Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Organ till saluDela
 1. Om vi ska tala i termer av "skurk",
  så är det organförmedlarna-

 2. -och läkarna.

 3. Det är de illegala organisationer,
  eller enskilda personer-

 4. -som skor sig ekonomiskt
  och exploaterar människor.

 5. Välkommen, Susanne Lundin.

 6. Vad är det för bok du har skrivit?

 7. Det är en bok som handlar om-

 8. -en sida av transplantations-
  verksamheten man sällan tänker på-

 9. -nämligen
  den halvlegala eller illegala-

 10. -som uppstår när det finns
  ett stort behov av organ, som njurar-

 11. -och människor
  har alternativa strategier-

 12. -för att få det
  man inte kan få hemma.

 13. Först är jag nyfiken på vem du är.

 14. Jag är kulturforskare och etnolog,
  och jag jobbar vid Lunds universitet-

 15. -som professor.

 16. Jag har intresserat mig för
  olika former av medicinska tekniker-

 17. -som upprätthåller liv, skapar liv-

 18. -eller överskrider kroppens gränser.

 19. Handeln med mänskliga organ nämnde
  kallar du för "rutten". Vad menar du?

 20. Jag har lånat begreppet
  från en antropoligisk forskare-

 21. -Nancy Scheper-Hughes,
  som talar om "rotten trade".

 22. Vi har översatt det,
  och då blev det "rutten handel".

 23. Det handlar om-

 24. -de handelsleder och vägar
  som finns globalt-

 25. -där olika delar av människans kropp
  - organ, celler, vävnader-

 26. -transporteras illegalt-

 27. -för att kunna transplanteras
  till svårt sjuka människor.

 28. Det är en global, illegal handelsled.

 29. Vad har vi för regler i Sverige
  för organtransplantationer?

 30. Det är helt förbjudet med all
  kommersialisering av kroppsdelar.

 31. Man kan nog få två års fängelse,
  så det är förbjudet-

 32. -att köpa eller sälja nåt i organväg
  eller annat biologiskt material.

 33. Sen är efterfrågan större än utbudet,
  även i Sverige.

 34. Vad händer om en svensk åker
  utomlands och skaffar en ny njure?

 35. Jag har följt personer som gjort det.

 36. Man vill inte avvakta
  sin tur på väntelistan-

 37. -eller vill inte
  vara i dialys längre-

 38. -och har på olika sätt kontakter
  i länder som är "hot spots"-

 39. -välkända för organtransplantationer.

 40. När man kommer hem
  och får efterbehandling händer inget.

 41. Det är inte kriminellt
  att göra det utomlands?

 42. Nej.

 43. Skulle man kunna göra nåt för att öka
  tillgången på organ i Sverige?

 44. Ja. Det diskuteras mycket.

 45. Det finns utredningar på gång-

 46. -om hur vi ska öka tillgången
  och organisera sjukvården bättre-

 47. -så att de organ som finns
  kommer rätt.

 48. Då talar vi om organ från döda?

 49. Man diskuterar också
  kommersiella transplantationer-

 50. -och ett system där man legalt
  ger ersättning för organen-

 51. -men det har förkastats i Sverige.

 52. Personer kan ju frivilligt donera
  t.ex. en njure till en anhörig-

 53. -men du skriver om personer
  som tvingas att donera-

 54. -eller har starka ekonomiska
  incitament. Hur går det till?

 55. Begreppet "donera" är vanskligt,
  men det används hela tiden-

 56. -som ett sätt att osynliggöra
  att det finns pengar med i spelet.

 57. Man donerar inte, utan man säljer
  eller blir bestulen på sitt organ.

 58. Dem som jag har mött är-

 59. -organsäljare
  i olika delar av världen.

 60. Det finns ett generellt mönster.
  Det är de fattigaste av de fattiga-

 61. -som får ett erbjudande
  om att sälja ett organ-

 62. -eller ett erbjudande
  om att få ett jobb.

 63. När de kommer dit visar det sig
  att det inte handlar om ett jobb-

 64. -utan att bli avtvingad sitt organ
  eller tvingas sälja det.

 65. De får inte ut sin lön förrän de
  skriver under på att skänka en njure.

 66. Man blir tvingad att underteckna
  ett papper som man inte förstår.

 67. På landsbygden i Moldavien
  förstår man inte engelska-

 68. -så man undertecknar ett intyg-

 69. -om att man frivilligt
  ger sitt organ.

 70. Var finns de fattiga människor
  som tvingas ge bort organ?

 71. Du nämnde Moldavien.

 72. Det är där det finns
  fattigdom och korruption-

 73. -finns det den typen av verksamhet-

 74. -och det ökar allt mer, eftersom
  medicinsk teknik gör det möjligt.

 75. Vi har avancerad
  transplantationsmedicin-

 76. -som gör att vi kan byta organ
  utan att de behöver matcha helt.

 77. Det underlättar för en svart marknad.

 78. -Var hittar man köparna?
  -Överallt, och även Sverige.

 79. I hög grad är de från länder som USA-

 80. -och Israel är ett köpstarkt land.

 81. Israel är tydligen en viktig köpare.
  Vad beror det på?

 82. Det kan man fundera över.
  Israel har stora framgångar-

 83. -när det gäller bioteknik.

 84. Det finns en stor kompetens i landet-

 85. -för att genomföra transplantationer.

 86. Samtidigt har man en stark ideologi,
  inom judendomen-

 87. -men även inom de andra religionerna-

 88. -att man inte ska ta nåt
  från en kropp och ge till en annan.

 89. Sen har vi
  ett medicinskt statligt system-

 90. -som sanktionerar att man istället
  för att göra transplantationer hemma-

 91. -kan åka utomlands och få ersättning.
  Nu har man ett nytt system-

 92. -men det gjorde det legitimt att
  åka i väg och få transplantationer-

 93. -på en klinik t.ex. i Sydafrika.

 94. Det bäddade för gråzonsverksamheten.

 95. Du nämner en polis i Tel Aviv
  som är en organförmedlare på spåren.

 96. De ser honom på flygplatsen
  ihop med den som ska få en njure-

 97. -och om de tar organförmedlaren
  skickar de klienten i döden.

 98. -Hur skulle du göra i ett sånt läge?
  -Det...

 99. Som polis
  skulle jag nog göra det han gjorde-

 100. -och ta boven.

 101. Det är viktigt för hela verksamheten,
  för det är ett dilemma.

 102. Patienten/köparen är inte skurken,
  och inte säljaren heller.

 103. Nån är så sjuk
  att hen inte ser nån annan utväg-

 104. -och nån är så fattig att hen tror
  det är det enda sättet att få pengar.

 105. Det är
  både offer och skurk i samma person.

 106. Vem är skurk? Vi har givare,
  mottagare och organförmedlare.

 107. Det diskuteras internationellt
  vem som är mest skurkaktig.

 108. Om vi ska tala i termer av "skurk"-

 109. -är det organförmedlarna och läkarna.

 110. De illegala organisationer
  eller enskilda personer-

 111. -som skor sig ekonomiskt
  och exploaterar människor.

 112. Man exploaterar patienter
  som är desperata och betalar massor.

 113. -Hur mycket får de betala?
  -Det är upp till 1 miljon.

 114. -Hur mycket får givaren?
  -Det beror på...

 115. ...för det finns en global karta...

 116. ...som är prismässigt reglerad.

 117. En säljare från
  det fattiga Filippinerna-

 118. -får mycket mindre
  än en säljare i USA.

 119. -Får givaren en bråkdel av miljonen?
  -Ja, kanske 5 000-10 000.

 120. Du frågar vem som tjänar pengar,
  och det är ofta läkare-

 121. -som inte gör det läkare ska göra:
  se till människors bästa.

 122. Sen är politiker inblandade,
  och jurister, militärer-

 123. -och en hel hord människor som lämnat
  dem de ursprungligen jobbade för.

 124. Organförmedlarna som du pekar ut
  som skurkar i sammanhanget-

 125. -kan de inte ha humanitära skäl
  och vilja hjälpa folk i nöd?

 126. För folk som hjälper flyktingar-

 127. -finns det också
  ekonomiska intressen-

 128. -men de kan drivas
  av humanitära skäl.

 129. Ja, men ingen av dem som jag
  har träffat eller hört talas om-

 130. -har haft ett humanitärt perspektiv.

 131. Jag kan tänka mig
  att läkare i andra länder än Sverige-

 132. -där man har en annan inställning
  till vad som är bra för sin patient-

 133. -tänker "Det är bra för min patient"
  och struntar i den fattiga säljaren.

 134. Där finns ett humanitärt perspektiv-

 135. -men det är en liten grupp människor
  som har gott om pengar.

 136. Du skriver ganska kritiskt om kroppen
  som ett reparationsprojekt-

 137. -och instrumentalisering av kroppen.

 138. Hur ser du på ingrepp som
  att gipsa benbrott, fixa hjärtkärl-

 139. -och ge blodtransfusioner?
  Det är väl ganska bra reparationer?

 140. Absolut. Alla de medicinska
  teknikerna är fantastiska-

 141. -inklusive transplantationer.
  Det är en gåva till mänskligheten-

 142. -de här medicinska teknikerna.

 143. Jag intresserar mig för
  hur medicinska tekniker som är bra...

 144. Det paradoxala är
  att de ständigt skapar nya behov.

 145. Innan vi hade transplantationsteknik
  fanns inget stort behov av organ-

 146. -men när vi får en medicinsk teknik
  som gör det möjligt att överleva-

 147. -uppstår det enormt stora behov.

 148. Det är behov som sällan kan täckas
  med de system vi har.

 149. Du har ju forskat i många år.

 150. Har nåt fall engagerat dig
  särskilt mycket?

 151. Om transplantationer?

 152. Du berättar om givare
  som råkat illa ut-

 153. -men också om mottagare
  som blivit räddade.

 154. De som jag har träffat
  som man kan kalla för köpare-

 155. -kan man tycka beter sig
  på ett moraliskt förkastligt sätt-

 156. -eftersom de utnyttjar fattiga-

 157. -men köpare som beger sig utomlands-

 158. -är i en förfärlig situation.

 159. De lever nära döden och är desperata.

 160. De gör nåt som de vet
  att de kanske inte borde göra.

 161. I många fall, vilket är problemet
  med organhandel, kommer de hem-

 162. -med ett sjukt organ som kroppen
  stöter bort, och de kanske dör.

 163. Poängen med en kriminell organhandel-

 164. -är att den sker på en svart marknad,
  och organen är inte kontrollerade.

 165. De medicinska kontroller som görs
  är ofta förfalskade.

 166. Dem som tror sig ha köpt nåt,
  mot bättre vetande, dör.

 167. Det problemet
  tänker man kanske inte på.

 168. Du har ett exempel från Sydafrika,
  där bara släktingar får donera organ-

 169. -och man har släktingar
  som står på kö för att ge organ.

 170. Det är ett bra exempel, och återigen
  har Israel varit inblandade.

 171. Det var en israelisk affärsman-

 172. -som arbetade med att sälja
  guld, diamanter och olja-

 173. -i lagens utmarker.

 174. Han ville börja handla med organ och
  sökte samarbetspartner världen över-

 175. -och då nappade
  en klinik i Sydafrika.

 176. Han sålde sjuka som ville köpa
  och fattiga människors organ.

 177. Han insåg att de billigaste säljarna
  fanns i Brasilien-

 178. -så han importerade människor
  från fattiga områden i Brasilien-

 179. -till Sydafrika och kliniken
  som han samarbetade med.

 180. Där konstruerades
  falska släktskapsdokument-

 181. -till Israeliska köpare, så israeler
  och brasilianer kom till Sydafrika-

 182. -och säljarna hade papper på
  att de var kusiner till köparna.

 183. Bägge parterna ljög om släktskapet.
  Hur lockade de dit brasilianarna?

 184. -Vad lockade dem till Sydafrika?
  -De lockades av...

 185. Affärsmannen
  hade en stor maffiaorganisation-

 186. -så han hade kontakter i Brasilien
  som sökte upp fattiga-

 187. -och lockade dem med pengar
  och semester i Sydafrika.

 188. Om givarna fick bättre ersättning
  och bättre medicinsk kontroll-

 189. -vore det då okej
  att handla med organ-

 190. -och få betalt för att ge bort
  en njure till nån som är döende?

 191. Iran är det enda landet som har
  ett statligt organiserat system.

 192. Det har pågått ett tag,
  men en utredning visade-

 193. -att 85 % av dem som sålt nåt
  ångrar sig.

 194. Så fort man kommersialiserar...

 195. Vi kommersialiserar alltid
  våra kroppar på nåt sätt-

 196. -men vem skulle sälja sitt organ?
  Det är inte du och jag.

 197. Människor som tror att de
  inte kan få pengar på annat sätt-

 198. -väljer att sälja,
  så man upprätthåller-

 199. -en social ojämlikhet på det sättet.

 200. Tack, Susanne Lundin.

 201. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

 202. Jag lärde mig att skriva på ett sätt
  som inte bara en forskare skriver-

 203. -utan mer populärvetenskapligt.

 204. Alla... Alla som är intresserade av
  samhälleliga frågor-

 205. -medicinska och globala frågor.
  Det är ett globalt projekt.

 206. Jag vill inte byta.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Organ till salu

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Desperata, svårt sjuka patienter utgör en liten del av den komplicerade marknaden för illegal handel med mänskliga organ. Etnologen Susanne Lundin skriver i "Organ till salu" om organhandelns dunkla värld där hon har spårat upp utnyttjade lantarbetare i Moldavien, åklagare i Israel och kirurger i Filippinerna. Med en efterfrågan som överskrider utbudet är det en marknad som bara lär växa i betydelse. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Juridik, Kirurgi, Kriminologi, Medicin, Organhandel, Rättsvetenskap, Transplantation
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska i de finländska arkiven

I Sverige bor hundratusentals människor med rötter i Finland. Här berättar Arja Rantanen om hur de finländska arkiven är strukturerade, vad de omfattar och hur man går tillväga för att söka i dem. Hon inleder med en historisk beskrivning av arkiven. Här finns handlingar som kan vara intressanta för släktforskare, exempelvis studentmatriklar från 1500-talet, amerikansk emigration, krigsdokument och bouppteckningar. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Rädslor

Berätta vad du inte vågar! Vad är det som gör att vi räds att göra eller säga saker? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss