Titta

UR Samtiden - Härma naturen

UR Samtiden - Härma naturen

Om UR Samtiden - Härma naturen

Blommor, fåglar, fiskar, myror - i naturen finns många kloka lösningar som vi kan lära oss av. Biomimik är ett växande forskningsområde där forskarna inspireras av naturen. På Pufendorfinstitutets tvärvetenskapliga energiseminarium möts forskare inom biologi, fysiologi, zoologi, teknik och medicin för att presentera och diskutera idéer och inspiration från naturen som kan bidra till nya metoder för energiomvandling. Arrangemangets originaltitel: Bioinspired Energy Conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i Lund 10-11 juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Härma naturen : Bio-inspirerad arkitekturDela
 1. Historien om termiterna.
  Jag började intressera mig för termiter-

 2. -när jag ombads rita en viss byggnad.

 3. Jag såg David Attenboroughs serier...

 4. ...och såg när han klättrade in i en.
  Jag undrade vad det var.

 5. Han hade grävt i den och befann sig
  i en enorm kammare.

 6. Det är en lunga-

 7. -det där som sticker upp ur jorden
  är ett andningssystem.

 8. De lever under jorden
  för att det är en stabil miljö.

 9. De kan förstås ha bytt miljö under
  de 200 miljoner år som de funnits.

 10. De flyttade från regnskogen
  till en halvöken.

 11. De var tvungna att bibehålla miljön
  åt sig själva-

 12. -och åt svampen som de odlar.

 13. De är "jordbrukare".

 14. Det mest häpnadsväckande är...

 15. ...att hela systemet är en kropp,
  precis som våra kroppar.

 16. Det har mage, lungor, livmoder...

 17. Det har brunnar,
  de gräver och forslar upp vatten.

 18. Det fascinerade
  är det som sticker upp.

 19. När jag ritade Eastgate...

 20. Jag är verkligen en amatör
  inom vetenskapen.

 21. Jag ser saker och läser om dem-

 22. -men har dålig vetenskaplig känsla,
  jag är ju arkitekt.

 23. Jag tänkte att den var
  som en skorsten-

 24. -och att den fungerade
  på basis av dygnstemperaturskillnader.

 25. I Afrika är det stora skillnader
  mellan natt- och dagtemperaturer.

 26. Jag trodde att det funkade så.

 27. Männen på ett av fotona-

 28. -är Scott Turner
  och hans vän Rupert Soar.

 29. De två har jobbat med termitstackar
  i Namibia. De är där just nu.

 30. De har fyllt en av dem med gips-

 31. -och har karvat ner den
  till ett digitalt format.

 32. Det är en struktur
  som är väldigt lik våra lungor.

 33. Det drivs inte av kroppens muskler
  och kemiska energi-

 34. -utan av turbulent luft.

 35. De bygger en kon
  och luften som passerar runt konen-

 36. -skapar olika tryck.

 37. Ett är trycket inuti stacken.

 38. Det är skillnaden som skapas
  av luftens bärkraft.

 39. Gasernas spridning
  genom ytan på stacken-

 40. -fungerar precis som våra lungor
  - diffusion genom ett membran.

 41. Vi har inte tid att gå in på det,
  men det är bevisat.

 42. Det är Bernoullis princip
  som skapar de olika trycken.

 43. Det här har jag tagit från webben.

 44. Det finns en enorm mängd
  av deras utmärkta arbete där.

 45. Det blir mer och mer intressant.

 46. Nu börjar vi konstruera byggnader...

 47. ...där ytan, eller membranet-

 48. -är som en hud som andas-

 49. -som ändrar
  det externa och interna klimatet.

 50. Jag ser det som min uppgift
  att göra arkitektur mer vetenskaplig.

 51. När jag ser tillbaka... De här bilderna
  illustrerar hur jag tänker-

 52. -och följer vetenskapen.
  Det här är jordens hjärtslag.

 53. Det visar att jordbruket-

 54. -började förändra klimatet.

 55. Möjligtvis hände det innan,
  när vi började med bränning.

 56. I ert grannland Finland gjorde
  de det för åtminstone 1 000 år sen.

 57. De högg ner träd och brände dem.

 58. När vi använde eld
  som ett redskap i jordbruket-

 59. -hade vi kunskap om kolcykeln.

 60. Sen försvann den.

 61. Elden försvann in i hålet i väggen.

 62. Vi vet inte längre
  hur mycket energi vi använder.

 63. Det fungerar inte så i Zimbabwe,
  där vi har strömavbrott varje dag.

 64. Vi vet vad det betyder
  att inte har ett eluttag.

 65. Jag tänker bara i bilder.

 66. Jag gillar den här, för den förklarar
  termodynamikens två principer-

 67. -och förlorad energi.

 68. Jag är intresserad av
  att använda värmepumpar-

 69. -och sätt att återvinna energi
  från städerna.

 70. Byggnader förbrukar 50 %
  av den totala energiförbrukningen.

 71. 25 % är transport, 25 % är industri.

 72. Största delen
  används till luftkonditionering.

 73. Till och med i Sverige
  har ni luftkonditionering.

 74. I London började man använda-

 75. -mer energi för nedkylning
  än uppvärmning år 2009.

 76. Det är en helt galen trend.
  Vi kan inte fortsätta så.

 77. Vi går tillbaka till arkitektur
  och lite trivia.

 78. En god vän till mig
  som levde för länge sen...

 79. ...var Julius Caesars arkitekt.
  Han tecknade den här bilden.

 80. Den visar att eldhärden
  var den första byggnaden.

 81. Den gav värme och förlängde dagen.

 82. Alla byggnader måste ha energi
  för att betyda nåt.

 83. Den viktigaste byggnaden
  under den perioden är Pantheon-

 84. -som har ett hål i taket
  som släpper in ljus och regn.

 85. Det gör att byggnaden
  har koppling till klimatet.

 86. Det är en enkel framställning
  av ett arkitektoniskt verk.

 87. Vad är då skillnaden
  mellan den här byggnaden-

 88. -och de byggnaderna
  som jag pratar om?

 89. Det är skillnaden mellan
  ett skulpturalt objekt och en process.

 90. När ett barn ritar ett hus och låter
  röken gå upp i en skorsten-

 91. -blir det arkitektur.
  Huset lever och har energi.

 92. Det här är Zimbabwe.

 93. När jag ritar byggnader tittar jag först
  på den naturliga miljön.

 94. Sen tittar jag på den sociala miljön
  och befolkningens historia.

 95. Zimbabwe har nio månader
  med torrt och svalt väder-

 96. -och tre månader
  med hetta och fuktighet.

 97. Det finns en förbluffande förhållande
  i den sociala historien-

 98. -om hur folk i Zimbabwe
  lärde sig att bygga i sten.

 99. De började öra det när de var bofasta
  länge nog för att bygga i sten.

 100. Innan använde de lera och pinnar.

 101. De flyttade boskap
  från hög- till låglandet-

 102. -och levde i balans med ekosystemet.

 103. Det var så de byggde otroliga murar-

 104. -som är ett uttryck för klimatet.

 105. Som ni ser på fotot
  är murarna byggda i olika lager.

 106. Lagren har spruckit ur berget.

 107. De har byggts upp i samma ordning
  som de har spruckit.

 108. Det är ett uttryck
  för dygnstemperaturskillnaderna.

 109. Platsen ligger 1 400 m.ö.h.,
  15 grader söderut.

 110. Nätterna är kalla och dagarna är
  varma. Skillnaden är ca 10 grader.

 111. Det här är byggnaden som jag har ritat.

 112. Den är inspirerad av termiter.

 113. Ni ser att den har skorstenar.
  Det är en låg byggnad.

 114. Den har mycket material
  mellan sig och utsidan.

 115. Den har ett slags barriär omkring sig.

 116. Bilden till vänster visar hur jag trodde
  att termitstackar fungerade.

 117. De i Zimbabwe
  har hål längst upp, som skorstenar.

 118. Jag tänkte att de måste fungera
  som bärkraft.

 119. Temperaturen inuti stacken
  ligger stadigt på ca 31 grader.

 120. På natten kan temperaturen
  gå ner till 10 grader.

 121. Temperaturen varierar mellan minst
  10 till 12 grader mellan dag och natt.

 122. Jag tänkte mig att det är så de andas,
  de förlitar sig på luftens bärkraft-

 123. -för att få ut den förbrukade luften.

 124. På så vis dras frisk luft in längst ner.

 125. Jag visste att de hade källor
  som tog upp fuktig jord.

 126. När det avdunstar...

 127. ...kyls stacken ned.

 128. Det var en förenklad version
  av vad som faktiskt händer.

 129. Det var det som gjorde
  att jag kunde övertyga kunden-

 130. -att vi kunde bygga
  en stor kontorsbyggnad-

 131. -utan luftkonditionering,
  om vi byggde den på ett speciellt sätt.

 132. Den består av två parallella byggnader-

 133. -på nio våningar, på båda sidor
  om gatan. Gatan är också övertäckt.

 134. Inuti byggnaden finns det luftgångar
  som går genom kontoren.

 135. Det här är en bild
  av byggnaden på längden.

 136. En genomskärning av en byggnad.

 137. Ni ser hur luftgångarna-

 138. -är placerade i intervaller
  i mitten av byggnaden.

 139. Det vi gör är att pumpa...
  Ni ser här längst ner till vänster...

 140. Nattemperaturen är ca 14 grader.
  Fläktarna blåser luften genom rören.

 141. Varje rör har en öppning
  till en golvplatta-

 142. -som är byggd som en värmeväxlare.
  Jag ska visa er det sen.

 143. Luften stiger inuti kontoren-

 144. -och sugs ut och försvinner
  genom skorstenen.

 145. På natten blåser vi luft genom huset
  så att luften byts ut.

 146. Det går fort. Under dagarna
  blåser fläktar genom luften-

 147. -med en långsammare hastighet.
  Golvplattorna kyler ner luften.

 148. Här ser man ett typiskt kontorsrum.

 149. Ni ser golvplattan
  som har ett hålrum inuti sig.

 150. Luften går via hålrummet, kommer ut
  vid fönstret och stiger uppåt.

 151. Luften är uppvärmd av folk och ljus.

 152. Det här är inspirerat av termiter.

 153. Termiterna själva skapar värmen
  som driver luftens bärkraft.

 154. Det är alltså så att invånarna
  är en del av rörsystemet.

 155. I stället för att ha ett rör uppe
  i taket är det en del av rummet.

 156. Rummet blir livsviktigt.

 157. Jag ska visa mer sen,
  men det var så vi gjorde golvet.

 158. Det var tämligen primitivt,
  som romersk arkitektur.

 159. Vi konstruerade "tänder"-

 160. -som tack vare
  de duktiga ingenjörerna från Arab...

 161. Vi jobbade mycket med att få luften
  att gå igenom golvplattorna-

 162. -och att leda bort värmen
  från betongen genom luftturbulens.

 163. Vi fick fyra graders kylning-

 164. -på en dygnstemperaturskillnad
  på tio grader.

 165. Innertaket på East Office var
  exponerad betong. Det hade stora ytor.

 166. Då hade vi ganska enkel belysning,
  som pekade uppåt-

 167. -mot det välvda taket. På vis
  hindrades värmen att komma in-

 168. -och ljuset reflekterades.

 169. Den externa arkitekturen-

 170. -härmade ett annat naturligt system-

 171. -nämligen kaktusen
  som har en väldigt stor yta.

 172. Diagrammet längst upp-

 173. -är en välvd eller platt byggnad.

 174. Den är effektiv
  vad gäller att absorbera solenergi-

 175. -men ineffektiv
  när det gäller att göra sig av med den.

 176. För en "taggig" byggnad är det tvärtom.

 177. Den fungerar som en värmeväxlare.

 178. Den är ineffektiv att absorbera värme-

 179. -och mycket mer effektiv
  att göra sig av med den.

 180. Det var det arkitekten utvecklade-

 181. -och det ser inte ut som nåt
  jag bor i för tillfället - en glaslåda.

 182. Vi satte upp regler
  när vi började rita den-

 183. -nämligen att glasen och fönstren
  skulle minskas till 25 %-

 184. -på hela fasadytan.

 185. Ingen yta och inget glas
  skulle exponeras för solljus.

 186. Det här är subtropiskt klimat-

 187. -och solen står
  i en högre vinkel än här i Lund.

 188. Här står den i en låg vinkel-

 189. -därför är det viktigare
  med solskydd här-

 190. -men det är också svårare
  att få en värmeökning.

 191. Vi ritade byggnaden med det i åtanke:

 192. Inget direkt solljus på glaset
  eller ytterväggarna.

 193. Vi placerade ut växter
  som fungerar som...

 194. ...en barriär mot värmen.

 195. Växterna ger transparens.

 196. Jag har redan nämnt att det går
  en gata mellan byggnaderna.

 197. Därifrån utgår vertikala
  transportsystem hängande från broar-

 198. -som går mellan de två byggnaderna.

 199. Kunden var nöjd med att han inte
  behövde betala för marken-

 200. -under hissarna och "luftbroarna"-

 201. -eftersom den tillhörde kommunen.

 202. Vi kunde använda allmän mark,
  alltså gatan, som en del av byggnaden.

 203. Det flyttade volymen från byggnaden
  på båda sidor.

 204. Där behövs ingen luftkonditionering.

 205. Det var kostsamt att bygga,
  men det ger en stor energibesparing.

 206. När man går från en del till en annan-

 207. -behöver man inte svalkas ned.

 208. Här är en grovskiss.

 209. Vi gjorde mätningar under tre år.

 210. Datamätare gjorde olika mätningar
  på byggnaden.

 211. Den röda linjen är dygnstemperaturen
  under dag och natt.

 212. Den blå är inomhustemperaturen-

 213. -och den gula är temperaturen
  på "betongtänderna".

 214. Vi får ca 3-4 % nedkylning-

 215. -mellan dag och natt
  bara genom fläktarna.

 216. Den gula stapeln visar
  hur mycket energi som används-

 217. -jämfört med andra byggnader
  i Harare, vilket är ca 10 %.

 218. Diagrammet gjordes av en ingenjör
  som tillbringade mycket tid-

 219. -med att "finstämma" byggnaden.

 220. Det är intressant att ett hus som
  är kopplat till den kaotiska naturen-

 221. -faktiskt måste stämmas,
  precis som man stämmer en kyrkorgel-

 222. -för att den ska passa byggnaden.

 223. Resonansen måste bli rätt.

 224. Han gjorde det här diagrammet
  som jag är förtjust i.

 225. Kurvorna visar temperaturskillnaderna-

 226. -och man ser
  de olika temperaturmätningarna-

 227. -och de olika nivåerna i kontoren.

 228. Man ser tidsintervallerna-

 229. -alltså den tid det tar
  att kyla eller värma upp-

 230. -mellan högsta inom-
  och utomhustemperatur.

 231. Vi trodde att det skulle vara
  tre timmar, men det var bara en timme.

 232. Stratifieringen inuti huset
  är ca 1,4 grader Celsius.

 233. Har man ett rum
  som är tre meter högt-

 234. -behöver man inte kyla ned det, då
  den varma luften stannar längst upp.

 235. Kan man få luften att stratifiera, kyls
  rummet utan att man slösar energi.

 236. I de flesta cirkulationssystem
  flyttas luften runt och blandas.

 237. Om man låter den stratifiera sig
  är luften där folk befinner sig-

 238. -mycket svalare
  eftersom varm luft stiger.

 239. Människor och maskiner
  lägger till ca 1,5 grader till värmen.

 240. Vi upptäckte att det blev varmare
  för varje dag från måndag till fredag-

 241. -och att den kyldes ner under helgen.

 242. Det betydde att vi inte satte på
  fläktarna i rätt tid.

 243. En gång råkade nån stänga av
  fläktarna av misstag.

 244. Det blev varmare och varmare
  och det tog tre månader att kyla ner-

 245. -när vi upptäckte vad som hänt.

 246. Kontrollsystemen...
  Det här var 1992, det är länge sen.

 247. Kontrollsystemen var primitiva, men
  det bevisade att byggnaden fungerade.

 248. Efter det byggde jag en teater-

 249. -där vi använde stenar.
  Principen är densamma:

 250. Man pumpar kall nattluft genom
  stenarna och när man behöver svalka-

 251. -pumpar man luften genom stenarna.
  Väldigt enkelt.

 252. Vi la till lite evaporerande nedkylning.

 253. Vi använde turbiner
  för att dra ut luften ur huset.

 254. När det blåser använder vi vinden
  som supplement till fläktarna.

 255. Det fungerade väldigt bra.
  Ni kan se på det här fotot...

 256. ...hur vi kunde få ut 8 graders
  nedkylning från 12 graders temperatur-

 257. -bara genom fläktar.

 258. Sen kollapsade Zimbabwes ekonomi
  av politiska skäl-

 259. -och jag fick ett samtal från Melbourne.
  De bad oss att göra samma sak där.

 260. Melbourne har ett annat klimat,
  en annan kultur och ekonomi.

 261. Klimatet är besvärligt,
  stan ligger 37 grader syd-

 262. -och ligger inom 40 graderszonen.

 263. Det förekommer olika tryck
  som rör sig moturs över kontinenten.

 264. Det blåser en het och torr ökenvind
  från norr-

 265. -och plötsligt
  tar en vind från syd över.

 266. Den vinden för med sig kyla och regn.

 267. Vi gjorde det här diagrammet.

 268. De är bättre än genomsnittsdiagram.
  De flesta ingenjörer jobbar med såna.

 269. Jag är intresserad av cykler.
  Det här är en cyklisk bild av vädret.

 270. Ni ser högsta och lägsta temp
  under dag och natt.

 271. De blå prickarna är natt, de röda dag.

 272. Den gula linjen är bekvämlighetsnivån.

 273. Man ser genast, om man är en termit-

 274. -var ens energipotential ligger.

 275. Här är skorstenarna på utsidan
  för de ville ha mer utrymme inuti huset.

 276. I Eastgate är de inuti.

 277. Om skorstenarna är på utsidan
  kan man använda solenergi-

 278. -för att hjälpa till med bärkraften.

 279. På norrsidan ser de ut så här.

 280. Ni ser att de blir tjockare högre upp
  och att fönstren blir mindre.

 281. Det är för att det finns mindre ljus
  ju högre upp man kommer.

 282. Förlåt, det är mer ljus
  ju högre upp man kommer.

 283. Melbourne ligger 40 m.ö.h.
  och har smala gator.

 284. Om man tar en ljusmätare
  högst upp på en gata-

 285. -ser man att det är ljusare än där nere.

 286. Fönstren är stora längst ner
  och mindre längre upp.

 287. I lövskogar är bladen större
  längst ner och mindre längst upp.

 288. Det finns paralleller i naturen.

 289. Det fungerade bra
  med den förbrukade luften-

 290. -som leddes ut det här hållet,
  då mer luft leds ut på varje nivå.

 291. Skorstenarna måste bli tjockare.
  Det var så...

 292. ...det utvecklades. Det finns även
  ett hål mitt i skorstenen.

 293. I Melbourne upptäckte vi
  att vi kunde inte bara ventilera-

 294. -utan också kyla ner
  genom att öppna fönstren.

 295. Det är nåt man lätt kan göra här-

 296. -även om temperaturskillnaderna
  är mindre i Lund.

 297. Ett annat faktum är att albedot...

 298. Albedo är reflektionsförmågan
  av ljud och färg.

 299. Den norra fasaden är svart
  och den södra vit.

 300. Den södra fasaden
  används för luftintag-

 301. -och den norra suger ut luft.

 302. Sen byggde vi torn på södra sidan.

 303. Jag återkommer till dem.

 304. Det här är en förklaring
  på hur och varför vi kunde bevisa-

 305. -att ljusnivåer sjunker märkbart.

 306. Det berättigar att ha större fönster
  där nere och mindre där uppe-

 307. -genom att olika ljusnivåer
  på olika nivåer simuleras.

 308. Sen gjorde vi fönster
  som fångar vintersolen-

 309. -och förebygger direkt solljus
  under sommaren. Vi ändrade vinkeln-

 310. -och satte upp "ljushyllor".
  Det är en horisontell hylla-

 311. -som ljuset studsar mot.
  Det handlar om formgivning-

 312. -om att fånga ljuset och hålla borta
  blänket. Det är ganska komplicerat.

 313. Skorstenarna visar
  hur avdunstningskylning fungerar.

 314. Om man häller vatten
  genom ett 14 m högt rör-

 315. -gör vattnets tyngd så att luften dras
  mot toppen och avdunstar-

 316. -precis som det gör med regn.

 317. En bra dag i Melbourne
  när det blåser från norr-

 318. -kan man sänka tempen med 10
  grader genom att hälla vatten i ett rör.

 319. Arkitekten,
  precis som viktorianska arkitekter-

 320. -förevisar vetenskapen.

 321. Jag tror att arkitektur och vetenskap
  kan komma varandra närmare.

 322. Den västra fasaden
  öppnas och stängs som en blomma.

 323. Den har vädurspumpar som öppnar
  luckorna som man sen kan stänga-

 324. -för att hindra att solen lyser in.
  Så här ser det ut inifrån.

 325. Det är vädurspumpar
  som drivs av solenergi.

 326. Varje fasad är annorlunda.
  Den till vänster är den östra fasaden-

 327. -där toaletterna ligger.
  De är naturligt ventilerade.

 328. Det blir kallt på vintern
  men det vänjer sig folk vid.

 329. Det är den västra fasaden.

 330. Varje sida av byggnaden kan se olika ut
  beroende på vädret och läget.

 331. Här är en ritning av golvplanet.

 332. Det är ungefär 21 meter
  rakt över från glas till glas.

 333. Det är lite för djupt
  för naturlig ventilation-

 334. -av olika anledningar.

 335. Taket gjorde vi kurvigt.

 336. Om ni är i Australien
  och fastnar i öknen-

 337. -och har turen att hitta en grotta...
  Temperaturen kan vara 41 grader-

 338. -men inne i grottan är det svalt.

 339. Det är för att stenen ovanför
  är sval från natten före.

 340. Huden, och fysiologer
  kan bekräfta det-

 341. -är känsligare för strålande ytor
  runt kroppen-

 342. -än direktkontakt med luft.

 343. Trots hettan känner man sig sval-

 344. -för att kroppen utstrålar värme
  som tas upp av grottan.

 345. Vi byggde grottor.
  Grottans tak gjordes av betong.

 346. Ytan gjordes ojämn
  för att öka turbulensen-

 347. -för att leda bort värmen på natten
  då vi öppnade fönstren.

 348. De öppnas automatiskt
  för att kyla ner taket.

 349. Grottaket tar hand om
  ca 20 % av nedkylningen.

 350. Under har vi aktiva paneler
  med kallvatten-

 351. -rörpaneler för innertak
  tillverkade i Tyskland.

 352. Det ger mestadelen av nedkylningen.

 353. Vi kyler inte folk med luft-

 354. -utan med strålning.

 355. Luften kommer från golvet
  och stiger uppåt med hjälp av fläktar.

 356. Precis som i Eastgate
  är det inte återanvänd luft.

 357. Det är luft som man kan andas.

 358. Temperaturen ligger på ca 20 grader.
  Luften stiger och delas.

 359. Vi slösar fortfarande mycket energi-

 360. -men vi sparar mycket energi
  eftersom vi kyler ner med...

 361. ...kallt vatten.

 362. Diagrammet förklarar det bättre.

 363. Längst upp ser vi
  en konventionell luftkonditionering.

 364. Luften återanvänds sex gånger
  per timme. I vår byts den två gånger.

 365. Luften tas in på botten,
  s.k. stratifierande ventilation.

 366. Luften stiger upp naturligt. Det är
  både effektivare och behagligare.

 367. De som jobbar på kontoren
  är väldigt nöjda med resultatet.

 368. Det är ett diagram över hur energin
  flyttas inte genom luften utan...

 369. ...med vatten.
  Det är mycket mer effektivt.

 370. Den leds till källaren
  till en värmebehållare.

 371. Värmebehållaren är baserad på
  fasändrande material-

 372. -en blandning av salter inuti stålkulor
  som läggs i isoleringstankar.

 373. När det blir väldigt varmt i Melbourne
  och vi måste kyla ner byggnaden-

 374. -för vi ner värmen
  från kontoren i tankarna.

 375. När det blir kallt fryser vi kulorna.
  De fryser vid 15 grader-

 376. -som ni ser på diagrammet.

 377. Det är precis det
  som händer just nu på Arktis-

 378. -och på Antarktis.

 379. De samlar värme från planeten.
  Det är en avstjälpningsplats för värme.

 380. Det här är ett typiskt kontor.

 381. Ni ser det välvda taket-

 382. -och de aktiva panelerna under.

 383. Vi satte också dit många växter.

 384. Växterna klarar sig otroligt bra
  i den miljön.

 385. De behöver inte bytas ut
  som de vanligtvis måste göras.

 386. De är själva...

 387. ...hjärtat i systemet.

 388. Så här ser det på kontoret.

 389. Det är fönstret
  som fungerar automatiskt.

 390. Jag ska visa er grafen.

 391. Den ljusblå linjen i grafen...

 392. ...visar dygnstemperaturskillnader.

 393. Den går i cykler om tre dagar, sen
  sjunker tempen då vinden ändras.

 394. Det blir kallt igen. Det är en tredagars
  cykel av temperaturskillnader.

 395. Den klarröda linjen...

 396. ...är temperaturen på takbetongen.

 397. Den mörkblå är inomhustemperaturen.

 398. Det är ett mått mellan lufttemperaturen
  och strålningen.

 399. Det finns ett sätt att kombinera
  de två för att få en behaglig nivå-

 400. -baserat på strålningsnedkylning
  och direktkontakt med luften.

 401. Den rosa linjen visar om fönstren
  var öppna eller stängda-

 402. -som ni kan se på de två topparna
  med hög temperatur.

 403. När nattemperaturen utomhus
  är högre än taket i grottan-

 404. -så öppnar sig inte fönstren.
  Det är datorkontrollerat.

 405. Vattnet i Australien
  håller på att ta slut.

 406. Det är likadant överallt,
  men Australien kommer att bli först.

 407. Vattnet till huset
  kommer från avloppet.

 408. När man gör det...

 409. Det tog oss tre år att få det rätt.

 410. Vi borrade ett hål i det största
  avloppsröret i källaren i CH2.

 411. Det största avloppsröret
  är 300 i diameter.

 412. I det finns vatten och skit...
  och mycket annat.

 413. Det är stadens energikälla
  som man kan göra mycket med.

 414. Man kan filtrera ut vattnet.

 415. Det viktiga är
  att man måste testa vattnet-

 416. -innan man gör filtreringssystemet.
  Vi bara chansade.

 417. Det handlar om
  att få filtren i rätt ordning.

 418. Efter tre års försök
  fick vi faktiskt rent vatten-

 419. -som man kan dricka.

 420. 90 % av vattnet
  i ett sånt avloppssystem-

 421. -kan man ta bort utan att det påverkar
  avloppets självrengöring.

 422. Det är avloppsvatten som leds
  till reningsverket där det filtreras-

 423. -och därefter hälls ut i havet.

 424. Vi återvinner det vattnet
  och använder det för kylning av huset-

 425. -då vi använder avdunstningskylning.
  Det används till blommor och toaletter.

 426. Vi har vanligt vatten
  till dricksvatten och handtvätt.

 427. Det är värt att göra.
  Man kan också utvinna vattnets energi.

 428. Städernas energi
  hamnar till stor del i avloppen-

 429. -eller försvinner ner i marken.

 430. Man kan utvinna det med
  värmepumpar. Vi gjorde inte det här.

 431. Nu hoppar jag till Kina...

 432. ...där jag har jobbat för
  en stor byggherre de senaste tre åren.

 433. I Kina finns det överskottsmaterial.

 434. De här skeppscontainrarna...

 435. Jag bad dem att ställa en
  tolvmeterscontainer på högkant.

 436. Kineserna har en miljon
  såna här stålcontrainrar.

 437. De måste förstöras
  efter tio års användande-

 438. -för säkerhetens skull.

 439. De är inte längre lufttäta
  och vattentäta.

 440. De måste antingen säljas,
  återanvändas eller förstöras.

 441. Mina arbetsgivare i Kina
  bad mig att göra en byggnad av dem.

 442. Det gjorde vi också.
  Vi härmade Stonehenge i England-

 443. -och placerade dem på det viset
  med mellanrum-

 444. -som vi fyllde med betongramar.

 445. Vi gjorde en sån byggnad,
  det är en matbespisning.

 446. Den har solfångare på taket
  för varmvatten-

 447. -och vi använde en trädgård under tak.

 448. För att göra en lång historia kort
  - vi tog det varma vattnet-

 449. -och ledde det genom
  en absorptionskylare-

 450. -som förvandlar varmt vatten till kallt.
  Kallvattnet lagrades-

 451. -i isoleringstankar. Sen lät vi vattnet
  cirkulera i plattorna och bjälkarna-

 452. -för att kyla ner byggnaden. Klimatet är
  inte som i Melbourne eller Zimbabwe.

 453. Det är hett och fuktigt,
  det ligger nära Hong Kong.

 454. Vädret är hemskt sju månader om året,
  det är inte skönt alls.

 455. Man måste försegla byggnaden
  och utvinna vatten från luften.

 456. Det gjorde vi med ett vattenfall.

 457. Vattnet i vattenfallet var 12 grader,
  det är långt under daggpunkten.

 458. Det betyder att luften
  kondenserar på vattnet.

 459. På det sättet
  kan vi avfukta luften med vatten.

 460. Ingen trodde på mig,
  men det fungerar.

 461. Några duktiga tyska ingenjörer
  jobbade med det.

 462. Kruxet är att i Kina
  stänger man inte dörrarna-

 463. -men det måste man, för att förhindra
  att utomhusluften kommer in.

 464. Precis som termiterna
  kontrollerar luftingångarna-

 465. -så måste man försegla byggnaden.

 466. Till slut...

 467. Den här byggnaden gjorde jag...
  Den svarta cirkeln-

 468. -är där jag bodde, nära Hong Kong.

 469. Den gula ovalen...

 470. ...är placerad mitt i Mekongdalen.

 471. Där finns det regnskog.

 472. Min uppdragsgivare sa:
  "Kan du ta en bit av regnskogen"-

 473. -"lägga den i en flaska
  och bygga ett hus för den"-

 474. -"i Dongguan?"
  Det ligger nära Hong Kong.

 475. Breddgraden är samma
  men klimatet är helt olika.

 476. I Dongguan har man en nordlig
  monsun på vintern, då tempen sjunker.

 477. Vid Mekong
  är det mycket mer skyddat-

 478. -med dalar och skogar.

 479. Vi åkte dit
  och tog oss en titt på Mekong.

 480. Det här fotot förklarar allt.

 481. Varför kallas det regnskog?
  Jo, för att där görs regn.

 482. Regnet görs av träden
  och mikroorganismerna i träden-

 483. -som faktiskt...

 484. ...skapar moln. Molnen skapas.

 485. I Amazonas skapas 25 %
  av molnen på det här sättet.

 486. Runt Mekong är det nog lite mindre.
  Vi blev intresserade av det.

 487. Vi tittade också på hur regnskogen
  är konstruerad.

 488. Allt är i olika skikt
  och handlar om ljus.

 489. Allt kämpar om att få ljus.

 490. Mannen som studerar termiter,
  Scott Turner-

 491. -sa till mig på telefon:

 492. "Jag förstod inte
  hur termitstackar fungerade"-

 493. -"förrän jag slutade titta på dem som
  objekt och såg dem som en process."

 494. "Det är en jordfontän", sa han.
  Termiterna gräver ut jorden-

 495. -och för upp den hela tiden.
  Det är en ständigt pågående process.

 496. Det är likadant med träd.
  Jag vet inte om ni ser...

 497. Ett träd är bron
  mellan grundvattenytan och himlen.

 498. Man ska se det så. Det händer
  lika mycket under marken som över.

 499. Vi borde se så på våra städer,
  se vad som händer under marken.

 500. Jag lärde mig mycket av det
  genom att titta på träden.

 501. Vi byggde huset... Det är inte byggt än,
  jag hoppas att det blir det.

 502. Det har lika mycket
  under mark som över.

 503. Det har en kokong av plastmaterial
  kallat ETFE.

 504. Det är som en krukväxt,
  kan man säga-

 505. -men i stor skala, den är 40 meter
  i diameter och 40 meter hög.

 506. Den har också en "hatt"
  som öppnar och stänger med solen.

 507. Det är viktigt i det klimatet.
  Man måste stänga ute solen.

 508. Den har också gångbroar.

 509. I en regnskog pågår mestadelen
  av livet i trädtopparna-

 510. -inte på den ljusfattiga marken.

 511. Vi byggde en regnskog.

 512. Den måste ändras. Det är en byggnad
  som jag vill ta mig an.

 513. Den har en adaptiv struktur
  och ändras med vädret.

 514. När det regnar är den en sak,
  när det inte regnar är den en annan.

 515. Här är ett foto på en byggnad
  i Melbourne i Australien.

 516. Det är en bilparkering.
  I de fina pelarna som gör så här...

 517. ...växer det ett träd
  inuti varje pelare.

 518. Det gillade jag.

 519. Ett av mina jobb i Kina
  var att rita parken-

 520. -som är nedanför höghusen.

 521. Alla byggnader i Kina måste enligt lag
  vara på minst 37 våningar i storstäder.

 522. Det finns inte tillräckligt med land.

 523. Marken måste vara mycket speciell.
  Den måste kunna ha bilar under.

 524. Man kan inte bara ha parkeringshus,
  så vi ritade ett system-

 525. -med ett underjordiskt parkeringshus.

 526. I varje bas finns ett träd-

 527. -eller en byggnad
  som fungerar som ett träd.

 528. Den förvarar också sitt eget vatten.

 529. Det är det som händer under staden
  vid grundvattenytan.

 530. Ytorna måste vara porösa.

 531. Jag ska visa vad jag menar med det.
  Det är ett foto från mitt hotellfönster.

 532. Jag tog fotot i går morse.

 533. I Kina hade inte det varit möjligt.

 534. En stor del av ytan är täckt.

 535. Det som händer i våra städer
  är att när det regnar-

 536. -så sköljs allt regn ut i havet.

 537. Man måste ha porösa ytor.

 538. Den började jag rita...
  Jag ska gå igenom de här fort.

 539. De här är byggnader som ser ut
  och fungerar som träd.

 540. Här är den sista byggnaden,
  för att avsluta det hela.

 541. Den är baserad på DNA-spiralen.

 542. Den är gjord
  av respekt för vetenskapen.

 543. Jag ombads att göra
  ett utställningscenter i en park-

 544. -som handlar om biomemetik.

 545. Vi gjorde en dubbelspiral
  där man går upp på utsidan-

 546. -och ner på insidan.
  Det var för att ge en idé...

 547. Om man kan gå i dubbelspiralen
  kan man börja förstå den-

 548. -och hur fantastiskt det är
  att sammanföra olika idéer.

 549. I mitten finns regnvatten som rinner
  ner och formar en strömvirvel.

 550. Ursäkta... Jag går tillbaka.

 551. Vattnet rinner inuti.

 552. Så ser det ut.

 553. Det var allt jag hade.
  Ursäkta att det drog ut på tiden.

 554. Vi har tid för frågor.

 555. Tack för en inspirerande föreläsning.

 556. Nu kan vi ställa frågor till Mick.

 557. Här är en mikrofon...

 558. Det är mycket inspirerande
  och fascinerande.

 559. Du tar saker från biologin
  och försöker härma det.

 560. Har du blivit kontaktad
  av biologiforskarna-

 561. -som vill veta mer om-

 562. -hur det biologiska systemet fungerar
  utifrån dina verk?

 563. Jag kan tänka mig att dina försök
  att använda systemet-

 564. -avslöjar principer som inte
  framkommer i traditionella studier.

 565. Ja, du har helt rätt. Det har jag.

 566. Scott Turner ringde upp mig och sa:

 567. "Mick, du har fattat fel.
  Det fungerar inte så."

 568. Vi har haft kontakt efter det, vi ska
  träffas i nästa vecka i London.

 569. Han är fysiolog.

 570. Hans partner är ingenjör.

 571. De har gjort ett otroligt jobb
  med termiterna i Namibia.

 572. Det är för att han också fattade fel
  när han först såg en termitstack.

 573. Det var några bilder...

 574. Jag har alla hans bilder
  som jag kan lämna till er.

 575. Det är helt fantastiska saker
  de kommer på.

 576. Det är väldigt spännande för mig.

 577. De håller på med friformning
  och 3D-utskrift...

 578. ...för att rekonstruera membranet
  på utsidan av stacken.

 579. Grejen med termiter...

 580. ...är att var och en placerar
  en bit lera där lukten är starkast-

 581. -där feromonen
  säger åt dem att göra det.

 582. Deras ritning eller plan är gjord av...

 583. Det är som elden som jag visade er-

 584. -där man står runt en eld på natten.

 585. För att hålla sig varm
  ställer man sig på rätt avstånd.

 586. Om folk ställer sig så här...

 587. ...får man en sfär runt elden.

 588. Termiterna gör det med koldioxid.

 589. De bygger upp en barriär
  och bygger sedan inuti den.

 590. Det är fascinerande. Du har rätt-

 591. -jag är glad över
  att få jobba med forskare.

 592. Det är så det borde vara.
  Arkitekter måste jobba med forskare.

 593. Tack.

 594. Jag undrar över när du...

 595. Här borta!

 596. Jag antar att många
  av de tekniska lösningarna var nya.

 597. Det du gjorde hade inte gjorts förut.

 598. Jag undrar över hur säker du var
  på att det skulle fungera.

 599. Ingenjörer gör kalkyler
  för att förutspå saker.

 600. Fungerade det alltid?

 601. Eller kom du på det
  när strukturen var färdig?

 602. Ändrade du på saker efteråt?

 603. Det är ett stort problem.
  Ingenjörer är väldigt dyra.

 604. Vad gäller Eastgate
  kom jag överens med kunden-

 605. -att han skulle betala samma arvode
  till ingenjörerna som de skulle få-

 606. -för en luftkonditionerad byggnad
  om de ritade en utan.

 607. Jag hade tur,
  för det var lågkonjunktur i England.

 608. Det fanns gott om kapacitet i London.
  De jobbade gratis.

 609. Ove Arup måste ha förlorat pengar
  på Eastgate.

 610. Samma sak med CH2.

 611. Alla gillar att jobba med mig...

 612. ...men de förlorar alltid pengar.
  Jag säger: "Oroa er inte."

 613. "Det är en investering."

 614. Kostnaden är ett stort problem.
  Jag jobbar i Perth just nu.

 615. Det är en duktig entreprenör
  som vill bygga en grön byggnad-

 616. -med återanvänt material.

 617. Vi sitter i ett rum
  och taxametern bara far i väg...

 618. Ingenjörerna kostar
  300 dollar i timmen. Galet!

 619. Det går inte att jobba så.
  För att svara på frågan...

 620. Kostnaden för FoU
  för att bygga nåt är enorm.

 621. I Kina jobbade jag
  för ett stort byggföretag.

 622. De bygger ett forskningscenter
  som är helt fantastiskt-

 623. -på att prova nya saker.
  Det är ett riktigt forskningscenter.

 624. Jag var där i två år.

 625. Man fick känslan
  av att ingen brydde sig.

 626. Det händer så mycket på andra ställen,
  och det är inget som prioriteras.

 627. "Forskning, än sen?
  Vi måste tjäna pengar!"

 628. Ingen brydde sig speciellt mycket
  om centret.

 629. Det är mycket viktigare än byggnader!
  Vi måste forska.

 630. Byggnader använder 50 %
  av den totala energin på vår jord-

 631. -och ingen forskar på det,
  förutom galningar som jag.

 632. Jag vill gärna
  att det här universitetet...

 633. ...undersöker speciellt CH2
  p.g.a. utrustningen där-

 634. -och Eastgate med.
  Det är ett bra tillfälle.

 635. De är levande experiment
  som kräver stor jobbinsats.

 636. -Vi samlar in data om den.
  -Ja.

 637. CH2 har 2 500 sonder i betongen
  som mäter temperatur-

 638. -och energi. Det är ett otroligt system.
  Ingen vet hur man gör det.

 639. Killarna som gjorde det
  har alla försvunnit. De gör andra saker.

 640. Men byggnaden står där.

 641. Vi har tid för en sista fråga.

 642. Särdragen för levande system är att de
  dör, och de behöver ständigt underhåll.

 643. Behöver dina kopior underhållas
  och hur lång livslängd har de?

 644. Det är livscykeln.

 645. Det är viktigt.
  Jag är mer intresserad nu-

 646. -av att skilja infrastrukturen...

 647. ...från det beboeliga rummet,
  för att få en annan livscykel.

 648. Vi river byggnader som vi inte gillar
  eller som har fel funktion.

 649. Det går åt enorma mängder energi
  och resurser.

 650. Vi kan inte fortsätta så.

 651. Livscykeln...
  Min dröm är en betongstruktur...

 652. ...förstärkt med kolfiber.

 653. Inuti finns tryckta beboeliga ytor-

 654. -som objektet här,
  gjort av en 3D-skrivare.

 655. Den här.

 656. Man gör ritningen tredimensionell
  och skriver ut den.

 657. Den har en livscykel på 50 år.

 658. Vi måste omvärdera
  hur vi bygger städer.

 659. Vi måste lägga mer pengar på
  infrastruktur och det offentliga rummet-

 660. -och mindre på...

 661. Det är dumt att ha ett litet bostadshus
  som har 37 andra ovanför sig.

 662. Det måste vara tjockare.

 663. Man måste ompröva infrastrukturen.

 664. Gatorna vi byggde tvådimensionellt
  måste göras tredimensionellt.

 665. -Tack.
  -Med det tackar vi Mick Pearce...

 666. ...för en intressant föreläsning.

 667. Översättning: Karin Tengroth
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bio-inspirerad arkitektur

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Energisnåla hus med naturen som modell. Arkitekten Mick Pearce från Zimbabwe har inspirerats av termitstackar som klarar stora temperaturskillnader. Han har också hämtat idéer från träd, skogar och DNA-spiraler, och menar att byggnader och städer borde byggas enligt naturens principer. Från arrangemanget Bioinspired energy conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Ämnen:
Teknik > Byggnadsteknik
Ämnesord:
Arkitektur, Byggnadsproduktion, Energieffektiva byggnader, Husbyggnad, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Härma naturen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bioinspiration

Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer, ger en bakgrund och förklaring till seminarierna i serien "Härma naturen". Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bio-inspirerad arkitektur

Arkitekten Mick Pearce från Zimbabwe har i sitt arbete inspirerats av termitstackar som klarar stora temperaturskillnader. Han menar att byggnader och städer borde byggas enligt naturens principer. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Från idé till verklighet

Biomimetiska innovationer står inför samma svårigheter som alla andra uppfinningar. Hur gör forskarna för att nå marknaden och uppnå något hållbart? Andrew Copestake visar hur gapet mellan forskning och näringsliv kan överbryggas. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den fantastiska mitokondrien

Världens minsta och mest komplicerade maskin. I cellens kraftverk, mitokondrien, omvandlas mat till energi. Fysiologiprofessorn David Nicholls berättar vad vi kan lära från nanomotorerna som finns i biljontals mitokondrier i kroppen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Muskelns energisystem

Vad får en gepard att springa i 100 km/tim, och hur kan en pytteliten gräshoppas lyftkraft motsvara 1,5 kilo? Fysiologiprofessor Alf Månsson visar hur olika fibrer, funktioner och ämnen samarbetar i musklernas egna motorer. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Småskalig energiomvandling

Forskarna inspireras av hur levande varelser och levande system hanterar energi. Juan Parrondo, professor i teoretisk fysik vid Universidad Complutense i Madrid, talar bland annat om stokastisk termodynamik, brownsk rörelse och synkronisering av nanomaskiner. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Aerodynamik hos fåglar och flygplan

Geoff Spedding är professor i zoologi och arbetar med flyg- och maskinteknik. Han menar att traditionell flygplansform inte är optimal. Med inspiration från naturen skulle man med små justeringar, exempelvis små hål i vingen, kunna öka flygkapaciteten. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den energieffektiva myrspoven

Varför kan vissa fåglar flyga så långt? Myrspoven flyger mellan Alaska och Nya Zeeland på åtta dagar utan matrast. Öivind Andersson är professor i förbränningsmotorer och har jämfört fågelns effektivitet med en dieselmotors. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Värmeväxling i djur och maskiner

Kängururåttan har en effektiv värmeväxling i nosen för att inandningsluften ska få rätt temperatur och fuktighet oberoende av utomhusklimatet. Kan detta ge inspiration till värmereglering i byggnader? Christoffer Johansson, forskare i evolutionär ekologi, berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hästar och traktorer i jämförelse

Traktor eller häst - vilket är det mest energieffektiva och miljövänliga alternativet? Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, jämför utifrån olika perspektiv. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Fettsyror och djurens ämnesomsättning

Varför lever en mus bara i tre år och en människa i nästan hundra? Biologiprofessor Tony Hulbert har studerat ämnesomsättning och olika fettsyrors betydelse för energi, hälsa och livslängd. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Energi, hälsa och livslängd

Snabbare hjärtfrekvens och ämnesomsättning betyder ofta kortare liv, men det gäller inte fåglar. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, visar på skillnader mellan däggdjur och andra djur. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Kan fåglar få diabetes?

Världen står inför en allvarlig fetmaepidemi med en lavinartad ökning av diabetes som följd. Cecilia Holm, professor i molekylär endokrinologi vid Lunds universitet, är en av forskarna som undersöker om vi kan lära oss något av fåglars fysiologiska egenskaper. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hur avbildas ämnesomsättning?

När forskarna studerar energiomvandling i biologiska system kan de välja olika vägar. Tekniken öppnar nya möjligheter till digital och visuell analys. Forskarna Hindrik Mulder och Carina Siversson berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Diskussion om framtiden för bio-inspiration

Frågor och idéer som kommit fram under seminariet om biomimetik - Härma naturen - diskuteras av forskarna David Nicholls, Geoff Spedding, Tony Hulbert, Alf Månsson och arkitekten Mick Pearce. Moderator: Olga Göransson. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Vems är skulden när en robot gör fel?

Vilka beslut ska robotar programmeras att tas i vilka situationer? Hur ska till exempel en självkörande bil bestämma när det råder en värdkonflikt? Vems är ansvaret? Kan en robot fatta moraliska och etiska beslut? Michael Laakasuo, doktor i filosofi vid Helsingfors universitet och Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford, diskuterar ämnet. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss