fantastiskt-

 567. -och vi tror att det är
  en stor livslärdom för dem.

 568. Många ämnen är inblandade, men
  framförallt hemkunskap och idrott.

 569. Jag tänkte ta snabbt-

 570. det vi ser som väldiga vinster
  med att komma ut.

 571. En av dem vinsterna är,
  som jag pratade om förut-

 572. -att man blir förtrogen med naturen
  och lär sig att tycka om den.

 573. Då vet man vad man ska vara rädd om-

 574. -och man vill inte att skogen
  försvinner. Man är rädd om miljön.

 575. Det är lättare att som vuxen
  gå ut i naturen och koppla av-

 576. -om man har gjort det som liten-

 577. -även om man tar en paus i tonåren.

 578. Man krockar inte lita lätt ute.

 579. Det finns plats för alla
  och det blir färre konflikter.

 580. Man leker längre.

 581. På skolgården möter man fler elever
  och man måste ha en attityd-

 582. -men ute i skogen släpper ofta det.

 583. Man kan leka fast man går i nian.

 584. Vi har ett exempel.

 585. Vi hade planerat mycket
  och hade ett späckat schema-

 586. -men när niorna kom ut
  började de leka kurragömma-

 587. -och de släppte på alla tuffa ytor.

 588. Det var en stel klass.

 589. De fick hålla på,
  så förmiddagen försvann i lek-

 590. -men man ser vinsten
  i den sociala biten.

 591. Vi bara släppte vår planering.

 592. Det är som sagt en avslappnad miljö
  där det är lätt till samtal.

 593. Det är lätt att prata kring en eld-

 594. -och elever hittar
  nya konstellationer.

 595. Nån man aldrig har pratat med förut
  pratar man med där.

 596. Jag måste bara berätta
  om lilla Linda.

 597. När hon började förskoleklassen
  hatade hon skogen.

 598. Hon trampade mig i bakhasorna
  och trampade av mig kängorna ibland-

 599. -i två år.

 600. Sen en lördag, när vi var ute
  och jobbade på vårt vindskydd-

 601. -kom Linda med sin familj.
  De är ute och går vid basplatsen.

 602. "Hej! Vad gör du här?"

 603. "Ja", sa Lindas mamma.
  "Hon har släpat oss ut i skogen."

 604. "Hon har tjatat oss ut i skogen
  för att visa ett svampställe."

 605. Vi har ett trattkantarellställe-

 606. -och hon hade
  tjatat ut sin familj i skogen.

 607. Då tänker man "Yes!".
  Sånt lever man på.

 608. Eller Stefan som springer förbi mig
  och säger:

 609. "Du, jag hörde koltrasten i dag."

 610. Han har inte bara sprungit där
  utan han har hört koltrasten.

 611. Eller Eva, som börjat på gymnasiet
  och kommer och berättar-

 612. -att hon är bäst i sin grupp,
  för hon har satt upp ett Trangiakök.

 613. "Jag är bäst."

 614. Såna saker lever man på,
  för det är fantastiskt.

 615. Även om vi säger
  att det inte finns nåt dåligt väder-

 616. -så finns det olika väder ute-

 617. -men vädret är aldrig lika dåligt
  som när man ser ut genom ett fönster.

 618. Vi har ställt in skogentiden en gång
  under de här tio åren-

 619. -och det var Gudrun eller nåt.

 620. Det blåste för mycket, så vi var
  osäkra på hur träden skulle hålla.

 621. Det var allt från oss.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Då har vi avverkat skogen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur går det att praktiskt genomföra utomhuspedagogik för elever på mellan- och högstadiet? Här berättar tre representanter från Broholmsskolan i Lidköping om sin verksamhet. De vill att den gröna skolmiljön, dit också skogen hör, ska fungera som klassrum. Med noggrann planering har vi lyckats schemalägga uteaktivitet i de flesta ämnen för alla stadier i vår skola, berättar skolans rektor, Marie Pilfalk. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utomhuspedagogik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Om utomhuspedagogik

Att utnyttja utomhusmiljön som klassrum är inget nytt. Skolträdgårdar fanns redan på 1700-talet, berättar utomhuspedagogen Torsten Kellander. Om fördelarna med att undervisa utomhus.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Då har vi avverkat skogen

Hur går det att praktiskt genomföra utomhuspedagogik för elever på mellan- och högstadiet? Här berättar tre representanter från Broholmsskolan i Lidköping om sin verksamhet. De vill att den gröna skolmiljön, dit också skogen hör, ska fungera som klassrum. Med noggrann planering har vi lyckats schemalägga uteaktivitet i de flesta ämnen, berättar skolans rektor, Marie Pilfalk.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Närmiljö som lärmiljö

Ordning & röra, fint & fult

Vi borde lägga ner lika mycket tid på att planera en attraktiv skolmiljö som vi gör när vi planerar ett bostadsområde. Så ser det dock inte ut idag, menar landskapsarkitekten Anna Lenninger som här ger flera pedagogiska exempel på inspirerande och fantasifulla miljöer.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss