Titta

UR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

UR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Om UR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Nätet upplevs som en fredad zon för dagens unga. Många har lättare för att prata om sex med sina föräldrar, än att prata om vad de gör på internet. Myndigheten Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att förebygga sexuell utsatthet. En rad talare ger i "Ett filter i huvet är bättre än ett i datorn" mycket handfasta tips om unga på nätet, om sätt att sprida kunskap bland annat på föräldramöten, och om hur vuxenvärlden kan förebygga hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Inspelat i november 2013. Moderator: Maria Nyman. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Till första programmet

UR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet : Så funkar UngdomsstyrelsenDela
 1. Välkomna till
  "Ett datorfilter i huvudet".

 2. Välkomna, ni som följer oss via
  webbkamera från hemmet eller jobbet.

 3. Maria Nyman, jobbar med "Unga, sex
  och internet" på Ungdomsstyrelsen.

 4. Vi är en statlig myndighet som ska
  förebygga sexuell utsatthet på nätet.

 5. Vi har under några år tagit fram
  kunskap, en forskningsrapport-

 6. -skapat utbildningsmaterial
  och arrangerat utbildningar.

 7. Men vi har fler uppdrag.

 8. Det är viktigt att sprida det,
  informera unga och vuxna-

 9. -och hittar verktyg för det.

 10. I dag ska vi prata om hur
  vi kan förebygga sexuell utsatthet.

 11. Förhoppningsvis får vi svar i dag.

 12. Jag ska först gå igenom den kunskap
  Ungdomsstyrelsen har tagit fram.

 13. Mycket bygger på en forskningsrapport
  som heter "Se mig".

 14. Vi fick det uppdraget 2009.

 15. Uppdraget gällde om det är vanligt
  att unga lägger ut sexiga bilder.

 16. Är man ofta utsatt på nätet?

 17. Den här mediabilden ser vi ibland.

 18. Det är porrbilder, nätpedofilhärvor,
  det finns gubbar på alla sajter.

 19. Det är en befogad oro, men möter unga
  det här varje dag på nätet?

 20. Utsätts man för nätpedofilhärvor?

 21. Det kan man tro, men vårt uppdrag var
  att kartlägga hur vanligt det är.

 22. Vi har tre uppdrag inom det området.

 23. Att ta fram kunskap och information-

 24. -samt att förebygga hot, kränkningar
  och trakasserier, s.k. näthat.

 25. Det är ett nytt uppdrag
  som vi inte har satt igång med.

 26. Vi har först och främst undersökt-

 27. -ungas attityder till att lägga ut
  sexiga bilder.

 28. Och hur många som har erfarenhet
  av att sälja sex via nätet.

 29. Det har vi studerat lite närmre-

 30. -med anledning av regeringens
  handlingsplan mot prostitution.

 31. Att förebygga prostitution
  och människohandel i sexuellt syfte.

 32. Vi har ställt några frågor:

 33. Hur många lägger ut sexiga bilder?
  Vad har de för erfarenheter av det?

 34. Man kan tänka att många gör det,
  men vad har det för konsekvenser?

 35. Hur vanligt är det att unga säljer
  sex? Har nätet underlättat det?

 36. Vi har ställt frågor i enkäter
  och intervjuer i olika forum.

 37. Resultatet, då? Jag går snabbt igenom
  lite statistik-

 38. -för att lägga en grund inför dagen.

 39. Jag ska fokusera på tjejer och
  killar, staplarna till vänster.

 40. Vi har även en åldersuppdelning
  och en särskild HBT-grupp.

 41. Fråga: Har du lagt upp sexiga
  bilder/filmer på dig själv på nätet?

 42. Det är ungefär sju procent
  totalt 2009-

 43. -men närmare fem procent 2012.

 44. Den ljusare stapeln är 2009
  och den mörkare 2012.

 45. När jag brukar fråga publiken
  hur många de tror att det är-

 46. -gissar nästan alla på 50-80 procent.

 47. Men de här undersökningarna visar att
  ganska få lägger ut sexiga bilder.

 48. Unga svarar själva och definierar
  själva vad som är en sexig bild.

 49. Man kan tycka olika, men flera
  jämförande studier visar samma sak.

 50. Det är färre än man kanske tror.

 51. Och det är bara några fler tjejer
  än killar 2012.

 52. Det kan vara bra att veta att inte
  alla unga lägger ut sexiga bilder.

 53. Vad är erfarenheten av det?

 54. Vi frågade vad som hände. Om de har
  positiva eller negativa erfarenheter.

 55. Man kan själv tänka att det är fel
  att lägga ut sexiga bilder.

 56. Men vi måste veta hur unga
  upplever det.

 57. Därför har vi frågat
  åldersgruppen 16-25 om det.

 58. Den största skillnaden
  är mellan tjejer och killar.

 59. Där skiljer det sig.

 60. Ungefär 25 procent av tjejerna
  har bra erfarenheter.

 61. Men över 30 procent
  har dåliga erfarenheter.

 62. Bland killarna har 4 procent
  dåliga erfarenheter.

 63. Vi vet inte vad det beror på.

 64. Tjejernas bilder kanske används
  eller betraktas annorlunda.

 65. Man kanske har förväntningar på kön.
  Hur man ska vara.

 66. Vad som är kränkande,
  eller spridningen av bilderna.

 67. Men tjejerna har fler negativa
  upplevelser.

 68. Men vi ska inte underskatta
  de positiva staplarna.

 69. Många har blandade erfarenheter,
  men flera tänker "Varför inte?"

 70. Nätet är också en arena
  för sex- och kärleksrelationer.

 71. För nyfikenhet, kunskap, flörtar.

 72. Man kan vilja utforska
  sin sexualitet.

 73. Den positiva aspekten är viktig.

 74. Det finns alltså
  både för- och nackdelar.

 75. Vi frågade om någon på nätet har sagt
  något, skickat bilder eller annat-

 76. -som man inte vill.

 77. Där har vi tryckt på att det ska vara
  mot ens vilja.

 78. Ni ser könsskillnaderna när man inte
  vill ha den typen av kontakt.

 79. Närmare 50 procent tjejer-

 80. -har mött sexuella förfrågningar
  som de inte vill ha.

 81. Det är nästan hälften av tjejerna.

 82. Mycket färre killar, 10-12 procent,
  får sådana förfrågningar.

 83. Tjejer möter alltså i större
  utsträckning sexuella förfrågningar.

 84. Det kan man tycka är hemskt.

 85. Vem tar sig friheten att skicka
  kommentarer-

 86. -sexuella förslag eller önskemål,
  när man inte vill?

 87. Det är många som upplever det här,
  och det bör man uppröras över.

 88. Att hälften av tjejerna får sådana
  förfrågningar är hemskt i sig-

 89. -men det är inte samma sak som att
  man är utsatt, eller ett offer.

 90. Vi vill veta vad de unga gör
  av den här informationen.

 91. Det kanske är två procent som svarar
  på förfrågningarna.

 92. Av de procenten är det fler killar.

 93. Bara för att man får kontakterna blir
  man inte indragen i en pedofilhärva.

 94. De flesta säger nej,
  och bara blockar personen.

 95. Man kan tänka på det
  för att nyansera bilden.

 96. Man ska inte skicka
  sådana förfrågningar.

 97. Många unga är ensamma vid datorerna.

 98. Alla är inte starka nog att veta
  var gränsen går.

 99. Man kan inte veta vem som är schyst.

 100. Så det är viktigt att veta
  att det förekommer.

 101. Det är viktigt att ta diskussionen
  med de tonåringar man möter.

 102. Men många vet också
  hur man ska agera.

 103. Så att vi får en vidare bild av
  hur det ser ut på nätet.

 104. Vi har kollat hur många som har
  tagit emot ersättning för sex.

 105. Det finns en markant skillnad
  mellan alla unga-

 106. -och HBT-gruppen, men det har vi inte
  tid att gå in på i dag.

 107. Men man kan tänka på det
  i sina verksamheter.

 108. Att man kan fråga och känna till att
  det finns en viss ökad risk-

 109. -eller ett annat beteende,
  i HBT-gruppens sexuella kontakter.

 110. I övrigt ser vi åter
  relativt låga staplar.

 111. Tjejer och killar har relativt låg
  procents erfarenhet av att sälja sex.

 112. Det är under en procent bland tjejer,
  och något fler killar.

 113. Vi har flera parallella studier
  att jämföra.

 114. Det är ett lågt procenttal.

 115. Det är vanligtvis lika många killar
  som tjejer, eller fler killar.

 116. Det är inte vanligast bland tjejer,
  som man kanske tror.

 117. Det är minst lika vanligt
  bland killar.

 118. Två procent, eller 1,5 procent,
  är en ganska låg siffra.

 119. Men i ungdomsgruppen rör det sig om
  ungefär 20 000 individer.

 120. Det är inte så många,
  men det är ändå 20 000 individer-

 121. -som utsätter sig för risker
  och inte mår så bra.

 122. Vad utmärker gruppen som lägger ut
  sexiga bilder-

 123. -och har erfarenhet
  av sex mot ersättning?

 124. De upplever ohälsa och bedömer
  sitt allmäntillstånd som dåligt.

 125. De har stressrelaterade symtom-

 126. -som magont, huvudvärk, dålig sömn.

 127. Sådant som tyder på ohälsa.

 128. Många har upplevt våld i familjen.

 129. Det finns ett samband mellan
  att sälja sex-

 130. -och att ha utsatts för sexuella
  övergrepp under uppväxten.

 131. Om vi jämför dem som har erfarenhet
  av att lägga ut bilder och sälja sex-

 132. -är det en grupp med högre ohälsotal
  än i den allmänna gruppen.

 133. Det ger en liten bild av unga
  och de erfarenheter de har.

 134. Vi hade en sista fråga: "Har nätet
  inneburit att fler unga säljer sex?"

 135. Den här bilden...
  Vi har jämförelser från 2004-2009.

 136. Vi är nu i 2013, och vi vet att
  internetstapeln är nära 100 procent.

 137. 2012:s undersökningar visar samma
  låga stapel på sex mot ersättning.

 138. Den minsta, platta stapeln är gruppen
  som har haft sex mot ersättning.

 139. Den stora stapeln, som har mer än
  fördubblats, är nätanvändandet.

 140. Vi ser att det inte är tekniken
  som gör att unga säljer sex.

 141. Det är sociala faktorer runt om
  som spelar roll för agerandet.

 142. Nätet möjliggör såklart,
  för det är på nätet som det sker.

 143. Men nätet är en plats, inte en orsak.

 144. Vi måste kunna definiera
  vilka ungdomar som råkar illa ut.

 145. Hur bemöter vi dem
  och stärker deras livssituation?

 146. Vad ska vi tänka på nu när vi har
  lite av baskunskapen med oss?

 147. Dels har många unga lärt sig hantera
  den här situationen.

 148. Många tjejer har fått sexuella
  förslag och de flesta skiter i det.

 149. Det är tragiskt att det är vardag,
  men det visar att de vet-

 150. -hur man blockerar, är anonym
  eller har sekretessinställningar-

 151. -eller vilka man ska vara kompis med
  på de olika sajterna.

 152. Många unga är starka nog att agera,
  men alla kanske inte är det.

 153. Vi vuxna måste bidra till
  en ökad närvaro och bekräfta unga.

 154. Den här dagen ska handla om
  hur man gör det.

 155. Ett överdrivet fokus på riskerna
  kan vara skuldbeläggande.

 156. Den dag någon hamnar i trångmål
  efter en kontakt på nätet-

 157. -kanske man inte vågar säga till, för
  man visste att man gjorde något dumt.

 158. Vem ska man då fråga
  när man vet att man får skäll?

 159. Det är skamligt nog att råka illa ut,
  så man får inte skuldbelägga.

 160. Då kan man inte samtidigt vara den
  som den unga kan komma till i nöd.

 161. Unga pratar helst med jämnåriga
  vänner. Det har vi sett.

 162. Det kan vara ett underbetyg
  till vuxna-

 163. -som kanske är moraliserande
  angående nätet.

 164. Nu har nog många vuxna vuxit in i det
  här, jämfört med för fem år sedan.

 165. Då var man mer misstänksam mot nätet.

 166. Nu är klyftan mindre, men unga pratar
  ändå hellre med vänner.

 167. Därför är det viktigt att jobba
  förebyggande bland ungdomar.

 168. Om det finns en allmän kunskap
  kring risker, stöd-

 169. -och möjlighet att vara
  en förtrogen vän-

 170. -är det viktigt att vi jobbar brett,
  och inte bara med de utsatta.

 171. Då ökar vi kunskapen bland många.

 172. Då är det större chans att ens vän
  vet lite om vad man kan göra.

 173. Vart man kan vända sig. Så det är bra
  att öka kunskapen i ungdomsgruppen.

 174. Gränssättning är viktigt. Filtret
  bör sitta i huvudet, inte i datorn.

 175. Man pratar om parental control,
  skärmtimmar, samtalsstöd-

 176. -och vilka gränser som gäller.

 177. Vi har inga enkla svar. Det viktiga
  är att prata med de unga man möter.

 178. "Var går gränsen? Vad tycker du?"

 179. Att ungdomar får självförtroende nog-

 180. -att säga nej, eller det här är okej.

 181. Man vill stärka unga till att själva
  kunna göra kloka val.

 182. Alla har inte de förutsättningarna,
  men vi måste jobba så för att unga-

 183. -ska kunna möta nätets baksidor
  och vara starka nog att kliva ifrån.

 184. Var inte fördömande.

 185. De unga som vågar berätta något-

 186. -har redan en stor portion skam
  med sig.

 187. Reagerar man chockat eller argt
  är det ingen hjälp för ungdomarna.

 188. Det finns många chattstöd i dag där
  unga väljer att ta första kontakt.

 189. Där slipper man vuxnas ansiktsuttryck
  eller chockade blickar.

 190. Tänk på hur ni reagerar.
  Har ni ro nog att samtala-

 191. -med en ung person som berättar
  något obehagligt?

 192. Lyssna klart och ta det lugnt.

 193. Kom ihåg killarna. Det finns
  en hel del killar i statistiken-

 194. -men som inte söker upp de
  hjälpinsatser som finns.

 195. De kanske finns där om man frågar.

 196. Det är lättare att fråga om droger
  eller våld.

 197. Att fråga om sexuella saker
  är lite svårare-

 198. -tycker människor som möter unga.

 199. Det finns inte riktigt
  samma struktur.

 200. Våga fråga, är ofta hemligheten
  till det mesta.

 201. Men hur pratar man med unga
  egentligen?

 202. Det här visar vad Ungdomsstyrelsen
  har gjort.

 203. Vilka stöd vi erbjuder.

 204. Rapporterna "Fråga mig bara!"
  är en vägledning-

 205. -om hur man ställer de frågor
  som är lite svåra att ta upp.

 206. "Ses offline?" är ett material
  för ungdomsgrupper.

 207. Genom film, case och övningar
  samtalar vi-

 208. -för att medvetandegöra
  och synliggöra risker-

 209. -och hur man förhåller sig till det.

 210. Det är gratismaterial.
  Vi har lagt upp dem på bokbordet.

 211. Är det slut går materialet
  att beställa på Ungdomsstyrelsen.

 212. Det här bidrar Ungdomsstyrelsen med.
  Vi är fler som arrangerar dagen.

 213. Nu har jag bidragit lite med
  den baskunskapen vi har.

 214. Så här ser det ut, ungefär.

 215. I dag hoppas vi få veta
  hur man ska prata med unga.

 216. Vi ska presentera de här verktygen.

 217. Alla fick ett USB-minne när ni kom.

 218. Det är power point-presentationer
  som finns på nätet.

 219. Det är en power point som ni kan
  använda som samtalsstöd med unga.

 220. Det ska vi presentera senare. Så jag
  hoppas att få veta hur vi ska göra.

 221. Många vill att Ungdomsstyrelsen
  ska föreläsa i deras skola.

 222. Det kan vara bra, men man bör själv
  våga ta upp frågorna-

 223. -och initiera samtalen.

 224. Det handlar inte om tekniken,
  utan om samtalen.

 225. Det handlar om att ge stöd i att
  själv initiera diskussioner med unga.

 226. Ni kanske utmanas lite i
  hur ni själva tänker.

 227. Hur ni kan vara mer nätnärvarande.

 228. Ni där hemma kan chatta med oss
  under dagen.

 229. Jag tittar lite svävande och tänker
  att någon hör mig.

 230. De frågorna kan vi ta emot
  under dagen. Tack för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Så funkar Ungdomsstyrelsen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ungdomsstyrelsen ska förebygga sexuell utsatthet. Projektledare Maria Nyman berättar hur den arbetar med att ta fram och sprida kunskap och om hur man kan förebygga hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
Ämnesord:
Barn och ungdom, Internet, Samhällsvetenskap, Sociologi, Ungdomar och internet
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Så funkar Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen ska förebygga sexuell utsatthet. Projektledare Maria Nyman berättar hur den arbetar med att ta fram och sprida kunskap och om hur man kan förebygga hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Att öka ungas kunskap om nätet

Nätet i sig är inte ett problem, men det är en kanal där unga kan fara illa. Det säger Marko Määtä, projektledare på Surfa lugnt, som är en mötesplats där vuxna kan lära sig mer om ungas nätvardag. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Vad du som vuxen bör veta om unga på nätet

Surfa lugnt har tagit fram ett paket för lärare och andra som ska prata med unga om sexuell utsatthet på nätet. Johnny Lindqvist är expert på ungas kommunikation på internet. Han berättar hur man till exempel på föräldramöten kan arbeta med detta som underlag. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomstyrelsen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Vad du som ung bör veta om risker på nätet

Unga väljer alltid själva vad de talar om. Vissa dagar kanske man egentligen vill tala om att man är kär. Eller prata om hästen, fast man har utsatts för sexuella övergrepp. Man behöver vila från det jobbiga. Helena Meyer, nätvandrare på Fryshuset, ger handfasta råd om hur vuxna kan tala med unga om risker på nätet. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ett datorfilter i huvudet

Stöd och hjälp på nätet för unga

På sajten umo.se kan unga prata om allt. Kroppen, kärlek, sex, självkänsla, familjen, droger, alkohol, kränkningar och om att må dåligt. Alla ska bemötas på lika villkor. Särskilt viktigt är det att fånga upp grupper som lätt hamnar i marginalen. Mia Faber och Åsa Sander på umo.se berättar. Inspelat i november 2013. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Programmera mera - lektionstips

Vad är programmerat?

Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Karin Nygårds och hennes elever vilka programmerade föremål som finns i ett klassrum och hur programmerade föremål ser ut inuti.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Digitalkunskap

Hur gör man för att få in digitala kunskaper i skolans ämnen? Och varför? När läraren Karin Nygårds för fem år sedan testade på programmering blev det uppvaknande för henne. "Jag tänkte: varför har jag gått och trott att det här var så svårt?'" Och hon insåg också att de nya kunskaperna gav en förståelse för omvärlden som hennes elever behövde få med sig. Så hon satte ihop ett nytt ämne, "digitalkunskap", där hon lät eleverna få en fördjupad inblick i vårt nya digitala samhälle. Men snabbt insåg hon att det inte räckte. "Det är ju mer än att vi bara kan betala räkningar på internet. Det är sociala aspekter, relationer, juridik, etik och att det faktiskt påverkar samhällsstrukturer. Aspekter som finns i alla ämnen i läroplanen. Och i livet." Så hon tänkte om.

Fråga oss