Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Ingens mammaDela
 1. Jag skriver om när skolsköterskan
  klämde på min bröst-

 2. -och sa att de skulle bli bra
  till att amma...

 3. -Välkommen, Josefine Adolfsson.
  -Tack.

 4. Du är redaktör för den här antologin
  - "Ingens mamma".

 5. Vad är det för en bok?

 6. Det är en antologi där tolv kvinnor
  utifrån olika perspektiv-

 7. -skriver om valet
  att inte skaffa barn.

 8. Du skriver själv i boken
  om att du i nioårsåldern-

 9. -på hälsoundersökningen i lågstadiet
  erfar att din kropp bedöms-

 10. -utifrån om den är reproduktiv.
  Om du duger att få barn, helt enkelt.

 11. Hur har det präglat dig,
  att du förväntas föda barn?

 12. Just den erfarenheten jag skriver om-

 13. -när sköterskan klämde på mina bröst
  och sa att de skulle till att amma...

 14. Just det har väl inte präglat mig,
  jag ville ge en bild-

 15. -av hur det kan vara att växa upp
  som ung tjej i dag.

 16. Man vallas in i en fåra
  som leder mot reproduktivitet-

 17. -och man förväntas ska vilja bli
  och blir mamma.

 18. Hur har du upplevt den förväntan?

 19. Jag känner att det var nåt som
  startade väldigt tidigt i livet.

 20. Allt från att man som liten tjej-

 21. -blir mer eller mindre ombedd att
  leka med dockor och ta hand om saker-

 22. -leka mamma, pappa, barn.
  Man är ju inte pappa i en familj.

 23. Man är mamma...

 24. Det är nåt man vallas in i
  väldigt tidigt.

 25. När man kom in i tonåren-

 26. -fick man reklamblad från företag
  som sålde bindor och tamponger.

 27. "Grattis till den första mensen!"

 28. Det är nåt som har följt en,
  både det kommersiella och samhället.

 29. Har det varit en positiv känsla?
  Har du känt det negativt?

 30. Jag har upplevt det
  som väldigt förbryllande.

 31. Nåt som kännetecknar det samhälle jag
  har växt upp i, men främst i dag-

 32. -där allt är hårdare, är att man inte
  får göra saker i sin egen takt.

 33. Man slussas in i nåt-

 34. -vare sig man vill eller inte.

 35. Du och flera av de andra kvinnorna-

 36. -berättar att ni febrilt
  har sökt efter förebilder-

 37. -andra kvinnor
  som inte heller vill ha barn.

 38. Varför har det varit svårt att hitta
  det? Det finns få synliga kvinnor...

 39. Jag har letat efter den typen
  av berättelser i säkert 15-20 år.

 40. Jag har frågat
  och tittat i den kulturella sfären:

 41. Böcker, filmer, musik...

 42. Dels är det så att kvinnan
  som lever utan barn-

 43. -är utraderad
  ur den kulturella sfären.

 44. Finns hon där, är det i egenskap
  av en galning eller häxa-

 45. -eller nån som är
  emotionellt instabil eller omogen.

 46. När det gäller
  de nedtonade berättelserna-

 47. -från kvinnor utan barn, så är de mer
  eller mindre icke-existerande.

 48. Varför det är så, det vet inte jag.

 49. Det beror på flera århundraden
  av reproduktion av normer-

 50. -där kvinnans uppgift
  är att vara ett kärl, en livmoder-

 51. -nån som tar hand om, och så vidare.

 52. Det blir på nåt sätt hotande att visa
  fram bilder av kvinnor på andra sätt.

 53. Ni berättar att det väcker
  aggressioner, man reagerar starkt-

 54. -på kvinnor som avviker från det
  "normala" och viljan att skaffa barn.

 55. -Vad väcker de starka känslorna?
  -Det är svårt att svara på.

 56. Det är väl just att man...

 57. ...genom att inte tillbe normen,
  eller sälla sig till normen-

 58. -oavsett om det är ett val,
  eller om det bara blir så-

 59. -så utmanar man nåt
  hos den som står bredvid.

 60. Vilka reaktioner kan man få om man
  säger att man inte vill ha barn?

 61. En forskare som skriver i boken,
  Anna Sol Lindqvist-

 62. -redovisar en del forskning om vilka
  fördomar barnfria kvinnor möter.

 63. Det är framförallt
  att de är egoistiska-

 64. -att de ångrar sig, att de blir
  ensamma när de blir äldre-

 65. -och att de är okvinnliga.

 66. Det är framför allt det
  som är de stora grejerna.

 67. -Känner du själv igen reaktionerna?
  -Ja, absolut.

 68. Kanske inte så direkt,
  "du är egoistisk!", men implicit...

 69. Absolut. Visst är det så.

 70. Det är nåt som är udda,
  eller också är det synd om en.

 71. Man blir utmålad
  som ett ofrivilligt offer.

 72. Du ville inte ha barn,
  sen fick du ändå barn.

 73. Hur förändrade det ditt sätt
  att se på allt det här?

 74. Det har nog snarare... Många har
  undrat om jag har omvärderat.

 75. För mig har det snarare-

 76. -satt fingret på att tankarna
  jag hade innan var på rätt väg.

 77. Fördomarna mot folk som inte har barn
  är nåt som verkligen finns.

 78. Jag har fått enorma fördelar
  sen jag fick barn-

 79. -både praktiskt och konkret
  genom t.ex. sjukvården-

 80. -på arbetsmarknaden,
  i samhället i stort.

 81. Min status som mor-

 82. -är större än
  den som medelålders barnfri kvinna.

 83. Det har snarare stärkt mig i att se-

 84. -att människor som lever med barn
  har otroliga fördelar.

 85. Flera av skribenterna nämner det.

 86. Även om man inte har barn
  måste man vara med i barnsystemet.

 87. Man betalar skatt till skola,
  vård och omsorg och IVF-insatser-

 88. -för människor som inte kan få barn.
  Hur ser du på det?

 89. Jag personligen
  och Natacha López och Jane Magnusson-

 90. -vi är alla rörande överens om
  att det är ett samhälle vi vill ha.

 91. Man bidrar
  till den gemensamma välfärden.

 92. Natacha López redogör
  för hur situationen ser ut i USA.

 93. Den är mer polariserad
  och det finns fraktioner av barnfria-

 94. -som menar att det är fel
  att försörja småbarnsfamiljer.

 95. Det som Natacha och Jane
  tar upp i boken-

 96. -är att det är frustrerande att...
  -Jobba över en massa...

 97. ...åt småbarnsföräldrar som vabbar.

 98. Man förväntas göra det. "Du behöver
  väl inte vara hemma på julen"-

 99. -"du har ju ingen familj."

 100. Man kan vara hemma
  för vård av sjukt barn-

 101. -men man kan inte vara hemma
  för att vårda en sjuk vän.

 102. Såna frågor vill vi lyfta.

 103. En annan tydlig sak i boken är att
  man möter en åsikt eller ett krav-

 104. -att man måste kunna förklara.
  Alla letar en ursäkt.

 105. "Varför vill inte du ha barn?"

 106. -Kände du också det?
  -Absolut.

 107. Det är nåt
  som en del av skribenterna tar upp.

 108. Man ska ha rätten
  att se det som en icke-fråga.

 109. Det är valet som är det aktiva
  och avgörande.

 110. Valet att försöka få barn
  borde vara det som skiljer ut en.

 111. Flera av skribenterna jobbar med
  den frågan. "Varför vill jag inte?"

 112. "Vad är det med barnafödande?"

 113. Lena Andersson provar tesen
  om det är biologiskt betingat-

 114. -att vi ska vilja föda barn.
  Hur ser du på det?

 115. Att man provar olika teser
  och söker i själv-

 116. -det tror jag är införlivat förtryck,
  väldigt mycket.

 117. Många av de som skriver i boken
  hade inte ställt sig frågan-

 118. -om inte pressen hade varit så hård
  att man måste förklara sig-

 119. -eller att man var en avvikare.

 120. När det gäller det biologiska
  att man vill reproducera sig...

 121. Jag vet inte vad jag ska svara.
  Så är det säkert för vissa.

 122. Lena har en tes
  om att det är genernas tyranni.

 123. Jag kan tyvärr inte svara på det.

 124. För många är barnafödandet en plikt
  för att föra släkten vidare.

 125. Du och Anna Sol Lindqvist
  driver tesen-

 126. -att vi borde sluta reproducera oss.
  Arten kanske borde lugna sig.

 127. Hur tänker du?

 128. Det handlar inte om att slå fast
  vad som är rätt eller fel-

 129. -utan att pilla vid normer
  och ställa frågetecken.

 130. Är det en rättighet eller
  en skyldighet att reproducera sig-

 131. -när det redan finns
  otroligt mycket människor på jorden.

 132. Jorden är rejält belastad.

 133. Vi tvångsavvisar flyktingbarn-

 134. -samtidigt som vi subventionerar
  konstgjord befruktning.

 135. Jag säger inte att det är fel, men
  det är frågor man borde ställa sig.

 136. Är det så vi vill ha det?

 137. Det är djupt existentiella frågor
  om djuret människan.

 138. Visst är det det. Absolut.

 139. Jag tycker personligen
  att det är underligt-

 140. -att merparten av befolkningen
  förökar sig utan att tänka på det.

 141. Det är märkligt. Speciellt vi...

 142. ...i det västerländska
  privilegierade samhället-

 143. -där vi inte behöver skaffa barn
  för att bli omhändertagna-

 144. -när vi blir äldre. Vi kan säga nej.

 145. Det är konstigt
  att inte fler gör det.

 146. Vi pratar oftare om barnlängtan
  och vår rätt att få barn.

 147. Det är ett individualistiskt projekt.

 148. Samhället ska bistå de som inte kan.
  Det är synd om de som inte lyckas.

 149. Är det inte synd om par
  som inte kan få barn?

 150. Det är självklart
  att människor med barnlängtan-

 151. -och har svårt att få barn...
  Synd och synd...

 152. Deras kamp och rätt att få hjälp
  är viktiga frågor.

 153. Det är en självklarhet att man bidrar
  till en gemensam välfärd.

 154. Jag vill inte ställa grupper
  mot varann.

 155. Men till syvende och sist
  handlar mycket i livet-

 156. -om etiska och moraliska
  existentiella frågor.

 157. Man gör sig själv en otjänst genom
  att inte ställa sig de frågorna.

 158. Det är bara kvinnliga skribenter.
  Vad är skillnaden-

 159. -vad gäller förväntningarna
  på män och kvinnor?

 160. Det är nåt som
  Anna Sol Lindqvist skriver om.

 161. Männen undkommer väldigt mycket
  av de här frågorna-

 162. -som kvinnorna får
  om man väljer ett liv utan barn.

 163. Kvinnan är rent historiskt
  och kulturellt...

 164. ...i religioner, framväxandet av den
  moderna psykologin, naturvetenskap...

 165. Kvinnans roll som kärl och livmoder
  är nåt som går igen i allt.

 166. Det gör att en man kan förbli potent,
  både bildligt och bokstavligt-

 167. -långt upp i åldrarna
  även om han inte har barn.

 168. Det är en avgörande skillnad.

 169. Jag tycker det är intressant
  att diskutera frågan-

 170. -ur ett annat perspektiv.

 171. Många män är nog drabbade av
  förväntan på kvinnorna att få barn.

 172. Kvinnor känner barnlängtan,
  då blir det en plikt även för mannen.

 173. -Kanske.
  -Det är en annan bok...

 174. Barn betecknas som meningen
  med livet. Vad säger du?

 175. Ja du...

 176. För vissa är det så,
  och det ska det få lov att vara.

 177. Det är återigen det där med norm
  och förutfattade meningar.

 178. Även saker som är positiva utsagor
  kan för andra utgöra förtryck.

 179. Det är viktigt
  att man vänder på frågorna-

 180. -och ställer sig frågan
  om man t.ex. inte kan få barn.

 181. Hur kul är det att växa upp-

 182. -omgiven av idén
  att barn är meningen med livet.

 183. Alla normer som påverkar oss
  och som bestämmer våra liv...

 184. Åt vilket håll går det
  när det gäller barnafödandet?

 185. I Sverige i dag är det mer accepterat
  att välja ett liv utan barn-

 186. -än var det var för bara 20 år sen.

 187. Samtidigt känns det som en slags vurm
  kring hela hemmagrejen...

 188. Det har väl aldrig varit sånt
  massmedialt intresse...

 189. ...i tidningar och böcker
  om föräldrakultur.

 190. Det är såpor på tv
  och barnpsykologer på radio.

 191. Den industrin har väl aldrig varit
  så stor som i dag.

 192. Det är lättare
  att leva utan barn i dag-

 193. -än var det var
  för min mormors syster-

 194. -som blev sedd som en konstig typ.

 195. Vad behövs
  för att det ska bli mer okej?

 196. Det är synlighet, tror jag.

 197. Jag ser inte projektet som
  en vattendelare. "Ska man ha barn?"

 198. Det är ett
  humanistiskt/feministiskt projekt-

 199. -att synliggöra andra sätt att leva.

 200. Kvinnor som har gjort andra val
  får ta plats i offentligheten-

 201. -utan att de är häxor eller
  emotionellt inkompetenta typer-

 202. -eller superkarriärister, som det
  ofta skildras i populärkulturen.

 203. Det är en bra bit på vägen.

 204. -Tack så jättemycket.
  -Tack.

 205. Jag försökte åka på semester,
  men jag var tvungen att jobba...

 206. Oj...

 207. Ingen aning.

 208. Dels av kvinnor som liksom jag
  behövde nånting att spegla sig i-

 209. -eller bråka med eller käfta med.

 210. Men också av småbarnsföräldrar
  och föräldrar till äldre barn.

 211. Textning: Karin Tengroth
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ingens mamma

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I antologin "Ingens mamma - tolv kvinnor om barnfrihet" skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad
Ämnesord:
Barnlöshet, Familjesociologi, Feminism, Samhällsvetenskap, Sociologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nåt måste göras - teckenspråkstolkat

Vems ansvar?

Portalen uppmärksammas och Migrationsverket gör ett studiebesök. Men alla ställer sig frågan: Vem ansvarar för integrationspolitiken i Sverige? Bomberna som faller över Aleppo påverkar de asylsökande. På Portalen försöker personalen få deltagarna att tänka på annat. Samtidigt ökar våldet och förstörelsen i ett annat utsatt område i Norrköping. Tomas pratar med ungdomarna där. De längtar efter att ha ett jobb. Tomas inser att Portalen är viktigare än någonsin. Mary har fått en praktikplats. Även kommunen kommer med goda nyheter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Vad kommer du att bli ihågkommen för?

Vad vill du att framtiden minns av dig när du är borta? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss