Titta

UR Samtiden - Framtidens skolpolitik

UR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Om UR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Författaren och pedagogen John Steinberg har varit verksam som föreläsare och studiedagsledare i 40 år. Han bjuder in till en konferens om framtidens skolpolitik. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens skolpolitik : Alla behövs och alla kanDela
 1. Jag vill använda mina minuter till
  att tala om tid, tillit och bildning.

 2. Men först far vi någon annanstans.

 3. Vi sitter i en bil uppe
  i norra Afghanistan-

 4. -och tittar ut över ett av världens
  fattigaste länder.

 5. Vi är så långt ifrån Sverige man kan
  komma. Det snöar snett underifrån.

 6. Åkrarna är så steniga att
  en smålänning skulle hylla sin tur.

 7. Och ändå går bönderna bakom sina oxar
  utan skor på fötterna.

 8. I Afghanistan låter man fattigdomen
  bli påtaglig-

 9. -på ett sätt som den inte är
  på så många platser längre.

 10. På kvällen ska vi till en festmåltid
  med polischefen i byn Urtabus.

 11. I kraft av min ålder och ämbete sätts
  jag jämte polischefens tioårige son.

 12. Jag funderar på hur jag ska inleda
  en konversation.

 13. Det är rätt fantastiskt att jag kan
  inleda en konversation, i Urtabus.

 14. Det av de milleniemål som FN satte
  upp för att halvera fattigdomen-

 15. -som vi har kommit längst med, är att
  alla barn ska få gå i skolan.

 16. Det märks i att man nästan överallt
  kan kommunicera, ofta med barn.

 17. Jag frågar tioåringen på engelska-

 18. -om han kan förklara reglerna
  för sporten buzkashi.

 19. Han säger: "No, it's too complicated.
  You wouldn't understand."

 20. Men han frågade om vi hade några bra
  fotbollsspelare från Sverige.

 21. Jag skiner upp. "Yes, from my little
  village Vittsjö, we have one."

 22. "His name is Fredrik Ljungberg."
  Fast han flyttade när han var sex.

 23. Killen spärrar upp ögonen:
  "Oh, so you're from Arsenal."

 24. Jag kom mig aldrig för att förklara
  europeiska ligans regler.

 25. Det värsta var att jag
  inte riktigt visste-

 26. -vilket lag Ljungberg spelade i.

 27. Där, långt borta, sitter en kille
  och smäller mig på fingrarna-

 28. -om vad en man som är född
  i min lilla skånska by, just nu gör.

 29. Det finns så mycket man kan tyda
  om framtiden ur den här historien-

 30. -men en sak handlar om varför vi
  satte upp skolgångsmålet-

 31. -för att utrota fattigdomen.

 32. Jo, för vi vet att grunden för varje
  samhällsutveckling är att alla behövs

 33. Att alla barn måste få möjlighet
  att hitta sin väg i livet-

 34. -och bli den vuxen de vill vara,
  överallt i världen.

 35. Det är grunden för alla skolsystem.

 36. Man hamnar hos didaktikens fader,
  Comenius.

 37. Om honom berättas att han
  på 1600-talet fick uppdraget-

 38. -att göra den första läroboken
  för barn.

 39. Träsnitten som gjorde att barnen
  frivilligt lärde sig läsa.

 40. Det var sättet att tolka lektionerna
  om världen-

 41. -och även att förstå krumelurerna,
  bokstäverna.

 42. Han blev besviken över effekterna.

 43. Sverige fick den mest alfabetiserade
  befolkningen-

 44. -tack vare läroboken som Comenius
  tog fram-

 45. -men de svenska barnen lärde sig
  bara svenska.

 46. Träsnittet krävde bara ett språk.

 47. Och han hade gjort en version med
  både svenska, franska och latin.

 48. Snacka om högt ställda krav.

 49. Alla barn skulle lära sig tre språk
  på en gång, utan att ha kunnat något.

 50. Alla behövs, men grunden
  för ett skolsystem måste vara-

 51. -idén om att alla kan.
  Förväntningen på varje barn.

 52. Det är lika sant på 1600-talet som i
  dag. Barnen ska få höra att "du kan".

 53. Jag oroar mig över skolsystemet
  där man tidigt ska sortera.

 54. Val som barnen gör i sjätte klass
  kan begränsa deras val som vuxen.

 55. De här två grunderna måste vara
  grunden för skolsystemet.

 56. Men det behövs också en insikt om
  vad skolan i grunden är.

 57. Jag blir frustrerad i skoldebatten
  när jag hör en kollega säga:

 58. "Vi har lämnat Göran Perssons skola
  och fått Jan Björklunds skola."

 59. För jag har varit i många klassrum,
  och jag har aldrig sett dem där.

 60. I just det klassrummet,
  när jag är där.

 61. Skolan är relationen
  mellan lärare och elev.

 62. Det är i det mötet
  som skolan startar.

 63. Skolan uppstår varje dag i det mötet.

 64. Där är väldigt sällan Göran
  eller Jan, eller för den delen jag.

 65. Vi har fått för oss att politiken
  kan styra det mötet.

 66. Kan bestämma hur den relationen
  ska vara.

 67. Det kan vi inte. Vi kan bara lägga
  förutsättningarna för den.

 68. Om vi ser skolan som mötet
  mellan lärare och elev-

 69. -måste politiken handla om de bästa
  förutsättningarna för det mötet.

 70. Vi vet några saker om relationer.

 71. Min fru brukar påminna mig om
  att relationer behöver tid.

 72. Man måste lära sig
  att förstå varandra.

 73. I begreppet "alla" ingår en mängd
  olika elever, barn-

 74. -med olika egenskaper, talanger,
  förutsättningar-

 75. -och läraren måste ha möjligheten
  att förstå just det barnet.

 76. Och det kräver tid.

 77. I Skolverkets senaste undersökning
  så har en lärare i dag-

 78. -en kvart på sig att förbereda
  och efterarbeta en lektion.

 79. På en kvart ska man klara
  förberedelser och efterarbeten.

 80. Fundera ut hur lektionen ska bli
  till inlärning hos alla.

 81. Producera materialet. Kopiera papper
  eller ladda ner appar.

 82. Ta hand om det lektionen
  resulterade i.

 83. Det eleverna lämnar.

 84. Man ska klara det spontana samtalet
  som får eleven att känna sig sedd.

 85. Jag har aldrig avslutat en lektion
  utan att några elever-

 86. -står och behöver dela något
  som inte är för hela klassen.

 87. Förklara varför förra uppgiften blev
  sen, kommentera något jag har sagt.

 88. Berätta något annat som inte bygger
  på att man ska berätta det för alla.

 89. Lärare kan avsluta lektioner tidigare
  för att hinna till nästa lektion.

 90. På så vis blir lektionen sällan-

 91. -som man hade tänkt,
  när man planerade den första gången.

 92. Även om det var för femton år
  och två läroplaner sedan.

 93. Man får inte möjlighet
  att ha en kvalitet i lektionerna-

 94. -eller till mötet med eleven.

 95. Det vi politiker kan göra
  är inte att-

 96. -ändra på läroplaner, betygsystem-

 97. -kursplaner, införa nationella prov.

 98. Vi ska se till att lärarna får tid
  för sitt jobb.

 99. Tid till för- och efterarbete,
  elevmöten, kvalitetslektioner.

 100. Då behövs två saker.

 101. Det syns tydligt i undersökningar om
  vad lärarens tid går till.

 102. Minska pappersarbetet för lärare.
  Dokumentationskraven.

 103. Rensa i timmarna som
  de nationella proven tar.

 104. Det andra är att man
  behöver vara fler.

 105. I stora klasser kan det vara svårt
  att få en relation med varje individ.

 106. Någon av deltagarna som vill prata om
  något efter lektionen kanske-

 107. -egentligen behöver gå
  till elevhälsan.

 108. Men kuratorn är bara här varannan
  onsdag mellan 13-15, så må dåligt då.

 109. Eller funderingar kring framtiden.

 110. Men vi har bara studie- och
  yrkesvägledning vid gymnasiemässorna.

 111. De två veckorna när alla val ska
  göras, så fundera då istället.

 112. Då är det svårt att vara lärare.
  Det är inget ensamjobb.

 113. Man måste arbeta med alla medarbetare
  som behövs på en skola.

 114. Elevhälsa, studievägledning,
  skolledning, administration.

 115. Resurser löser inte skolans problem.

 116. Men vi måste anställa folk
  så att läraren får vara lärare-

 117. -och få tid att se varje elev.
  Det kostar.

 118. De senaste åren har 12 500
  pedagogiska medarbetare försvunnit.

 119. Det är mer än minskade elevkullar
  motiverar.

 120. Pappersarbetet har ökat.

 121. Det är klart att om man måste lägga
  mer tid på att fylla i papper-

 122. -och man är färre som gör jobbet,
  blir elevtiden mindre.

 123. Det andra som är en förutsättning
  för varje relation är tillit.

 124. En gång kom jag tidigt
  till en riksdagsdebatt om skolan.

 125. Jag fick lyssna på de sista
  anförandena om vårddebatten.

 126. Sedan började skoldebatten,
  och den var som vanligt.

 127. Inlägg om katederundervisning,
  var läraren ska stå-

 128. -hur man skulle hantera elever
  som hade kepsar på sig-

 129. -om man egentligen ska använda iPad
  eller inte.

 130. Det var ju tur att inte alla vi
  hade kommit till debatten om vården.

 131. Hur hade vårddebatten låtit då?

 132. Hade politikerna då haft åsikter om-

 133. -var läkaren ska stå
  när man kommer in på vårdcentralen?

 134. Hur läkaren ska bemöta någon som inte
  är klädd så som man önskar.

 135. Vilka ordningsregler
  varje enskild vårdcentral ska ha.

 136. Eller vilken skalpell en kirurg ska
  använda vid ett visst ingrepp.

 137. Självklart inte.

 138. Den som har en utbildning
  förtjänar tillit.

 139. Politiken ska ge förutsättningar
  för vårddebatten-

 140. -om vårdplatser, organisation, mötet
  med primärvården, styrningssystem.

 141. Det ska vårddebatten handla om.

 142. På samma sätt ska skoldebatten handla
  om förutsättningar.

 143. Vi ska ha tillit till elevens
  nyfikenhet och lärarens profession.

 144. Den kan till exempel ta sitt uttryck
  i att en lärare som ser-

 145. -elevers behov
  ska kunna ordinera rätt stöd.

 146. Jag har varit kritisk till mycket
  i behörighetsreformen-

 147. -men om man nu garanterar
  att en lärare har en viss behörighet-

 148. -måste det finnas verktyg kopplat
  till den behörigheten.

 149. Jag själv, eller i dialog med
  elevhälsoteam eller skolledning-

 150. -beroende på vad det handlar om,
  kan se vilket stöd en elev behöver.

 151. Då ska ingen kunna stoppa det.

 152. Sjukhuschefen bedömer ju inte
  och tittar på varje remiss.

 153. Man litar på att läkaren bedömer rätt
  medicinsk åtgärd för patienten.

 154. Då måste den sättas in.

 155. Det handlar inte om samma relation,
  men på samma sätt professionsmässigt-

 156. -ska en lärare som
  bedömer en viss pedagogisk åtgärd-

 157. -eller måste ändra det pedagogiska
  utrymmet, kunna göra det-

 158. -utan att byråkrati eller köpstopp
  förhindrar det.

 159. Det är ett sätt att visa tillit.

 160. Jag kan inte prata om skolan
  utan att citera Ellen Key.

 161. Hon sa att lärarens viktigaste
  egenskap måste vara tålamodet-

 162. -för värdet av gärningen blir synligt
  först i efterhand.

 163. Det är sant, men vi bör ibland tänka
  på hur vi värderar gärningen nu.

 164. Det kan inte alltid få vara bättre
  betalt att ta hand om våra pengar-

 165. -sitta i riksdagen, eller annat-

 166. -än att ta hand om våra barn.

 167. Lärares eftersläpning i löner är
  en fråga om tilliten till lärarna.

 168. Vi måste ta gemensamt ansvar
  för höjda lärarlöner.

 169. Den tredje punkten är bildning.

 170. Här är en bild på Steve Jobs.

 171. Grundaren av Apple sa, när han talade
  för elever på Stanford-

 172. -att han en gång halkade in
  på en kurs i kalligrafi.

 173. Den trodde han sig aldrig
  få nytta av.

 174. Mellan raderna förstod man att han
  valde kursen av privata skäl.

 175. Apples bidrag till datorrevolutionen
  var den användarvänliga grafiken.

 176. Nördtekniken blev allmänt
  tillgänglig.

 177. Ledtrådarna till det hade Steve Jobs
  funnit på kursen i kalligrafi.

 178. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman sa
  att kunskapens vägar ofta är omvägar.

 179. Skolan ska grundas i en bildningssyn,
  där man får del av olika saker.

 180. När gymnasieelever inte längre-

 181. -får del av estetiska ämnen, ger det
  också konsekvenser i skolan.

 182. Långa köer eller höga avgifter
  till kommunala musikskolan-

 183. -hindrar elever från att få gå där.

 184. Det ger konsekvenser där,
  och i andra ämnen.

 185. När skolbiblioteket läggs ner
  så försvinner en kompetens-

 186. -som hjälper elever att börja sluka
  böcker eller granska saker kritiskt.

 187. En bildningssyn handlar om att
  komplettera kunskap med tekniker-

 188. -för att hantera kunskap.

 189. Eller som Ellen Key uttryckte det:

 190. "Bildning är det du har kvar när du
  har glömt bort vad du har lärt dig."

 191. Två idoler har jag nämnt,
  och jag vill avsluta med en tredje.

 192. Ashar, vän och hiphopare i Göteborg.

 193. Han har som många andra en
  familjekrönika som handlar om flykt.

 194. Hans föräldrar möttes i Pakistan-

 195. -när Indien gått från kolonialismens
  bojor till sekterismens.

 196. De hade flytt från olika delar av
  Indien och träffats i Pakistan.

 197. Sedan dess har släkten spritts
  runt om i världen.

 198. När han gick i åttan i Göteborg-

 199. -hade han tillbringat sommaren i USA
  hos släktingar.

 200. Han hade upptäckt hiphopen, och kom
  tillbaka med byxorna bak och fram.

 201. Kriss Kross, om någon minns.

 202. Så fick han ett nationellt prov.

 203. 90-tal. Sverige diskuterade
  sin relation till Europa.

 204. Han ombads skriva en uppsats
  med svar på frågan:

 205. "Känner du dig som svensk
  eller europé?"

 206. Han tittade på frågan.

 207. Han tittade på sina klasskamrater,
  varav några hade liknande bakgrund.

 208. Tack och lov kan vi inte
  längre låtsas som-

 209. -att eleverna är en homogen massa,
  med samma erfarenheter och bakgrund.

 210. Globaliseringen har fått oss att se
  heterogeniteten, olikheterna.

 211. Ashar fick två förutbestämda
  alternativ där inget var hans.

 212. På "Känner du dig
  som svensk eller europé" svarade han:

 213. "Ja, och mycket mer."

 214. Ska man ha möjligheten att se
  vad man gör i en klass-

 215. -med 20-30 heterogena elever
  med olika erfarenheter-

 216. -måste man som lärare ha tid.

 217. Tiden att lära känna varje elev.

 218. Man måste sätta tillit
  till elevens nyfikenhet-

 219. -att hitta sin väg och sina verktyg,
  och erbjuda olika delar av skolan.

 220. Och visa att man måste prova vissa
  delar fast man inte förstår-

 221. -varför man ska lära sig det.

 222. Tillit till lärarens profession.

 223. När läraren ser ett behov
  ska särskilt stöd sättas in.

 224. Inte vänta till nästa årskurs,
  eller årskursen efter det.

 225. Skolan ska byggas på en bildningssyn-

 226. -som grundas i övertygelsen:

 227. Alla behövs och alla kan.

 228. Det gäller i dag,
  och det gäller om 40 år. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Alla behövs och alla kan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gustaf Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, talar om skolans uveckling de närmaste 40 åren. Han menar att en av de viktigaste sakerna en politiker kan göra, är att inte ändra på läroplaner och betygssystem. Det handlar istället om att skapa utrymme och tid, så att läraren hinner utöva sitt jobb. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

En ny riktning

Författaren och pedagogen John Steinberg är upprörd över dagens skolpolitik. Det finns inget förtroende för lärarkåren, menar han. Det är alltid någon annan som kommer och talar om för lärarna hur de ska göra. Till och med hur de ska undervisa. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Alla behövs och alla kan

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, talar om skolans utveckling de närmaste 40 åren. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Teknik, policy och pedagogik

Elever behöver struktur och ledning, och dagens skola sviker många gånger eleverna, säger Marie Carlsson, förlagschef på Liber. Dagens unga vuxna är lustmänniskor. Deras lärare är i stor utsträckning pliktmänniskor och pliktmänniskor kan aldrig leda lustmänniskor genom auktoritära metoder, säger hon. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Integrationsfrågor och framtidens skola

Jag är kvinna, född i Mexiko och snart 41 år, men jag kan inte tala spanska och jag har knappt varit i Mexiko, berättar författaren och idéutvecklaren Edna Eriksson. Vi måste förstå att utsidan inte berättar hela sanningen om oss själva eller andra. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens skolpolitik

Panelsamtal

Ett samtal om framtidens skola. Deltagare: Kristina Björn, Scandinavian education; Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet; Marie Carlsson, förlagschef Liber; John Steinberg, författare och pedagog; Edna Eriksson, utbildare och idéutvecklare; samt Gunilla Essén, pedagogisk handledare. Inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?

Fråga oss