Titta

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Om UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Hur förklarar man Higgspartikeln på en A4-sida? Eller kosmisk mikrovågsbakgrund? Varför lyser inte solfläckarna när de är så heta? Hur kan man se det som inte syns? Några av landets främsta fysiker gör ett par av vår tids viktigaste rön begripliga och tillgängliga för tanken. Från arrangemanget Lärardag i fysik. Inspelat den 30 oktober 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Fysik för fysiklärare : Planck och den kosmiska mikrovågsbakgrundenDela
 1. Hej! Rahman heter jag.

 2. Jag är forskare i astrofysik
  och kosmologi vid Oskar Klein Centre-

 3. -ett samarbete mellan
  Stockholms universitet och KTH.

 4. Jag ska prata om Planck och
  den kosmiska bakgrundsstrålningen-

 5. -eller ni är ju lärare, så jag
  ska prata till er så att ni förstår.

 6. Lärandemålet med föreläsningen är-

 7. -att ni efteråt ska kunna beskriva
  de centrala begreppen-

 8. -och sambanden mellan dem
  med viss säkerhet.

 9. Bakgrunden till det här
  är nyheten som kom i mars-

 10. -då den europeiska satelliten Planck-

 11. -släppte sin första riktiga analys
  av mikrovågsbakgrunden.

 12. Det var en analys som innehöll
  ungefär två år...

 13. Nej, femton månader av data.

 14. Förra veckan, den 3 oktober-

 15. -skickades de sista kommandona
  till Planck-satelliten.

 16. Det finns data som inte är analyserad
  och jag återkommer till det-

 17. -för det är kanske mest spännande.

 18. Låt oss börja lite närmare oss,
  där vi bor.

 19. Så här skulle Vintergatan kunna se ut
  om man såg den på långt håll.

 20. Vi sitter i den, så vi kan inte
  själva se den på det sättet.

 21. Vintergatan består av 100 miljoner
  stjärnor, varav solen är en.

 22. Vi vet att Vintergatan är en galax
  bland många andra-

 23. -och i det observerbara universum
  har vi 100 miljarder galaxer.

 24. Vi har länge vetat att de flesta
  galaxerna rör sig bort från oss.

 25. Ju längre bort de är, desto fortare
  rör de sig bort från oss.

 26. Universum expanderar.
  Det upptäcktes i början på 30-talet.

 27. Om universum expanderar
  kan vi vrida klockan tillbaka-

 28. -och då måste allt
  ha varit mycket närmare.

 29. Riktigt långt tillbaka i tiden
  borde allt ha varit väldigt nära.

 30. Det är en hörnsten
  i idén om Big Bang-

 31. -tanken att universum
  föddes i Big Bang-

 32. -och när hon blev äldre
  expanderade hon-

 33. -till den majestätiska dam
  vi observerar i dag.

 34. Om den bilden stämmer innebär det
  att om vi tittar tillbaka i tiden-

 35. -borde Big Bang
  ha varit väldigt hett.

 36. Problemet är hur vi tittar tillbaka,
  för ljusets hastighet är ändlig.

 37. Ni som sitter där ser en bild av mig
  som är 0,1 mikrosekunder gammal.

 38. Så lång tid tar det för ljuset
  att gå dit.

 39. Professorerna på första bänk ser mig
  lite tidigare, men ålder, ni vet...

 40. För vardagsbruk
  är det inte särskilt intressant-

 41. -men tittar vi på de stora avstånden
  i universum blir det tidsåldrar.

 42. Tittar vi på planeter
  är de några timmar bort.

 43. Tittar vi på den närmaste galaxen
  är några miljoner bakåt i tiden.

 44. Ju längre bort vi tittar
  desto längre bak i tiden.

 45. Man kan tänka sig att vi borde kunna
  titta bakåt i tiden-

 46. -så långt bort att vi ser Big Bang,
  i princip.

 47. Det kan vi inte riktigt.

 48. Så här ser det ut, ungefär:
  Vi sitter som observatörer-

 49. -och ur vår synvinkel
  sitter vi mitt i universum.

 50. Oavsett i vilken riktning vi tittar
  så tittar vi bakåt i tiden.

 51. Nånstans finns en horisont, som sätts
  av att universum är ändligt gammalt.

 52. Det är den teoretiska gränsen. Om vi
  tittar så långt bak borde vi se-

 53. -när universum var varmt. Vi borde
  kunna se den heta strålningen.

 54. Det har man förutsett ganska länge.

 55. I mitten på 40-talet kom en artikel
  av Gamow, Alpher och Hermann-

 56. -där de förutsåg att bakgrunds-
  strålningen, hettan, från Big Bang-

 57. -borde finnas kvar.

 58. Universum har svalnat sen Big Bang-

 59. -men strålningen borde finnas kvar
  även om den är mycket kallare.

 60. I mitten av 60-talet började Dicke,
  Peebles och Roll vid Princeton tänka-

 61. -att man borde kunna bygga
  ett instrument för att mäta det.

 62. Samtidigt hade två forskare
  i närheten, Penzias och Wilson-

 63. -byggt en radiodetektor eller
  ett radioteleskop i annat syfte-

 64. -men de hade ett bakgrundsbrus
  som de inte fick bort.

 65. Efter ett tag insåg de
  att duvor häckade i deras antenn-

 66. -men även när de fått bort dem
  fanns ett brus som de inte förstod.

 67. Det tog några månader innan grupperna
  började prata med varandra-

 68. -och Dicke, Peebles och Roll förstod-

 69. -att Penzias och Wilson
  hade hittat bakgrundsstrålningen.

 70. De publicerade artiklar samtidigt.

 71. Den vänstra är av Penzias och Wilson-

 72. -och jag ramade in
  temperaturen de mätte: 2,7 Kelvin.

 73. Rymden är inte jättekall,
  inte absoluta nollpunkten-

 74. -utan 3 Kelvin kommer från Big Bang.

 75. Samtidigt kom förklaringen om
  den kosmiska bakgrundsstrålningen.

 76. Penzias och Wilson
  fick nobelpriset 1978 för upptäckten.

 77. Jag som är ung forskare försöker
  kolla hur man får nobelpriset-

 78. -och det finns två huvudlinjer.
  Det kan ni berätta för era elever.

 79. Det enklaste sättet är
  att vara supersmart-

 80. -och göra nåt originellt,
  men det är ganska svårt-

 81. -och det andra, lite lättare sättet
  är att vara supersmart men ha tur-

 82. -som Penzias och Wilson.
  Ska man satsa på nåt-

 83. -om man inte är världens smartaste,
  tror jag att tur är det bästa.

 84. Vad är det då vi ser?

 85. Vi ser strålning och ljus från när
  Big Bang var ungt, men vad är det?

 86. I diagrammet har vi tiden högst upp-

 87. -så till vänster
  har vi för länge sen-

 88. -och till höger
  är det inte så länge sen.

 89. Tanken är att universum expanderar.
  Det upptäckte Hubble och andra.

 90. När vi tittar på universum
  för väldigt länge sen var det varmt.

 91. Temperaturen var hög, så när vi
  går bakåt i tiden ökar temperaturen.

 92. Vi har massa och materia i universum.

 93. Nåt sånt här...

 94. Om vi håller oss till vanlig materia
  har vi protoner och elektroner.

 95. Universum är så varmt att partiklarna
  inte kan forma atomer-

 96. -utan det är en väldigt het gas
  med fria nukleoner och elektroner.

 97. Vi har mycket strålning i universum,
  mer strålning än vanliga partiklar-

 98. -och det är kopplat till
  problemet med antimateria.

 99. När universum är så varmt
  kan strålningen inte färdas fritt-

 100. -utan när den stöter på en elektron
  så sprids den.

 101. Då är universum inte genomskinligt,
  utan fotonerna sprids överallt.

 102. Det finns en annan effekt:
  När universum är så här varmt-

 103. -kan elektroner och protoner
  inte kombineras-

 104. -för så fort det händer
  kommer en foton och joniserar atomen.

 105. Men vi har termisk jämvikt i gasen.

 106. Sen låter vi tiden gå
  och universum svalnar.

 107. Nånstans kring 3 000 Kelvin,
  har temperaturen sjunkit mycket-

 108. -och då går sannolikheten ner
  för spridning på elektronerna-

 109. -och när den sjunker tillräckligt
  är inte ljuspartiklarnas energi-

 110. -hög nog för att jonisera atomerna.

 111. Då kan atomer bildas,
  och i bästa fall kan väte bildas.

 112. När universum har svalnat så mycket-

 113. -kan ljuspartiklarna
  färdas fritt utan att spridas.

 114. Då är universum genomskinligt-

 115. -så mellan det att universum inte var
  genomskinligt till att det blev det-

 116. -borde vi se universum. Det borde
  vara gränsen för hur långt vi kan se.

