Titta

UR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

UR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Om UR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Kvinnorna i de första kvinnliga internationella fackliga konferenserna, runt 1919, där också flera svenskor var med, trodde starkt på att de hade skapat en ny plattform för kvinnor och systerskap. Det kvinnliga perspektivet har alltid varit en del av arbetarrörelsen, men kvinnan har fått kämpa för att få plats. Några av världens ledande genus- och jämställdhetsforskare som Yevette Richards Jordan, Dorothy Sue Cobble och Suzanne Margaret Fanow talar om denna del av kvinnans kamp för lika rättigheter på arbetet, i samhället och i hemmet, såväl ekonomiskt som juridiskt. Workshopen Feminism in international labour organizations spelades in den 18 juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Facket, kvinnan och världen : Diskad - facket på krogen och andra ställenDela
 1. Tack först och främst
  för att jag blivit inbjuden hit.

 2. Jag heter Geert Van Goethem och
  är professor vid Gents universitet.

 3. Jag är chef på Amsab-institutet
  för socialhistoria-

 4. -som är Belgiens motsvarighet till
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 5. Jag har inriktat mig
  på internationell arbetarhistoria-

 6. -och ett ämne som jag har skrivit om-

 7. -är kvinnliga arbetares aktivism
  precis efter första världskriget.

 8. Nu är det mitt nöje att få presentera
  Dorothy Sue Cobble från Rutgers-

 9. -som är en auktoritet på området.
  Hon har på sistone forskat kring-

 10. -kvinnlig internationalism-

 11. -och vi vill nog alla höra
  vad hon har att säga-

 12. -om ILO-mötet 1919 och uppkomsten
  av feministisk internationalism.

 13. -Varsågod.
  -Tack.

 14. Jag vill tacka Silke och Ylva
  för att de har samlat oss här i Sverige.

 15. Det är en ära att få prata om
  feminism och arbetarorganisationer.

 16. Innan jag börjar
  vill jag tacka några personer till.

 17. Jag vill tacka Ulla Wikander, professor
  emerita vid Stockholms universitet.

 18. Jag har pratat mycket med henne
  om en del av mitt arbete-

 19. -och jag har haft stora nytta
  av hennes artikel-

 20. -"Demands on the ILO by Inter-
  nationally Organized Women in 1919".

 21. Den finns i "ILO Histories" från 2010.

 22. Jag tackar även Karin Carlsson,
  som också är här i dag.

 23. Hon är doktorand i historia
  vid Stockholms universitet.

 24. Hon översatte förtjänstfullt-

 25. -Kerstin Hesselgrens två dagböcker
  från 1919 till engelska åt mig.

 26. Dagböckerna
  hade en avgörande betydelse-

 27. -för en del av
  vad jag ska presentera i dag.

 28. Och sist men inte minst,
  tack åter en gång till Silke-

 29. -för det stöd
  som du har gett mig under alla år-

 30. -och tack till arkivfolket
  för att ni hittat alla dokument-

 31. -som ju utgör grunden
  för varje historikers arbete.

 32. I dag ska jag tala om
  den avgörande tidpunkten 1919-

 33. -och uppkomsten av ett transnationellt
  nätverk av arbetarfeminister-

 34. -som förändrade de kvinnliga
  arbetarnas situation efter kriget.

 35. Jag har tidigare skrivit om
  amerikanska kvinnors internationalism-

 36. -och därför är det nu kul
  att få tala om det här projektet-

 37. -som främst handlar
  om icke-amerikanskor-

 38. -och få höra vad ni tycker om det.

 39. De reformatörer
  som jag ska tala om i dag-

 40. -menar jag har haft stor påverkan
  på internationell och nationell politik-

 41. -kring
  kvinnors och arbetares rättigheter.

 42. Och deras påverkan har varat länge.

 43. De lyckades inte skapa en permanent
  internationell organisation-

 44. -vilket professor Van Goethem
  har skrivit om-

 45. -men jag vill mena
  att de skapade informella allianser-

 46. -som varade mer än en generation.

 47. Jag ska främst fokusera
  på förhållandet till-

 48. -Internationella
  arbetsorganisationen, ILO.

 49. Som många av er vet-

 50. -var ILO den första internationella
  trepartsorganisationen-

 51. -där arbetare,
  arbetsgivare och politiker möttes-

 52. -och den grundades
  vid fredssamtalen i Paris 1919-

 53. -för att formulera arbetsnormer.

 54. Jag vet inte om jag hinner gå in på-

 55. -deras insatser inom ramarna för-

 56. -den stora fackförbundsorganisationen
  på den tiden-

 57. -International Federation of Trade
  Unions. Och som Van Goethem skrivit-

 58. -hade IFTU nästan arton miljoner
  medlemmar 1919.

 59. Jag vet att det kommer talare senare
  som kommer att ta upp-

 60. -möjligen IFTU
  men definitivt dess efterträdare-

 61. -ICFTU, som grundades 1949.

 62. Reformatörerna 1919-

 63. -var övertygade om vikten
  av deras internationella strävan.

 64. Och lyckligtvis för historiker har de
  redogjort för allt som de gjorde.

 65. De påstod sig ha bildat den första-

 66. -internationella fackförenings-
  organisationen för kvinnor.

 67. Jag har ingen anledning
  att ifrågasätta det.

 68. De ansåg sig också ha skapat
  vad Margaret Dreier Robins kallade-

 69. -"ett internationellt
  arbetarsysterskap".

 70. Många har påpekat att det finns
  problem med termen "systerskap"-

 71. -eftersom det antyder
  en universalitet och homogenitet.

 72. Och ett internationellt systerskap
  led på den här tiden-

 73. -av interna spänningar
  och imperialistiska antaganden-

 74. -och av nationalism,
  rasism och kulturell etnocentrism.

 75. Jag vill inte förneka de här problemen-

 76. -eller de begränsningar som
  deras internationalism led av 1919.

 77. Men samtidigt vill jag understryka-

 78. -att de flesta fackföreningskvinnor
  och deras allierade-

 79. -Hade gemensamma vad vi kan kalla
  transnationella feministarbetaråsikter.

 80. Jag menar att det var det
  som förenade dem 1919-

 81. -och gjorde
  att de kunde bilda ett nätverk-

 82. -och verka för social rättvisa
  och jämställdhet mellan könen-

 83. -i den tidens
  internationella arbetarrörelser.

 84. Jag vill kommentera
  några av de termer jag använder.

 85. Jag beskriver deras politik
  som "transnationell"-

 86. -trots att den termen är modern
  och alltså inte förekom 1919.

 87. Den beskriver bäst hur deras nätverk
  korsades med varandra-

 88. -och ofta överskred nationsgränser.

 89. De använde termen "internationalister"-

 90. -så därför använder jag även den.

 91. De flesta av dem var feminister med
  fokus på arbete och social rättvisa.

 92. Jag ser dem som feminister-

 93. -eftersom de ansåg att kvinnor
  diskriminerades på grund av sitt kön-

 94. -och eftersom de försökte eliminera
  de nackdelar som de hade.

 95. De är arbetarfeminister eftersom
  de fokuserade på ett visst område.

 96. Deras feminism handlade främst
  om lågavlönade kvinnors behov.

 97. Och de såg även
  arbetarorganisationer-

 98. -som viktiga för att tillgodose
  kvinnors och arbetares behov.

 99. De var inte alltid ense
  om hur de skulle nå sina mål-

 100. -och jag ska ta upp
  några såna exempel-

 101. -men jag menar
  att de alla hade ett engagemang-

 102. -inte bara för kvinnors rättigheter utan
  även för social och ekonomisk rättvisa.

 103. Här vill jag understryka
  att det finns olika sorters feminism.

 104. Som historiker ser vi hur feminism
  varierar med tiden och platsen.

 105. Det kan finnas olika varianter
  i ett och samma land.

 106. Jag har ett exempel från USA.

 107. Facebooks CEO Sheryl Sandberg
  har skrivit en populär bok-

 108. -som heter "Lean In",
  och i den skriver hon-

 109. -att feminism handlar om
  att kvinnor ska konkurrera aggressivt-

 110. -om de mest prestigefyllda jobben.

 111. Det här var inte vad arbetarkvinnorna
  förespråkade 1919.

 112. Nu går jag till 1919-

 113. -för att prata om
  två internationella konferenser.

 114. Nu ska vi se... Så där.

 115. Båda var i Washington 1919-

 116. -och båda skulle främja internationella
  normer och rättigheter.

 117. Den ena var
  den officiella ILO-konferensen-

 118. -och där fick bara män rösta.

 119. Den andra var den internationella
  kongressen för arbetande kvinnor.

 120. Det var en inofficiell konferens
  för endast kvinnor-

 121. -och den anordnades av
  fackföreningskvinnor.

 122. Jag ska ta upp hur konferenserna gav
  upphov till transnationella nätverk-

 123. -och ge exempel på det inflytande-

 124. -som arbetarkvinnor utövade 1919.

 125. Jag avslutar med vad 1919 innebar-

 126. -och hur det påverkade rörelsen
  på längre sikt.

 127. Jag börjar med den kvinnliga
  arbetarkongressen 1919.

 128. Vad fick kvinnorna att organisera sig
  internationellt just då?

 129. Ofta organiserar sig människor
  för att de känner hopp-

 130. -och de blir orättvist behandlade.
  1919 gällde både och.

 131. Den gamla ordningen gällde inte,
  och hoppet ökade bland kvinnor-

 132. -arbetare och förfördelade grupper,
  att stora förändringar var möjliga.

 133. Kvinnlig rösträtt började bli en fråga
  i Europa och på andra håll-

 134. -arbetarrörelser fick förnyad kraft-

 135. -och över hela världen förändrades
  de politiska maktförhållandena.

 136. Österrike-Ungern
  och Osmanska riket kollapsade.

 137. Nya nationalstater uppstod
  i Centraleuropa och Mellanöstern.

 138. Japan blev en ny stormakt.

 139. Jag ska prata om
  en japansk arbetarfeminist...

 140. ...om en liten stund.

 141. Våren 1919 reste arbetarkvinnor
  likt så många andra till Paris-

 142. -i hopp om att påverka fredssamtalen.

 143. Kommissionen för
  internationell arbetslagstiftning-

 144. -skulle skriva ILO:s stadgar-

 145. -och de lyssnade i mars på grupper
  som ville ha kvinnlig rösträtt-

 146. -och även på fackföreningskvinnor-

 147. -som den ledande franska fack-
  föreningskvinnan Jeanne Bouvier-

 148. -och hennes kollega Georgette Bouillet.

 149. Dessutom kom fackföreningskvinnor
  som brittiskan Margaret Bondfield.

 150. Hon hade pratat enskilt
  med delegater från Storbritannien.

 151. Hon och Mary Macarthur-

 152. -var de främsta brittiska
  fackföreningskvinnorna.

 153. Vissa av er kanske vet att hon var den
  första brittiska kvinnliga ministern.

 154. Det kom även kvinnor från USA.

 155. Mary Anderson var svensk invandrare
  och ledde Women's Bureau i USA.

 156. Hon reste till Paris
  med Rose Schneiderman-

 157. -som var en invandrare
  från Kongresspolen-

 158. -och en av ledarna
  för protesterna i New York City-

 159. -när textilarbetarna strejkade
  precis före första världskriget.

 160. Både hade organiserat arbetarna
  där de jobbade-

 161. -och sen blivit
  nationella förgrundsfigurer.

 162. Arbetarkvinnor i USA, Storbritannien
  och Frankrike lade 1919-

 163. -fram omfattande krav på rättigheter
  för kvinnor och arbetare.

 164. De krävde bidrag
  för barn, pension och arbetslöshet-

 165. -de ville ha lika lön
  för kvinnor och män-

 166. -och som räckte till
  intellektuell och social utveckling-

 167. -och att försörja de beroende av en.

 168. Det här kan kopplas till
  "Bread and Roses"-traditionen.

 169. De ville ha kortare arbetstid
  och ett förbud mot barnarbete.

 170. De ville också ha garantier för att
  det skulle finnas röstande kvinnor-

 171. -på den kommande ILO-konferensen.

 172. Kommissionen
  ignorerade många av deras krav.

 173. Kommissionen rekommenderade
  en artikel om lika lön för könen-

 174. -som senare blev
  en del av Versaillesfördraget-

 175. -men det fanns många besvikelser.

 176. Den av kommissionen
  föreslagna ILO-konstitutionen-

 177. -garanterade inte kvinnliga röstande
  utan rekommenderade bara-

 178. -att länderna utsåg
  "åtminstone en kvinna som rådgivare"-

 179. -som var en position utan rösträtt.

 180. Och när länderna
  sen utsåg sina delegationer till ILO-

 181. -gav inte ett enda land
  en kvinna rösträtt.

 182. Europeiska och amerikanska arbetar-
  kvinnor utlyste en egen konferens:

 183. Women's Labor Congress.

 184. Här är inbjudan
  från de amerikanska värdinnorna.

 185. Över 200 kvinnor från 19 länder
  tackade ja till inbjudan.

 186. Den 28 oktober 1919 samlades de
  i Washington D.C. i tio dagar-

 187. -för att skriva egna rekommendationer
  till arbetsnormer.

 188. Kvinnorna jag har nämnt var där:

 189. Bondfield och Macarthur
  från Storbritannien-

 190. -och kvinnorna jag nämnde
  från USA och Frankrike.

 191. Här ser vi Bondfield och
  Rose Schneiderman på gruppfotot.

 192. Jag ska nämna några andra också.

 193. Bakom... Jag ska backa.

 194. Bakom Bondfield och Schneiderman
  ser vi Pauline Newman i hatten.

 195. Hon kom till konferensen
  tillsammans med sin livspartner-

 196. -ekonomen och sociala reformatören
  Frieda Miller.

 197. Det är ett tidigt foto av Pauline,
  och här har vi Frieda Miller.

 198. Henne får ni höra mer om senare.

 199. Margaret Dreier Robins
  var ordförande för konferensen-

 200. -och hennes ekonomiska bidrag hjälpte
  till att göra den till en framgång.

 201. Från Sverige kom - och
  ni får ursäkta mitt förskräckliga uttal-

 202. -Alma Sundquist från fackförbundet
  för socialdemokratiska kvinnor-

 203. -och Kerstin Hesselgren.

 204. 1919 var Hesselgren yrkesinspektris-

 205. -och en nationell ledare
  vad gällde kvinnors rättigheter-

 206. -såsom sexuella, politiska
  och ekonomiska rättigheter.

 207. Hon var en av de första kvinnorna
  i riksdagens andra kammare-

 208. -när kvinnor fått rösträtt. 1936 blev
  hon invald i den första kammaren.

 209. Kvinnorna hade fått rösträtt 1921.

 210. 1939 blev hon den första kvinnan
  i ett utskottspresidium.

 211. Hon var även bland de främsta
  kvinnorna i Nationernas förbund-

 212. -och ILO under mellankrigstiden.
  Från Norge kom Betzy Kjelsberg.

 213. Hon var en ledare i telegrafistfacket
  och fabriksinspektris.

 214. Även hon satt i riksdagen
  och var framträdande inom ILO.

 215. Från Japan...
  Det där är Betzy Kjelsberg från Norge.

 216. Jag tror att det var när hon var
  ordförande i ILO på 30-talet.

 217. Från Japan kom Tanaka Taka.

 218. Hon förespråkade kvinnors rättigheter
  och demokratisk reform i Japan.

 219. Jag ska berätta lite
  om hennes bakgrund.

 220. 1909 var hon ung och ensamstående-

 221. -och följde med sin gammelmorbror
  Shibusawa Eiichi-

 222. -en av Japans främsta affärsmän-

 223. -på en tremånadersresa
  till olika amerikanska städer.

 224. Mot slutet av resan övertalade hon
  honom att låta henne stanna i USA-

 225. -och hon blev kvar i nio år.

 226. Hon lärde sig engelska på Stanford
  och tog en examen-

 227. -och det var även här som hon
  började jobba med sociala reformer.

 228. Hon pratar om det i sina memoarer.

 229. Hon flyttade sen
  till Chicago för att studera där-

 230. -och där tog hon en examen
  i tillämpad sociologi.

 231. Hon fick sen jobb på
  Japan Women's University.

 232. Hon började engagera sig
  i de allt mer militanta-

 233. -japanska arbetar-
  och demokratirörelserna.

 234. Jag har skrivit om
  kvinnoarbetarkonferensen 1919-

 235. -precis som Ulla Wikander
  och Van Goethem-

 236. -så jag ska inte gå in djupare på den-

 237. -eller det internationella förbundet-

 238. Det räcker med att säga att 1919-

 239. -trots olika etnicitet, medborgarskap,
  klass, kultur och religion-

 240. -kom man efter kompromisser
  fram till en rad rekommendationer-

 241. -som de skickade till ILO:s möte
  en kort bit bort.

 242. Deras föresatser var, precis som Ulla
  Wikander har skrivit, väldigt radikala.

 243. De tog upp regleringar kring
  nattarbete för kvinnor och män-

 244. -och åttatimmarsdagar och 44-
  timmarsveckor för män och kvinnor.

 245. Nåt som imponerade på mig var vad
  de skrev om invandrares rättigheter.

 246. De krävde samma rättigheter och lön
  för utländska arbetare.

 247. De ville att ILO skulle ändra sina
  stadgar så att kvinnor fick rösträtt-

 248. -och att alla länder skulle undersöka
  möjligheterna till barn- och mödravård-

 249. -och att ILO skulle starta en avdelning
  som koordinerade dylika projekt.

 250. Det enda område
  där de inte nådde konsensus-

 251. -gällde vad de kallade "mödra-
  försäkring". Jag ska strax prata om det.

 252. Även om de inte var helt överens
  på varenda politisk punkt-

 253. -så strävade de
  mot gemensamma mål.

 254. "Industriell rättvisa"
  var ett av deras mål.

 255. De ville också ha
  en högre levnadsstandard-

 256. -för såväl
  manliga som kvinnliga arbetare.

 257. De verkade för
  fullständiga kvinnliga rättigheter.

 258. De var varken
  protektionister eller maternalister.

 259. De flesta ville skydda
  både manliga och kvinnliga arbetare-

 260. -och förkastade den förhärskande
  mansdominerade fackpolitiken-

 261. -som bara inkluderade
  skydd för kvinnor.

 262. De kämpade för
  kvinnors rätt till arbete-

 263. -men hade inga romantiska
  föreställningar om arbetslivet.

 264. De såg inte heller
  avlönat arbete som befriande.

 265. Det fanns för mycket av det,
  och jobben var inte bra.

 266. De menade att arbetsgivarna och
  staten måste respektera arbetarna-

 267. -och deras rätt
  till ett liv utöver arbetet-

 268. -och möjligheten att ta hand om andra.

 269. Kvinnokongressen
  inspirerade deltagarna-

 270. -och förberedde dem för striderna-

 271. -längre bort på gatan
  på ILO-konferensen.

 272. Vi flyttar fokus till det mötet nu.

 273. Ett fyrtiotal länder
  skickade delegationer.

 274. De flesta innehöll representanter
  för arbetare, stat och näringsliv.

 275. Dessutom fanns det rådgivare,
  som alltså inte fick lov att rösta.

 276. 23 av de 269 deltagarna var kvinnor,
  men ingen av dem fick rösta.

 277. De flesta av dessa rådgivare
  hade varit på kvinnokongressen.

 278. Alla kvinnorna som tillhörde arbetarna
  hade gjort det-

 279. -och sex av kvinnorna-

 280. -som representerade staten.

 281. Trots sin marginalisering
  gjorde kvinnorna skillnad.

 282. De verkade bakom kulisserna,
  tog viktiga kommittéposter-

 283. -och talade när de tilläts göra det,
  ofta eftertryckligt och övertygande-

 284. -både i kommittémöten
  och i plenarsammanträden.

 285. Där försvarade de många av de
  resolutioner de kort tidigare godkänt.

 286. Två exempel.

 287. Jag vill prata lite om kontroverserna
  kring Tanaka Taka.

 288. Det här är ett utmärkt exempel
  på spänningarna inom delegationer-

 289. -angående
  köns- och arbetarrättigheter.

 290. Det visar också på det inflytande
  som kvinnor hade 1919.

 291. Jag hinner bara berätta
  en del av historien.

 292. En japanskfödd doktorand hjälpte mig
  att översätta mycket av materialet.

 293. Historien berättas mer utförligt
  i en kommande bok-

 294. -i samband med
  ILO:s hundraårsjubileum.

 295. Den mest ökända incidenten
  inträffade på mötet den 8 november-

 296. -för kommissionen för kvinnors arbete,
  en ILO-kommitté.

 297. Jag läste om den i Karins översättning
  av Kerstin Hesselgrens dagböcker.

 298. Åskådare och journalister
  fyllde rummet-

 299. -när debatten om ett japanskt förbud
  mot kvinnligt nattarbete började.

 300. Det här intresserade
  många runtom i världen-

 301. -eftersom man undrade
  huruvida asiatiska länder-

 302. -skulle följa de arbetsnormer
  som västländerna föreslog.

 303. Den japanske näringslivsdelegaten
  var först ut.

 304. Han menade
  att lagstiftning vore onödigt-

 305. -eftersom arbetsgivarna
  var vänliga mot arbetarna.

 306. De visade tillgivenhet
  och var faderliga mot dem.

 307. Japans statlige delegat bad Tanaka-

 308. -som var den enda kvinnan
  och som talade flytande engelska-

 309. -att läsa hans uttalande om varför
  Japan borde få ha nattarbete.

 310. Tanaka läste hans tal,
  åtminstone de första sidorna.

 311. Men plötsligt tog hon i protest fram
  sitt eget uttalande-

 312. -som hon hade gömt
  under de andra bladen.

 313. Hon fortsatte fort,
  innan nån förstod vad som hade hänt-

 314. -och innan hon kunde bli avbruten
  och bortledd, vilket hon sen blev.

 315. Hon talade om de japanska kvinnliga
  textilarbetarnas svåra förhållanden-

 316. -och att ett förbud mot nattarbete-

 317. -vore ett första steg
  mot att avhjälpa problemet.

 318. En japansk tidning skrev
  att hon sköt "en pil direkt mot"-

 319. -den japanske näringslivsdelegaten-

 320. -när hon ifrågasatte
  arbetsgivarnas tillgivenhet.

 321. Hon menade att japanska kapitalister
  krävde enormt mycket av kvinnorna-

 322. -och misshandlade dem
  fysiskt och psykiskt-

 323. -för att öka sina egna vinster.

 324. De röstberättigade japanska
  delegaterna uppskattade inte det här.

 325. Den japanske näringslivsdelegaten-

 326. -som var chef för Japans
  största textilföretag, blev rasande.

 327. Så medan journalisterna försökte
  skriva ner det hela förnekade han allt.

 328. Hon hade tagit med sig
  en före detta textilarbetare-

 329. -som bekräftade vad hon sa.

 330. Men sen spelade han ut sitt ess.

 331. Han begärde en utredning
  om Tanakas mentala tillstånd-

 332. -som han menade var rubbat
  av hennes graviditet.

 333. Hon blev utesluten ur delegationen
  av de japanska myndigheterna.

 334. De sa att man med en gravid kvinna
  skämde ut sina amerikanska värdar.

 335. Tyvärr hinner jag inte berätta hur hon
  fick tillbaka sin plats i delegationen-

 336. -för jag har bara fem minuter kvar.

 337. Men med hjälp av Kerstin Hesselgren
  och några andra som jag har nämnt-

 338. -fick hon tillbaka sin plats.

 339. Jag vill understryka
  hur betydelsefull hon var.

 340. Hennes motstånd mot arbetsgivarnas
  förmynderi och nattarbete-

 341. -hennes beskrivning av
  de kvinnliga arbetarnas situation-

 342. -och hennes vilja att utmana
  japanska och internationella normer-

 343. -gjorde stor skillnad.

 344. Jag hade ett exempel till, men
  eftersom jag bara har fem minuter-

 345. -hinner jag nog inte riktigt
  gå in på det.

 346. Det exemplet gällde debatten
  kring mödrars rättigheter.

 347. Det kan vi gå in på
  under frågestunden.

 348. Margaret... Mary Macarthur
  förespråkade betald mammaledighet-

 349. -precis som Jeanne Bouvier.

 350. Det finns en debatt
  som involverar Kerstin Hesselgren.

 351. Jag tänker inte dra den historien nu.

 352. I slutändan
  lät sig ILC:s delegater övertygas-

 353. -av de tal som Bouvier, Macarthur
  och andra höll-

 354. -och röstade för de mer långtgående
  normer för mammaledighet-

 355. -som kvinnorna hade föreslagit.

 356. Jag ska avsluta med att säga
  vad 1919 fick för efterverkningar.

 357. Ett av kongressens mål var
  att skapa en permanent organisation.

 358. Det lyckades man endast med
  under en kort tid.

 359. Här ser ni en bild från 1921 års
  konferens i Genève.

 360. Här är
  USA:s delegation på väg till Wien.

 361. Den formella organisationen
  löstes upp-

 362. -men den informella blev kvar.

 363. De blev en liten kommitté-

 364. -i International Federation
  of Trade Unions 1925-

 365. -men på 50-talet kom
  en ny generation arbetarfeminister-

 366. -som Sigrid Ekendahl, som vi ser här-

 367. -och Esther Peterson,
  hennes väninna i USA-

 368. -och ihop med andra utökade
  de arbetet inom ICFTU.

 369. Här ser vi grundarna av ICFTU.

 370. Banden blev kvar
  mellan de här kvinnorna-

 371. -bland annat mellan Bondfield
  och många av amerikanskorna.

 372. Den här gruppen kallade sig själv
  "Stone Turners' Gang".

 373. Kanske syftade de på att det tar
  lång tid att få till stånd reformer.

 374. De skrev brev och besökte varandra
  till Bondfield dog 1953.

 375. De höll kontakten. Här ser vi Bondfield
  under en valkampanj 1918-

 376. -och sen när hon blev minister
  i slutet på 1920-talet.

 377. Här är hon 1923, som en av
  få kvinnliga medlemmar av ILO.

 378. Hon, Hesselgren och Kjelsberg
  var väldigt aktiva.

 379. De här kvinnorna blev högt uppsatta
  i sina hemländer-

 380. -och fortsatte arbeta med ILO.

 381. Här ser vi
  Kerstin Hesselgren till höger.

 382. Här är ännu en bild av ILO-delegater.

 383. Hesselgren står bredvid
  Frieda Miller från USA-

 384. -när USA till slut
  kunde gå med i ILO igen.

 385. Arbetarkvinnorna 1919
  uppnådde inte vad de ville direkt-

 386. -utan det var
  en lång och mödosam process.

 387. Deras kamp lade grunden för
  genombrotten efter andra världskriget-

 388. -däribland konventionen från 1951
  om lika lön för arbete av lika värde.

 389. Här ser vi
  Esther Peterson och Maida Springer-

 390. -när de tittar på en ILO-debatt-

 391. -angående
  den konventionen och andra-

 392. -som den från 1958
  som förbjuder könsdiskriminering.

 393. Deras politiska genombrott,
  och de som följde-

 394. -under 60- och 70-talen
  är välkända och hyllade-

 395. -men vi bör inte glömma vad
  arbetarkvinnorna lyckades med 1919.

 396. De krävde att få tala-

 397. -att få bestämma över
  sitt arbete och sina liv-

 398. -och att ses som fullvärdiga
  medmänniskor och medborgare.

 399. Tack.

 400. -Du kan stanna där.
  -Än får jag inte slappna av.

 401. Vi kan ta några inledande frågor.

 402. Om vi inte har några frågor... - Ja?

 403. Jag kan börja
  om ingen annan har en fråga.

 404. Johan Svanberg
  från Stockholms universitet.

 405. Tack för ett intressant föredrag
  med mycket information-

 406. -som jag inte kände till sen tidigare.

 407. När du pratade om
  den internationella kongressen-

 408. -påpekade du att kongressen
  lade fokus på-

 409. -lika rättigheter för
  inhemska och utländska arbetare-

 410. -redan 1919, vilket är rätt tidigt.

 411. Vilka slutsatser drar du av det här?

 412. Vad var det som fick dem
  att göra det redan 1919?

 413. Å ena sidan kan man tänka sig
  att det rörs sig om en sorts altruism-

 414. -att det är en solidarisk handling.

 415. Å andra sidan kan det vara ett sätt att
  skydda den inhemska arbetskraften.

 416. Om alla hade samma rättigheter skulle
  inte företagen anställa utlänningar.

 417. Vilken slutsats drar du?

 418. Det där är
  en långvarig och laddad debatt.

 419. Man skulle kunna hävda-

 420. -att industrialiserade länder
  vill skydda sina egna normer-

 421. -men man kan också hävda-

 422. -att mindre utvecklade länder
  hade egna anledningar-

 423. -att stötta
  eller inte stötta olika krav.

 424. Det är svårt att avgöra
  hur folk tänkte när de tog ställning-

 425. -om man bara
  tittar på själva konferensen.

 426. Jag tror nog mer på din första teori-

 427. -att det handlade om
  internationell solidaritet.

 428. De polska kvinnorna tog upp frågan.

 429. Det rörande var att de amerikanska
  delegaterna stöttade dem-

 430. -till skillnad från
  American Federation of Labor-facket.

 431. Just då
  pågick det enorma strejker i USA.

 432. Miljoner arbetare hade gått i strejk.
  Många immigrantarbetare strejkade.

 433. De polska kvinnorna oroade sig för
  polskamerikaner inom stålindustrin.

 434. De hade fått se hur dessa hade det-

 435. -och kunde argumentera effektivt för-

 436. -att det här var ett sätt
  att stödja de strejkande arbetarna.

 437. För rättigheterna gällde ändå främst...
  Visst ville man ha lika lön-

 438. -men mest gällde det
  rätten att organisera sig.

 439. Man får inte förväxla rättighetsfrågorna
  med frågorna om arbetsnormer.

 440. Håkan Blomqvist. Södertörn.
  Jag undrade...

 441. Det var väldigt intressant,
  och mycket var nytt-

 442. -men jag undrar om
  kopplingen mellan det här...

 443. Du nämnde inte
  bolsjevikerna i Ryssland-

 444. -och grundandet av Kommunistiska
  internationalen i mars 1919.

 445. I USA var man rädd för kommunister-

 446. -och Kommunistiska internationalen
  grundade-

 447. -en kvinnlig international -
  jag tror att det skedde 1920.

 448. Finns det ett samband här på nåt sätt?

 449. Många av de här kvinnorna
  såg sig som socialister-

 450. -och socialdemokratiska reformivrare.

 451. Jag ska ge ett exempel på hur
  kommunismen så småningom-

 452. -splittrade den här gruppen.

 453. Vissa delegationer slutade komma,
  till exempel Nederländernas-

 454. -och gick i stället med i den
  konkurrerande Röda internationalen.

 455. Det finns nog många här
  som kan det bättre än jag.

 456. Bondfield är fascinerande.

 457. I Storbritannien debatterade man om
  kommunisterna fick gå med i Labour.

 458. Hon åkte till Ryssland
  och träffade Lenin.

 459. Hon skrev om
  hur tagen hon blev av våldet.

 460. Hon blev på många sätt
  en kristen pacifist.

 461. Så vissa av kvinnorna blev
  så småningom antikommunister-

 462. -många var socialister
  och några blev kommunister.

 463. Så gruppen blev efter hand splittrad,
  men inte inledningsvis.

 464. Skiljelinjerna var inte helt klara-

 465. -förrän nationella kommunistpartier
  började bildas på 20-talet.

 466. Du och många andra här
  vet säkert mer om det.

 467. Tack så mycket för föredraget.

 468. Jag är Ulla Wikander,
  och jag vill gärna kommentera-

 469. -den fråga som Håkan ställde.
  Du kanske kan bekräfta.

 470. Jag har en känsla av
  - jag har också skrivit om det här-

 471. -att i slutet av resolutionen-

 472. -ställde man mer generella krav.

 473. Ett av dem var att man skulle hjälpa
  "de svältande människorna i Ryssland".

 474. Man märker att de förstod
  vad som försiggick-

 475. -och sen får man själv avgöra
  vad man tror att de menade.

 476. Jag kan säga en sak om det:

 477. Margaret Dreier Robins, som var
  ordförande för konferensen 1919-

 478. -var gift med Raymond Robins-

 479. -som var en inflytelserik filantrop-

 480. -som stod
  den amerikanska regeringen nära.

 481. Han tillbringade mycket tid i Ryssland
  och vände sig mot Wilsons ingripande.

 482. Så paret Robins
  hade inte alltid en nära relation-

 483. -till den demokratiska regeringen.

 484. Robins och Mary Anderson
  debatterade-

 485. -huruvida man skulle stödja Roosevelt
  på 20- och 30-talet.

 486. Så det fanns intressanta
  meningsskiljaktigheter.

 487. Vi har en fråga till.

 488. Kristin Linderoth
  från Lunds universitet.

 489. Först vill jag se
  om jag förstod dig rätt.

 490. Du säger att de underströk
  kvinnors rätt till avlönat arbete-

 491. -men att avlönat arbete
  inte alltid innebar en frihet.

 492. Kan du utveckla det lite?

 493. För i Sverige har avlönat arbete setts
  som avgörande för frigörelsen-

 494. -vilket är en intressant skillnad.

 495. Jag kanske inte uttryckte mig
  exakt så som jag ville.

 496. De stöttade
  kvinnors rätt till anställning-

 497. -och ansåg att kvinnor skulle ha
  samma rättigheter som män där-

 498. -men de varnade också för-

 499. -att se arbete-

 500. -som nåt
  som alltid var frigörande för kvinnor.

 501. De såg flera nackdelar med det.

 502. Jag har skrivit mycket
  om den amerikanska debatten.

 503. Ett av de mest övertygande
  argumenten-

 504. -kom från en svart kvinna
  inom köttpaketeringsbranschen.

 505. "För mig är jobbet som köttpaketerare"-

 506. -"inte särskilt frigörande."

 507. "Jag hade hellre fått mer tid
  tillsammans med mina barn."

 508. De eftersträvade en balans.

 509. De ville ha bättre jobb, vilket nog
  hade med levnadsstandarden att göra.

 510. Men de ville också åtgärda
  tvånget att förvärvsarbeta-

 511. -så att kvinnor i större utsträckning
  fick bestämma över sin tid.

 512. Det var nog därför
  de kämpade för mödrars rättigheter-

 513. -så att kvinnor
  skulle få fler valmöjligheter.

 514. Tack. Jag har också en fråga,
  om det går bra.

 515. Du beskrev dem som "arbetarkvinnor",
  men själva sa de "arbetande kvinnor".

 516. Vilken är skillnaden enligt dig?

 517. Betydelsen skiftar nog över tid.

 518. Även kvinnor i hemmet
  kan sägas vara arbetande kvinnor.

 519. Hushållsarbete
  kan ju också vara en form av arbete.

 520. Med "arbetarkvinnor" menar jag-

 521. -kvinnor med en koppling
  till arbetarrörelsen.

 522. Men de pratade ofta
  om kvinnor som arbetade-

 523. -och hade en bred definition
  av arbetarrörelsen.

 524. Kanske kan man se det som så-

 525. -att de var arbetarkvinnor som
  kämpade för alla arbetande kvinnor.

 526. För inte alla bland dem
  var arbetande kvinnor.

 527. Många kom från
  privilegierade samhällsklasser.

 528. De kämpade främst för de lågavlönade.

 529. -Det var en bra fråga.
  -Har vi fler frågor?

 530. I så fall håller vi tiden.

 531. Tack.

 532. Översättning: Markus Svensson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Diskad - facket på krogen och andra ställen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kvinnorna i två tidiga internationella fackliga konferenser - runt 1919, där också flera svenskor var med - trodde starkt på att de hade skapat en ny plattform för kvinnor och systerskap. Dorothy Sue Cobble är professor i facklig historia vid Rutger university i USA. Hon kallar dessa rörelser för arbetarfeminism, "labor feminism". Hon talar om framväxten av kvinnliga samhällsrättigheter, men också om framväxten av ett mer jämlikt ekonomiskt och juridiskt system. Workshopen Feminism in international labour organizations spelades in i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv
Ämnesord:
1910-talet, Arbete, Arbetsmarknad, Kvinnor i fackföreningsrörelsen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Inledning

Silke Neunsinger, forskningsansvarig på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, inleder en seminariedag om feminism i internationella arbetarorganisationer. Varför? Vi vet helt enkelt för lite. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Diskad - facket på krogen och andra ställen

Dorothy Sue Cobble, professor i facklig historia vid Rutger university i USA, utgår från internationella fackliga konferenser runt 1919 när hon talar om framväxten av kvinnliga samhällsrättigheter. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Att låta kön och ras ta plats i facket

Yevette Richards Jordan, professor i genusstudier, visar hur kvinnan fick peka på hur manliga fördomar bromsade kvinnornas utveckling både på jobbet och i facken efter andra världskriget. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Feminismen och facket

Mary Margaret Fonow, professor i genusstudier vid Arizona state university i USA, säger att feminismen har fungerat som en brygga mellan kvinnofrigörelsen och kvinnans roll inom fackförbunden. Aktivismen har ofta handlat om att bygga allianser, men motgångarna har radat upp sig på vägen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Facklig feminism över gränserna

Suzanne Franzway, kommunikationsprofessor på University of South Australia, berättar hur det fackliga arbetet för kvinnor i Australien och Sydostasien har utvecklats under 1900-talet. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Facket, kvinnan och världen

Diskussion om feminismen i facken i världen

Deltagarna i arbetsseminariet Feminism in international labour organizations sammanfattar dagen och delar med sig av sina reflektioner kring vad som avhandlats under föreläsningarna. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Drottning Kristinas återkomst

Joakim Scherp är forskare i historia vid Stockholms universitet. Han föreläser här om när Drottning Kristina återvände till Sverige efter att ha abdikerat sex år tidigare, år 1654. Hur blev hon bemött när hon inte hade kvar någon formell makt och dessutom konverterat till katolicismen? Inspelat 22 februari i Kulturhuset i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Fallna kvinnor

För att stoppa utbredningen av syfilis på 1800-talet började staten hålla uppsikt över de sedeslösa kvinnor som stod till männens tjänst. Vi hör historien om en prostituerad i 1800-talets Stockholm.

Fråga oss