Titta

UR Samtiden Tema

UR Samtiden Tema

Om UR Samtiden Tema

Kunskap och vetenskap i nytt sammanhang. Talare och samtal från de dagliga sändningarna i UR Samtiden kopplas samman kring ett tema.

Till första programmet

UR Samtiden Tema : Vän med döden?Dela
 1. I dag handlar UR Samtiden Tema
  om döden.

 2. Vi kan jämföra med 1800-talet.

 3. Då var döden
  ett väldigt tacksamt samtalsämne.

 4. Man frossade i berättelser
  om dödsbäddar och döende.

 5. Zombie-walks fascinerar mig mycket.
  Varför vill man se ut som ett lik-

 6. -och stappla omkring på stan?

 7. Rättså livliga diskussioner
  om man får publicera bilder-

 8. -på avlidna. I synnerhet
  när det gällde dödfödda barn-

 9. -och föräldrar
  som ville publicera dem.

 10. Vilka dör i bilderboken och varför?

 11. I Hinkens och Myrans dödsrike fanns
  det gubbar, tanter och deras katter.

 12. I bilderböcker om döden som hes ut
  från 1960-talet till 1987-

 13. -är det gubbar, tanter och husdjur.

 14. Det som är problem är
  att vi efter döden...

 15. ...sönderfaller, och vi väljer inte
  hur vi ser ut efter döden.

 16. UR Samtiden Tema: Vän med döden.

 17. Varje år dör 90 000 i Sverige.
  Av dessa dör 4 000 en onaturlig död.

 18. Hur ser vi på döden i dag?
  Är vi vän med döden?

 19. I programmet möter vi zombieforskare,
  döden och sorg på internet-

 20. -döden i barnlitteratur
  och vad vi kan lära av de döda.

 21. Inleder gör Britt-Mari Näsström om
  hur världsreligionerna ser på döden.

 22. Under den efterexilska tiden,
  efter Jerusalems fall, år 70 e.Kr.-

 23. -lever judendomen vidare
  i den talmudiska perioden-

 24. -där man försöker forma ut
  den judiska läran-

 25. -men tankarna på döden
  tar många olika vägar.

 26. Det fanns en mängd föreställningar
  som levde sida vid sida av varandra-

 27. -och det är inte märkligt
  i världsreligionerna.

 28. Man trodde att man kunde uppstå
  i en bättre värld-

 29. -eller att ens gärningar prövades
  och man fick diverse straff-

 30. -och man kunde tro på reinkarnation.

 31. Eftersom judendomen
  är mångfasetterad...

 32. Vi har ultraortodox, ortodox-

 33. -konservativ och liberal judendom-

 34. -så många olika föreställningar
  lever bredvid varandra.

 35. Det har man inte funderat mycket på.

 36. Judendomen är en religion
  som är inriktad till livet-

 37. -inte till döden.

 38. Kristendomen uppstod när juden Jesus
  förklarade sig vara-

 39. -den Messias som profeterna talat om.

 40. Efter det att han korsfästs och dött
  visade han sig för sina lärjungar-

 41. -och det var ett tecken på
  att han var Guds son.

 42. Nu inrättade man sig på
  att riket snart skulle komma-

 43. -så man ordnade med begravningar
  på ett annat sätt än det vanliga.

 44. Själen tänktes
  gå tillbaka till kroppen-

 45. -så kroppen fick inte förstöras
  och man brände inte längre liken-

 46. -utan förvarade dem
  i kyrkor eller katakomber.

 47. Sen dröjde återkomsten en hel del-

 48. -och då försköts synen på döden-

 49. -mot att den rättfärdige
  gick till Gud-

 50. -och den mindre rättfärdige
  gick till ett helvete.

 51. Men några århundraden senare
  föddes tanken på skärselden-

 52. -ett ställe
  där man kunde renas från sina synder-

 53. -innan den yttersta domen
  skilde de onda från de goda.

 54. Sen skulle evigheten inträda.

 55. Vissa som dog för sin tro,
  som martyrer eller korsriddare-

 56. -kunde gå rätt in i saligheten.

 57. I dag finns det stora skillnader
  inom kristendomen-

 58. -bland annat sen Martin Luther uppgav
  att han inte trodde på skärselden-

 59. -och hävdade att det inte fanns stöd
  för den i Bibeln.

 60. Katoliker och ortodoxa
  hävdar motsatsen-

 61. -och tror ännu på en skärseld.

 62. Islam är den tredje religionen-

 63. -som går tillbaka
  till patriarken Abraham.

 64. Den uppstod med profeten Muhammed
  på 600-talet.

 65. I Koranen, islams heliga skrift,
  finns många livfulla skildringar-

 66. -av både himmelen och helvetet-

 67. -dit de döda förs på domens dag.

 68. Men i själva dödsögonblicket-

 69. -tros två änglar
  uppenbara sig och fråga:

 70. "Tror du på rätt, på rätt lära
  och på rätt bok? Är du rättrogen?"

 71. Sen blir belöningen eller straffet
  därefter.

 72. I islam
  kan den som dör för sin religion-

 73. -liksom i kristendomen
  komma direkt till paradiset.

 74. Här tar jag upp självmordsbombare,
  som ju är mycket omskrivna.

 75. Självmord är enligt muslimsk tro
  förkastligt-

 76. -och den som gör det ska straffas
  med sin egen död om och om igen.

 77. Vissa terroristiska rörelser
  uppfattar dock självmordsbombningen-

 78. -som en akt av martyrskap-

 79. -och anser sig gå direkt till himlen.

 80. Majoritetens islam, vilket innefattar
  både sunniter och shiiter-

 81. -instämmer inte i det.

 82. Det finns likheter och skillnader
  mellan de abrahamitiska religionerna-

 83. -kristendom, judendom och islam-

 84. -men i de indiska religionerna
  blir perspektivet ett helt annat.

 85. Det har att göra med
  tidsuppfattningen.

 86. I de tre religioner vi har pratat om
  har vi en linjär uppfattning.

 87. Här har vi en skapelse, en tillvaro,
  en världsundergång-

 88. -och sen eventuellt en evighet.

 89. Men de indiska religionerna
  har en cyklisk uppfattning.

 90. Världen skapas och går i en cirkel.

 91. Den blir allt sämre, går under
  och föds igen.

 92. Det är en kretsgång
  som aldrig tar slut: samsara.

 93. Samma sak gäller individens liv.

 94. I de abrahamitiska religionerna
  är det så att man föds, lever, dör-

 95. -och får invänta den yttersta domen.
  Det är en linjär uppfattning.

