Titta

UR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

UR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Om UR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Under 25 år har kognitionsvetenskap funnits som ämne vid Lunds universitet. Den här konferensen ger en överblick över en del av den forskning som bedrivits. Allt är kognitionsvetenskap, men ämnena spänner över så skilda områden som korpar, digitala verktyg för matematikinlärning, robotar och vardagsbeslut. Inspelat 24 september 2013, Arrangör: Lunds universitet. Titel: LUCS 25-årsjubileum (LUCS= Lunds University Cognitive Science).

Till första programmet

UR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund : Ska robotar gå i förskola?Dela
 1. Jag tänkte svara på frågan
  om robotar ska gå i förskolan.

 2. Men först
  ska vi ta oss tillbaka till 1988-

 3. -när den här avdelningen började.

 4. Det var en glad tid
  i robotforskningens värld.

 5. Det fanns massor spännande projekt-

 6. -och ett högprofilprojekt var Cog
  på MIT. Man byggde en humanoid robot-

 7. -som om tio år
  skulle vara medvetande.

 8. Det fanns andra fantastiska projekt.

 9. Man byggde robotar som skulle
  laga mat, diska och städa-

 10. -och på tio år
  skulle de bli färdiga.

 11. På sjukhusen skulle man ha robotar
  som hämtade saker och serverade mat.

 12. Efter tio år skulle det vara färdigt.

 13. Blickade man 25 år framåt
  skulle vi ha flygande bilar-

 14. -och silverkostymer
  som de har i framtiden.

 15. Om vi flyttar oss framåt till i dag-

 16. -kan jag inte låta bli att citera
  den fina filosofen Yogi Berra:

 17. "Framtiden är inte riktigt
  som den var."

 18. Vi har inga silverkostymer,
  fast vi har mindre axelvaddar.

 19. Bussen jag åkte hit med körde
  på marken, ungefär som för 25 år sen.

 20. Men inom robotiken har det hänt nåt.

 21. Vi har inga självmedvetna robotar,
  men det finns-

 22. -mer än en miljon robotar
  som håller på att tillverka saker-

 23. -och i krigszoner runtom i världen
  finns ungefär 10 000 robotar-

 24. -men det mest intressanta är
  att det finns robotar i hemmen.

 25. Det kanske dammsuger
  eller moppar golv-

 26. -och i trädgården
  går de omkring och klipper gräset.

 27. Den typen av robotar
  som intresserar mig-

 28. -är såna som skulle kunna fungera
  i hemmet.

 29. Det speciella med en hemmiljö
  är att den inte är färdigbestämd.

 30. Saker flyttas, man skaffar nya möbler
  och folk flyttar in och ut-

 31. -och allt är dynamiskt.

 32. Människor
  springer i vägen för robotarna-

 33. -så en robot som ska göra
  nåt mer än moppa golv-

 34. -ska kunna relatera till människor
  och förändringar runtomkring.

 35. Den måste lära sig en hel del saker
  som liknar det som människor kan.

 36. Vad har det med förskolan att göra?

 37. I läroplanen för förskolan står det-

 38. -att barn ska utveckla sin förståelse
  för rum, form, läge och riktning.

 39. Det är precis sånt vi håller på med,
  så vi byter här.

 40. Det här ska en robot kunna göra.

 41. Roboten ska utveckla motorik,
  koordination och kroppsuppfattning.

 42. Den ska utveckla
  sin skapande förmåga-

 43. -och förmågan att bygga, skapa
  och konstruera.

 44. Varje robot ska utveckla
  sin nyfikenhet och lust-

 45. -samt förmåga att leka och lära.

 46. Det står andra saker också, om att
  utveckla ett demokratiskt samhälle.

 47. Jag hoppar över det
  och delen om språkutveckling-

 48. -men de här sakerna
  är vi intresserade av.

 49. Att utveckla sin förmåga att urskilja
  teknik i vardagen är nog lättast.

 50. Jag tänkte de närmaste 20 minuterna-

 51. -gå igenom sakerna
  från förskolans läroplan-

 52. -och se hur långt vi har kommit
  med robotar. Vad kan de göra?

 53. Vi börjar med kroppsuppfattning,
  rum, form, läge och riktning.

 54. Först visar jag två robothänder
  som Magnus Johnsson har byggt.

 55. Här kan man se hur man uppfattar form
  genom att känna på ett objekt.

 56. Det är en ganska intressant modalitet
  med haptik-

 57. -för det handlar inte bara om
  inflöde från världen.

 58. Man kan inbilla sig att man
  bara kan titta på nåt och få bilder-

 59. -men när det gäller känsel-

 60. -måste man röra handen precis rätt-

 61. -och relationen mellan hur jag
  rör handen och sinnesintrycken-

 62. -som säger nåt
  om formen hos ett objekt.

 63. Det här är en bra modell
  för att förstå form.

 64. Man interagerar med ett objekt-

 65. -och ser på relationen
  mellan vad jag gör-

 66. -och hur objektet i världen påverkar
  min sensorik medan jag gör det.

 67. Det är lite formuppfattning-

 68. -men man skulle också lära sig
  om sin kropp och spatiala relationer-

 69. -och relatera till andra positioner.
  Vi gjorde en simulering-

 70. -där vi tittade på att sträcka handen
  till objektet som jag tittar på.

 71. Först ska man identifiera objektet.

 72. Sen ska man veta
  hur man ska röra sin arm-

 73. -och har man inte rört på armen innan
  vet man inte vad som händer.

 74. Man kan lära sig av det, och bli
  bättre på att sträcka sig efter nåt.

 75. Man har trott att det handlar om
  att få feedback om hur det gick.

 76. Går det bra så fortsätter man,
  och annars gör man på ett nytt sätt.

 77. Vi ser på principen där man lär sig
  genom att observera hur det gick.

 78. Om jag försöker sträcka mig efter
  en kloss där, men handen hamnar där-

 79. -gick det inte så bra,
  men jag vet hur jag sträcker mig dit.

 80. I stället för att säga
  "Det gick inte bra"-

 81. -kan man roboten att hela tiden spara
  nya erfarenheter och sen gå vidare.

 82. Vi ska se en simulering
  där en arm med tre leder-

 83. -försöker lista ut
  hur man sträcker sig mot ett objekt.

 84. Det är en simulerad robot,
  som inte vet hur många leder den har-

 85. -eller hur långa
  de olika delarna av armen är.

 86. Den rör sig för första gången, och
  försöker sträcka handen mot objektet.

 87. Cirkeln är objektet
  som den försöker nå-

 88. -och den har inte hittat alla leder.

 89. Det är åt rätt håll, och hela tiden
  sparar den erfarenheter.

 90. Den blir gradvis bättre-

 91. -och så här lång tid tar det
  en robotsimulering att lära sig det.

 92. Nu hittade den en led till-

 93. -och här har den nästan lärt sig det.
  Det tog bara en eller två minuter.

 94. För barn tar det månader innan de kan
  sträcka sig efter ett objekt.

 95. Det är liknande principer
  som ligger bakom-

 96. -men ett barn har inte tre leder,
  utan många fler och många muskler-

 97. -och det finns perceptuella problem
  med att hitta objektet.

 98. Det var en simulering,
  och redan så enkla saker-

 99. -är målinriktat.

 100. Det ser ut som om barn viftar med
  händerna, men de försöker nå nånting.

 101. I genomsnitt lyckas de ganska bra
  redan från början-

 102. -och sen blir det bättre.

 103. Det viktiga är att det är målinriktat
  och drivet av cirkeln.

 104. Det var en simulering, men man
  kan göra det på riktigt också.

 105. Här försöker en robot spela ett spel.
  Den behöver öva i fem minuter.

 106. Sen klarar den av att spela spelet.

 107. Vi trodde inte att den skulle lyckas,
  så man kan inte lyfta upp fiskarna-

 108. -men den lilla kroken
  trillar ner i munnen på fisken.

 109. Där gick det bra.

 110. Här är en annan aspekt:
  Det finns en antecipation.

 111. Man kan inte sträcka sig dit där man
  ser fisken, för då har den flyttat.

 112. Man måste kunna se framåt.

 113. Det om kroppsuppfattning och
  målinriktade rörelser på låg nivå...

 114. Man tittar på nåt
  och anpassar sin rörelse-

 115. -men det fanns mer ambitiösa mål,
  som att bygga, skapa och konstruera.

 116. Det har vi jobbat med
  de senaste åren:

 117. Att få en robot att kunna interagera
  med objekt och bygga med klossar.

 118. Robotar är visuellt handikappade,
  så vi har symboler på klossarna-

 119. -som gör det lättare, och vi försöker
  gå från målinriktade handlingar-

 120. -som att lyfta upp ett objekt-

 121. -till att gradvis förstå
  hur man kan bygga saker.

 122. Det här är en robot som vi byggde
  inom projektet Goal-Leaders.

 123. Den kör omkring-

 124. -och lever i en värld
  med robotanpassade klossar-

 125. -och den kan plocka upp dem.
  Med syn identifierar den var de är-

 126. -och den bygger upp
  en tredimensionell kodning av det.

 127. Sen kan den
  anpassa sitt gripdon efter det.

 128. Den kan flytta nån annanstans.
  Nu går den bort hit med klossen.

 129. Processen är styrd av vad den ser.
  Den har ingen modell av hela världen-

 130. -utan av bara precis det som behövs.

 131. Den använder syn för att positionera
  kuben på den andra.

 132. Det är målinriktade handlingar-

 133. -fast i ett sammanhang där man har
  kuber som man kan bygga på.

 134. Det blir inte mycket av det-

 135. -om man inte har nåt mer
  som man försöker göra.

 136. Det senaste året
  har vi tittat på de här sakerna:

 137. Utforskande,
  hur man värderar olika saker-

 138. -och hur en robot kan föreställa sig
  vad den vill göra-

 139. -och hur den ska uppnå det.

 140. Vi har försökt lösa det med
  tre nivåer av handlingsstyrningar.

 141. På den första nivån har vi
  målinriktade, primitiva handlingar-

 142. -som att knuffa en kub,
  lyfta upp och sätta ner den-

 143. -och sätta en kub på en annan.

 144. Med det kan den prova
  vad man kan göra i världen.

 145. Den knuffar på kuberna,
  och staplar eller plockar ner dem.

 146. Den har inget mål, men varje handling
  är relaterad till det den tittar på.

 147. Sen hänger vi på en värdering.

 148. Ibland när roboten
  sätter en kub på en annan-

 149. -har den fått se att det var roligt.
  "Det vill jag göra igen.

 150. Då börjar den bli målinriktad-

 151. -men den måste fortfarande utforska.

 152. Den kanske tar en tredje kub, och ser
  att det var roligare än att ha två.

 153. Sen kan den prova att plocka ner den
  och upptäcka att det inte var roligt-

 154. -så även om den kommer nånstans,
  och ser att det blir roligare-

 155. -är det en ganska ineffektiv metod.

 156. Den sista förmågan vi lägger på
  är föreställningsförmågan-

 157. -där roboten, genom att observera
  sig själv, lär sig vad som kan hända.

 158. Den skulle kunna titta på två kuber-

 159. -fixera blicken på en kub och tänka
  "Vad kan jag göra med den?".

 160. Då letar den i sina erfarenheter
  och vet att den går att lyfta upp-

 161. -och sätta ner på samma ställe.

 162. Den kan titta på tornet, och tänka
  "Vad händer om man sätter den där?".

 163. "Då blir tornet högre,
  och det var roligt."

 164. Sen kan den göra det, när den
  har utvärderat olika möjligheter.

 165. Det är en simulering av världen, men
  bara av det som inte är framför mig.

 166. Det är inte så att hela världen
  plockas in i roboten-

 167. -utan den tittar här och tänker:
  "Vad kan jag göra med det här?"

 168. "Kan jag göra nåt kul?"
  Roboten har inte så höga krav.

 169. Den utvärderar möjligheterna
  och simulerar inte högen med klossar-

 170. -men den simulerar
  handlingen att flytta klossen dit-

 171. -innan den kan göra det på riktigt.

 172. Sen kommer roboten direkt att försöka
  bygga det högsta tornet den kan.

 173. Jag ska visa en kort film-

 174. -som visar de olika stegen.

 175. De far förbi snabbt, och det är gjort
  i projektet Goal-Leaders.

 176. Uppmärksamheten flyttas.

 177. Siffrorna är belöningar.

 178. Till slut använder den simuleringen
  och plockar ner den ena högen-

 179. -för att bygga en ny.

 180. Det tog några dagar för den
  att komma fram till-

 181. -men inom domänen att bygga klossar
  kan den föreställa sig olika saker.

 182. Jag ska ta upp en annan sak som man
  förhoppningsvis lär sig i förskolan:

 183. Social utveckling med hjälp av lekar.

 184. Det står inte mycket
  om det i läroplanen-

 185. -men vi har tittat på det, och
  robotar har bl.a. lekt kurragömma.

 186. Det innebär spännande problem: Man
  måste koordinera med andra robotar-

 187. -för man ska gömma sig och sen vänta,
  eller så ska man räkna och sen leta.

 188. En massa olika lekar
  har de komponenterna.

 189. Man ska gömma sig, leta, springa
  och kasta nåt-

 190. -och det kan kombineras till lekar,
  och nästan alla de lekarna har namn.

 191. Det här körde vi för nåt år sen.
  Birger Johansson hade de robotarna.

 192. Den ska gå och räkna,
  och de ska gömma sig.

 193. De försöker räkna ut var de ska stå.

 194. De försöker gömma sig,
  men det går sådär.

 195. Nu kommer den och ska leta upp dem.
  Den till vänster går fram lite.

 196. Det här är från robotens perspektiv,
  den som ställer sig och räknar.

 197. Den räknar inte så länge.

 198. Nu börjar den leta.

 199. Nu kan den inte hålla sig,
  utan går fram och kikar.

 200. Nu är den så nära,
  så nu springer den i väg i stället.

 201. Det var lite saker man skulle kunna
  lära sig i förskolan-

 202. -och det var olika robotar-

 203. -men vi vill göra alla sakerna
  i samma robot-

 204. -så vi har börjat bygga på den här,
  som ni kan få träffa efteråt.

 205. Vi ska få den
  att göra alla de här sakerna-

 206. -och mycket annat. Eventuellt får vi
  skicka den till förskolan om tio år.

 207. Tack.

 208. Jag började undra när du kommer
  till föreställningsförmågan-

 209. -och den börjar simulera-

 210. -hur undviker du då att roboten
  börjar älta?

 211. Det är egenskapen
  att den inte kan göra vad som helst-

 212. -utan bara nåt med det som är framför
  den. Den reagerar på det den ser-

 213. -och simulerar i det den ser.

 214. Om den hade plockat in hela världen-

 215. -hade den kunnat göra
  en massa kombinationer-

 216. -men här är det begränsat av världen.
  Men har man byggt ett roligt torn-

 217. -så blir det inte mer.
  Där vill vi gå ett steg längre-

 218. -så att roboten inser att den kan det
  och försöker göra nåt svårare.

 219. Tack för föreläsningen.

 220. Jag har hört det här innan-

 221. -hur kommer roboten på
  att det är roligt att bygga torn?

 222. Har ni skrivit i koden
  att tre klossar är kul...

 223. -...eller är det fiffigare?
  -Det är precis så enkelt.

 224. Det finns en del av styrsystemet
  för roboten som värderar det den ser-

 225. -som att ett högt torn är roligt-

 226. -eller att ett torn
  som liknar ett annat är roligt.

 227. Det vill vi gå vidare med
  och ändra på.

 228. Det finns idéer om att det som är kul
  inte är det som vi har bestämt-

 229. -utan det som är mer komplext
  än det den har byggt tidigare.

 230. Vi vill byta ut värderingsfunktionen-

 231. -mot nåt som flyttar sig
  beroende på vad den gjort.

 232. Vi har idéer om hur det kan gå till.

 233. Tack så mycket!

 234. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ska robotar gå i förskola?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det som dagens robotkonstruktörer försöker få sina robotar att lära sig påminner om förskolans mål för våra barn. Det konstaterar Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap Han berättar hur långt man har kommit med att få robotar att skaffa sig en uppfattning om rum, form, läge och riktning liksom hur man försöker få robotar att själva bygga och konstruera någonting. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Teknik > Maskinteknik
Ämnesord:
Maskinteknik, Robotar, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Hur du lär din dator matematik

Genom att själva bli matematiklärare åt digitala figurer i datorspel kan elever gynna sitt eget lärande. Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, berättar om datorprogram där elever först lär sig saker själva och sedan får i uppgift att lära ut det de lärt sig till en figur i spelet som i sin tur ska klara någon typ av prov. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Hur man umgås med korpar och schimpanser

Under 300 miljoner år har kråkfåglar och primater utvecklats åt olika håll. Ändå delar de många avancerade kognitiva färdigheter, som att leka, använda verktyg och förstå kausala samband. Hur detta kan vara möjligt är en grundläggande fråga som den kognitiva zoologen Mathias Osvath studerar. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Hur fattar man vardagsbeslut?

Vilka överväganden och mekanismer ligger bakom beslut vi fattar i vår vardag? Och hur borde vi göra? Dessa frågor försöker Annika Wallin, forskare i kognitionsvetenskap, besvara. Hon har studerat beslut på plats i en vanlig mataffär. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Språk och bild i samspel

Genom att koppla text och bild till varandra, och genom att använda visuella metoder för att styra läsares uppmärksamhet, kan man öka förståelsen för texters innehåll. Det berättar Jana Holsanova, forskare i kognitionsvetenskap. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Beslutsblindhet och självkunskap

Vet vi egentligen vad vi gör, när vi gör medvetna val? Lars Hall och Petter Johansson forskar i kognitionsvetenskap, och deras resultat tyder på raka motsatsen. Här berättar de om fenomenet beslutsblindhet. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kognitionsforskning i Lund

Ska robotar gå i förskola?

Det som dagens robotkonstruktörer försöker få sina robotar att lära sig påminner om förskolans mål för våra barn. Det konstaterar Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap. Han berättar hur långt man har kommit med att få robotar att skaffa sig en uppfattning om rum, form, läge och riktning. Inspelat 24 september 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss