Titta

UR Samtiden - Flerspråkighet

UR Samtiden - Flerspråkighet

Om UR Samtiden - Flerspråkighet

Maaike Hajer är professor vid lärarutbildningen i Utrecht, Holland. Hon är också gästprofessor vid Malmö högskola. Hon forskar inom språkinriktad ämnesundervisning och menar att alla i skolan måste jobba med språket för flerspråkiga. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Flerspråkighet : Flerspråkighet i alla ämnen i skolanDela
 1. Jag vill visa nåt från ett annat
  ämnesområde, och jag hoppas att ni-

 2. -som inte är i högstadiet
  kan se sambandet-

 3. -mellan liknande temaarbeten
  med yngre barn.

 4. Men det är dit vi ska nån dag, så dit
  kan man ta barnen redan tidigare.

 5. Man får försöka fokusera - vad är det
  egentligen vi gör med språket?

 6. Här är ett exempel från historie-
  undervisningen. Ett temaarbete-

 7. -om kristendomens
  och islams spridning-

 8. -mellan år 500 och 1 000 e.Kr.

 9. Det är ett kärnområde
  i holländsk historieundervisning.

 10. I högstadiet.
  Där utarbetade vi tillsammans-

 11. -med historielärare och språklärare ett
  material-

 12. -som visade exempel
  på hur språkutvecklingen kan se ut-

 13. -som en naturlig del
  av historieämnet.

 14. Man kan ge många fakta
  om vad som hände-

 15. -under den perioden.

 16. Man kan börja titta på kartor.
  "Vad är det vi ser?"

 17. "Var kommer du ifrån?
  Hur ser religionen ut i dag?"

 18. "Vilka finns det? Har de
  alltid funnits? Vad vet du?"

 19. Och utifrån läromedel, webbsidor eller
  andra källor-

 20. -så finns det texter
  som man kan arbeta med-

 21. -för att gå in i olika fenomen.
  Hur såg livet ut?

 22. Kyrkorna och klostren
  på den kristna sidan.

 23. Och där behövs
  väldigt många ämnesspecifika ord.

 24. Som behöver förklaras.
  Man kan ta god tid på sig-

 25. -och undervisa mycket
  om just den tiden.

 26. Det vi är ute efter
  är att man förutom såna saker-

 27. -också tittar på det ämnesspecifika som
  är mer temaoberoende.

 28. Saker som att läsa och skriva
  om förändringar.

 29. Det är typiskt för historie-
  undervisningen. Förändringsprocesser-

 30. -som kräver att vi ska
  kunna sätta ord på tidsförloppet.

 31. "Först, sedan, därefter."
  Det finns många sätt-

 32. -och i texterna kommer de att möta
  en hel del olika formuleringar.

 33. Och i historieundervisningen beskriver
  man inte bara.

 34. Man är noga med att sätta ord
  på var och när saker hände.

 35. Att det fanns vissa särdrag
  i den förändringen.

 36. Och att vissa personer
  spelade en stor roll.

 37. Man behöver också ord som beskriver
  spridning. Ett stavfel - ursäkta.

 38. Man ska ju kunna säga om det blev fler
  eller färre, eller alltmer-

 39. -på ett större antal platser. Det är
  sånt man behöver kunna sätta ord på-

 40. -för att vara noggrann
  i sin beskrivning.

 41. Det är inte bara
  att berätta hur ett kloster var.

 42. Det är såna här större,
  historiska språkfunktioner-

 43. -som ingår i undervisningen.

 44. Och om man inte planerar för sånt - var
  ska de då lära sig-

 45. -att kunna vara med i en kulturell
  aktivitet i historiesammanhang?

 46. För att kunna tolka
  vad det var som hände.

 47. Så det borde vara en del av kursplanen i
  historieundervisningen.

 48. Man lär sig en del formuleringar
  i svenskundervisningen också-

 49. -men det blir mer och mer
  historiespecifikt.

 50. Ett sätt att visualisera
  ett sånt tidsförlopp...

 51. Jag vet inte om jag har den med mig. En
  tidslinje.

 52. Det är ganska vanligt att göra det, men
  att jämföra kristendomen-

 53. -och hur livet såg ut i klostren
  och så vidare, med islam.

 54. Vad har de gemensamt?
  Vad är det som skiljer dem åt?

 55. Ett Venndiagram,
  som ni ser här till vänster-

 56. -kan vara ett sätt
  att visualisera såna relationer.

 57. Sånt kan man planera för innan
  man börjar jobba med textboken.

 58. Vilka begreppsrelationer
  är viktigast för mig?

 59. Vad vill jag att eleverna ska tolka
  i den texten, och kunna tala om?

 60. Man kan ge dem ett Venndiagram som
  kanske innehåller ett eller två ord-

 61. -och be eleverna att parvis
  fylla i detta utifrån texten.

 62. De får sen presentera de skillnader och
  överensstämmelser de upptäckte.

 63. Och de kanske blev intresserade
  av att söka ännu mer.

 64. Och vilken "graphic organizer"
  som passar din undervisning.

 65. Det bestämmer ju du, och det finns många
  nedladdningsbara-

 66. -"graphic organizers" på nätet,
  så det är lätt att göra.

 67. Det är ett lätt sätt
  att se vad de har kommit fram till.

 68. Utan att behöva lyssna på alla grupper,
  för det går ju inte.

 69. Blir texterna längre
  så är det viktigt-

 70. -att du på förhand kollar
  vad du vill fokusera på.

 71. Vilket språkligt och ämnesspecifikt
  innehåll vill vi ha ut av texten?

 72. I stället för att säga: "Det här är
  viktigast, resten kan vi stryka."

 73. Det finns andra medel att verkligen gå
  in i texten och ge stöd där.

 74. Ge fokuserade frågor.

 75. Jag vill bara ge
  ett praktiskt exempel.

 76. Man skulle kunna arbeta
  med en tankekarta-

 77. -där man säger att såna här relationer
  finns i texten.

 78. Jag avslöjar inte allt - de får upp-
  täcka att det står mycket i texten-

 79. -om när andra världskriget skedde,
  vem som var med, var, och så vidare.

 80. "Läs texten, fyll i och berätta sen"-

 81. -"utifrån din visualisering
  vad du har upptäckt."

 82. Det är ett sätt att arbeta
  i det där Cumminsfältet.

 83. Högt upp till vänster,
  som vi tittade på lite tidigare.

 84. Okej, det var ett exempel
  på en sån där multimodal tidslinje.

 85. Jag är frestad att ge fler exempel
  på såna där praktiska saker-

 86. -som lätt kan tillämpas
  på lektionerna.

 87. Jag har ett exempel till,
  innan jag fortsätter.

 88. Det finns till exempel många ord
  som kan dyka upp i ett biologiämne.

 89. Tänk på ljusfenomenet,
  där vi såg tiotals nya ord.

 90. Nästa lektion kan vara biologi,
  och då kan man möta dessa ord.

 91. Ser du sambandet?

 92. Har vi nån biologilärare här? Ingen?

 93. Vad gäller detta tema?

 94. En biologilärare skulle säga att
  det handlar om djurens beteenden.

 95. Etologi. Okej...

 96. Hur får vi grepp om dessa ord?

 97. Och om 50 minuter börjar nästa ämne.

 98. Man kan på förhand tänka igenom
  vilka samband som finns-

 99. -mellan nyckelbegreppen inom ämnet.

 100. Man skulle kunna organisera orden
  på det här sättet.

 101. Ser ni? Nu är det väl klarare?

 102. Man behöver skolspråket
  för att länka begreppen-

 103. -och då
  är det ingen tankekarta längre.

 104. Nu blir det en "concept map",
  tycker jag.

 105. Att det finns koncept som är länkade.
  Medfödda beteenden-

 106. -benämns instinkter,
  och man kan lära in saker-

 107. -genom det eller det, antingen eller,
  och så vidare. På tre olika sätt.

 108. Då kommer alla dessa meningar in-

 109. -som relaterar
  de olika orden till varandra.

 110. Och det är viktigt
  att man tar hänsyn till-

 111. -att det är sånt
  man ska ge till barnen-

 112. -för att kunna tala om det här.
  Och lyssna om de kan det.

 113. Att instinkter utlöses av... Det hade
  jag aldrig lärt mig på svenska.

 114. Men det tillhör också ämnesspråket.

 115. Sånt lär inte svensklärare ut-

 116. -utan det ingår verkligen
  i biologiundervisningen.

 117. Det var några väldigt enkla sätt
  att ta med-

 118. -några kraftfulla och stöttande
  hjälpmedel i ämnesundervisningen.

 119. Och det finns program på nätet-

 120. -som gör att du väldigt lätt
  kan bygga såna "concept maps".

 121. De finns på sidan cmap.ihmc.us.

 122. Låt eleverna också göra det
  , så att du lätt kan kolla...

 123. Låt dem göra det i grupper, så att
  de tillsammans kan tala om det.

 124. För att sammanfatta: Rita en egen
  tankekarta med nyckelbegrepp-

 125. -och dess relationer. Tänk igenom när
  barnen kan prata om nyckelbegreppen.

 126. De ska inte bara sitta i grupp. De ska
  ha ett uppdrag som utmanar dem.

 127. Så tänk igenom uppdraget.
  Och så är det nån tumregel-

 128. -som jag har tänkt på.

 129. Säg minst tre gånger varje lektion:
  "Hur säger vi det här?"

 130. "Vad heter det med dina ord, och vad
  skulle det heta med biologens ord?"

 131. Det är såna... Det är några tankar som
  kan tillämpas i morgon-

 132. -men utmaningen är inte bara
  att ha såna didaktiska hjälpmedel.

 133. Vi ska väva in de språkutvecklande
  aktiviteterna i lektionsserier-

 134. -som jag illustrerade med temaarbetet om
  kristendomen och islam.

 135. Och de ska in i kursplanerna, för det är
  en aspekt av språkutvecklingen-

 136. -som börjar i förskolan
  och som ska byggas upp.

 137. Och så ska det vävas in i ämnena. Man
  behöver inte göra allt i samma ämne.

 138. Man kan fokusera på vissa texttyper-

 139. -som ofta används i biologi, och andra i
  fysik och andra i historia.

 140. Man kan ha ett slags språkpolicy
  när det gäller läroplanen.

 141. Kurssamordningen mellan de olika... Ni
  skulle nog säga kursplaner.

 142. Jag vill också påpeka att man
  kan ta in modersmålslärare här.

 143. När modersmålsundervisningen
  fanns kvar i Nederländerna-

 144. -arbetade jag med Marta, som är lärare i
  Culemborg i södra Holland-

 145. -och hon tog upp vattenkretsloppet
  på malaysiska-

 146. -med sina moluckiska elever medan...

 147. Hon fokuserade hur vattenkretsloppet ser
  ut på Moluckerna-

 148. -som är viktigt för dem
  att ha en uppfattning om-

 149. -för deras identitetsutveckling.

 150. Men andra delar i klassen fick samma
  ämnesinnehåll och nyckelbegrepp-

 151. -på arabiska och nederländska,
  och sen träffades alla-

 152. -och laborerade med vatten
  och is och förångning och sånt-

 153. -tillsammans, med fysikläraren.
  Så man kan väva in-

 154. -modersmålsundervisningen
  på det här sättet också.

 155. Här var vi.
  Så den språkinriktade undervisningen-

 156. -ska ha ett ämnesspecifikt språkmål, och
  det har jag gett exempel på.

 157. Jag har även visat hur kontext
  och interaktion-

 158. -och språklig stöttning
  kan se ut i såna små steg.

 159. I små korta samtal.
  Men det kräver planering.

 160. Det har vi haft.

 161. Förutom det gemensamma i skolspråket så
  har ju ämnena sina egna särdrag.

 162. Man gör andra saker i biologi
  än i fysik.

 163. Vi har en annan åskådning på världen. I
  historieämnet-

 164. -så handlar det om sånt
  som vi inte upplevt.

 165. Under laborationer i fysik
  så är vi med i samma ögonblick.

 166. Det är en helt annan...
  Vi har ett annat förhållningssätt-

 167. -till det som händer.
  Vi gör andra saker med språket-

 168. -och vi gör andra saker med texter när
  vi ska beskriva, klassificera-

 169. -förklara eller argumentera.

 170. En viss ordanvändning passar till
  de olika sakerna vi gör i ämnena.

 171. Och ju längre man kommer
  i högstadiet och gymnasiet-

 172. -desto mer ämnesspecifikt blir det. Jag
  skulle aldrig våga mig på-

 173. -att förklara en text i fysik
  för högstadiet.

 174. Det skulle verkligen bli katastrof.

 175. Så nånstans
  måste ämnesläraren ta över, men var?

 176. Det är nånting att beforska.
  Så de allmänna råden-

 177. -och didaktiska tankarna
  ska passas in i ämnesdidaktiken-

 178. -på ett naturligt sätt.
  Texterna hanteras på ett annat sätt-

 179. -i fysik
  jämfört med historieundervisningen.

 180. Jag är glad att kunna berätta
  att det i Malmö och på andra ställen-

 181. -finns fler och fler som tillsammans med
  ämneslärarna försöker beforska-

 182. -hur vi kan väva in språkutvecklande
  aktiviteter på ett naturligt sätt.

 183. I praktikinriktad forskning
  som prövar dessa olika aspekter.

 184. Nu vill jag gärna visa
  några minuters klipp-

 185. -från en lärare som visar-

 186. -hur han försöker arbeta
  med en grupp elever-

 187. -som nog är ganska så svaga.

 188. De har hamnat i en specialpedagogisk
  grupp, och är inte med i klassrummet.

 189. Med en sån grupp
  skulle man kunna tänka:

 190. "Vi behöver inte låta dem läsa
  dessa svåra biologitexter."

 191. Han sa: "Det gäller att förklara
  för dem vad vi gör i en sån text."

 192. Så att det inte är en lång text,
  utan nånting som de kan nånting om.

 193. Så att de vågar ta sig in.
  Så innan de skulle läsa en text-

 194. -om olika djurarter -
  hur de ser ut och...

 195. Stadga, heter det då?
  Alltså, skelettsaker och sånt-

 196. -som man kan dela upp djuren i.

 197. Först skulle de ha en aktivitet,
  för att först sen läsa.

 198. De kan man ju inte göra alla gånger, men
  han ville visa att de kan.

 199. Och... Jag kommer att visa den
  i två delar-

 200. -annars blir det lite för långt.

 201. Se vad han gör.

 202. Jag var frestad att visa allt,
  men det tar för lång tid.

 203. Ni ser vad han gör -
  han låter dem först-

 204. -organisera de olika bilderna
  på sitt eget sätt-

 205. -för att sen säga: "Okej,
  men vi kan titta lite mer noggrant"-

 206. -"och se hur vi vill indela dem."
  Och utifrån deras aktiviteter...

 207. Det är lite mer förskolepedagogik
  än man förväntar sig på högstadiet-

 208. -men det ger dem en ingång
  i det här tänkandet.

 209. Utifrån dessa aktiviteter
  kommer han med ordet "stadga"-

 210. -som kriterium för att indela djur.

 211. Han skriver det, och sen
  bygger de på med sina egna frågor-

 212. -som de formulerar i grupper.

 213. Nåt slags "advance"-aktivitet-

 214. -innan de läser texten som
  förhoppningsvis besvarar frågorna.

 215. De kommer att läsa på
  ett helt annat sätt. Nästa lektion-

 216. -som också blev inspelad-

 217. -så ser man hur de har lärt sig
  att komma in i texten.

 218. Den fick
  en helt annan betydelse för dem.

 219. Man får alltid reaktionen:
  "Men det här tar tid!"

 220. Man behöver inte
  göra det alla gånger.

 221. Om de har sett att det är såna saker som
  man möter i texter-

 222. -det är det texterna gör - så kan de ta
  med det till en annan text också.

 223. Man behöver inte göra det alla gånger.
  Så det var egentligen-

 224. -en sorts introduktion
  till en viss genre.

 225. Ni som har arbetat
  med cirkelmodellen-

 226. -kanske kände igen det
  när ni tittade.

 227. Egentligen gör han klart
  vad det är vi gör som biologer-

 228. -och som ni sen
  kommer att se och upptäcka i texten.

 229. Utifrån samtal och läsandet av
  en text kanske man kan beskriva-

 230. -hur man själv har försökt
  dela in djur-

 231. -på samma sätt som biologer gör.

 232. Ja, det var rätt så... Cirkelmodellen
  som kraftfullt medel.

 233. En explicitering av skolspråket.

 234. Så det är ett sätt,
  med helgruppssamtal och små grupper-

 235. -samt individuellt arbete,
  som Bert använder sig av-

 236. -för att leda in eleverna
  i biologins språk.

 237. Och vad gör vi i andra ämnen?

 238. Nu skulle jag behöva
  min kollega i fysik-

 239. -för att tala om vad man gör med fysik,
  när det gäller elektricitet-

 240. -och utveckla utifrån elektriciteten som
  vi har med oss här också-

 241. -till dessa scheman,
  förklaringar och formler-

 242. -för att kunna arbeta med
  den kunskapen i detta sammanhang.

 243. Och det kommer man att möta i specifika
  texter i fysikläromedlen.

 244. Det är också ett sätt
  att explicit arbeta med eleverna.

 245. Varje ämne har sitt eget språk.

 246. Det är egentligen ett nytt språk-

 247. -men vi språklärare
  kan inte undervisa i det.

 248. Ni känner nog igen
  såna här målformuleringar.

 249. Såna här målformuleringar
  finns även med i dagens läroplan.

 250. Om ni har samtal om bedömning
  kan ni tänka på vad ni vill höra.

 251. Och var lär sig eleverna
  att uttrycka sig med "viss säkerhet"-

 252. -eller med "välutvecklade
  och nyanserade motiveringar"?

 253. Var undervisas eleverna i såna-

 254. -språkanvändningssaker i ämnena?

 255. Utgår ämneslärarna från att det har
  funnits med i språkundervisningen?

 256. Nu till min sista frågeställning.

 257. Hur kan man ändra sina rutiner om
  man tror att det kan vara värdefullt-

 258. -att arbeta med språkutvecklande
  aktiviteter inom andra ämnesområden?

 259. Där...har jag upptäckt-

 260. -att det kan vara så att man
  har utvecklat en egen rutin-

 261. -som kanske inte är så effektiv.
  Man kanske har hamnat-

 262. -i en nedåtgående spiral,
  fast man inte är medveten om det.

 263. Först när man har gått på en kurs eller
  sett en kollega arbeta-

 264. -eller om man återigen har varit
  missnöjd med formuleringarna-

 265. -och inte vet hur man ska stötta
  eleverna, så blir man medveten om-

 266. -att rutinerna inte fungerar. Det
  ska man utveckla i sin undervisning.

 267. "Medveten om sin inkompetens" låter lite
  fräckt, men ni förstår nog.

 268. Först när man säger "Jag måste ändra
  nånting, det fungerar inte"-

 269. -så öppnas dörren
  till att börja explorera-

 270. -och hitta nya tankar och arbetssätt.

 271. Och då behövs praktik
  där man försöker prova-

 272. -och vågar prova nya saker.
  Och man ska tala om det-

 273. -om man, enligt Vygotskij,
  vill ha ett språk som tankeredskap-

 274. -i skolans utvecklingsaktiviteter.

 275. Man ska tala om hur det fungerar att
  arbeta mer explicit med olika texter-

 276. -eller har mer interaktion
  i klassrummet, med olika uppdrag.

 277. När man kan stötta eleverna, o.s.v.
  Prova saker.

 278. Det finns massvis
  med såna didaktiska verktygslådor.

 279. För att sen upptäcka
  att man har hittat ett nytt sätt.

 280. "Nu blir jag medveten om min nya
  kompetens." Det måste man berätta.

 281. I skolan
  och kanske med ämneskollegor-

 282. -när ni träffas på kompetens-
  utveckling, studiedagar, med mera.

 283. Det gör man inte på egen hand-

 284. -så om man vill arbeta
  med språkutveckling i ämnena-

 285. -så kan det
  förutom dessa praktiska saker-

 286. -behövas samarbete
  inom ett arbetslag.

 287. Det kan man göra med handledning eller
  auskultationer tillsammans-

 288. -men också med mera
  systematiska interventioner-

 289. -som kan ingå i forskningscirklar eller
  studiecirklar, där man säger:

 290. "Jag vill prova nånting,
  och vi återkommer om ett par veckor"-

 291. -"och talar om det."
  Så att det blir mer planerat.

 292. Vi har dokumenterat
  en hel del fallstudier-

 293. -och ni som har hört mig tidigare kanske
  känner igen bilden-

 294. -på läraren Simone, som ändrade
  sin matematikundervisning-

 295. -på ett väsentligt sätt
  genom att omorganisera sitt klassrum.

 296. Vi har provat nya material
  i designstudier-

 297. -och sett hur det fungerar. Som
  det där med kristendomens historia.

 298. Projekt som ni kanske kan vara med i-

 299. -eller som kommunen
  kan hjälpa er med.

 300. Så att det får lite mer spridning även
  efteråt.

 301. För vi behöver ju lära från varandra. I
  dag finns det till och med-

 302. -storskaliga kvasiexperimentella studier
  som visar hur man kan bli-

 303. -mer lyhörd
  för elevernas behov och frågor.

 304. Det kan jag tala om nån annan dag.

 305. Men villkoren
  för att komma igång tillsammans-

 306. -är att det finns en central...
  Att det finns en styrning i skolan.

 307. Samtidigt som man har stor autonomi.

 308. Man ska ju kunna välja själv vad man
  gör. Man behöver stor kreativitet-

 309. -och i Sverige har vi som tur är utrymme
  att göra många egna val.

 310. Men att vi tillsammans ska ditåt
  och arbeta mer språkutvecklande-

 311. -är en skolledares roll.

 312. Visst har det mycket att göra
  med ett formativt förhållningssätt-

 313. -och att du har
  en sån central roll i bedömningen.

 314. Vi har inget centralt examinerings-
  institut, som i Nederländerna-

 315. -utan det är lärarna själva
  som ska visa och argumentera för-

 316. -sin betygsättning. Så det har i hög
  grad med språkanvändning att göra.

 317. Och barnen går i samma klass
  tills de är femton år-

 318. -så det är viktigt
  att se på allas...

 319. ...utveckling på ett noggrant sätt.

 320. De är inte förut... Vad heter det?

 321. Vi har en uppdelning i olika skoltyper
  redan när eleverna är tolv.

 322. Det är det jag försöker säga.

 323. Jag har upptäckt
  att det är väldigt kraftfullt-

 324. -att man i en skola som vill jobba
  så här har en kombination av-

 325. -mer teoriinriktade inslag
  och en mer praktikinriktad del.

 326. Så att kursledaren eller den expert som
  ni kanske har hos er-

 327. -följer med och spelar in lektioner,
  eller observerar och talar om.

 328. Eller gör en ljudupptagning,
  om video blir för krångligt.

 329. På så sätt får man en direkt anknytning,
  vilket är viktigt.

 330. Man ska ha små steg
  inom denna stora utmaning-

 331. -att utveckla elevernas skolspråk.

 332. Men man kan ha små förändringsmål
  i sitt arbete, och utvärdera dem-

 333. -och sprida effekter. Berätta vad som
  funkar, men även vad som inte funkar.

 334. För det är lika lärorikt.

 335. Jag har ofta talat med rektorer-

 336. -om hur viktigt det är att han
  eller hon pekar med hela handen.

 337. Ett fint uttryck på svenska.

 338. Att man ger en gemensam inriktning, så
  att det inte är nåt frivilligt-

 339. -där några tittar på ämnena,
  medan andra har sina egna rutiner.

 340. Alla ska vara med och fundera över "Gör
  vi det bästa vi kan"-

 341. -"för våra elever?", och...
  Bli medveten om vad som görs-

 342. -och organisera interaktion där.

 343. Så utbyte av erfarenheter inom skolor
  och också på andra nivåer-

 344. -är väldigt viktigt.

 345. Jag hoppas att jag har inspirerat er att
  ta steget in i denna didaktik.

 346. Många av er har kanske redan gjort det,
  men kanske får lite nya tankar.

 347. Det finns ju en hel del publikationer
  och inspelningar och så vidare-

 348. -som ni i dag kan använda i skolan, och
  jag hoppas att det bara växer-

 349. -och växer. Tack för att ni var med.

 350. Text: Mattias R. Andersson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Flerspråkighet i alla ämnen i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärarna. Det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Flerspråkighet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flerspråkighet

Flerspråkighet i alla ämnen i skolan

Alla i skolan måste jobba med flerspråkighet och inte bara svensklärna, det ska ingå i alla skolans ämnen och skolans ledning ska se till att alla lärare utvecklar flerspråkiga i skolan. Det säger Maaike Hajer som är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Inspelat i december 2013. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Källkritik

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?