Titta

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Om UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Forskare från Lunds universitet föreläser om aktuell forskning i olika ämnen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013 : Framtidens transporterDela
 1. Jag heter Max Åhman och jag jobbar på
  Miljö- och energisystem på LTH.

 2. Jag tänkte först försöka förklara
  vad som menas med systemstudier.

 3. Det är som normala människor tänker.
  När man får ett komplicerat problem-

 4. -så försöker man först få ett grepp
  om helheten. Vad handlar det om?

 5. Forskare tänker normalt inte så.
  De bryter gärna ner alla problem-

 6. -i små, små, identifierbara problem
  som man kan gräva riktigt djupt i.

 7. Det är så den klassiska forskningen
  har växt fram.

 8. Och nått stora framgångar.

 9. Det kom en reaktion på detta
  på 50- eller 60-talet.

 10. Även om man lär sig mycket
  genom att gå ner i partikelfysik-

 11. -så behövs det vetenskaplig forskning
  som från början tittar på helheten.

 12. Här i Lund... Det började egentligen
  i USA på 50-talet-

 13. -med försvarssystemsforskning.

 14. Här i Lund började vi 1968, och då
  var det miljö- och energiproblemen-

 15. -som var ganska komplicerade
  och stora problem-

 16. -där vetenskapen inte alltid
  kunde ge särskilt kloka svar-

 17. -genom att titta på enskilda frågor.

 18. I dag ska jag prata
  om vårt sätt att jobba-

 19. -med exemplet framtidens bränslen,
  och hur vi ska se på det.

 20. Så. Det handlar om att vi ska ersätta
  bensin och diesel i våra fordon.

 21. Den främsta drivkraften.

 22. Vi börjar med att fråga
  varför vi ska göra detta.

 23. Den främsta drivkraften i dag
  är det långsiktiga klimatproblemet.

 24. Då ställer vi framför allt vissa
  krav. Det ska vara förnybart.

 25. Det ska vara rent. Det ska inte
  släppa ut några växthusgaser.

 26. Det kan det göra
  trots att det är förnybart.

 27. Och det ska vara rimliga kostnader.
  Jag säger inte mer än så.

 28. Jag kommer tillbaka till det,
  men det ska inte vara tokdyrt.

 29. Och vilken tidshorisont
  är det vi tittar på?

 30. Nu har vi pratat om klimatproblemet
  som den viktigaste-

 31. -eller den primära drivkraften,
  och det viktigaste problemet nu.

 32. Och då har vi satt upp en tidsram.
  Man brukar säga att till 2050-

 33. -så ska vi ha ner
  utsläppen av klimatgaser till noll.

 34. Sveriges regering
  försöker nu anta ett beslut-

 35. -att Sverige ska få ner
  sina utsläpp till noll till år 2050.

 36. Det är om 40 år, det är ganska lång
  tid.

 37. Går vi 40 år tillbaka i tiden
  så befinner vi oss i år 1972.

 38. Vi hade en miljökonferens i Stockholm
  där klimatfrågan började dyka upp.

 39. Bilarna körde på bensin och diesel.
  Det gör de fortfarande, 40 år senare.

 40. Själv var jag tre år.

 41. Så tidsperspektivet är ganska långt.
  Vi behöver 10-20 års forskning till-

 42. -innan vi fått fram tillräckligt bra
  alternativ. Sen tar det minst 6-8 år-

 43. -att utveckla en helt ny biltyp.
  Det är vad fordonsindustrin kräver.

 44. När vi har kommit fram tid,
  om kanske 15-20 år-

 45. -så tar det minst tolv år,
  och troligtvis upp till 20-25 år-

 46. -innan hela fordonsflottan
  har ersatts av nya bilar.

 47. Så år 2040-2070
  är ingen orimlig tidshorisont.

 48. Det är till och med ganska snabbt.

 49. Jag tänkte bara nämna alternativen.

 50. Man kan dela upp dem lite grovt.

 51. Man kan säga att allt kommer från
  solen, men det finns undergrupper.

 52. Biobränslen får sin energi
  från solen från början-

 53. -och det är
  ett av de stora alternativen.

 54. Sen har vi olika typer av el
  från sol, vind och vatten.

 55. Det är de vi framför allt menar
  ska komma in.

 56. Det som inte syns här, och som
  normalt sett försvinner i debatten-

 57. -är energieffektivisering.

 58. Det är oerhört viktigt
  ur ett systemperspektiv.

 59. Ett första krav är att vi har
  stor tillgång till förnybar energi.

 60. Vad är då rimligt?
  Vi kan titta på den är bilden.

 61. Vi ser att solen,
  den gula stapeln längst ut till häger

 62. -skulle egentligen
  fortsätta upp i taket.

 63. Solens instrålning av energi
  är ungefär 10 000 gånger-

 64. -vårt årliga energibehov.
  Det är en enorm energikälla.

 65. Skulle vi kunna fånga solen och göra
  nåt vettigt av all den energin-

 66. -så skulle vi kunna lösa problemen.

 67. Bioenergi är alla de gröna pilarna.

 68. Det är väldigt många olika källor.
  Det är bland annat avfall, skog-

 69. -dålig mark och jordbruksmark,
  som konkurrerar med mat, o.s.v.

 70. Sammantaget
  är det en stor energikälla-

 71. -men den är komplex eftersom energin
  kommer från så många olika ställen.

 72. Den röda linjen ligger på
  ungefär 80 exajoule per år.

 73. Det är vad den globala
  transportsektorn förbrukar i dag.

 74. Om man tittar på den här bilden
  så kan man tänka sig-

 75. -att det inte är helt orimligt att
  tänka sig att vi skulle kunna ersätta

 76. -dagens oljeförbrukning
  med förnybar energi.

 77. Men det finns väldigt många "men"
  i den meningen.

 78. En annan aspekt
  som jag också vill ta upp är...

 79. När man började prata om förnybar
  energi inom transportsektorn-

 80. -så var argumentet
  att vi skulle bli självförsörjande.

 81. Vi är väldigt beroende av olja från
  framför allt Kanada och Ryssland.

 82. En del från Mellanöstern också.

 83. Förnybar energi kommer inte ändra
  på detta. Det blir bara andra länder.

 84. Beroendet blir kanske inte lika
  kraftigt som när det gäller olja-

 85. -men etanolen som vi tankar i dag
  kommer i princip från Brasilien.

 86. Vår biodiesel kommer i dag inte
  från Indonesien-

 87. -men om vi ska ha större volymer
  så får vi nog importera därifrån.

 88. Om vi pratar om elbilar och sånt-

 89. -så kommer en del av elen från Polen
  och Tyskland, där den inte är så ren.

 90. Men även i framtiden-

 91. -så pratar vi om Sahara
  och Nordafrika och andra länder.

 92. Förhållandet till omvärlden kommer
  förändras, men det blir inte lättare.

 93. Det blir kanske ännu mer komplicerat.

 94. Jag tänkte ta etanol som ett exempel
  med denna mycket vackra bild-

 95. -för att visa på systemperspektivet.

 96. Här visar vi på att...

 97. Från att det odlas
  till dess att det når bilen-

 98. -så händer det en hel del. Jag har
  bara plockat ut vissa delar här-

 99. -som påverkar om det är
  ett miljövänligt bränsle eller inte.

 100. När man odlar för etanol går det åt
  mycket gödsel i ett modern jordbruk.

 101. Gödselproduktion ger stora utsläpp.

 102. Sen fraktas det till en etanolfabrik.

 103. Där får vi inte bara etanol,
  utan även djurfoder.

 104. Vi kan få lite värme
  till industriell produktion-

 105. -och vi kan producera el av rest-
  produkterna. Sånt måste man räkna in.

 106. Men den största och svåraste
  saken när det gäller bioenergi-

 107. -är det vi ser längst ut till

 108. Det är markfrågan. Det är de som
  dominerar bioenergidebatten helt.

 109. Vems mark? Hur gör vi med marken? Och
  så vidare.

 110. På den här bilden har vi försökt
  visa...

 111. Vi börjar med den svarta stapeln
  längst till vänster.

 112. Det är utsläppen per energienhet
  av vanlig bensin och diesel.

 113. Det här är utsläppen
  över hela livscykeln.

 114. De andra gröna staplarna
  är olika varianter av biodrivmedel.

 115. Som ni kan se
  så skiljer det sig mycket åt-

 116. -beroende på var det är producerat
  och hur det är producerat.

 117. Lägg märke till... Minns ni bilden
  på etanol från Brasilien-

 118. -och biodiesel från Indonesien?

 119. De mörkgröna fälten är det
  som man får från markanvändning.

 120. Om vi förändrar
  vår markanvändning kraftigt-

 121. -så orsakar det också utsläpp.
  Det är en kontroversiell fråga.

 122. Den är svår att hantera,
  rent beräkningsmässigt.

 123. Det här har seglat upp under senare
  år. Det är vissa biodrivmedel...

 124. Det är inte säkert
  att de är bättre än bensin och diesel

 125. -om man odlar upp naturmark,
  för det orsakar en hel del utsläpp.

 126. Det finns skäl att ändå acceptera
  detta-

 127. -men det här måste man definitivt
  ta med i beräkningen.

 128. En annan sak som jag vet
  att många i Sverige använder-

 129. -som ett argument för biodrivmedel...

 130. Om man tittar på avfall och staplarna
  till höger, som kommer från trä-

 131. -så ser man att vi skulle kunna
  tillverka egen etanol av skogsråvara.

 132. Man får inga markanvändningseffekter
  och man får låga växthusgasutsläpp.

 133. Och avfall är också en sån där
  vinnare.

 134. Även de som har stora markanvänd-
  ningseffekter kan man göra hållbara-

 135. -genom att ha ett hållbart markbruk
  i länderna där de produceras.

 136. Det här är för elbilar.

 137. Vi tittar på hela den här figuren.

 138. Man ser tydligt att det finns många
  systemgränser som vi kan titta på.

 139. Utvinning av metaller
  och tillverkning av batterier-

 140. -kan miljömässigt bli en stor
  belastning för framtida elbilar.

 141. Men det viktigaste är kanske
  varifrån elen kommer.

 142. Hur produceras den?

 143. Jag kan visa en bild
  på hur det skiljer sig åt.

 144. Den svarta stapeln-

 145. -är EU:s nybilssnitt
  för utsläpp år 2006.

 146. Skulle man bara
  koppla på en elbil på elnätet-

 147. -så skulle den omedelbara effekten-

 148. -bli att vi till exempel måste
  importera kolkraft från Danmark.

 149. Då får man faktiskt högre utsläpp-

 150. -jämfört med bensin och diesel.

 151. Och det är inte riktigt vitsen
  med det hela.

 152. Vissa har angett detta som ett skäl
  till att inte satsa på elbilar.

 153. Jag tycker att man tänker fel då.

 154. Vi gör det ju här långsiktigt.
  Det är år 2050 som är målet.

 155. Till år 2050 kommer vi att ha ändrat
  hela elsystemet också.

 156. Det här kortsiktiga
  kallar vi "kortsiktig marginalel".

 157. Det långsiktiga
  kallar vi "dynamisk marginalel".

 158. Tittar man på framtida förändringar
  i elsystemet så framstår kanske el-

 159. -som betydligt bättre
  än de flesta biodrivmedel.

 160. Men allt beror på vad man tror
  om framtiden elsystem.

 161. Det är det som avgör
  om det är bra eller dåligt.

 162. Jag tänkte prata lite
  om rimliga kostnader.

 163. Det är också
  en väldigt viktig aspekt-

 164. -huruvida folk kommer att köpa
  elbilar eller bränslecellsbilar.

 165. Det här är ett sätt att visa det.

 166. I den här bilden har jag utgått
  från en normal teknikutveckling.

 167. Elbilar och hybridbilar
  blir billigare än vad de är i dag.

 168. De kommer nog ändå alltid
  att vara dyrare än vanliga bilar.

 169. Men de blir mycket energieffektivare.

 170. Man skiftar kostnaderna.
  Dyrt i inköp, men billigt att köra.

 171. Slår man ut det över hela livscykeln
  så får man den här bilden.

 172. Längst till vänster har vi ungefär
  180 000 för att köpa en ny bil idag-

 173. -och det ljusgröna är den mängd ben-
  sin man köper under bilens livstid.

 174. Men man skulle ganska snabbt...

 175. En elbil är betydligt dyrare att köpa
  - kanske 70 000-80 000 kronor dyrare-

 176. -men den är så mycket billigare att
  köra att man kan räkna hem pengarna.

 177. Då antar vi att vi själva äger bilen.

 178. Det här kan leda till andra grejer.
  Man kan äga en bil gemensamt-

 179. -via bilpooler, och då blir det
  betydligt mycket billigare.

 180. Jag tänkte avsluta med att visa-

 181. -vikten av att kombinera
  energieffektivisering-

 182. -och förnybar energi.

 183. Längst till vänster ser ni 60 TWh.
  Det är så mycket bensin och diesel-

 184. -som vanliga personbilar
  använder i Sverige i dag.

 185. Om vi tänker oss att vi fram till år
  2050 effektiviserar hyfsat mycket-

 186. -med hybridbilar istället... Säg att
  vi begränsar tillväxten i transporten

 187. Vi åker lika mycket bil som nu.

 188. Det är rimligt,
  med bättre samhällsplanering.

 189. Om vi kan effektivisera det
  med hybridbilar eller nånting annat-

 190. -så kan vi byta 60 TWh-

 191. -mot 30 TWh
  etanol eller metanol i stället.

 192. Skulle vi över till elbilar
  så är vi kanske nere i 15 TWh el.

 193. Det är inte speciellt många procent
  av elförsörjningen i Sverige i dag.

 194. Med plug-in-hybrider,
  en kombination av både och-

 195. -så skulle vi kunna byta 60 TWh
  fossilt mot 22 TWh biodrivmedel-

 196. -och 7 TWh el.

 197. Det här är ett ganska optimistiskt
  scenario, men det visar ändå-

 198. -att resursmässigt
  så är det helt rimligt.

 199. Det här är givet en teknikutveckling,
  men det är helt rimligt-

 200. -att tänka sig
  ett förnybart transportsystem år 2050

 201. Vart är vi då på väg?
  Enligt mig är det tekniskt möjligt-

 202. -och ekonomiskt rimligt att tänka sig
  ett förnybart transportsystem-

 203. -till år 2050.

 204. Det som systemanalys kan bidra med
  i det här fallet är att...

 205. De flesta förstår nog att man inte
  bara kan fokusera på bränslet.

 206. Oftast ska ett helt system förändras.
  Det är väldigt viktigt-

 207. -att koppla energieffektivisering
  till ett nytt bränsle.

 208. Annars räcker de inte.

 209. Man måste även kolla på ägandeformer
  av fordon, så att folk har råd.

 210. Den värsta faran med att presentera
  såna här teknikoptimistiska scenarion

 211. -är att det används som argument
  för att inte göra nånting i dag.

 212. Hur vi ändå vrider och vänder på det-

 213. -så är cykel och buss alltid mycket
  miljövänligare än en vanlig bil.

 214. Alla bränslen i framtiden
  kommer att ha negativa sidoeffekter.

 215. Det handlar bara om
  hur vi ska ta hand om dem.

 216. Tack så mycket.

 217. Några frågor på detta?

 218. Jo, jag har förstått
  att man kan samla in de här...

 219. ...farliga utsläppen
  och komprimera dem.

 220. Den tekniken finns, kanske inte just
  från bilar, men från fabriker och så.

 221. Den tekniken finns, men problemet
  är hur man ska förvara den.

 222. Är det nåt som du har tittat på,
  eller som finns med i systemet?

 223. Det kan finnas med.

 224. Du menar CCS-teknik,
  alltså kolinfångning och lagring.

 225. Det går inte att göra på bilar som
  släpper ut 100 gram per kilometer.

 226. För att det ska vara lönt att samla
  in så talar man om miljontals ton-

 227. -per utsläppskälla.

 228. Ska man använda samla in koldioxid
  från fossila energikällor-

 229. -så måste du gå till el. Som ett kol-
  kraftverk med infångning och lagring-

 230. -som man laddar en elbil med.
  Det skulle också kunna gå.

 231. Det är inte förnybart, men det
  skulle kunna vara koldioxidsnålt.

 232. Jag har en fråga.

 233. Man märker att det inte
  råder nån brist på idéer.

 234. Det finns många forskningsspår.
  Vems ansvar är det att det händer?

 235. Vi har marknaden, företagen,
  staten och regeringen.

 236. Hur ser du på det?
  För att lyckas med målet till år 2050

 237. Ja, alltså...
  Det offentliga har alltid...

 238. Det kommer alltid att vara billigare
  med kol. Det är bara att gräva upp.

 239. Olja kommer troligtvis också
  att vara billigare ett bra tag till.

 240. Det normala svaret
  är att man måste sätta ett pris.

 241. Antingen inför man en koldioxidskatt
  eller så förbjuder man det helt.

 242. Eller så reglerar man bort det.
  Det är ett väldigt viktigt instrument

 243. -för att få igång den här
  omställningen.

 244. Men om vi tänker 10 till 20 år
  framåt...

 245. Det är privata entreprenörer
  som ska ta risken.

 246. De ska se till att det här händer-

 247. -och de vill nog inte vänta 20 år
  på att få avkastning.

 248. Det behövs även stöd nu-

 249. -och där gör staten en del genom
  bidrag och genom att ibland...

 250. EU har tvingat in 10 % biodrivmedel.

 251. Kommuner använder sina bussar
  som experimentverkstad-

 252. -för nya förnybara drivmedel.

 253. Det sker saker
  på olika nivåer i samhället.

 254. Men ofta måste nån ta risken, och det
  bör vi nog göra med offentliga medel.

 255. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Framtidens transporter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Framtidens bränsle bör vara förnyelsebart, rent och utsläppsfritt. Dessutom ska det vara billigt. Hur ska det gå till och vad kan vara rimliga alternativ? Det behövs tio-tjugo års ytterligare forskning för att ersätta bensin och diesel i våra fordon, säger Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, och systemperspektivet är viktigt. Inspelat i juni 2013. Arrangerat av Lunds universitet.

Ämnen:
Teknik > Transportmedel och kommunikationer
Ämnesord:
Bränsleförsörjning, Energiförsörjning, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Bilarna laddas av vägen

Elmotorer har många fördelar, men laddningen tar tid och batterierna är tunga. Med elektrifierade vägar skulle bilarna kunna hämta energi när de körs. Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik vid Lunds universitet, menar att vi måste satsa på förnyelsebar energi och att elbilar och elvägar är en lovande lösning. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Kan stamceller bota?

Teknologin och metoderna finns, det som behövs är mer arbete, säger stamcellsforskaren Mattias Magnusson, forskare i medicin och genterapi. Han förklarar hur forskningen kring stamceller kan leda till mer effektiva läkemedel mot neurologiska sjukdomar och cancer.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

En bild eller tusen ord?

Hur avläser och tolkar vi bilder och information? Det styrs både av förkunskaper och av intresse, säger Jana Holsanova, forskare i kognitionsvetenskap. Med analys av ögonrörelser visar hon hur uppmärksamheten styrs. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Brusterapi mot adhd

Tysta klassrum kan försvåra inlärning för elever med uppmärksamhetsproblem, menar Sverker Sikström, professor i psykologi vid Lunds universitet. Han visar att medan plötsliga ljud kan störa kan ett jämnt brus förbättra uppmärksamheten hos vissa individer. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Adhd-utredning av vuxna

Bara de senaste femton åren har man kunnat utreda adhd hos vuxna. Psykologforskarna och terapeuterna Jan-Åke Jansson och Maria Holmqvist berättar om Lundamodellen, där läkare samarbetar med patient, psykolog och anhöriga för en så effektiv utredning som möjligt. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Den kallsinniga nosen

En kall hundnos satte igång forskarlusten. Ronald Kröger, professor i biologi, visar vilka funktioner den kalla nosen fyller och vad som kyler den. Nosen kan mer än lukta. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Higgspartikelns betydelse

Massa är energi och energi är massa. Som partikelfysiker studerar Leif Lönnblad, professor i teoretisk fysik, de allra minsta beståndsdelarna i atomer. Här förklarar han vad Higgspartikeln är och varför den är så viktig. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Spår av dinosaurier

Birger Schmitz, professor i geologi, berättar om spåren av dinosaurier. Katastrofer och massutdöenden har drabbat jorden ungefär var trettionde miljoner år, nu kan vi vara på väg mot ett nytt massutdöende, säger han. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Språkinlärningens mysterium

Sambandet mellan språk och tänkande är Peter Gärdenfors forskningsområde. Som professor i kognitionsvetenskap vet han hur vi lär oss och vad som påverkar språkinlärningen hos små barn. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Lärarens viktiga röst

En tredjedel av befolkningen har yrken där rösten är en förutsättning för utövandet. Viveka Lyberg Åhlander, logoped och forskare, efterlyser utbildning och forskning när det gäller lärares röst. Det finns forskning som tyder på att den påverkar barns förståelse och inlärning. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Framtidens transporter

Framtidens bränsle bör vara förnyelsebart, rent och utsläppsfritt. Dessutom ska det vara billigt. Hur ska det gå till och vad kan vara rimliga alternativ? Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, berättar mera. Inspelat i juni 2013. Arrangerat av Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Öppet lärande

Ett nytt och uppmärksammat begrepp i universitetsvärlden är MOOC - massive online open courses. En öppen kurs kan läsas av hundratusen studenter samtidigt. Det är både en demokratisk rättighet och en social innovation, säger Ebba Ossiannilsson som forskar om lärande via nätet. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Pedagogik mot samhällsklyftor

Mend the gap - överbrygg klyftan. Kring det konceptet har Cecilia Heule och Arne Kristiansen, forskare i socialt arbete, byggt en pedagogisk modell för socionomstudenter. Syftet är att öka förståelsen mellan grupper - exempelvis mellan socialarbetare och missbrukare. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Prata med hjärnan

Det rör sig i våra hjärnor. Hjärncellerna är i ständig rörelse och pratar och lyssnar, säger Martin Garwicz, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. Vi vet mycket men måste förstå mycket mer om hur hjärnan fungerar för att kunna motverka nerv- och hjärnsjukdomar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Framtidens energisnåla motorer

Förbränningsmotorn är och förblir det bästa alternativet, säger Per Tunestål, professor i förbränningsmotorer vid Lunds universitet. Men den måste utvecklas. När de fossila bränslena sinar blir alternativen intressanta. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss