Titta

UR Samtiden - Samhällssäkerhet

UR Samtiden - Samhällssäkerhet

Om UR Samtiden - Samhällssäkerhet

Naturkatastrofer, ekonomiska kriser, terrorattacker eller urspårade tåg - vi vet inte när olyckorna inträffar. Hur kan samhället förbereda sig, vilka är utmaningarna och vad kan vi lära från andra kriser? Moderator: Annika Nordgren Christensen. Inspelat 13 november 2013. Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällssäkerhet : Hotet från solenDela
 1. Välkomna till det här seminariet.

 2. Jag heter Henrik Ekman,
  och jag ska moderera den här timmen.

 3. Ämnet är ett problem som vi sällan
  pratar om och som sällan inträffar-

 4. -men när det gör det
  känner alla av konsekvenserna.

 5. Vi ser solen som en vän.

 6. "Here Comes the Sun",
  alla är glada...

 7. Men det är inte alltid så trevligt.

 8. Det får vi se tydligt i dag.

 9. Svenska Myndigheten
  för säkerhet och beredskap, MSB-

 10. -har tagit frågan på allvar.
  Ett resultat är det här seminariet.

 11. Även i Storbritannien
  ökar medvetenheten om-

 12. -att extremt rymdväder eller solstormar
  utgör ett allvarligt hot-

 13. -som vi måste ha beredskap för.
  Ett viktigt steg var rapporten-

 14. "Extremt rymdväder:
  följder för konstruerade system"-

 15. -"och infrastruktur"
  av Royal Academy of Engineering.

 16. Det är ett nöje att få
  välkomna arbetsgruppens ordförande-

 17. -professor Paul Cannon.

 18. God morgon, allihop
  och tack så mycket för inbjudan.

 19. Det är en ära, och jag hoppas
  att ni ska tycka om samtalet.

 20. Det är ett väldigt intressant ämne,
  tycker jag.

 21. Jag hoppas att ni håller med om det
  när vi är klara.

 22. Som ordföranden sa-

 23. -ledde jag en arbetsgrupp
  vid Royal Academy of Engineering-

 24. -och vi tittade på frågan.

 25. Ett av skälen till att vi började med
  ingenjörer och inte vetenskapsmän-

 26. -eller inte framför allt,
  vilket jag ska förklara-

 27. -var en sak som oroade oss:

 28. Många ingenjörer
  sa att det här inte är ett problem-

 29. -medan många vetenskapsmän
  sa att det är ett stort problem.

 30. De var svårt att förstå
  vad som var sant.

 31. Är det ett problem eller inte?

 32. Därför började vi med studien.

 33. Jag började faktiskt som forskare
  och slutade som ingenjör-

 34. -så jag har oftast båda perspektiven.

 35. I gruppen deltog
  både forskare och ingenjörer.

 36. Vi försöker hålla en balans.

 37. När vi jobbade oss genom ämnet
  drog vi diverse slutsatser.

 38. En del fick vi förkasta-

 39. -men jag tror att vi har en balanserad
  analys av vilka problemen är.

 40. Jag vill göra följande:

 41. För dem av er som inte är bekanta
  med ämnet-

 42. -börjar jag med en introduktion.

 43. Jag ska prata om rymdväder
  och även om solstormar.

 44. Ibland innebär det samma sak
  och ibland inte.

 45. Vi har en definition av rymdväder:

 46. "Fenomen
  som har sitt upphov i solen"-

 47. -"och som kan påverka tekniska
  system i rymden och på marken"-

 48. -"och ibland utgör
  en livs- eller hälsofara."

 49. Det är en definition av rymdväder.

 50. Jag vill säga nåt som jag lär upprepa:

 51. Rymdväder pågår ständigt.
  Solen ser inte ut att förändras-

 52. -men i vissa frekvensspektrum-

 53. -och vad gäller mängden partiklar
  förändras den.

 54. Men liksom vid meteorologiska
  händelser på jorden-

 55. -finns det många små händelser,
  mindre stormar-

 56. -och färre medelstora
  och många stora stormar...

 57. Förlåt det ska jag ta om.

 58. Man har väldigt få stora stormar,
  fler medelstora stormar-

 59. -och många små stormar.

 60. Tre saker kommer från solen:

 61. Elektromagnetisk strålning,
  som når jorden efter åtta minuter.

 62. Så fort man ser nåt hända på solen
  har strålningen nått fram.

 63. Partiklar med väldigt hög laddning.
  De rör sig lite långsammare än ljuset.

 64. De når också fram fort,
  kanske efter tjugo minuter.

 65. Där har vi nästan ingen förvarning alls.

 66. Sen har vi koronamassutkastningar,
  som kan påverka våra elnät.

 67. De når fram
  kanske tjugo timmar senare-

 68. -om det går fort.
  Relativt sett är de väldigt långsamma-

 69. -men det är mycket energi
  och de kan göra stor skada.

 70. Det börjar på solen
  och går mot jorden till höger.

 71. Det här är kronologin
  över vad som sker vid en solstorm.

 72. Vi kan observera en eller flera
  komplexa grupper av solfläckar.

 73. Det skulle göra oss lite oroliga.

 74. Sen skulle vi se en flare.

 75. Den registrerar vi som radiovågor
  och som synligt ljus-

 76. -och det syns
  snabbt efter att det händer-

 77. -eftersom signalerna
  rör sig med ljusets hastighet.

 78. Sen får vi de relativistiska partiklarna
  och därefter koronamassutkastningar.

 79. Det ena sker efter det andra.

 80. "Små stormar är vanligare än stora."
  Det är mer koncist än min formulering.

 81. Det här är de olika effekterna
  som vi får.

 82. Vid en flare kan protoner nå fram
  och påverka våra satelliter.

 83. De kan orsaka permanent
  eller tillfällig skada på satelliter.

 84. De kan påverka flygplan-

 85. -både människorna och elektroniken.
  Glöm inte att de kommer fram fort.

 86. De kan påverka våra gps-
  och satellitnavigationssystem.

 87. Vi använder alla dem. Vi vet inte ens
  om det, vilket är ett problem.

 88. De är en del av så många
  av våra elektroniska system.

 89. Koronamassutkastningarna
  inducerar ström i våra elledningar.

 90. Det kan orsaka problem.

 91. Kanske problem med sjökablar
  som används för kommunikation-

 92. -och problem på pipeliner. Alltså
  en mängd olika möjliga problem.

 93. Nu ska jag berätta lite mer om
  superstormar, och sen går vi vidare.

 94. Vi mäter superstormar...
  Det här gäller alla stormar.

 95. En av våra främsta mätningar är från
  en satellit som finns på L1-punkten.

 96. Det är ungefär 1,5 miljoner kilometer
  från jorden-

 97. -alltså längre bort än månen.

 98. Vid koronamassutkastningar-

 99. -ger den oss ungefär
  tjugo minuters varning, inte mer.

 100. Den senaste riktiga superstormen
  inträffade 1859-

 101. -den så kallade "Carringtonhändelsen".

 102. Sannolikheten för att en sån äger rum
  beräknas vara 12 procent per årtionde.

 103. Vi har en kurva till höger,
  och sannolikheten är 98 procent-

 104. -att det kommer att ske igen
  inom tvåhundra år.

 105. Men ett bättre sätt att förstå risken
  är att säga 50 procent på 50 år.

 106. Inom en livstid finns det en risk
  på 50 procent att det inträffar.

 107. Vi hade en stor storm 1859,
  1929 kom en baddare-

 108. -och sen även 1956 och 1972,
  men ingen var lika stor som 1859.

 109. 1859 och 1929
  var förstås före rymdåldern.

 110. Det är viktigt.

 111. En inträffade den 23 juli 2012-

 112. -men den såg ni inte eftersom
  partiklarna kastades ut åt fel håll.

 113. De missade jorden helt,
  men upptäcktes av en rymdfarkost.

 114. Vi förbättrar statistiken genom att se
  händelser som sker i andra riktningar.

 115. Nu nämner jag Carringtonhändelsen
  ofta, och den är vår referens-

 116. -men den är kanske inte typisk.
  Vi har väldigt dålig statistik.

 117. Nu vill jag bara snabbt berätta
  vad som hände 1859 och 1921-

 118. -innan jag går vidare till
  vad vi tror kan komma att hända nu.

 119. Det här är några bilder från 1859-

 120. -och här från 1929.

 121. Det viktiga är,
  kanske särskilt för svenskar-

 122. -att man inte behöver vara i Sverige
  för att se norrsken om det här händer.

 123. Polarsken rapporterades
  på Kuba och Honolulu.

 124. Annars är det långt uppe i norr
  eller nere i söder-

 125. -som man brukar ha en chans
  att se polarsken-

 126. -men då fick det stora effekter
  i de här områdena.

 127. Till och med 1929 fick man
  signalproblem på järnvägarna i USA.

 128. Det orsakade alltså problem även då-

 129. -för det som
  var tidig industriell teknik.

 130. Nu ska jag gå vidare
  till vilka följder det kan få i dag.

 131. Vår rapport fokuserar
  på Storbritannien.

 132. Vi ligger ju längre söderut än Sverige.

 133. Det innebär
  att ni kan få större problem än vi.

 134. Vad gäller elnätet i Storbritannien
  kom vi fram till det här:

 135. Av skäl som jag inte ska gå in på
  induceras ström på elledningar-

 136. -och det orsakar flera olika problem.

 137. Det viktiga är att vi fann,
  efter väldigt detaljerad modellering-

 138. -att vi sannolikt skulle förlora
  tretton transformatorer på supernätet.

 139. De skulle skadas eller slås ut helt.

 140. Det är de jättelika transformatorerna
  på högspänningsledningarna-

 141. -som förser stora områden med ström.

 142. Det positiva var
  att vi nog bara förlorar två noder.

 143. Två eller tre transformatorer
  brukar vara placerade tillsammans-

 144. -vilket innebär att även om
  vi förlorar en i ett antal noder-

 145. -har vi ändå kvar två transformatorer
  som fungerar i varje nod.

 146. Det skulle innebära att det fanns
  mindre ström tillgänglig i området-

 147. -vilket orsakar problem för industrin-

 148. -men lamporna skulle i alla fall
  inte släckas, och det är viktigt.

 149. Det som vi fann var
  att Storbritanniens elnät-

 150. -är mycket mer motståndskraftigt
  än näten i en del andra länder.

 151. Med det menar jag att det är
  mer motståndskraftigt än i USA.

 152. Elnätet i USA-

 153. -är inte lika väl sammanlänkat
  som i Storbritannien.

 154. De kan inte leda om strömmen
  lika lätt.

 155. Dessutom är det inte lika reglerat
  som i Storbritannien-

 156. -och här är regleringen användbar.

 157. Vi har en gemensam handlingsplan-

 158. -när det gäller att handskas
  med nödsituationer.

 159. Satelliter.

 160. Vi kom fram till att tio procent
  av alla satelliter skulle slås ut.

 161. De flesta kan räddas
  men alla "åldras".

 162. Jag ska förklara åldrandet.

 163. Vi får alla höra att vi inte ska sitta i
  solens ultravioletta strålar för länge-

 164. -eftersom det skadar oss.

 165. De här högenergipartiklarna
  skadar satelliternas solceller.

 166. Det i sin tur
  får satelliterna att åldras.

 167. Mitt tips är att om
  nåt sånt här inträffar-

 168. -ska ni köpa aktier i företag
  som sysslar med satellituppskjutning-

 169. -och bygger satelliter.

 170. Världen måste få upp en massa
  satelliter på himlen väldigt fort.

 171. Det här är intressant.
  Passagerarsäkerhet på flygplan.

 172. Vår väldigt grova uppskattning är
  att 20 mSv strålning-

 173. -blir vad man utsätts för under
  exempelvis en transatlantisk flygresa.

 174. En kort resa i Europa
  blir mycket mindre, förstås.

 175. Det motsvarar bröströntgen tre gånger.

 176. Nej, jag sa fel.
  Det är tre datortomografier.

 177. Det är en ovanlig dos,
  en mycket ovanlig dos-

 178. -men ingen farlig dos.

 179. I Storbritannien ökar den risken
  att dö av cancer-

 180. -från 25 procent till 25,1 procent.
  Det är väldigt litet.

 181. Men man vill nog inte vara gravid
  i första trimestern när det sker-

 182. -om man är i luften.

 183. Avionik, det finns mycket elektronik
  på flygplanet.

 184. Vi räknar med att det kommer att
  finnas tolv gånger så mycket strålning-

 185. -som elektroniken utsätts för.

 186. Glöm inte att flygbranschen
  är oerhört riskavert.

 187. Man tycker inte om
  att saker går snett-

 188. -men när det sker
  har man ett reservsystem.

 189. Det kommer säkert att användas-

 190. -i situationer som den här.

 191. Men det blir mer arbete för piloter
  och flygledare.

 192. Kombinerat med
  att kommunikationssystem slås ut-

 193. -kan det bli stora problem
  för flygbranschen.

 194. Satellitnavigering nämnde jag tidigare.

 195. Det finns på flygplan,
  fartyg, ambulanser-

 196. -och i banksystemet,
  där det används för tidmätning.

 197. I Storbritannien väntar vi oss
  att systemen slås ut i 1-3 dagar.

 198. Att bli av med gps så länge
  kommer att vara en utmaning.

 199. För kritisk infrastruktur
  rekommenderar vi-

 200. -att det finns reservsystem.

 201. Storbritanniens mobilnät
  är faktiskt mer robust.

 202. Det är i grund och botten bra-

 203. -men vi tror inte att USA:s nät är
  robust, och vi har bett dem kolla det.

 204. Amerikanska och asiatiska nätverk
  förlitar sig på gps-

 205. -för sin returtrafik.

 206. Om gps:en slås ut kan de få problem
  med sina mobilnätverk.

 207. Det kan bli problem
  kring framtida standard också.

 208. Även om det är robust i Storbritannien
  och även i Sverige, tror jag-

 209. -måste vi tänka framåt och se till-

 210. -att inga sårbarheter smyger sig in.

 211. Satellitkommunikation och
  HF-kommunikation för flyg och skepp-

 212. -kommer att äventyras.

 213. Flygplanet har nu förlorat gps
  och kommunikation-

 214. -men det är ingen katastrof.

 215. Det kan vi förhoppningsvis
  återkomma till.

 216. Avionik är som sagt oerhört säkert.

 217. Innan jag avslutar
  vill jag bara prata om skademinskning.

 218. Där finns det två sätt att närma sig.

 219. De flesta av er här är kanske inte så
  intresserade av själva effekterna-

 220. -utan snarare av skademinskning.

 221. För mig finns två lösningar.

 222. Det första är att man bygger bort
  sårbarheterna.

 223. Man gör smarta saker.

 224. En av dem har man i viss utsträckning
  gjort i Galileo-systemet och gps-

 225. -för små solstormar,
  som fungerar på ett särskilt sätt.

 226. Det finns en del tekniska lösningar.

 227. Om en del kan lösas på teknisk väg
  är det utan tvekan bra.

 228. Det andra sättet
  är nämligen driftsstrategier.

 229. Jag antar att MSB,
  våra och andra länders myndigheter-

 230. -tittar på det här.

 231. Ett bra exempel är
  hur man spärrar av luftrummet-

 232. -och om man vill göra det.

 233. Min poäng är att det kräver massor
  av förberedelse och planering.

 234. Om man inte tänker igenom det
  på förhand är det ute med en.

 235. Man har nämligen bara
  25 minuter på sig att ta ett beslut-

 236. -från när koronamassutkastningen
  sveper förbi satelliten vid L1-punkten-

 237. -tills den når jorden
  och elen börjar påverkas.

 238. Det kräver övervakning på marken
  och i rymden-

 239. -så att vi vet vad som kommer in.
  Forskarlagen måste vara aktiva.

 240. Det krävs också
  modeller och prognoser.

 241. Egentligen vill vi nämligen
  göra prognoser flera dagar i förväg-

 242. -men det går inte just nu.

 243. Förutseende är ett problem.

 244. Tekniken ger begränsad vägledning
  för agerande vid superstormar.

 245. Tänk er att ni ska säga till
  premiärministern-

 246. -om en superstorm är på väg
  och om han bör gå ut och varna folk.

 247. Då krävs det en bra prognos.

 248. Vi behöver alltså bättre modeller
  och prognoser.

 249. Min sista bild är
  "Få inte panik, men förbered er."

 250. Det kommer att ske en dag,
  enligt statistiken. Tack.

 251. Paul, är du snäll och går bort dit.

 252. Ni ska få chansen att ställa frågor.

 253. Den här presentationen
  väcker ju en mängd olika tankar.

 254. Jag ska också be vår framstående
  panel att komma upp på scen.

 255. Varsågod, Pär Söderström-

 256. -teknisk specialist
  på Statens järnvägar.

 257. Magnus Ek från Vattenfall-

 258. -och Ann-Sofi Lorefält
  från Transportstyrelsen.

 259. Vad heter det på engelska?

 260. -The Swedish Transport Agency.
  -Okej.

 261. Räck upp en hand,
  så får ni en mikrofon.

 262. Den kommer ni att behöva.

 263. Under tiden ställer jag
  en egen fråga till Paul Cannon.

 264. När väntar vi oss nästa stora storm?

 265. -Svaret är att vi inte vet.
  -Ni är ju professor!

 266. Stormen 1859 inträffade
  mot slutet av en solfläckscykel.

 267. Solen blir ju mer aktiv och mindre aktiv
  under en period på omkring elva år.

 268. Nu befinner vi oss i slutet
  av en solfläckscykel.

 269. Det var då det hände 1859,
  men det går inte att veta.

 270. Vår förståelse av solens fysik
  är inte tillräckligt avancerad-

 271. -för att vi ska kunna säga i förväg
  att det kommer att hända.

 272. Vi har bara statistik,
  och där måste man vara försiktig.

 273. Det faktum att det inte
  har hänt på 200 år, eller 150 år-

 274. -betyder statistiskt sett
  att det är dags snart.

 275. Men glöm inte att om jag singlar slant
  och det blir krona-

 276. -vet man ändå inte vad som händer
  nästa gång man singlar.

 277. Och ni förfinar ständigt statistiken
  baserat på nya observationer?

 278. Men om man bara ser
  till solens aktivitet-

 279. -finns det alltså en viss sannolikhet?

 280. Nej, det är att ta i.

 281. Vi vet verkligen inte, från vecka
  till vecka, vad som ska hända.

 282. När det sker kommer vi att se tecken.

 283. När grupper av solfläckar växer
  och smälter samman blir vi oroliga.

 284. Vi kan se tecken,
  men bara en vecka eller så i förväg.

 285. Vi ska återkomma till det.

 286. Nu har vi en fråga.
  Börja med att presentera er, tack.

 287. Krister Ljungqvist, IDG Europe.

 288. En fråga angående solmaximum.

 289. Finns det ett tydligt samband
  med solfläckscykelns elva år-

 290. -eller kan det inträffa
  även vid ett minimum?

 291. Sambandet är inte tydligt.

 292. Man tänker att det är mer sannolikt
  när solfläckscykeln når sin topp-

 293. -men Carringtonhändelsen
  inträffade alltså mot slutet.

 294. Det finns alltså inget tydligt samband-

 295. -men statistiskt sett är sannolikheten
  nog större vid ett solmaximum.

 296. Fler frågor?

 297. Där borta och sen på första raden.

 298. Fredrik Sjögren, Lantmäteriet.

 299. Jag känner till en stor händelse
  som påverkade elnätet i Kanada.

 300. -Kan du berätta lite mer om det?
  -Javisst.

 301. Ska jag ta det, eller kanske nån av er?

 302. I Quebec 1989 kollapsade elnätet.

 303. Det som hände var typiskt
  för det som vi tror kan hända-

 304. -till och med i dag.

 305. Det var spänningsinstabilitet...

 306. När det är solstorm och
  koronamassutkastningen når jorden-

 307. -inducerar den ström i den
  övre atmosfären, på tio mils höjd.

 308. Det inducerar indirekt ström i elnäten.

 309. Det är inte växelström
  utan ser mer ut som likström.

 310. Kan du förklara?

 311. Det ser ut som en konstant ström.

 312. En konstant spänning, kan man säga.

 313. Här har vi 220 volts växelström,
  den ser ut så här-

 314. -men den inducerar likström-

 315. -en fast spänning utöver denna.

 316. Det uppfattas av olika avancerade
  detektorer i elnätverket-

 317. -som ett fel, ett problem.

 318. Då säger elnätet "Kära nån,
  vi har ett problem i den här delen"-

 319. -och stänger ner den-

 320. -för att upprätthålla
  nätverkets säkerhet.

 321. Men sen fortsätter alla
  förstås använda ström-

 322. -så strömmen leds från ett annat håll.

 323. Men där finns också likström,
  och därför slås de också av.

 324. Sen leds strömmen nån annanstans,
  och de delarna slås av.

 325. Det blir en kaskadeffekt av problem.

 326. Det slog ut elnätet i Quebec
  under en lång period, som du vet.

 327. Det var en väckarklocka för branschen
  och inom området.

 328. Alla anser
  att vi inte är lika sårbara...

 329. Kanadensarna anser
  att de lärde sig mycket av det.

 330. Det är nog likadant i Storbritannien
  och förhoppningsvis i Sverige.

 331. Vi ska återkomma till kaskadeffekterna.

 332. Vi hade en fråga här nere
  och sen damen.

 333. Sen tar vi in resten av panelen.

 334. Varsågod.

 335. Jörgen Sparf från forskningscentret
  för risk- och krishantering.

 336. Jag tänkte också fråga
  om kaskadeffekten-

 337. -och skademinskning.

 338. Kanske är frågan
  till de svenska experterna:

 339. På vilken nivå vore skademinskning
  mest effektivt?

 340. På lokal nivå, riksnivå
  eller till och med internationellt?

 341. Många av nätverken är ju globala.

 342. Ska jag börja och sen skicka vidare?

 343. Det kan ske genom driftsåtgärder
  eller tekniska åtgärder.

 344. Driftsåtgärder kräver att man
  vet nåt om vad som händer-

 345. -och hur man ska stänga av
  nätverken för att skydda det.

 346. Ett kort strömavbrott
  är bättre än ett långt.

 347. Det finns tekniska åtgärder där man
  talar om blockerande kondensatorer-

 348. -som kan blockera likströmmen.

 349. Men då får man
  en mängd andra problem-

 350. -särskilt när det inte är solstormar.

 351. Det är inte uppenbart än
  att det är en bra idé.

 352. Ett av skälen till att Storbritannien
  känns mycket mindre sårbart än USA-

 353. -är att vi har ett väldigt sammanlänkat-

 354. -hierarkiskt,
  kontrollerat eldistributionsnät.

 355. Vi har företaget National Grid
  i Storbritannien.

 356. De förser hela England, hela Wales
  och en del av Skottland med ström.

 357. Det gör det lätt att gå igenom
  problemen och göra simuleringar.

 358. De har beredskapsövningar
  för sånt här.

 359. I USA har de många olika elbolag
  och regleringen är inte lika sträng.

 360. Att titta på det här
  på riksnivå vore toppen.

 361. Och internationellt skickar vi el
  fram och tillbaka mellan oss.

 362. Ni får väl mycket el
  från vattenkraften i Norge?

 363. Det är en sammanlänkad värld.

 364. Tack, Paul.

 365. Ja, och sen presenterar jag panelen.

 366. Jag heter My Leffler och är journalist.

 367. Jag vill fråga Vattenfall
  om det svenska elnätet.

 368. Paul berättade om Storbritannien
  och USA.

 369. Här ser det svenska elnätet ut?

 370. Det vill jag också veta. Det är nog bra
  om mina kolleger tar vid nu.

 371. Jag vet inte
  hur sammanlänkat ert nät är.

 372. Då ska jag presentera panelen.

 373. Jag lovade dem tre minuter var.

 374. Men först presenterar jag dem.
  Pär Söderström, Statens järnvägar-

 375. -Ann-Sofi Lorefält
  från Transportstyrelsen-

 376. -och Magnus Ek från Vattenfall.
  Varsågod, Magnus.

 377. Om vi ser det här ur ett svenskt
  perspektiv kan vi säga att i Sverige-

 378. -är det främsta "målet" för
  inducerad ström transmissionsnätet.

 379. Det är Svenska kraftnät som sörjer
  för Sveriges stora transmissionsnät-

 380. -precis som det är i Storbritannien-

 381. -där det är National Grid.

 382. Det blir lättare att hantera
  när det är en aktör.

 383. I andra länder som USA eller Tyskland,
  där man har fyra företag-

 384. -är det svårare att handskas med
  såna här situationer.

 385. När det gäller beredskap
  finns det saker som man kan göra.

 386. Vi kan titta på transformatorer:

 387. Beroende på tekniken
  har olika transformatorer olika...

 388. De kan hantera den inducerade
  strömmen mycket bättre.

 389. Ur ett svenskt perspektiv vet jag-

 390. -att två tredjedelar
  av transformatorerna på nätet-

 391. -är av den mest skyddade sorten.

 392. Sånt kan man göra, och det har
  att göra med hur man jordar dem.

 393. En annan sak är viktig
  ur Vattenfalls perspektiv.

 394. Vi är ju inte ansvariga
  för transmissionnätet-

 395. -men vi har distributionsnät-

 396. -och även många kopplingar
  till Svenska kraftnäts nät.

 397. Det är kring femtio transformatorer-

 398. -och de tillhör förstås riskgruppen
  som kan drabbas av inducerad ström.

 399. Om jag ska tala om driften
  av distributionen-

 400. -kan jag säga att om vi får
  en förvarning om att nåt pågår-

 401. -och har en beredskapsplan,
  då finns det åtgärder att vidta.

 402. Vi kan utnyttja så mycket kapacitet
  som möjligt-

 403. -eller sänka belastningen på nätverket-

 404. -för att det ska kunna hantera
  den inducerade strömmen bättre.

 405. Det finns förstås
  även andra skillnader mellan länder.

 406. Ju längre transmissionnätet är,
  desto mer ström får man in i det.

 407. Ett långt land som Sverige
  får kanske mer inducerad ström-

 408. -än exempelvis Storbritannien.

 409. Det är också nåt som man
  måste ta med i beräkningarna.

 410. Vi vet också att olika delar
  av Sverige är mer känsliga-

 411. -för de här problemen.

 412. Man kan tro att eftersom norrskenet
  är en del av det här-

 413. -är det mest aktuellt i norra Sverige-

 414. -men ur ett markperspektiv är faktiskt
  södra Sverige mer utsatt-

 415. -för problemen som vi pratar om.

 416. Det gäller särskilt vid kusten,
  där man går från vatten till land.

 417. De områden
  där vi har sett såna här saker-

 418. -är kring Oskarshamn
  och i Malmö-området.

 419. I Oskarshamn finns det ju
  ett kärnkraftsverk-

 420. -och stora transformatorer.
  Det håller vi ett extra öga på.

 421. -Jag slutar där för tillfället.
  -En bra början.

 422. Ann-Sofi, Paul visade oss en bild.

 423. Det finns konsekvenser för luftfarten,
  både besättning och passagerare.

 424. Hur ser du på solstormshotet?

 425. På Transportstyrelsen har intresset
  för rymdväderfenomen ökat.

 426. Vi ser en ökad sårbarhet-

 427. -framför allt på grund av förändringar
  vad gäller tekniska hjälpmedel.

 428. Tekniken utvecklas
  från markbaserade navigationssystem-

 429. -till mer satellitbaserade system.

 430. Det gör hela flygplansflottan sårbar-

 431. -för rymdväder.

 432. Vi har också en ökning av trafik.

 433. Flygbolagen sparar pengar på
  att flyga över polerna-

 434. -och på dessa rutter
  är de mer sårbara-

 435. -eftersom jordens magnetfält
  är svagare där.

 436. Och vi var ju inne på
  den ökade strålningen-

 437. -för besättning och passagerare-

 438. -men det är på en nivå,
  åtminstone vad jag har läst-

 439. -som man väntar sig
  under ett läkarbesök.

 440. Det är framför allt ett problem
  för personal ute i rymden-

 441. -och inte på flygplan.
  Men jag vet att det studeras.

 442. Vi hade en fråga här
  om det internationella samarbetet.

 443. Inom luftfarten är vi vana vid
  att jobba internationellt-

 444. -och det är en viktig fråga.

 445. Vi förlitar oss på att Internationella
  civila luftfartsorganisationen-

 446. -kommer ut med
  ett tillägg till sitt annex 3-

 447. -men det blir inte förrän 2016.

 448. På europeisk nivå
  pågår det åtminstone samtal-

 449. -även om det kanske inte är
  ett formellt samarbete-

 450. -mellan Europeiska rymdstyrelsen och
  Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

 451. Men problemet är ju, som vi hörde här-

 452. -tidsskalan för att göra prognoser.

 453. Vi kan förenkla och säga att ESA,
  rymdstyrelsen, har verktygen-

 454. -men vet inte vem de ska ringa.

 455. För det vanliga vädret, i atmosfären,
  finns det sätt att få ut varningar.

 456. Jag hoppas
  att vi kommer på ett sätt-

 457. -att använda samma sorts kanaler
  för att få ut information.

 458. För luftfarten handlar det snarare
  om varningar än om prognoser.

 459. Men om vi tar Transportstyrelsen.
  Flygbranschen sätter säkerheten först-

 460. -och ni har jobbat med vanliga oväder
  väldigt länge.

 461. Hur mycket intresse har det funnits
  för rymdväder?

 462. Intresset vore nog större
  om det fanns mer kunnande.

 463. Det saknas nog fortfarande kunskap.

 464. Men sen ICAO började titta på det-

 465. -har det gjorts arbete.

 466. Rymdstyrelsen och byrån
  för flygsäkerhet hade en workshop-

 467. -nu i våras för att sätta fokus
  på de här problemen.

 468. -Vill du kommentera?
  -Det var ett jättebra svar.

 469. Intresset skulle vara större
  om man hade mer kunskap.

 470. Om vi går tillbaka tio år i tiden-

 471. -var intresset för ämnet väldigt litet.

 472. Ett par forskningsgrupper och
  organisationer jobbade med det-

 473. -men bara för att man
  har fått kunskap om riskerna-

 474. -har vi nu ett sånt här möte.

 475. Det inträffar inte varje år,
  liksom meteorologiska händelser-

 476. -men det får stora följder.

 477. Vi ska gå över till dig, Pär.

 478. Du är väl lite ensam inom SJ
  med att jobba på det här?

 479. När jag talade om solstormar med
  mina kollegor kände ingen till det.

 480. Så vi tänkte att
  vi skulle skaffa kunskap-

 481. -för att veta om det
  är nåt som kan påverka oss.

 482. Vilka störningar kan det leda till
  och vilka skador kan det orsaka?

 483. Det blir två olika sätt
  att hantera konsekvenserna.

 484. Vi vill gärna förstå-

 485. -vem som kan hjälpa oss med det här.

 486. När vi vet vad som kan störas
  eller förstöras-

 487. -då vet vi vilka åtgärder vi kan vidta.

 488. Du är ju ansvarig för
  den dagliga verksamheten-

 489. -och många är beroende av den.

 490. Det finns en kedja.
  Alla är beroende av tidiga varningar.

 491. Du visade bara en satellit, vid L1.
  Finns det inte mer?

 492. Ja, det är en väldigt ensam satellit.

 493. Det finns fler forskningssatelliter...

 494. -Det borde vara tusentals!
  -Det är ett problem.

 495. Satelliten ligger på
  ett alldeles särskilt läge.

 496. Vid L1-punkten finns en balans
  mellan jordens och solens gravitation-

 497. -så att en satellit kan bli kvar
  på samma ställe länge.

 498. Jag har glömt hur gammal den är,
  men kring tjugo år.

 499. Den sköts upp i forskningssyfte
  och skulle inte ha en operativ funktion.

 500. Vi väntar oss att den ska ersättas
  relativt snart.

 501. Men det är svårt att placera satelliter
  så att de kan ge oss tidigare varningar.

 502. Är det en svag punkt?
  Skulle vi behöva många fler satelliter?

 503. Det är svårt att veta.

 504. Därför tror jag att den tekniska
  skademinskningen är lika viktig.

 505. Vi vet inte var vi skulle placera en
  satellit för att få tidigare varningar.

 506. Gammastrålningen når atmosfären
  med ljusets hastighet-

 507. -högenergiprotonerna
  som kan påverka avioniken-

 508. -kommer snart därefter.

 509. Man kan inte förutspå att de är på väg.

 510. För koronamassutkastningar
  har man vissa tecken-

 511. -men var ska vi placera en satellit,
  utan att det kostar för mycket-

 512. -för att ge oss
  en tidigare förvarning än 25 minuter?

 513. 1,5 timme vore bra-

 514. -för då hade vi i alla fall hunnit
  diskutera vad som borde göras.

 515. Nu har vi bara en halvtimme.

 516. Det känns som om man inte kan
  hoppas på tidiga varningar?

 517. Ja, det ligger en viss sanning i det.

 518. Det gör det ännu viktigare att titta på
  skademinskning och beredskap.

 519. Ja.

 520. Vad säger du då, som sköter
  elproduktion och eldistribution?

 521. Kan vi ha en permanent beredskap?

 522. Man kan säga att det är en del
  av vår normala planering-

 523. -men även om vi får
  några timmars förvarning-

 524. -måste vi ändå ha förberett
  handlingsplaner-

 525. -annars händer det inte så mycket.

 526. Jag återkommer till att
  medvetenheten ännu är ett problem.

 527. Man kan jämföra det med en tsunami.

 528. Före tsunamin i Thailand
  fanns det inga varningssystem alls.

 529. I dag finns det överallt.

 530. Det krävs nog att nåt sånt ska hända,
  förhoppningsvis på liten skala-

 531. -för att vi ska se det
  som ett verkligt hot.

 532. Vi tar ofta itu med
  en situation i taget-

 533. -och drivs av det.

 534. Men säg att vi har en stor solstorm
  i den norra hemisfären-

 535. -och många
  nationella nätverk drabbas-

 536. -och ett antal transformatorer förstörs
  i olika länder.

 537. Då har vi problem, för vi har inte
  så mycket reservmaterial.

 538. Reservmaterial för transformatorer-

 539. -och det här gäller även järnvägar-

 540. -det har vi förstås, men det utgår
  från normala omständigheter.

 541. Vi vet att var femtionde år
  går en transformator sönder.

 542. Reservmaterialet har byggts upp
  för att täcka normalt underhåll-

 543. -inte för en solstorm som kanske
  kommer i morgon eller i övermorgon.

 544. Det är ett nytt scenario,
  som vi måste anpassa oss till.

 545. Och det är då inte bara Sverige
  som vill ha nya transformatorer.

 546. Det är Norge, Finland, Storbritannien,
  Frankrike - det gäller oss alla.

 547. Det kommer att bli brist
  på transformatorer.

 548. Om jag får ta upp en tidigare fråga-

 549. -så att mina forskarvänner
  inte tycker att jag är orättvis:

 550. Prognoserna har blivit
  oerhört mycket mer avancerade-

 551. -de senaste tjugo åren.

 552. Man har avancerade modeller
  för att beräkna hur länge nåt tar-

 553. -från att det lämnar solen-

 554. -när vi ser de här stora
  koronamassutkastningarna-

 555. -tills det når jorden.

 556. Modellerna har förbättrats nåt oerhört.

 557. Den stora svårigheten är
  att stora stormar är avvikelser.

 558. Modellering av avvikelser är svårt
  eftersom det saknas data.

 559. Det är ett grundläggande problem.

 560. Problemet är också låg sannolikhet
  och stora följder.

 561. Det kostar pengar att förbereda sig
  på det osannolika.

 562. Ja, liksom allt annat.

 563. Men med ökande medvetenhet
  och bättre riskhantering-

 564. -måste alla branscher
  som kan drabbas anpassa sig-

 565. -och ha det som en av de katastrofala
  riskerna som måste hanteras.

 566. Om vi tittar på luftfart-

 567. -finns det tillfällen då all trafik
  har stoppats.

 568. Efter elfte september och det
  isländska askmolnet gjordes det-

 569. -men går det att göra mycket fortare?

 570. Nej, inte så vitt jag vet.

 571. Men jag vet att angående rymdväder-

 572. -finns det prognoser från USA
  som man använder i dag.

 573. Jag vet också att forskarna är oeniga
  om skalorna som NOAA använder.

 574. Men framför
  allt amerikanska flygbolag använder-

 575. -prognoserna från National Oceanic
  and Atmospheric Administration-

 576. -för att planera sina polarrutter.

 577. Om det är högre sannolikhet
  för ökat rymdväder-

 578. -då planerar de längre rutter
  på lägre höjd-

 579. -så att...

 580. -Det blir mindre strålning?
  -Ja.

 581. Så att sårbarheten är mindre.

 582. En annan sak är att eftersom
  beroendet av satellitnavigering-

 583. -blir allt större för flygplan-

 584. -är en möjlig åtgärd
  att inte förlita sig på bara ett system.

 585. Vi har tittat på att ersätta-

 586. -de markbaserade landningssystemen
  i Europa-

 587. -men det är kanske inte så klokt.

 588. Man bör ha ett markbaserat system
  utöver det satellitbaserade.

 589. Och röstkommunikationen har höga
  och mycket höga frekvenser-

 590. -så det finns flera system
  att förlita sig på.

 591. Paul nämnde att vid en stor storm-

 592. -kan satellitnavigeringssystemet
  slås ut i upp till tre dagar.

 593. Det låter som
  ett hårt slag för luftfarten.

 594. Men det finns alltså andra alternativ
  så att trafiken kan fortsätta?

 595. Som han sa till mig tidigare:

 596. Ett flygplan som förlorar navigations-
  system och radiokommunikation-

 597. -fortsätter på samma höjd
  och i samma hastighet.

 598. Förhoppningsvis försvinner det
  från högfrekvensspektret-

 599. -och då fungerar
  radiokommunikationen igen.

 600. På flygplatser finns det olika sätt.

 601. Vi har redan i dag krav på
  att flygplanen ska ha reservström-

 602. -av olika skäl. Det har man
  därigenom redan åtgärdat.

 603. Pär, för några veckor sen-

 604. -varnade våra meteorologer oss
  här i Sverige-

 605. -för att en stor storm
  skulle drabba västkusten.

 606. Då stoppade man många tåg.

 607. Kan nåt liknande hända
  vid en solstorm?

 608. När vi vet hur det påverkar fordonen
  och signalsystemen-

 609. -då kan vi, liksom med vädret,
  samarbeta med Transportstyrelsen.

 610. Vi behöver förstås en skala
  för att veta hur allvarligt det är.

 611. Ja, jag skulle fråga om det.

 612. När en orkan närmar sig USA:s kust
  talar de om olika kategorier-

 613. -och alla förstår.

 614. Våra myndigheter har också kategorier
  för sina varningar.

 615. -Finns det nåt liknande?
  -Ja, det finns en skala.

 616. Vid NOAA i USA funderar de på
  att bestämma nya nivåer.

 617. Nivåerna gäller vad jag skulle kalla-

 618. -små och medelstora solstormar-

 619. -som alla sker
  inom varje femårsperiod.

 620. Men de förmedlar
  inte tillräckligt tydligt-

 621. -för olika länders beslutsfattare-

 622. -att vart tvåhundrade år
  kommer det en jättestor.

 623. Och det tar tjugo minuter.

 624. Som jag hela tiden upprepar-

 625. -blir modellerna som har tagits
  fram allt bättre-

 626. -på att titta på de här små
  och medelstora stormarna.

 627. Vi vet bara inte hur mycket nytta de gör
  om det kommer en superstorm.

 628. Ni två räckte upp handen.
  En mikrofon är på väg.

 629. Där uppe var en tredje hand.

 630. Du börjar, till höger.

 631. Om näten till kärnkraftverken
  i Europa drabbas...

 632. Jag minns Forsmark 2006 i juli.

 633. Då har ni inte mycket tid. Om de
  slås ut länge och dieseln tar slut-

 634. -vad händer då?

 635. Beredskapen för kärnkraftsverk.

 636. Jag kan börja.

 637. Ett kärnkraftverk producerar
  ju elektricitet-

 638. -och den måste ut på ett nät.

 639. Om det inte finns
  måste man stänga kärnkraftverket.

 640. Det är det viktigaste.

 641. Den andra frågan gäller
  att om de ska producera energi-

 642. -måste de förses med el också.

 643. Det får de från det vanliga nätet.

 644. Om de blir av med det
  startar reservsystem.

 645. Om dessa inte fungerar
  måste man stänga kärnkraftsverket.

 646. Är rymdväder ett särskilt problem
  för kärnkraftverk?

 647. Jag skulle säga ja. Det är en av
  riskerna som vi måste hantera.

 648. Jag återkommer till problemet
  med inducerad ström.

 649. Huvudtransformatorerna
  från kärnkraftverk till nätet-

 650. -är våra största.

 651. Om en av dem slås ut kan det ta
  ett eller två år att ersätta den.

 652. Vi har reserver, men inte om det
  händer på många ställen samtidigt.

 653. Då har vi problem.

 654. Vi har en annan fråga.

 655. Var det samma fråga?
  Okej, hade vi en hand där uppe?

 656. Jag har en fråga
  till både panelen och publiken.

 657. Finns det nåt initiativ för att bilda
  en arbetsgrupp för det här?

 658. Skademinskning är det viktiga.
  Varningstiden är för kort.

 659. Vi kan samarbeta. Jag representerar
  en myndighet och ni tre andra.

 660. Här finns säkert fler i publiken.
  Finns det ett initiativ hos MSB?

 661. Det blir en perfekt avslutning:

 662. Hur går vi framåt och vem leder?
  Vill nån kommentera?

 663. Eftersom vi saknar kunskap
  kontaktade vi Trafikverket-

 664. -och även MSB.

 665. Vi ska börja träffas nu-

 666. -för att diskutera hur vi får mer
  kunskap om vilka följderna kan bli.

 667. Vi kommer nog också att titta
  på varningskedjan-

 668. -och hur den ser ut,
  beroende på hur allvarlig händelsen är.

 669. MSB har regelbunden kontakt med
  amerikanska och brittiska kollegor.

 670. Kan det förbättras?

 671. I alla länder finns det nog
  två element.

 672. Dels behöver man en organisation
  som MSB.

 673. I Storbritannien är det Cabinet Office.

 674. De tar ansvaret för förståelsen av
  risken och av skademinskningen.

 675. Det behövs också en organisation
  som samarbetar med dem-

 676. -och hos oss är det vädertjänsten.

 677. De har nu det formella ansvaret
  för att övervaka rymdvädret.

 678. Det är de som är ansvariga
  för att informera Cabinet Office-

 679. -och därifrån regeringen om det sker.

 680. Det är de som utvecklar,
  med kollegor i andra organisationer-

 681. -modeller för att minska följderna
  av rymdväder.

 682. Det finns två linjer.

 683. Du har sagt att det krävs
  mycket mer forskning.

 684. Om jag frågar alla tre: Kunskap
  är viktig för att få saker gjorda.

 685. Görs det tillräckligt med forskning
  i Sverige?

 686. Inte än, så vitt jag vet.

 687. Vad tror du, Ann-Sofi?

 688. Jag vet inte hur mycket som görs.

 689. Jag vet att vi har
  ett regionalt centrum i Lund-

 690. -med väldigt...kunniga personer.

 691. Ja, det forskas visst i Kiruna också.

 692. Men för att verkligen få saker gjorda?

 693. Som sagt, det är ett bekymmer
  men vi behöver mer medvetenhet-

 694. -och då ökar antagligen behovet
  av att forska mer.

 695. Det görs alltså forskning
  men vi har inte tagit till oss den än.

 696. Vi måste sprida den mer än i dag.

 697. Politikerna måste kanske känna tryck
  från allmänheten.

 698. Kanske behöver vi dina teckningar
  med hot från rymden.

 699. Ja, och man måste se upp med
  hur man lägger fram sånt här.

 700. Jag intervjuades i radio
  och frågades hur ofta det sker.

 701. Då sa jag en gång på tvåhundra år.

 702. Det avfärdades
  eftersom det är två, tre livstider-

 703. -men om man säger
  50 procents chans på 50 år-

 704. -då blir det nåt
  som vi alla kan få uppleva.

 705. Jag vet också att Eurocontrol-

 706. -som är ett samarbete mellan
  leverantörerna av flygtrafiktjänster-

 707. -i sin krishantering tar upp rymdvädret
  som ett problem-

 708. -tillsammans med vulkanaska
  och andra allvarliga hot.

 709. -De jobbar alltså med det.
  -Så det rör på sig?

 710. Ja, förhoppningsvis.

 711. Jag ska avsluta med att citera dig igen.

 712. "Få inte panik, men förbered er."

 713. Är det rätt attityd?

 714. Tack så mycket.
  Därmed är seminariet slut.

 715. Översättning: Richard Schicke
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hotet från solen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ingen panik, men förbered dig på att det kommer att hända. Det säger Paul Cannon, professor vid Royal Academy of Engineering of Birmingham, som forskat på solstormar och rymdväder. Hur påverkas vårt moderna samhälle av vädret i atmosfären, hur kan vi skydda oss och vilken beredskap finns? Medverkar gör även Ann-Sofi Lorefält, inspektör flygtrafiktjänst, Transportstyrelsen, Magnus Ek, säkerhetschef på Vattenfall AB och Pär Söderström, teknikexpert, SJ AB. Moderator: Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, SVT. Inspelat 13 november 2013 på Kistamässan. Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Ämnen:
Fysik > Väder, Samhällskunskap
Ämnesord:
Geofysik, Meteorologi, Naturvetenskap, Vindar, Väderlek
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällssäkerhet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällssäkerhet

Utmaningarna vi inte kommer undan

Naturkatastrofer, ekonomiska kriser, terrorattacker eller urspårade tåg - vi vet inte när olyckorna inträffar. Hur kan samhället förbereda sig, vilka är utmaningarna och vad kan vi lära från andra kriser? Inspelat 13 november 2013. Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällssäkerhet

Hotet från solen

Ingen panik, men förbered dig på att det kommer att hända. Det säger Paul Cannon, professor vid Royal Academy of Engineering of Birmingham, som forskat på solstormar och rymdväder. Hur påverkas vårt moderna samhälle av vädret i atmosfären, hur kan vi skydda oss och vilken beredskap finns? Inspelat 13 november 2013 . Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällssäkerhet

Vad kan vi lära av stormen Sandy?

I slutet av oktober 2012 drog en av de största orkanerna som uppmätts över Atlanten in över Karibien och USA. Svenska myndigheter har tagit del av de amerikanska myndigheternas erfarenheter. Inspelat 13 november. Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällssäkerhet

Krishantering med handboken eller hjärtat

Först verkade olyckan vara lindrig, men när det andra samtalet kom insåg Per Brännström att det var något mycket allvarligare än en lindrig arbetsplatsolycka. Med utgångspunkt från en personlig berättelse diskuteras frågor om hur vi reagerar vid kriser. Inspelat 13 november 2013. Arrangörer: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Artexis.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Regeringens syn på rymdforskning

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, berättar om hur rymdforskningen är användbar inte bara i rymden utan också här på jorden i till exempel klimatforskning för att studera höjda havsnivåer. Inspelat den 21 september 2015 på i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Fråga oss