Titta

UR Samtiden - Döden en del av livet

UR Samtiden - Döden en del av livet

Om UR Samtiden - Döden en del av livet

Varje år dör 90 000 personer i Sverige. 100 mördas och ungefär 4000 dör en onaturlig död. Hur vi hanterar döden skiljer sig mellan individer och kulturer, och också över tid. På teman som rätten till vår egen död och sorg i bilderböcker och sociala medier talar en rättsläkare, en professor i etisk medicin, en litteraturforskare, en forskare i religionssociologi och en religionshistoriker. Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om döden spelades in i maj 2013. Moderator: Kerstin Sahlin.

Till första programmet

UR Samtiden - Döden en del av livet : Döden i barnens bilderböckerDela
 1. Välkomna tillbaka efter lunchen.

 2. Konst, musik och litteratur har
  i alla tider varit viktiga verktyg-

 3. -när det gäller att försöka förstå och
  förhålla sig till döden.

 4. Den egna döden, och andras död.

 5. Eva Söderberg har studerat
  hur döden tar sig uttryck-

 6. -i bilderböcker för barn
  från mitten av 1960-talet och framåt.

 7. Hon visar bland annat att barnets roll i
  böckerna har förändrats.

 8. Från att vara den person som frågar och
  får svar av vuxenvärlden-

 9. -till att vara den som själv
  arbetar sig fram till svar.

 10. Återigen låter det som
  att döden är en del av livet-

 11. -och synen på döden är en spegel
  av synen på livet.

 12. Eva Söderberg är fil.dr.
  i litteraturvetenskap.

 13. Hon ska tala under rubriken:

 14. "Frågetecken och livstecken.
  Om döden i bilderböcker."

 15. Jag är ju litteraturvetare,
  så vi börjar med en dikt.

 16. "Varför är döden livet?
  Varför är livet döden?"

 17. "Fråga får du. Svara får du."

 18. Så här enkelt och poetiskt,
  och samtidigt drabbande sakligt-

 19. -har Gustaf Fröding uttryckt det.

 20. Här står vi människor, med våra många
  frågor och våra försök till svar.

 21. Svar på frågan om döden,
  det stora Andra.

 22. Det som utgör allas vårt
  gemensamma livsvillkor.

 23. Två små människor som undrar
  är Hinken och Myran.

 24. Deras morfar har försvunnit, och inte
  ens tagit sina glasögon med sig.

 25. Men de får inga svar. Mamma vill inget
  säga, och pappa vet ingenting.

 26. Barnen tolkar de vuxnas eufemismer och
  omskrivningar om döden konkret.

 27. Ligger morfar i ett hål nånstans?
  Har han kommit bort?

 28. Är han ensam i ett främmande land?

 29. Tillsammans med sin hund Strunt
  går de på spaning efter morfar.

 30. De följer spåren efter hans tofflor, och
  hamnar till sist i Ugri-La-Brek-

 31. -byn där rökarna stiger rakt upp.

 32. Där bor bara gamla gubbar och tanter och
  deras katter.

 33. Och där träffar de morfar.
  De sitter ner och samtalar.

 34. "Var det för att vi klampade i
  trappen?", frågar Myran bland annat.

 35. "Nej, inte alls därför",
  säger morfar.

 36. Barnens resa till Ugri-La-Brek
  är nästan en bilderbok lång.

 37. Den räcker över flera årstider.

 38. Barnen leker sig fram till en idé
  om döden under en lång tid.

 39. Men när de väl nått Ugri-La-Brek
  och träffat morfar går hemresan fort.

 40. På ett enda uppslag
  ser vi alla stationer på resan.

 41. Om ni tittar så ser ni
  röken från byn.

 42. "Resan till Ugri-La-Brek"
  gavs ut första gången 1987.

 43. Med den som plattform ska jag blicka ut
  över ett sorgkantat boklandskap.

 44. Främst tittar jag på svensk
  och översatt nordisk litteratur.

 45. Det rör sig alltså om böcker från mitten
  av 60-talet och framåt.

 46. Genom bilderbokslandskapet ska jag
  navigera med hjälp av några frågor.

 47. Vilka dör i bilderboken, och varför?
  Hur ser sorgen och saknaden ut?

 48. Och vilka budskap om döden förmedlas?

 49. Först ska jag påminna om nåt som rör
  bilderboken som litterär kategori.

 50. Bilderboken innehåller både text och
  bild. Den kan spela med två språk.

 51. Man brukar tala om ikonotext-

 52. -den egentliga texten som blir till just
  i läsarögonblicket.

 53. Och för det andra
  så har en bilderbok...

 54. Den har ju en författare
  och en illustratör eller konstnär.

 55. Oftast är det olika personer, som kan ha
  olika konstnärliga temperament.

 56. Och bilderboken står mitt emellan
  pedagogiken och skönlitteraturen-

 57. -så det kan bli en konflikt
  mellan kravet på klarhet-

 58. -och kravet på komplexitet.

 59. Och bilderboken riktar sig till
  två kategorier: Barn och vuxna.

 60. Allt det här, och att bilderboken blivit
  mer estetiskt kvalificerad-

 61. -och att den oftare riktar sig
  till en äldre publik-

 62. -gör den särskilt intressant
  för det här ämnet.

 63. Så vilka är det som dör
  i bilderboken, och varför?

 64. I Hinkens och Myrans dödsrike fanns
  gubbar, tanter och deras katter.

 65. Och i bilderböcker som ges ut från
  mitten av 60-talet fram till 1987-

 66. -är det just gubbar, tanter
  och husdjur som dör.

 67. Jag har tittat på ett tiotal böcker. Den
  största gruppen döda är farfäder.

 68. Ofta är de ju äldst i släkten, och det
  finns en betryggande logik i det.

 69. Underförstått: Barnen själva och deras
  föräldrar ska leva länge än.

 70. Även andra äldre män och nån mormor och
  farmor finns med, liksom husdjur.

 71. Dödsorsaken är ålder.

 72. Det handlar om människor
  som har levt färdigt.

 73. Men det finns ett undantag,
  den norska boken "Farväl, Rune".

 74. Här drunknar lille Rune, och hans bästa
  vän Sara blir ensam kvar.

 75. Men det är ett undantag.

 76. Hur ser det då ut om vi blickar
  från 1987 fram till vår egen tid?

 77. Bilderböcker om döden blir allt mer
  frekventa. Jag har tittat på över 30.

 78. Far- och morföräldrar fortsätter
  att avlida, liksom hundar och katter.

 79. Här har vi "Farfars Lajka"
  av Mats Wahl och Tord Nygren.

 80. Och "Änglakatten" av Iben Sandemose.
  Jag återkommer till dem.

 81. Men variationen har blivit större. Döden
  har blivit lite grymmare.

 82. Den griper om sig i vidare kretsar.

 83. Hundarna och katterna får sällskap
  av vilda små djur och små husdjur.

 84. Här är marsvinet
  i "Adjö, herr Muffin"-

 85. -av Ulf Nilsson
  och Anna-Clara Tidholm.

 86. Och här är ödlan Wasabi i Jöns Mellgrens
  "Rufus i underjorden".

 87. Jag återkommer till dem.

 88. Det är inte bara äldre som dör.
  Även små barn dör-

 89. -som lillebror Ove i "Ängelungen" av
  Margareta Thun och Cris af Enehielm.

 90. Föräldrars död
  börjar också bli vanligare.

 91. Som i "Jättebra Olga" av Kirsten
  Gjerding och Anna-Marie Helfer.

 92. I böcker där flickor
  förlorar sina mödrar-

 93. -finns det ofta referenser
  till Pippi Långstrump.

 94. Olga har en röd och en grön strumpa, för
  pappa ligger efter med tvätten.

 95. Fortfarande dör folk av ålder,
  men också på mer tragiska sätt.

 96. "Min pappa ville inte leva"
  av Margaretha Runvik-

 97. -handlar om en far som tar sitt liv, och
  vi får veta hur det går till.

 98. "Tippan i solen"
  av Sis Foster och Jan Gissberg-

 99. -handlar om dramatiken
  kring plötslig spädbarnsdöd.

 100. I Oscar K:s
  och Dorte Karrebaeks "Idiot"-

 101. -hjälper en mamma sin
  förståndshandikappade son att dö.

 102. Hon avslutar också sitt eget liv.
  Det blir bättre så, tycker hon.

 103. Boken är ett exempel på
  hur danska bilderbokskonstnärer-

 104. -utmanar föreställningar om bilder-
  boken som enbart riktad till barn.

 105. Oscar K. står också bakom
  en bilderbok-

 106. -där aborterade fosters
  existentiella funderingar gestaltas.

 107. De fick ju till exempel
  aldrig några namn.

 108. Nästa fråga gäller beskrivningen
  av sorgen och saknaden.

 109. Bilderboksmakare har ju både
  text och bild till sitt förfogande.

 110. I böcker mellan 1964 och 1987-

 111. -finns det fuktiga ögon,
  eller nån som ser ut att ha gråtit.

 112. Det finns alltså en stor försiktighet i
  den tidigare litteraturen.

 113. Anledningen kan vara att när
  "Lasses farfar är död" kom ut 1972-

 114. -fanns det en pappa som satt
  på golvet och grät förtvivlat-

 115. -och det blev kritiserat i pressen för
  att det kunde vara skrämmande.

 116. Problemet var nog
  att det var en man som grät.

 117. Så det ledde till försiktighet. Det jag
  har hittat i de äldre böckerna-

 118. -är en skildring från Afrika,
  där en gammal farmor har dött-

 119. -och byn lever ut sin sorg.
  Men det är ett undantag.

 120. Men i nyare böcker har sorgen
  och saknaden börjat uttryckas-

 121. -på allt mer expressiva
  och psykologiskt djuplodande sätt.

 122. Viktig inspiration kom från Cris
  af Enehielms bilder i "Ängelungen".

 123. Och här ser ni Vera
  som sörjer sin bror Ove.

 124. Ord är överflödiga. Vi kan förstå
  hur det känns inombords.

 125. Här har vi mamma och Ove precis efter
  att hans sista suck har dragits.

 126. Man kan se
  att det är olika faser i sorgen.

 127. Här lever mamma ut sin sorg genom att
  sjunga Vaya Con Dios och "Yesterday"-

 128. -så att den övriga familjen
  får huvudvärk.

 129. Ökenråttan Gabriel Grobian
  är också med och protesterar.

 130. Och så har vi föräldrarna.

 131. Pappan i "Lasses farfar är död"
  är ingenting jämfört med det här.

 132. En desperat sorg
  som utlöser en tårflod-

 133. -men som samtidigt innehåller
  en triumfatorisk kärlek.

 134. Ett dödsfall utlöser sorg och saknad,
  men hur ska saknaden beskrivas?

 135. Tomrummet efter en älskad varelse-

 136. -som kanske var
  det viktigaste i ens liv.

 137. Iben Sandemose har visat hur
  det här kan gestaltas bortom orden.

 138. Ni noterar kattformen
  i det enorma tomrum-

 139. -som har blivit
  efter huvudpersonens katt.

 140. Men sorgen och saknaden
  kan upplevas tillsammans.

 141. Konstnärerna
  försöker ofta fylla ut tomrummet-

 142. -och låta barnen möta tröstare.

 143. I "Vi tänker på dig, farfar" ser vi hur
  hela familjen bildar en kropp.

 144. Det är en bok av Sven Wagelin-Challis
  och Anna-Karin Garhamn.

 145. Det kan också vara mor- och farföräldrar
  som öppnar sina famnar.

 146. Vilka tankeformer om döden-

 147. -kan vi då spåra
  hos bilderboksskaparna?

 148. I "Lasses farfar är död" var det
  ett materialistiskt synsätt på döden.

 149. Kroppen förvandlas till jord.

 150. Lasse gör mot slutet
  en liten hälsning till farfar-

 151. -som han tänker sig
  har blivit en blåsippa.

 152. Pingstpastor Stanley Sjöberg skrev boken
  "Lenas farfar är i Himlen"-

 153. -där han lät Lena träffa Lasse
  och tala om hur det förhåller sig.

 154. Den som tror på Jesus
  fortsätter leva även efter döden.

 155. Himlen som en andlig dimension, inte
  specifikt knuten till kristendomen-

 156. -blir också vanligare,
  liksom bevingade personer.

 157. Här är "Jag känner en ängel" av Cecilia
  Svensson och Tony Erdenstam.

 158. Det är en död pappa som är ängeln.

 159. I "Linnéa och änglarna" av Mikaela
  Sundström och Linda Bondestam-

 160. -är det en mamma
  som uppträder som en ängel.

 161. Och i "Änglakatten" landar en ängel hos
  huvudpersonen som mist sin katt.

 162. Den tar henne och hennes vän, en gammal
  dam, upp i en annan dimension-

 163. -där de får se hur katten
  och damens vänner har det.

 164. Och de har det bra. De ligger inte under
  snön och fryser på kyrkogården.

 165. I "Vi tänker på dig, farfar"
  funderar barnen över olika lösningar.

 166. Är farfar en ko eller en ängel?
  Hur åker han upp till Himlen?

 167. Kan tofflorna finnas med
  när man ska bygga en raket?

 168. En annan tankeform om döden är
  att de döda lever kvar i våra minnen.

 169. Minnesarbete är ett viktigt motiv
  i bilderboken om döden.

 170. Om vi lägger ihop hela materialet
  framgår det tydligt-

 171. -att minnesarbete
  kring döda kan ske på olika sätt.

 172. Det kan vara ett föremål
  som den döde förknippas med.

 173. Ett munspel eller en plats, som i Erika
  Hedmans "Den finaste skatten".

 174. Handlingar, som i "Jättebra Olga"-

 175. -där pappa och Olga tycker att mamman är
  närvarande när de talar om henne.

 176. Själen har en kroppslig form där-

 177. -men det är en kontur
  som inte är helt ifylld.

 178. Och det kan vara
  en liten doft, också.

 179. Här har vi några minnesbilder.

 180. Här är Mathias i "Farfars Lajka".

 181. Han ligger och vilar
  med hunden Lajka.

 182. Sen lär han sig
  att hunden kan leva i våra minnen.

 183. Då har ju bilderboken
  en bra möjlighet-

 184. -att i bild visa hans minnesarbete.

 185. Vera doftar på fettfläcken
  där lillebror brukade ha sitt huvud.

 186. Lek med gengångarmotiv
  har blivit mycket vanligare.

 187. Här gick det för fort när farfar dog.

 188. Pojken får besök av honom som
  gengångare, och de hinner ta farväl.

 189. Det är "När farfar blev ett spöke"
  av Kim Fupz Aakeson och Eva Eriksson.

 190. Det mytiska innehållet
  blir också vanligare.

 191. Lite blandning av populärkultur,
  fornhistoria och mytologi.

 192. Rufus besöker underjorden
  för att söka Wasabi.

 193. Han hittar en grupp benrangel
  som spelar plockepinn.

 194. Han möter Elvis och dinosaurier,
  och också sin lilla ödla Wasabi.

 195. Wasabi skickar ett vykort till honom när
  Rufus har kommit hem.

 196. Där gungar han. Det är intressant.
  Gungor förekommer ofta.

 197. Förmodligen som en symbol för att vi kan
  svinga oss mellan dimensionerna.

 198. Det blir också allt vanligare att den
  döda finns med i illustrationerna.

 199. Bilderboksbarnet har blivit
  alltmer intim med döden-

 200. -som i "Farmor och paradiset" av
  Victoria Hammar och Anna Sandler.

 201. Farfar och farmor ligger stilla
  och tiger, fast av olika skäl.

 202. Men när den döde farfadern ska hämtas
  kysser flickan honom på kinden.

 203. Och den luktar kanel och morgongröt.

 204. Jag tänkte visa några exempel-

 205. -på hur bilden kan komplettera
  eller korrigera budskap om döden.

 206. Jag kallar det "livsmarkörer",
  att man för in sånt i bilden-

 207. -när man kanske bara pratar om
  att man blir jord eller ett minne.

 208. Här är "Hunden Sture blir gammal"
  av Gunilla Ingves.

 209. Han har gråstarr, inkontinens, sexuell
  olust och stelbenthet.

 210. Men ni ser krukor på bilden,
  och lökar.

 211. Här har veterinären
  gjort vad han ska.

 212. Livet är slut för hunden, men det finns
  nytt liv i de små krukorna.

 213. Fågeln kan ses som en symbol
  för att någon lämnar kroppen.

 214. Hunden Lajka blir också bara jord
  och lever kvar som minne.

 215. Men i bilden finns en ljuskil
  som bryter sig fram.

 216. Och på den sista bilden
  betraktar pojken pilträdet-

 217. -som inte fäller
  sina blad på vintern.

 218. Det gröna, levande livet
  triumferar över den döda, vita snön.

 219. Och så herr Muffin
  och maskros-solarna.

 220. Och Tippan,
  som dog i plötslig spädbarnsdöd-

 221. -förvandlas i systerns fantasi
  till solen själv.

 222. Det kan man ju poängtera med tekniken
  med svartvitt och tilläggsfärg.

 223. Det finns ofta en nyorienteringsfas. I
  "Änglakatten" skaffas en ny katt.

 224. Och tanten som har mist många vänner
  börjar spela elgitarr i ett rockband.

 225. Och i "Ängeln Gunnar dimper ner" av
  Barbro Lindgren och Charlotte Ramel-

 226. -kommer lille Gunnar och får människor
  att flyga upp ur gravarna.

 227. Den här fick kritik när den kom,
  för att den ansågs lura barnen.

 228. Döden i bilderboken
  kan vara gravallvarlig-

 229. -men också vacker,
  poetisk och humoristisk.

 230. Och naturligtvis är det så-

 231. -att böckerna speglar
  sin tids barnsyn och syn på döden.

 232. Det är tydligt att barnen
  blir alltmer kompetenta-

 233. -i att bearbeta död och förlust. Men de
  vuxna har också viktiga roller.

 234. Leken är central. Barn går på begravning
  i svart piratkostym.

 235. De agerar begravningsentreprenörer
  och snickrar kistor och gör kors-

 236. -som i "Mitt svarta liv"
  och "Alla små döda djur".

 237. Det får mig att tänka på att även
  vuxenvärldens sätt att visa sorg-

 238. -har börjat få mer av lek i sig.

 239. Det finns studiecirklar
  där man kan bygga sin egen kista.

 240. I dödsannonser kan man ha
  en pudel eller ett dragspel.

 241. Och man kan utforma sin egen begravning
  på olika sätt.

 242. Naturligtvis kan tofflorna vara med, som
  i "Vi tänker på dig, farfar".

 243. Bilderböcker om döden är fulla
  av frågetecken, men också livstecken.

 244. Det finns frågor som har svar,
  och frågor som inte har några svar.

 245. I bägge fallen
  kan bilderboken använda konsten-

 246. -som en väg framåt i funderingarna.

 247. På den allra sista bilden
  ska vi se på Vera i "Ängelungen"-

 248. -som står mitt i sin vardag,
  med ökenråttan Gabriel.

 249. Men hennes bror Ove är ju död.

 250. Och Vera kommer för alltid att vara
  omsluten av en närvarande frånvaro-

 251. -eller en frånvarande närvaro.

 252. Den är klädd i randig pyjamas,
  och bildar genom sin omslutande form-

 253. -en tunnel där både månen och solen och
  ljuset finns i fonden.

 254. Det är inte lätt att formulera
  en sån erfarenhet i ord.

 255. Men i bilderboken är det möjligt.
  Tack.

 256. Stort tack, Eva. Den här föreläsningen
  väckte hos mig-

 257. -både minnen och tankar och frågor.

 258. I tillägg till
  alla de referenser du gav-

 259. -så känner jag igen
  en hel del av de religiösa temana-

 260. -som vi fick höra om i dagens
  första föreläsning, av Britt-Marie.

 261. Frågor? Kommentarer?

 262. Jag kanske får hugga en fråga,
  när jag har mikrofonen i handen.

 263. Helena Bornholm, Vetenskapsrådet.
  Du berörde-

 264. -att lekfullheten har trätt in
  i vuxenvärlden också.

 265. Vet du hur de här
  barnboksförfattarna jobbar?

 266. Gör man research med barn,
  så att historierna föds ur det?

 267. Eller är det den vuxnas
  egna fria tänk kring döden?

 268. Det är nog lite olika motiv
  bakom böckerna.

 269. Några kanske har funnit att boken
  som de söker om döden inte finns.

 270. Boken om plötslig spädbarnsdöd
  kan vara en sån bok.

 271. Jag har också sett, i diskussioner med
  folk som har jobbat med motivet-

 272. -att det kan vara ett allvarligare
  dödsfall som ligger bakom.

 273. Och sen gör man ändå en bok
  om ett litet husdjur som dör.

 274. Men ja, många gånger springer det
  ur en egen erfarenhet-

 275. -och nån sorts vilja
  att göra det här.

 276. Men det kommer nån bok
  nästan varje år.

 277. Och det är lite som med ABC-böcker.

 278. Det är en utmaning att göra en bok
  om döden eftersom det finns så många.

 279. Hur ska man förnya det,
  eller förvalta de gamla mönstren?

 280. Vad kan man mer komma med?
  Det är en speciell utmaning.

 281. Ja, längst upp.

 282. Ulrika Kreicbergs, Karolinska
  Institutet, Sophiahemmet Högskola.

 283. Jag gjorde en undersökning
  för över tio år sen-

 284. -om föräldrar
  som har mist barn i cancer.

 285. Vi frågade föräldrarna om de hade pratat
  med sitt barn om döden-

 286. -eller på annat sätt kommunicerat.

 287. Då kom det fram en oändlig mängd
  litteratur som de hade använt.

 288. Så det här är jätteviktigt för oss som
  arbetar i vården att känna till.

 289. Att det finns litteratur
  för att underlätta kommunikationen.

 290. Så tack
  för en fantastisk föreläsning!

 291. Man kan också se-

 292. -att det är många olika perspektiv som
  kommer till uttryck.

 293. Det är inte alltid man vet
  vad som är problem för ett barn.

 294. Det kan visa sig vara nåt som man inte
  alls förstod kunde väcka oro.

 295. Det är ett jätteviktigt material.

 296. Det kan vara viktigt för vuxna också.

 297. Det är oerhört intressant att läsa det
  mesta i den här gruppen.

 298. Och just genom... Jag upprepar
  det här med vikten av bilden.

 299. Det är så intressant att se
  vad bilden kan göra-

 300. -och hur den gestaltar erfarenheterna
  som är så svåra att sätta ord på.

 301. Det gjordes en undersökning på
  "Lasses farfar är död".

 302. Två psykologistuderande
  lät barn läsa den-

 303. -och sen den kristna motboken
  "Lenas farfar är i himlen".

 304. De kom fram till att det var lättare för
  barn med "Lasses farfar är död"-

 305. -och den här blåsippstematiken-

 306. -än den kristna boken,
  för där var det så många metaforer-

 307. -så det blev lite för rörigt för dem.

 308. Sen har jag haft studenter
  som har läst de här böckerna.

 309. Och de som är föräldrar
  har läst dem för sina barn.

 310. Och då har man kunnat se att en bok som
  "Resan till Ugri-La-Brek"...

 311. En kvinna hade fyra barn, och den yngste
  sa: "Det handlar om döden".

 312. Men han som gick på gymnasiet
  förstod ingenting.

 313. Så det är inte bara ålder, utan också
  vad man är för typ av person...

 314. Och barn kanske inte alltid...
  Det är ju också fantasi och äventyr-

 315. -och mycket humor i de här böckerna, som
  de kan roa sig med.

 316. Jag kom att tänka på vad som är tabu och
  inte tabu att tala om.

 317. Att döma av din studie är det ju absolut
  inte tabu att tala om döden.

 318. Man verkar också kunna göra det
  på ett nästan traumatiserande sätt.

 319. Jag tycker det vore jobbigt att läsa om
  mamman som tog livet av sin son.

 320. Så det kan inte bara vara så att man
  talar om döden på ett allmänt plan...

 321. Om det här är representativt kan man
  avföra tanken på att döden är tabu.

 322. Tänk då analogt på barnböcker om sex.
  Hur frispråkiga är de i dag?

 323. När jag var liten dreglade jag över "Hur
  går det till, mamma?".

 324. Den handlade inte om döden,
  kan jag säga.

 325. Men några böcker om hur man dog kan jag
  inte minnas att jag nånsin läste.

 326. Så det verkar ju vara en utveckling mot
  en större frispråkighet om döden.

 327. Boken om mamman som tog livet
  av sin son är oerhört vacker.

 328. Man följer dem
  från att pojken är liten...

 329. Det är liksom en väg
  som går genom hela boken.

 330. Och sen ser man ljuset i tunneln.

 331. Och sen Guds hand - en kvinnohand.
  Och fåglar som flyger åt olika håll.

 332. Det är en vacker bok. Barn och vuxna
  läser den förstås på olika sätt-

 333. -beroende på erfarenheter.

 334. Det är danskarna som är där
  och bråkar med våra tabugränser.

 335. Och den här med aborterade foster...

 336. Jag kunde inte drömma om att
  det var ett tabu som skulle raseras.

 337. Jag har funderat på obduktioner... Kan
  sånt krypa ner i bilderböcker?

 338. Det verkar omöjligt. Det känns som att
  vissa saker kan man inte ta med.

 339. Men vips så dyker det upp.

 340. Du nämnde det där
  med danska översatta böcker.

 341. Känner du till
  några mer jämförande material?

 342. Det vore ju intressant att se
  hur bilderböcker för barn ser ut-

 343. -i andra delar av världen.

 344. En slutsats som man drar är ju att
  de speglar samhällets utveckling-

 345. -i synen på döden.

 346. Och barnsynen. I de äldre böckerna finns
  den förklarande rösten.

 347. Den vuxne har svaren.
  Sen har det förändrats.

 348. Det har ju med diskursen
  om det kompetenta barnet att göra.

 349. Det vore intressant
  att titta på hela Norden-

 350. -och också se vad vi översätter
  till svenska, och inte översätter.

 351. Vi klarar inte av alla danska böcker.

 352. Det översätts ju mycket anglosaxiskt-

 353. -och de böckerna är väldigt söta.
  Mycket gulliga hundar och så.

 354. Det finns en fin bok från Afrika som
  handlar om hur man ska lura döden.

 355. Det kan man göra
  genom att vara snäll mot barn.

 356. Det är ett sätt
  att skjuta döden längre ifrån sig.

 357. Jag kan inte låta bli
  när jag har chansen...

 358. För mig finns det två böcker
  om döden och barn...

 359. ...som jag är uppväxt med själv,
  men framför allt mina barn.

 360. Astrid Lindgrens "Mio, min Mio"
  och "Bröderna Lejonhjärta".

 361. Har de definierat genren?

 362. Jag känner igen det här
  med det kompetenta barnet...

 363. Javisst, så är det ju.

 364. Hon har ju varit viktig
  för formandet av hur barnet kan vara.

 365. Alltså barnet
  som skildras i litteraturen.

 366. "Bröderna Lejonhjärta"
  är ju ingen odelat okomplicerad bok.

 367. Slutet är ju väldigt omdiskuterat.

 368. Astrid Lindgren har fått
  massor av brev just angående den.

 369. Hon sorterade inte
  alla brev som kom in-

 370. -men "Lejonhjärta-breven"
  la hon på ett särskilt ställe.

 371. Det var så speciellt,
  att en sån svår och speciell bok-

 372. -fick så stor betydelse för sjuka barn
  och såna som hade mist nån.

 373. I dödsannonser står det ofta
  "Vi ses i Nangijala".

 374. Det har ju blivit en del av nån sorts
  religiös föreställning, nästan.

 375. -Varsågod.
  -Lucas Petterson, Vetenskapsrådet.

 376. Tack för ett jättespännande föredrag.

 377. Jag funderade på
  om du kunde förtydliga en sak.

 378. Du pratar om att änglar kommer in, och
  himlen är ett centralt tema.

 379. Jag fick för mig att det fortfarande
  finns väldigt starkt.

 380. Det är lite förvånande. Man trodde att
  det skulle komma nya bilder...

 381. Det är ett spännande resultat i sig av
  en sån här undersökning-

 382. -att änglar fortfarande
  är nån sorts förklaring.

 383. Det vi kan luta oss mot
  för att förstå och hantera döden.

 384. Min andra fråga är:

 385. Finns det en bild av själva döden
  i böckerna?

 386. Jag tänker mig Max von Sydow...

 387. Finns det en barnboks-Max von Sydow, och
  är den lika obehaglig i så fall?

 388. Ulf Stark har skrivit
  "Den svarta fiolen".

 389. Där kommer en figur, som är väldigt
  mycket i den traditionen, på besök.

 390. Och i nån afrikansk bok kom den
  i form av ett djur, på nåt vis-

 391. -som en förebådare.

 392. Men i det här materialet
  är det inte så vanligt.

 393. Men det finns en bok som heter
  "Dödenboken", ett slags uppslagsbok.

 394. Där finns allt.
  Fakta om hur vi har tänkt-

 395. -omskrivningar för att dö, och sånt.

 396. Vad gäller änglar... Jag har
  intresserat mig för det sen 90-talet.

 397. Jag skrev en uppsats då, och såg
  att det började bli vanligare.

 398. Fantasy-genren
  var också på frammarsch.

 399. Man löser upp gränser
  mellan dimensioner-

 400. -och det finns en möjlighet att,
  inte bara i tanken, umgås-

 401. -med dem som har lämnat oss.

 402. Fantasygenren påverkade nog också
  hur man kunde skriva om döden.

 403. Men de här änglafigurerna har blivit mer
  robusta och människolika.

 404. "Ängeln Gunnar" är nästan
  som en liten folkhemshjälte-

 405. -med sina snickarbyxor och sin keps.

 406. I många böcker ser de döda ut som sina
  vanliga jag, fast med vingar.

 407. Så det är ju liksom...

 408. Jag trodde också att det skulle dämpa
  sig lite, men det har det inte gjort.

 409. Änglar är...stort.

 410. Änglarna, ja... Stort tack för ett
  fantastiskt intressant föredrag!

 411. Textning: Nina Brander Källman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Döden i barnens bilderböcker

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Döden är temat i många böcker för barn. Eva Söderberg, litteraturforskare från Mittuniversitetet, har undersökt hur döden tar sig uttryck i bilderböcker från mitten av 1960-talet och framåt. Vilka dör? Och varför? En bra bilderbok om döden kan fungera som stöd och ett redskap för barn som förlorat ett syskon eller en förälder. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Barn- och ungdomslitteratur, Bilderböcker, Döden i litteraturen, Litteraturvetenskap, Svensk litteraturhistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Döden en del av livet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Inledning

Döden och vårt förhållande till döda är en del av vår syn på religion, konst, litteratur. Det ger oss ett förhållningssätt till att hantera döden, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådets huvudsekreterare i humaniora och samhälle. Forskningen visar vägen till hur döden präglar våra förhållanden till varandra och till vardagen. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden förr och nu

Människor har reflekterat över döden sedan urminnes tider, och tanken på döden är sammankopplad med olika religiösa föreställningar. Britt-Mari Näsström, professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet, jämför synen på döden i olika religioner. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Att lära av de döda

Varje år genomförs omkring 10 000 obduktioner. Hans Druid, professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, talar om vad som händer i kroppen när vi dör och hur obducenten arbetar för att försöka ge anhöriga svar. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Rätten till sin egen död

Att få hjälp att dö är en av de mest kontroversiella frågorna i vårt samhälle. För att inte tala om rätten att ta sitt eget liv. Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet, resonerar kring om det finns en sådan rätt, och vilka andra intressen som den kan stå i konflikt med.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden i barnens bilderböcker

Döden är temat i många böcker för barn. Eva Söderberg, litteraturforskare från Mittuniversitetet, har undersökt hur döden tar sig uttryck i bilderböcker från mitten av 1960-talet och framåt. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Död, sorg och begravning - nya tider, nya vanor

Vår privata sorg är idag ofta inte längre så privat. Anna Davidsson Bremborg, präst och forskare i religionssociologi vid Lunds universitet, talar om våra förändrade vanor kring döden. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Duong Thu Huong + Ebba Witt Brattström

Jag bär på ett djupt och innerligt hat mot den här regimen. Den har förrått oss framförallt efter krigets slut, säger den hyllade vietnamesiska författaren Duong Thu Huong i ett samtal med svenska författaren Ebba Witt Brattström. Deras samtal spänner från Vietnamkriget och dissidenter till män som är som levande stenstoder. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Allt fler vill lära sig kinesiska

Om man ska kunna lära sig kinesiska är det bra om man är musikalisk. Det säger 22-åriga språknörden Linnea Niklasson som älskar att bo i Peking. Vi möter också Cecilia Lindqvist, en svensk auktoritet i Kina som revolutionerat synen på de kinesiska tecknen.

Fråga oss