 117. Gränsen sätts där ljuspartiklarna
  börjar kunna färdas fritt.

 118. Det är den sista spridningsytan, ytan
  där fotonerna inte längre sprids.

 119. Det blir en bild av universum
  i sin barnkammare.

 120. Det är bakgrundsstrålningen.

 121. Om det nu är en bild av universum
  när det var ungt-

 122. -borde fröet till det vi ser i dag
  finnas inskrivet där nånstans.

 123. I dag vet vi att universum
  har galaxer och strukturer.

 124. Om de formades i det tidiga universum
  och sen har växt-

 125. -borde den informationen
  finnas lagrad här.

 126. Det förutsåg man också tidigt,
  men det är väldigt svårt att mäta.

 127. I början på 90-talet-

 128. -skickades en satellit upp-

 129. -som hette COBE,
  Cosmic Background Explorer.

 130. Man kan göra mätningarna från marken,
  men för att få med hela himlen-

 131. -måste man skicka upp satelliter.

 132. Temperaturen som Penzias och Wilson
  mätte var 3 Kelvin. Det är lågt.

 133. Ska man mäta såna temperaturer
  och små fluktuationer-

 134. -måste man ha bra kontroll
  på temperaturen på instrumentet-

 135. -så det inte strålar
  mer än det man ska mäta.

 136. Därför är det svårt att göra.

 137. Man måste skicka ut satelliterna
  långt från jorden, som också värmer.

 138. COBE mätte bakgrundsstrålningen-

 139. -och bekräftade det
  som Penzias och Wilson gjort-

 140. -men det mätte det
  med mycket högre precision.

 141. I diagrammet har ni
  intensitet mot frekvens-

 142. -och felstaplarna
  är förstorade 400 gånger.

 143. Några av er känner nog igen
  att det här är en Planckkurva.

 144. Det är faktiskt den bäst uppmätta
  Planckkurvan i naturen.

 145. Bakgrundsstrålningen,
  som var i termisk jämvikt-

 146. -är den mest precisa svartkroppen
  som nånsin har skådats i naturen.

 147. Ni ser hur otroligt väl
  teorin om kurvan stämmer med data-

 148. -så det är imponerande,
  men COBE gjorde mer.

 149. COBE belönades också med nobelpriset.

 150. Vi är på akademin,
  så jag tjatar om det.

 151. COBE belönades med nobelpriset 2006-

 152. -och John Mather och George Smoot
  var ansvariga för huvudinstrumenten-

 153. -på satelliten.

 154. Instrumentet byggde också
  en karta av bakgrundsstrålningen.

 155. Såna kartor har ni förmodligen sett
  i tidningen.

 156. Man får tänka sig...
  Det är bara en färg här-

 157. -för vi tittar bara på
  när det är 2,727 Kelvin-

 158. -d.v.s. helt plan bakgrundsstrålning.

 159. Ni får tänka er att ni sitter i den
  och att ni ska vrida den...

 160. Det är som en jordglob, fast ni
  ska vrida projektionen runt er-

 161. -så att ni kan se åt alla håll.

 162. Det första de mätte var 2,7 Kelvin,
  själva bakgrundsstrålningen-

 163. -den perfekta svartkroppen.

 164. Om man ökar kontrasten för att mäta
  avvikelser från 2,7 Kelvin-

 165. -ser man följande. Om man först
  ökar kontrasten med faktor 1 000-

 166. -ser man en dipol-

 167. -där det är kallare i en riktning
  och varmare i en riktning-

 168. -för vi rör oss i förhållande
  till bakgrundsstrålningen.

 169. Vi som observatörer rör oss.

 170. "Ge mig en fast punkt
  så lyfter jag universum".

 171. Bakgrundsstrålningen är den fasta
  punkten, viloläget för universum.

 172. Om vi rör oss relativt till det
  ser vi en dopplerförskjutning.

 173. Det blir varmare i den riktning vi
  rör oss, och rödare på andra sidan.

 174. Om vi subtraherar bort dipolen-

 175. -har vi subtraherat bort två saker:
  Svartkroppsstrålningen-

 176. -och dipolen.

 177. Om vi gör det och ökar kontrasten
  till 100 000 ser det ut så här.

 178. Om vi bortser från mitten-

 179. -för vi sitter i galaxen och tittar,
  så Vintergatan strålar mycket-

 180. -ser ni ett mönster.

 181. Det ser ut som brus, och det är det.

 182. Det är bruset-

 183. -som kommer från de små kvant-
  fluktuationer i universums början-

 184. -som gjorde
  att universum inte var helt jämnt.

 185. Fluktuationerna växte sen, och de gav
  oss den struktur vi har i universum-

 186. -med stora galaxkluster
  och strukturer av materia.

 187. Skulle strukturerna inte finnas
  eller små kvantfluktuationer-

 188. -så skulle universum ha varit jämnt.
  Det var precis det man letade efter.

 189. Det var de små fluktuationerna
  man hade förutsett-

 190. -och därför var det en stor upptäckt
  som gjorde att de fick nobelpriset.

 191. Om vi tittar på en annan karta...

 192. Vi är fortfarande på 90-talet-

 193. -så det är två år av COBE-data.

 194. Här har vi manipulerat bilden-

 195. -och fått bort Vintergatan.

 196. Vi ska fortfarande vrida den runt oss
  för det är en bild av hela himlen.

 197. Upplösningen på COBE
  var ungefär 7 grader.

 198. Så pass bra kunde man skilja.

 199. Skillnaden mellan varma
  och kalla fläckar-

 200. -som kom från kvantfluktuationerna,
  som vi snart ska gå in närmare på-

 201. -är ungefär 10 grader i bilden,
  och 10 graders skillnad-

 202. -när ytan bildades,
  när strålningen kunde stråla fritt...

 203. Avståndet mellan 10 grader
  är så stort-

 204. -att de områdena aldrig har varit
  i fysisk kontakt med varandra.

 205. Det är kallare eller varmare områden-

 206. -men de har aldrig kunnat
  utbyta information med varandra.

 207. Då, när strålningen frikopplades-

 208. -var universum ungefär 400 000 år-

 209. -så information från Big Bang
  kunde bara färdas 400 000 ljusår.

 210. Man kan inte färdas snabbare än ljus,
  så punkterna kan inte kommunicera.

 211. Om vi tittar på mindre skalor, då-

 212. -där det faktiskt kan ha hänt saker
  de första 400 000 åren-

 213. -borde vi kunna se effekter av det.
  Det motiverade att man fortsatte.

 214. Det har gjorts flera experiment,
  men jag nämner bara några.

 215. En stor grej, också en satellit-

 216. -var WMAP,
  Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.

 217. Wilkinson var ju en av författarna-

 218. -till artikeln från 60-talet
  då man hittade det här.

 219. Här har vi ökat upplösningen,
  så det är brus-

 220. -men ni ser det i högre upplösning.

 221. Här kan vi se mindre strukturer,
  och det här var data som kom 2010.

 222. Nu har vi Planck, som ser ut så.

 223. Vi har gått ytterligare ett steg
  och ökat upplösningen ännu mer.

 224. Vår förmåga att styra bruset
  är mycket bättre.

 225. Vi kan lära oss nåt av bruset.
  Vad är det för nåt?

 226. I stora vinklar ser vi delar
  av universum inte varit i kontakt.

 227. Men ser vi på små delar
  borde vi kunna se-

 228. -processer som har hänt
  under de första 400 000 åren.

 229. Vad är då kvantfluktuationerna?

 230. Vi har en homogen soppa av materia
  med vissa fluktuationer.

 231. Då är soppan inte helt homogen.

 232. På vissa ställen är densiteten högre,
  och på andra ställen är den lägre.

 233. Det blir konsekvensen av
  att det inte är homogent.

 234. Vad händer då om vi låter tiden gå?
  Då ser det ut så här.

 235. I dalarna har vi högre densitet.

 236. Om vi har högre densitet försöker
  tyngdkraften dra dit mer materia.

 237. Den drar dit mer materia,
  och då blir det högre densitet-

 238. -men ju mer materia som dras ner,
  ju mer ökar trycket. Det är en gas.

 239. Vi har mycket gas, som vi
  trycker ihop på ett mindre område.

 240. Då trycker det på åt andra hållet.

 241. Vi har två krafter:
  tyngdkraften i överdensiteterna-

 242. -som försöker samla ihop mer materia-

 243. -och trycket som ökar
  ju mer materia som kommer.

 244. Då får vi svängningar. Tyngdkraften
  trycker ihop, trycket ökar-

 245. -och sen tar tyngdkraften över igen.

 246. Vi får svängningar
  i plasmat eller gasen.

 247. Det finns olika svängningar.
  I fluktuationerna eller bruset-

 248. -finns det brus på alla olika nivåer.
  Det fanns brus på COBE-kartan-

 249. -i områden
  som var 10 grader ifrån varandra.

 250. På Planck syns skillnader
  på små avstånd.

 251. Det är så vitt brus fungerar.
  Det är brus överallt på alla skalor.

 252. Processen händer på alla små skalor
  där information kan utbytas.

 253. Den kommer att fortsätta-

 254. -tills dess att universum har svalnat
  så att fotonerna kan färdas fritt.

 255. Då finns det olika saker.
  På den största skalan-

 256. -hinner man bara med en kompression.

 257. Den skalan bestäms av hur lång tid
  det tar för en kompression att ske.

 258. Har vi en skala som är häften av den-

 259. -kan det ske en kompression
  och sen kan det gå tillbaka igen.

 260. Går vi ytterligare ett steg
  kan det ske två kompressioner.

 261. Det är harmoniska svängningar.
  Det är det beskrivs.

 262. Vi kan se alla harmoniska svängningar
  och alla övertoner i plasmat-

 263. -men det finns en gräns.
  Den största skalan-

 264. -bestäms av hur gammalt universum är
  när det frikopplas-

 265. -och ljudhastigheten,
  som ser till att kompressionen sker.

 266. Det ger oss en skala. Vi vet
  att universum är 400 000 år gammalt.

 267. Vi vet vad ljudhastigheten är
  i plasmat.

 268. Det är hyfsat enkel fysik.

 269. Då kan vi säga att skalan måste vara
  exakt så här stor-

 270. -för så lång tid tar det för ljudet
  att färdas under 400 000 år-

 271. -från att universum föds
  till att bilden fryser.

 272. Det ger oss
  en fysisk skala, en linjal.

 273. Flyttar vi linjalen längre bort
  blir vinkeln mindre-

 274. -så vi kan använda strukturen
  i bakgrundsstrålningen som en linjal-

 275. -och se vad som hänt med universum
  från dess att ljuset kopplades från.

 276. Det är tanken. Bilden visar oss
  som observatörer, så vi är i centrum.

 277. Bilden till vänster
  visar det jag visade nytt-

 278. -att vi har gropar, där tyngdkraften
  trycker ihop materialet-

 279. -så att trycket ökar
  och vi får harmoniska svängningar.

 280. Den övre delen av bilden visar
  linjalen som vi skulle se på himlen.

 281. Ljuspartiklarna sprids, och när
  temperaturen sjunkit färdas de fritt.

 282. Då möts två ljusstrålar hos
  en observatör 14 miljarder år senare.

 283. Vinkelns storlek för standardlinjalen
  beror på universums geometri.

 284. Om universum är platt och
  två ljusstrålar färdas parallellt-

 285. -blir det en viss vinkel.

 286. Om universum däremot är slutet-

 287. -och den tvådimensionella analogin är
  universum som på en sfär-

 288. -blir vinkeln mindre
  än vinkeln för ett platt universum.

 289. Det är ganska enkel fysik.
  Vi vet ungefär hur långt bak det är-

 290. -vi kan se hur temperaturen minskar
  och förstå vad ljudhastigheten är-

 291. -så det är hyfsat enkel fysik
  för att handla om universum.

 292. Om universum är öppet, och då
  tänker man sig det som en sadel-

 293. -går två parallella ljusstrålar isär.

 294. I ett platt rum går de parallellt,
  i ett slutet rum möts de-

 295. -men i ett öppet rum åker de isär.
  I det fallet får vi se vinklar-

 296. -som är mindre än 1.
  Det andra ska vara större än 1.

 297. Vad kan vi göra med det, då?

 298. Vi kan simulera bakgrundsstrålningen-

 299. -i ett slutet, ett platt
  och ett öppet universum.

 300. Vi stoppar in fysiken
  i en datormodell.

 301. Vi tänker oss ungefär hur
  bakgrundsstrålningen ska se ut.

 302. Figuren visar de tre fallen:

 303. Det slutna rummet med större vinklar-

 304. -det platta rummet och
  det öppna rummet med mindre vinklar.

 305. Sen kan vi jämföra simuleringarna
  med verkligheten.

 306. Det gjorde man
  i början av 2000-talet.

 307. Man skickade upp två ballonger
  på Sydpolen för att mäta-

 308. -små delar av himlen. Då såg man
  det som visas i den undre delen.

 309. Man kan försöka jämföra med ögat-

 310. -och se vilken bild
  som beskriver universum bäst.

 311. Nu är vi fysiker, så vi nöjer oss
  inte med den kvalitativa bedömningen-

 312. -utan vill ha siffror.

 313. Hur får man siffror från kartorna?

 314. I det endimensionella fallet-

 315. -om ni har nåt
  som ser ut att vara periodiskt-

 316. -och det här är
  en karta med ett slags mönster...

 317. När vi har en funktion
  som varierar i en dimension-

 318. -kan vi göra fourierserie.

 319. Vi kan använda
  sinus- och cosinusfunktioner-

 320. -och försöka beskriva funktionen.
  Jag beskriver funktionen i rött-

 321. -och fourierkomponenter i blått.

 322. Det är en ganska enkel teknik,
  eller ganska standard.

 323. Det ser ut så här. Det är funktionen
  som vi vill beskriva.

 324. Det händer inget.

 325. Nähä...

 326. Okej. Den skulle röra på sig.

 327. Ja.

 328. Vi struntar i det.

 329. När man beskriver det
  i sinusfunktioner-

 330. -så beroende på hur stor inverkan
  de olika frekvenserna har-

 331. -kan vi säga nåt om vilka frekvenser
  som är dominerande.

 332. Koefficcienterna AN och BN som sitter
  framför fourierkomponenterna-

 333. -säger nåt om betydelsen
  av varje individuell komponent.

 334. Om man gör en fouriertransformation-

 335. -kan man säga: "Vi har en funktion
  och nåt som varierar med t.ex. tid."

 336. Vi kan beskriva det som olika
  funktioner med olika frekvenser-

 337. -men några frekvenser
  har större betydelse.

 338. Om man tittar på tidsfunktionen här
  är det nåt som svänger över lång tid-

 339. -och små ringningar på toppen av dem.

 340. De långa svängningarna är dominanta.

 341. På så sätt kan vi
  dela upp det i siffror-

 342. -eller i värden för vilka vinklar
  som är mer förekommande.

 343. I det tvådimensionella fallet
  använder man klotytefunktioner.

 344. Det är samma sak,
  men en tvådimensionell variant.

 345. Först har man en monopol,
  bara en sfär.

 346. Men det har vi redan tittat på.
  Monopolen var bakgrundsstrålningen.

 347. Det var Planckkurvan
  som vi subtraherade bort.

 348. Nästa steg är
  att beskriva det med dipoler.

 349. Det är bara matematiska funktioner,
  men med ytterligare en dimension.

 350. Dipolen berodde på dopplereffekten,
  på att jorden och vi rörde oss-

 351. -så den kan vi subtrahera bort.

 352. Sen har vi
  alla de andra klotytefunktionerna-

 353. -och triangeln visar
  att det kan fortsätta.

 354. De blir mer och mer komplicerade,
  men är i princip samma sak.

 355. Det kan vi beskriva vår karta
  eller bakgrundsstrålning i termer av.

 356. I ekvationen längst ner
  ser vi temperaturfluktuationer.

 357. Vi hade ökat kontrasten
  med 100 000 gånger.

 358. Det är små temperaturfluktuationer-

 359. -efter att jag subtraherat bort
  monopolen och dipolen.

 360. Som i fourierfallet är det en summa
  av komponenter eller funktioner.

 361. Vi kan rita ett diagram,
  ett frekvensspektrum-

 362. -av vilka av funktionerna, bollarna
  som är mest dominanta-

 363. -och har störst betydelse
  för att beskriva kartan.

 364. Vilka av vinklarna
  har störst betydelse?

 365. Vi får ett frekvensspektrum
  som ser ut ungefär så här.

 366. Det här är från Planck-

 367. -och är det bäst uppmätta frekvens-
  spektrumet av bakgrundsstrålningen.

 368. Alla röda punkter är mätdata,
  och ni ser mätfelen-

 369. -och det blå är modellen.

 370. Det spännande är...

 371. För oss kosmologer är det här "wow",
  därför att för 13 år sen-

 372. -hade man knappt sett
  den första toppen i kurvan.

 373. Det var spekulationer,
  och ballonger gick upp och mätte det.

 374. Det är 13 år sen,
  och nu tittar vi på-

 375. -en, två, tre, fyra, fem, sex toppar
  med oerhört hög precision.

 376. Det är häftigt.
  Topparna motsvaras av frekvenserna-

 377. -de harmoniska svängningarna
  i plasmat.

 378. På den horisontella skalan
  har vi vinklar-

 379. -och på den vertikala skalan
  har vi temperatur.

 380. Vilka av vinklarna är mest betydande-

 381. -för att beskriva plasmat
  och svängningarna?

 382. Den dominanta toppen
  är nånstans vid 1 grad.

 383. För ett litet tag sen sa jag-

 384. -att om universum var platt
  och två ljusstrålar gick parallellt-

 385. -skulle det största avståndet
  ta upp ungefär 1 grad på himlen-

 386. -och universum är nära till platt.
  Det ser vi av bakgrundsstrålningen-

 387. -genom att se på vinklar på kartan.

 388. Sen förekommer även andra toppar-

 389. -och det finns mycket fysik
  även i dem.

 390. De säger nåt om hur mycket
  vanlig materia det finns i universum-

 391. -i förhållande till mörk materia.

 392. Om man går tillbaka till
  den harmoniska oscillatorn-

 393. -kan man tänka sig
  en vikt som hänger i en fjäder.

 394. Om man ändrar massan på vikten-

 395. -ändrar det svängningsmönstret
  eller amplituden-

 396. -och om man ökar
  mängden vanlig massa-

 397. -ändrar det svängningsmönstret
  i ursprungsplasmat. Det ser vi här.

 398. Nu har jag sagt mycket,
  men det här är det mest spännande:

 399. Framtiden.

 400. Det här är fantastiskt och säger oss
  massor om universums geometri-

 401. -hur mycket materia det finns och vad
  som kommer att hända med universum.

 402. Men det vi hoppas på är att...

 403. När man tittar på kartan
  finns det konstiga problem.

 404. Det första har jag berört,
  för i COBE-kartan-

 405. -om man tittar på områden på himlen
  som är 10 grader från varandra-

 406. -och ser på deras bakgrundsstrålning-

 407. -är det delar av universum som aldrig
  har varit i kontakt med varandra.

 408. De är för långt ifrån varandra.

 409. Då är frågan:
  Varför har de samma temperatur?

 410. Varför ser det likadant ut
  om vi tittar 14 miljarder år ditåt-

 411. -som 14 miljarder år ditåt?

 412. Om de aldrig har varit i kontakt
  med varandra-

 413. -varför ser det då likadant ut?
  Varför är hela kartan så jämn?

 414. Det är konstigt.

 415. En annan konstig sak är att
  universums geometri är ganska platt.

 416. Om man ser på vinklarna
  så är vinkeln nära 1.

 417. Det är ett speciellt värde.

 418. I slutna och öppna universum har vi
  alla möjliga grader.

 419. Det kan vara
  en liten eller stor radie på en sfär-

 420. -men platt är bara platt. Det är
  märkligt att det är exakt platt.

 421. Det finns en idé som kan lösa
  båda problemen, som heter inflation.

 422. Långt innan kartan producerades
  i tidiga universum-

 423. -var bitarna sammankopplade. Olika
  delar av himlen kände till varandra.

 424. Det var termisk jämvikt, men sen
  blåstes allt upp oerhört fort-

 425. -snabbare än ljuset. I dag ser det ut
  som om de aldrig har varit i kontakt-

 426. -men de har varit det.

 427. Det är fantastiskt med teorier,
  men det som gör det intressant är-

 428. -att teorierna förutsäger
  observationella signaler.

 429. De förutsäger saker i kartan-

 430. -fina detaljer som ska skilja sig
  om inflationen inte har hänt.

 431. I kartorna-

 432. -och förhoppningsvis i de två år av
  Planckdata som inte har publicerats-

 433. -finns det spår av inflationsepoken.

 434. Det sitter nästan alla kosmologer
  och hoppas på att kunna leverera.

 435. Det kan bli det riktigt häftiga
  som kommer från Planck. Tack.

 436. Tack så mycket!
  - Har ni några frågor?

 437. Vi har en fråga där.

 438. Om vi kan mäta vår hastighet
  jämfört med bakgrundsstrålningen...

 439. Man har ju sagt att alla galaxer
  rör sig bort från varandra-

 440. -och inte pratat om universums mitt,
  men om man kan mäta vår riktning-

 441. -kan man då hitta
  mitten på universum?

 442. Absolut!

 443. Jag brukar säga att du sitter där nu.
  Det gör även jag.

 444. Det ser ut ungefär så här
  för oss observatörer.

 445. Om universum expanderar
  utifrån en punkt eller Big Bang-

 446. -är varje punkt av universum mitten.

 447. Varje observatör, oavsett
  var du befinner dig i universum-

 448. -och om du är i vila jämfört med
  bakgrundsstrålningen ser du detsamma.

 449. Du behöver inte sitta kvar i stolen,
  utan du kan resa dig och röra dig-

 450. -om rummet är universum
  och väggarna bakgrundsstrålningen.

 451. Om du börjar röra dig kommer du
  att se dopplerförskjutningar-

 452. -men vi är alla
  i centrum av universum.

 453. Vi rör oss jämfört med bakgrunds-
  strålningen, men inte från en mitt?

 454. Nej, det finns två saker
  som man måste skilja på.

 455. Det ena är expansionen. När vi
  beskriver den matematiskt säger vi...

 456. Om alla ni här är galaxer-

 457. -kan vi vid en viss tidpunkt beskriva
  varje galax position med koordinater.

 458. Sen kan vi beskriva universum
  genom att multiplicera koordinaten-

 459. -med en funktion som ökar med tiden.

 460. Därför ser allt ut
  att röra sig ifrån oss.

 461. Sen kan du lägga på en egen hastighet
  om du reser dig upp och går i väg.

 462. Då lägger du på din egen hastighet på
  den som ges av universums expansion.

 463. Då kan vi inte beskriva din position
  med en koordinat X en funktion.

 464. Så är det.

 465. Fler frågor...?

 466. Om inte, så tackar vi Rahman igen.
  Vi har fika efter det här.

 467. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Planck och den kosmiska mikrovågsbakgrunden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Astrofysikern Rahman Amanullah från Stockholms universitet förklarar med relativ lättillgänglighet strålningen bakom Big bang, hur den funkar, och varför. I teorin borde vi kunna se ända tillbaka till Big bang, och till den heta strålningen. Han förklarar också hur man på enklaste viset kan få nobelpris i fysik. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik > Astronomi, Fysik > Strålning
Ämnesord:
Astrofysik, Astronomi, Elektromagnetisk strålning, Kosmisk strålning, Kosmologi, Naturvetenskap, Universum
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Inledning

Per Olof Hulth, professor emeritus i astropartikelfysik och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), inleder fysikdagen för grundskole- och gymnasielärare och berättar samtidigt om KVA:s arbete mot lärare. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: KVA.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Higgspartikeln - 2013 års Nobelpris i fysik

Fysikprofessorn Olga Botner berättar om hur 2013 års Nobelpristagare François Englert och Peter Higgs var och en på sitt håll jagade Higgspartikeln. I grunden är det en fråga om vad massa består av. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Planck och den kosmiska mikrovågsbakgrunden

Astrofysikern Rahman Amanullah från Stockholms universitet förklarar med relativ lättillgänglighet strålningen bakom Big bang, hur den funkar, och varför. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Laser inom miljö, ekologi och medicin

Sune Svanberg, professor emeritus i atomfysik vid Lunds universitet och verksam i Kina, forskar på biofotoniska spektran. Han arbetar brett med både medicin, ekologi och miljö. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Varför lyser solen men inte fläckarna?

Vid en snabb blick på solens yta syns en platt, blank yta och några få fläckar. Men en närmare granskning visar ett grynigt, tredimensionellt mönster i olika strukturer. Göran Scharmer, professor i astronomi, berättar varför solens yta varierar starkt med temperaturen. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Att göra det osynliga synligt

Vid Max IV-laboratoriet i Lund byggs en synkrotronljuskälla som blir en av världens ljusstarkaste. Katarina Norén, forskare vid laboratoriet, förklarar hur det kan förändra framtidens forskning. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fysik för fysiklärare

Solneutriner, Icecubes genombrott och andra nya rön

Neutriner kan inte vara masslösa, för då skulle de inte kunna oscillera. Per Olof Hulth, professor emeritus i astropartikelfysik, berättar om några av fysikens senaste rön. Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdpromenadernas historia och framtid

En samling legendariska samt mindre kända astronauter samtalar kring rymdpromenader. Luca Parmitano berättar om när han fick vatten i sin rymdhjälm, pensionerade Bruce McCandless om de så kallade jetpackens historia och Soichi Noguchi om hur man lagar en rymdraket i rymden. Avslutar gör Aleksej Leonov, kosmonauten som gjorde den första rymdpromenaden någonsin. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rymden

Isaac Newton och gravitationen

Under några år på 1660-talet satt en drygt 20-årig Isaac Newton på sitt vindsrum och funderade över vad det är som får vårt solsystem att hålla samman. Han lanserade idén att det är samma kraft som får ett äpple att falla till marken som håller kvar planeterna i deras banor. I 250 år var hans lagar och ekvationer grunden för allt vi visste om hur vårt solsystem fungerar.

Fråga oss