 96. I de indiska religionerna är det så
  att man föds, dör och återföds.

 97. Det kallas för reinkarnation-

 98. -återinträde i köttet.

 99. I hinduismen tänker man att själen,
  atman-

 100. -vandrar i döden
  till en ny individ, ett nytt foster-

 101. -och den inkarnerar sig själv-

 102. -genom summan av de gärningar
  man har gjort i sitt liv, karma.

 103. Det avgör vilken födelse man får,
  och det är viktigt.

 104. Födelse heter nämligen "jati"
  på hindi och sanskrit-

 105. -och betyder detsamma som "kast".
  Ordet "kast" innebär alltså födelse.

 106. Du bestämmer genom dina gärningar
  vilket kast du ska födas in i.

 107. Buddismen är till stora delar
  uppbyggd som hinduismen-

 108. -och sprang ut från den-

 109. -men i buddismen finns ingen själ.
  Vad är det då som reinkarneras?

 110. Det är människans livstörst som
  driver vidare till nya återfödelser.

 111. Livstörsten är negativ,
  för den skapar vårt lidande.

 112. "Vi kan aldrig uppfylla vår livstörst
  och därför lider vi", sa Buddha.

 113. Summan av goda gärningar
  i existensen-

 114. -kan föra den gode
  till en himmelsk tillvaro-

 115. -men den onde störtas till ett spöke
  eller ett av alla specialhelveten.

 116. Däremot går hela tiden
  den föränderliga tillvaron vidare-

 117. -enligt samsaras lag-

 118. -och nya återfödelser sker ständigt.

 119. Som munk eller nunna kan man
  ställa sig utanför kretsloppet-

 120. -ge upp sin livstörst
  och ställa sig utanför samsara.

 121. Frälsningen, om vi kan använda
  det begreppet i buddism och hinduism-

 122. -heter nirvana, upplösandet,
  inga återfödelser mer...

 123. Det är så som en flod
  rinner ut i havet.

 124. Den tibetanska dödsboken är
  en handledning i konsten att dö-

 125. -och hur man får
  en bättre reinkarnation i nästa liv.

 126. Stort tack för denna exposé-

 127. -över våra världsreligioners
  förhållande till döden.

 128. Det väcker säkert många
  frågor och funderingar.

 129. Jag släpper diskussionen fri.

 130. Vi kan gå runt med mikrofoner.

 131. Det kanske är fel att fråga dig,
  men jag tänkte på dagens samhälle-

 132. -där många inte är så religiösa
  eller starkt knutna till religionen.

 133. Har det har utvecklat andra tankar
  kring vad som händer när vi dör?

 134. Pratas det på ett annat sätt
  och finns det forskning på det?

 135. Det är en intressant fråga,
  för döden är vårt stora tabu.

 136. Det är nåt vi absolut inte talar om.

 137. Vi kan jämföra med 1800-talet.

 138. Då var döden i högsta grad
  ett tacksamt samtalsämne.

 139. Man frossade gärna i berättelser
  om dödsbäddar och döende-

 140. -medan man inte talade ett ord
  om erotik, för det var tabu.

 141. I dag är det precis tvärtom. Vi kan
  prata hur mycket som helst om erotik

 142. -och ingenting döljs för oss-

 143. -men döden tiger vi om.

 144. Men jag tror inte att vi är-

 145. -så väldigt avkristnade
  eller att vi saknar religion-

 146. -utan religionen
  har tagit sig andra former.

 147. Går man in i ungdomskulturen-

 148. -som nu går upp till 30-35 år-

 149. -hittar man en mängd föreställningar
  som sorterar inom religionen.

 150. Jag nämnde de odöda-

 151. -och man kan gå in i
  floran av böcker, filmer och annat-

 152. -som har bildat trosföreställningar-

 153. -som attraherar unga människor.

 154. Det finns alltså många saker
  som inte är religion och inte syns-

 155. -men som finns under ytan, och...

 156. Att vi inte talar om döden
  är för att i dag vill alla vara-

 157. -unga, vackra och friska
  även om vi inte är det.

 158. Det är snarare en sorts modenyck-

 159. -precis som att man berättade
  om dödsbäddar på 1800-talet.

 160. Vi vet inte
  vad nästa århundrade hittar på-

 161. -men de existentiella frågorna
  kommer alltid att finnas-

 162. -vare sig vi diskuterar dem öppet
  eller reflekterar över dem själva.

 163. I mötet med döden
  kommer de existentiella frågorna-

 164. -men det behöver inte
  tillhöra nån religion.

 165. Det kan vara
  frågor av djupt andligt innehåll-

 166. -där man söker stöd och tröst
  hos nåt man kan finna tröst i.

 167. En förklaring om dagens trosutövning
  som Britt-Mari Näsström gav-

 168. -var att religion tagit nya former.

 169. I ungdomskulturen, och fenomenet
  odöda, finns trosföreställningar.

 170. Eva Kingsepp, som studerar zombie-
  kulturen, gör en koppling till ideal.

 171. Som en motreaktion till det perfekta.
  Här med Åsa Nilsonne.

 172. Eva, du forskar ju på en speciell död
  i medierna som blir allt mer populär-

 173. -det här med zombier, vampyrer
  och så kallade "odöda".

 174. Varför är vi så fascinerade av det?
  Varför är det intressant?

 175. Det är ju en bra fråga.

 176. Dels tror jag att det finns nånting
  viktigt i att de är "odöda".

 177. Konceptet "odöd" är ingen anomali.

 178. "Hanteringen av odöda" till exempel.

 179. Vampyren är
  en väldigt gammal gestalt-

 180. -som finns i folklore
  i väldigt många olika kulturer.

 181. "Vampyrliknande väsen" ska jag säga.

 182. Zombien är
  en ganska modern företeelse-

 183. -i alla fall den populärkulturella
  zombien som skiljer sig-

 184. -från den haitiska zombien
  inom voodoo-religionen.

 185. Medan vampyren innehåller många...

 186. Dels har vi den historiska bakgrunden
  med Vlad Tepes.

 187. Det är lite elegant samtidigt.
  Döden är elegant och brutal-

 188. -men innehåller moment av odödlighet.

 189. Man lever vidare efter döden.

 190. Man är "odöd" men också tjusig.
  Det finns nåt tragiskt i det här.

 191. Naturligtvis är det också sexualitet
  med "vampyrens bett" och så vidare.

 192. Zombien har jag däremot inte
  lyckats få nån rätsida på.

 193. Jag har börjat följa
  en studiecirkel om zombier.

 194. Det är fascinerande, men jag har inte
  kommit på nåt bra svar på det-

 195. -mer än att folk fascineras
  av det geggiga, slaskiga och döda.

 196. Jag tror också att... "Zombie-walks"
  är ett fenomen som fascinerar mig.

 197. Varför vill man sminka sig som
  ett lik och stappla omkring på stan?

 198. Där kan man tänka sig
  att det är en reaktion-

 199. -mot att vi ska vara så perfekta.

 200. Vi ska gå på gym, vårda vår kropp,
  vara hälsosamma och gå på diet.

 201. Vi ska absolut inte bli sjuka,
  och dör gör vi naturligtvis inte.

 202. Då kan man själv med sin kropp
  bejaka allt det här som är motsatt.

 203. Man blir slaskig, sönderfallande och
  hjärndöd, vilket man inte ska vara.

 204. Och man gör det kollektivt
  och offentligt ute på stan.

 205. Det här är också ett forskningsfält.

 206. Det ligger nåt intressant där.

 207. Just att det har blivit så populärt,
  det är inget "fringe-fenomen" längre.

 208. Det har blivit poppis.

 209. Jag har en fråga till Åsa
  angående dödsstatistiken.

 210. Det dör 90 000 människor i Sverige
  om året.

 211. Av dem mördas 90, alltså en på tusen.

 212. Vad proportionerna är i medierna vet
  jag inte, men de är nog annorlunda.

 213. I går hade vi ett seminarium med
  regissören Simon Kaijser da Silva.

 214. Han sa att det är svårt
  att skriva drama i dag-

 215. -för att mord är ett normaltillstånd-

 216. -som man måste hotta upp på nåt sätt
  och designa om.

 217. Du har ju skrivit deckare.

 218. Hur tänker man för att göra döden
  intressant? Funderar man på det?

 219. En författare fundera alltid på hur
  man gör det man skriver intressant.

 220. Det finns en stor skillnad mellan att
  skriva läroböcker och skönlitteratur.

 221. Ingen måste läsa en skönlitterär bok,
  så där måste man-

 222. -erbjuda nånting som folk vill ha.

 223. Olika författare närmar sig döden
  i kriminalromaner på olika sätt.

 224. Det finns de
  som går in med teleskoplins så här...

 225. Jag tycker att motivet
  är mer intressant än dödsfallet.

 226. Möjligen på grund av att jag
  har upplevt så många döda människor.

 227. Då tappar man kanske
  lite av fascinationen.

 228. "Zombie-walks" är traumatiserande-

 229. -för krigsdrabbade personer
  som kommer gående på Drottninggatan-

 230. -och det plötsligt kommer nån
  med levern hängande utanför.

 231. De kan ha sett nåt sånt på riktigt.
  Det blir en helt annan upplevelse.

 232. Det är viktigt.
  Nu föll jag dig i talet.

 233. Det är oerhört viktigt.

 234. När man använder uttrycket "vi",
  i synnerhet i det här fallet...

 235. Jag säger "vi", men vilka är "vi"?

 236. Det finns många
  som har den typen av upplevelser.

 237. Då kommer det in ytterligare
  en etisk dimension.

 238. Jag tror förstås inte att de som...

 239. De som går "zombie-walks" tänker nog
  inte på att de borde ta hänsyn till-

 240. -om de möter nån med traumatiska
  upplevelser av död.

 241. Det tänker man nog inte på.

 242. Jag menar inte
  att man måste tänka på det-

 243. -men det är aspekter
  som är lätta att glömma bort.

 244. Individers personliga upplevelser
  av döden...

 245. ...kan sätta i gång, och det kan ju
  du mycket bättre än nån av oss...

 246. Det kan sätta i gång processer
  som kan vara jobbiga att hantera.

 247. Bilden av hur vi ser på döden i dag
  är motsägelsefull.

 248. Vi talar inte om döden, är "odödliga"
  - ungdom och skönhet är ideal.

 249. Men många har stort behov av att
  uttrycka sin sorg när någon dör.

 250. I dag kan man göra sorgearbetet
  offentligt med sociala medier.

 251. Det har studerats av prästen och
  forskaren Anna Davidsson Bremborg.

 252. När jag började
  studera döden på internet-

 253. -så hade jag länge följt förändringar
  i seder och förhållanden till döden-

 254. -"away from keyboard" som det heter.

 255. Två saker fångade mitt intresse:

 256. Det ena var livliga diskussioner-

 257. -om man får publicera
  bilder och foton på avlidna.

 258. I synnerhet vad gällde dödfödda barn
  och föräldrar som ville publicera.

 259. Det andra som jag uppmärksammade var-

 260. -de minnessidor som då dök upp
  i början av 2000-talet.

 261. En slags virtuella dödsannonser
  där man kunde skriva mer-

 262. -och ofta lade in foton,
  vilket inte är vanligt i tidningar.

 263. Från början var minnessidorna
  samlade i speciella rum.

 264. Där lade man in uppgifter om de
  avlidna efter en standardiserad mall.

 265. Men snart blev det enklare att göra
  egna hemsidor och då gjorde folk det.

 266. Det blev tydligt i samband med
  tsunamin, då blev det lättare.

 267. Då såg jag en utveckling-

 268. -men i dag ser jag inte särskilt
  många minnessidor av det här slaget-

 269. -utan utvecklingen
  har tagit några steg vidare.

 270. De genrer som i dag dominerar på
  internet om död, begravning och sorg-

 271. -är dels minnesfilmer
  på Youtube och liknande kanaler.

 272. Oftast är det fotografier
  kombinerat med text, till musik.

 273. Många gånger, men inte alltid,
  är klippen tillägnade unga personer.

 274. De är ofta gjorda
  av syskon och vänner.

 275. Men det finns också filmer gjorda av
  unga till sin farmor eller mormor.

 276. Det andra man ser i dag är bloggar.

 277. Inte direkt minnessidor, utan bloggar
  som påbörjas under sjukdomsperioden-

 278. -antingen av den sjuke själv
  eller av anhöriga-

 279. -t.ex. föräldrar till sjuka barn.

 280. På dessa bloggar
  kan man under månader eller år-

 281. -följa olika behandlingar-

 282. -följa svängningarna
  mellan hopp och förtvivlan-

 283. -och i vissa fall följer man dem
  ända fram till döden.

 284. Ibland skriver även anhöriga
  om tiden efter döden.

 285. De här bloggarna
  blir en kommunikationskanal-

 286. -till personer de känner men inte
  orkar eller hinner ha kontakt med.

 287. Men det blir också
  en kanal ut i det offentliga rummet.

 288. Många läser och kommenterar som
  inte känner personerna från början.

 289. För det påbörjas och utvecklas
  relationer med "främmande" människor.

 290. De uttrycker sitt stöd i kampen
  och kan dela erfarenheter.

 291. När man ser den utvecklingen-

 292. -är det svårt att säga att döden är
  tabu eller osynlig i vårt samhälle.

 293. Tvärtom synliggörs här
  många tankar kring döden.

 294. Och också många handlingar-

 295. -som vi tidigare haft ganska lite
  kunskap om och dokumentation av.

 296. För mig som forskare
  om samtida begravningsseder-

 297. -så har internet öppnat upp
  och delvis gjort forskningen lättare.

 298. Internet
  bidrar inte bara med nåt nytt-

 299. -utan via bilderna och texterna
  som människor publicerar-

 300. -kan vi lära oss hur människor tänker
  och vad de faktiskt gör.

 301. Dessutom innebär publiceringen-

 302. -att andra kan lära sig
  en hel del om hur man kan göra.

 303. På så sätt kan det
  inspirera till nya riter-

 304. -eller att man får
  bejaka det man har tänkt göra.

 305. "Jag gör likadant som de gjorde."

 306. Ett exempel kan vara-

 307. -att ordna ett kalas
  på det dödfödda barnets årsdag.

 308. När man läser att nån gör det kanske
  man känner "det vill vi också göra".

 309. Då blir man stärkt i
  att det går att göra-

 310. -även om en del runt omkring mig
  ifrågasätter det.

 311. Många av våra riter och hur vi gör
  kring döden kan ses som trender.

 312. Om man får uppmärksamhet för ett
  visst beteende så sprider det sig.

 313. Ett exempel som ofta nämns är när
  Olof Palme dog och folk lade blommor.

 314. Det var främst röda rosor
  som man lade på olycksplatsen.

 315. Det var nytt då men dokumenterades
  och kom ut i tidningar och tv-

 316. Och vi lärde oss att det är så vi gör
  när nån har dött på en olycksplats.

 317. I dag tar det inte många minuter-

 318. -det vet polis och trafikverket...

 319. När en olycka har skett så kommer det
  blommor, ljus, brev och foton.

 320. Vi måste ha rutiner för hur
  vi ska hantera det och placera det.

 321. Det finns som en del
  i vårt sätt att sörja i dag faktiskt.

 322. När man tittar på minnesfilmerna
  på Youtube framför allt för unga-

 323. -så finns nästan alltid
  bilder från olycksplatsen med.

 324. Man kan även få se
  bildelar som ligger kvar där.

 325. Och så ljusen, korten, blommorna-

 326. -närbilder på kort
  och hälsningar som är skrivna.

 327. De bilderna blandas med festbilder,
  uppträdanden i skolan-

 328. -umgänge med kompisar,
  både som yngre och äldre.

 329. Ofta är det stor blandning
  på fotografierna i filmerna.

 330. Viktigt är också
  dokumentationen av olycksplatsen.

 331. Här blir döden konkret och greppbar.

 332. Döden får också en väldigt tydlig
  plats. "Det var här det skedde."

 333. Eva Söderberg har tittat på barn-
  böcker från 60-talet till i dag.

 334. Hon vill se vilka som dör i böckerna
  och hur döden förändrats över tid.

 335. Så vilka är det som dör
  i bilderboken, och varför?

 336. I Hinkens och Myrans dödsrike fanns
  gubbar, tanter och deras katter.

 337. Och i bilderböcker som ges ut från
  mitten av 60-talet fram till 1987-

 338. -är det just gubbar, tanter
  och husdjur som dör.

 339. Jag har tittat på ett tiotal böcker.
  Den största gruppen döda är farfäder.

 340. Ofta är de ju äldst i släkten, och
  det finns en betryggande logik i det.

 341. Underförstått: Barnen själva och
  deras föräldrar ska leva länge än.

 342. Även andra äldre män och nån mormor
  och farmor finns med, liksom husdjur.

 343. Dödsorsaken är ålder.

 344. Det handlar om människor
  som har levt färdigt.

 345. Men det finns ett undantag,
  den norska boken "Farväl, Rune".

 346. Här drunknar lille Rune, och hans
  bästa vän Sara blir ensam kvar.

 347. Men det är ett undantag.

 348. Hur ser det då ut om vi blickar
  från 1987 fram till vår egen tid?

 349. Bilderböcker om döden blir allt mer
  frekventa. Jag har tittat på över 30.

 350. Far- och morföräldrar fortsätter
  att avlida, liksom hundar och katter.

 351. Här har vi "Farfars Lajka"
  av Mats Wahl och Tord Nygren.

 352. Och "Änglakatten" av Iben Sandemose.
  Jag återkommer till dem.

 353. Men variationen har blivit större.
  Döden har blivit lite grymmare.

 354. Den griper om sig i vidare kretsar.

 355. Hundarna och katterna får sällskap
  av vilda små djur och små husdjur.

 356. Här är marsvinet
  i "Adjö, herr Muffin"-

 357. -av Ulf Nilsson
  och Anna-Clara Tidholm.

 358. Och här är ödlan Wasabi i Jöns
  Mellgrens "Rufus i underjorden".

 359. Jag återkommer till dem.

 360. Det är inte bara äldre som dör.
  Även små barn dör-

 361. -som lillebror Ove i "Ängelungen" av
  Margareta Thun och Cris af Enehielm.

 362. Föräldrars död
  börjar också bli vanligare.

 363. Som i "Jättebra Olga" av Kirsten
  Gjerding och Anna-Marie Helfer.

 364. Fortfarande dör folk av ålder,
  men också på mer tragiska sätt.

 365. "Min pappa ville inte leva"
  av Margaretha Runvik-

 366. -handlar om en far som tar sitt liv,
  och vi får veta hur det går till.

 367. "Tippan i solen"
  av Sis Foster och Jan Gissberg-

 368. -handlar om dramatiken
  kring plötslig spädbarnsdöd.

 369. I Oscar K:s
  och Dorte Karrebaeks "Idiot"-

 370. -hjälper en mamma sin
  förståndshandikappade son att dö.

 371. Hon avslutar också sitt eget liv.
  Det blir bättre så, tycker hon.

 372. Boken är ett exempel på
  hur danska bilderbokskonstnärer-

 373. -utmanar föreställningar om bilder-
  boken som enbart riktad till barn.

 374. Oscar K. står också bakom
  en bilderbok-

 375. -där aborterade fosters
  existentiella funderingar gestaltas.

 376. De fick ju till exempel
  aldrig några namn.

 377. Nästa fråga gäller beskrivningen
  av sorgen och saknaden.

 378. Bilderboksmakare har ju både
  text och bild till sitt förfogande.

 379. I böcker mellan 1964 och 1987-

 380. -finns det fuktiga ögon,
  eller nån som ser ut att ha gråtit.

 381. Det finns alltså en stor försiktighet
  i den tidigare litteraturen.

 382. Anledningen kan vara att när
  "Lasses farfar är död" kom ut 1972-

 383. -fanns det en pappa som satt
  på golvet och grät förtvivlat-

 384. -och det blev kritiserat i pressen
  för att det kunde vara skrämmande.

 385. Problemet var nog
  att det var en man som grät.

 386. Så det ledde till försiktighet. Det
  jag har hittat i de äldre böckerna-

 387. -är en skildring från Afrika,
  där en gammal farmor har dött-

 388. -och byn lever ut sin sorg.
  Men det är ett undantag.

 389. Men i nyare böcker har sorgen
  och saknaden börjat uttryckas-

 390. -på allt mer expressiva
  och psykologiskt djuplodande sätt.

 391. Viktig inspiration kom från Cris
  af Enehielms bilder i "Ängelungen".

 392. Och här ser ni Vera
  som sörjer sin bror Ove.

 393. Ord är överflödiga. Vi kan förstå
  hur det känns inombords.

 394. Här har vi mamma och Ove precis efter
  att hans sista suck har dragits.

 395. Man kan se
  att det är olika faser i sorgen.

 396. Här lever mamma ut sin sorg genom att
  sjunga Vaya Con Dios och "Yesterday"-

 397. -så att den övriga familjen
  får huvudvärk.

 398. Ökenråttan Gabriel Grobian
  är också med och protesterar.

 399. Och så har vi föräldrarna.

 400. Pappan i "Lasses farfar är död"
  är ingenting jämfört med det här.

 401. En desperat sorg
  som utlöser en tårflod-

 402. -men som samtidigt innehåller
  en triumfatorisk kärlek.

 403. Ett dödsfall utlöser sorg och saknad,
  men hur ska saknaden beskrivas?

 404. Tomrummet efter en älskad varelse-

 405. -som kanske var
  det viktigaste i ens liv.

 406. Iben Sandemose har visat hur
  det här kan gestaltas bortom orden.

 407. Ni noterar kattformen
  i det enorma tomrum-

 408. -som har blivit
  efter huvudpersonens katt.

 409. Men sorgen och saknaden
  kan upplevas tillsammans.

 410. Konstnärerna
  försöker ofta fylla ut tomrummet-

 411. -och låta barnen möta tröstare.

 412. I "Vi tänker på dig, farfar" ser vi
  hur hela familjen bildar en kropp.

 413. Det är en bok av Sven Wagelin-Challis
  och Anna-Karin Garhamn.

 414. Det kan också vara mor- och
  farföräldrar som öppnar sina famnar.

 415. Vilka tankeformer om döden-

 416. -kan vi då spåra
  hos bilderboksskaparna?

 417. I "Lasses farfar är död" var det
  ett materialistiskt synsätt på döden.

 418. Kroppen förvandlas till jord.

 419. Lasse gör mot slutet
  en liten hälsning till farfar-

 420. -som han tänker sig
  har blivit en blåsippa.

 421. Pingstpastor Stanley Sjöberg skrev
  boken "Lenas farfar är i Himlen"-

 422. -där han lät Lena träffa Lasse
  och tala om hur det förhåller sig.

 423. Den som tror på Jesus
  fortsätter leva även efter döden.

 424. Himlen som en andlig dimension, inte
  specifikt knuten till kristendomen-

 425. -blir också vanligare,
  liksom bevingade personer.

 426. Här är "Jag känner en ängel" av
  Cecilia Svensson och Tony Erdenstam.

 427. Det är en död pappa som är ängeln.

 428. I "Linnéa och änglarna" av Mikaela
  Sundström och Linda Bondestam-

 429. -är det en mamma
  som uppträder som en ängel.

 430. Och i "Änglakatten" landar en ängel
  hos huvudpersonen som mist sin katt.

 431. Den tar henne och hennes vän, en
  gammal dam, upp i en annan dimension-

 432. -där de får se hur katten
  och damens vänner har det.

 433. Och de har det bra. De ligger inte
  under snön och fryser på kyrkogården.

 434. I "Vi tänker på dig, farfar"
  funderar barnen över olika lösningar.

 435. Är farfar en ko eller en ängel?
  Hur åker han upp till Himlen?

 436. Kan tofflorna finnas med
  när man ska bygga en raket?

 437. En annan tankeform om döden är
  att de döda lever kvar i våra minnen.

 438. Minnesarbete är ett viktigt motiv
  i bilderboken om döden.

 439. Om vi lägger ihop hela materialet
  framgår det tydligt-

 440. -att minnesarbete
  kring döda kan ske på olika sätt.

 441. Det kan vara ett föremål
  som den döde förknippas med.

 442. Ett munspel eller en plats, som i
  Erika Hedmans "Den finaste skatten".

 443. Handlingar, som i "Jättebra Olga"-

 444. -där pappa och Olga tycker att mamman
  är närvarande när de talar om henne.

 445. Själen har en kroppslig form där-

 446. -men det är en kontur
  som inte är helt ifylld.

 447. Från böcker som kan hjälpa barn
  att hantera någons död-

 448. -till rättsmedicin, som förutom
  att hjälpa polisen lösa brott-

 449. -kan ge anhöriga svar
  om en oförklarlig död.

 450. Professor i rättsmedicin Hans Druid
  har gjort 6 000 obduktioner-

 451. -och vet vad som händer i kroppen
  när vi dör.

 452. Alla dödsfallsundersökningar som vi
  gör gör vi på begäran av polisen-

 453. -och vi levererar svar till polisen.

 454. När vi pratar med anhöriga
  stämmer vi ofta av med polisen-

 455. -vilka uppgifter vi kan lämna ut,
  men oftast är det inga problem.

 456. Det som är problem, däremot,
  är att vi efter döden sönderfaller.

 457. Vi väljer inte riktigt
  hur vi ser ut efter döden.

 458. Ibland kan det ju vara så
  att man blir bortglömd.

 459. Man kanske går vilse i skogen och
  inte hittas förrän efter en månad.

 460. Då ser man inte så vacker ut längre.

 461. Man kan tycka att obduktion
  är ett ganska omfattande ingrepp-

 462. -men vi ser till så att det blir-

 463. -rutiner som gör att det som vi...

 464. Spåren från den rättsmedicinska
  undersökningen ser man inte-

 465. -vid en visning av kroppen.

 466. Däremot kan det finnas många skador
  på de dödsfall som kommer till oss-

 467. -från trafikolyckor och annat.

 468. Vi försöker att återställa när det
  går, och man tvättar rent och så.

 469. Oftast ser kroppen bättre ut efter
  den rättsmedicinska undersökningen-

 470. -men är det
  en kraftigt förruttnad kropp-

 471. -rekommenderar vi att man inte visar
  den, eller om det är svåra skador.

 472. Men är utseendet välbevarat tror vi
  att detta är bra för sorgeprocessen.

 473. När vi försöker ställa diagnoser
  är vi beroende av-

 474. -både vad vi hittar vid obduktion och
  vid kompletterande undersökningar.

 475. Då har vi problemet att cellerna
  faller sönder p.g.a. syrebrist-

 476. -och att det inte kommer nåt glukos
  om det inte finns nån cirkulation.

 477. Många molekyler fragmenteras
  medan andra är mer stabila.

 478. Det krävs att vi vet
  hur sönderfallsmönstret ser ut-

 479. -för att vi ska kunna skilja den
  processen från vad som är sjukligt.

 480. Några saker som är tursamma-

 481. -är att cellkärnor är ganska
  resistenta och att DNA:t är stabilt-

 482. -och det kan man använda
  för identifiering.

 483. Den grova morfologin
  bevaras som regel ganska bra.

 484. I celler har vi jättemycket kalium
  och jättelite natrium.

 485. Utanför cellerna är det tvärtom, så
  när vi inte har energi till cellerna-

 486. -kommer cellmembranspumparna,
  som kräver energi, att sluta fungera.

 487. Då läcker natrium in i cellerna
  och kalium läcker ut.

 488. Men det här kan vi utnyttja
  för t.ex. dödstidpunktsbestämning.

 489. Inuti ögats glaskropp,
  där det inte finns så mycket celler-

 490. -kan kalium stiga från läckage
  från omgivande celler i näthinnan-

 491. -och då kan man få en bild av
  hur lång tid som gått efter döden.

 492. När vi tittar mikroskopiskt
  kan vi göra det med rutinfärgningar.

 493. Det här är en så kallad
  immunhistokemisk undersökning-

 494. -att vi använder antikroppar
  för att kunna mer specifikt se-

 495. -vilka celler som mår bra
  och vilka som har dött.

 496. De här innehåller myoglobin
  och de som har dött har förlorat det.

 497. Och...

 498. Sen kan vi också samordna den här
  verksamheten med donationsverksamhet.

 499. Ni kan alla anmäla er
  till donationsregistret.

 500. Då kan man donera...

 501. Man kan säga
  att efter min död är jag beredd-

 502. -att donera vävnader för
  transplantation och/eller forskning.

 503. Man kan ha ett donationskort
  eller berätta för anhöriga.

 504. När vi undersöker ett dödsfall-

 505. -kan vi då ringa anhöriga
  och fråga om inställningen.

 506. Hjärtklaffar, hornhinnor,
  hud och mellanöronben-

 507. -är sånt som vi kan ta till vara.

 508. Helorgan kräver däremot
  att man är hjärndöd-

 509. -och att man opereras medan man har
  konstgjord andning och cirkulation.

 510. Så här ser statistiken ut
  för Stockholm.

 511. Både för transplantation
  och forskning kan vi hjälpa till.

 512. Det finns också
  framgångsrik verksamhet i Lund-

 513. -och lite i Linköping och Uppsala.

 514. De projekt man kan hjälpa till med
  är framför allt tillstånd i hjärnan-

 515. -där vi inte på levande personer kan
  operera och ta ut en massa grejer.

 516. Då är man beroende av att kunna göra
  bildanalys med de här nya CT och MR-

 517. -men också med postmortalt material.

 518. Det här har genererat
  väldigt mycket kunskap världen över.

 519. Det är ett enormt viktigt
  komplement till djurförsök.

 520. Djurförsök...
  Och då har man t.ex. upptäckt-

 521. -att det bildas nya nervceller
  i luktbulben i hjärnan.

 522. Jaha, det var ju spännande.
  Då kanske det finns lite hopp.

 523. I luktbulben och hippocampus tror man
  att det finns nervcellsnybildning.

 524. Men nyligen
  gjordes en studie som visar-

 525. -att i en mänsklig hjärna bildas
  inga nya nervceller i luktbulben.

 526. Men det har gjorts
  en himla massa studier-

 527. -som inte berättar
  hur det är hos oss-

 528. -för det har man inte kunnat
  undersöka tidigare.

 529. Däremot, när det gäller hippocampus-

 530. -ser vi med samma teknik att det
  faktiskt bildas nya nervceller-

 531. -även i en vuxen människas hjärna.
  Det här kommer snart att publiceras.

 532. Det är nånting
  som bekräftar en studie-

 533. -som är drygt tio år gammal
  och gjord med en annan metodik.

 534. Så om man sammanfattar det här...

 535. Inom rättsmedicin är man exponerad
  för mycket otäcka saker hela tiden-

 536. -men vi gör det bästa möjliga
  av varje enskilt fall.

 537. Vi ser det som ett enskilt ärende där
  vi ska lösa de specifika frågorna.

 538. Vi försöker hela tiden bli bättre-

 539. -genom att ha ett aktivt
  forsknings- och utvecklingsarbete.

 540. Ja, där är min tid ute.
  Tack så mycket.

 541. Varsågod.

 542. Arne Jarrick. Jag har en existentiell
  och en teknisk fråga till dig.

 543. Britt-Mari Näsström sa att man
  kan ha trosföreställningar om döden.

 544. När vi lät avliva vår katt tyckte jag
  att katten var ett levande väsen-

 545. -men sen var den bara ett skinn,
  men för min son var den i himlen.

 546. Vilken inställning får du? Tycker du
  att du vet att den döda är död-

 547. -eller har du trosföreställningar
  om döden, trots ditt nyktra yrke?

 548. Den tekniska frågan är: Vi hade
  för några år sen ett seminarium-

 549. -som handlade om
  bildens relation till vetenskapen.

 550. Då var det en person som höll
  föredrag om virtuella obduktioner.

 551. Man kör liken genom datortomografer-

 552. -och använder det
  som grund för virtuella obduktioner-

 553. -vilket ska förbättra diagnostiken.
  Använder ni sånt också?

 554. Jag kan svara på den andra frågan
  först. Vi använder det.

 555. I utvalda fall gör vi en sån
  röntgenundersökning före obduktionen.

 556. Då kan vi se skador eller sjukliga
  förändringar tredimensionellt.

 557. Det är ett bra hjälpmedel.

 558. Det här har utvecklats särskilt i
  länder med lägre obduktionsfrekvens-

 559. -t.ex. Schweiz och Österrike.

 560. I Sverige har vi en hygglig
  obduktionsfrekvens inom rättsmedicin-

 561. -så vi har inte samma behov, men vi
  använder det på flera avdelningar.

 562. Det kommer att bli allt mer, men det
  kommer inte att ersätta obduktioner.

 563. Det tror jag inte. Men vem var det
  som sa att inte internet kunde slå?

 564. "Internet är bara en fluga",
  var det nån som sa.

 565. Det är nog snarare biokemiska
  och kemiska undersökningar-

 566. -av material från avlidna som
  kommer att förbättra vår diagnostik.

 567. Och första frågan... Ja, det är klart
  att jag har egna föreställningar.

 568. Jag är uppvuxen i den kristna tron.

 569. Arbetet har inte påverkat mig i det.
  Alla vet ju hur en död kropp ser ut-

 570. -även om vi inte ser dem så ofta
  ute på stan. Men...

 571. Att själen försvinner upp och så-

 572. -kan väl jag också tycka.
  Det påverkas inte av det här.

 573. Man kan tycka att "han ser ju normal
  ut, hur kan han hålla på med döda?"

 574. Men det här
  är ju ett jobb som ska göras-

 575. -och man kan känna
  både från polisen och anhöriga-

 576. -att man har kunnat hjälpa till.

 577. Även donationsåtgärderna vi gör kan
  de anhöriga känna en viss tröst i.

 578. Man har kunnat bidra med nånting
  mitt i all tragik.

 579. Hans Druid fick en fråga om virtuell
  obduktion används inom rättsmedicin.

 580. Det används av Anders Persson vid
  Centrum för medicinsk bildvetenskap.

 581. Vi ska visa hur tekniken fungerar.

 582. Vi kan samla in information från
  kroppen i väldigt små legobitar-

 583. -ner till 0,14 mm, på 3 sekunder.

 584. Det här var en av de första
  patienterna vi skannade in.

 585. På 3 sekunder har vi all information.
  Det här är från samma inskanning.

 586. Man kan se kärl
  som är under 1 mm i diameter.

 587. Vi kan samla in information
  om kranskärlen.

 588. Det tar 0,25 sekunder
  att göra en hjärtundersökning.

 589. Patienten kan gå hem.
  Och vi kan få de här bilderna.

 590. Jag jobbar nu med en ny
  SBU Alert-rapport...

 591. ...där man tittar över
  hur vi ska göra det här i framtiden.

 592. Vilka patienter ska skannas?

 593. Vi får också funktion. Vi ser att det
  är trångt i ett kranskärl här.

 594. Vi ser kalk i kärlet.
  Det säger inget om hur man mår.

 595. Vi kan lägga ett virtuellt snitt
  och se blodmängden i hjärtmuskeln-

 596. -utan att vi ger mer strålning
  eller tillför jodkontrast.

 597. Då har vi tillfört funktion,
  och det kommer i framtiden.

 598. Den här bilden har samlats in på
  0,6 sek och en väldigt låg stråldos.

 599. 0,6 millisievert.
  Det är då bara en del av...

 600. Mellan 3-4 millieisvert
  är normal bakgrundsstrålning-

 601. -så det här ligger lågt.

 602. Det tar 0,6 sek
  att göra undersökningen.

 603. Man får väldigt bra bilder.

 604. Allt verkar löst. Vi kan få bra
  bilder av handen, här är senorna.

 605. En sekund,
  och vi har all information.

 606. Vi kan titta på hjärnan.
  Där finns ett metallclips.

 607. Man har satt ett clip på ett
  pulsåderbråck på ett kärl i hjärnan.

 608. Bilderna ser naturtrogna ut.
  Det är lätt att lita på en sån bild.

 609. Det behövs inga röntgendoktorer -
  man ser hur det ser ut.

 610. Alla ser
  om det är friskt eller sjukt.

 611. Tekniken ger många fördelar. Vi har
  fler röntgenrör, stora detektorer-

 612. -väldigt mycket teknik,
  datorer som gör bilderna åt oss.

 613. Men vi har ett problem. Nu kan vi
  samla in information från kroppen-

 614. -med bl.a. olika energinivåer.
  Det kallas dubbelenergi.

 615. Normalt räknar man fram bilden
  med ett histogram.

 616. Histogrammet är täthetsvärden
  i kroppen.

 617. Det är fördelningen av täthets-
  värdena. Hur strålningen bromsas.

 618. Så får datorn veta att allt här ska
  ha en viss färg och genomskinlighet.

 619. Allt här nere en annan.

 620. Det är som att måla
  med palett och färger.

 621. Det kan man göra manuellt, en preset
  för hur datorn ska göra det.

 622. Så gör den bilder av kroppen.

 623. Bilderna blir vackra
  och det är lätt att lita på dem.

 624. Men det kan man inte göra.

 625. Problemet är att det kan göras
  dubbelt, med olika energinivåer.

 626. Då kan vi tala om vilken kemisk
  sammansättning som finns i kroppen.

 627. Men jag kan bara jobba
  med en dimension i taget.

 628. Datorn kan hantera information,
  men jag som människa kan det inte.

 629. Jag tappar kontrollen.

 630. Jag behöver helt nya verktyg där jag
  kan jobba i många dimensioner.

 631. Det finns inte färdigt än,
  men maskinen och datorerna finna.

 632. Det är ett problemområde. Mest för
  att alla tycker att bilderna är bra.

 633. Man ser musklerna, hjärnan, fascina -
  otroligt mycket mer än tidigare.

 634. Men jag kan inte lita på bilderna.

 635. Det blir man varse när man använder
  tekniken i den vanliga vardagen.

 636. Vi har röntgenronder när
  alla kommer till röntgenavdelningen.

 637. Då får man facit. Det stämde inte.
  Jag opererade, och det blev fel.

 638. Den feedbacken får vi ibland.

 639. Det är viktigt att föra samman
  medicin och teknik.

 640. Tekniken ger enorma möjligheter.
  Här har vi visualiserat järn.

 641. Det är en propp i ett kärl, och det
  ser vi utan att tillföra nåt alls.

 642. Inget kontrastmedel.
  Och det är helt nytt.

 643. Hemosiderin visas direkt i bilden.

 644. Vi kan skanna av barn.
  Det är ett rättsmedicinskt fall.

 645. Vi skannar alla som kommer in döda
  till avdelningen eller sjukhuset-

 646. -för att utesluta barnmisshandel.
  Det finns ett stort mörkertal.

 647. Då är obduktionen facit.

 648. Då har vi nåt att jämföra med. Annars
  får jag vänta tills patienten dör.

 649. Svensktextning:
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vän med döden?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varje år dör 90 000 människor i Sverige. Hur hanterar vi döden i ett samhälle som näst intill förnekar dödens existens? Samtidigt använder vi sociala medier för att uttrycka vår sorg på ett offentligt sätt när vi är drabbade av en anhörigs död. Här får vi höra om döden ur ett historiskt perspektiv, vad vi kan lära oss av obduktioner och hur döden behandlas i barnböcker.

Ämnen:
Religionskunskap > Livsfrågor
Ämnesord:
Döden, Människan inför döden, Psykologi, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden Tema

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Krig och fred

En gång var krig det ädlaste en människa kunde utsätta sig för. I dag handlar berättelserna om mänskligt lidande och övergrepp. Psykologiprofessor Steven Pinker resonerar tillsammans med svenska forskare kring hur kriget har utvecklats och vart det är på väg. Håller intresset för fred på att ta över?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Språkstörning

Hur bemöter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Pedagoger, lärare, forskare och logopeder berättar hur man kan skapa förståelse och hjälp med språket. Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, berättar om mötet med det som är annorlunda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Uppmärksamhetsproblem

Hur kan föräldrar och lärare underlätta för dem som har uppmärksamhetsproblem? Utvecklingspsykologen Gordon Neufeld förklarar hur man kan hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Jakthundar

Vi tar upp hundens möjligheter och begränsningar. Forskare inom biologi, etiologi, lingvistik och filosofi medverkar. Jägare och hundtränare bidrar också med synpunkter på jaktbeteenden som skotträdsla, eller vilken hund som passar bäst vid vildsvinsjakt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Minnet av Förintelsen

Vad händer när det inte längre finns överlevande kvar som kan vittna om Förintelsen? Erfarenheterna lämnar olika spår hos barn och barnbarn till både offer och förövare. Hör hur man håller minnet av det förskräckliga vid liv.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Gemensamt vatten

Tillgången till vatten är en viktig, global fråga. Hälften av världens färskvattentillgångar delas mellan olika länder. Många människor i världen lider brist på vatten. Här tas både hot och möjligheter upp.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Varning för ras

Sverige ser sig självt som antirasistiskt. Men stämmer denna självbild? Allt fler menar att begreppet ras behövs för att synliggöra rasismen i det svenska samhället. Skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärg är större i Sverige än i andra länder. Forskare, författare och samhällsdebattörer diskuterar begreppet ras.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Hjärnans väg tillbaka

Camilla Westerdahl fick en svår hjärnskada vid en trafikolycka. Hon berättar om sin långa väg tillbaka. Professor Lars Nyberg redogör för hjärnans förmåga till förändring. Hjärnan är plastisk hela livet ut vilket är grunden till att lära nytt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Lust att lära, lust att lära ut

Hur kan lärare väcka elevernas nyfikenhet? Och hur kan matematiklärare dra nytta av att elever är olika? Möt prisbelönta lärare och hör om knep, metoder och redskap att väcka elevernas lust till matematik och naturvetenskap.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Pension - igår, idag och imorgon.

Många oroar sig för sin pension. Hur ska Sverige kunna finansiera framtidens pensioner? Om bakgrunden till pensionsreformen för 100 år sedan och ATP-systemet som slopades. Katrin Westling Palm från Pensionsmyndigheten menar på att vårt pensionssystem lägger stort ansvar på individen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Skolbibliotek

Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett välutvecklat bibliotek. Här ska de stärka förmågan att läsa, skriva och förstå, men också att bli kritiska informationssökare. Vad gör myndigheterna för att lagen ska efterföljas?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Jämställd idrott

Hur skapar idrotten kön? Varför skiljer media på manliga och kvinnliga idrottshjältar? Gymnastik- och idrottshögskolans forskarstafett ger oss en historisk överblick och diskuterar nutida problem med jämställdheten inom sportvärlden.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Cancer

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. Här berättar några av Sveriges ledande cancerforskare om vad som händer i kroppen när cancern slår till, hur vi kan göra för att förebygga cancer och hur den behandlas.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Mediernas nya villkor

Vilka möjligheter - och problem - kan mediernas revolutionerande utveckling leda till? Författaren Evgeny Morozov berättar om hur vi kartläggs av de stora internetföretagen. Satirikern Lizz Winstead ger en bild av hur satirprogrammen i USA alltmer står för nyhetsförmedlingen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

En fetare plånbok

Hur förbättrar man sin ekonom? När ska man spara och på vilket sätt? Vi får också veta mer om hur fonder och aktier fungerar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nordiskt forum 2014

Kvinnor, religion och feminism

Föreläsningar och diskussion om kvinnor och feminism inom olika religioner. Medverkande: Lynn Claire Feinberg, Anne Hege Grung, Anita Goldman, Solveig Fiske, Amina Wadud. Inspelat vid Nordiskt forum som hölls i Malmö 12-15 juni 2014. Arrangör: Sveriges kvinnolobby.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Ellens vägval

Ellen växer upp i en strikt religiös familj. När hon kommer ut som homosexuell drabbas hon av en livskris eftersom hon lärt sig att Gud straffar homosexuella. Kan hon behålla sin familj och ändå vara den hon är?

Fråga oss