Titta

UR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

UR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Om UR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Människor har i alla tider funderat över meningen med livet och hur vi kan leva tillsammans. Den danske filosofen Sören Kierkegaards tankar från 1800-talet är lika aktuella i 2000-talets utmaningar. Fastän världen blivit mer komplex, teknisk och riskfylld kämpar vi med samma grundläggande frågor om livets mening och hur vi åstadkommer ett fungerande och gott samhälle. Tre talare ger sina personliga reflektioner kring Kierkegaard och livets existentiella frågor. Arrangemangets originaltitel: Kierkegaard och 2000-talets existentiella frågor. Inspelat i april 2013. Arrangör: Adolf Fredriks församling.

Till första programmet

UR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet : Det personliga sökandetDela
 1. Jag ska börja
  med en personlig upplevelse.

 2. Pingstdagen förra året på morgonen,
  vid sextiden-

 3. -satt jag på trappan utanför
  Sacré Coeur-kyrkan i Paris.

 4. Jag bodde i andra änden av staden
  och hade gått uppför Montmartre-

 5. -och satt där och upplevde hur staden
  vaknade. Det var fantastiskt.

 6. Jag var i Paris för att det var
  ett Nathan Söderblom-symposium där.

 7. Nathan Söderblom var ärkebiskop
  i början av 1900-talet.

 8. Under 1890-talet
  var han svensk präst i Paris.

 9. Jag identifierade mig med honom och
  var säker på att han suttit där.

 10. Man får en väldig hjälp
  med tänkandet där.

 11. Jag skulle föreläsa om Nathan
  Söderblom under symposiet-

 12. -och hade särskilt studerat
  hans Paristid.

 13. Då var det så att under 1890-talet
  var det väldigt tufft-

 14. -för dem som kom ur en
  traditionellt kyrklig, kristen miljö.

 15. En väckelsemiljö-

 16. -där bokstaven var väldigt viktig.

 17. Bibelberättelserna uppfattades
  i stort sett bokstavligt-

 18. -även om man kanske inte tänkte sig
  att meningen var den bokstavliga.

 19. Men när 1800-talets Bibelforskning-

 20. -slog sönder
  alla inbillade tryggheter-

 21. -om att sanningen finns i texten,
  så vacklade världen för många.

 22. Nathan Söderblom var en av dem.

 23. Det yttrade sig bland annat i
  att han läste om andra religioner.

 24. Han ville bli utmanad av
  att det finns många andra sätt.

 25. Han fick också hjälp
  att helt och fullt anamma-

 26. -hela det kritiska, vetenskapliga
  sättet att nalkas Bibeltexter-

 27. -och kyrkans tradition
  och dogmhistoria.

 28. Han kände att antingen
  måste man välja bort-

 29. -en dogmatiskt uppfattad kristendom,
  en bokstavlighet.

 30. Eller så får man ge upp tron
  överhuvudtaget.

 31. Vill man bejaka vetandet,
  och det ville han-

 32. -måste man hitta
  ett annat sätt att förstå tron.

 33. I Paris stötte han på
  en religionsfilosof-

 34. -en protestant i det katolska
  Frankrike som hette Auguste Sabatier.

 35. Sabatier hade slagordet:
  "Dieu intérieur."

 36. Den inre guden.
  Det blev som en uppenbarelse-

 37. -för Nathan Söderblom,
  att uppfatta Gud inifrån.

 38. I alla sammanhang var Gud nåt
  som förklarades utifrån-

 39. -som levererades i traditionen
  och fanns i heliga texter-

 40. -som vissa hade uppdraget att
  förklara. Men Gud kom alltid utifrån.

 41. Så upplevde han det i alla fall.
  Jag ska försöka problematisera det.

 42. Men just det att Gud
  alltid kommer inifrån.

 43. Hör man ett gudomligt tilltal
  kommer det alltid inifrån.

 44. Det var en befrielse för honom.

 45. Det betyder att Gud
  aldrig har sagt nånting.

 46. Hur mycket vi än säger att nåt
  är Guds ord, är det aldrig det.

 47. För Gud har aldrig sagt nåt.
  Hur skulle det ha gått till?

 48. Det som har skett är
  att människor har upplevt inifrån-

 49. -att de är tilltalade
  av det vi kallar Gud.

 50. De har satt de tre bokstäverna
  på en inre erfarenhet-

 51. -som man har upplevt har med vilja
  att göra. Det är alltså ett tilltal.

 52. Inte "tänk så" utan "gör så",
  "välj så".

 53. När jag satt där på trappan befriades
  jag från ytterligare ett komplex.

 54. Jag kom på att kyrkan ju heter
  Sacré-Coeur.

 55. Samma sak. Samma tid, 1890-talet,
  som uppfyllde så många.

 56. Jag tyckte att det var så romantiskt
  med hjärtat som finns i bilderna-

 57. -som är typiskt katolska.
  För mig ett negativt sätt-

 58. -att stimulera folkfromhet,
  så de inte behöver tänka.

 59. Men så behöver jag ju inte tänka.

 60. Det är "dieu intérieur"
  i det här Sacré-Coeur.

 61. Då fortsatte jag att tänka
  att Nathan Söderblom-

 62. -var mycket påverkad av det
  som kallas för liberalteologi.

 63. Men för dem handlade
  det där med Jesu unika värde-

 64. -om hans inre liv och inre människa.

 65. Under den tiden
  gjorde man ett försök-

 66. -att flytta Gud utifrån-

 67. -och in i vår inre upplevelse.

 68. Jag återkommer kanske
  till Nathan Söderblom.

 69. Jag får se hur lång sträckan är.

 70. Jag ska bara stimulera tankar hos er,
  inte förklara.

 71. Därför känner jag mig väldigt fri.
  Jag börjar för en 50 000 år sen.

 72. Vi vet inte riktigt.
  Det är gapet som Ted pratar om.

 73. Det händer nåt
  i den mänskliga utvecklingen.

 74. Varje gång man säger
  för 30 000, 50 000 år sen-

 75. -säger nån att det är 80 000 år sen.

 76. 30 000 år är ingenting.

 77. Men det händer ju nånting.

 78. Jag lutar mig mycket mot
  religionssociologen Robert Bellah.

 79. En mer populär variant
  är Karen Armstrongs bok.

 80. Om vi vill att vår tro, vår
  upplevelse av det vi kallar Gud-

 81. -vår religiösa erfarenhet,
  inte ska göra oss schizofrena-

 82. -utan att den ska få plats i den
  värld som vetenskapen förklarar...

 83. På det Kierkegaardska viset.
  Inget vetande kan vara emot Gud.

 84. Vi måste bara hitta sätt
  att tänka och förstå det.

 85. Därför måste vi lyssna till
  dem som har försökt se-

 86. -hur detta vi i dag kallar religion,
  ett sent begrepp, har vuxit fram.

 87. Robert Bellah är en av
  de stora auktoriteterna här.

 88. Jag kan inte påstå att jag
  har läst boken helt och hållet-

 89. -för han går igenom
  alla kulturer i världen-

 90. -och ser när detta växer fram-

 91. -som vi i dag skulle kalla religion.

 92. En slags enkel, allmän förståelse är-

 93. -att det på nåt sätt börjar
  med leken.

 94. Vi gör en erfarenhet.

 95. En erfarenhet som påverkar vårt inre-

 96. -och gör att vi vill
  ge uttryck åt nånting.

 97. Kanske börjar vi dansa
  eller upptäcker att vi kan sjunga.

 98. Kanske börjar vi måla.

 99. Vi målar, avbildar och försöker
  representera den inre erfarenheten.

 100. Det pågår under tio tusentals år.

 101. Så småningom kommer förmågan
  att berätta, det narrativa.

 102. Myterna växer fram
  och alla folk har sina myter-

 103. -som handlar om vad det är att vara
  människa. Hur förstår jag mig själv?

 104. I relation till allting annat och i
  relation till det vi nu kallar Gud.

 105. Så fortsätter det. Så småningom
  får vi också en kognitiv förmåga-

 106. -i betydelsen att vi skapar begrepp.

 107. Då är vi framme i det som Kasper...

 108. Nej Jaspers, har kallat axialtiden.

 109. De tusen åren före vår tideräkning-

 110. -då man kan se att samma saker
  händer över hela jordklotet.

 111. Det hänger väl ihop med att vi,
  från att ha levt i småsamhällen-

 112. -bygger städerna,
  och maktpyramider kommer till.

 113. Det vi i dag kallar religion
  är inte en särskild del.

 114. Den som har makt över staden
  har också makt över religionen.

 115. Där växer fram-

 116. -begreppen för förståelsen av
  den här erfarenheten-

 117. -som sång, musik, dans, bilder,
  myter och berättande-

 118. -har försök fånga in. "Vem är jag?"

 119. "Hur ska jag beskriva att jag även
  relaterar till alltet, eller Gud?"

 120. Under axialtiden separeras nånting.

 121. Det som vi i dag kallar religion-

 122. -får röster som kritiserar
  maktens handhavande av detta.

 123. Då får vi profeterna, vi som lever
  i judisk-kristen tradition.

 124. Profeterna är ju inte som i dag-

 125. -att man säger att kyrkans profetiska
  roll är att kritisera samhället.

 126. Profeterna där kritiserar sitt eget
  sammanhang, inte nåt utanför.

 127. Allt hör ju ihop, och då
  kritiserar man dem som har makten.

 128. Att de utnyttjar det som har med Gud
  att göra för att hålla folk på plats.

 129. Som all makt syftar till.
  Det är effektivt att använda Gud då.

 130. Därför talar profeterna...

 131. Det gör Konfucius och Buddha också.
  De är alla samtida.

 132. De talar om att det är nåt annat
  det här som vi kallar Gud-

 133. -eller som livets mening går ut på.

 134. Rättfärdighet, säger profeterna.
  Medkänsla, säger Buddha.

 135. Solidaritet med de fattiga,
  skulle Konfucius säga.

 136. De vandrar runt,
  kritiserar sina makthavare-

 137. -och försöker peka på
  en annan livstolkning.

 138. Med senare begrepp
  skulle vi kunna uppleva-

 139. -om vi tänker i Buberska termer,
  ett jag och ett du.

 140. Det som har vuxit fram är förmågan
  att uppleva ett du, ett medvetande.

 141. Med den självmedvetandebeskrivning
  vi hade här-

 142. -är det när jag inser min förmåga-

 143. -att bidra till det andra duets
  utveckling, inte bara min egen.

 144. Då är jag en ansvarig människa.

 145. Då är jag medveten och vet om detta.

 146. I Buberska termer är det att jag
  kan betrakta den andra som ett du.

 147. Som ko skulle jag i stället för att
  betrakta en grästuva som ett det-

 148. -kunna säga: "Åh, vad vacker du är,
  grästuva. Du får stå för nån annan."

 149. Den förmågan.

 150. Vi kallar ju detta Homo sapiens-

 151. -men det är ju vi själva
  som har hittat på det.

 152. Under den här perioden är ju ande-

 153. -det vanligast förekommande,
  eller förståelsen-

 154. -av att tillvaron är fylld av ande.
  Det är en närvaro.

 155. Dessa personer som vågar
  ta strid med makten-

 156. -brukar betecknas som fyllda av ande.

 157. Fylld av ande gick jag till farao,
  eller kungen-

 158. -eller kejsaren i Kina,
  och sa det och det.

 159. En slags förståelse för gudsnärvaro.

 160. Tänk om vår kristna trosbekännelse
  hade börjat med anden-

 161. -så vi inte behövt jobba så
  förtvivlat för att få ner-

 162. -den patriarkale guden på jorden
  innan vi släpper in anden i degen.

 163. Men man kan ju tänka så,
  även om man säger nåt annat.

 164. "Herrens ande är över mig,
  ty han har sänt mig."

 165. "Att förkunna glädjens budskap för
  de fattiga, frihet för de fångna"-

 166. -"syn för de blinda och ett nådens år
  från Herren", säger Jesus.

 167. Helt uppfylld av den profettradition
  som han är en utlöpare av.

 168. Precis i det här språket
  i axialtidens sätt att förstå-

 169. -och ta vara på
  erfarenhet av Guds närvaro-

 170. -som tvingar mig
  att se den andres värde.

 171. Helt annorlunda
  än alla hierarkiska strukturer-

 172. -som är gudomligt legitimerade.
  Inför Gud-

 173. -och därför återspeglar det oss om vi
  känner oss berörda av Guds ande-

 174. -så är vi alla lika värdefulla.

 175. Det som hände då var ett stort
  framsteg ur hjärnans synpunkt-

 176. -men frestande
  ur religionens synpunkt.

 177. Det är förmågan att konceptualisera,
  att skapa begrepp för saker och ting.

 178. Alla begrepp är ju förkortningar.

 179. Två personer använder ett begrepp
  men inte riktigt på samma sätt.

 180. "Jaha, du fick plats
  med det också i begreppet."

 181. Det värsta vi kan göra är att tänka
  att hon menar precis det hon säger.

 182. Hon menar oftast mycket mer.

 183. Det som ligger runt omkring
  är personligt färgat.

 184. Inbillar vi oss då att Gud bor i våra
  begrepp, där inte ens vi får plats-

 185. -förstår vi att det är mumma
  för den som vill ha Gud i sitt våld.

 186. Gud som ett maktinstrument. Då ligger
  Gud i våra formuleringar för Gud.

 187. När kristendomen lämnade det judiska-

 188. -som är narrativt... "Vem är Gud",
  frågar man i Gamla Testamentet.

 189. Då svarar man: "Abrahams, Isaks och
  Jakobs Gud." Men vem är det, då?

 190. "Läs berättelsen, så får du väl se
  vad du känner eller erfar."

 191. I den grekiska världen däremot,
  med hela den fantastiska-

 192. -filosofiska bakgrunden-

 193. -la man allting i begrepp.

 194. Ni kan se att Kierkegaard
  är god på det.

 195. Vi hade det grekiska "eudaimonia",
  med det goda livet.

 196. Man bestämmer ett begrepp
  och filosoferar sig blodig-

 197. -för att se vad begreppet betyder.

 198. Gör vi likadant med Gud
  är vi inne på en farlig väg-

 199. -eftersom själva utgångspunkten
  är myternas erfarenhet.

 200. Vad vi än gör
  är det bara närmevärden.

 201. Det kunde man hantera ganska bra
  i 1 000 eller 1 500 år-

 202. -därför att man levde i den
  förståelsen som vi kallar mystiken.

 203. Nämligen att Gud är bortom språket.

 204. Vi är språkvarelser
  och kan inte låta bli att benämna.

 205. Vi kan inte kommunicera utan språket.
  Men tror vi att Gud är i språket-

 206. -att vi har beskrivit Gud, är det en
  avgud enligt bibliskt sätt att tänka.

 207. De som formulerade i tusen år
  var besmittade av det mystiska-

 208. -så de klämde aldrig orden
  särskilt hårt.

 209. Det är nåt som har kommit här
  med vårt vetenskapssamhälle.

 210. Där är begreppets uppgift
  att skilja det ena från det andra.

 211. Säger man Gud i den traditionen
  betyder det "Vad är inte Gud?"

 212. Och var är inte Gud nånstans?

 213. Det namn som spelar roll för...

 214. ...jag ska snart hamna
  i Dag Hammarskjöld...

 215. ...nämligen Mäster Eckehart på
  1200-talet och början av 1300-talet.

 216. Han ser allra mest radikalt
  hur farliga begreppen är.

 217. Om vi luras att tro-

 218. -att Gud är detsamma
  som vi säger att Gud är.

 219. Han talar om gudomen bortom Gud,
  Gud bortom begreppen.

 220. Innan dess hade vi
  en apofatisk tradition-

 221. -alltså, så fort vi har påstått nåt
  om Gud, så negerar vi det.

 222. "Gud är inte det jag precis sa."

 223. Säger jag att Gud är god, tänker vi
  på våra erfarenheter av godhet-

 224. -och då säger de apofatiska
  teologerna att Gud inte är god.

 225. Inte på det sätt du just tänkte.

 226. Då blir det en negation. En negation
  till, så brakar allt samman.

 227. Det finns en avhandling
  om Nathan Söderblom.

 228. Anders Mogård skrev den
  och disputerade i höstas.

 229. Jag var opponent och visste det när
  jag satt på trappan vid Sacré-Coeur-

 230. -även om avhandlingen
  inte var färdig.

 231. Det kändes extra lockande
  att ta Nathan Söderblom till sig.

 232. I avhandlingen tittar han på
  hur Nathan Söderblom-

 233. -i slutet av 1800-talet och början
  av 1900-talet omtolkade Luther.

 234. Luther blev den stora teologen
  som sa de rätta sakerna om Gud-

 235. -som de konventionella lutheranerna
  tänkte på slutet av 1800-talet.

 236. De kritiserade dem som tänkte
  som Nathan Söderblom.

 237. Han vill visa hur Luther-

 238. -representerar just det inre.

 239. Att Gud visar sig
  i det personliga inom oss.

 240. Hur mycket Luther
  än har sagt om Bibeltexter-

 241. -menar han inte att gudstilltalet
  ligger i Bibeltexten-

 242. -utan i det som Bibeltexten
  uppväcker i mitt inre.

 243. I avhandlingen visar han
  hur det är det personliga i Luther-

 244. -som är själva uppenbarelsens ort,
  om man använder det begreppet.

 245. Uppenbarelse är ett begrepp
  som är farligt-

 246. -för att det kan tolkas som att man
  nu vet det man inte visste innan.

 247. Nån har uppenbarat för mig hur vi går
  till restaurangen på lunchen.

 248. Då är du uppenbarelsens ort.

 249. Där menar Nathan Söderblom-

 250. -att uppenbarelsens ort är inom oss,
  i personligheterna.

 251. När det inre blir berört av ett
  yttre tilltal, ett yttre sammanhang.

 252. Jag kan inte säga att Söderblom
  gör en korrekt Luther-tolkning-

 253. -men vem gör korrekta tolkningar? Det
  finns alltid mer att säga om allt.

 254. Det jag har upptäckt med åren-

 255. -är dels att Luther blir en del
  av den tyska senmedeltida mystiken-

 256. -och nu också att han blir en del
  av den subjektiva förståelsen av-

 257. -var uppenbarelsens ort är.
  Var vi känner Guds tilltal.

 258. Där har avhandlingen fått mig
  att se hur spännande det är.

 259. Det är nåt helt annorlunda
  att förstå det på det sättet.

 260. Att det är Luthers person,
  hur han inom sig upplever-

 261. -först sitt sammanhang
  i den katolska kyrkan-

 262. -och sen brottningen med hjälp av
  all sin Bibelförståelse och så.

 263. Det är hans egen
  personliga brottning.

 264. Och hans melankoliska,
  depressiva läggning-

 265. -som kramar nåden
  för att kunna överleva.

 266. Bortser man från den inre kampen
  har man inte förstått Luther-

 267. -sa Nathan Söderblom för 100 år sen.

 268. Då kan jag känna-

 269. -i vår "quest",
  alltså det personliga sökandet-

 270. -att jag plötsligt upptäckte att det
  fanns mycket hos Söderblom att hämta.

 271. Just på grund av
  att det har hänt så lite-

 272. -när det gäller
  religionens befrielse-

 273. -från begreppsliggörandet,
  konkretionen, under 100 år.

 274. Nathan Söderblom var väldigt kritisk
  till den katolska kyrkan.

 275. Det var ett auktoritärt system
  med fastlagda trosläror.

 276. Som katolik bejakade man dem.

 277. På den protestantiska sidan kramades
  Bibeltexten precis lika hårt.

 278. Det kallades för papperspåven.

 279. Bara man hade ett Bibelställe att
  hänvisa till skulle det bejakas.

 280. Tro var att bejaka påståenden-

 281. -antingen från kyrkoorganisationen
  eller från Bibeltexterna.

 282. Där upplevde Nathan Söderblom
  en befrielse.

 283. "Nej, det är 'dieu intérieur'."

 284. Det är tilltalet,
  det personliga inom mig-

 285. -som är uppenbarelsens ort.

 286. Uppenbarelse har då inte
  med det kognitiva att göra-

 287. -även om det finns
  en annan slags kunskap.

 288. Det beror på hur man använder
  begreppet kunskap.

 289. Blaise Pascal
  talar om hjärtats kunskap.

 290. Det citerade de duktigt
  på den här tiden.

 291. Ett annorlunda sätt att förstå vad
  en människa är, en sorts kunskap.

 292. Men den tävlar inte med
  det vetenskapliga mätandet.

 293. Det jag upptäckte när jag höll på med
  Söderblom och som är relevant här-

 294. -och där vi står
  och stampar på samma fläck-

 295. -är där vi antingen
  har fått en upplevelse av-

 296. -att om vi bejakar vetenskapen
  måste vi säga nej till religionen-

 297. -för den är att bejaka satser
  som redan är färdigtuggade.

 298. Eller att vi bejakar satserna
  och säger att det är så-

 299. -som det står i texten.
  Det vi kallar fundamentalism.

 300. En företeelse som växte fram
  som en slags reaktion-

 301. -på det som händer i slutet av
  1800-talet. En 1900-talsföreteelse.

 302. Även om man
  har läst texter bokstavligt-

 303. -nästan i alla tider före 1700-talet-

 304. -har man inte menat att trosakten var
  att hålla det bokstavliga för sant.

 305. Det är en modern tanke,
  om man tycker att 100 år är modernt.

 306. Men har vi backat 5 000 år
  är det väldigt modernt.

 307. Om vi då tänker att det är
  vad man diskuterar i dag-

 308. -som om det var
  själva frågeställningen.

 309. Är det rätt att säga nej till
  begreppsliggörande eller att säga ja?

 310. Finns det inte nåt annat? Det
  personliga, det subjektiva tilltalet?

 311. Söderblom sa då för 100 år sen
  att tro handlar om livet.

 312. Om erfarenheten.

 313. Det var ett Sabatierskt begrepp:
  erfarenhet.

 314. Det man kallar den moderna,
  protestantiska teologin-

 315. -från Schleiermacher som levde 100 år
  tidigare igen, alltså kring 1800.

 316. Han börjar prata om erfarenhet.

 317. Det stråket går igenom,
  och Sabatier utvecklar det-

 318. -och Söderblom känner en befrielse i
  att uppleva det som det handlar om.

 319. Troserfarenhet, gudserfarenhet är en
  erfarenhet. Inget man lär sig, läser-

 320. -utan nåt som kommer inifrån.

 321. Sanning är då inte huruvida
  våra formuleringar är sanna-

 322. -utan en sanning
  som visar sig om jag vågar leva-

 323. -efter det inre tilltalet.

 324. Jag måste pröva
  om det här som jag kände-

 325. -var ett inre tilltal.
  Jag kallar det tilltal från Gud.

 326. Kände jag den lyckan
  om jag följde det-

 327. -även om det innebar offer?
  Kände jag att det var rätt?

 328. Söderblom har problem
  med institutionen-

 329. -och nästan föregriper det
  moderna sättet i europeisk kultur-

 330. -att skilja på religion
  och andlighet.

 331. När jag var barn fattade ingen det.

 332. Att man inte är religiös,
  men andlig.

 333. Vad är det för ett konstigt sätt
  att prata på?

 334. I dag vet alla precis vad de menar
  och vad vi religiösa menar.

 335. Då gäller det att lyssna in.

 336. Det kände Nathan Söderblom-

 337. -i mötet med moderniteten,
  som han sa.

 338. Kan våra religionstraditioner,
  kan kyrkan-

 339. -förstå sitt dogmatiska bagage-

 340. -på ett annat sätt än som påståenden
  om vad en kristen person ska tro?

 341. Då hade han samma känsla
  som vi hade i dag-

 342. -som vi har i dag i det här rummet-

 343. -och om man går tillbaka
  till evolutionens framväxt-

 344. -nämligen att om man ser de religiösa
  uttrycken som en slags konstart-

 345. -liksom musiken, poesin
  och berättelserna-

 346. -så behöver det inte bli kollisioner.

 347. Sanningsfrågan ligger
  på ett annat plan-

 348. -än om beskrivningen stämmer
  med en mätbar verklighet.

 349. Om man då på det sättet,
  som Söderblom gjorde, betonade...

 350. ...att språket måste förstås
  på ett mer konstaktigt sätt-

 351. -blir man väldigt öppen för kulturen
  och vad andra håller på med.

 352. Det utmärkte honom väldigt mycket.
  Han var lyhörd för vad som pågick.

 353. I ett försök
  att förstå vad en människa är.

 354. Det är lättare att se gudstilltalet
  i andra religionstraditioner-

 355. -om man förlägger det inuti. Ett
  sammanhang är då inte rätt eller fel-

 356. -utan var kan man känna igen det man
  själv har upplevt som ett tilltal?

 357. I en buddist, en konfucian-

 358. -eller som han själv
  i forniransk religion.

 359. Konfucius säger:

 360. "Allt vad människorna vill
  att ni ska göra er ska ni göra dem."

 361. Då kan man inte kalla det hedendom,
  men inte när Jesus säger det.

 362. Då måste man tänka om.

 363. Om man inte isolerar sig och säger
  att man inte vet vad Konfucius sa.

 364. Jag ska lämna Nathan Söderblom.

 365. Men jag har upptäckt
  att han har en lärjunge...

 366. ...som aldrig säger det,
  och ingen annan har sagt det.

 367. Men det är Dag Hammarskjöld.

 368. Alla de här begreppen är alltså
  livsavgörande för Hammarskjöld.

 369. Han fanns uppe på backen i slottet,
  och ärkebiskopen i ärkebiskopsgården.

 370. Han var ung och beundrade Söderblom-

 371. -och fick säkert tid
  att prata med honom.

 372. Han får hjälp att-

 373. -relativisera de givna traditionerna-

 374. -och i stället uppleva det
  som en personlig, subjektiv sak-

 375. -som kommer inifrån.
  Tilltalet kommer inifrån.

 376. "Vägmärken" är då, som ni vet-

 377. -ett dokument över
  ett personligt sökande-

 378. -som hela tiden frågar sig-

 379. -vad är möjlighetens väg i mitt liv.

 380. För att ta ett av dina citat
  från Sören Kierkegaard.

 381. De här satserna skulle också
  kunna ha stått i "Vägmärken".

 382. Både det att vara subjektiv
  och personlig inifrån-

 383. -och det att allt
  handlar om möjlighetens väg.

 384. Det har ofta sagts av folk
  som inte förstår sig på...

 385. ...och som därför gärna
  är förståsigpåare...

 386. ...att Jesus inte finns i
  "Vägmärken". Där finns bara Gud.

 387. "Bara Gud."

 388. Sanningen är att Jesus finns
  mellan varje rad.

 389. Det är precis det här med
  möjligheten, efterföljelse-

 390. -som är det viktigaste.

 391. Han beskriver Jesus som den
  som såg möjligheternas väg-

 392. -när han kom tillbaka från öknen. Vad
  är möjligt i varje nytt ögonblick?

 393. Själva den mystiska frågan är:

 394. Hur kan jag i varje ögonblick
  vara så tom på mitt ego-

 395. -att jag upplever, uppfattar
  det här tilltalet? Att jag hör det.

 396. Det finns så många röster.

 397. Hur kan jag detronisera
  mitt eget ego-

 398. -och för att tala
  med Hammarskjölds ord-

 399. -så att mitt väsens skål är tom nog
  att motta, bära och återskänka?

 400. Hur kan jag vara det?

 401. Jag skulle kanske kunna vara det
  i ett kloster där det är tyst-

 402. -men hur kan man vara det mitt
  i pulsen och det politiska livet?

 403. Och när Chrusjtjov
  bankar i bänken i FN?

 404. Hur kan man vara så tom invärtes-

 405. -att man kan urskilja vad som är
  möjlighetens väg just här och nu?

 406. Jag har väl en tjock bok där uppe.
  Ja, de är framme.

 407. För bara tre veckor sen kom en ny,
  tjock biografi om Dag Hammarskjöld.

 408. Av amerikanen Roger Lipsey.
  "Hammarskjöld: A life."

 409. Än så länge bara på engelska.

 410. Där gör han nåt ganska nytt.

 411. Den som läser "Vägmärken"
  en, tio eller hundra gånger-

 412. -tycker inte att där finns mycket av
  generalsekreteraren och FN:s kamp.

 413. Doktrinen har varit att han lyckats
  skilja de världarna från varandra.

 414. När andra betydelsefulla män
  går hem och tar anteckningar-

 415. -så skriver de upp det som de
  vill komma ihåg för memoarerna.

 416. "Jag sa det, han sa det.
  Jag träffade den."

 417. Så formuleras vårt liv och historia.

 418. Men han gjorde inte det, utan
  fortsatte sin dialog med Gud.

 419. Som han säger i förordet är det en
  vitbok om hans förhandlingar med Gud.

 420. Med honom själv och Gud.

 421. Det är förunderligt att han
  kunde vara så skicklig där och så...

 422. Så har vi tänkt, men Lipsey lägger
  båda stråken bredvid varandra-

 423. -och visar vilka frågor han
  sysslade med i det politiska livet-

 424. -och vad det får för nedslag
  i "Vägmärken".

 425. Den andliga andningen i "Vägmärken"-

 426. -är hela tiden en kommentar
  till det liv han lever.

 427. Det är egentligen självklart
  när man får hjälp att upptäcka det.

 428. Men det är inte så lätt att se när
  man inte vet hur man ska använda-

 429. -trupperna i Kongo-krisen
  som har fått ett fredsuppdrag.

 430. Det är nästan omöjligt
  att driva icke-våld där.

 431. Att se att den psaltarpsalm
  som talar om nåd och barmhärtighet-

 432. -är precis den kommentar han behöver
  när han fattat svåra beslut.

 433. Men han vill ändå förankra dem,
  inte i sin egen vilja-

 434. -utan i Guds vilja.

 435. Det som är...

 436. Det finns många starka bilder om-

 437. -det här med
  vad det personliga sökandet-

 438. -kan hjälpa oss med.

 439. Hur personligt det än är
  behöver vi varandra.

 440. Vi behöver vägvisare.

 441. Dag Hammarskjöld använde i första
  hand de medeltida mystikerna.

 442. Det passade nog honom
  att de som hjälpte honom var döda-

 443. -och man kunde i lugn och ro
  meditera över vad de hade skrivit.

 444. Det var hans personlighet.

 445. Men en person hade han en dialog med,
  Martin Buber.

 446. Han som jag refererade till innan.

 447. Den judiske religionsfilosofen
  som 1923 publicerade "Jag och Du"-

 448. -som har påverkat 1900-talets tänk
  mycket, medvetet och omedvetet.

 449. Hela pratet om den andre-

 450. -tar liksom spjärn här
  och utvecklas på olika vis.

 451. Vi blir ju människor i relationer,
  i mötet med den andre.

 452. Antingen är vi såna egon som ser
  instrumentellt på omgivningen-

 453. -och alltid frågar oss
  vad jag har för nytta av dig.

 454. Det kallar han Jag-Det-relationen.

 455. Men vi blir människor
  när vi möts i en Jag-Du-relation.

 456. Du är subjekt i ditt eget liv-

 457. -och jag tolkar inte dig...
  Jag har inte med dig i mitt projekt.

 458. Jag har inga förvätningar på dig,
  utan du ska få lov att hitta ditt.

 459. När jag avlyssnar
  vad du innerst inne vill...

 460. Det är Teds meningar här.

 461. ...då kan jag svara på det.

 462. Men jag förekommer dig inte-

 463. -genom att betrakta dig som ett Det.

 464. Det här sättet att tänka-

 465. -syns tydligt i "Vägmärken".
  Det kommer in de sista åren-

 466. -när Buber och Hammarskjöld träffas.

 467. Innan var språkbruket mycket om att
  bli ett med gudomen, det gudomliga-

 468. -även om relationen hela tiden finns,
  så blir den tydligare...

 469. ...under åren när han har
  Martin Buber som samtalspartner.

 470. Ett sånt starkt uttryck-

 471. -är ett av de sista vägmärken
  han skriver-

 472. -som slutar så här,
  efter en bön om förbarmande:

 473. "Du som jag ej känner, men tillhör."

 474. "Du som jag ej förstår,
  men som vigt mig åt mitt öde."

 475. "Du."

 476. Här ligger både det apofatiska
  som jag inte förstår...

 477. Hur mycket jag än har ägnat
  hela mitt liv åt att komma nära-

 478. -eller öppna mig för det jag
  kallar Gud, förstår jag dig inte.

 479. Men ändå känner jag
  att vi är ett på nåt sätt.

 480. Hans erfarenhet av det gudomliga-

 481. -är en vilja
  "som vigt mig åt mitt öde".

 482. Jag har i mitt liv försökt känna av
  vilka val jag ska göra.

 483. Du.

 484. Otroligt starkt att det är i en tid-

 485. -då det är full kris i FN:s,
  Afrikas och Kongos historia-

 486. -och i Dag Hammarskjölds
  personliga historia.

 487. Skulle han vara trogen
  sin vision till slutet-

 488. -även om han förstår att de
  kommer att döda honom på kuppen?

 489. Eller skulle han väja undan,
  som många vänner ville?

 490. Han var trött så sinnet värker.

 491. "Nedför hällarna", fjällvärlden,
  "silar smältvattnet."

 492. "Knäna skälver, fingrarna är stumma."

 493. "Det är nu du inte får släppa taget."

 494. "Andras väg har rastplatser i solen
  där de mötas"-

 495. -"men detta är din väg.
  Det är nu, nu du inte får svika."

 496. "Gråt om du kan.
  Gråt, men klaga inte."

 497. "Vägen valde dig och du ska tacka."

 498. Dag Hammarskjöld översatte
  "Jag och Du" på flygplanet mot Ndola.

 499. Han hade tolv sidor färdiga
  som låg kvar i Léopoldville.

 500. De sista ord som är nedskrivna-

 501. -var till Sture Linnér.

 502. Enligt myten steg han av flygplanet-

 503. -och Sture Linnér har berättat att
  det sista Dag Hammarskjöld säger-

 504. -inför denna otroligt svåra flygning
  med politiska diskussioner...

 505. Då säger han: "Vid mitt sängbord
  ligger tolv sidor av 'Jag och Du'".

 506. "Kan du titta på dem
  medan jag är borta?"

 507. "Martin Buber liknar
  de medeltida mystikerna"-

 508. -"på det sättet att när de lever
  självförglömmelsens liv"-

 509. -"känner de en stor kraft flöda in
  i dem när de tömmer sitt inre."

 510. Det är det sista han säger
  när han ska möta knölen Tshombe.

 511. Därför behöver han nog
  "Jag och Du"-atmosfären i sitt inre-

 512. -för att kunna göra det.

 513. Det personliga sökandet...
  Jag har en lång rad punkter om det-

 514. -men det tror jag vi hoppar över.
  Var och en får hitta sitt.

 515. När jag tvingades att...

 516. Det finns inget värre än att säga nåt
  om vad man ska säga långt innan.

 517. Vad har jag då sagt?

 518. Det var att det personliga sökandet
  måste vara...

 519. "Finns det ett Gudstilltal kommer det
  inifrån med störande konsekvenser"-

 520. -"av subjektivitet, relativitet"-

 521. -"kontextualitet
  och provisoriska sanningar."

 522. Har jag kommit på nåt så bra,
  tänkte jag.

 523. Jag har inte ändrat mig
  på den punkten. Tack.

 524. Textning: Karin Hellstadius
  www.broadcasttext.se

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det personliga sökandet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

När det gäller det personliga sökandet finns mycket att hämta hos Nathan Söderblom, som på 1800-talet var professor i religionshistoria, ärkebiskop, ledamot av Svenska Akademien och mottagare av Nobels fredspris. Det har hänt så lite när det gäller religionens befrielse, menar KG Hammar. Inspelat i april 2013. Arrangör: Adolf Fredriks församling.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi, Religionskunskap > Livsfrågor
Ämnesord:
Filosofi, Filosofins historia, Livsåskådningsfrågor, Nya tidens filosofi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Kierkegaards utmaning

Vad måste en människa göra för att uppleva ett högsta goda? Den danske filosofen, teologen och författaren Sören Kierkegaard föddes 1813 och lämnade efter sig ett fyrtiotal böcker och mer än 8000 dagbokssidor om människans existentiella sökande. Prästen Ted Harris berättar om grundläggande frågor och svar hos Kierkegaard.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Det personliga sökandet

När det gäller det personliga sökandet finns mycket att hämta hos Nathan Söderblom, som på 1800-talet var professor i religionshistoria, ärkebiskop, ledamot av Svenska Akademien och mottagare av Nobels fredspris. Det har hänt så lite när det gäller religionens befrielse, menar KG Hammar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kierkegaard och 2000-talet

Livets mening

Alla borde skriva ner sin livshistoria, menar författaren Merete Mazzarella. En livshistoria är linjen mellan vårt unika jag, vår grupptillhörighet och utveckling över tid.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.

Fråga oss