Titta

UR Samtiden - Döden en del av livet

UR Samtiden - Döden en del av livet

Om UR Samtiden - Döden en del av livet

Varje år dör 90 000 personer i Sverige. 100 mördas och ungefär 4000 dör en onaturlig död. Hur vi hanterar döden skiljer sig mellan individer och kulturer, och också över tid. På teman som rätten till vår egen död och sorg i bilderböcker och sociala medier talar en rättsläkare, en professor i etisk medicin, en litteraturforskare, en forskare i religionssociologi och en religionshistoriker. Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om döden spelades in i maj 2013. Moderator: Kerstin Sahlin.

Till första programmet

UR Samtiden - Döden en del av livet : Rätten till sin egen dödDela
 1. Forskningens framsteg har lett till-

 2. -att de döda lever allt längre,
  också när de är sjuka.

 3. Nej, vad sa jag? Människor
  lever allt längre. Sa jag "de döda"?

 4. Det ställer oss naturligtvis
  inför många frågor.

 5. Hur ska vi hantera den sista tiden i
  livet? Och kanske ännu mer brännande:

 6. Ska vi själva ha rätt att bestämma när
  och hur vi ska dö?

 7. Det är etiska frågor,
  det är brännande frågor.

 8. Vi behöver kunskaps- och värderelaterade
  argument-

 9. -för att hantera de här frågorna.

 10. Det handlar förstås inte om tyckande-

 11. -utan det här är föremål för mycket
  internationell, etisk forskning.

 12. Det handlar också om
  vilken roll den sjuka individen har.

 13. Vilken roll spelar läkare och annan
  personal i dessa ställningstaganden?

 14. Hur mycket ska vi reglera
  den etiska hållningen i vården-

 15. -i förhållande till döden?

 16. En av de främsta experterna
  på området är Göran Hermerén-

 17. -som är professor emeritus i medicinsk
  etik vid Lunds universitet.

 18. Görans föreläsning har titeln
  "Rätten till den egna döden".

 19. Tack för de vänliga orden, Kerstin.

 20. Det är naturligtvis så
  att rätten till den egna döden-

 21. -inte är nån enkel fråga.
  Den ingår i ett större frågekomplex.

 22. Vi har hört en del om att döden är
  en del av livet, och visst är det så.

 23. Samtidigt kan man ställa det
  mot den antike filosofens påstående:

 24. "Där jag är är icke döden
  och där döden är är icke jag."

 25. Samtidigt är dessa påståenden
  inte helt enkla att förena.

 26. Det finns
  en viss spänning mellan dem.

 27. Det finns ju böcker
  om att få hjälp att dö.

 28. Bakgrunden är kartläggningar
  av vad äldre är rädda för-

 29. -plus frågor
  av den typ som jag har listat här.

 30. Gör medicinens framsteg att den kan
  komma i konflikt med sina egna mål?

 31. Finns det en verklighet i vården
  som lagstiftarna blundar för?

 32. Finns det brister i den palliativa
  vården, brister gällande tillgången?

 33. Är den ojämnt fördelad?

 34. Huvudfrågan för mitt föredrag
  är rätten till den egna döden.

 35. Finns det en sån rätt, vad grundas den
  på och kan den komma i konflikt-

 36. -med andra intressen och rättigheter?

 37. Syftet är att redovisa argument
  och diskutera vad de visar-

 38. -och inte
  att argumentera för en egen position.

 39. Jag har en sån,
  och jag har redovisat den i skrift.

 40. Jag kommer att antyda vad den går ut på,
  men det står inte i centrum.

 41. En utgångspunkt för diskussionen
  är hur vården i livet slut fungerar.

 42. Jag väljer den därför att självmord-

 43. -även om det rubricerades som onaturliga
  dödsfall tidigare i dag-

 44. -ändå är okontroversiellt i den meningen
  att det är avkriminaliserat-

 45. -och få skulle bestrida att det finns
  etiskt försvarbara självmord.

 46. Därmed inte sagt
  att alla självmord är oproblematiska.

 47. Man måste se om det finns problem, så
  att vi inte diskuterar nåt påhittat.

 48. Då kan man ha hjälp
  av det här beslutsträdet.

 49. Vi har frågan "Är alla patienter nöjda
  med vården i livets slut?"

 50. Om svaret är nej, finns det då ett behov
  av hjälp till fridfull död?

 51. Om svaret är ja, finns det
  sätt att tillgodose dessa behov?

 52. Är dessa tillräckliga här och nu?

 53. Om svaret är nej, vad kan vi då göra?

 54. Och finns det alternativ
  om inte alla är nöjda?

 55. Några alternativ är ju väletablerade i
  både svensk och annan sjukvård-

 56. -som att avbryta eller underlåta
  behandling eller att satsa på hospis.

 57. Andra är mer kontroversiella, som
  terminal eller palliativ sedering-

 58. -läkarassisterat självmord
  och eutanasi.

 59. Alla dessa alternativ
  är förknippade med villkor.

 60. "Under förutsättning att...",
  "Såvida inte...", "Endast om..."

 61. Det finns alltid
  inskränkningar och förutsättningar.

 62. Läkaren har olika roller
  i de olika varianterna.

 63. Talar vi om eutanasi
  är det läkaren som utför handlingen.

 64. Vid läkarassisterat självmord ställer
  läkaren redskap till förfogande.

 65. Redskapen kan bestå i
  att läkaren skriver ut tabletter.

 66. Läkaren kan söva ner patienten genom
  palliativ eller terminal sedering.

 67. Sen har vi självmord,
  som patienten utför själv.

 68. Läkaren vet inte och hindrar inte
  och har alltså ingen roll där.

 69. Vilka är då de viktigaste argumenten för
  och emot de olika alternativen?

 70. Ska dessa argument prövas kritiskt
  ställer man sig tre frågor.

 71. Dels "Vad visar argumenten?",
  om argumentens relevans.

 72. Dels argumentens hållbarhet.

 73. Man måste också fråga
  om några argument fattas.

 74. Det kan ju bli missvisande
  om man hoppar över viktiga aspekter.

 75. All kunskap finns ju inte i böcker...
  Det är mitt nattygsbord här.

 76. All kunskap finns inte i böcker.
  Det finns kunskap "att" och "hur".

 77. Vid sidan av olika sorters kunskaper
  spelar också värderingar en roll.

 78. Kunskaper från olika håll
  behövs för ställningstagandet-

 79. -liksom tydligt redovisade värderingar.

 80. I den meningen
  är etisk forskning tvärvetenskaplig.

 81. Man ställer sig fyra grundläggande
  frågor inför ett etiskt problem:

 82. Vad vet vi? Vad vill vi?
  Vad kan vi? Vad bör vi?

 83. Jag kommer att gå igenom dem.

 84. Det gäller också
  att tydliggöra beträffande vad.

 85. Man måste klargöra vad problemet är och
  vilka alternativ som finns.

 86. Det är viktigt att skilja mellan
  döendet, dödsögonblicket och döden.

 87. Är det då en kontroversiell fråga
  som diskuteras, vilket ju detta är-

 88. -så måste man redovisa vilka som
  är "vi". Vad vet, vill och kan vi?

 89. "Vi" kan stå för olika personer
  och särskilt om meningarna är delade.

 90. En bra utgångspunkt är att fundera på
  hur man själv skulle vilja ha det-

 91. -och försöka motivera det
  för sig själv och sina närmaste.

 92. Och vara beredd på att man
  kan ändra sig under livets gång.

 93. Vad vet vi då allmänt? Att människor
  blir allt fler och allt äldre-

 94. -att många äldre har många diagnoser,
  att sjukdomspanoramat ändras.

 95. Vi känner till regelverket. Eutanasi
  tillåts i vissa europeiska länder.

 96. Läkarassisterat självmord är tillåtet
  i den amerikanska delstaten Vermont.

 97. Vi har hört en del om dödsorsaks-
  statistikens tillförlitlighet.

 98. Vi vet också att allt fler människor dör
  i sjukhusmiljöer.

 99. Det finns
  en del viktigt kunskapsunderlag.

 100. Här är två böcker som är viktiga, "Hur
  vi dör" och "Den utmätta tiden".

 101. De handlar om lite olika saker.

 102. I den första är det en självkritisk
  läkare som ser tillbaka på sitt liv.

 103. Den andra och tredje punktsatsen handlar
  om en 92-årig patient-

 104. -som opererades av den här läkaren.

 105. "När hon kunde tala igen lät hon mig
  förstå vilket fult trick det varit"-

 106. -"att inte låta henne dö. För henne var
  ingreppet inte värt sitt pris"-

 107. -"oavsett hur framgångsrikt det var. Jag
  var inte klok nog att inse det."

 108. "Min behandling av miss Welch
  utgick mer från mina egna mål"-

 109. -"och från min vedertagna yrkeskod som
  kirurg."

 110. Vad vill vi, då, beträffande slutet? Det
  finns en del studier om det.

 111. Vi vill ha en värdig, fridfull och
  smärtfri död, omgiven av våra nära.

 112. Vi vill ha inflytande över
  vad som sker. Vi vill veta sanningen.

 113. Om vi inte kan få allt detta måste vi
  fundera på vad dessa ideal står för-

 114. -vad det innebär
  att ha en värdig död-

 115. -att ha inflytande
  och att få veta sanningen.

 116. Vi får vikta dessa saker i betydelse om
  vi inte kan få allt.

 117. "Det vill jag i första hand satsa på,
  sen det, sen det."

 118. Majoriteten av de tillfrågade
  i en irländsk undersökning...

 119. Jag väljer Irland
  därför att det är ett katolskt land.

 120. De ansåg att kompetenta personer har
  rätt att vägra medicinsk behandling-

 121. -även om det innebär deras egen död.

 122. De flesta fäste också större vikt
  vid livskvalitet än vid livets längd.

 123. En del mycket gamla och mycket unga
  ansåg att allt skulle göras-

 124. -för att hålla dem vid liv
  så länge som möjligt.

 125. Det här är ju inte nya problem.

 126. Vi har reflekterat över döden och
  förhållit oss till den på olika sätt.

 127. Jag rekommenderar Philippe Aries
  "Western Attitudes towards Death:"

 128. "From the Middle Ages
  to the Present".

 129. En annan bok är "Euthanasia and Law in
  the Netherlands".

 130. -som kom för femton år sen ungefär.
  Det intressanta med Holland-

 131. -är att sen denna bok kom har saker och
  ting studerats och utvärderats.

 132. Det finns nu
  en väldigt omfattande litteratur-

 133. -så vill man ha reda på praxis
  och vad folk tycker är det lätt.

 134. Man behöver inte bygga på anekdoter.

 135. Vad kan sjukvården åstadkomma?
  Jo, smärtlindring, fridfull död-

 136. -i det enskilda fallet. Då kan man säga
  "yes, we can". Metoder finns.

 137. Men finns de överallt? Hur är det med
  tillgång på opiater t.ex. i Uganda?

 138. De finns inte överallt
  och de finns inte för alla.

 139. Ur ett befolkningsperspektiv
  är bilden blandad.

 140. I det enskilda fallet går det
  att lösa, men inte generellt.

 141. Då är också frågan hur det är med
  alternativanvändning av resurserna.

 142. Vad kan vi få för pengarna
  om vi satsar dem på nåt annat?

 143. Vad bör vi och varför?
  Resurserna är ju inte obegränsade.

 144. Det är därför viktigt att synliggöra
  alternativen när vi diskuterar.

 145. Försök har gjorts. Jag talar gärna om de
  allmänna mänskliga rättigheterna-

 146. -och tillämpar dem på olika problem, men
  det är inte alltid framgångsrikt.

 147. Det löser problemet om vägen lyckas,
  men jag tror inte den är framkomlig-

 148. -för man flyttar problemet
  till en annan fråga:

 149. Är det en mänsklig rättighet att få dö
  på ett sätt snarare än ett annat?

 150. Det är inte helt enkelt att visa det.

 151. Man måste kunna koppla svaret på det
  till de mänskliga rättigheterna-

 152. -och det är många glapp
  i den argumenteringen.

 153. Det finns ingen genväg här.

 154. Man måste titta
  på de grundläggande argumenten.

 155. Då vill jag skilja
  mellan fyra typer av argument-

 156. -och det finns variationer
  och kombinationer av dem.

 157. Den första gruppen
  är autonomiargument.

 158. Det är såna som baseras på principen om
  rätten till självbestämmande-

 159. -alltså att den sjuke, patienten-

 160. -har rätt att själv
  ha inflytande över sin sista tid.

 161. Sen har vi såna som baseras på principen
  om att minska lidande.

 162. Det kallar jag barmhärtighetsargument
  och det är väldigt annorlunda.

 163. Sen har vi argument som baseras på-

 164. -principen att vad som är i patientens
  eget intresse ska göras.

 165. Till sist har vi argument som baseras på
  principen om människans värdighet.

 166. Dessa värdighetsargument
  ska jag ta upp lite mer ingående.

 167. Jag börjar med respekt för personen,
  grund för rätten att bestämma själv.

 168. Denna typ av argument tolkas
  på olika sätt i olika kulturer-

 169. -i vår kultur som individuellt
  självbestämmande, i andra kulturer-

 170. -som ett kollektivt självbestämmande.
  Gruppen, familjen, klanen bestämmer.

 171. Här finns ju möjliga konflikter
  med andras rätt.

 172. Att patientens vilja bör respekteras
  bygger på ett antal förutsättningar.

 173. Dels att patienten
  har uttryckt en vilja-

 174. -att han eller hon
  var beslutskapabel vid denna tid-

 175. -och har haft
  möjlighet att ändra sig.

 176. Det andra argumentet
  är att lindra lidande och smärta.

 177. Lidande och smärta är olika saker
  och kan tolkas på olika sätt.

 178. Målet har olika vikt i olika kulturer
  och det finns restriktioner.

 179. Man minskar inte lidandet hos somliga på
  andras bekostnad.

 180. För att göra det som är i patientens
  intresse måste vi veta vad det är-

 181. -och vilka insatser som leder till att
  detta mål uppnås.

 182. Bägge dessa saker är problematiska, för
  det finns gap i våra kunskaper.

 183. Sen kommer jag till det svåraste
  argumentet: människovärdesprincipen.

 184. Den är en viktig princip i många
  internationella deklarationer-

 185. -t.ex.
  i Europarådets Oviedokonvention.

 186. Den är relaterad
  till kantianska idéer-

 187. -om att människor aldrig ska användas
  enbart som medel för andra-

 188. -utan alltid också som mål.

 189. Principen kan uppfattas som grund
  för de mänskliga rättigheterna.

 190. Därför att alla har ett människovärde
  har vi också mänskliga rättigheter-

 191. -för att uttrycka det enkelt.

 192. Det här argumentet är lite flertydigt.
  Tolkat på ett sätt-

 193. -är det ett argument för att ovärdigt
  slut på livet bör förhindras.

 194. Det är inte människovärdigt
  att dö liggande i sitt eget träck-

 195. -plågad av smärta, utan möjlighet
  att förstå eller kommunicera.

 196. Då används ju argumentet
  på den sidan, för att korta av livet.

 197. Tolkat på ett annat sätt innebär det att
  vi bör bevara mänskligt liv.

 198. Den principen förbjuder medicinska
  insatser som förkortar livet-

 199. -oavsett om detta sker avsiktligt-

 200. -eller om man är medveten om att
  insatsen sannolikt förkortar livet.

 201. Det är inte den primära avsikten, men
  man inser att resultatet blir detta.

 202. Den fråga som ju då
  kommer i kölvattnet är:

 203. Bevara och förlänga liv
  - till vilket pris?

 204. Man kan tolka principen som absolut:

 205. Oavsett konsekvenser har vi aldrig rätt
  att förkorta mänskligt liv.

 206. Det leder till att livsuppehållande
  behandling inte får avbrytas-

 207. -även om den är smärtsam eller
  kompetenta personer protesterar.

 208. En mer rimlig tolkning
  av argumentet om människovärdet-

 209. -är som en sorts tumregel,
  en prima facie-princip.

 210. I regel är det fel
  att inte bevara liv-

 211. -men i speciella situationer
  kan andra intressen väga tyngre.

 212. Det är en regel
  som man avviker från ibland.

 213. Frågan är nu:
  De här fyra argumenten-

 214. -tillämpade på de olika alternativen,
  vad visar de?

 215. Och hur ska
  konflikter mellan dem lösas?

 216. Jag har stor respekt för dem som fäster
  olika vikt vid dessa argument-

 217. -och rangordnar dem på skilda sätt-

 218. -för det finns inte bara ett
  etiskt godtagbart svar.

 219. Jag har mindre respekt för att bygga
  argumentering på anekdotisk evidens-

 220. -och för dem som låtsas
  att allt är bra som det är.

 221. Jag känner till alltför många fall där
  folk har dött på ett sätt-

 222. -som inte är värdigt,
  fridfullt eller rimligt smärtfritt.

 223. Det finns nåt att diskutera och man kan
  komma fram till olika slutsatser.

 224. Det finns ett antal aspekter
  som jag tycker är viktiga:

 225. Finns det effektiv smärtlindring
  för alla på sjukhus och äldreboenden-

 226. -alltså där människor dör?

 227. Kan existentiella behov
  vid livets slut tillgodoses för alla-

 228. -genom exempelvis palliativ vård?

 229. Svarar man ja på dessa frågor
  undermineras några vanliga argument-

 230. -för palliativ sedering, läkar-
  assisterat självmord och eutanasi.

 231. Andra aspekter är: Finns risk för
  missbruk och negativa konsekvenser-

 232. -exempelvis indikationsglidning,
  att vårdpersonal avtrubbas-

 233. -att satsningar på att förbättra
  palliativ vård avstannar-

 234. -att förtroendet mellan läkare
  och patient undermineras.

 235. Om man svarar ja på dessa frågor
  förstärks några vanliga skäl-

 236. -mot palliativ sedering, läkar-
  assisterat självmord och eutanasi.

 237. På dessa områden finns det mycket tro
  och lite vetande.

 238. Mycket spekulation, lite vetande. Det
  illustrerar det viktiga samspelet-

 239. -mellan kunskapsrelaterade
  och värdebaserade argument.

 240. En bra bok som ersätter
  en del av spekulationen med vetande-

 241. -är Sumners
  nyligen till svenska översatta bok.

 242. Där finns det en initierad diskussion om
  kunskapsläget på dessa punkter.

 243. Nu kommer jag till min personliga åsikt,
  som jag vill antyda nåt om.

 244. Det finns situationer när en läkare som
  hjälper en patient över gränsen-

 245. -inte bör klandras moraliskt,
  om döden är nära förestående-

 246. -det inte finns smärtlindring eller
  förutsättningar för en värdig död-

 247. -och detta är vad patienten
  upprepade gånger har begärt.

 248. Hur detta sen ska regleras juridiskt
  är en svår nöt.

 249. Där är sjukvårdssystemet och
  kontinuiteten med läkarbesök viktigt.

 250. I Holland har man en familjeläkare
  som följer familjen över tid.

 251. Det är en förutsättning för att
  en holländsk lösning ska fungera.

 252. Det finns många faktorer runtomkring att
  ta hänsyn till-

 253. -när man ska reglera detta juridiskt.

 254. Distinktionen mellan aktiv och passiv
  eutanasi är också alltför oklar-

 255. -för att ligga till grund
  för reglering.

 256. Det är viktigt att ange,
  om man ska föra en bra debatt-

 257. -under vilka betingelser man skulle vara
  beredd att ompröva sina åsikter.

 258. Och då vill jag visa
  bilden över viktiga aspekter igen.

 259. När jag skriver om detta... Beroende på
  de kunskaper man får fram-

 260. -skulle jag kunna tänka mig
  att ändra åsikt i nån viss riktning.

 261. Kunskapsläget har betydelse
  för hur man ställer sig.

 262. Tjugo minuter, Kerstin. Tack.

 263. Jag vill inte tacka dig primärt
  för att du höll tiden-

 264. -utan för att det var
  en fantastiskt fin föreläsning-

 265. -och en föredömlig lektion
  i etisk analys.

 266. Diskussionsfrågor, kommentarer?

 267. Rickard Ljungberg heter jag.

 268. Hur ofta ställs läkarna
  inför den här situationen?

 269. -Att de får frågan av en patient?
  -Nja, generellt...

 270. På den tiden jag studerade situationen i
  Holland var det så-

 271. -att på ett år var det
  6 000 som begärde och 2 000 som fick.

 272. Alla som begär får det alltså inte.
  Det är ungefär de proportionerna-

 273. -men jag kan inte
  ange några siffror för Sverige.

 274. Eftersom inte detta är tillåtet
  i Sverige finns det ingen statistik.

 275. Stora mörkertal,
  skulle jag tänka mig.

 276. Jag tyckte att det var ytterligare en
  som räckte upp handen.

 277. Sara Pellving,
  Jordiska borgerlig begravning.

 278. Hur har din syn på det här utvecklas
  under tiden du har forskat på det?

 279. Har du blivit mer positiv
  eller har det gått upp och ner-

 280. -och vad är det som har gjort
  att det har förändrats?

 281. Det har nog gått lite upp och ner, men
  inte åt nåt entydigt håll.

 282. Det har spelat stor roll
  vad jag då har läst-

 283. -om hur det fungerar i olika länder.

 284. Grundtanken var från början
  kanske mer positiv.

 285. Jag såg färre komplikationer förr, men
  jag är i grunden positiv.

 286. Jag tycker att detta ska utredas, för
  det fungerar inte tillräckligt bra.

 287. Plus att patientens rätt att bestämma
  spelar en allt större roll.

 288. Det har fått allt större spelrum
  på alla möjliga andra områden-

 289. -varför inte på detta område?
  Det är svårt att motivera-

 290. -varför man skulle göra undantag för
  personers beslut om sin sista tid-

 291. -när man fäster så stor vikt vid
  vad de tycker på många andra områden.

 292. Jag är positiv, för jag tror på
  människors rätt att bestämma.

 293. Men en tydlig tendens
  är att många är positiva till det-

 294. -men att när de hamnar i det läget,
  har många läkare sagt-

 295. -vill de allra flesta förlänga.
  Det är en intressant aspekt.

 296. Som du minns sa jag ju "var beredd på
  att du kan ändra åsikt".

 297. Jag har ju plockat bort vissa bilder
  också, för att hålla tiden-

 298. -och en av dem var om svårigheten att
  veta vad patienten egentligen tycker.

 299. Man kan ändra sig, och många gör det.

 300. Det finns en gräns. Man är kompetent och
  skriver ett livsslutstestamente-

 301. -och sen går man in i dimman.

 302. Vilken vikt ska man då fästa vid
  vad man skrev när man var kompetent?

 303. Hur ska detta ställas mot-

 304. -vad vårdpersonalen tycker
  ligger i patientens eget intresse?

 305. Det är svårt när man har evidens
  som drar åt lite olika håll.

 306. Då är det ju bra
  att tala med sina anhöriga tidigt.

 307. Det är bra att ha ett system
  där en viss läkare följer en-

 308. -och vet vilka värderingar
  som är fast rotade i personligheten-

 309. -och vilka som är mer tillfälliga. Men
  det finns gränsdragningsproblem.

 310. Vi har ju inte samlats här
  för att diskutera nåt som är enkelt.

 311. -Hej.
  -Hej.

 312. Mycket fin föreläsning. Det här är
  nånting som ligger i etisk balans.

 313. Min fråga är: Hur ställer sig den fria
  viljan, mänskliga rättigheter-

 314. -när man har eutanasi och självmord?

 315. Jag vet att det
  finns olika regelverk i olika länder.

 316. Det här är förbjudet i Sverige,
  man ska förhindra självmord.

 317. Men det diskuteras i olika länder att
  "jag väljer att dö när jag vill dö"-

 318. -så hur ställer sig den fria viljan mot
  de regelverk som finns-

 319. -och hur är diskussionen
  i Sverige jämfört med andra länder?

 320. I USA finns det såna här diskussioner
  ibland. Läkare kan säga nej-

 321. -till assisterat självmord
  och eutanasi.

 322. Om man ska ha ett sånt system måste man
  också tänka på den problematiken.

 323. Läkaren måste ha rätt att säga nej, och
  så är det i många länder.

 324. Så är det också i Sverige för abort.
  Om en läkare inte vill utföra det-

 325. -får klinikchefen
  se till att en annan stiger fram.

 326. Man kan tycka olika saker om detta, men
  alla som förespråkar det-

 327. -tänker nog att nåt i stil med detta
  måste finnas.

 328. Var går gränsen
  mellan eutanasi och självmord?

 329. Det är en viktig gräns.
  I Oregon t.ex. är eutanasi förbjudet-

 330. -men läkarassisterat självmord tillåtet.

 331. Vid eutanasi är det läkaren
  som hjälper patienten över gränsen.

 332. Vid läkarassisterat självmord
  skapar läkaren förutsättningarna-

 333. -t.ex. genom att skriva ut tabletter som
  patienten har tillgång till.

 334. Läkaren har ingen aktiv roll i att
  patienten ska hjälpas över gränsen.

 335. Ibland filmar man det
  för att göra helt klart-

 336. -att det är patienten själv
  som har tagit tabletterna.

 337. Får jag ställa en fråga här?

 338. Du pekar ju tydligt på att
  läkarnas roll här är oerhört central.

 339. Du arbetar ju mycket med läkare.

 340. Undervisas läkare, i dagens utbildning,
  kring de här frågorna?

 341. Man tar ju upp det
  i läkarutbildningen.

 342. Det är två saker som är intressanta.

 343. Det finns en attitydskillnad
  mellan allmänheten och läkarna.

 344. Allmänheten
  är mer positiv än läkarna.

 345. Mellan yngre och äldre läkare
  finns det också en skillnad.

 346. Yngre är mer positiva än äldre.

 347. Men alla får i utbildningen
  nån kunskap om vad det handlar om.

 348. Begreppen,
  debatten och argumenten presenteras-

 349. -kanske på olika sätt,
  men nåt inslag om detta finns.

 350. Varsågod.

 351. Elisabeth Bergdahl, FOU nu, forskare.

 352. Du nämnde att palliativ vård
  inte är jämnt fördelad-

 353. -och den är ju faktiskt inte
  jämnt fördelad över hela landet.

 354. Sen bör man skilja på specialiserad och
  allmän palliativ vård.

 355. Men det större antalet som dör
  är ju faktiskt de äldre-

 356. -som kanske är mer beroende
  av den allmänna palliativa vården.

 357. Kanske, det här är bara en kommentar
  till dig, ska vi fundera lite på-

 358. -och se till så att både den allmänna
  och specialiserade palliativa vården-

 359. -fungerar fullt ut i landet,
  innan vi börjar prata om det här.

 360. Jag håller inte med om detta. Man
  kan inte vänta med det ena för att...

 361. Man kan uttrycka det fräckt,
  men jag ska avstå från det...

 362. ...inser jag.

 363. Man måste satsa på bägge två. En av de
  skrönor som förts fram i debatten-

 364. -är att Holland saknar palliativ vård
  för att man har satsat på eutanasi.

 365. Men det finns både palliativ vård
  och eutanasi i Holland.

 366. Jag är en varm anhängare av palliativ
  vård, både allmän och specialiserad-

 367. -och det är tydligt att framför allt den
  specialiserade är underförsörjd.

 368. Det satsas för lite på det.

 369. Vi har ju goda resurser i Stockholm-

 370. -och vi
  har många forskare ute i landet...

 371. Jag talar om antalet platser. Nyligen
  fanns det åtta platser i Lund-

 372. -vilket i en stad på över 100 000 där
  många är äldre är alldeles för lite.

 373. Men tycker du
  att man ska välja självmordet-

 374. -för att det inte finns
  en god palliativ vård?

 375. Jag skulle akta mig noga för
  att ge allmänna råd i den frågan.

 376. Det måste vara ett individuellt val.

 377. Jag väljer
  hur jag vill sluta mitt liv.

 378. Väljer du självmord sätter inte jag mig
  till doms över dig.

 379. Det ska finnas en bra palliativ vård.

 380. Sen handlar det om resurser
  och alternativanvändning.

 381. Vad får vi om vi i stället satsar på
  förebyggande insatser, och så vidare.

 382. Men vi ska satsa på...

 383. Målet är att hjälpa så många som möjligt
  till en värdig, fridfull död.

 384. Det finns olika vägar att uppnå det och
  dem bör vi försöka hålla öppna.

 385. Du kan... Jaha.

 386. Då passar jag på medan hon går runt.

 387. Du kommenterade diskussionen, sa att det
  är mycket tro och lite vetande.

 388. Kan vi genom ökad forskning
  vända det-

 389. -eller finns det nån egen kraft här som
  gör att det blir mer tro?

 390. Jag tror att man genom forskning kan
  täppa till en del kunskapsluckor.

 391. Till exempel en sån spekulation som-

 392. -att nåt alternativen skulle påverka
  förtroendet för läkaren.

 393. Alltså, skulle man öppna
  för eutanasi, hävdas det ibland-

 394. -skulle det påverka förtroendet
  negativt. Det är ju en gissning.

 395. Det kan man ta reda på,
  och det vore kanske bra.

 396. Det finns lite studier
  redovisade i Sumners bok-

 397. -som ersätter en del av spekulationerna
  med "hard facts".

 398. Det är svårt att undersöka, men det
  finns mycket man kan ta reda på-

 399. -för att stå på säkrare grund
  när man tar ställning.

 400. Mycket samhällsvetenskaplig forskning
  kan göras.

 401. Varsågod.

 402. Det finns nåt som berör mig mycket när
  det gäller mänskliga rättigheter.

 403. Hur ställer sig läkarkåren till att ge
  bedövningsmedel eller lugnande-

 404. -till misstänkta terrorister
  som kanske ska skickas till tortyr.

 405. Såna behandlingar. Det var min fråga.

 406. Vilken attityd har ni?

 407. Har ni en konkret linje,
  en konsekvent linje?

 408. Vad gör läkare i såna situationer? Hur
  bestämmer ni om det?

 409. Jag kanske inte förstår frågan,
  men jag kan svara på ett sätt-

 410. -och sen kan du säga
  om det var svar på frågan.

 411. Jag tycker att det är viktigt
  att ha en konsekvent linje.

 412. Ens värdepremisser ska utgöra ett
  systematiskt och sammanhängande helt.

 413. Annars bäddar man för dubbelmoral.

 414. I mitt personliga tänkande
  är det väldigt viktigt.

 415. Om du sen frågar läkarkåren
  eller lagstiftarna i olika länder-

 416. -om de har en konsekvent linje,
  så blir det andra frågor och svar.

 417. Jag kan ju inte svara
  för läkarkollektivet.

 418. Det får man fråga dem om.

 419. I Sverige tänker jag på.

 420. Att det måste finnas en gemensam
  bestämmelse, inom det medicinska.

 421. Den bestämmelse som finns i Sverige
  i dag är att eutanasi är lagstridigt.

 422. Man kan komma i fängelse,
  för det strider mot brottsbalken.

 423. Den bestämmelsen är tydlig.
  Många tycker att den ska ändras.

 424. Saken är inte utredd än.

 425. Nu är det många där.

 426. Margareta Tillberg, Södertörns högskola.
  Det sista, om eutanasi...

 427. Det är ju förbjudet i Sverige. Men du
  jobbar mycket nära läkare, hur...

 428. Görs det ändå? Hur ser det ut? Hur
  skiljer sig praktiken från teorin?

 429. -Praktiken i olika länder?
  -Nej, jag frågar om Sverige.

 430. -Tror ... Görs det...?
  -Jag förstår.

 431. Min tro, men det är ju också en tro, är
  att det förekommer i Sverige.

 432. Men det redovisas inte, av uppenbara
  skäl, för det är brottsligt.

 433. Det finns inget skäl att tro att folk
  här är annorlunda än i andra länder.

 434. Mörkertalet är stort och ingen kan ha en
  välgrundad uppfattning om det.

 435. Att det förekommer tror jag.

 436. Och jag klandrar inte läkarna
  i alla dessa fall.

 437. I många fall är det förenligt
  med medicinens grundläggande mål.

 438. I den bästa av världar har vi en sån
  vård att man inte behöver eutanasi-

 439. -men skulle livets slutskede vara
  alltför smärtsamt kan det vara okej.

 440. Så fattar jag din hållning. Om man går
  till dödsorsaksstatistiken-

 441. -är det ju framför allt
  bland unga som självmorden sker.

 442. Bland unga män är självmord
  en av de vanligaste dödsorsakerna.

 443. Vi har ju sen 1860-talet
  avkriminaliserat självmord.

 444. Då undrar jag hur du ser på det. Vi har
  institut som ska vara preventiva-

 445. -gentemot självmord bland dem som skulle
  vara dödsmärkta som unga.

 446. Har du nån motsvarande arsenal
  för att handskas med det problemet-

 447. -som ju är vanligare än självvald död
  bland gamla och sjuka?

 448. Man ställer ju samma frågor
  om det gäller självmord:

 449. Vad vet vi? Vad kan vi?
  Vad vill vi? Vad bör vi?

 450. Det var ju
  1 200 självmord per år ungefär här.

 451. Det är ju fler än trafikolyckorna,
  så det finns anledning att fundera.

 452. Min doktorand skrev en avhandling
  om självmordsproblematiken.

 453. Min inställning är att man
  ska ta reda på vad detta beror på-

 454. -och att preventiva insatser
  alltid kan vara välmotiverade.

 455. Därav följer icke, Arne, att jag
  är för nolltolerans mot självmordet-

 456. -för jag menar att det finns självmord
  som är etiskt berättigade.

 457. Då ska vi se.
  Vi hade ytterligare... Där.

 458. Lucas Pettersson, Vetenskapsrådet.

 459. Det var en bra genomgång av argument,
  men två saker kom inte fram.

 460. Det har förmodligen kommit upp
  i debatten eller finns dolt bakom.

 461. Det ena är ekonomiska argument.

 462. Spelar det här roll
  för kostnaden för sjukvård?

 463. Finns det såna påtryckningar
  i argumenten?

 464. Det andra
  är anhörigas roll i det här.

 465. Det kan finnas
  ett tryck från anhörigsidan.

 466. Det måste ju ändå finnas med
  nånstans i problematiken.

 467. Man måste ju
  ha en linje i argumentationen-

 468. -men jag kommenterar gärna dessa två
  punkter, och då vill jag säga-

 469. -att är detta försvarbart och rätt, så
  är det det oavsett kostnad.

 470. Är det inte försvarbart ska vi inte
  införa det av ekonomiska skäl.

 471. Man måste hålla fast vid detta. Skilj
  det humanitära från det ekonomiska.

 472. Det är farligt att blanda dem.

 473. När det gäller de anhöriga
  kan de ju ha alla möjliga motiv.

 474. Det spekuleras ju om
  att man genom de anhörigas försorg-

 475. -kan känna press på sig att förkorta
  sitt liv så att de får sitt arv.

 476. Om detta vet vi inte så mycket-

 477. -men det är viktigt att de anhörigas
  roll i beslutsprocessen trycks ner-

 478. -att de har så lite som möjligt
  att säga till om.

 479. Det måste vara
  patientens egen åsikt som räknas.

 480. Vi diskuterade transplantationer.

 481. I de utredningar som ledde fram till
  gällande regelverk skiljde man noga-

 482. -mellan de anhörigas roll som vittne och
  som beslutsfattare.

 483. De anhöriga kan ha åsikter och kunskaper
  om vad patienten ville.

 484. Det är en helt annan sak
  att låta de anhöriga fatta beslut.

 485. Vi har tid för en sista fråga.

 486. Jag har avbrutit Helena många gånger. -
  Du vill inte ha en fråga nu?

 487. Hon har inte fått fråga.

 488. Då får vi tacka Göran, och tacka
  alla tre föredragshållarna och...

 489. ...publiken,
  för aktiv medverkan under morgonen.

 490. Nu bryter vi för lunch
  och så återsamlas vi här kl. 13.30.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Rätten till sin egen död

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att få hjälp att dö är en av de mest kontroversiella frågorna i vårt samhälle. För att inte tala om rätten att ta sitt eget liv. Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet, resonerar kring om det finns en sådan rätt, och vilka andra intressen som den kan stå i konflikt med. Vad är etik, vad är värderingar och vad är kunskap? Vi måste lära oss att skilja på döendet och döden, menar Göran Hermerén. Steg ett är att utgå från sig själv. Steg två att inse att inställningen kan förändras under livet. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Religionskunskap > Etik och moral
Ämnesord:
Dödshjälp, Etik, Filosofi, Medicinsk etik, Rätten att dö
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Döden en del av livet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Inledning

Döden och vårt förhållande till döda är en del av vår syn på religion, konst, litteratur. Det ger oss ett förhållningssätt till att hantera döden, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådets huvudsekreterare i humaniora och samhälle. Forskningen visar vägen till hur döden präglar våra förhållanden till varandra och till vardagen. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden förr och nu

Människor har reflekterat över döden sedan urminnes tider, och tanken på döden är sammankopplad med olika religiösa föreställningar. Britt-Mari Näsström, professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet, jämför synen på döden i olika religioner. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Att lära av de döda

Varje år genomförs omkring 10 000 obduktioner. Hans Druid, professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, talar om vad som händer i kroppen när vi dör och hur obducenten arbetar för att försöka ge anhöriga svar. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Rätten till sin egen död

Att få hjälp att dö är en av de mest kontroversiella frågorna i vårt samhälle. För att inte tala om rätten att ta sitt eget liv. Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet, resonerar kring om det finns en sådan rätt, och vilka andra intressen som den kan stå i konflikt med.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Döden i barnens bilderböcker

Döden är temat i många böcker för barn. Eva Söderberg, litteraturforskare från Mittuniversitetet, har undersökt hur döden tar sig uttryck i bilderböcker från mitten av 1960-talet och framåt. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Döden en del av livet

Död, sorg och begravning - nya tider, nya vanor

Vår privata sorg är idag ofta inte längre så privat. Anna Davidsson Bremborg, präst och forskare i religionssociologi vid Lunds universitet, talar om våra förändrade vanor kring döden. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Sensorer ger norhörningar en ny chans

På många ställen i världen pågår tjuvjakt av utrotningshotade djur, till exempel noshörningar och elefanter. Som en del i kampen för att rädda de hotade djuren har Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och hans kollegor startat ett projekt i Kenya där man utnyttjar modern sensorteknik för att spåra tjuvjägarna. Här visar han hur man har använt tekniken och testat den på Kolmårdens djurpark. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.

Fråga oss