Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Eremiten i ParisDela
 1. Han ägnade 60 år till
  att skriva om självmord.

 2. Men det var ett rent
  teoretiskt intresse, verkar det som.

 3. Själv kom han aldrig till skott.

 4. Tobias Dahlkvist, välkommen!
  Din bok "Eremiten i Paris"-

 5. -om Emil Cioran
  och pessimismen som levnadskonst.

 6. I efterordet skriver du att du har
  en fäbless för reaktionära gubbar.

 7. -Varför det?
  -Jag känner samhörighet med dem.

 8. Jag har alltid uppskattat den...

 9. ...svarta humor som man finner hos
  de riktigt reaktionära figurerna.

 10. Emil Cioran kallas också boule-
  vardernas Buddha. Vad står det för?

 11. Boulevardernas Buddha står för
  en person som mitt i storstaden-

 12. -söker efter en livshållning
  som låter honom leva-

 13. -med insikten att livet
  är meningslöst och värdelöst.

 14. Det här är en dysterkvist. Det
  handlar om melankoli och skepticism-

 15. -pessimism
  och misantropi och dandyism.

 16. Massor med tråkiga saker
  staplade på varandra.

 17. -Ja.
  -Varför just det svarta i livet?

 18. Han använder det svarta till
  att göra livet uthärdligt.

 19. Som vänder skepticismen
  till nåt livsbejakande.

 20. Som gör melankolin och pessimismen
  till nånting attraktivt.

 21. Varför gör han det?

 22. Han... Det är en svår fråga.

 23. Jag tror
  att det handlar om att han...

 24. ...att han sitter med en hand av kort
  och inte har nåt annat val-

 25. -än att spela ut den handen.

 26. Han skriver mycket om självmord,
  han skriver mycket om sömnlöshet-

 27. -han beskriver sig själv
  som misslyckad.

 28. Samtidigt känns det som
  att pilla på ett sår.

 29. Det är ganska skönt också.

 30. -Är det så man ska tolka det?
  -Ja, ungefär så ska man tolka det.

 31. I synnerhet livets meningslöshet
  tycks ha varit ett sår-

 32. -som Cioran
  var förtjust i att pilla på.

 33. Genom att upprepa variationer kring
  livets meningslöshet-

 34. -ville han
  komma till rätta med meningslösheten.

 35. Och diskussionen kring döden.
  Det är ett sätt att besegra döden.

 36. Ja, absolut. Och inte bara för
  Cioran. Det är ett klassiskt recept.

 37. Tänker man att man är dödlig
  blir livet mer värdefullt.

 38. Det använder han sig av, och försöker
  stegra genom att dra in självmordet.

 39. Vore det bättre att begå självmord-

 40. -så förlorar självmordet
  sin lockelse.

 41. Han är en del av en strömning.
  Pessimismen och skepticismen.

 42. Kan du förklara varför människor
  dras till dessa mörka sidor?

 43. Själva termen pessimism
  betyder för oss nånting ganska vagt.

 44. En pessimist är en person som
  är dyster och ser allting i svart.

 45. Under 1800-talet kunde pessimismen
  vara ett strikt filosofiskt begrepp.

 46. En rad tyska filosofer skapade
  filosofiska system-

 47. -som försökte bevisa att livet
  saknade värde. Bl.a. Schopenhauer.

 48. Eduard von Hartmann är en annan
  representant för den här traditionen.

 49. Cioran
  har mycket gemensamt med dem.

 50. Han tycks ta
  deras slutsatser för givna.

 51. Han förefaller tycka att det är sant
  att livet måste vara olyckligt.

 52. Det är sant
  att livet saknar mening och värde.

 53. Men i stället för att, som de tyska
  pessimisterna, värdera tillvaron-

 54. -försöker han använda insikten...

 55. -...till att göra livet uthärdligt.
  -Så egentligen är han ganska positiv.

 56. Han söker egentligen
  livets glädje och rikedom...

 57. -...genom att fokusera på svärtan.
  -Det kan man säga.

 58. Han söker åtminstone minimera
  livets lidande-

 59. -genom att fokusera på
  livets lidande.

 60. Hur stort utrymmet är för
  positiv lycka är lite mer tveksamt.

 61. Men intalar man sig att livet måste
  vara smärtsamt och meningslöst-

 62. -öppnar sig i alla fall ett utrymme
  för ögonblick av njutning.

 63. För en uthärdlig tillvaro.

 64. Är det så man ska använda,
  inom citationstecken, honom?

 65. Att bli medveten om livets rikedom.
  Är han en bra filosof på det sättet?

 66. Tycker du? Har han varit det för dig?

 67. Jag vet inte om
  "man" ska använda honom.

 68. Men däremot tror jag att man
  "kan" använda honom på det sättet.

 69. -Har han fungerat så för dig?
  -Det har funnits stunder i alla fall.

 70. Personen Cioran verkar ju
  minst sagt lite koketterande.

 71. Han poserar med självmordet och
  så dör han tragiskt nog i alzheimer.

 72. Han talar om saker,
  men genomför dem inte.

 73. -Är han en kokett farbror?
  -I allra högsta grad.

 74. I 60 år skrev han om
  vikten av att begå självmord-

 75. -men det var
  ett rent teoretiskt intresse.

 76. Själv kom han aldrig till skott,
  eller vad man ska säga.

 77. Men koketterandet har en praktisk
  funktion i hans författarskap.

 78. Han lyfter fram sig själv
  som ett ironiskt exempel-

 79. -som läsaren har
  att förhålla sig till.

 80. Det påminner om hur man i den antika
  filosofin lyfte fram vissa visa män-

 81. -som dygdemönster.

 82. Cioran själv fungerar som nåt sorts
  ironiskt förvrängt dygdemönster.

 83. Ett exempel
  för de som inte tror på exempel.

 84. Att han beskriver sig som misslyckad
  och levandes i en dekadent tid-

 85. -i ett land i förfall, i Frankrike.

 86. Vad berättar det om hans tänkande?

 87. Cioran hyste ett stort intresse för
  en typ av historiemetafysik-

 88. -som var populär i början av 1900-
  talet, men i dag är helt ur modet.

 89. Han såg västerlandet
  som en kultur i undergång.

 90. På väg att gå under. Han kom
  att identifiera sig med undergången-

 91. -och betrakta de särskilda villkor-

 92. -som livet i ett förfallsamhälle,
  ett förfallstillstånd, erbjuder.

 93. Nåt som kan ge upphov till en sär-
  skild form av raffinerad förfining-

 94. -som gör tillvaron uthärdlig.

 95. -Den goda, franska maten är en del.
  -Ja, den är en del i det.

 96. Han talar om fransk gastronomi
  som ett förfallssymptom.

 97. Men han
  är uppenbarligen förtjust i den.

 98. Han är ju en rumänsk författare.

 99. Men 1947
  byter han språk till franska.

 100. Och bor då i Frankrike.
  Ja, varför gör han det?

 101. Han skrev i Rumänien
  ett antal böcker på rumänska.

 102. En av dem, som heter "Rumäniens
  transfiguration" i översättning...

 103. ...var ett ställningstagande för den
  nationalistiska rörelsen i Rumänien.

 104. Den gjorde honom politiskt omöjlig-

 105. -och det var nånting som
  han försökte skyla över i efterhand.

 106. Det var ett snedsteg som han skämdes
  för och försökte att inte låtsas om.

 107. Så han kunde inte återvända till
  Rumänien efter andra världskriget.

 108. Att i Frankrike verka som
  rumänsk författare var svårt.

 109. Det var ett språk som
  praktiskt taget ingen kunde förstå.

 110. Så det finns en praktisk sida av det.

 111. Han var, för sin utkomsts skull,
  tvungen att byta språk.

 112. Det låter som att det finns två Emil
  Cioran. En rumänsk och en fransk.

 113. Det finns
  stora skillnader mellan dem.

 114. Det finns i synnerhet... Man kanske
  kan säga att det finns tre Cioran.

 115. Det finns
  en rumänsk apolitisk Cioran-

 116. -och så finns det en politisk Cioran,
  som bara är närvarande i en bok-

 117. -och sen den franske Cioran.

 118. Det franska författarskapet
  är ett försök-

 119. -att ställa den här politiska,
  fascistiska boken på huvudet.

 120. Samma kategorier som används för att
  beskriva de rumänska intellektuella-

 121. -som
  ett stort hot mot landets styrka-

 122. -blir till nånting positivt
  i de franska böckerna.

 123. De rumänska intellektuellas
  skepticism säger han är livsfarlig-

 124. -för den rumänska kulturen.

 125. När han kommer till Frankrike är det
  genomsyrat av samma egenskaper.

 126. Och då förvandlas de gradvis till
  nånting positivt.

 127. Hur stor belastning var det att
  han var Hitler-beundrare, antisemit-

 128. -och inblandad i ett statskuppsförsök
  bestående av rumänska fascister?

 129. Han
  tog inte riktigt avstånd från det.

 130. Han tog inte avstånd från det-

 131. -på nåt klart och tydligt sätt
  i alla fall.

 132. Han försökte inte be om ursäkt för
  sitt engagemang-

 133. -eller försökte...

 134. Att han försökte ta sin hand från
  den här boken.

 135. Det var snarare så att han försökte
  skyla över vad han hade gjort.

 136. Han vänder sig mot kategorierna
  som han tidigare hade hyllat.

 137. Fanatismen är ett sånt exempel.

 138. Han omvärderar skepticismen
  och fanatismen så att de byter plats.

 139. Tidigare var skepticismen ett hot och
  fanatismen lösningen på problemet.

 140. Nu är fanatismen problemet
  och skepticismen blir lösningen.

 141. Han vänder politiken
  helt och hållet ryggen-

 142. -i det franska författarskapet.

 143. I den meningen tar han avstånd från
  sina tidigare idéer.

 144. Ändrar han tänkesätt
  på grund av språket?

 145. Vad händer när han byter språk?

 146. Han ändrar tänkesätt
  i samband med bytet.

 147. Sen är det svårt att säga
  vad som beror på vad.

 148. Man kan bara spekulera i kausaliteten
  i ett sånt här fall.

 149. För min del tycks det som att det är
  mötet med Frankrike och Paris-

 150. -som får honom att ändra tänkesätt.

 151. Ibland känns han gammalmodig.

 152. Hans beskrivning av just
  nationella särarter.

 153. Det låter 1800-tal. Den tyska andan,
  den ryska andan, det rumänska sinnet.

 154. Den franska dekadensen o.s.v.

 155. -Är han gammalmodig?
  -Ja, o ja.

 156. Medvetet gammalmodig,
  skulle jag säga.

 157. Det finns spår av ett äldre historie-
  filosofiskt tänkande hos honom.

 158. De nationella kategorierna
  är ett uttryck för just det.

 159. Han föreställer sig, som tänkare
  runt förra sekelskiftet gjorde-

 160. -att den västerländska kulturen
  går mot sin undergång.

 161. I synnerhet ser han Frankrike
  som en kultur i förfall.

 162. Samtidigt upplever han förfallet
  som nånting spännande och raffinerat.

 163. Han jämför Frankrike med
  det senantika Rom.

 164. Också där finns det
  en rad negativa fenomen.

 165. Det finns en politisk situation
  som är outhärdlig på många sätt.

 166. Det finns stora tyranner.

 167. Men det finns också...en rad...

 168. Det finns också ett utrymme för...
  ett raffinemang-

 169. -som i Ciorans ögon
  framstår som attraktivt.

 170. Är det därför han går igång på Marcus
  Aurelius, den litteräre kejsaren?

 171. Det är nog en förklaring.

 172. I de tidiga böckerna beskrivs
  Marcus Aurelius som dekadent.

 173. Den filosofiska levnadskonsten
  beskrivs som en form av dekadens.

 174. Sen tar han parti för dekadensen.
  Då blir Aurelius en stor förebild.

 175. Han använder sig av
  de övningar som Aurelius beskriver-

 176. -i sina självbetraktelser.

 177. Det finns en passage
  där Cioran talar om-

 178. -hur han har blivit angripen
  i nån litterär stridsfråga.

 179. Och hur han ligger sömnlös...

 180. ...i vrede,
  när han plötsligt ser jorden utifrån.

 181. Och ser hur liten han är, ser hur
  obetydlig den litterära polemiken är.

 182. Då lägger sig genast vreden.

 183. -Det är ganska klokt.
  -Klassisk övning inom levnadskonsten.

 184. Aurelius använde sig av den.

 185. Man har "eremiten i Paris"-

 186. -och det är
  pessimismen som levnadskonst.

 187. Men som människa verkar han
  ändå lyckas finna det goda i livet.

 188. Han verkar ganska harmonisk. Eller?

 189. Han hade säkert sina demoner, men han
  hittade ett sätt att hantera dem.

 190. Det kan man säga.

 191. De pessimistiska filosoferna
  hade anspråk på-

 192. -att göra en filosofi av pessimismen.
  Pessimism är inte dysterhet.

 193. Så han var ganska glad och nöjd
  när han dog, kan man säga.

 194. Ja, han var nog ganska glad och nöjd
  när han dog.

 195. Tack så mycket, Tobias Dahlkvist.
  "Eremiten i Paris."

 196. Jag såg en fotbollsmatch.

 197. Mitt största wow kom väldigt tidigt
  när jag drabbades av nån insikt-

 198. -att Ciorans koketterande kunde
  betraktas som en sorts levnadskonst.

 199. Det fick mig
  att omvärdera hans tänkande.

 200. I stället för att se honom-

 201. -som en rolig
  men tröttsam, koketterande figur-

 202. -hitta nån sorts allvar i
  hans tänkande.

 203. Textning: Helena Lindén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Eremiten i Paris

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I "Eremiten i Paris" vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Cioran, Émile, 1911-1995, Filosofer, Filosofi, Filosofins historia, Nya tidens filosofi, Pessimism
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mediedagarna 2014

Lyssna på minoriteten

Ledarskapsutvecklaren Myrna Lewis menar att besluten blir bättre om man tar hänsyn till allas röster i en grupp. Att låta alla i en grupp komma till tals är en tillgång snarare än ett problem. Moderator: Martin Sande. Från Mediedagarna i Göteborg (Meg) 2014. Inspelat den 7 mars. Arrangör: Preera.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Fatimas hemlighet

Sedan barndomen bär Fatima Arianpour på en hemlighet som har påverkat henne hela livet. När hon var liten ville hon bli skådespelare eller hjärnkirurg, men hennes mamma tyckte att hon skulle bli hemmafru. Som flicka i Iran var Fatima med om fasansfulla upplevelser. Det slutade med fängelse, tortyr och landsflykt - men också med en okuvlig kamplust.

Fråga oss