Titta

UR Samtiden - Härma naturen

UR Samtiden - Härma naturen

Om UR Samtiden - Härma naturen

Blommor, fåglar, fiskar, myror - i naturen finns många kloka lösningar som vi kan lära oss av. Biomimik är ett växande forskningsområde där forskarna inspireras av naturen. På Pufendorfinstitutets tvärvetenskapliga energiseminarium möts forskare inom biologi, fysiologi, zoologi, teknik och medicin för att presentera och diskutera idéer och inspiration från naturen som kan bidra till nya metoder för energiomvandling. Arrangemangets originaltitel: Bioinspired Energy Conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i Lund 10-11 juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Härma naturen : Aerodynamik hos fåglar och flygplanDela
 1. Välkomna till dag två av detta
  symposium om energiomvandling.

 2. Jag heter Johan Revstedt. Jag
  kommer att leda detta morgonpass-

 3. -med titeln "Tekniska aspekter
  av organismers energiomvandling".

 4. Morgonens första talare
  är Geoff Spedding.

 5. Geoff är ordförande
  på institutionen för flygmekanik-

 6. -på University of Southern California
  i Los Angeles.

 7. Han jobbar
  med geofysisk hydromekanik-

 8. -och studerar
  kännetecken för ubåtars kölvatten.

 9. Han har länge samarbetat
  med vindtunnelgruppen i Lund-

 10. -som leds av Anders Hedenström.

 11. Han forskar även på aerodynamik
  hos småskaliga flygplan-

 12. -och det är vad morgonens föreläsning
  handlar om.

 13. -Varsågod, dr Spedding.
  -Tack.

 14. Det är kul att vara här.
  Jag vill tacka arrangörerna-

 15. -för att ha samlat
  en så intressant grupp-

 16. -och för att de vågar
  genomföra det här programmet.

 17. Det är inspirerande.

 18. Min föreläsning berör knappt
  naturinspirerad energiomvandling.

 19. Det blir er uppgift.

 20. Jag ska prata om
  flygplan med fast vingkonstruktion.

 21. Ni får sen fundera över
  hur detta kan kopplas till biologin.

 22. Vi får se hur det går.

 23. Det här fotot på en tornseglare
  är det sista ni får se av fåglar.

 24. Hädanefter ska jag prata om flygplan.
  Upplägget är så här:

 25. Jag ska först prata om
  aerodynamiska problem som uppstår-

 26. -med små, moderna,
  obemannade flygplan.

 27. För två forskarelever sen
  beslöt jag mig för-

 28. -att hitta den enklaste flygande vingen
  som funkar i liten skala.

 29. Den flygande vingen
  är ungefär så här stor.

 30. Hur gör man den mest effektiva vingen
  i den här storleken?

 31. Vilken form ska den ha?
  Vilken profil ska den ha?

 32. Det vet vi pinsamt nog
  fortfarande inte-

 33. -av en mycket intressant anledning.

 34. Flödesmekaniken blir otroligt
  komplicerad i den här skalan.

 35. Aerodynamiken hos nåt i den här
  storleken är mer komplicerad-

 36. -än den hos en Boeing 747
  eller en bananfluga.

 37. Jag valde perverst nog
  att forska på det här området-

 38. -och det är vad vi ska prata om
  i första delen av föreläsningen.

 39. I andra delen ska jag kort beröra
  större flygplan.

 40. Den här köpte jag på flygplatsen
  på vägen hit.

 41. Det är en Airbus A 380.

 42. Varför har den
  den här formen?

 43. Är det den bästa möjliga formen?
  Hur kan vi avgöra det?

 44. Vi hörde förut
  vilka tokiga energienheter det finns.

 45. Energienheten
  som flygindustrin gillar-

 46. -är "megajoule
  per tillgängliga säteskilometer".

 47. 1960 hade man 3 megajoule
  per tillgängliga säteskilometer.

 48. År 2000 hade man 1.

 49. Flygplan har blivit
  tre gånger så effektiva på 40 år.

 50. Men effektiviseringen
  har inte följt bränsleprisutvecklingen.

 51. I september 2012
  rapporterade USA:s generalinspektion-

 52. -att 35 % av flygbolagens kostnader
  gick till bränsle 2011.

 53. Flygindustrin har
  otroligt höga omkostnader-

 54. -och små vinstmarginaler.

 55. Skillnader i energiåtgång,
  i dollar och liter bränsle-

 56. -kan innebära skillnaden
  mellan ett flygbolags liv och död.

 57. I samma rapport nämndes
  att sen 2000-

 58. -har 50 amerikanska flygbolag
  begärts i konkurs.

 59. Det är en pressad bransch-

 60. -som behöver de mest optimala
  lösningarna för att överleva.

 61. Det kan finnas paralleller
  för andra flygfarkoster.

 62. Det är viktigt att nämna grundläggande
  egenskaper och enheter-

 63. -som används för att mäta
  effektiviteten i lufttransport.

 64. Det här visar hur man ska förhålla sig
  till luftfarkosternas storlek.

 65. Tänk er en kropp tyngre än luft-

 66. -som har en given längd
  och flyger med hastigheten U.

 67. Allt flyger med hastigheten U,
  sa en professor en gång.

 68. Hastigheten är U.

 69. Luftens densitet är ρ
  och dess viskositeten är u.

 70. Ur dessa egenskaper
  kan man räkna fram "Reynoldstal".

 71. Reynoldstalet saknar enhet-

 72. -och uttrycker
  kraften hos massan i rörelse-

 73. -i given hastighet och storlek,
  gentemot den bromsande friktionen.

 74. Inom det konventionella flyget-

 75. -är farkosternas hastighet
  och storlek väldigt höga.

 76. Storheterna U och c får så höga
  värden i relation till viskositeten-

 77. -att man nästan kan bortse från den.

 78. Då får vi höga
  och nästan oändliga Reynoldstal-

 79. -där vi kan formulera teorier
  som fungerar ganska bra.

 80. För att se om viskositeten är oändlig-

 81. -vid oändligt små
  och oändligt stora Reynoldstal-

 82. -jämför vi
  små och stora flygande föremål.

 83. Reynoldstalet för en Boeing 747-

 84. -som flyger på marschhöjd i marschfart
  är runt 50 miljoner.

 85. Det är i stort sett oändligt,
  så teorierna funkar bra.

 86. Här är Reynoldstalet för en duva.

 87. Om man bortser från
  att de har olika form-

 88. -så är Reynoldstalet
  tusen gånger lägre.

 89. Därför funkar inte flygplan
  av den här storleken som vi tror.

 90. Tänk på vilka krafter som verkar
  på en kropp som rör sig genom luften.

 91. Vissa av dagens föreläsningar
  tar upp olika transportmekanismer-

 92. -och samma sak gäller för alla.

 93. En vinge har ytan S, och den rör sig
  genom luften i hastigheten U.

 94. Det är samma sak som att stå stilla
  när luften rör sig med hastigheten U.

 95. Krafterna som verkar på den vingen
  är proportionella till vingarean.

 96. Om man dubblerar arean
  dubblerar man krafterna.

 97. Krafterna är även proportionella
  till U i kvadrat.

 98. Det är kostsamt att röra sig snabbt.

 99. Kombinerar vi dem
  får vi den här ekvationen.

 100. Krafterna som verkar på vingen-

 101. -är proportionella
  till vingarean gånger q.

 102. Det är Bernoullis ekvation
  med en halv ρ gånger U i kvadrat.

 103. Vi väntar oss att alla krafter
  som verkar på luftfarkoster-

 104. -är proportionella till qS.

 105. Därför kan vi göra följande:

 106. Vi kan försöka hitta det optimala
  lyftkraft/luftmotstånd-förhållandet-

 107. -genom att jämföra
  olika former och storlekar.

 108. Vi tar en kropp som är tyngre än luft.

 109. På den verkar vikten W neråt.

 110. Om kroppen flyger i hastigheten U-

 111. -och vingen har en viss vinkel
  mot luftströmmen-

 112. -vill man ha lyftkraften L
  som motsvarar vikten.

 113. Då befinner vi oss i stabil planflykt.

 114. Det gör vi
  till priset av luftmotståndet D-

 115. -vilket verkar vinkelrät mot L.

 116. För att balansera luftmotståndet D
  behövs dragkraft T.

 117. Den får vi från motorerna
  och det är där bränslet förbränns.

 118. Problemen med stora och små
  flygplans effektivitet-

 119. -är att för ett givet L
  minimera dragkraften-

 120. -vilket är det samma som
  att minimera luftmotståndet.

 121. Man vill se förhållandet mellan dem.

 122. Dessa siffror kommer att återkomma
  ofta under föreläsningen.

 123. Alla krafter är proportionella till qS.

 124. Man kan därför dividera lyftkraft
  och luftmotstånd med qS.

 125. Då får man lyftkraftskoefficienten
  och luftmotståndskoefficienten.

 126. De visar hur bra en viss form är på
  att generera dessa krafter-

 127. -oberoende av hastighet,
  yta och storlek.

 128. Det enda som spelar roll
  är vingens form.

 129. Då vill man räkna fram förhållandet
  mellan dessa koefficienter-

 130. -därav fokus på
  lyftkraft/luftmotstånds-förhållandet.

 131. Det är vårt främsta mått
  på effektivitet-

 132. -som ni ska få se.

 133. Första delen behandlar
  problem med flyg i liten skala.

 134. Vi får våra anslag från dem som
  är intresserade av små flygfarkoster.

 135. Vi vill se huruvida dessa kunskaper-

 136. -kan appliceras
  på föremål i liknande storlek.

 137. Den här grafen kombinerar
  de två talen vi har pratat om:

 138. Lyftkraft/luftmotstånds-förhållandet
  som en funktion av Reynoldstal-

 139. -för olika flygfarkoster.

 140. Vi bortser från skillnader
  mellan jämna och ojämna bärytor.

 141. Till höger om den här linjen
  är det ganska enkelt.

 142. Här har vi 747:or
  med Reynoldstal på 50 miljoner.

 143. Prestandan förändras inte nämnvärt
  av storleken.

 144. Men se vad som händer
  i mindre skala, här borta-

 145. -med Reynoldstal under 100 000.

 146. Vi är antingen här eller där-

 147. -och det tycks bero på
  små skillnader i miljön-

 148. -eller i formen på det föremål
  som ska flyga.

 149. Och det är där jag har forskat
  de senaste åtta åren.

 150. Jag tycker att det är roligt-

 151. -att laborera
  mellan dessa märkliga Reynoldstal.

 152. Jag skulle ha använt ett typsnitt
  som liknade rinnande blod.

 153. Otroligt märkliga saker sker
  vid dessa dimensioner.

 154. Här är de första siffrorna jag visar.

 155. De kommer från noggrant utförda
  vindtunnelsexperiment.

 156. Längst upp till vänster i grafen...

 157. ...blir jag påmind om
  att nämna en sak.

 158. Våra vingar var datortillverkade
  med mycket små toleranser.

 159. De tog 1,5 dag att tillverka.

 160. Fluktuationerna i vindhastigheten
  var mycket små-

 161. -och vi hade goda möjligheter
  att mäta små värden.

 162. Det finns anledning att tro
  på siffrorna från detta svåra område.

 163. Här ser ni lyftkraftskoefficienten
  och luftmotståndskoefficienten.

 164. Här är lyftkraft och här är luftmotstånd
  vid olika Reynoldstal.

 165. I liten skala-

 166. -motsvarande de största flygande
  insekterna eller de minsta fåglarna-

 167. -är kurvan C-formad-

 168. -för olika anfallsvinklar hos vingen.

 169. Det är intressant.

 170. Den maximala lyftkoefficienten
  är rätt låg på 0,6.

 171. När man ökar Reynoldstalet
  händer inget förrän i detta område.

 172. Vid Reynoldstal på 30 000-60 000
  börjar det hända saker.

 173. De tycks följa den här kurvan-

 174. -men hoppar sen till helt andra värden-

 175. -bara av 0,5 grads förändring
  av anfallsvinkeln.

 176. Varje punkt kommer från sex
  olika experiment gjorda olika dagar-

 177. -vid olika tider på dygnet.

 178. Vi har både ökat och minskat
  anfallsvinkeln.

 179. Mått och mätvärden
  har samma felmarginal-

 180. -så vi tror på varenda punkt.

 181. Vi är intresserade av vad som händer
  mellan dessa två punkter.

 182. Så här ser luftflödet ut.

 183. Flödet över bärytan har,
  i den här anfallsvinkeln före hoppet-

 184. -släppt från bärytan.

 185. Det här färglagda området-

 186. -mäter flödets lokala skjuvning.

 187. Skjuvningen visar att flödet
  har släppt halvvägs mot bakkanten.

 188. Det är därför den här bärytans
  prestanda försämras.

 189. Luftmotståndet ökar snabbt
  men man vinner ringa lyftkraft.

 190. Med 0,5 grads skillnad i anfallsvinkeln
  får vi den här kurvan.

 191. Samma luftström över bärytan
  är först mer i oreda-

 192. -men ligger kvar
  mot bärytans ovansida.

 193. Vi ökar lyftkraftskoefficienten och
  minskar luftmotståndskoefficienten.

 194. I vår jakt på lyftkraft
  kontra luftmotstånd-

 195. -så är det bra,
  om än väldigt oförutsägbart.

 196. Det vore väldigt trevligt
  om vi kunde kontrollera det här-

 197. -och det har vi försökt lära oss göra.

 198. I ett av våra större forskningsprojekt-

 199. -försöker vi skilja mellan S1-

 200. -som handlar om låg prestanda
  hos föremål med lågt Reynoldstal-

 201. -och S2 här uppe.

 202. Vi är intresserade
  av hoppet mellan dem...

 203. ...och kan kanske hitta
  paralleller i naturen.

 204. En sak man kan vänta sig-

 205. -är att flödet kan påverkas
  med akustiska medel.

 206. Vi har gjort ett antal försök-

 207. -där vi går från den ena extrempunkten
  till den andra med akustisk hjälp.

 208. Här är vårt experiment.

 209. Vi har en fast vingkonstruktion
  i en vindtunnel.

 210. Det enda intressanta här
  är den här "Solid drive"-högtalaren.

 211. De kan köpas på flygplatser.

 212. De gör om solida ytor
  till resonerande ytor.

 213. Man kan koppla den till mobilen-

 214. -ställa den på ett bord
  och använda bordet som högtalare.

 215. Dessa kan man fästa
  i väggen på en vindtunnel-

 216. -så att hela vindtunneln
  blir en resonanslåda.

 217. Det är ett enkelt sätt
  att akustiskt påverka ett flöde på.

 218. Vi fick en massa resultat,
  och jag tänker visa två.

 219. Möjligen synlig för dem längst fram
  men knappast för nån annan-

 220. -är en tunn mörk linje.

 221. Den lämnar bärytan här, men inte här.

 222. Men till och med ni längst bak-

 223. -kan se att luftflödet till vänster
  skiljer sig från det högra.

 224. Skillnaden är att vi har slagit på
  högtalaren vid 800 Hz.

 225. Vi har gått från S1 till S2-

 226. -genom att surra
  med en viss frekvens.

 227. Ljudet behöver inte ha hög amplitud.

 228. Det är ett effektivt sätt-

 229. -att kontrollera luftflödet
  vid den här storleken.

 230. Man kan variera frekvens, fe,
  och ljudvolym, d.v.s. amplitud-

 231. -och laborera med lyftkrafts-
  och luftmotståndskoefficienterna-

 232. -med akustisk hjälp.

 233. Men det är orealistiskt-

 234. -för flygplan flyger inte
  inuti en låda med högtalare i.

 235. Målet var att göra en vinge
  med små högtalare i.

 236. Det var ett steg på vägen mot det här.

 237. Det här är vad vi vill kolla.

 238. Det är en vinge
  med håligheter i ovansidan-

 239. -som vi monterade små högtalare i.

 240. Såna sitter i hörlurar och hörapparater.

 241. Det är 30 x 120 högtalare...

 242. Förlåt, 6 x 120 högtalare.
  Man kan se vissa av dem.

 243. De avger ljudvågor
  genom de här öppningarna-

 244. -som är 0,5 mm i diameter.

 245. Titeln har hittills varit
  "Aerodynamisk effektivitet"-

 246. -och går nu över till
  "Lyckträff med musikaliska vingar".

 247. Lyckträffen snubblade vi verkligen över
  av en slump.

 248. Det jag nu ska berätta-

 249. -rör skrotningen och återupplivningen
  av en students avhandling.

 250. Här är den.

 251. Vi ville kolla
  så att vingen funkade likadant.

 252. Här är en solid vinge utan hål-

 253. -och här är vårt standardresultat
  med lyftkraft kontra luftmotstånd.

 254. Kurvan är C-formad
  men hoppar sen upp i ett annat läge-

 255. -beroende på
  den till synes stabila övergången-

 256. -från S1 till S2
  som vi vill kunna styra.

 257. Studerar man lyftkraft/luftmotstånd
  kontra anfallsvinkel-

 258. -får man stora hopp efter nedgången.

 259. Så här ser det ut när man använder
  vingarna med 0,5 mm-hål.

 260. Luftflödet förändras totalt-

 261. -bara genom att det är hål i vingarna.

 262. Här är studenten
  vars avhandling gick upp i rök.

 263. Gesten kanske är copyrightskyddad
  så jag ritade själv.

 264. Hur ska man kunna undersöka
  hur ljud påverkar de olika tillstånden-

 265. -när redan hålen i vingen
  har förändrat läget.

 266. Men då tänkte vi försöka laborera
  med antalet hål.

 267. Här är lyftkraft och luftmotstånd
  med öppna hål-

 268. -och här är bara vissa öppna.
  Man når olika mellanlägen.

 269. Bara genom att öppna och stänga hål-

 270. -kan man få olika kurvor
  mellan extrempunkterna S1 och S2.

 271. Man kan öppna olika många hål
  på vingens olika sidor-

 272. -och därmed styra vingen.

 273. Avhandlingen återupplivades
  med ett kapitel som tog en stor omväg.

 274. Vi kollade vidare på
  hur man kunde slippa effekten-

 275. -genom att lägga ett membran
  över hålen.

 276. Det visade sig ge
  mycket intressanta resultat.

 277. Vi kan kontrollera flödet
  över vingen med hål i lokalt.

 278. Vid en rad med öppna hål-

 279. -skiljer sig luftflödet avsevärt
  från flödet vid raden bredvid.

 280. Vi får ett slags digital kontroll
  över det lokala luftflödet.

 281. Nära öppna hål ger flödet hög lyftkraft-

 282. -men nära stängda hål,
  eller inga hål alls, stannar det i S1.

 283. S1 är här och S2 är där.

 284. Vi har lokal kontroll över luftflödet,
  och det visar sig-

 285. -att den perforerade vingen
  funkar som en Helmholtzresonator.

 286. Om man blåser över öppningen
  på en flaska får man en ton.

 287. Tonen uppstår
  genom resonans i utrymmet.

 288. Det var vad vi av en slump gjorde
  med vingen.

 289. Det funkar som en tvärflöjt
  eller en lergök.

 290. Jag hade kunnat spela på en tvärflöjt
  eller vingen för att visa er.

 291. Man kan förändra vingens
  aerodynamiska egenskaper lokalt-

 292. -bara genom att öppna och stänga hål.

 293. Vi kan välja tonhöjd och amplitud
  på signalerna.

 294. Vi har styrt båda
  genom att variera hålets storlek.

 295. Det borde därför vara möjligt
  att återgå till ursprungstesen.

 296. Om hålen
  agerar som Helmholtzresonatorer-

 297. -och avger ljudvågor av en viss
  frekvens som påverkar luftflödet-

 298. -kan vi ersätta dem med en ljudkälla
  med samma frekvens.

 299. Det kanske blir en avhandling,
  för det funkar.

 300. Den här bilden
  ska förhoppningsvis övertyga er.

 301. Här är flödet utan påverkan, och här
  är flödet med en rad högtalare här-

 302. -med en frekvens på 800 Hz.

 303. Jag kan inte riktigt vissla 800 Hz...
  Men det är en hörbar frekvens.

 304. Bärytor brukar i dessa hastigheter
  avge ljudvågor.

 305. Vi kan använda det för att reglera
  lyftkraft- och luftmotståndskoefficient.

 306. Nu kan vi välja frekvens-

 307. -och behöver därför inte
  ändra hålens dimensioner.

 308. Vi kan välja de mest effektiva
  frekvenserna och amplituderna-

 309. -och reglera lite vad vi vill.

 310. Här är ett till diagram med
  lyftkraft/luftmotstånds-förhållandet-

 311. -kontra olika geometriska placeringar
  av högtalare och inaktiva membran.

 312. Titta på de två översta kurvorna.
  De är efter akustisk påverkan-

 313. -från nio och fem högtalare.
  Skillnaden är inte så stor.

 314. Med korrekt balans
  mellan akustisk påverkan-

 315. -och passiv resonans
  från hål täckta av membran-

 316. -kan vi effektivt påverka flödet-

 317. -och få
  vilken av de här kurvorna vi vill.

 318. Förändringarna i lyftkraft
  och luftmotstånd är stora.

 319. Koefficienten ökar från 7 till 10.
  Det är 40 % ökning.

 320. Det räcker gott och väl för kontroll.

 321. Kontroll av flykt i liten skala
  är möjlig-

 322. -genom att påverka faktorer
  som bara förekommer in den skalan.

 323. Då kan vi justera effektiviteten
  som vi vill.

 324. I princip borde det vara möjligt
  att tillverka en flygande vinge-

 325. -som helt saknar kontrollytor
  och bara sjunger för sig själv.

 326. Sjung på vänster sida för att skeva
  och sjung i framkant för att stiga.

 327. Det borde gå att tillverka en vinge
  som flyger runt och nynnar.

 328. Jag vill dock inte sälja idén
  till flygvapnet-

 329. -för om fienden på marken
  sjunger fel låt, så störtar man.

 330. Men det är en intressant provbänk
  för att studera denna instabilitet.

 331. Det handlar om grundläggande
  mekanismer i hydromekanik-

 332. -som man helt har struntat i
  i litteraturen, av goda skäl.

 333. Nu kommer andra delen
  som handlar om storskaligt flyg.

 334. Varför har A 380:n den här formen?

 335. Här är några vanliga trafikflygplan.

 336. Till vänster ser ni en DC3:a.

 337. Det var det första kommersiellt
  gångbara passagerarplanet 1936.

 338. I mitten ser ni Boeing 707
  som lanserades 1958.

 339. Om man skulle beskriva
  skillnaden mellan dem-

 340. -så är svaret "ingen", bortsett från
  att de har olika motortyper.

 341. De har samma drag.

 342. Det är ett rör med vingar,
  några motorer och ett stjärtparti.

 343. 707:an och 747:an
  har samma konstruktion.

 344. Det har även A 380:n
  som kom för några år sen.

 345. Det har även Dreamlinern
  när den väl kommer.

 346. Frågan är om det här
  är den bästa utformningen.

 347. Det finns tecken på att det inte är det.

 348. Varför ser planet ut som det gör?

 349. Jag får betalt för att göra så här...
  Planet flyger genom luften.

 350. Den aerodynamiska tyngdpunkten
  är här-

 351. -och tyngdpunkten är lite längre fram.

 352. Det flyger stabilt.

 353. Små skiftningar kan lätt justeras.

 354. Stabilisatorn ger planet
  ett stabilt nosläge.

 355. Om planet tippar så här
  korrigerar stabilisatorn det.

 356. Man behöver inte aktivt korrigera det.

 357. Det är bra för kontroll
  men det har sitt pris-

 358. -för man släpar med sig stjärtpartiet
  av bara den anledningen.

 359. Det innebär att kroppen
  måste vara lång och smal.

 360. Stjärtpartiet bör vara litet-

 361. -så kraften måste placeras
  långt från tyngdpunkten.

 362. Vridmomentet
  är lika med kraften gånger avståndet.

 363. Vi släpar ett litet stjärtparti
  långt bort från tyngdpunkten-

 364. -för att ge passiv stabilitet.

 365. Därför ser flygplan ut som de gör,
  som cigarrformade rör.

 366. Det är inte alls den aerodynamiskt
  mest effektiva formen-

 367. -och inte särskilt bra för packning
  av passagerare och lastpallar.

 368. Allt styrs av att man måste
  släpa med sig stjärtpartiet.

 369. Det finns tecken på
  att nåt inte är som det borde vara.

 370. Här är lastens massa
  kontra flygplanets massa-

 371. -för en 747:a.
  Det här är faktiskt en 777:a.

 372. Syftet med ett flygplan
  är att frakta saker från A till B.

 373. Lastens massa ska vara stor
  i relation till fraktmedlets massa-

 374. -men den är bara 12 % här.

 375. Man lägger det mesta av energin
  och bränslet på att frakta sig själv.

 376. Lasten utgör bara 12 % av vikten.

 377. Det är ingen bra situation.

 378. Här har vi annan statistik.

 379. Det är den totala arean-

 380. -på de ytor
  som inte bidrar aerodynamiskt-

 381. -kontra vingens area.

 382. I den bästa av världar
  skulle vi flyga i flygande vingar-

 383. -där man inte kompromissar
  med annat.

 384. Då är förhållandet 1.
  Men nu är det 2,5.

 385. Ytan på ett vanligt rörformat flygplan-

 386. -är 2,5 gånger så stor
  som den användbara ytan.

 387. Hur kan det vara optimalt?

 388. Vi kan omformulera frågan-

 389. -och ta ett flygplan vars utformning
  är uteslutande aerodynamisk.

 390. Det finns många anledningar till
  att flygplan har den form de har.

 391. Inom tävlingssegelflyget
  är aerodynamiken allt.

 392. Här är ett segelflygplan.

 393. Det är också ett rör med vingar.
  Det är likadant där.

 394. Vi kan se en liten pylon
  där piloten sitter-

 395. -två smala vingar och ett långt rör-

 396. -vars enda syfte är
  att bära upp stjärtpartiet.

 397. Tänk om man kunde
  slippa stjärtpartiet.

 398. Nu vet vi mer om
  hur man gör ytor med bra lyftkraft-

 399. -och utformar olika styrsystem-

 400. -och då menar jag inte
  snabba aktiva datorstyrda system.

 401. Vi behöver inget stjärtparti.

 402. Hur skulle det se ut
  om vi tog bort det? Så här, kanske?

 403. Då behövs inte
  den utdragna flygkroppen.

 404. Pylonen är stor nog för lasten,
  i det här fallet piloten-

 405. -och vi omformar vingarna så att de
  kan reglera stabilitet och kontroll.

 406. Här är min enkla film-

 407. -där två bildrutor
  visar de två olika formerna.

 408. Den vertikala och horisontella ytan
  är oförändrad-

 409. -och prestandan torde vara densamma.

 410. Varför använder vi då inte det här?

 411. Det här stjärtpartiet
  är det intressanta.

 412. Om man sätter en kort stjärt
  längst bak på den korta flygkroppen-

 413. -kan man göra kroppen
  mer aerodynamisk.

 414. Det idealiska är bara ett par vingar.

 415. Vi gjorde ett vindtunnelsexperiment
  med vår korta flygkropp-

 416. -med vingar och stjärtparti
  i konfigurationer man kunde variera.

 417. I vindtunneln mäter man luftflödet
  i olika tvärsnitt.

 418. En kropp påverkar en vätska med
  samma kraft som vätskan på kroppen.

 419. Det ena ger det andra.

 420. Sen tog vi data från ett otal experiment
  i olika konfigurationer-

 421. -och jämförde dem.

 422. Här är en sammanfattning
  av väldigt mycket data.

 423. Här ser man flödet
  bakom ett par vingar-

 424. -om man ligger på golvet
  och tittar uppåt.

 425. Mot er kommer
  en konstant nedåtström.

 426. Den vertikala hastigheten
  ger vingen lyftkraft.

 427. Man kan visa
  med en formel från 1923-

 428. -att det här är optimalfallet-

 429. -där nedåtströmmen är jämn
  utmed hela sträckan.

 430. Allt annat är sämre. När man
  ställer dit en kropp blir det sämre.

 431. Den vertikala hastigheten minskar,
  alltså minskar lyftkraften.

 432. Lyftkraft/luftmotstånds-förhållandet
  har försämrats-

 433. -för att vi har satt en kropp
  mellan vingarna.

 434. När man sätter dit stjärtpartiet
  blir det bättre.

 435. För den som iakttar strömmarna
  märks inte kroppen.

 436. Den aerodynamiska effektiviteten
  har ökat med hjälp av stjärtpartiet.

 437. Förlänger vi den
  börjar den ge bättre lyftkraft.

 438. Fördelarna med måsvingen går jag inte
  igenom, men det finns många.

 439. De rör aerodynamiken
  och konstruktionen som sådan.

 440. Var är då dessa konstruktioner?

 441. Varför ler vi alla åt en sån bild?
  Den ser lite fånig ut.

 442. Det är en ovanlig syn,
  men här är de.

 443. Bevisen finns runt oss.
  Vi har uppfunnit en fiskmås.

 444. Det visar förtjänsten
  med ett kort stjärtparti-

 445. -bakom en strömlinjeformad kropp.

 446. Vi kan därmed fastställa att dessa
  måsvingar verkar vara praktiska.

 447. Jag skäms inte för att säga
  att alla flygplan borde se ut så här.

 448. Flygplan borde se ut som fiskmåsar.

 449. Det gäller stora maskiner
  såväl som små.

 450. Varför fortsätter vi då
  att bygga rör med vingar?

 451. Den här delen
  har lite med workshopen att göra.

 452. När kan goda idéer
  omsättas i praktiken?

 453. Många har gjort flygande vingar.

 454. Det här är Northrop YB-49
  från 40-talet. Den funkar utmärkt.

 455. Här är de under produktion 1949.

 456. Men efter en strid mellan Northrops
  chef och flygvapenministern-

 457. -som ville flytta tillverkningen
  till en kompis fabrik i Nebraska-

 458. -sa flygvapnet upp beställningen
  och lät förstöra alla flygplan.

 459. De höggs upp och smältes ner.
  Det är en av anledningarna till-

 460. -att vi inte har såna här
  mer effektiva flygplan.

 461. Militären, som har pengarna
  och utvecklingsmöjligheterna-

 462. -kan tillverka flygande vingar.
  Här är Stealth-bombaren.

 463. Det finns många liknande projekt
  som ännu är under utprovning.

 464. Här är ett Blended Wing Body-plan
  som fortfarande är under utprovning.

 465. Jag vill avslutningsvis visa er en bild-

 466. -på alla Blended Wing Body-flygplan
  som har föreslagits.

 467. Man behöver inte se några detaljer.

 468. Det här är ett transportflygplan
  som utvecklas inom EU.

 469. De här planen utvecklades
  av Sovjetunionen och senare Ryssland.

 470. Det här är BWB-plan
  som Boeing har föreslagit.

 471. Men vi flyger inga av dem.

 472. Genom dessa konstruktioner
  skulle man spara över 25 % bränsle.

 473. Hur kan flygbolag gå i konkurs-

 474. -när de skulle kunna spara in
  25 % av bränslekostnaderna?

 475. Det här är min favoritbild.

 476. Det här är en Boeing 747
  och det här är en C-160-

 477. -som drivs av fyra kärnkraftsaggregat.

 478. Det är 182 jetutblås i vingarna-

 479. -för vertikal start och landning.

 480. Flygplanskonstruktörer
  kan hitta på lite vad som helst-

 481. -men det räcker inte med bra idéer
  för att sätta igång produktion.

 482. Vi tycker att alla
  borde använda måsvingen.

 483. Vi kan inte förkasta idén,
  så det är värt att överväga.

 484. Här är slutsatserna
  av denna föreläsning om S1 och S2.

 485. Det krävs särskilda mekanismer
  för att styra småskaliga flygplan.

 486. Man förstår dem inte helt, men man
  kan försiktigt börja utnyttja dem.

 487. Den i dag dominerande konfigurationen
  bland flygplan-

 488. -röret med vingar, är inte optimal.

 489. Vi kan kanske hitta bättre
  konstruktioner, eller kanske inte.

 490. Tillverkning och användning av flygplan
  är en högriskbransch.

 491. Varken Airbus eller Boeing
  har råd att begå stora misstag.

 492. Det bästa är att vi bygger
  ett glidflygplan och vinner tävlingar.

 493. På det sättet kanske vi kan introducera
  flygplan med måsvingar.

 494. Glöm nu inte att fundera på-

 495. -hur det här är relaterat till natur-
  inspirerad energiomvandling. Tack.

 496. Tack för en mycket intressant
  föreläsning.

 497. Jag hoppas ni har många frågor.

 498. Innan ni frågar, ställ er gärna upp
  och vänta på mikrofonen.

 499. Det är alltså min hemläxa.

 500. Bärytor är även viktiga i vindkraftverk.

 501. Är de småskaliga egenskaperna
  relevanta-

 502. -för att göra små vindkraftverk
  mer effektiva?

 503. Jag tror det,
  men jag vet inte riktigt hur.

 504. Svaret är ja, men jag har inte
  undersökt det området än.

 505. Det här är lite galet.

 506. Vi är ganska säkra på att termitstackar
  med hål högst upp är resonatorer.

 507. Jag glömde att nämna att lergöken
  liknade en termitstack.

 508. Vi undersöker det för närvarande.

 509. Det är inte alls galet.
  Eller så är vi båda galna...

 510. Fler frågor?

 511. Jag har en fråga.

 512. Jag är fascinerad
  av vingen och resonansen.

 513. Gör det nån skillnad-

 514. -vilken frekvens man använder?

 515. Resonansfrekvensen är väl
  en funktion av vingtjockleken?

 516. Ja. Frekvensen är mycket viktig.

 517. Frekvenserna måste påverka
  flödets naturliga instabilitet.

 518. 800 Hz kanske funkar,
  men då gör 790 Hz inte det.

 519. Frekvensen är viktig.

 520. Det beror lite på vingens
  och hålens form, men svaret är ja.

 521. Tricket är att använda det för styrning
  genom att ändra dimensioner-

 522. -eller frekvenser
  hos en aktiv ljudkälla.

 523. Skulle det medföra restriktioner
  på utformningen av sådana vingar?

 524. Det är mer praktiskt
  att använda aktiva högtalare-

 525. -där man sen justerar frekvensen.

 526. Det funkar nog för de flesta vingformer
  i den skalan.

 527. Till och med för mitt vikta papper...

 528. Jag har en fråga, och jag tänker inte
  ens låtsas att jag har förstått allting.

 529. -Jag ber om ursäkt för det.
  -Nej, felet är mitt.

 530. Jag är intresserad
  av den vetenskapliga processen.

 531. Vad fick er att borra hålen i vingarna?

 532. Hur gick ni från högtalarna till hålen?
  Hur tänkte ni?

 533. Ursprungligen använde vi ljud
  i vindtunneln.

 534. Vi insåg
  att det inte var särskilt praktiskt-

 535. -och ville pröva lokala ljudkällor.

 536. För att kunna montera
  många små högtalare i vingen-

 537. -så måste man ha hål i vingarna,
  och då borrade vi dem.

 538. Då såg vi att vi redan hade förändrat
  luftflödets egenskaper.

 539. Den vetenskapliga processen
  spårade ur-

 540. -när vi gjorde ett nödvändigt ingrepp.

 541. Då upptäckte vi vad som hände
  och hur man kunde styra det.

 542. Jag undrar om den akustiska effekten
  på dessa krafter-

 543. -kan ske i dagens flygplan-

 544. -och orsaka farlig instabilitet.

 545. Nej, lyckligtvis inte.

 546. Fenomenet förekommer
  enbart mellan dessa Reynoldstal-

 547. -där vi försöker bygga
  småskaliga obemannade farkoster-

 548. -och där fåglar och fladdermöss verkar.

 549. Det är specifikt för den storleken.

 550. Det funkar varken
  för mindre eller större storlekar.

 551. De flygplan vi flyger i-

 552. -är immuna
  mot den typen av störningar.

 553. Finns det några belägg för
  att fjädrarna på en fågel-

 554. -vibrerar likartat
  eller skapar instabilitet på ytan-

 555. -som motsvarar hålen?

 556. Nej, men det är en utmärkt fråga
  som jag gärna spekulerar kring.

 557. Hur påverkar
  en vinges genomtränglighet?

 558. Vingens flexibilitet
  kan vara en passiv resonator.

 559. Det är saker som vi ännu
  har framför oss att undersöka.

 560. Skulle det vara möjligt
  att konstruera en rörlig vinge-

 561. -och skulle det i så fall
  bidra till effektiviteten?

 562. Svaret på första frågan är ja.

 563. Det är numera ganska enkelt
  att konstruera rörliga vingar-

 564. -med sömlös rörelse
  mellan de olika delarna.

 565. Men hur mycket ska vingarna röra sig?

 566. Ska de röra sig för att styra
  eller ska de flaxa?

 567. Vingar ska kanske flaxa
  i en viss storlek-

 568. -när styrning, lyftkraft och framdrift
  blir viktiga.

 569. Men jag tror att de flygplan
  som vi i dag flyger i inte bör flaxa.

 570. Så svaret är ja och nej.

 571. Alla experiment
  är alltså gjorda i vindtunnel-

 572. -där det lilla flygplanet
  sitter fastmonterat?

 573. Det gör det lätt
  att kontrollera förutsättningarna.

 574. Men hur skulle det funka
  i verkligheten...?

 575. Jag är lite okunnig, men det verkar
  som om ett flygande flygplan-

 576. -rör sig under mer varierade
  och oförutsägbara förhållanden.

 577. Måste man ändra frekvensen
  hela tiden?

 578. Skulle det funka i verkligheten?

 579. Det är en bra fråga. Det stämmer
  att mekanismerna bara funkar-

 580. -under noggrant
  kontrollerade förhållanden.

 581. Men man flyger ofta
  genom stilla luft i verkligheten-

 582. -men det finns även lägen
  när man inte gör det.

 583. Inget från första delen
  är relevant för dessa situationer.

 584. Det är irrelevant för vingar
  så länge det inte rör ljudfrekvensen-

 585. -och jag tror inte att det är relevant
  för rörliga vingar.

 586. Vi använder vingens egenheter
  som en provbänk-

 587. -för att studera flödets instabilitet.

 588. Det stämmer att konstruktionerna
  kan vara opraktiska.

 589. Det är mycket möjligt.

 590. En fråga till längst bak...

 591. Jag undrar om hålen...
  Jag har designat betongtak.

 592. Taket får inte ha en jämn yta-

 593. -för då får vi propellerströmmar
  när vi öppnar takfönstret.

 594. Man vill ha turbulens.

 595. Jag har precis ritat
  ett tak med hål i.

 596. Jag antar att det kommer att vara
  mer effektivt än en slät yta.

 597. Hålen måste på nåt sätt
  påverka luftflödet-

 598. -på ett eller annat sätt.

 599. Det beror på hur stora hålen är och
  om de är slutna undertill eller inte.

 600. Hål påverkar luftflöde över ytor
  på olika sätt.

 601. Om hålet är relativt stort
  jämfört med störningarna i flödet-

 602. -kan man få olika resultat
  som kan både hjälpa och stjälpa.

 603. Det är möjligt att hålen-

 604. -stör flödet så att det stannar
  vid ytan, och det är väl det ni vill?

 605. -Vi vill avleda värmen från betongen.
  -Ni vill ha samma flöde som vi.

 606. Det är intressant.
  Det vore intressant att se lite siffror.

 607. -Det kan du få.
  -Bra.

 608. Vi måste nog gå vidare.
  Tack återigen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Aerodynamik hos fåglar och flygplan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det mest effektiva vore att resa i bara flygande vingar. Flygindustrin behöver nya, energieffektiva lösningar. Det säger Geoff Spedding, professor i zoologi från Kalifornien, som arbetar med flyg- och maskinteknik. Han menar att traditionell flygplansform inte är optimal vare sig aerodynamiskt eller ur bekvämlighetssynpunkt. Med inspiration från naturen skulle man med små justeringar, exempelvis små hål i vingen, kunna öka flygkapaciteten. Från arrangemanget Bioinspired energy conversion - can we find cross-boundary approaches in energy-related research? Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Ämnen:
Fysik > Fysik och teknik, Teknik > Transportmedel och kommunikationer
Ämnesord:
Aerodynamik, Kommunikationer, Luftfarkoster, Mekanik, Naturvetenskap, Teknik, Transportmedel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Härma naturen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bioinspiration

Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer, ger en bakgrund och förklaring till seminarierna i serien "Härma naturen". Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Bio-inspirerad arkitektur

Arkitekten Mick Pearce från Zimbabwe har i sitt arbete inspirerats av termitstackar som klarar stora temperaturskillnader. Han menar att byggnader och städer borde byggas enligt naturens principer. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Från idé till verklighet

Biomimetiska innovationer står inför samma svårigheter som alla andra uppfinningar. Hur gör forskarna för att nå marknaden och uppnå något hållbart? Andrew Copestake visar hur gapet mellan forskning och näringsliv kan överbryggas. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den fantastiska mitokondrien

Världens minsta och mest komplicerade maskin. I cellens kraftverk, mitokondrien, omvandlas mat till energi. Fysiologiprofessorn David Nicholls berättar vad vi kan lära från nanomotorerna som finns i biljontals mitokondrier i kroppen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Muskelns energisystem

Vad får en gepard att springa i 100 km/tim, och hur kan en pytteliten gräshoppas lyftkraft motsvara 1,5 kilo? Fysiologiprofessor Alf Månsson visar hur olika fibrer, funktioner och ämnen samarbetar i musklernas egna motorer. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Småskalig energiomvandling

Forskarna inspireras av hur levande varelser och levande system hanterar energi. Juan Parrondo, professor i teoretisk fysik vid Universidad Complutense i Madrid, talar bland annat om stokastisk termodynamik, brownsk rörelse och synkronisering av nanomaskiner. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i juni 2013.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Aerodynamik hos fåglar och flygplan

Geoff Spedding är professor i zoologi och arbetar med flyg- och maskinteknik. Han menar att traditionell flygplansform inte är optimal. Med inspiration från naturen skulle man med små justeringar, exempelvis små hål i vingen, kunna öka flygkapaciteten. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Den energieffektiva myrspoven

Varför kan vissa fåglar flyga så långt? Myrspoven flyger mellan Alaska och Nya Zeeland på åtta dagar utan matrast. Öivind Andersson är professor i förbränningsmotorer och har jämfört fågelns effektivitet med en dieselmotors. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Värmeväxling i djur och maskiner

Kängururåttan har en effektiv värmeväxling i nosen för att inandningsluften ska få rätt temperatur och fuktighet oberoende av utomhusklimatet. Kan detta ge inspiration till värmereglering i byggnader? Christoffer Johansson, forskare i evolutionär ekologi, berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hästar och traktorer i jämförelse

Traktor eller häst - vilket är det mest energieffektiva och miljövänliga alternativet? Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, jämför utifrån olika perspektiv. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Fettsyror och djurens ämnesomsättning

Varför lever en mus bara i tre år och en människa i nästan hundra? Biologiprofessor Tony Hulbert har studerat ämnesomsättning och olika fettsyrors betydelse för energi, hälsa och livslängd. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Energi, hälsa och livslängd

Snabbare hjärtfrekvens och ämnesomsättning betyder ofta kortare liv, men det gäller inte fåglar. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, visar på skillnader mellan däggdjur och andra djur. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Kan fåglar få diabetes?

Världen står inför en allvarlig fetmaepidemi med en lavinartad ökning av diabetes som följd. Cecilia Holm, professor i molekylär endokrinologi vid Lunds universitet, är en av forskarna som undersöker om vi kan lära oss något av fåglars fysiologiska egenskaper. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Hur avbildas ämnesomsättning?

När forskarna studerar energiomvandling i biologiska system kan de välja olika vägar. Tekniken öppnar nya möjligheter till digital och visuell analys. Forskarna Hindrik Mulder och Carina Siversson berättar. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Härma naturen

Diskussion om framtiden för bio-inspiration

Frågor och idéer som kommit fram under seminariet om biomimetik - Härma naturen - diskuteras av forskarna David Nicholls, Geoff Spedding, Tony Hulbert, Alf Månsson och arkitekten Mick Pearce. Moderator: Olga Göransson. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kunskapens gränser

Kvantfysikens ogreppbara värld

Anton Zeilinger, professor vid institutet för kvantoptik och direktör för vetenskapsakademien i Österrike, förklarar kvantfysikens fenomen med sammanflätande partiklar på stora avstånd, våg-partikel-dualitet och superpositioner och hur vi ska förstå kvantvärlden på ett intuitivt sätt. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotel, Stockholm. Arrangörer: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Fråga oss