Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Vina Vinas vargpinneDela
 1. Sjungandet hör ihop med gungandet.

 2. Gunga lite grann, gunga lite grann
  Gunga lite bak och lite fram

 3. Det var en unge som gungade.

 4. Välkommen, Jujja Wieslander.

 5. Din senaste bok heter
  "Vina Vinas vargpinne."

 6. Du är känd för
  Mamma Mu-böckerna och sångerna.

 7. "Vina Vinas vargpinne"
  handlar om en sån här.

 8. -En pinne.
  -En viktig sak.

 9. Varför är pinnarna
  så viktiga för barnen?

 10. Alla barn har pinnar.
  Jag har fått mycket svar på boken.

 11. "Jag minns min pinne!"
  "Min son har jättemycket pinnar."

 12. Själv samlade jag på pinnar.
  Mamma lät dem stå bakom en dörr.

 13. Det är väldigt bra
  att ha en pinne.

 14. -Vandringspinne...
  -Vad betyder den för leken?

 15. Jag tror att det handlar om
  att barnet utforskar kroppen.

 16. Pinnen är jättelång.
  Man räcker upp till solen.

 17. Man kan peta i hål
  och undersöka saker.

 18. Och det kan bli en trollstav.

 19. Det är min sons pinne.
  Han tyckte den skulle vara med.

 20. Men för honom är det en pepprare,
  en k-pist.

 21. Vad tycker du om våldspinnarna?
  De slåss ju med dem.

 22. Han ser väl vad vi vuxna gör.
  Barn härmar.

 23. Leken är central i dina böcker,
  också i "Vina Vinas vargpinne".

 24. Vad betyder leken för barnen?

 25. Jag menar
  att leken är barnens väsen.

 26. Det är så de utforskar världen.

 27. Det är så de lär sig
  förstå sig på oss.

 28. De gestaltar allting i leken.

 29. Lek är ett vagt ord,
  och det är söndertuggat.

 30. -Vad lägger du in i ordet?
  -Jag försöker...

 31. Jag försöker få oss
  att tänka på vad barnen gör.

 32. Vad gör de när de leker?
  Ofta ser vi inte det.

 33. Ibland säger vi:
  "Håll inte på och lek."

 34. "Pilla inte och dra inte.
  Måste du hålla på?"

 35. Ja, de måste hålla på.

 36. För det lilla barnet
  är leken mycket kropp.

 37. De behöver utforska kroppen.

 38. Vad har en treåring
  hunnit lära sig?

 39. Det är ofantligt mycket.
  Samtidigt lär de sig språket.

 40. Jag brukar säga att små barns lek
  är grundforskning.

 41. De provar vad som händer.

 42. En bebis petar ner nåt.
  Det ramlar ner och man tar upp.

 43. Och så ramlar det ner. De utforskar
  jordens dragningskraft.

 44. Och vi blir irriterade.

 45. Vad blir konsekvenserna
  när vuxna bromsar leken?

 46. Ibland måste man bromsa.
  Man får spader efter tjugo gånger.

 47. Men att lära sig se vad de gör.

 48. Jag vill se mer respekt
  för barns lek.

 49. -Förstår vi inte leken?
  -Det tycker jag inte.

 50. Jag ska inte säga för starkt,
  för jag är inte så insatt.

 51. Men att man på förskolorna
  har mycket vuxenstyrda teman.

 52. Vi vill lära barnen så mycket,
  men de lär sig hela tiden.

 53. Det är vad de gör dagarna i ända,
  fast på sitt, geniala sätt.

 54. Menar du att pedagogiken
  kommer i vägen för lekens lärande?

 55. Ibland tror jag att det
  blir för mycket "tema potatis".

 56. Att barnens lek
  är central för dem är en sak-

 57. -men att göra litteratur av det, att
  göra leken till litteratur.

 58. Varför är det viktigt?

 59. Att det innehåller samma saker
  har en trygghetsfunktion.

 60. Särskilt när man läser på kvällen
  ska det sluta bra.

 61. Det tycker barn mycket om. Det blir
  en trygghet i berättandet.

 62. Hur tycker du
  att vuxna borde göra-

 63. -för att underlätta leken?

 64. Att känna igen
  när den viktiga leken börjar.

 65. När man hör att de
  pratar med särskilda röster.

 66. Då utspelar sig nåt viktigt
  i barnets inre.

 67. I leken gestaltar de
  saker de upplevt-

 68. -eller försöker förstå
  eller är rädda för.

 69. "Nu var jag det och det."
  Leken iscensätts i imperfekt.

 70. "Nu var jag det, så var du det."
  Sen är replikerna i presens.

 71. Att man då inte stör
  eller ger material till leken-

 72. -eller låter dem vara
  den där stunden.

 73. Att se att det är viktigt.

 74. Min sons pepprande kan kännas
  fantasilöst, det skjuts mycket.

 75. Är det viktigare att han leker
  än vad han leker?

 76. Varför pepprar han så mycket?
  Vad pepprar han på?

 77. Är det nåt han sett på tv
  eller är han arg på nån?

 78. Hur pepprar han?
  Man känner när leken går över...

 79. Man ska inte
  vara rädd för onda lekar.

 80. "Det är otrevligt att skjuta.
  Lek nåt trevligt i stället."

 81. Men det är nåt han sett
  som har berört honom.

 82. Det ska man fundera på.
  Barn i krig leker ju krig.

 83. Jag tänker på pepprandet.
  Barns lek i dag mot förr...

 84. Förutsättningarna är olika i dag mot
  när vi var barn.

 85. Nästan alla tvååringar har läs-
  platta eller tillgång till dator.

 86. Ställer det andra krav på dig
  när barns referenser är andra?

 87. Jag skriver främst böcker,
  fast jag gjort spel för läsplatta.

 88. Det har också sin plats,
  tycker jag.

 89. Man kan hoppas att varningarna
  om dålig läsfärdighet-

 90. -att böckerna får bättre status,
  för de är nog ett strå vassare.

 91. -På många sätt.
  -Läsandet är väldigt viktigt.

 92. Många trycker på det i debatten.
  Hur ska läsandet stärkas?

 93. Jag är inte rätt person för det.
  Andra kan prata bättre om det.

 94. Man talar om
  att man måste kunna läsa-

 95. -för att vara medborgare
  och förstå matte.

 96. Och man måste förstå
  vad man läser.

 97. Men det finns nåt mer i läsandet
  som handlar om-

 98. -att få tillgång till
  hur en berättelse skapas.

 99. Det skapande momentet i läsningen.

 100. Att göra sig föreställningsvärldar.

 101. Ibland ser man folk i trafiken
  och undrar hur de kan köra så.

 102. "Kan han inte föreställa sig
  att en bil kan komma?"

 103. Har de fel på sin fantasi?

 104. De kan inte tänka sig
  att nån annan kan komma.

 105. Jag tänker att om man får hjälp med
  att göra sig...

 106. I leken hittar man på
  berättelser för sig själv.

 107. Då blir det skapande människor...

 108. ...med fantasi
  och då också empati.

 109. Du har jobbat med musik.
  Dina visor är väldigt sjungna på-

 110. -både förskolor och i sånggrupper.

 111. Vad betyder musikalitet för barn?

 112. Det tillhör också självklart
  deras sätt att utforska.

 113. Väldigt små barn
  sjunger nästan hela tiden.

 114. Det upptäckte vi
  när vi började med visorna.

 115. Vi gjorde visor
  när våra barn var små.

 116. Vi hade mycket barn runt oss och
  gjorde visor och rörelsevisor.

 117. Men när våra ungar vuxit upp
  och blivit hårdrockare och annat-

 118. -så var det flera som sa:

 119. "Min flicka sjunger hela tiden.
  Ska jag spela in det?"

 120. "Gör det" sa vi.
  Och så fick de bandspelare.

 121. Sen hörde vi på banden
  att barnen sjöng hela tiden.

 122. Mycket av det gjorde vi visor av.

 123. Vi gjorde också dikter.
  De utforskar språket.

 124. En flicka sa: "Knäpp alla knappar i
  min regnkappa, pappa."

 125. Hon hörde hur fint det lät
  och la till:

 126. "Knäpp alla, knäpp alla,
  knäpp alla knappar."

 127. Vi fick idén att göra en poesibok-

 128. -utifrån barn
  som håller på med språket.

 129. Också att sjungandet
  hör ihop med gungandet.

 130. Gunga lite grann, gunga lite grann
  Gunga lite bak och lite fram

 131. Det var en unge som gungade.
  Så självklart kommer sången.

 132. Var gör att en barnvisa funkar?

 133. Det är svårt att säga.

 134. Ungar går i gång
  på massa olika musik.

 135. Våra visor kommer ofta
  från det barn har sjungit-

 136. -eller från kroppsliga teman
  de känner igen.

 137. Att gå balansgång
  eller hoppa lite grann.

 138. Du har sagt att det svåraste
  är att inte underskatta barnen.

 139. Hur menar du?

 140. Det är det att inte...

 141. Jag är väldigt allergisk
  mot att lära ut saker för barn.

 142. De lär sig hela tiden,
  fast på sitt sätt.

 143. Vi ska inte alltid tro att vi
  vet bäst, för det gör vi inte.

 144. Vi kan mycket de inte kan.

 145. Och man måste säga till ibland
  när nåt är farligt eller så.

 146. Men ibland
  pratar vi nästan ihjäl barnen.

 147. Vi är dåliga på att lyssna.

 148. Mamma Mu är en figur som har
  fungerat. Hon firar väl 30 år.

 149. -Snart 30 år. 2015.
  -Det är en framgångsrik ko.

 150. Jag läste nyss om böckerna,
  och både jag och barnen skrattade.

 151. Den är översatt till många språk.
  Varför funkar de figurerna så bra?

 152. Det är svårt att veta.

 153. Mamma Mu representerar barnet.
  Hon gör allt barn gör.

 154. Övar och prövar och är inte
  rädd att göra bort sig.

 155. Kråkan är som den vuxne.

 156. "Inte så.
  Det går inte. Du kan inte."

 157. Samtidigt är Kråkan också
  en barnfigur såtillvida att-

 158. -han också är suverän
  och tror sig kunna allt.

 159. Så är ju barn. De kan allting.

 160. "Jag kan klättra upp
  i flaggstången."

 161. Men det
  är spänningen i relationen.

 162. Sen läser vuxna in annat.
  Det är manligt och kvinnligt.

 163. -Därför funkar de för vuxna.
  -Kanske.

 164. Figurerna har blivit populära
  och finns även i andra former.

 165. Mamma Mu och Kråkan fanns
  som sånger innan sagorna kom.

 166. Det är dataspel och filmer.

 167. Hur påverkar mediet
  hur man kan berätta historien?

 168. De blir olika berättelser
  beroende på mediet.

 169. För barn är det nog kul.
  Jag är inte emot filmer.

 170. När jag var liten bodde jag
  ovanpå en biograf.

 171. Vi såg jättemycket film och direkt
  efter gick vi ut och lekte Tarzan.

 172. "Vem ska vara Tarzan,
  Tarzans tjej, Tarzans apa?"

 173. Fast Tarzans apa var nummer två
  och tjejen nummer tre.

 174. Då lekte man det.

 175. Att gestalta om i olika former
  ligger nära barnen.

 176. Sen är det en kommers i det.

 177. Hur håller man emot det
  som författare? Gör man det?

 178. Jag tycker att man kan göra saker
  om de är fina.

 179. De ska ligga barnen nära,
  och de kan sprida böckerna.

 180. Var sätter du gränsen
  för kommersialiseringen?

 181. När det blir fel eller fult
  eller bara för mycket.

 182. -Har du ångrat dig?
  -Nej.

 183. Jag tror inte det.
  Det gäller även teater.

 184. Vem som helst
  får inte göra teater.

 185. Man måste ha span på att Mamma Mu
  inte blir en dum kossa.

 186. Hon får aldrig vara dum. Fast hon
  är dum i huvudet på ett bra sätt.

 187. Hon kan inte, men man får inte
  skratta åt henne.

 188. Lika lite som man får skratta
  åt barns försök.

 189. Du pratar om barns språkutveckling
  och att de ligger nära poesin.

 190. Hur kan författare och föräldrar
  ta tillvara språkglädjen-

 191. -som de har?

 192. Genom att vara med
  på ramset och tramset.

 193. Man ska uppfatta och uppskatta
  hur fantastiskt det är.

 194. Mitt minsta barnbarn låg
  i min säng häromveckan en morgon.

 195. Hon är tre år. Hon är oerhört fysisk,
  med skinnpaj, AIK-tröja-

 196. -sparkcykel och prinsesskrona
  på en gång.

 197. Vi låg och pratade om allting.

 198. Vi jämförde nagellack.
  Jag hade rött och hon glitter.

 199. Jag hör att hon säger "nagennack".

 200. Jag tänker att hon snart hör
  att det heter nagellack.

 201. Då kommer hon märka hur lite
  tungan flyttas mellan "n" och "l".

 202. Det är en millimeter.

 203. Det sker ihop med allt annat,
  sparkcykeln och prinsesskronan.

 204. Så otroligt mycket input.

 205. -Det är imponerande.
  -Ska vi vara mer tysta?

 206. Det tycker jag inte,
  men att lyssna är bra.

 207. Dina böcker är i allra högsta grad
  bilderböcker också.

 208. Du jobbar med stora illustratörer, nu
  senast Lotta Geffenblad.

 209. Vad betyder bilderna
  för skapandet?

 210. Jättemycket. Nu med Vina Vina
  där visste inte jag.

 211. Jag hade bara det fina namnet,
  ett barnpåhitt.

 212. Jag bestämde
  att det var en liten pojke.

 213. Det skulle vara
  en fiktiv berättelse.

 214. Så kommer hon på den figuren.
  Jag blev störtkär direkt.

 215. Alla bilderna är otroliga.

 216. Hur bor han?
  Bor han i skogen? Jag visste inte.

 217. Det fanns inte i texten.
  Så bor han i en liten husvagn.

 218. Man blir bara salig. När man hittar
  mötet med illustratören-

 219. -är det fantastiskt.

 220. -Tack för att du kom hit.
  -Tack så mycket.

 221. Just nu läser jag
  Richard Fords "Kanada".

 222. Jag hoppas fortsätta arbeta,
  om jag inte är för gammal.

 223. Tre-, fyraåringar, deras föräldrar
  och alla som gillar pinnar.

 224. Textning: Katarina Pellijeff
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vina Vinas vargpinne

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Jujja Wieslanders barnbok "Vina Vinas vargpinne" hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Barn- och ungdomslitteratur, Barnboksförfattare, Litteraturvetenskap, Svensk litteraturhistoria, Svenska författare, Wieslander, Jujja, 1944-
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Hästboken som samtidsdokument

Den traditionella hästboken som genre har öppnat upp för en ny typ av problematisering. Genusproblematik, kritik av kärnfamiljen, stallhierarki, mobbning och klasskillnader lyfts fram. I detta panelsamtal möts fem författare som alla har tagit hästboken till en ny nivå utan att förlora kärnan i den populära genren. Medverkande: Catharina Hansson, Lena Furberg, Pia Hagmar, Lin Hallberg och Malin Eriksson. Moderator: Ada Wester. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 25 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Semic, B Wahlströms, Bonnier Carlsen och Bokförlaget Opal.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Läs och lev

Kärlekens språk

Vi försöker ta reda på hur kärlek gestaltas i texter. Rapparen och Grammis-vinnaren Erik Lundin berättar i sina låtar om sitt liv, sin uppväxt och kärleken till förorten. Svenskar är flitiga på att nätdejta, men det är viktigt med en bra presentation för att du ska hitta den stora kärleken. Att flörta är en hel vetenskap och ibland kan det behövas hjälp av ett proffs. Vår reporter Lovisa Haag träffar dejtingcoachen Viktor Sander och får lära sig vad man kan göra och vad man absolut inte ska göra. Programledare: Tara Moshizi och Karin Andersson.

Fråga oss