Titta

UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?Dela
 1. Det är mitt stora nöje
  att hälsa er alla varmt välkomna-

 2. -till Utrikespolitiska institutet-

 3. -och till det här seminariet
  om Storbritanniens vision-

 4. -av morgondagens Europa.

 5. Jag är Anna Jardfelt,
  institutets direktör.

 6. Jag kommer att vara moderator
  för den här diskussionen.

 7. De senaste åren
  har diskussionen i Storbritannien-

 8. -kring dess förhållande till EU
  växt fram.

 9. En brittisk granskning av EU och
  den så kallade "kompetensbalansen"-

 10. -inleddes 2012.

 11. Såvitt jag vet kommer rapporten att vara
  klar i slutet av det här året.

 12. Samtidigt pågår diskussioner
  i parlamentet och även i samhället-

 13. -kring hur ett nytt avtal mellan
  Storbritannien och EU kan se ut.

 14. Det regerande konservativa partiet
  signalerar till och med-

 15. -att en folkomröstning om medlemskap i
  EU kan bli möjlig i framtiden.

 16. De här diskussionerna
  och besluten som kommer att fattas-

 17. -kommer att ha och har redan nu följder
  för hela EU.

 18. För Sverige kan de vara
  av särskilt intresse-

 19. -eftersom vi
  sedan vi blev medlemmar i EU 1995-

 20. -har varit väldigt nära bundsförvanter
  med Storbritannien.

 21. Vi delar många fokusområden-

 22. -inte minst i fråga om
  mänskliga rättigheter och fri handel.

 23. Diskussionen i dag är en diskussion om
  situationen i Storbritannien.

 24. Det är en diskussion
  om EU och dess framtid.

 25. Det är kanske även en diskussion
  om Sverige och EU.

 26. För att få veta mer om den diskussion
  som pågår i Storbritannien-

 27. -har vi bjudit in sir Simon Fraser,
  statssekreterare vid brittiska UD-

 28. -och chef för
  Storbritanniens diplomattjänst.

 29. Varsågod, sir.
  Jag lämnar över ordet till er.

 30. Tack så mycket. Jag ställer mig här.
  Då har jag närmare till mitt manus.

 31. Tack så mycket för er inbjudan.
  Det är ett stort nöje att vara här.

 32. Vi ska diskutera EU:s framtid
  och vår roll i unionen.

 33. Det är en viktig fråga
  för Storbritannien-

 34. -men den är också viktig
  för resten av EU.

 35. Vi måste skapa samförstånd
  och samarbeta med andra länder-

 36. -som delar en del av vår oro
  kring de här ämnena-

 37. -och några av våra prioriteringar.
  Sverige är ett av de länderna.

 38. Så det är bra att få det här tillfället
  att tala till er i dag.

 39. Tack för er inbjudan.

 40. Vad är det för problem som vi
  ställs inför, enligt vår mening?

 41. EU bildades för att säkerställa
  fred och demokrati i Europa.

 42. I det avseendet har det varit och
  är fortfarande en otrolig framgång.

 43. Men EU har även lyckats
  med mycket annat-

 44. -under sin utveckling:

 45. Skapandet av den inre marknaden,
  stödjandet av rättvis konkurrens-

 46. -främjandet av världshandeln
  och utvidgningen av Europa.

 47. EU har även underlättat
  för britter och svenskar-

 48. -att semestra och pensionera sig i
  varmare länder. Enormt fördelaktigt.

 49. Förmågan att utvecklas
  och att anpassa sig-

 50. -har en stor del
  i EU:s framgångar.

 51. Det är det jag vill prata om i dag.

 52. De flesta britter
  anser för tillfället-

 53. -att EU omedelbart
  måste utvecklas och förnyas igen.

 54. Vi måste visa att vi kan anpassa oss
  i tider av snabb förändring.

 55. EU måste övertyga oss om
  att det kan hjälpa europeiska länder-

 56. -att blomstra i en konkurrenspräglad och
  krävande global kontext.

 57. EU måste visa
  att det kan erbjuda en politik-

 58. -som hjälper oss att skapa säkerhet,
  arbeten och hållbar tillväxt-

 59. -och som ger oss det socialskydd och
  den livskvalitet som vi eftersträvar.

 60. De flesta i Storbritannien,
  även pro-europeiska britter-

 61. -känner för tillfället att EU inte
  motsvarar förväntningarna.

 62. Så vi ser att i Storbritannien
  och på annat håll-

 63. -har allmänhetens förtroende och stöd
  för EU sjunkit betydligt.

 64. Relevans, prestation och demokratisk
  legitimitet innebär en stor utmaning-

 65. -som Storbritannien ser det.

 66. Det här problemet beror inte enbart på
  EU:s institutioner-

 67. -och världen
  innanför Bryssels ringled.

 68. Jag medger gärna att nationella
  regeringar har sin del i ansvaret.

 69. Trots allt är det medlemsstaterna
  som är själva EU.

 70. De har ibland funnit det svårt
  att förena sina nationella intressen-

 71. -med en stark gemensam politik.

 72. Med det sagt, så känner många britter
  att en stor del av problemet-

 73. -ligger i kulturen och beteendet
  hos EU:s centrala institutioner.

 74. Det här året, 2014,
  har vi en sällsynt möjlighet-

 75. -att ta itu med några av de frågorna.

 76. Vi ska fräscha upp
  EU:s institutioner.

 77. Vi ska tillsätta en ny kommission
  om sju månader-

 78. -efter Europaparlamentsvalet,
  som är om tre månader.

 79. Även andra höga poster
  ska tillsättas.

 80. När nu den globala
  och den europeiska ekonomin stärks-

 81. -och euroområdet är på väg ut
  ur sin värsta kris på senare år-

 82. -kan det här året vara
  en tid för förnyelse-

 83. -av EU:s politik
  för de närmaste fem åren.

 84. Jag vill hävda att vi inte kan fortsätta
  med mer av samma sak.

 85. Om det är en beskrivning
  av problemet som vi ställs inför-

 86. -vad är då Storbritanniens vision?

 87. Jag vill betona att Storbritannien vill
  att EU ska lyckas.

 88. Vi är européer. Vi bidrar mycket
  till Europas historia, kultur-

 89. -intellektuella liv och demokrati.

 90. Ungefär hälften av vår export
  går till EU-

 91. -och en stor del av den exporten
  går till euroländer.

 92. Ett framgångsrikt,
  flexibelt och utåtriktat EU-

 93. -ligger därför
  i Storbritanniens intresse.

 94. Vi vill även ha
  ett starkt och stabilt euroområde-

 95. -även om vi inte har för avsikt
  att gå med i euroområdet.

 96. Vi vill dock vara en aktiv medlem
  i ett framgångsrikt EU.

 97. Vi vill att EU har en stark
  och självsäker roll i världen.

 98. Vi vill att EU främjar
  våra gemensamma intressen-

 99. -skyddar vår säkerhet, skapar ett
  regelbaserat internationellt system-

 100. -och skapar
  välfärd och stabilitet i Europa.

 101. Dessa prioriteringar är viktiga.

 102. Allt fler i Storbritannien ifrågasätter
  emellertid nu-

 103. -om det ligger i vårt intresse
  att vara med i en union-

 104. -om den unionen
  inte tycks gå framtiden till mötes-

 105. -och inte tycks hitta svaren
  på dagens viktigaste frågor.

 106. Det innebär att vi vill ha
  och behöver reform.

 107. För ett år sedan höll David Cameron sitt
  Bloomberg-tal.

 108. Då angav han huvuddragen i agendan för
  reform och förnyelse av EU.

 109. Den går i korthet ut på att fokus ligger
  på tre stora utmaningar:

 110. Konkurrenskraft, demokratisk
  ansvarsskyldighet och rättvisa.

 111. Med "rättvisa" menar jag särskilt
  att integrationen i euroområdet-

 112. -ska fungera för alla medlemsstater-

 113. -och att den flexibilitet
  som EU behöver tillåts.

 114. David Camerons tal och det tal-

 115. -som vice premiärminister Nick Clegg
  höll i oktober förra året-

 116. -kvarstår som den brittiska regeringens
  officiella vision för EU.

 117. Den uppgift som vi nu ställs inför är
  att utveckla och komma överens om-

 118. -de reformer
  som ska förverkliga den visionen.

 119. I dag ska jag dela med mig av
  mina egna tankar-

 120. -kring regeringens linje i fråga om hur
  den reformen borde se ut.

 121. Många av mina åsikter
  kan nog vinna gehör här i Sverige.

 122. Jag är väldigt intresserad av
  att få höra er respons.

 123. Jag vill dock börja med
  att avliva två myter.

 124. För det första handlar det här inte bara
  om fördragsförändring.

 125. Många betydande reformer kan införas
  utan fördragsförändring.

 126. En fördragsförändring kan dock
  bli aktuell någon gång framöver.

 127. För det andra handlar det här inte
  enbart om en återföring av makt-

 128. -från Bryssel till Storbritannien-

 129. -eller ett specialavtal
  för Storbritannien i Europa.

 130. Den här agendan handlar om
  en reform för EU för EU:s bästa-

 131. -och för Storbritanniens bästa.

 132. Det första av mina tre reformteman-

 133. -handlar om att göra EU
  mer konkurrenskraftigt.

 134. Vi konkurrerar med väldigt snabbt
  växande, hårt arbetande ekonomier-

 135. -i andra delar av världen.
  Den nya kommissionen-

 136. -och de nya tjänstemännen i Bryssel
  måste fokusera på en politik-

 137. -som främjar tillväxt
  och konkurrenskraft.

 138. De måste modernisera
  den inre marknaden.

 139. De måste skapa tillväxtmöjligheter med
  en aktiv handelspolitik.

 140. De måste rationalisera regelverket-

 141. -och undvika regler som kanske är
  avsedda att skydda folk-

 142. -men som tvingar bort dem
  från arbetsmarknaden.

 143. En annan prioritet är att fortsätta reda
  ut problemen i euroområdet-

 144. -för att öka tillväxten där-

 145. -samtidigt som man inte underminerar den
  inre marknaden-

 146. -eller resten av unionen.

 147. Många människor och företag
  i Storbritannien anser också-

 148. -att EU reglerar alltför mycket.

 149. Vår premiärministers företagsledargrupp-

 150. -har lagt fram många förslag
  för att underlätta handeln inom EU.

 151. Vi välkomnar även kommissionens arbete
  med att minska byråkratin-

 152. -särskilt för små
  och medelstora företag.

 153. Till exempel har vi gjort framsteg med
  att förenkla bokföringen-

 154. -för små företag
  med det nya bokföringsdirektivet.

 155. Men vi måste minska antalet regler och
  förbättra dem snabbare.

 156. Det ingår definitivt
  i Storbritanniens vision för EU.

 157. Vi känner också
  att vi måste basera vår vision-

 158. -på det som bevisligen fungerar.

 159. Jag syftar här på den granskning av
  kompetensbalans som Anna nämnde.

 160. Det här handlar nämligen om
  att bygga upp en unik evidensbas-

 161. -för att utveckla
  ytterligare reformförslag.

 162. De rapporter som nu är klara
  belyser flera områden-

 163. -där många, inte bara den brittiska
  regeringen, ser EU-lagstiftningen-

 164. -som alltför rigid, oproportionerlig och
  inte riskbaserad.

 165. Rapporterna pekar också på behovet av
  ökad transparens-

 166. -bättre konsekvensbeskrivningar
  och bättre användning av evidens.

 167. Vi tror också att de kommer
  att hjälpa oss att fastställa-

 168. -om man bäst bör ta itu med frågor på
  nationell, regional eller lokal nivå.

 169. Jag återkommer till det senare.

 170. Så det första reformtemat handlar om
  konkurrenskraft. Det andra temat-

 171. -handlar om ansvarsskyldighet
  och demokratisk legitimitet.

 172. Det här temat har många aspekter.

 173. Vår vision är att kommissionen
  och andra EU-institutioner-

 174. -bör ha ökad ansvarsskyldighet-

 175. -genom Europeiska unionens råd
  och de nationella parlamentens roll.

 176. I en färsk opinionsundersökning i EU
  upplevde över två tredjedelar-

 177. -att de inte fick sin röst hörd
  i Bryssel.

 178. Den siffran är högre
  i Storbritannien.

 179. Man kan förändra det
  genom att ge de institutioner-

 180. -som folk förstår och identifierar sig
  med en starkare röst.

 181. Medlemsstaterna har skapat EU-

 182. -och utan medlemsstaterna
  saknar EU mening.

 183. Jag och vår regering anser att
  utnämningen av högre EU-tjänstemän-

 184. -borde spegla det faktumet.

 185. Rådet borde även kunna lägga fram
  en tydligare strategisk agenda-

 186. -för kommissionen.

 187. Debatten om legitimitet
  handlar också om flexibilitet.

 188. Jag menar då att maktutövningen
  ska ske på en lämplig nivå.

 189. Jag nämnde det tidigare.

 190. Vi tror inte att alla beslut
  måste fattas i Bryssel.

 191. Vi välkomnar till exempel
  framstegen med fiskereformen-

 192. -som återförde viss makt från Bryssel
  till medlemsstater.

 193. Det är ett bra exempel på
  hur man tillämpar flexibilitet-

 194. -med ett maktflöde
  som går åt båda hållen.

 195. Så vi i Storbritannien gillar-

 196. -slutsatsen av den holländska
  subsidiaritetsgranskningen:

 197. Vår approach bör vara europeisk
  när det är nödvändigt-

 198. -och nationell när det är möjligt.

 199. Jag erkänner dock att det finns saker
  som kan skötas nationellt-

 200. -men vi kan lyckas bättre tillsammans.

 201. Jag vill återigen påpeka
  att Storbritanniens vision-

 202. -inte enbart handlar om
  återföring av makt från Bryssel.

 203. För vissa i Storbritannien
  är det en del av agendan-

 204. -men den ledande principen är
  att makten utövas-

 205. -där det är mest rationellt, lämpligt,
  demokratiskt och effektivt.

 206. För ansvarsskyldighet
  och legitimitet-

 207. -måste de nationella parlamentens roll
  stärkas. De är närmare folket-

 208. -och har en viktig roll i att se till
  att subsidiaritetsprincipen följs.

 209. Sveriges riksdag är mest aktiv i
  att lägga fram motiverade yttranden.

 210. Den är mer aktiv än Westminster.

 211. Att ge nationella parlament
  en större roll i beslutsfattandet-

 212. -skulle ge väljarna en känsla av
  att deras åsikter räknas mer i EU.

 213. Det skulle stärka stödet för EU.
  Vår utrikesminister har föreslagit-

 214. -att förutom att stärka de nationella
  parlamentens så kallade "gula kort"-

 215. -så kan de också, om de samarbetar,
  ges makten att utfärda "rött kort".

 216. Då kan de pressa kommissionen
  att dra tillbaka ett förslag.

 217. Det innebär inte att vi tycker
  att ett enskilt parlament-

 218. -ska ges ett nationellt veto.
  Det vore ogenomförbart-

 219. -och oförenligt med EU-konceptet.

 220. Vi anser dock att ett betydande antal
  nationella parlament-

 221. -som är djupt oroade över
  en viss lagstiftning-

 222. -bör kunna uttrycka sin oro.

 223. Då bör kommissionen notera det
  och utöva sin rätt-

 224. -att dra tillbaka sitt förslag.

 225. Vi har även andra idéer kring
  de nationella parlamentens roll.

 226. De skulle kunna ha en aktiv rätt
  att föreslå ny EU-lagstiftning-

 227. -eller föreslå lagförändringar
  med ett så kallat "grönt kort".

 228. De skulle kunna få ingripa senare
  i lagstiftningsprocessen-

 229. -med ett "sent kort".

 230. Så vi har en rad idéer om att stärka de
  nationella parlamentens roll.

 231. Dessa idéer är värda att övervägas.

 232. I Storbritannien skulle det
  bidra till att skapa en känsla av-

 233. -att beslutsfattarna i Bryssel ansvarar
  inför och är engagerade i-

 234. -den nationella opinionen
  och de nationella institutionerna.

 235. Det tredje reformtemat som jag
  vill ta upp i dag är rättvisa.

 236. Mycket av det handlar om
  relationen mellan euroområdet-

 237. -och de som står utanför,
  som Storbritannien och Sverige.

 238. Vi förstår att-

 239. -att skapa rätt förhållanden
  för eurons överlevnad på lång sikt-

 240. -är av högsta prioritet
  för euroländerna.

 241. Vi vill att de ska lyckas med det, då
  det även påverkar länderna utanför.

 242. För oss är det emellertid nödvändigt-

 243. -att skydda
  den inre marknadens integritet-

 244. -och övriga EU-medlemmars rättigheter.

 245. Vi måste se till att beslut
  som påverkar alla 28 medlemsstater-

 246. -fattas av alla 28 medlemsstater.

 247. Därför ville Storbritannien inte
  ta på sig ansvaret-

 248. -att gå i borgen för euroländerna.

 249. Därför har vi haft nära samarbete med
  partner i och utanför euroområdet-

 250. -för att se till att beslut om bank-
  unionen ligger i allas vårt intresse.

 251. Vår finansminister klargjorde nyligen
  det i ett tal till Open Europe.

 252. Sverige var välrepresenterat där.

 253. Flexibilitet är också
  en del av rättviseagendan för oss.

 254. Den vision vi i Storbritannien
  har av EU är en flexibel union.

 255. Inte varenda medlemsstat ska vara del
  av varenda institution eller policy.

 256. Storbritannien är inte det,
  och Sverige är inte det.

 257. I Storbritannien vill vi känna
  att vi fortfarande har något val-

 258. -och att Europas mångfald, som är
  en del av dess rikedom och styrka-

 259. -ska respekteras.

 260. Olika medlemsstater har olika särdrag
  och kan bidra på olika sätt.

 261. Vi i Storbritannien känner att vi har
  väldigt mycket att bidra med.

 262. Men vi menar också
  att det ska finnas viss flexibilitet-

 263. -som medlemsstater kan utnyttja
  inom EU-kontexten.

 264. Jag vill avsluta mitt tal
  med att säga-

 265. -att det här är några,
  men inte alla, nyckelelement-

 266. -i Storbritanniens vision för EU.

 267. Jag har försökt att inte gå in för djupt
  på dessa komplexa frågor.

 268. Jag ville lyfta fram
  några av nyckelfrågorna-

 269. -som florerar i debatten
  i Storbritannien-

 270. -om EU:s framtid
  och Storbritanniens framtid i EU.

 271. Jag tror fullt och fast
  att Storbritanniens intressen-

 272. -gynnas av
  vårt fortsatta medlemskap-

 273. -i det sorts EU
  som jag har beskrivit.

 274. Det kommer också att gynna EU.

 275. Inte alla mina landsmän
  håller med mig-

 276. -men jag tror
  att majoriteten gör det.

 277. Det jag vet är
  att i Storbritannien pågår just nu-

 278. -en aktiv, ärlig och initierad debatt om
  Europa. Jag välkomnar den.

 279. Det kommer att vara den viktigaste
  politiska debatten i vårt land.

 280. Den kommer att påverka vår inrikes- och
  utrikespolitik de kommande åren.

 281. Medan den här debatten pågår
  i vårt land är det viktigt-

 282. -att vi står i nära kontakt med våra
  vänner i andra europeiska länder-

 283. -och att vi utbyter idéer och samarbetar
  för att hitta lösningar-

 284. -som stärker stödet i hela EU.

 285. Vi måste se till
  att EU utvecklas och reformeras-

 286. -till att bli en effektiv kämpe för våra
  europeiska intressen i världen-

 287. -under de kommande åren.
  Tack så mycket.

 288. Tack så mycket
  för den här presentationen.

 289. Jag ber nu Mark Rhinard komma fram.
  Han är forskardocent på institutet.

 290. Han ansvarar också för
  vårt Europaprogram.

 291. Medan han tar på sig headsetet vill jag
  passa på att fråga er en sak.

 292. Ni är också chef
  för Storbritanniens diplomattjänst.

 293. Den här diskussionen-

 294. -har förstås djupgående konsekvenser för
  hela EU.

 295. Den har kanske även
  skapat osäkerhet-

 296. -kring Storbritanniens ställning
  i Bryssel. Hur har det påverkat-

 297. -det diplomatiska arbete som pågår
  i Bryssel kring olika EU-frågor?

 298. Det är en befogad fråga.

 299. Vi är inte det enda landet som frågar
  sig hur EU behöver reformeras-

 300. -och hur EU kan arbeta
  mest effektivt i dagens värld.

 301. Vår debatt är kanske lite mer öppen och
  högröstad än i andra länder.

 302. Det faktum att frågan om
  vårt framtida medlemskap har lyfts-

 303. -bekymrar naturligtvis folk.

 304. Jag känner dock att vi
  i vårt dagliga arbete i Bryssel-

 305. -fortfarande kan vara effektiva.

 306. Definitivt inom utrikespolitiken,
  som är mitt område.

 307. Vi inser hur viktigt det är-

 308. -att samarbeta med europeiska partner
  kring en hel rad frågor.

 309. Rådet för utrikesfrågor hade ett möte
  kring en mängd frågor i går.

 310. Det inflytande vi får genom
  samarbetet värdesätter vi högt-

 311. -och vi ska fortsätta göra vårt bästa
  för att stödja det.

 312. -Tack. - Varsågod, Mark.
  -Tack, Anna.

 313. Tack, sir Simon, för att ni
  besöker oss i dag och belyser-

 314. -den fascinerande och tumultartade
  debatten i Storbritannien.

 315. Jag förstår ert behov av
  att reda ut debatten-

 316. -i er roll som statssekreterare
  vid brittiska UD.

 317. Min första inblick
  i Storbritanniens relation till EU-

 318. -fick jag
  vid universitetet i Cambridge-

 319. -i början av mina EU-studier, som
  slutade i en tjugo år lång strävan.

 320. Jag var på en middag
  och träffade en ung fransyska-

 321. -med väldigt starka
  ideologiska föreställningar.

 322. Vi diskuterade
  Blairs nybildade regering-

 323. -och jag var optimistisk
  kring Storbritanniens roll i EU-

 324. -när nu Tony Blair hade vunnit valet.

 325. Under samtalets gång sa hon:
  "Jag ska säga dig en sak."

 326. "Att Storbritannien tilläts vara med i
  EU var den första spiken i kistan."

 327. Jag blev alldeles paff. Som anglofil
  försvarade jag Storbritannien.

 328. Som eurofil gjorde jag mitt bästa
  för att hantera situationen.

 329. Jag styrde in samtalet på när Sverige
  Finland och Österrike gick med.

 330. Hon gjorde så här med händerna.
  Fler spikar som slogs in i kistan.

 331. Så det var min lärdom.

 332. Men fransmännen ger hårdast kritik till
  de länder som de beundrar mest.

 333. Kanske man kan
  dra någon lärdom av det.

 334. Det var min första inblick i Sveriges
  relation till Storbritannien också.

 335. Det finns många likheter mellan oss
  när det gäller EU-politiken.

 336. Vi har gjort gemensam sak
  i många frågor de senaste åren.

 337. Från miljöfrågor och den inre marknaden
  till utrikespolitiken.

 338. Sverige och Storbritannien
  har samma ståndpunkt i dessa frågor.

 339. Man måste dock fråga sig
  i vilken mån den relationen håller-

 340. -med tanke på tonen i debatten
  i Storbritannien.

 341. En del av deltagarna i debatten har
  blivit känslomässigt EU-skeptiska.

 342. Så är det inte här än.

 343. Vare sig Storbritannien
  eller Sverige har haft-

 344. -en känslomässig relation
  till det europiska projektet.

 345. Men Sverige är ett litet land
  och måste vara pragmatiskt-

 346. -och försöka överleva
  i en globaliserad värld.

 347. Sverige ser sitt deltagande i EU
  som sin bästa chans-

 348. -att få inflytande i Europa
  och utomlands.

 349. Stödet hos allmänheten
  är fortfarande starkt här-

 350. -och debatten har inte gått så långt som
  debatten i Storbritannien-

 351. -som vi är rätt fascinerade av.

 352. Jag har några kommentarer och frågor för
  att få i gång diskussionen.

 353. Jag vet att publiken
  har frågor också.

 354. Min första fråga har att göra med
  relationen till era partner.

 355. Vilka kan ni se som partner
  i den här visionen för Europa?

 356. Se på frågan utifrån konkurrenskraft,
  demokrati och rättvisa.

 357. Vad gäller konkurrenskraften
  så görs det faktiskt mycket redan.

 358. Man minskar byråkratin och försöker göra
  finansmarknaden smidigare.

 359. Det är redan på gång.

 360. Vad gäller demokratin och de röda, gula
  och gröna korten...

 361. Vi kan lägga till ett blått kort
  om ni vill.

 362. De håller också på att utvecklas.
  Man måste bara komma till skott.

 363. De här frågorna är inte särskilt nya.

 364. Vad beträffar rättvisa
  så är det ett reellt problem-

 365. -med tanke på relationen
  mellan euroområdet och EU.

 366. Camerons approach
  i fråga om finanspakten-

 367. -säkerställde att Storbritannien inte
  kom att delta på det området.

 368. Men i vilken mån
  är visionen en förändring?

 369. Finns det partner där ute som delar er
  vision, med tanke på debatten-

 370. -och med tanke på att även andra länder
  har uttryckt oro och kritik?

 371. Holländarna, till exempel.

 372. Vilka är era partner i allt det här?
  Det är min första fråga.

 373. -Min andra fråga...
  -Det är väldigt tidigt på morgonen.

 374. Ni kan... Nej, jag säger inget, för då
  väljer ni kanske frågor selektivt-

 375. -som en skicklig diplomat
  skulle göra.

 376. I Sverige är vi nog förvirrade av
  den brittiska debatten-

 377. -och att en premiärminister som inte ens
  leder en majoritet i parlamentet-

 378. -har en ännu mindre grupp ledamöter-

 379. -som driver en väldigt strikt och stram
  politisk linje i fråga om EU-

 380. -i strid mot
  premiärministerns ståndpunkt-

 381. -och i strid mot
  Storbritanniens intressen.

 382. Blair ville att Storbritannien
  skulle ha en central roll i Europa.

 383. Vad hände mellan då och nu?

 384. Handlar det bara om partipolitik-

 385. -eller har den allmänna opinionen
  faktiskt svängt i fråga om EU?

 386. I ert tal nämnde ni flera gånger-

 387. -att allt fler människor
  i Storbritannien känner så här.

 388. I vilken mån
  är det allmänhetens sanna åsikt-

 389. -och i vilken mån är det
  konservativ partipolitik-

 390. -som kan ha ödesdigra konsekvenser för
  Storbritanniens roll i EU?

 391. Anna nämnde en fråga
  som jag hade tänkt ta upp-

 392. -så jag hoppar över den
  och ställer min sista fråga.

 393. Ni nämnde inget om Storbritanniens
  internationella partner, som USA.

 394. I vilken utsträckning
  är den vision som ni målar upp-

 395. -formad av eller påverkas av
  en nyckelpartner som USA?

 396. Vad skulle USA:s ståndpunkt vara
  i den här frågan?

 397. Tack. Förlåt att jag frågar så mycket.
  Du får gratis kaffe efteråt.

 398. Ska jag ta de frågorna?

 399. Jag vill inte ta upp all tid, så jag ska
  inte bli alltför långrandig.

 400. Vi är alla olika länder i EU-

 401. -med olika historia, olika kulturer och
  olika prioriteringar.

 402. Vi tror att det finns partner
  inom EU.

 403. Det finns ett stort antal länder
  som till viss del delar vår oro.

 404. Jag vet att Sverige delar vår oro
  vad gäller de ekonomiska agendorna.

 405. Vi har även ett gemensamt intresse för
  utvecklingen av euroområdet.

 406. Det finns även andra länder-

 407. -som delar våra åsikter
  vad gäller vissa av de här frågorna.

 408. Du har rätt i
  att allt det här inte är nya frågor.

 409. Det är på sätt och vis
  en del av problemet.

 410. Där du och jag skiljer oss lite åt är
  att du säger-

 411. -att agendan gällande konkurrenskraft
  redan har drivits igenom.

 412. Jag arbetade inom EU-kommissionen
  i sex år. Jag kom dit 2004-

 413. -i början av
  första Barrosokommissionen.

 414. Det rådde en stark känsla av
  att vi skulle få igenom-

 415. -en mer liberal ekonomisk agenda.

 416. Men så blev det faktiskt inte-

 417. -på grund av svårigheter
  med Lissabonfördraget.

 418. Många människor i Storbritannien
  och i andra länder känner-

 419. -att det finns mycket kvar att göra-

 420. -för att främja en öppen ekonomi
  i Europa och världen över.

 421. Det skulle gynna våra
  handels- och investeringsföretag-

 422. -och vi skulle kunna minska
  den byråkratiska börda-

 423. -som tynger företagen.

 424. Så det är en pågående utmaning.

 425. De frågor jag har lyft kring demokrati,
  legitimitet och ansvar-

 426. -är inga nya frågor, men de utgör
  fortfarande ett problem.

 427. Eftersom Lissabonfördraget har stärkt
  vissa institutioners roll i Bryssel-

 428. -så tror jag att britter känner att den
  agendan har blivit mer akut.

 429. Man har också en känsla av
  att Europeiska unionens råd-

 430. -och andra instanser med nationell
  representation, som parlamenten-

 431. -har slagit till reträtt just nu.

 432. Det är alltså en fortsättning på
  ett redan existerande problem.

 433. Det som är nytt är euroområdets kris
  och de institutionella mekanismer-

 434. -som sätts in för att hantera krisen,
  vilket skapar nya utmaningar.

 435. Så vi har partner
  med samma intresseområden som vi.

 436. Vi vill att euroområdet ska lyckas.

 437. Vi vill ha positiva ekonomiska
  relationer med euroområdet.

 438. -och vi vill bygga upp ett EU
  som gynnar allas våra intressen.

 439. Jag kan erkänna
  att debatten i Storbritannien-

 440. -är rätt frispråkig för tillfället.

 441. Det är inte min sak att kommentera-

 442. -intern partipolitik i mitt land,
  men jag förstår vad du vill ha sagt.

 443. I Storbritannien
  är vi visserligen engagerade i EU-

 444. -men vi har kanske inte haft samma
  vision av allt närmare relationer-

 445. -som vissa
  av våra europeiska partner har.

 446. Det finns ett starkt drag av EU-
  skepticism i den allmänna opinionen.

 447. Delvis av historiska skäl,
  delvis på grund av vår ö-identitet.

 448. Det är en kombination
  av flera olika skäl.

 449. Det här är inte något
  som bara kommer från-

 450. -en minoritet inom ett visst parti.

 451. Man kan titta på hur UK Independence
  Party vinner gehör hos allmänheten-

 452. -så här inför Europaparlamentsvalet.

 453. Då ser man på ett antal områden-

 454. -att den allmänna opinionen lyfter
  frågor om Europapolitikens följder.

 455. Den mest uppenbara just nu
  är invandringsfrågan.

 456. Vissa ser det som en fråga om
  rörelsefriheten i Europa.

 457. Vi kan inte ignorera den frågan.

 458. Vi måste förklara fördelarna
  med rörelsefrihet för folk-

 459. -men även ta itu med nackdelarna.
  Vi har ett socialskydd-

 460. -som folk känner att andra kommer till
  Storbritannien för att utnyttja.

 461. Dessa frågor ger eko
  i den allmänna opinionen-

 462. -och påverkar
  allmänhetens attityd till Europa.

 463. Du nämnde USA
  som internationell partner.

 464. Jag tror absolut att USA tycker-

 465. -att Storbritannien
  ska vara med i EU.

 466. USA:s regering har sagt det.

 467. Jag tror personligen
  att Storbritannien kan vara-

 468. -en mer effektiv internationell aktör
  i vår nationella utrikespolitik-

 469. -om vi tar till vara på andra europeiska
  länders utrikespolitik-

 470. -och vårt kollektiva arbete, som
  vår internationella handelspolitik-

 471. -och vår gemenskapspolitik.

 472. Jag menar att vi borde sträva efter
  att fortsätta med det.

 473. Vi kan titta på våra relationer
  med länder som Kina och Indien-

 474. -som kommer att bli allt viktigare-

 475. -inte bara ekonomiskt sett
  utan även politiskt sett.

 476. Det ligger i vårt intresse att ha
  en gemensam europeisk strategi-

 477. -och att tillsammans projicera
  våra europeiska värderingar-

 478. -och allt vi står för i våra länder-

 479. -i Storbritannien
  och i andra europeiska länder.

 480. Projiceringen av
  europeiska värderingar och idéer-

 481. -kommer att vara otroligt viktig
  de närmaste tjugo åren-

 482. -när länder som kanske inte delar våra
  värderingar får mer inflytande.

 483. Så det finns många skäl att fundera över
  de internationella följderna-

 484. -av vår europeiska politik.

 485. -Jag slutar där.
  -Tack för era kommentarer.

 486. Jag vill lämna över ordet
  till publiken.

 487. Medan ni tänker ut frågor kanske vi kan
  fortsätta diskutera lite.

 488. Sedan EU skapades har det varit en fråga
  om mer och mer integration.

 489. Det var ni också inne på i ert tal.

 490. Men samtidigt hörde jag just en högt
  uppsatt europeisk diplomat nämna-

 491. -att integration eller irrelevans är vad
  vi nu ställs inför i Europa.

 492. Han sa även att viktiga partner,
  som USA och Kina-

 493. -och andra viktiga nationer
  i världen-

 494. -inte längre kommer att ta Europa
  på allvar-

 495. -om vi inte talar
  med en gemensam röst.

 496. Vad är er kommentar på det?
  Om man blickar mot 2030-

 497. -vilket tycks vara ett populärt år när
  man blickar in i framtiden:

 498. Kommer det att finnas
  europeiska länder som på egen hand-

 499. -spelar en viktig roll, eller
  måste vi föra gemensam talan?

 500. Jag tror som sagt att det vore bra
  om vi för gemensam talan.

 501. Men integration är något annat.

 502. Integration kan ses
  som en sammanslagning-

 503. -av nationella identiteter
  och nationella kompetenser.

 504. Som vi ser det i Storbritannien-

 505. -finns det inget stöd för det
  hos allmänheten i Europa.

 506. Det finns en reaktion mot det.
  Det är väldigt viktigt-

 507. -att vi ser var människor har
  sin identitet och sin lojalitet-

 508. -och att vi inte undergräver det.

 509. Nationella institutioner och
  nationalstater är viktiga för folk.

 510. Våra språk och andra identitets-
  markörer är viktiga för oss.

 511. Vi måste respektera det. Om vi försöker
  tvinga fram integration-

 512. -när folk i våra länder inte känner att
  det ligger i deras intresse-

 513. -så leder det till irrelevans.
  Det kommer inte att fungera.

 514. Det jag pratar om är
  lyhörd gemensam aktivitet.

 515. Vi har integrerats på vissa områden.

 516. På vissa områden är gemenskapspolitik
  till stor nytta-

 517. -men man bör inte ha någon ideologisk
  och förutfattad föreställning om-

 518. -att det är enda sättet för Europa att
  gå framåt och bli effektivt.

 519. Tack. Vi har en fråga där uppe.

 520. Var snäll och presentera dig
  när du får mikrofonen.

 521. Vi tar ett par frågor.

 522. Jag heter Håkan Jonsson.
  Jag är EU-konsult.

 523. Jag försöker få två saker som ni sa att
  gå ihop.

 524. I början nämnde ni
  att ett av EU:s framsteg-

 525. -var möjligheten att semestra
  och pensionera sig i andra länder.

 526. Nu sa ni att det finns tydliga nackdelar
  med rörelsefriheten.

 527. Går det inte åt båda hållen?

 528. Nej. - Åh, förlåt.

 529. Ni får ta ett par frågor åt gången.
  Vi har en här framme.

 530. Tack för en väldigt tydlig presentation.

 531. Vi är i norr, och jag är från väst.

 532. Min fråga gäller
  era samarbetspartner.

 533. Om man ser till debatten
  i Storbritannien-

 534. -var är era bundsförvanter
  i debatten där hemma?

 535. Om man ser det i en kontext
  av tuffa massmedier, till exempel-

 536. -var ser ni styrkorna
  som ansluter sig till er?

 537. -Tack.
  -Det var den irländske ambassadören.

 538. Hej. Jag är Thomas Janson från TCO.
  Jag har en fråga om integration.

 539. Man kan argumentera att åtminstone
  euroområdet behöver integreras-

 540. -såväl demokratiskt
  som ekonomiskt sett.

 541. Barrosokommissionen
  underströk det i sina rapporter.

 542. Finns det inte en konflikt-

 543. -mellan Storbritanniens vision
  av ett mer decentraliserat EU-

 544. -och euroområdets vision-

 545. -av ett mer integrerat och centraliserat
  euroområde?

 546. Kan jag ta de tre frågorna nu?

 547. På första frågan...
  Det jag försökte understryka var-

 548. -att EU faktiskt har medfört fördelar
  för folk i våra länder.

 549. Det bör vi inte ignorera.
  Ibland glöms de fördelarna lätt bort.

 550. Vi måste påminna folk om fördelarna.
  En av dem är rörelsefrihet-

 551. -och att man kan resa för att arbeta,
  semestra och annat.

 552. Det är bara en av fördelarna.

 553. Men det innebär inte...

 554. Det är en bra sak, men problemet
  vi ställs inför i Storbritannien nu-

 555. -är känslan av
  att den rättigheten missbrukas.

 556. Rörelsefriheten
  handlar främst om att arbeta-

 557. -men också om
  att dra nytta av andra länder.

 558. Men om folk bara flyttar för att hitta
  fördelaktiga socialbidrag-

 559. -och inte har några planer på
  att bidra till landets ekonomi-

 560. -så är det en helt annan sak.

 561. Vi måste ta itu med de problemen
  för att behålla allmänhetens stöd-

 562. -för den rörelsefrihet som jag
  och den brittiska regeringen ser-

 563. -som en viktig del av EU
  och den inre marknaden.

 564. Den har påverkat vår
  och andras ekonomi positivt.

 565. Det var det
  som jag försökte klarlägga.

 566. Angående bundsförvanter därhemma...
  Det jag har försökt få fram här-

 567. -är ett slags typfall-

 568. -för folk
  som funderar över europeiska frågor.

 569. Över hela det politiska spektrumet, i
  alla stora partier, finns det många-

 570. -som ser på dessa frågor på
  samma sätt som jag har beskrivit dem.

 571. Det finns så klart andra röster. Det
  finns en debatt som vi måste delta i.

 572. Det är inte alltid lätt
  att hantera den debatten-

 573. -eftersom åsikter
  ibland förstoras upp i medierna-

 574. -och det kan bli rätt känsloladdat.

 575. Det är emellertid viktigt
  att vi försöker fokusera på fakta-

 576. -och att vi noga och sansat överväger
  argumenten för och emot Europa.

 577. I vårt land
  måste vi försöka lägga fram-

 578. -en rad konstruktiva, positiva
  och genomtänkta reformförslag-

 579. -för att få med oss
  våra europeiska partner.

 580. Gör vi inte det kommer vi inte att uppnå
  de förändringar som vi vill ha.

 581. Det kommer att få värre konsekvenser för
  debatten i vårt land.

 582. Då blir det svårare
  att hålla fast vid argumenten-

 583. -för Storbritanniens
  fortsatta konstruktiva roll-

 584. -i ett blomstrande EU.

 585. Nu till frågan om
  spänningarna i eurozonen.

 586. Ja, det finns potentiella spänningar-

 587. -när euroområdet blir mer integrerat.
  Det måste det bli, ekonomiskt sett.

 588. Det kommer att medföra institutionella
  åtgärder-

 589. -och det kommer att få
  politiska konsekvenser-

 590. -för euroområdets medlemmar.
  Det är deras val. Det är deras rätt.

 591. Och vi stödjer dem.

 592. Samtidigt måste vi som står utanför
  euroområdet känna oss säkra på-

 593. -att vi kommer att ha en röst-

 594. -och kommer att kunna försvara
  våra intressen-

 595. -inom de områden av Europapolitiken
  som vi deltar i fullt ut.

 596. Du har helt rätt. Det finns potentiella
  spänningar där.

 597. Vi måste jobba hårt med det här.

 598. Vi måste få acceptans för att
  om det ska finnas ett EU i framtiden-

 599. -där vissa länder har gemensam valuta
  och andra inte-

 600. -så måste en av de grundläggande
  principerna vara flexibilitet.

 601. Det krävs anpassning för att tillgodose
  staternas olika intressen.

 602. Finns det ingen flexibilitet
  så tror jag att på lång sikt-

 603. -så är det osannolikt att
  den här modellen kommer att bestå.

 604. -Vi har en annan fråga där.
  -Jag heter Björn Waltré.

 605. Två folkomröstningar
  är på gång i Storbritannien.

 606. Först i Skottland och
  sedan kanske även i Storbritannien.

 607. Skottland vill lämna Storbritannien och
  Storbritannien vill lämna Europa.

 608. Så vad händer
  om Skottland lämnar Storbritannien-

 609. -och så småningom går med i
  både EU och euroområdet?

 610. Vad blir Storbritanniens ställning
  utanför EU-

 611. -när Skottland är med i EU?

 612. Det finns så många hypotetiska
  antaganden i den frågan-

 613. -att jag inte tänker besvara den, men
  jag ska kommentera vissa aspekter.

 614. Först och främst så finns det
  ingen brittisk regeringsstrategi-

 615. -som går ut på att ha folkomröstning
  om vårt medlemskap i EU-

 616. -under den här regeringens mandatperiod.

 617. Ingen regeringsstrategi går ut på
  att ha folkomröstning-

 618. -om medlemskap i EU
  efter mandatperioden.

 619. Men den konservativa partistrategin
  går ut på det om de vinner nästa val.

 620. Därför är det viktigt
  att ha den här debatten-

 621. -kring de frågor som jag
  har identifierat, under 2014.

 622. Vi måste visa att vi kan göra framsteg i
  några av dessa frågor.

 623. Det kommer att hjälpa oss i valet.

 624. Sedan får vi fortsätta diskussionen
  efteråt, hur det än går i valet.

 625. Så vi får se vad som händer.

 626. Det blir dock en folkomröstning
  om Skottland i september-

 627. -strax efter ert nationella val.

 628. Det här är en väldigt viktig fråga
  som vi måste ta på allvar-

 629. -och det gör vi.

 630. För närvarande ser det ut som om-

 631. -de som röstar emot Skottlands
  självständighet är i majoritet.

 632. Men det finns ett starkt stöd för
  självständighet bland en del skottar-

 633. -och det måste vi ta på allvar.

 634. Jag tänker inte spekulera kring
  konsekvenserna av folkomröstningen.

 635. Den brittiska regeringens linje
  är att kämpa för-

 636. -att bevara Storbritannien.

 637. Jag tror att det är
  det bästa för Skottland-

 638. -och för England,
  Wales och Nordirland.

 639. Det är dock befogat att påpeka
  att det finns viktiga frågor-

 640. -kring vårt lands identitet
  och vårt lands framtid.

 641. Därför är hela den här debatten
  om EU och vår roll i EU-

 642. -och vår syn på vår europeiska identitet
  väldigt viktig för oss.

 643. Ni nämnde att vi nu kanske ser
  ett framtida EU-

 644. -med en grupp länder i euroområdet
  och andra som står utanför.

 645. Ser ni att det finns andra områden som
  skulle kunna integreras mer?

 646. Till exempel en gemensam militär
  där några medlemsstater är med-

 647. -och andra inte är med.
  Ser ni några sådana områden-

 648. -och tror ni att det här är EU:s framtid
  när ni talar om flexibilitet?

 649. Vi skulle vilja påstå att det faktiskt
  är så dagens EU ser ut.

 650. Vi är inte med i Schengen.

 651. Det finns olika medlemsstater
  som är delaktiga i olika policyer-

 652. -av olika skäl.

 653. Så ser det ut nu,
  och så kommer det att se ut.

 654. Jag säger inte, och jag tror inte
  att regeringen säger-

 655. -att det inte finns områden
  som kan integreras mer.

 656. I euroområdet kommer det att ske,
  och på andra områden-

 657. -där vi ser att vi kan dra nytta av
  att närma oss varandra mer.

 658. Beslutet bör vara förnuftsbaserat
  och inte baserat på-

 659. -något slags känsla av att det rör sig
  om en oundviklig process-

 660. -som per automatik är bäst för alla.

 661. Så är bevisligen inte fallet.

 662. Vår ståndpunkt är-

 663. -att makt bör utövas
  där den utövas mest effektivt-

 664. -och där den har starkast stöd
  hos allmänheten.

 665. Det är mest förståndigt.

 666. Jag tror också att rättvisefrågan
  som ni tog upp-

 667. -även är viktig i Sverige.

 668. Vi vill ha möjlighet
  att delta i beslut som påverkar oss-

 669. -men som en del euroländer
  kanske vill fatta själva.

 670. Tror ni att det kommer att finnas
  ett större behov av nära samarbete-

 671. -mellan länderna som står utanför?

 672. Kommer EU-länder som står utanför
  euroområdet att bilda en egen grupp?

 673. Får vi se en mer sammansvetsad grupp som
  samarbetar mer direkt...

 674. -...kring gemensamma intressen?
  -Kanske.

 675. Det är i alla fall viktigt
  att vi diskuterar dessa saker-

 676. -och att vi samarbetar
  för att våra gemensamma intressen-

 677. -marknadsförs
  och försvaras effektivt i hela EU.

 678. Och det är trots allt det vi gör.
  Medlemsstater samarbetar.

 679. De bildar grupper
  och propagerar för sina åsikter.

 680. Om det kommer att formaliseras
  på något sätt vet jag inte.

 681. Jag misstänker
  att det inte vore någon bra idé-

 682. -med någon sorts formell uppdelning där
  man bildar block.

 683. Vi vill ha ett nära samarbete med
  viktiga medlemmar av euroområdet.

 684. Vår relation till Tyskland,
  vår relation till Frankrike-

 685. -och vårt samarbete med Italien
  och Spanien är något väldigt viktigt.

 686. Vi vill ha de relationerna-

 687. -med enskilda medlemsstater och
  med grupper. Då behövs flexibilitet.

 688. Vi vill också ha
  en nära dialog med Sverige-

 689. -kring de områden som
  båda våra länder intresserar sig för.

 690. Tack. Jag har en till fråga här,
  och sedan får Mark ordet.

 691. Jag är Aase Smedler, medlem i
  UN Womens svenska kommitté.

 692. Min fråga gäller den gemensamma
  marknadens jordbrukspolitik.

 693. Ni har pratat om konkurrenskraft
  och rättvisa.

 694. Jag skulle vilja veta vad ni anser om
  utvecklingen inom EU-

 695. -vad gäller jordbrukspolitiken.

 696. Särskilt eftersom den har
  en sådan effekt på-

 697. -kontakter utanför EU.

 698. Inte minst på mindre utvecklade länder
  med svagare ekonomi.

 699. Innan jag låter er få ordet
  ska jag också låta Mark prata.

 700. Sir Simon vill inte spekulera
  eftersom han är en vis man.

 701. Jag är inte lika vis.

 702. Enligt min personliga åsikt är
  sannolikheten för en folkomröstning-

 703. -förmodligen väldigt låg.
  Det finns många hinder på vägen.

 704. Många val måste vinnas.
  Även om båda partier går med på-

 705. -att ha en folkomröstning tror jag att
  den kommer att se annorlunda ut-

 706. -eller inte bli av alls.

 707. Då är vi tillbaka på status quo
  och tar till mer pragmatiska steg-

 708. -för att uppnå
  Storbritanniens vision för Europa.

 709. Lustigt nog för det oss tillbaka
  till banala men viktiga frågor-

 710. -som britternas roll
  i EU-kommissionen, till exempel.

 711. 13 % av EU:s befolkning
  är britter-

 712. -men bara 5 % av tjänstemännen
  i kommissionen är britter-

 713. -trots att
  de administrativa reformerna-

 714. -har en anglosaxisk prägel
  tack vare Kinnock.

 715. Så det är lite förvånande
  att vi är där vi är.

 716. Vilka mått och steg kan vidtas
  för att förbättra den situationen?

 717. Storbritannien
  har extremt gott rykte i Bryssel.

 718. Vad gör ni
  för att till exempel stärka-

 719. -Storbritanniens röst i byråkratin?

 720. Jag lämnar nu över ordet till er.

 721. Vad gäller den gemensamma
  jordbrukspolitiken, CAP-

 722. -så har den aldrig varit
  en favorit i Storbritannien.

 723. Det är ett område där vi har bestämt oss
  för att vi bör vara med i EU-

 724. -och försöka åstadkomma reform.

 725. Vi har genomfört
  vissa reformer av CAP-

 726. -även om vi skulle ha velat ha en mer
  omfattande och snabbare reform.

 727. Så vi är fortfarande av den åsikten att
  CAP bör reformeras fortgående.

 728. Jag har sett dess effekt, då jag har
  företrätt EU i handelsförhandlingar-

 729. -under flera års tid.

 730. CAP är en av
  de mest komplexa frågorna-

 731. -i internationella handelsförhandlingar.

 732. Därför måste vi fortsätta med
  kampanjen för att reformera CAP.

 733. Som du nämnde har den skadlig effekt på
  utvecklingsländer.

 734. Så det är ett av de områden
  som måste ses över.

 735. Det finns en intressebalans inom EU, det
  måste vi inse-

 736. -och vi måste fortsätta att jobba för
  att modernisera CAP så gott vi kan.

 737. I fråga om folkomröstningen
  tänker jag inte spekulera-

 738. -men en sak vill jag säga:

 739. Om vi inte gör framsteg
  med våra europeiska partner-

 740. -i några av de frågor som jag
  har presenterat i korta drag i dag-

 741. -så ökar det utsikterna för
  en folkomröstning i Storbritannien.

 742. Det här är en reformagenda
  som vi tar på stort allvar-

 743. -och det avspeglas
  i den allmänna opinionen.

 744. Det här är en levande fråga i den
  politiska debatten i Storbritannien.

 745. Därför har vi ett ansvar
  som beslutsfattare-

 746. -politiker och befattningshavare-

 747. -att se till att vi verkligen engagerar
  oss i frågan.

 748. Jag skulle vilja
  att vi lyckas göra dessa framsteg.

 749. Om det blir folkomröstning-

 750. -kan regeringen då helhjärtat bedriva
  en kampanj för medlemskap i EU.

 751. Blir det ingen folkomröstning
  så har folk övertygats om-

 752. -att medlemskap i EU
  är det rätta för vårt land.

 753. Det vore ett misstag att förutsätta att
  det kommer att ske automatiskt.

 754. Så vi måste behålla fokus på det här.

 755. Och som jag sa tidigare: Vi behöver ha
  en bra dialog med er om det här.

 756. En sak som jag vill säga är:

 757. Under mitt korta besök här har jag märkt
  utifrån dem jag har pratat med-

 758. -att folk i Sverige vill förstå den
  debatt som pågår i Storbritannien.

 759. Man vill veta hur den kan påverka
  Sverige och andra länder-

 760. -som delar många av våra åsikter.
  Det tar jag med mig härifrån.

 761. Vårt ansvar
  att engagera oss i Europa-

 762. -under en intensiv
  intern politisk debatt i vårt land-

 763. -är en viktig lärdom för mig.

 764. Den sista punkten hänger ihop med
  vår röst i Bryssel.

 765. Det är ett stort problem för oss.

 766. Den andel britter som arbetar inom de
  europeiska institutionerna sjunker.

 767. Det kan bero på politisk kontext
  och de karriärsval folk gör.

 768. Det skulle inte förvåna mig
  om det var så.

 769. Det beror också på rekryteringsreformer
  som innebär-

 770. -att anställningsprovet görs på två
  andra språk utöver modersmålet.

 771. Det är en nackdel för britter. Vi är
  inte så bra på främmande språk.

 772. Vi förlitar oss på engelskan.
  Vi måste arbeta hårt-

 773. -för att få de våra i en position där de
  kan konkurrera på de villkoren.

 774. Vi vidtar ett antal mått och steg-

 775. -för att försöka återinföra
  vårt snabbspår, EFS.

 776. Vi arbetar aktivt för att få folk
  intresserade av att jobba-

 777. -inom institutionerna.

 778. Vi har i åtanke att EU-kommissionens
  kabinett förändras nästa år-

 779. -och det finns en möjlighet för oss att
  tillföra brittisk expertis.

 780. Så vi är aktiva, och vi vet att vi måste
  ha en stark röst i Bryssel-

 781. -genom folk som arbetar inom
  institutionerna. Vi vet också-

 782. -att kompetensen hos dem vi skickar till
  Bryssel är väldigt uppskattad-

 783. -och vi bör dra fördel av det.

 784. Till sist vill jag tacka så mycket för
  er inbjudan.

 785. Jag hoppas att jag har lyckats redogöra
  för och förklara-

 786. -några av nyckelfrågorna i debatten
  i Storbritannien.

 787. Den här debatten
  kommer att fortsätta.

 788. Tack för era frågor.
  Om jag inte har lyckats besvara dem-

 789. -så lämnar jag över till vår ambassadör
  som sitter här framme.

 790. 2014 kommer att bli ett mycket spännande
  år för Europa.

 791. Det har varit ett stort nöje
  att hålla i den här diskussionen-

 792. -kring en fråga som är så viktig
  för båda våra länder-

 793. -och för de 26 andra länderna, men även
  för andra partner utanför EU.

 794. Det har varit ett nöje att ha er här.

 795. Tack för att ni kom hit, allihop.
  Jag hoppas att även ni vill tacka-

 796. -Mark och sir Simon Fraser
  för att de var med oss i dag.

 797. Översättning: Johanna Lidberg
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

EU måste reformeras om det ska finnas någon framtid för unionen, anser Simon Fraser, statssekreterare vid brittiska UD. Han hävdar att de flesta i Storbritannien idag tycker att EU har misslyckats. Vilken roll ska de nationella parlamenten ha inom EU? Ska viss makt flyttas från Bryssel tillbaka till nationalstaterna? Moderator: Anna Jardfelt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Europeiska unionen, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap, Storbritannien
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

UR Samtiden - Vad vill Storbritannien med EU?

EU måste reformeras om det ska finnas någon framtid för unionen, anser Simon Fraser, statssekreterare vid brittiska UD. Han hävdar att de flesta i Storbritannien idag tycker att EU har misslyckats. Vilken roll ska de nationella parlamenten ha inom EU? Inspelat i februari 2014. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Välfärdsstatens utmaningar

Panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar när så många människor kommer till Sverige. Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på att bygga murar runt nationer? Ska man göra det överhuvudtaget? Medverkande: Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola; Dawan Raoof, forskningsassistent vid Malmö högskola; Anna Lundberg, universitetslektor vid Malmö högskola; Ulrika Wernesjö, forskare vid Imerförbundet. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Trygghet

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss