Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Tracing Old Norse CosmologyDela
 1. Orsaken till stoftmolnet är oklart.

 2. Vissa menar att det är en komet,
  andra att det är en vulkan-

 3. -och några menar att det är
  sundet mellan Sumatra och Java-

 4. -som skapades vid ett vulkanutbrott.

 5. Välkommen, Anders Andrén.

 6. Du är arkeolog-

 7. -och du har skrivit boken
  "Tracing old norse cosmology".

 8. Vad är kosmologi?

 9. Boken handlar om
  hur man föreställde sig världen-

 10. -bland människor i Skandinavien
  under det första årtusendet.

 11. Vad är det som händer?
  Vad finns det för perioder?

 12. Vi har vikingatiden,
  men även tiden före vikingatiden.

 13. -Bronsåldern, järnåldern?
  -Det börjar i bronsåldern.

 14. Sen fortsätter det i järnåldern
  och slutar med vikingatiden.

 15. -Är det en bok om asatron?
  -Både ja och nej.

 16. Asatron brukar uppfattas som
  berättelserna om Oden, Tor och Frej.

 17. Det här är snarare nåt mer...

 18. ...som nåt som finns
  under en mycket längre tid.

 19. Det handlar om
  den grundläggande bilden av världen.

 20. Det står ett världsträd i mitten.

 21. Att man uppfattar världen
  som Midgård, och om solens betydelse.

 22. Gudarna kommer bara in perifert
  i förhållande till det jag skriver.

 23. Du skriver mycket om trädet i början.
  Vad är det för nåt?

 24. Det är en tankefigur,
  hur man uppfattade världen.

 25. Världsträdet, Yggdrasil,
  stod mitt i världen.

 26. Det förband underjorden
  med jorden och himlen.

 27. Det hade grenar och rötter
  ut i hela världen.

 28. Det bygger på riktiga träd,
  men det är en tankefigur.

 29. Det var så man föreställde sig
  att världen kunde se ut.

 30. Det här trädet spårar du
  i en rad arkeologiska lämningar.

 31. Det stämmer.
  Jag spårar det via trädstammar-

 32. -som människor begravdes i
  redan under bronsåldern.

 33. Man kan framför allt spåra det
  i så kallade treuddar.

 34. Det är
  konstruktioner i sten och jord.

 35. Det brukar uppfattas som gravar.

 36. Det är tre olika uddar-

 37. -och i mitten har det förmodligen
  stått pålar, stolpar-

 38. -och ibland stora stenar, som skulle
  kunna symbolisera världsträdet.

 39. Är det samma sak som våra vårdträd?

 40. Sambandet har diskuterats länge.

 41. Jag öppnar för möjligheten
  att det finns ett samband.

 42. Väldigt många gamla ortnamn
  innehåller namn på olika träd.

 43. Askim utanför Göteborg
  var ursprungligen "Askhem".

 44. Orten har ordet "ask" i sitt namn.

 45. -Världsträdet var ju en ask.
  -Ja, enligt de isländska källorna.

 46. Finns det såna träd nån annanstans?

 47. Ja, den här typen
  av trädmetaforer och tankefigurer-

 48. -finns i hela världen.

 49. Det har nog att göra med
  att träd hade...

 50. Man kunde tänka med träd.

 51. Träd kan bli väldigt gamla.
  De överskrider det mänskliga minnet.

 52. Gamla träd
  är nästan som berg och klippor.

 53. Om de är 1 000 eller 1 500 år gamla
  så har de "alltid" funnits där.

 54. Därför kan man se
  att träd betyder mycket-

 55. -i Sibirien, Mellanöstern, Indien
  och inte minst på Irland.

 56. Träd är en återkommande tankefigur.

 57. Sen växlar du spår och skriver
  om fornborgen Ismantorp på Öland.

 58. -Varför är den så märkvärdig?
  -Därför att...

 59. Den är otroligt välbevarad.
  Fortfarande efter 1 500 år-

 60. -är yttermurarna bevarade
  till tre, fyra meters höjd.

 61. Fundamenten till 90-100 hus
  finns kvar i 1-1,5 meters höjd.

 62. Det märkligaste är
  att den har nio ingångar.

 63. -Varför är det så konstigt?
  -Om man tänker i militära termer...

 64. ...så är det egendomligt med
  nio portar. Det försvagar försvaret.

 65. -Vad är då förklaringen?
  -Ja, jag har undersökt platsen.

 66. Det visade sig att borgen
  kanske inte är så egendomlig.

 67. Det finns fler öländska borgar
  med nio portar.

 68. Niotalet återkommer på fler ställen.

 69. Man kan tolka det som att borgen
  är en avbildning av världen.

 70. En avbildning av Midgård.
  Det kan tyckas konstigt-

 71. -men så var det inte
  i den dåtida världen.

 72. Romerska militärläger
  var också avbildningar av världen.

 73. Så det finns ett samband mellan
  världsbild och militär organisation.

 74. Men hur militära var fornborgarna?

 75. Många har velat tona ner det.

 76. Men på senare år har man hittat-

 77. -en massa dödade människor
  i fornborgen Sandby borg.

 78. Där har det försiggått
  en slakt på människor.

 79. Så jo, där förekom krigshandlingar.

 80. De har haft
  nån sorts militär funktion.

 81. Är de efterapningar
  av romerska anläggningar?

 82. Ja, på ett sätt tror jag det.

 83. De är ett slags lokala omtolkningar.

 84. Förmodligen av människor som hade
  erfarenhet av den romerska världen-

 85. -och som visste om sambandet mellan
  världsbild och militär organisation.

 86. Sen gjorde man
  lokala omtolkningar av det.

 87. Nu talar vi om en tid
  som är hundratals år före vikingarna.

 88. Fanns det folk på Öland
  som kände till Rom redan då?

 89. O ja. Vi befinner oss
  i 300-400-talet i vår tideräkning.

 90. Utifrån många romerska föremål
  och romerska mynt...

 91. ...ser man att en grupp människor
  förmodligen var i romersk tjänst.

 92. De kände till romarriket.

 93. Du skriver om skillnaden mellan
  brons- och järnålderns religion.

 94. Vad hände där?

 95. Det som är tydligast i bronsålderns
  religion är solens stora betydelse.

 96. Allra bäst är det känt
  i Solvagnen från Trundholm.

 97. Det är
  en solskiva som dras av en häst.

 98. Tanken är att solen
  har dragits av en häst över himlen.

 99. Det finns belagt
  på många bilder från bronsåldern.

 100. Många har trott att det försvinner
  i övergången till järnåldern-

 101. -under 500-talet
  före vår tideräkning.

 102. Jag har argumenterat för
  att det finns delar av den här...

 103. Solens betydelse fortsätter,
  kanske ända fram till 500-talet.

 104. Men det sker en förändring.

 105. Solen har inte betytt lika mycket
  som under bronsåldern.

 106. Vilka är de gudomliga tvillingarna?

 107. Det är de som kallas för dioskurer.

 108. Det betyder bokstavligen
  "himmelsguden Zeus söner".

 109. Det finns
  i grekisk och romersk religion-

 110. -och även
  i baltisk och indisk religion.

 111. Det finns tecken på att det även
  har funnits i skandinavisk religion.

 112. De gudomliga tvillingarna är-

 113. -en del av myterna kring solen.

 114. Förmodligen har de hjälpt solen
  vid solens nedgång och uppgång.

 115. I ett dåtida perspektiv var det
  ett kritiskt skede under dygnet-

 116. -när solen försvann bakom horisonten
  och när den kom upp igen.

 117. Det här med inflytandet utifrån...

 118. En hisnande passage är
  när du säger att det finns teorier-

 119. -att hunnerna,
  som härjade i Centraleuropa-

 120. -ska ha gjort en avstickare
  upp till Norden.

 121. Det är en gammal tanke,
  men den har tagits upp på nytt.

 122. Jag är skeptisk till tanken-

 123. -men hunnerna var
  en makt att räkna med.

 124. Man har tvingats förhålla sig till
  den nya makten i sydöstra Europa.

 125. Du talar om
  ett hästoffer i Sösdala i Skåne-

 126. -som har paralleller i Kaukasus.

 127. Ja. Det är ett nomadiskt hästoffer.

 128. Det är påträffat i mellersta Skåne.

 129. Liknande har hittats i södra Polen,
  Ukraina och i Kaukasus.

 130. Det visar på en förbindelse med
  de nomadiska grupperna där.

 131. Det mest tankeväckande i boken...

 132. Du sa att det här med soldyrkan
  ebbade ut på 500-talet.

 133. Du skriver om det stora dammolnet
  år 536. Vad är det för nåt?

 134. Det är ett fenomen som har
  uppmärksammats inom arkeologin-

 135. -under de senaste 15-20 åren.

 136. Det är ett globalt fenomen,
  ett stoftmoln-

 137. -som är omtalat
  i romerska och kinesiska källor.

 138. Det talas om att solen nästan
  försvann, den gav inga skuggor.

 139. Vindruvorna mognade inte i Italien.

 140. Man kan spåra det
  via borrkärnor i isen på Grönland.

 141. Det kan spåras via dendrokronologi,
  mätning av årsringar.

 142. Årsringarna blev väldigt tunna
  under några år.

 143. -Upp till tio år, skrev du.
  -Ja.

 144. Så det var en global katastrof,
  faktiskt.

 145. Orsaken till stoftmolnet är oklart.

 146. Vissa menar att det är en komet,
  andra att det är en vulkan-

 147. -och några menar att det är
  sundet mellan Sumatra och Java-

 148. -som skapades vid ett vulkanutbrott.
  Det finns olika idéer om det.

 149. Men själva fenomenet finns där.

 150. För en jordbruksekonomi
  var det en katastrof.

 151. Speciellt i perifera områden.

 152. Visst dog en massa människor
  i det som nu är Skandinavien?

 153. Många måste ha dött
  som en följd av det här.

 154. Man kan jämföra det
  med pesten på 1300-talet.

 155. Det uppstår nästan ett nytt samhälle
  efter det här.

 156. -Det påverkar även religionen.
  -Ja.

 157. Där ser man det tydligt. De bilder
  som finns av solen på järnåldern-

 158. -försvinner vid den tiden,
  i mitten av 500-talet.

 159. Sen får vi en annan bild,
  med många av de kända gudarna.

 160. De har funnits innan, men nu
  har deras karaktärer förändrats.

 161. De är lättare att känna igen
  i förhållande till senare texter.

 162. Man litar inte längre på solen,
  utan går över till Oden och Tor.

 163. Ja. De har nog funnits där innan,
  men nu får de större betydelse.

 164. Och hela samhället organiseras om.

 165. Ja, det verkar så. Man får...

 166. Före den här perioden... De få
  uppgifter vi har om Skandinavien...

 167. Där är det uppdelat
  i många små regioner.

 168. När vi sen börjar få uppgifter
  om Skandinavien igen-

 169. -så talar man i större termer.

 170. Man talar om landskap
  som hör till dalerna och svearna-

 171. -och man får
  de första uppgifterna om norrmännen.

 172. Politiskt måste det ha skett mycket
  under slutet av 500-talet-

 173. Sen finns det nån rik bosättning
  i Danmark som i stort sett upphör.

 174. Ja. Det finns... Arkeologer
  kallar dem för centralplatser.

 175. En av de viktigaste heter Gudme,
  som betyder "gudarnas hem".

 176. Den ligger på sydöstra Fyn.
  Den upphör i mitten av 500-talet.

 177. Andra platser får större betydelse,
  som gamla Uppsala.

 178. Alla stora monumenten där
  är från perioden efter det här.

 179. Var placerar du in Uppåkra i det här?
  Det överlevde ju den här krisen.

 180. Ja, Uppåkra är en sån central plats,
  som ligger 4 km söder om Lund.

 181. Den har funnits
  från år 150 före vår tideräkning-

 182. -fram till år 1000,
  alltså under 1 150 år.

 183. Men även där ser man att under
  perioden efter mitten av 500-talet-

 184. -blir platsen mer lokal.
  Tidigare var den mer internationell.

 185. Sen blev den lokal,
  och sen internationell igen.

 186. Men platsen fortsätter att existera.

 187. Tack, Anders Andrén, författare
  av "Tracing old norse cosmology".

 188. Det var
  när jag hittade ett metallföremål-

 189. -där man kan se solen
  och solens gång över himlen.

 190. Sånt finns på gotländska bildstenar-

 191. -men jag hade aldrig
  sett det på metallföremål.

 192. En översikt
  över skandinavisk arkeologi.

 193. "En skåning kommer till Stockholm".

 194. Textning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tracing Old Norse Cosmology

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I "Tracing Old Norse Cosmology", som ingår i serien "Vägar till Midgård", hävdar arkeologiprofessor Anders Andrén att de grundläggande idéerna om ett ordnat universum och föreställningar om tid och rum i fornnordisk religion kan studeras i en dialog mellan arkeologi och den isländska berättartraditionen. Idéer om världsträdet Yggdrasil och Midgård kan spåras i bilder och föremål från olika delar av skandinavisk förhistoria. Genom att kombinera förhistoriska framställningar med senare skrifter ger Andrén en nyanserad bild av nordisk förkristen kosmologi. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Ämnen:
Historia, Religionskunskap > Fornnordisk mytologi
Ämnesord:
Arkeologi, Fornnordisk religion, Kosmologi, Religion, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Den nya världen

Lennart Pehrson, journalist och författare, skildrar i boken ”Den nya världen” utvandringen till Amerika och sätter personer och händelser i sitt historiska sammanhang. Boken inleds med Sveriges kolonisation av den nordamerikanska östkusten under stormaktstiden. Intervjuare: John Chrispinsson.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.

Fråga oss