Titta

UR Samtiden - Beroendets mekanismer

UR Samtiden - Beroendets mekanismer

Om UR Samtiden - Beroendets mekanismer

Några av Sveriges främsta forskare och experter presenterar de senaste rönen om beroendets mekanismer kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Främst belyses de ungas relation till droger och deltagarna diskuterar också strategier för framtiden. Inspelat 8 maj 2013. Arrangör: ANDT-rådet, U-FOLD, Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Beroendets mekanismer : Ungdom och alkoholDela
 1. Föredragaren jobbar här i huset.

 2. Han är chefsöverläkare här
  på Akademiska sjukhuset och vet allt-

 3. -om alkohol och ungdomar. En applåd för
  chefsöverläkare Tobias Eriksson.

 4. Tack. Jag känner mig som en katt bland
  hermelinerna bland er forskare.

 5. Det är er forskning
  som jag bygger mitt arbete på.

 6. Jag omsätter den i praktiken.

 7. Ungdomar i dag är väldigt pålästa och
  vill veta när jag föreslår en insats.

 8. "Kan man googla det?
  Ja, så kan du återkomma."

 9. Jag ska tala om ungdomar och alkohol-

 10. -ur ett samhällssocialt
  och medicinskt perspektiv.

 11. Jag ska kort erinra om alkoholens
  historik och vuxenperspektivet-

 12. -innan vi slinker in på ungdomar.

 13. Det är lite speciellt
  med alkohol i dag.

 14. Vi har fasansfulla droger i samhället
  som jag ser som beroendeläkare-

 15. -men den som kommer att döda flest under
  min karriär är alkoholen.

 16. Den är legal. Hade den kommit i dag,
  hade det inte varit några problem.

 17. Om jag hade sagt till myndigheterna att
  det är kul att dricka etanol...

 18. "Jag vill sälja det
  i butiker med grön skylt."

 19. "Det tar nog livet av några tusen per
  år. En åldersgräns vore kanske bra."

 20. De skulle skicka mig
  till undersökning.

 21. Men det är den kliniska
  och traditionstyngda verkligheten.

 22. Vi pratar om alkoholmängd och risk
  och då avser vi vuxna individer.

 23. Vi pratar om riskbruk i dag
  och det är en...

 24. ...sanning som är
  medicinskt fastställd.

 25. En viss mängd alkohol tål vi i regel.
  Det finns stor individuell variation.

 26. Men över gränserna kommer skador,
  det ser jag i mitt yrkesliv.

 27. De kan komma när man är 19,
  när man är 25 eller 55. Det är olika.

 28. Risknivåerna känner ni kanske till. De
  skiljer sig beroende på kön-

 29. -och hur våra kroppskonstitutioner ser
  ut.

 30. 14 glas i veckan för män
  och 9 glas för kvinnor ger skador.

 31. Vad är ett standardglas?
  En liten burk öl eller ett glas vin.

 32. Ni tycker nog att det är mycket.

 33. Vi talar inte om en vecka på Gotland,
  utan varje dag, år ut och år in.

 34. Hur ser beroendet ut i Sverige
  bland vuxna människor?

 35. Jo, det är som ett isberg.

 36. Vi har några med stor problemtyngd, 50
  000. Dem når vi i beroendevården.

 37. Vi är jättebra på att nå dem
  med insatser, och resultatet är gott.

 38. Sen har vi riskbruket. Hur många dricker
  så pass att de kan ta skada?

 39. Det är en miljon svenskar.

 40. Dem möter jag nog förr eller senare,
  förhoppningsvis tidigt i förloppet.

 41. Det är inte gruppen med stora problem
  som åsamkar de stora kostnaderna-

 42. -utan gruppen med lägre konsumtion som
  ändå kommer att ta skada.

 43. Nånstans där man kan gå in då
  är bland ungdomar-

 44. -om man ska jobba förebyggande.

 45. Varför började jag
  med vuxenperspektivet?

 46. Ungdomar gör inte som vi vuxna säger, de
  gör ju som vi gör.

 47. Det behöver man nog inte forska på, för
  så ser det ut.

 48. Varför ska ungdomar inte dricka?
  Man kan moralisera-

 49. -men forskning visar att unga
  inte ska dricka av medicinska skäl.

 50. Det finns också sociala färdigheter och
  erfarenheter som unga saknar.

 51. Det kan drogbrukare vittna om: De hade
  en tuff resa innan de lärde sig.

 52. Det liknar alkoholen.

 53. Rent medicinskt vet vi att
  människans hjärna förändras, trimmas-

 54. -för att vi ska bli de vi är
  upp till 25 års ålder.

 55. Hos några här utvecklas hjärnan mer. För
  de flesta av oss går det utför.

 56. När vi har passerat 25,
  ska vi ta vara på det vi har.

 57. Den här perioden är väldigt viktig.

 58. Studier visar att alkohol är
  en uppenbar stress för hjärnan.

 59. Precis som i fosterlivet så är det så
  medan hjärnan utvecklas.

 60. Efter det kan den ta skada också. Man
  måste ta vara på det kapital man har.

 61. Inom forskningen
  har en del publicerats i USA.

 62. Jag ska inte gå in i detalj,
  men jag vill belysa vissa saker.

 63. Man har tittat på alkohol och
  tonåringens hjärna i humana studier.

 64. Där ser man en minskning av vissa
  hjärnstrukturer hos dem som dricker-

 65. -jämfört med dem som inte dricker.

 66. Ett område som minskar i volym
  är hippocampus-

 67. -som har med minnet att göra.

 68. Det är få som går i gymnasiet
  som kan undvara den funktionen.

 69. Sen kan den vita substansen i hjärnan
  påverkas.

 70. Förr uppmärksammade man inte
  den substansen, men den är viktig.

 71. Den vita substansen
  och fettet i hjärnan-

 72. -ska isolera nervtrådarna och
  se till att kopplingarna fungerar.

 73. Varje cell kopplas till 10 000 andra.

 74. Om vi löser upp den vita substansen med
  alkohol, så går kopplingen sämre.

 75. Det intressanta är inte en enda
  undersökning, utan händelseförloppet.

 76. Kliniskt är det sämre arbetsminne
  och dåliga exekutiva funktioner-

 77. -d.v.s. svårighet att planera
  och utföra saker.

 78. Studierna brukar sammanfattas med:

 79. Om man vill optimera sin förmåga för
  framtiden, ska man låta bli alkohol.

 80. Det finns annan forskning
  som visar på att...

 81. Man skadas även av "binge-drinking", det
  nordiska dryckesmönstret.

 82. Man dricker ett antal glas
  vid få tillfällen.

 83. Man kan dricka 4-5 glas
  1-2 gånger/månad.

 84. Det är det nordiska dryckesmönstret.

 85. Det kan faktiskt skada hjärnan
  hos den unga vuxna.

 86. Hur yttrar sig förändringarna då? Dålig
  uppmärksamhet hos pojkar.

 87. Kvinnor får dålig spatial
  eller rumslig uppfattning.

 88. Såna funktioner påverkas påtagligt.

 89. Sociala färdigheter, då? Ungdomar
  har sämre frontal verksamhet.

 90. Det kan man som tonårsförälder
  behöva upprepa som ett mantra-

 91. -för de förstår inte
  konsekvenserna av sitt handlande.

 92. Sen saknas erfarenhet
  av alkoholens effekter.

 93. Det finns nyfikenhet och grupptryck,
  vilket är olyckligt bland ungdomar.

 94. Bland vuxna kan ofta nån säga stopp,
  bland unga är det inte så.

 95. Traditioner.
  I mitt yrke möter jag unga-

 96. -som har druckit sig så berusade
  att de har haft svårt att andas.

 97. Sen vaknar de med rejäl ångest.

 98. Som toppen på det får de träffa mig, som
  ska ge dem lite bannor.

 99. Men de vet redan att det inte är bra.

 100. Jag frågade en 20-årig kille
  hur han tänkte.

 101. Han hade en promillehalt
  som skulle ha däckat de mest erfarna.

 102. Han sa: "Det var nollning."

 103. Universitetets 500-åriga traditioner är
  trevliga-

 104. -men vissa traditioner
  är inte trevliga.

 105. Slangtrick, där man häller sprit
  i en tratt för att få i sig mycket-

 106. -och inte hinna svälja
  eller släcka ut kräkreflexen.

 107. Nollningen kan faktiskt skörda liv-

 108. -hos folk som inte är erfarna
  och inte förstår.

 109. Det syns kliniskt. Vad beskriver unga
  för följder av sitt drickande annars?

 110. I eftermiddag får vi höra mer
  om Cannesrapporten.

 111. Flickor rapporterar
  mer svårigheter än pojkar som följd.

 112. I årskurs 9 handlar det om gräl,
  att man förstör saker-

 113. -oönskat/oskyddat sex,
  saker som kan förstöra en tonårstid.

 114. Man kanske ville ha en trevligare
  erfarenhet än vad alkoholen gav.

 115. Åk 2 på gymnasiet ser man samma sak:
  gräl och förstörda saker som följd.

 116. Här beskrivs oftare oönskat/oskyddat sex
  som en följd av berusningen.

 117. Det är ändå få som kommer
  till sjukhuset och möter mig-

 118. -av dem som beskriver vad de
  har råkat ut för när de har druckit.

 119. Vuxnas ansvar.
  Skylten är nog provocerande.

 120. Ibland vill man sätta på dottern skylten
  "Övningsrus"-

 121. -för att be folk att ta hänsyn,
  som när man övningskör.

 122. Vi vet i dag:

 123. Att introducera alkohol i hemmet
  och lära unga dricka fungerar inte.

 124. Det tidigarelägger bara debuten
  och blir inte bra.

 125. Låt bli det.

 126. Kan vi göra så här? "Övningskrog."
  Då blir det samhällets ansvar.

 127. Det är lite närmare sanningen-

 128. -eftersom jag tänkte komma in på ett
  förebyggande arbete som jag är med i.

 129. Det är: ansvarsfull alkoholservering.

 130. Jag arbetar kliniskt. Förebyggande
  arbete får tyvärr lite plats-

 131. -men jag får vara med här.

 132. Utbildningen ska minska skador p.g.a.
  alkohol på restauranger och barer-

 133. -och motverka servering till underåriga
  och märkbart berusade.

 134. Det är fina mål. Metoden utvecklades av
  STAD i Stockholm-

 135. -Stockholm förebygger alkohol-
  och drogproblem. Det började 1995.

 136. I Uppsala är utbildningen
  ett samarbete-

 137. -där beroendemedicinska mottagningen,
  länsstyrelsen och polisen ingår.

 138. Det är alltså ett samarbetsprojekt.

 139. Målet är att inte servera
  alkohol till underåriga.

 140. Märkbart berusade ska inte serveras. Öka
  personalens förmåga att ingripa-

 141. -och reducera krogrelaterat våld.

 142. Utbildningar är inte så avancerade, utan
  är trevliga tillställningar.

 143. Vi träffar inte bara servitörer-

 144. -utan krögarna själva
  och alla inom verksamheten.

 145. Jag föreläser
  om alkoholens effekter på kroppen.

 146. Alkohollagstiftningen föreläses om, och
  polisen informerar.

 147. Sen har man konflikthantering
  med skådespelare, så man lär sig det.

 148. Vad är det jag sysslar med?
  Ja, det är den medicinska aspekten:

 149. Det jag nämnde, att alkohol
  är extra skadligt för unga.

 150. Vi pratar om standardglas, nedbrytning i
  kroppen, avlivar myter.

 151. Vi talar om berusningsdrickande
  och matens effekter.

 152. Kurvan är påtaglig.
  Den visar 4-6 starköl-

 153. -med och utan mat.

 154. Ni ser kurvorna.
  En promillehalt över två-

 155. -och en på ett. Den kurvan planar ut.

 156. Det är skillnaden
  på en trevlig kväll-

 157. -eller att bli utkastad från krogen. Det
  är en stor skillnad.

 158. En uppenbar fara att ramla
  och slå sig eller hamna i slagsmål.

 159. Ska man ha happy hour på krogen,
  så ska den gälla mat.

 160. Det är välkänt,
  att man ska servera mat.

 161. En köttbit innan man dricker
  gör kvällen mer lyckad.

 162. Det är ingen raketforskning,
  men så är det.

 163. Utbildningar är trevliga.

 164. Vad tänker krögarna om det här?
  De tycker om det.

 165. De ser ingen sämre försäljning
  för att folk är nyktrare.

 166. Bråk i baren
  innebär ju sämre försäljning.

 167. De får personal som stannar. Personalen
  är ung och flyttar gärna-

 168. -så de vill behålla personalen.

 169. De ser inga hinder
  att delta i utbildningen.

 170. Finns det nåt som visar
  att utbildningen gör nån skillnad?

 171. Ja, faktiskt.
  I Stockholm, där man började 1995-

 172. -och nu förvaltar utbildningen,
  har man tittat på det här.

 173. I början tittade man på förstudier.

 174. 1996 nekades 5 % av alla berusade. Det
  är usla siffror, tycker jag.

 175. Några år efter start, 1999,
  nekas 47 %.

 176. 2001 nekas 70 % på krogen.
  Det är jättefina siffror.

 177. 1998-2000 minskar de krogrelaterade
  våldsbrotten i City med 29 %.

 178. På Södermalm, där utbildningen
  inte fanns, sågs ingen skillnad.

 179. Vad blir resultatet? Man gjorde
  en hälsoekonomisk analys 1995-2000.

 180. Man såg
  att ett våldsbrott kostar 177 000-

 181. -allt från sönderslagna glasögon
  till intensivvård.

 182. Minskningen med 29 % av våldsbrotten-

 183. -ger en besparing på 291 miljoner
  för rättsväsendet, i produktivitet-

 184. -sänkt behov av sjukvård
  och mindre förstörelse.

 185. Utbildningen kostade sju miljoner,
  så varje krona ger 39 tillbaka.

 186. Med bergvärmen hemma är jag nöjd
  om jag får tillbaka 3 kW på en.

 187. Det är alltså en stor skillnad.

 188. Goda exempel, då.

 189. Utmaningen är ju
  att nå ut till folk på rätt sätt.

 190. Att en knarrig läkare säger åt dig att
  inte dricka är inte rätt sätt.

 191. Vi måste nå ut
  där folk letar kunskap-

 192. -ex. på nätet. IQ.se är fantastiskt. Gå
  in om ni inte har gjort det.

 193. Filmen "Rus" är verkligen
  en tänkvärd film om detta.

 194. Filmerna ser ut som alkoholreklam tills
  slutet.

 195. De hade en Karl-Bertil Jonsson-film:
  "Köp inte klappar som kluckar."

 196. Det är sånt man kommer ihåg
  och som unga lyssnar på.

 197. "Varannan vatten" är också
  nåt tänkvärt som har slagit igenom.

 198. Ett annat gott exempel är ungdomarna,
  vilket studierna har visat.

 199. Historiskt sett, sen 1971,
  dricker de mindre än nånsin.

 200. Nånting händer med våra ungdomar.
  Det gillar jag som beroendeläkare.

 201. Jag anser att ungdomarna är
  bland det viktigaste vi har.

 202. Vi ska investera i dem
  och räkna dem som tänkande individer.

 203. Det är de som ska ta hand om oss ganska
  snart.

 204. Jag tänkte tacka er med en bild
  från vårt nya fina hus.

 205. Det är ingen skrumplever,
  utan en bild på en litiumsten.

 206. -Tack för mig.
  -Tack, Tobias Eriksson.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ungdom och alkohol

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi har mycket droger i samhället idag, fasansfulla droger som jag ser i min vardag som beroendeläkare, berättar Tobias Eriksson. Men den drog som kommer att ta livet av flest under min yrkesverksamma tid är ändå alkohol. Inspelat 8 maj 2013. Arrangör: ANDT-rådet, U-FOLD, Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Alkoholism, Alkoholkonsumtion, Drogberoende, Drogmissbruk, Psykiatri, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Beroendets mekanismer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendets mekanismer

Kickar som leder till beroende

Blandmissbruk blir allt vanligare. Flera droger förstärker effekten av varandra och vården vet inte vilken substans man skall skylla på eller sätt in åtgärder mot, berättar Fred Nyberg, professor i beroendeforskning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Beroendets mekanismer

Ungdom och alkohol

Vi har mycket droger i samhället idag, fasansfulla droger som jag ser i min vardag som beroendeläkare, berättar Tobias Eriksson. Men den drog som kommer att ta livet av flest under min yrkesverksamma tid är ändå alkohol.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.