Titta

UR Samtiden - Döden en del av livet

UR Samtiden - Döden en del av livet

Om UR Samtiden - Döden en del av livet

Varje år dör 90 000 personer i Sverige. 100 mördas och ungefär 4000 dör en onaturlig död. Hur vi hanterar döden skiljer sig mellan individer och kulturer, och också över tid. På teman som rätten till vår egen död och sorg i bilderböcker och sociala medier talar en rättsläkare, en professor i etisk medicin, en litteraturforskare, en forskare i religionssociologi och en religionshistoriker. Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om döden spelades in i maj 2013. Moderator: Kerstin Sahlin.

Till första programmet

UR Samtiden - Döden en del av livet : Döden förr och nuDela
 1. Människan har ett reflekterande
  förhållningssätt till döden-

 2. -och det märker vi inte minst
  genom rader av arkeologiska fynd-

 3. -som ofta handlar om
  och informerar om-

 4. -olika begravningsriter
  genom tiderna.

 5. Världens kulturer och religioner
  visar prov på-

 6. -varierande föreställningar om döden.

 7. Exempel på det är
  tanken på uppståndelsen

 8. -tanken på själavandring,
  eller den skugglika tillvaron-

 9. -i dödsriket.

 10. Variationerna är många-

 11. -men Britt-Mari kommer att tala om
  att de har nåt gemensamt. Välkommen!

 12. Tack så mycket.

 13. Mitt i livet är vi alltid
  medvetna om döden, som vi har hört.

 14. Vi är beredda att möta den stora
  antitesen eller motsatsförhållandet-

 15. -att vi lever men ska också dö.

 16. Människor har reflekterat över det sen
  urminnes tider-

 17. -och naturligtvis är tanken på döden-

 18. -sammankopplad
  med olika religiösa föreställningar.

 19. Att däremot säga att religionen-

 20. -har uppstått ur fruktan för döden-

 21. -är en ytlig reflexion.

 22. Synen på döden
  kan vara väldigt varierande -

 23. -i världens olika religioner
  från historia till nutid.

 24. Den korta stunden här
  ska jag försöka-

 25. -belysa såna variationer-

 26. -och återupprepa
  att döden har många ansikten-

 27. -att visa oss människor.

 28. Det finns nåt gemensamt
  som jag återkommer till.

 29. Föreställningen om vad som sker med
  kropp och medvetande är varierande-

 30. -men i nästan alla kulturer
  finns uppfattningen-

 31. -att nåt lämnar kroppen
  när människan dör.

 32. Det är andedräkten.

 33. Alla kan iaktta att den försvunnit
  i och med att livet upphör.

 34. "Att ge upp andan"
  heter det på svenska-

 35. -men "ande" och "andedräkt"-

 36. -återkommer
  i andra kulturer och språk.

 37. Vi har det latinska "spiritus".
  Det betyder "ande"-

 38. -liksom sanskrits "atman"
  och det hebreiska "ruach".

 39. Det har att göra med
  den fysiska andedräkten-

 40. -men också med anden eller själen-

 41. -tänkt som en övernaturlig
  och immateriell varelse-

 42. -eller substans, som hör samman med den
  levande kroppen-

 43. -och sen ger sig i väg ifrån den.

 44. Den uppfattningen kan man också se
  i medeltida västerländsk konst.

 45. När den döde ger upp andan
  på en bild-

 46. -ser man hur en liten människa
  stiger ur munnen på den döde.

 47. Det är den dödes själ
  som lämnar kroppen.

 48. Tanken fanns att den döda kroppen
  stannar kvar på jorden-

 49. -men själen som har lämnat den
  lever vidare på ett annat ställe.

 50. Jag tror att den erfarenheten
  stammar ur nåt som alla har upplevt-

 51. -nämligen att vi kan drömma om döda.

 52. De är helt plötsligt hos oss.
  De är levande och talar till oss-

 53. -gör saker och säger saker.

 54. Ibland är de yngre och friskare
  än vad de var vid dödsögonblicket-

 55. -och det är ofta starka drömmar
  som man minns när man vaknar-

 56. -till skillnad från
  många andra drömmar.

 57. Det kan ha gett upphov till
  vår uppfattning om själen-

 58. -och föreställningen
  att vi har en själ-

 59. -inte bara
  den fysiska sista utandningen-

 60. -som sänder i väg själen-

 61. -utan att människan har
  en eller flera individuella själar.

 62. Begreppen "själ" och "ande"
  hör hemma i religiösa sammanhang.

 63. I vetenskaplig mening
  talar man om "psyket"-

 64. -med vilket menas medvetandet
  som ett flöde där intellektet ingår.

 65. Ordet stammar från den forngrekiska
  religionen där det betyder "själ".

 66. I samband med det
  måste vi tänka på Platon-

 67. -som införde begreppen "kropp"
  och "själ" i ett motsatsförhållande-

 68. -som har präglat
  vårt västerländska tänkesätt.

 69. Grekiskan hade två ord för själ-

 70. -för det fanns även ordet "eidolon".

 71. Det är samma ord
  som det svenska ordet "idol"-

 72. -nåt helt annat.

 73. Eidolon var en sorts bildsjäl
  som kunde uppenbara sig för levande-

 74. -och säga att det inte stod rätt till i
  graven eller dödsriket.

 75. Vi skulle i dag kalla det
  för en "gengångare" eller en "odöd".

 76. Det var en sorts förbindelse
  med de efterlevande.

 77. Den döde tänktes
  hålla till i dödsriket-

 78. -och i det antika grekland var Hades,
  vilket betyder "det osedda"-

 79. -ett skuggrike, där tillvaron var varken
  behaglig eller obehaglig-

 80. -men där individen
  saknade all livskraft-

 81. -och allt vad man kunde göra
  som människa.

 82. Hjälten Akilles säger på ett ställe:

 83. "Jag vore hellre träl och gick
  bakom plogen, än kung i dödsriket."

 84. Antika religioner vid Medelhavet
  hade föreställningen om ett dödsrike.

 85. Undantaget är de gamla egyptierna
  som hade tre olika själsbegrepp-

 86. -som samarbetade för att göra vistelsen
  i dödsriket behaglig-

 87. -för den döde.

 88. Man hade 360 figurer
  som skulle vara tjänare-

 89. -en för varje dag i dödsriket.

 90. Det var trevligt tänkt.

 91. I den äldsta judendomen finns däremot en
  tanke på ett skuggrike-

 92. -Sheol, där de döda vistades.

 93. Vid vår tideräknings början
  uppstod emellertid andra tankegångar.

 94. Där fanns fariséerna
  som bildade en sorts filosofskola-

 95. -som ansåg att själen var odödlig-

 96. -medan deras motståndare, saddukéerna,
  hävdade motsatsen.

 97. Vi känner igen dem
  sen Nya Testamentet.

 98. Under den efterexilska tiden,
  efter Jerusalems fall, år 70 e.Kr.-

 99. -lever judendomen vidare
  i den talmudiska perioden-

 100. -där man försöker forma ut
  den judiska läran-

 101. -men tankarna på döden
  tar många olika vägar.

 102. Det fanns en mängd föreställningar
  som levde sida vid sida av varandra-

 103. -och det är inte märkligt
  i världsreligionerna.

 104. Man trodde att man kunde uppstå
  i en bättre värld-

 105. -eller att ens gärningar prövades
  och man fick diverse straff-

 106. -och man kunde tro på reinkarnation.

 107. Eftersom judendomen
  är mångfasetterad...

 108. Vi har ultraortodox, ortodox-

 109. -konservativ och liberal judendom-

 110. -så många olika föreställningar
  lever bredvid varandra.

 111. Det har man inte funderat mycket på.

 112. Judendomen är en religion
  som är inriktad till livet-

 113. -inte till döden.

 114. Kristendomen uppstod när juden Jesus
  förklarade sig vara-

 115. -den Messias som profeterna talat om.

 116. Efter det att han korsfästs och dött
  visade han sig för sina lärjungar-

 117. -och det var ett tecken på
  att han var Guds son.

 118. Nu inrättade man sig på
  att riket snart skulle komma-

 119. -så man ordnade med begravningar
  på ett annat sätt än det vanliga.

 120. Själen tänktes
  gå tillbaka till kroppen-

 121. -så kroppen fick inte förstöras
  och man brände inte längre liken-

 122. -utan förvarade dem
  i kyrkor eller katakomber.

 123. Sen dröjde återkomsten en hel del-

 124. -och då försköts synen på döden-

 125. -mot att den rättfärdige
  gick till Gud-

 126. -och den mindre rättfärdige
  gick till ett helvete.

 127. Men några århundraden senare
  föddes tanken på skärselden-

 128. -ett ställe
  där man kunde renas från sina synder-

 129. -innan den yttersta domen
  skilde de onda från de goda.

 130. Sen skulle evigheten inträda.

 131. Vissa som dog för sin tro,
  som martyrer eller korsriddare-

 132. -kunde gå rätt in i saligheten.

 133. I dag finns det stora skillnader
  inom kristendomen-

 134. -bland annat sen Martin Luther uppgav
  att han inte trodde på skärselden-

 135. -och hävdade att det inte fanns stöd för
  den i Bibeln.

 136. Katoliker och ortodoxa
  hävdar motsatsen-

 137. -och tror ännu på en skärseld.

 138. Islam är den tredje religionen-

 139. -som går tillbaka
  till patriarken Abraham.

 140. Den uppstod med profeten Muhammed
  på 600-talet.

 141. I Koranen, islams heliga skrift,
  finns många livfulla skildringar-

 142. -av både himmelen och helvetet-

 143. -dit de döda förs på domens dag.

 144. Men i själva dödsögonblicket-

 145. -tros två änglar
  uppenbara sig och fråga:

 146. "Tror du på rätt, på rätt lära
  och på rätt bok? Är du rättrogen?"

 147. Sen blir belöningen eller straffet
  därefter.

 148. I islam
  kan den som dör för sin religion-

 149. -liksom i kristendomen
  komma direkt till paradiset.

 150. Här tar jag upp självmordsbombare, som
  ju är mycket omskrivna.

 151. Självmord är enligt muslimsk tro
  förkastligt-

 152. -och den som gör det ska straffas
  med sin egen död om och om igen.

 153. Vissa terroristiska rörelser uppfattar
  dock självmordsbombningen-

 154. -som en akt av martyrskap-

 155. -och anser sig gå direkt till himlen.

 156. Majoritetens islam, vilket innefattar
  både sunniter och shiiter-

 157. -instämmer inte i det.

 158. Det finns likheter och skillnader mellan
  de abrahamitiska religionerna-

 159. -kristendom, judendom och islam-

 160. -men i de indiska religionerna
  blir perspektivet ett helt annat.

 161. Det har att göra med tidsuppfattningen.

 162. I de tre religioner vi har pratat om har
  vi en linjär uppfattning.

 163. Här har vi en skapelse, en tillvaro,
  en världsundergång-

 164. -och sen eventuellt en evighet.

 165. Men de indiska religionerna
  har en cyklisk uppfattning.

 166. Världen skapas och går i en cirkel.

 167. Den blir allt sämre, går under
  och föds igen.

 168. Det är en kretsgång
  som aldrig tar slut: samsara.

 169. Samma sak gäller individens liv.

 170. I de abrahamitiska religionerna
  är det så att man föds, lever, dör-

 171. -och får invänta den yttersta domen.
  Det är en linjär uppfattning.

 172. I de indiska religionerna är det så att
  man föds, dör och återföds.

 173. Det kallas för reinkarnation-

 174. -återinträde i köttet.

 175. I hinduismen tänker man att själen,
  atman-

 176. -vandrar i döden
  till en ny individ, ett nytt foster-

 177. -och den inkarnerar sig själv-

 178. -genom summan av de gärningar
  man har gjort i sitt liv, karma.

 179. Det avgör vilken födelse man får,
  och det är viktigt.

 180. Födelse heter nämligen "jati"
  på hindi och sanskrit-

 181. -och betyder detsamma som "kast".
  Ordet "kast" innebär alltså födelse.

 182. Du bestämmer genom dina gärningar vilket
  kast du ska födas in i.

 183. Buddismen är till stora delar uppbyggd
  som hinduismen-

 184. -och sprang ut från den-

 185. -men i buddismen finns ingen själ.
  Vad är det då som reinkarneras?

 186. Det är människans livstörst som driver
  vidare till nya återfödelser.

 187. Livstörsten är negativ,
  för den skapar vårt lidande.

 188. "Vi kan aldrig uppfylla vår livstörst
  och därför lider vi", sa Buddha.

 189. Summan av goda gärningar
  i existensen-

 190. -kan föra den gode
  till en himmelsk tillvaro-

 191. -men den onde störtas till ett spöke
  eller ett av alla specialhelveten.

 192. Däremot går hela tiden
  den föränderliga tillvaron vidare-

 193. -enligt samsaras lag-

 194. -och nya återfödelser sker ständigt.

 195. Som munk eller nunna kan man
  ställa sig utanför kretsloppet-

 196. -ge upp sin livstörst
  och ställa sig utanför samsara.

 197. Frälsningen, om vi kan använda
  det begreppet i buddism och hinduism-

 198. -heter nirvana, upplösandet,
  inga återfödelser mer...

 199. Det är så som en flod
  rinner ut i havet.

 200. Den tibetanska dödsboken är
  en handledning i konsten att dö-

 201. -och hur man får
  en bättre reinkarnation i nästa liv.

 202. Nu kommer jag till begravningsriter,
  som jag bara glider förbi-

 203. -eftersom det är bland det svåraste en
  forskare kan ge sig in på

 204. -att studera-

 205. -för misstag kan lätt uppstå.

 206. En antropolog på en kyrkogård
  har lagt blommor till en anförvant-

 207. -och ser en kines lite längre bort
  så han går dit-

 208. -och ser att han har ställt
  en skål ris på sin väns grav.

 209. Han frågar, nyfiken som han är:

 210. "Tänker du att din döde vän
  ska komma upp och äta av riset?"

 211. Kinesen svarar:

 212. "Nej, lika lite som din döde vän
  ska lukta på blommorna."

 213. Det är mycket svårt att tolka det.

 214. Hur begravningsriter och religioner hör
  ihop kan vara knepigt.

 215. Tänk på det kristna förhållandet till
  döda. Man ser ofta i dödsannonser-

 216. -att han eller hon
  har gått till Gud eller Jesus-

 217. -men på jordfästningen säger prästen:

 218. "Av jord är du kommen. Till jord
  ska du åter vara. Herren din Gud"-

 219. -"ska uppväcka dig
  på den yttersta dagen."

 220. Det är två olika ställen
  som den döda själen ska gå till-

 221. -även om jag har hört teologer få ihop
  dem ska jag inte gå in på det.

 222. Att det finns varierande dödsriken inom
  ett och samma system-

 223. -ska jag bara hastigt illustrera-

 224. -med den fornnordiska,
  förkristna religionen.

 225. Man kunde komma till det skuggiga Hel
  eller till det glada Valhall-

 226. -krigarnas paradis
  med fläsk, öl och slagsmål.

 227. Kvinnorna kunde gå till Freja,
  de drunknade kunde gå ner till Ran-

 228. -och man kunde bo i sin gravhög-

 229. -och slutligen också reinkarneras-

 230. -alltihopa inom ett och samma system.

 231. Så är det nog i de flesta religioner
  om man tittar noga.

 232. Det finns också en förklaring till
  varför vi har många föreställningar:

 233. Vi kan ju aldrig bevisa
  vad som har hänt-

 234. -och vi kan inte veta nåt
  om sanningshalten-

 235. -i alla dödsföreställningar.

 236. Alla religioner har det gemensamt-

 237. -att ingen har återvänt och berättat hur
  det var i vetenskaplig mening.

 238. Dödsföreställningar måste därför
  bli detsamma som trosföreställningar-

 239. -vare sig vi talar om Hades, himlen
  eller nirvana-

 240. -och det är skillnad
  mellan tro och vetande. Tack.

 241. Tack för den pedagogiska exposén-

 242. -över världsreligionernas
  förhållande till döden.

 243. Det väcker säkert många frågor-

 244. -så jag släpper diskussionen fri-

 245. -och vi kan gå runt med mikrofoner.

 246. Vem vill börja?

 247. Det är alltid svårt att få nån
  att ställa första frågan... Bra!

 248. Anders Annell heter jag,
  och jag är gammal socialläkare.

 249. Du var inne på Hades-

 250. -och i den grekiska mytologin
  fanns även Persefone som dödsgudinna-

 251. -och hon hade den roliga rollen
  att hon klev ner till jorderiket-

 252. -och utsåg vilka
  som skulle komma ner till Hades.

 253. Hon hade även roligt med Adonis-

 254. -men sen har vi också i vår religion
  liemannen-

 255. -och uttryck som
  "Herren kallade hem dig".

 256. Kan du förklara det gemensamma i det?

 257. Det är som om man utses att dö-

 258. -genom nåt aktivt.

 259. Är det bara för att man hade behov av
  att förklara döden-

 260. -i forna tider, då man många gånger
  inte förstod varför nån dog-

 261. -eller kan du se
  nån annan förklaring?

 262. Det är bra att du nämner Persefone-

 263. -för hon är ett exempel på döden
  när den är som mest fasansfull.

 264. Det är en ung flicka
  som blir bortrövad av Hades.

 265. Myten handlar om både döden
  och erotik, så den är dubbelbottnad-

 266. -och omskriven.

 267. Men att en människa
  i blomman av sin ungdom-

 268. -som inte ska dö, dör-

 269. -tolkades gärna som att han eller hon
  var utsedd, dödsmärkt-

 270. -eller feg, som man sa i Fornnorden.

 271. Feg betyder inte då
  att uppträda som en kruka-

 272. -utan att man är
  dödsmärkt och utsedd av gudarna.

 273. I den nordiska religionen
  hade man tankar om-

 274. -att i synnerhet Oden
  utsåg vissa tappra män under striden-

 275. -som skulle få bli
  hans specialkrigare.

 276. Då var de fega eller dödsmärkta
  och hämtades upp av sköna valkyrior-

 277. -så föreställningen ska förklara-

 278. -framförallt när en ung människa
  som inte ska dö dör.

 279. Den är utsedd av en högre makt
  att dö, men det gäller inte gamla.

 280. Man säger sällan att en 90-åring
  är utsedd av gudarna att dö.

 281. Då är man på den sidan
  av ålderstrappan.

 282. Det gällde framförallt de unga döda.

 283. Tack.

 284. Fler...?

 285. Det kanske är fel att fråga dig,
  men jag tänkte på dagens samhälle-

 286. -där många inte är så religiösa
  eller starkt knutna till religionen.

 287. Har det har utvecklat andra tankar kring
  vad som händer när vi dör?

 288. Pratas det på ett annat sätt
  och finns det forskning på det?

 289. Det är en intressant fråga,
  för döden är vårt stora tabu.

 290. Det är nåt vi absolut inte talar om.

 291. Vi kan jämföra med 1800-talet.

 292. Då var döden i högsta grad
  ett tacksamt samtalsämne.

 293. Man frossade gärna i berättelser
  om dödsbäddar och döende-

 294. -medan man inte talade ett ord
  om erotik, för det var tabu.

 295. I dag är det precis tvärtom. Vi kan
  prata hur mycket som helst om erotik

 296. -och ingenting döljs för oss-

 297. -men döden tiger vi om.

 298. Men jag tror inte att vi är-

 299. -så väldigt avkristnade
  eller att vi saknar religion-

 300. -utan religionen
  har tagit sig andra former.

 301. Går man in i ungdomskulturen-

 302. -som nu går upp till 30-35 år-

 303. -hittar man en mängd föreställningar
  som sorterar inom religionen.

 304. Jag nämnde de odöda-

 305. -och man kan gå in i
  floran av böcker, filmer och annat-

 306. -som har bildat trosföreställningar-

 307. -som attraherar unga människor.

 308. Det finns alltså många saker
  som inte är religion och inte syns-

 309. -men som finns under ytan, och...

 310. Att vi inte talar om döden
  är för att i dag vill alla vara-

 311. -unga, vackra och friska
  även om vi inte är det.

 312. Det är snarare en sorts modenyck-

 313. -precis som att man berättade
  om dödsbäddar på 1800-talet.

 314. Vi vet inte
  vad nästa århundrade hittar på-

 315. -men de existentiella frågorna
  kommer alltid att finnas-

 316. -vare sig vi diskuterar dem öppet eller
  reflekterar över dem själva.

 317. I mötet med döden
  kommer de existentiella frågorna-

 318. -men det behöver inte
  tillhöra nån religion.

 319. Det kan vara
  frågor av djupt andligt innehåll-

 320. -där man söker stöd och tröst
  hos nåt man kan finna tröst i.

 321. Får jag fylla på?
  Ska vi förstå det som att-

 322. -många av de mer sekulariserade
  existentiella funderingarna-

 323. -hämtar gods från olika religioner
  och blandar och ger?

 324. Framförallt är det deras uttryck...

 325. De tros bestämma och ha
  den yttersta makten över ens öde.

 326. Det är en typ av religionsdefinition,
  men man kan inte definiera religion.

 327. Man kan lägga det
  på såna föreställningar-

 328. -och då måste vi inkorporera dem
  som religioner. Vi kan inte säga-

 329. -"Det är religion, men inte det",
  för gränserna är flytande.

 330. Men är en människa så hängiven nåt
  att det tar makten över hennes liv-

 331. -är det en religion.
  Det är ett svårt begrepp-

 332. -men vi måste ha vida gränser
  för religionsbegreppet.

 333. Jag hade en fråga om döds...

 334. -Det är bra om ni säger era namn.
  -Jag är German Bender från TCO.

 335. Du var inne på att vara dödsmärkt-

 336. -beror på hur gammal man är
  och vilken sida av gränsen man är.

 337. Har det funnits andra skillnader
  när det gäller synen på dödsmärkning?

 338. Man kan t.ex. ha moraliska
  eller medicinska aspekter.

 339. Finns det skillnader-

 340. -i huruvida man ser det som negativt
  eller positivt att vara dödsmärkt?

 341. För det mesta är det nåt negativt-

 342. -att vara vigd till Hades, som det heter
  i de grekiska religionerna-

 343. -men det beror på dödsriket
  och vart man kommer.

 344. Kommer man till Valhall
  är det nog trevligt-

 345. -men kommer man till Hades
  var det inte trevligt-

 346. -och det klagar hjältarna
  i "Iliaden" och "Odysséen" över.

 347. Det beror på vilken kultur man är i-

 348. -och om det som händer efter döden
  upplevs som positivt eller negativt.

 349. Det svarar jag.

 350. Den andra frågan om sättet...
  Finns det olika dödsmärkningar-

 351. -beroende på livsvillkor
  och medicinska tillstånd?

 352. Naturligtvis.
  I våra dagar får man ju inte dö-

 353. -utan man ska vara frisk, stark-

 354. -och ung hela livet igenom.

 355. Det är inte bra
  att vara dödsmärkt överhuvudtaget-

 356. -för det är man
  när man kommer över en viss ålder.

 357. I Göteborg när man fyller 50 säger vi
  "Har du hamnat på dödshalvan?".

 358. För en ung människa är det förfärligt
  att ha det epitetet.

 359. Nu talar du om hur det är hos oss.

 360. Finns det andra religioner där det är
  mer positivt att vara dödsmärkt?

 361. Nej, det tror jag inte,
  utan den dödsmärkning vi talade om-

 362. -härrör från alla hjältesånger-

 363. -och från dikter och berättelser-

 364. -där man kan berätta om det
  för nya generationer.

 365. Det är skillnad
  mellan tro och vetande-

 366. -men även mellan dikt och verklighet.

 367. Att vara dödsmärkt förekommer mest
  i dikten, och kan då vara positivt-

 368. -men också negativt.

 369. Varsågod!

 370. Kan vi langa mikrofonen bakåt?

 371. Jag heter Arne Jarrick.

 372. Jag har själv forskat om självmord
  och självmordshistoria-

 373. -och skillnaden som man gör
  mellan själ och kropp-

 374. -är svår att gestalta.

 375. Man kan göra alla möjliga påståenden om
  att själen är immateriell-

 376. -men när man gestaltar den
  blir den materiell.

 377. I Sixtinska kapellet är det
  köttiga själar som far till helvetet-

 378. -och i alla möjliga katedraler
  där själen ska gestaltas-

 379. -är det kroppar.

 380. Ibland beskriver man att det är tungt
  att dra onda själar till graven-

 381. -för att de onda väger mycket.

 382. Jag har inte sett några gestaltningar av
  den immateriella själen-

 383. -som ger sken av att vara immateriella.
  Har du gjort det?

 384. Det verkar vara svårt att gå utanför
  en materiell idé om det immateriella-

 385. -i alla kulturer.

 386. I människan är allt smått-

 387. -och ska vi föreställa oss som döda
  så är vi fortfarande kroppar.

 388. Det är endast i buddismen
  som det inte finns nån själsgestalt-

 389. -personlighet eller karaktär-

 390. -utan där vi byter kroppar
  vart sjunde år.

 391. Vi är bundna vid vårt själsbegrepp och
  har svårt att föreställa oss-

 392. -en religion utan en själ
  och utan en gud, men så är buddismen.

 393. Där målar man inte av några själar.
  Det finns onda andar.

 394. Det finns bildliga föreställningar
  om själen i form av en fågel-

 395. -som man t.ex. använde
  i egyptisk mytologi.

 396. Det finns framställningar
  som kan ta en djurform-

 397. -och sen har jag nånstans-

 398. -hos nån som tillhörde
  en spiritistisk rörelse-

 399. -sett försök att framställa själen-

 400. -men även den transparenta gestalten
  blir ändå på nåt sätt kroppslig.

 401. Vi kan inte tänka oss nåt annat,
  utan det ska vara själen.

 402. Men att studera buddismen kan vara
  intressant, för där finns ingen själ.

 403. Jag jobbar på Karolinska Institutet-

 404. -och min fråga är lik
  den som du ställde.

 405. Det är viktigt, för jag forskar på-

 406. -den delen som är livet.

 407. I min bransch
  har vi pratat om existensen.

 408. Om människor kan leva längre
  än de 70-90 år som man lever nu...

 409. Om man kan leva 400 år
  rent biologiskt-

 410. -vad är då livet?
  Den frågan är permanent.

 411. Varifrån kommer vi? Vart ska vi?

 412. Och vad är vår själ och existens?

 413. Vi frågar oss
  från den existentiella...

 414. Alltså...

 415. Vi kan säga att vi har fötts
  för att dö. Det är vetenskapligt.

 416. Med allt som kommer
  från olika religioner-

 417. -och olika sätt att se på livet-

 418. -förebereder man sig
  för att kunna dö.

 419. Min reflexion är att man lever livet för
  att kunna dö-

 420. -så man ska göra bra gärningar
  i livet för att kunna påminnas.

 421. Det säger
  nya, sekulariserade människor.

 422. Religionen är en tröst
  för att kunna leva bra-

 423. -och leva evigt-

 424. -så vi är fångade...
  Jag är katolik.

 425. Vi är fångade i situationen
  mellan metafysik och det materiella.

 426. Din föreläsning var mycket bra-

 427. -och jag när jag läste anatomi
  hamnade en bok hos mig-

 428. -om Aristoteles
  anatomiska sökande efter själen.

 429. De söker själen rent materiellt,
  och de kallar den "noema".

 430. Det är anden som kommer ut,
  och den väger 22 gram.

 431. Min reflexion är alltså-

 432. -hur vi rent vetenskapligt föreställer
  oss...

 433. Det finns en negativ föreställning
  om döden. Döden är nåt negativt.

 434. Vi ska inte dö, utan lura döden-

 435. -men samtidigt har ingen
  kunnat berätta för oss vad döden är-

 436. -så vi vet inte det,
  utan är fångade i en cirkel.

 437. Ju mer vi forskar och vet, ju svårare
  har vi att svara på frågorna.

 438. Ju mer vi forskar
  desto mer komplicerat blir det.

 439. Jag tycker
  att vi som människor är fångade-

 440. -och det bästa vi kan göra är
  att leva livet så gott som möjligt-

 441. -för att kunna dö som vi ska,
  och inte lura döden-

 442. -för den är en del av livet.

 443. Jag har ingen fråga,
  men du får gärna kommentera det.

 444. Det var intressant.

 445. Att vi är livets fångar
  har man tänkt-

 446. -och det finns en riktning som växte
  fram samtidigt med kristendomen-

 447. -och kallas gnosticism,
  och det täcker inte allt-

 448. -men där sysslade man mycket med
  att själen var kroppens fånge-

 449. -och det gällde att vårda själen
  och komma ur köttet.

 450. Och man ska inte lura döden-

 451. -för det finns i grekisk mytologi
  en lurifax som heter Sisyfos.

 452. Han lurar döden
  och smiter på stranden vid Styx-

 453. -men gudarna får fatt i honom-

 454. -och sen får han släpa sitt rullblock
  som trillar ner igen.

 455. Det får man inte göra,
  men det är vårt dilemma...

 456. Vi lever,
  och vi reflekterar över döden.

 457. Kroppen blir äldre och äldre-

 458. -och så småningom
  dör vi bort från det-

 459. -och det är viktigt att leva gott-

 460. -eller att göra gott.
  Ni hörde i exposén över religionerna-

 461. -att den som gör gott
  får det bra efter livet.

 462. I varje fall drabbas man inte
  av några hemskheter-

 463. -men den som gör nåt dåligt straffas-

 464. -och det är en rättvisetanke i det.

 465. Man tänker: "Här går jag, fattig man,
  och följer alla Guds bud."

 466. "Jag har det eländigt
  och alla sorger drabbar mig"-

 467. -"men där sitter den rike
  och bara frossar och mår gott."

 468. Då tänker man:
  "I döden utjämnas det."

 469. "Då åker han käpprätt ner i helpytte,
  så då blir det rättvisa."

 470. Vi har de tankarna...

 471. Kant talade om sedelagen inom oss-

 472. -men det att göra gott
  också mot vår medmänniska-

 473. -har vi burit med oss länge, och vi har
  upphöjt det till en morallag-

 474. -som återspeglas i alla religionerna.

 475. Ett ord som nämndes,
  och jag tror inte att du nämnde det:

 476. Tröst.

 477. Religionen är en tröst, ja.
  Det är den naturligtvis.

 478. Det kan man inte komma ifrån.

 479. Värre än döden tycker jag är sorgen-

 480. -att uppleva sorgen
  efter en död älskad människa.

 481. Då behöver man tröst-

 482. -och hoppas att den döda finns
  på en plats där man kan återse den.

 483. Även om man inte tror att det är så,
  kan en sån tanke ge tröst-

 484. -och tanken finns i många religioner.

 485. Därför har religionerna
  haft en stor betydelse-

 486. -i sammanhang av sorg efter den döde.
  Så vill jag formulera det.

 487. Tack. Vi har tid för en fråga till
  och det fanns nån där.

 488. Jag heter Sara Pellving
  och leder borgerliga begravningar.

 489. Jag vill återknyta till det du sa
  om att vi inte samtalar om döden.

 490. Dels arbetar jag med begravningar
  och möter mycket samtal-

 491. -men vilken typ av samtal
  är det som inte lever?

 492. Är det samtalet på tu man hand,
  samtalet i samhällsdebatten-

 493. -samtalet i media
  eller det smörjande?

 494. Om man tittar på hur tv-tablån ser ut
  och på vad vi läser...

 495. Vi läser deckare där döden gäckar-

 496. -och man läser rubriker
  i dagstidningar om döden.

 497. Barnprogram handlar om döden-

 498. -vi har samhällsprogram
  som varje dag handlar om döden-

 499. -och även nöjesprogram
  handlar om döden-

 500. -och det var en intressant jämförelse
  med sexsamtalet-

 501. -för hur mycket talar vi om sex
  på tu man hand?

 502. Var ligger det samtalet?

 503. Jag vet inte om jag håller med om
  att vi inte talar om död men om sex.

 504. Jag vill gärna ha mer reflexioner.

 505. Det var fint att du tog upp det-

 506. -för vi talar visst om döden-

 507. -men det är som Heidegger sa:
  Vi talar om andras död.

 508. Man dör, men jag dör inte,
  för då blir det hemskt och farligt.

 509. Andra dör, men jag dör inte-

 510. -och det är "man dör"
  man läser i deckarna.

 511. Man deltar inte i den dödes döende-

 512. -hans reflexioner när han torteras,
  kastas i vattnet eller nåt-

 513. -utan döden glider bara förbi
  som ett litet event i deckarna.

 514. Vi talar om döden, men det är
  andras död, sällan vår egen död.

 515. Vi talar inte om sorg heller-

 516. -och jag har upplevt själv-

 517. -att när man försöker tala om sorg säger
  folk "Tala inte om det".

 518. Om man talar om en död säger de
  "Tala inte om det. Se framåt."

 519. Men man vill tala om sorg.

 520. Har man den funktionen som du har, som
  talar om borgerliga begravningar-

 521. -har man den rätta plattformen
  för att tala om det-

 522. -men det kan vara svårt
  att tala om döden-

 523. -och folk vill ofta göra en genväg
  både bildligen och bokstavligen-

 524. -om de träffar en människa-

 525. -som har mist en kär anförvant.

 526. Då går en del gärna runt kvarteret.

 527. Det här temat kommer
  att prägla dagen:

 528. Var finns samtalet om döden
  i dagens samhälle?

 529. Det är såna dubbelbottnade frågor
  vi behöver borra djupare i-

 530. -vid den här typen av seminarier.

 531. Stort tack!

 532. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Döden förr och nu

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Människor har reflekterat över döden sedan urminnes tider, och tanken på döden är sammankopplad med olika religiösa föreställningar. Att däremot påstå att religionen har uppstått ur fruktan för döden är en ytlig reflektion, menar Britt-Mari Näsström, professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet. Hon jämför synen på döden i olika religioner, och hur detta har påverkat de troende. Synen på döden är väldigt varierande men i så gott som alla kulturer finns uppfattningen att något lämnar kroppen när vi dör. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Religionskunskap > Livsfrågor
Ämnesord:
Döden, Religion, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Döden en del av livet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Inledning

Döden och vårt förhållande till döda är en del av vår syn på religion, konst, litteratur. Det ger oss ett förhållningssätt till att hantera döden, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådets huvudsekreterare i humaniora och samhälle. Forskningen visar vägen till hur döden präglar våra förhållanden till varandra och till vardagen. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden förr och nu

Människor har reflekterat över döden sedan urminnes tider, och tanken på döden är sammankopplad med olika religiösa föreställningar. Britt-Mari Näsström, professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet, jämför synen på döden i olika religioner. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Att lära av de döda

Varje år genomförs omkring 10 000 obduktioner. Hans Druid, professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, talar om vad som händer i kroppen när vi dör och hur obducenten arbetar för att försöka ge anhöriga svar. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Rätten till sin egen död

Att få hjälp att dö är en av de mest kontroversiella frågorna i vårt samhälle. För att inte tala om rätten att ta sitt eget liv. Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet, resonerar kring om det finns en sådan rätt, och vilka andra intressen som den kan stå i konflikt med.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden i barnens bilderböcker

Döden är temat i många böcker för barn. Eva Söderberg, litteraturforskare från Mittuniversitetet, har undersökt hur döden tar sig uttryck i bilderböcker från mitten av 1960-talet och framåt. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Död, sorg och begravning - nya tider, nya vanor

Vår privata sorg är idag ofta inte längre så privat. Anna Davidsson Bremborg, präst och forskare i religionssociologi vid Lunds universitet, talar om våra förändrade vanor kring döden. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sekter och livet efter

Sektbegreppet

Vad menas med begreppet sekt och varför är det så laddat? Finns det en särskild personlighetstyp som lättare dras in i sekter? Håkan Järvå, legitimerad psykolog och själv sektavhoppare, berättar om vad som lockar och varför det är så svårt att lämna. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Väckelserörelsen

Den första svenska massutvandringen till Amerika leddes av väckelsepredikanten Erik Jansson. Vi hör historien om honom och hans anhängare.

Fråga oss