Titta

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Om UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Finansinspektionen (FI), Pensionsmyndigheten och Sveriges fem största pensionärsorganisationer vill stärka äldres kunskap om privatekonomi. "Tryggare ekonomi på äldre dar" tar upp frågor som budget, betala, spara, seniorlån, bank på internet, skatter, konsumenträtt och familjejuridik. Genom elva olika föreläsningar informeras vi om hur vi som pensionärer eller blivande pensionärer bör tänka när det gäller ekonomiska frågor. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar : Ekonomi i balans på äldre darDela
 1. Då är det dags för ett avsnitt
  som heter:

 2. Ekonomi i balans på äldre dagar.

 3. Då har vi med Kronofogdemyndigheten.

 4. Jag hälsar Annika Sydberger Norman
  och Anna-Karin Lindahl välkomna.

 5. Härligt att få vara här-

 6. -och se
  så många intresserade deltagare.

 7. Vi ska prata i dag,
  ur ett förebyggande perspektiv-

 8. -hur man kan få ekonomin i balans
  på äldre dagar.

 9. Jag är Annika Sydberger Norman.

 10. Jag jobbar på
  Kronofogdens förebyggande verksamhet.

 11. Jag heter Anna-Karin och jobbar också
  på den förebyggande verksamheten.

 12. Att vi jobbar med förebyggande arbete
  innebär-

 13. -att vi vill hjälpa människor
  att inte hamna i skuldsättning.

 14. Och inte komma till oss.

 15. Alltså inte komma till våra register.

 16. I varje fall inte av misstag
  eller av okunskap.

 17. Vi har delat upp det.

 18. Jag pratar om hur man kan förebygga
  att hamna i överskuldsättning.

 19. Jag kommer också att prata om
  Kronofogdens uppdrag.

 20. Anna-Karin fortsätter med
  att tala om-

 21. -vad man ska tänka på
  om man måste ta ett lån.

 22. Eller om man har funderingar på
  att flytta utomlands.

 23. Det är upplägget för i dag.

 24. Kronofogden.

 25. Jag vet att det är många
  utav dem som vi möter-

 26. -eller dem över huvud taget
  som tänker på ordet "Kronofogden"-

 27. -som får en liten känsla av obehag.

 28. Många gånger tror jag
  att det beror på-

 29. -att man har väldigt förutfattade
  meningar om Kronofogden.

 30. Man förknippar oss-

 31. -med att vara
  den där stora, stygga vargen-

 32. -som jagar den skuldsatta personen.

 33. Allt för att tillgodose
  nån fordringsägare.

 34. Och visst stämmer det att vi är ute
  för att driva in skulder.

 35. Det är vårt allra största uppdrag.

 36. Men vi har också ett vidare uppdrag.

 37. Vi har ett uppdrag
  att skapa balans i tillvaron.

 38. Att skapa balans
  mellan inkomster och utgifter.

 39. Mellan fordringsägare
  och dem som ska betala.

 40. Och den som ska betala-

 41. -den ska också ha hjälp med-

 42. -vägledning
  för att ta sig ur situationen.

 43. Liksom den som har en fordran
  ska kunna få betalt för sin skuld-

 44. -på ett skyndsamt sätt.

 45. Vi brukar kalla detta balans.

 46. Balans i ekonomin.

 47. Och även på äldre dagar kan man
  behöva ha balans i ekonomin.

 48. Men lite tillbaka till det här
  om Kronofogden-

 49. -och de förutfattade meningarna.

 50. Många gånger tror jag att det beror
  på att man inte har en aning om-

 51. -vad vi gör.
  Eller en liten aning har man nog.

 52. De flesta vet att vi driver in
  skulder, men vi gör så mycket annat.

 53. Vi ska gå igenom
  våra verksamhetsområden.

 54. Vi har sex stycken olika
  verksamhetsområden.

 55. Vi börjar med kundservice.

 56. Det är till kundservice man ringer
  om man har funderingar och frågor.

 57. Alla är välkomna
  att ringa till kundservice.

 58. Man behöver inte ha nåt att göra med
  Kronofogden för att ringa dit.

 59. Ni kan ringa dit och ställa frågan-

 60. -om det är nån som är aktuell
  i vårt register.

 61. Man kan också ringa dit
  för att få råd och stöd.

 62. Om det har hänt nåt ekonomiskt
  som man är orolig för-

 63. -är man välkommen att ringa dit.

 64. Och det fina
  med just vår kundservice-

 65. -är att vi strävar efter
  att i kundservice-

 66. -ska det räcka med att du pratar
  med en och samma person.

 67. Ni ska få svar på alla frågor
  på en gång.

 68. Visst känner ni igen att man ringer
  till nån typ av telefonservice-

 69. -och de säger: "Den är inte på plats.
  Jag kopplar dig vidare."

 70. Sen har den som man blir kopplad
  vidare till gått på lunch.

 71. Så är det inte i vår kundservice.
  Där ska ni få svar på allt-

 72. -förhoppningsvis, ska jag väl
  tillägga, med en gång.

 73. Vi är glada och stolta över
  att kunna erbjuda det.

 74. Det var vår kundservice.

 75. Nästa verksamhetsområde är
  betalningsföreläggande.

 76. Dit vänder man sig
  om man ska ha en skuld fastställd.

 77. Man ska fastställa riktigheten
  i en skuld.

 78. En skuld som är av privat karaktär.

 79. En skuld mellan personer eller
  mellan en person och ett företag.

 80. Det är lite annorlunda med skulderna
  som är till staten.

 81. En skuld till staten
  är till exempel skatt.

 82. Det kan vara studiemedel,
  underhållsstöd o.s.v.

 83. Den behöver inte fastställas.

 84. För i och med att den typen av skuld
  förfaller till betalning-

 85. -är den fastställd.
  Då kan Kronofogden driva in den.

 86. Men om du t.ex. har lånat ut pengar
  till en god vän och inte fått betalt-

 87. -kan du vända dig
  till betalningsförelägganden-

 88. -för att få skulden fastställd.

 89. Det du får i handen kallas
  betalningsföreläggande.

 90. Och med det...

 91. Jag måste rätta mig. Verksamheten
  heter betalningsföreläggande.

 92. Det du får i handen är ett utslag.

 93. Och med det utslaget i handen-

 94. -kan du sen vända dig
  till Kronofogden-

 95. -för att få hjälp
  att driva in skulden.

 96. Det är skillnaden mellan privata
  skulder och skulder till staten.

 97. Nästa verksamhetsområde
  är konkurstillsyn.

 98. Det innebär att vi har tillsynen
  över konkursförvaltarna.

 99. Går ett företag i konkurs eller om
  en privatperson försatts i konkurs-

 100. -utser tingsrätten
  en konkursförvaltare.

 101. Kronofogden har
  tillsynen över den förvaltaren.

 102. Vi ska se till att konkursförvaltaren
  utför sitt arbete-

 103. -på ett lagenligt och riktigt sätt.

 104. Att han avvecklar t.ex. verksamheten
  så fort som möjligt.

 105. Vi har sen också tillfälle-

 106. -att ha åsikter om arvodesräkningen.

 107. För även en konkurs kostar pengar.
  Konkursförvaltaren vill ha betalt.

 108. Då får Kronofogden
  ta del av den räkningen-

 109. -och ha eventuella åsikter om den.

 110. Det var tre verksamheter.
  Nu går vi in på den fjärde:

 111. Det som vi kallar verkställighet.

 112. Eller indrivning.

 113. Det är den största verksamheten
  på Kronofogden.

 114. Det vet ni alla att det innebär
  att driva in skulder.

 115. Det kan också handla om annat.

 116. T.ex. en vräkning
  eller det vi kallar avhysning.

 117. Men tillbaka till
  själva indrivningen.

 118. Då handlar det om att vi på
  Kronofogden får ett uppdrag-

 119. -att driva in en fordran.

 120. Att driva in en skuld.

 121. Förhoppningsvis när personen som har
  skulden, som vi kallar gäldenär-

 122. -får del utav det kravet, så...

 123. I många fall, ska ni veta,
  betalas detta på frivillig basis.

 124. Man betalar direkt när det kommit
  till oss. Men en del blir kvar.

 125. Då är vår förhoppning
  att få en god kontakt med personen.

 126. Så att gäldenären får tillfälle
  att tala om:

 127. "Så här ser mitt ekonomiska läge ut."

 128. Och också att den här personen
  kan tala om för oss-

 129. -hur han eller hon tänkt
  att ta sig ur den här situationen.

 130. "Hur kan jag göra rätt för mig
  i den här delen?"

 131. Men många har inte den möjligheten.

 132. De kan inte betala.

 133. Då blir det en dialog
  mellan Kronofogden och gäldenären.

 134. Som också utmynnar i
  att Kronofogden tittar på-

 135. -vad det finns för några tillgångar.

 136. Vad finns det för tillgångar
  som vi eventuellt kan utmäta?

 137. Den absolut vanligaste åtgärden
  hos oss på Kronofogden-

 138. -är att vi gör en utmätning i lön.

 139. En utmätning i inkomsten.

 140. Inkomst är även pension.

 141. Det kan vara lön, pension,
  a-kassa och sjukpenning.

 142. Utifrån de uppgifter vi har
  gör vi en beräkning-

 143. -hur mycket gäldenären ska behålla
  av den här inkomsten-

 144. -för att kunna klara det dagliga.

 145. Man kan säga att resten
  blir aktuellt för att utmäta.

 146. Då meddelar vi arbetsgivaren, försäk-
  ringskassan eller vad det kan vara-

 147. -att så här mycket pengar ska leve-
  reras till Kronofogden varje månad.

 148. Det är den vanligaste åtgärden.

 149. Sen tittar vi också på
  om det finns pengar på banken.

 150. Finns det andra tillgångar
  som vi kan utmäta eller sälja-

 151. -som kan generera pengar?

 152. Och säkert vet ni att Kronofogden
  utmäter en del fastigheter.

 153. Vi utmäter bilar och bostadsrätter
  o.s.v.

 154. Verkställigheten är den största
  verksamheten hos Kronofogden.

 155. Sen har vi
  det vi kallar skuldsanering.

 156. Vilket innebär att en person
  som är djupt skuldsatt och känner:

 157. "Jag kommer aldrig
  att kunna betala mina skulder."

 158. Han eller hon kan vända sig
  till Kronofogden-

 159. -för att ansöka om skuldsanering.

 160. Det innebär för Kronofogdens del-

 161. -att vi tittar på
  det enskilda fallet.

 162. Hur ser ekonomin ut
  för den här personen?

 163. Vad finns det för utsikter för att
  han eller hon ska kunna betala?

 164. Utifrån det tar vi ställning till om
  det är aktuellt med en skuldsanering.

 165. Precis som när vi gör löneutmätning
  tittar vi på-

 166. -hur mycket utrymme det finns
  för gäldenären att betala-

 167. -under kommande fem år.

 168. För i regel sträcker sig
  en skuldsanering över fem år.

 169. Då kan det innebära att gäldenären
  får betala 500 kronor i månaden-

 170. -eller 2 000 kronor i månaden. Men
  det kan även vara 0 kronor i månaden.

 171. Och när de här fem åren är passerade-

 172. -är personen skuldfri
  och kan komma tillbaka till livet.

 173. Det här verktyget används mer och mer
  i större utsträckning.

 174. Vi har ofantligt många ansökningar
  till Kronofogden just nu.

 175. Men samtidigt som det blir vanligare-

 176. -vet vi att det är många-

 177. -som inte använder sig av
  det här instrumentet.

 178. Som kanske borde göra det.
  Då skulle de få en bättre tillvaro.

 179. Det finns mycket att läsa
  på vår hemsida om skuldsanering.

 180. Sen har vi
  det sjätte verksamhetsområdet.

 181. Det är den förebyggande verksamheten
  där Anna-Karin och jag arbetar.

 182. Jag tror att många av er
  vid nåt tillfälle-

 183. -har snappat upp på radio eller tv:

 184. "Kronofogden säger
  att sms-lånen har ökat."

 185. Eller: "Kommunikationsskulderna
  har ökat."

 186. "Barnskulderna har minskat",
  kanske till och med.

 187. Då ligger vår verksamhet bakom.

 188. För vi jobbar för att man inte ska
  hamna hos Kronofogden.

 189. Det är ett viktigt uppdrag vi har
  från riksdag och regering-

 190. -att vi ska jobba förebyggande.

 191. Vi gör det ofta
  genom att väcka debatt i media.

 192. Vi gör det genom att dela med oss av
  vår kunskap.

 193. Alltså ren kunskapsöverföring.
  Precis som i dag.

 194. Under den här timman försöker vi
  dela med oss så mycket som möjligt-

 195. -till er ur perspektivet
  att förebygga överskuldsättning.

 196. Och så hoppas vi att ni framgent
  ska dela med er av detta.

 197. En stor målgrupp för oss
  är lärarna i skolan.

 198. För ungdomarna
  behöver den här kunskapen.

 199. Det har de kanske inte fått hemma.
  Jag brukar säga:

 200. "Man varken föds med eller ärver
  kunskaper i privatekonomi."

 201. Så kunskapsspridningen
  är en stor del av vårt jobb.

 202. Men vi gör även annat.

 203. Vi samverkar med andra myndigheter
  som Skatteverket eller CSN.

 204. Det kan vara Radiotjänst o.s.v.

 205. Vi samverkar med Finansinspektionen,
  som i det här projektet i dag.

 206. Vi samverkar med Konsumentverket,
  med barnombudsmannen o.s.v.

 207. Vi jobbar mycket i projektform.

 208. Det här är
  ett utav våra projekt också.

 209. Men som sagt, mycket
  genom att väcka debatt i samhället.

 210. Påverka beslutsfattare
  och lagstiftare.

 211. Det vi har mycket fokus på i dag
  är barn och barnskulder.

 212. Tidigare kunde man t.ex.
  registrera en bil på ett barn.

 213. Det kan man inte i dag. Nu blir den
  som använder bilen registrerad.

 214. På så sätt har vi raderat bort
  den typen av skulder.

 215. Utvecklingen av barnskulder-

 216. -går nedåt. De blir mindre och
  mindre, till vår stora glädje.

 217. Vi jobbar mycket med sms-lån-

 218. -och kommunikationsskulder,
  alltså mobilskulder.

 219. Då vänder vi oss till de bransch-
  organisationer som finns runt oss.

 220. Det var lite om Kronofogdens
  olika verksamhetsområden.

 221. Det sista jag pratade om var
  den förebyggande verksamheten.

 222. Då kan man fråga sig varför det är
  viktigt att vi jobbar förebyggande?

 223. Jo, för vet ni:

 224. 20 procent av Sveriges befolkning
  har problem med sin ekonomi.

 225. På ett eller annat sätt.

 226. De upplever själva-

 227. -att de har t.ex. återkommande
  problem med att betala räkningarna.

 228. Många har obetalda skulder
  som de avbetalar på-

 229. -eller som ligger hos inkasso.

 230. 20 procent är rätt många.

 231. Och vi vet
  att bland de här 20 procenten-

 232. -kan vem som helst hamna.

 233. Ibland kan man ha förutfattade
  meningar om Kronofogden i sig-

 234. -om vem som hamnar hos oss.

 235. Men det kan vem som helst göra.

 236. Det kan hända saker och ting i livet-

 237. -som påverkar
  den ekonomiska situationen.

 238. Många gånger kommer frågan upp:

 239. "Hur ser det egentligen ut
  när det gäller åldersfördelningen"-

 240. -"bland dem som hamnar
  hos Kronofogden?"

 241. Den här bilden visar hur det ser ut.

 242. Det är väl ganska tydligt
  att de allra flesta-

 243. -som är aktuella hos Kronofogden
  ligger nånstans mellan 35 och 54 år.

 244. Stundom har man sagt:

 245. "Pensionärerna är många
  hos Kronofogden."

 246. Men vi har tittat på detta.
  Och förhållandevis...

 247. Om man tittar på
  hela Sveriges befolkning-

 248. -finns 4,3 procent hos Kronofogden.

 249. Om man tittar på
  alla pensionärer i riket-

 250. -är det 1,8 procent
  som finns hos Kronofogden.

 251. Om man tittar på
  dem som är hos Kronofogden-

 252. -är det ungefär 8,1 procent
  som är pensionärer.

 253. Då kan nästa tanke vara:

 254. "Hamnar de hos Kronofogden
  på grund av sin låga pension?"

 255. "Eller vad kommer det sig
  egentligen?"

 256. Vi har tittat på det också.
  Då har vi sett-

 257. -att 50 procent av de pensionärer
  som finns hos Kronofogden-

 258. -har redan skuldsatt sig
  innan de blev 65 år.

 259. Vilket visar
  att det ofta är en skuldsituation-

 260. -som de bär med sig
  in i pensionärslivet.

 261. Jag har nämnt att vi gör en del
  undersökningar på Kronofogden.

 262. Det är mycket utav den anledningen
  att för att kunna jobba förebyggande-

 263. -behöver vi ta reda på varför man
  hamnar i överskuldsättning.

 264. Och vad skulle man kunna göra
  för att motverka det?

 265. Vi har kunnat konstatera-

 266. -att de allra flesta
  som hamnar hos Kronofogden-

 267. -i deras liv har det hänt nåt.

 268. Det har hänt nåt som påverkat
  den ekonomiska situationen.

 269. Ganska naturligt egentligen,
  om man tänker efter.

 270. Det kan vara saker
  som sjukdom, skilsmässa-

 271. -dödsfall i familjen, att man slutar
  arbeta eller blir pensionär.

 272. Vad vi också har sett-

 273. -och det är det som är så väldigt
  intressant, tycker jag-

 274. -är att det finns avgörande faktorer
  för hur man klarar den situationen.

 275. För de allra flesta klarar av
  en sån här förändrad livssituation.

 276. Men så finns det ju
  de som hamnar hos Kronofogden.

 277. Då finns det avgörande faktorer.

 278. Det är styrkan i de faktorerna.

 279. Vi kallar det för motkrafter.

 280. Det handlar om
  inställningen till pengar-

 281. -kunskapen
  när det gäller privatekonomi-

 282. -hur ens sociala nätverk ser ut-

 283. -hur ens inkomst ser ut-

 284. -om man har nån buffert
  och hur det är med hälsan.

 285. Ur ett rent förebyggande perspektiv
  ska vi gå igenom detta.

 286. Det här kan också beröra er,
  mina vänner.

 287. Det kan hända saker och ting i livet
  hos er också.

 288. Nu är många utav er
  redan pensionärer.

 289. Men det kan hända andra saker.
  Man kan ha levt ihop-

 290. -med sin make eller maka i många år.

 291. Och det tragiska händer:
  Den andra partnern går bort-

 292. -eller den andra partnern blir sjuk.
  Hamnar inom äldreomsorgen o.s.v.

 293. Eller att du själv blir sjuk.

 294. Därför är det så viktigt att se:

 295. "Hur ligger jag till
  när det gäller de här motkrafterna?"

 296. Jag ska gå igenom dem en och en.

 297. Jag börjar med att prata om
  inställningen till pengar.

 298. Under rubrikerna på motkrafterna
  står det en del citat.

 299. De citaten är hämtade
  direkt utifrån djupintervjuer-

 300. -som vi har gjort under hand.

 301. Om vi börjar med inställningen till
  pengar handlar det många gånger om-

 302. -ens inställning.
  Hur hanterar du pengarna?

 303. Är du en person
  som har fullständig kontroll-

 304. -på inkomster och utgifter?

 305. Gör en budget i början utav året-

 306. -följer den, skriver kassabok o.s.v.

 307. För händer det plötsligt
  nåt i livet...

 308. Låt säga att maken faller ifrån-

 309. -och du blir ensam med din ekonomi.

 310. Då är det klart
  att har du koll på ekonomin-

 311. -har du större förutsättningar
  att klara det.

 312. Det handlar även om
  hur man hanterar pengar i sig.

 313. Är man typen som inte köper det
  förrän man har sparat ihop till det-

 314. -eller tänker man: "Det ordnar sig."

 315. "Det blir en ny utbetalning från
  pensionsmyndigheten snart."

 316. Det är ett beteende som vi ofta bär
  med oss från det att vi var barn.

 317. Om ni har barnbarn eller tänker på
  era egna barn när de växte upp-

 318. -är jag övertygad om att om de var
  två syskon och fick varsin tjuga...

 319. ...hade de hanterat det olika. Det
  ena säger till mamma eller farmor:

 320. "Var står min sparbössa?"

 321. Medan det andra säger:
  "Mamma, följer du med till affären?"

 322. "Jag vet precis vad jag ska handla."

 323. Sånt bär vi med oss.

 324. Men i läget att nåt
  plötsligt kan hända i livet-

 325. -är det alltid tryggt
  att ha koll på sin ekonomi.

 326. Det var inställningen till pengar.
  Sen kommer jag till-

 327. -kunskapen i privatekonomi.
  Det är den viktigaste faktorn.

 328. Det är den allra viktigaste
  av motkrafterna.

 329. I dag i den värld vi lever-

 330. -krävs det att vi har
  stor kunskap om privatekonomin.

 331. Vi ska ju hela tiden
  ingå en mängd avtal.

 332. Jag tänker...
  Inte nog med att vi ska-

 333. -välja vilken elleverantör vi ska ha-

 334. -och vilken mobiloperatör
  vi ska använda oss av.

 335. Vi ska också välja internet o.s.v.

 336. Det är en mängd olika beslut
  som man ska göra.

 337. Har jag lite kunskap kring det här-

 338. -kan jag vara tryggare
  i den situationen.

 339. Jag kan göra det medvetna valet
  och påverka min ekonomi på så sätt.

 340. Det kan också vara så
  att om man levt i ett förhållande-

 341. -där den andra parten
  har skött ekonomin-

 342. -har jag kanske inte behövt
  bry mig så mycket.

 343. Så är vi där igen. Den ena parten
  kanske blir sjuk eller faller ifrån.

 344. Det är viktigt att jag också har
  kunskap om ekonomin.

 345. Genom att skaffa dig den kunskapen-

 346. -kan du förebygga en sån situation.

 347. Du kommer att klara den förändrade
  livssituationen mycket bättre.

 348. Så har vi det sociala nätverket,
  som är ack så viktigt.

 349. Vilka har man runt omkring sig?

 350. Har man nån som man kan-

 351. -ställa de där, som man kanske
  ibland tycker, dumma frågorna?

 352. Stämmer det när de står på ICA Maxi
  och säljer mobilen för en krona-

 353. -kostar den verkligen vara en krona?

 354. Eller hur ska jag göra när jag ska
  betala räkningarna på internet?

 355. Att ha nån i sin omgivning
  att prata med är så värdefullt.

 356. Det kan vara en ren ersättning
  i kunskapsbristen.

 357. Det som är lite sorgligt när det
  gäller överskuldsättning i sig-

 358. -och att ha dålig ekonomi,
  är att vi på Kronofogden vet-

 359. -att ofta är det
  förknippat med utanförskap.

 360. Vi brukar säga att vi svenskar
  inte vill berätta vår ålder-

 361. -och heller inte vad vi tjänar-

 362. -och vi vill då rakt inte berätta om
  vi har en dålig ekonomisk situation.

 363. I stället håller vi oss undan.
  Det är inte bra.

 364. Utan det är precis i de här
  situationerna man behöver nätverket.

 365. Därför är det härligt att ni repre-
  senterar så många organisationer-

 366. -som har det som uppdrag att utgöra
  nätverk för många människor.

 367. Ni är otroligt betydelsefulla
  var och en av er.

 368. Nu vet ni att i det här läget när
  det blir en förändrad livssituation-

 369. -är det extra viktigt att de
  personerna har ett starkt nätverk.

 370. Nästa faktor, nästa motkraft,
  är inkomsten.

 371. Jag tror att man brukar säga
  att dagens pensionärer-

 372. -många av dem vill upprätthålla
  livet som man hade innan.

 373. Och kanske att det kostar mer i dag
  än det gjorde tidigare-

 374. -att vara pensionär
  ur det perspektivet.

 375. Då är det också viktigt
  att ha koll på pengarna.

 376. Att ha koll på sin inkomst.

 377. Vi vet att det är många
  som kanske inte känner till-

 378. -att man som pensionär
  kan söka bostadstillägg.

 379. I det här sammanhanget
  vill vi göra ett extraslag för det.

 380. Om vi tittar på nästa motkraft
  som är lite kopplad till inkomsten-

 381. -handlar det om buffert. Om jag får
  en förändrad livssituation-

 382. -går jag in i pensionärsåldern
  och har lite pengar sparade-

 383. -har jag också större förutsättningar
  att klara den situationen.

 384. Det kan vara just det där
  som är kopplat till-

 385. -att leva livet som pensionär
  kanske kostar lite mer.

 386. Det kan vara oförutsedda utgifter,
  naturligtvis.

 387. Då är det bra att ha
  den där bufferten.

 388. Det vi på Kronofogden konstaterat är
  att många skapar sig en buffert-

 389. -utav att skaffa sig en form av
  olika krediter i stället.

 390. Det finns andra sätt att skapa
  en buffert: Genom att titta på-

 391. -vad jag har för några abonnemang-

 392. -och vad jag har för prenumerationer.

 393. Och kanske också sälja av
  det som man inte behöver.

 394. Man kan sälja på Blocket och Tradera.
  Det finns många sätt i dag-

 395. -att skaffa sig en liten extra
  inkomst och därmed en buffert.

 396. Den sista motkraften
  handlar om hälsan.

 397. Vi vet att hälsan är så viktig
  ur många olika synvinklar.

 398. Och händer det nåt och jag får
  en förändrad livssituation-

 399. -och har en bra grundfysik-

 400. -har jag naturligtvis mycket större
  förutsättningar att klara det.

 401. Men precis som när det gällde
  det som jag sa tidigare-

 402. -om kopplingen mellan utanförskap
  och att vara överskuldsatt-

 403. -vet vi att det även finns kopplingar
  med hälsan i det perspektivet.

 404. Många av dem som vi kommer i kontakt
  med har en mycket sämre hälsa.

 405. De... Det...

 406. Man kan säga att överskuldsättning
  är förenat med ohälsa.

 407. Det handlar naturligtvis om
  psykiska sjukdomar-

 408. -men det handlar också om
  hjärt- kärlsjukdomar-

 409. -diabetes, cancer o.s.v.

 410. Ibland kan det vara så att man inte
  vet vad som är hönan och ägget.

 411. Hur det förhåller sig.

 412. Det är många som, på grund av
  att de har en dålig ekonomi-

 413. -också får en dålig hälsa.

 414. Nu har jag gått igenom
  de sex olika motkrafterna.

 415. Tanken är att ni själva ska kunna...

 416. ...skatta er utifrån dessa motkrafter
  och se era styrkor och svagheter.

 417. Vi har gjort instrumentet
  motkraftssnurran.

 418. Den finns sist i er pärm.

 419. Där kan ni läsa mer om detta.

 420. Ni kan skatta er själva och se:

 421. "Hur ligger jag till
  i den här delen?"

 422. Jag vet att tanken är att ni framgent
  ska ha studiecirklar i det här-

 423. -med privatekonomi o.s.v.

 424. Då kan ni också använda er utav det.
  I gruppen tänker jag mig-

 425. -att man tittar på sina egna
  styrkor och svagheter.

 426. "Vad ska jag jobba på?"

 427. Det var det om motkrafter.

 428. Det är ett sätt
  att förebygga överskuldsättning.

 429. Men ibland räcker pengarna inte till
  och man måste prioritera.

 430. Lite mer om det
  ska Anna-Karin prata om.

 431. Då ska vi se.

 432. Då kommer jag in på-

 433. -om det är så
  att man inte kan betala-

 434. -hur mycket en skuld kan växa.

 435. Om jag har köpt nåt
  som kostar 398 kronor.

 436. Vi har gjort ett exempel med
  en hälsoprodukt.

 437. Om jag inte... Oj.

 438. Om jag inte kan betala produkten-

 439. -lägger man ju på
  en påminnelseavgift.

 440. Och det är ju så att alla företag
  inte skickar en påminnelse.

 441. Betalar man inte när fått
  en påminnelse-

 442. -kanske fakturan hamnar hos inkasso.

 443. Då går det på ytterligare 180 kronor.

 444. 380 kronor har ombudet rätt att ta ut
  i avgift, oftast då inkassobolaget-

 445. -för jobbet som de gör.

 446. Dröjsmålsräntan
  har vi räknat på 7 kronor.

 447. Är det så att man inte betalar
  när man har fått inkassokravet-

 448. -utan den här fordringsägaren-

 449. -går till Kronofogden och vill ha-

 450. -ett betalningsföreläggande,
  kostar det ytterligare 300 kronor.

 451. Vill man sen ha utmätning
  på den här skulden-

 452. -kostar det en grundavgift:
  600 kronor.

 453. Så totalt 1 925 kronor-

 454. -kan en skuld
  som från början är 398 kronor bli.

 455. De här extra avgifterna är sånt
  som jag som köpt produkten-

 456. -i slutändan får betala.

 457. Det här kan gå relativt snabbt.

 458. Att det blir så stora kostnader.

 459. Sen tänkte jag komma in på
  några olika låneformer.

 460. Och framför allt
  vad man ska tänka på-

 461. -för att det inte ska bli
  för stora skulder av det här.

 462. Då tänkte jag
  först prata om snabblån.

 463. Kortkrediter.

 464. De går även under namnet sms-lån.

 465. Det kan vara lockande ibland
  om man vill ha pengar snabbt.

 466. För inom ett par timmar
  får man pengarna.

 467. Men det är ett oerhört dyrt sätt
  att skaffa pengar.

 468. Kortkrediterna har oftast
  kort kredittid.

 469. Man lånar ena månaden.
  Nästa månad ska man betala tillbaka.

 470. Det är höga avgifter.

 471. Och det är ofta små belopp det
  handlar om. Kanske 3 000-4 000.

 472. Det gör att den effektiva räntan
  blir hög på de här lånen.

 473. Flera hundra procent
  är inte ovanligt.

 474. Kan till och med vara upp till
  1 000 procent-

 475. -i effektiv ränta på de här lånen.

 476. Vad man ska tänka på
  om man står en månad-

 477. -och har inga pengar-

 478. -och funderar på
  om man ska låna 3 000 kronor är:

 479. Vad är det som säger
  att jag nästa månad-

 480. -har 3 600 kronor?

 481. För det ligger en avgift
  som jag ska betala.

 482. Det kan vara bra att fundera över
  om man ska ta ett sånt lån.

 483. Sen har vi det som kallas för
  seniorlån.

 484. De allra flesta kreditgivare använder
  sig av nån form av seniorlån.

 485. Man ska ha uppnått en viss ålder
  för att få de lånen.

 486. En del säger 58, en del 60.
  Det är lite olika.

 487. Men gemensamt för de här lånen-

 488. -är att har man en obelånad-

 489. -eller en lågt belånad fastighet
  eller bostadsrätt-

 490. -kan man få låna
  med fastigheten som säkerhet.

 491. Och man behöver inte betala
  löpande räntor och amorteringar.

 492. Utan det gör man
  när lånet förfaller till betalning.

 493. Det finns väl en del fördelar
  med ett sånt lån.

 494. Till exempel att man har möjlighet
  att upprätthålla den levnadsstandard-

 495. -som man hade
  innan man blev pensionär.

 496. Man kanske kan förverkliga drömmar.

 497. Om man får lite mer pengar.

 498. Det som är negativt är att det är
  mycket dyrare än ett bostadslån.

 499. Sen kan det vara väldigt svårt att
  överblicka framtida konsekvenser.

 500. Hur ser det ut i mitt liv
  om några år?

 501. Har jag då möjlighet
  att bo kvar i det här-

 502. -som jag har tagit lånet för?

 503. Vi har listat flera såna här saker-

 504. -som man kan tänka på-

 505. -om man funderar på
  att ta ett sånt här lån.

 506. Jag går inte igenom allihop,
  men såna här saker som...

 507. När man tar ett lån över huvud taget
  ska man tänka på flera saker.

 508. Att man läser villkoren,
  jämför med andra lån.

 509. Vad är förmånligast?

 510. Och att man inte lånar för att
  spekulera i aktier och värdepapper.

 511. Vad händer om fastighetens värde
  sjunker när den är lånets säkerhet?

 512. Det är jättebra att känna till
  såna här saker.

 513. T.ex.
  hur bostadstillägget påverkas...

 514. ...av ett sånt här lån.

 515. Det finns en del saker.

 516. Om man beslutar sig för att ta
  ett sånt här lån-

 517. -hur vill man då ha lånet utbetalt?

 518. Vill man ha det som en klumpsumma
  eller varje månad?

 519. Som ni ser hittar ni i era pärmar-

 520. -många punkter som kan vara bra
  att fundera på-

 521. -om man tänker ta ett sånt här lån.

 522. Jag ska komma in på andra saker,
  som om man ärver skulder.

 523. Svar på den frågan är nej.
  Man ärver inga skulder.

 524. När en människa avlider
  uppkommer ett dödsbo.

 525. Dödsboet upplöses
  genom att man skiftar arvet.

 526. Men innan man skiftar
  måste man göra en bouppteckning-

 527. -för att se hur mycket skulder och
  tillgångar det finns i boet.

 528. Och så räknar man av skulderna
  mot tillgångarna.

 529. Det man ska tänka på, det är-

 530. -är det deklarerat?
  Eller ska det deklareras?

 531. Det kan vara så att det finns skatt
  att betala eller skatt att få.

 532. Så man ser tillgångar och skulder
  i boet.

 533. Det var saker runt det här.

 534. Jag tänker inte prata mer om det här.

 535. För det kommer nog nån föreläsare
  och pratar mer om detta sen.

 536. Sen är det det här
  att om man flyttar utomlands.

 537. Om jag har skulder och flyttar
  utomlands, slipper jag betala då?

 538. Förmodligen slipper jag inte det.

 539. För det är så här att Sverige har
  en överenskommelse-

 540. -med alla nordiska länder-

 541. -och alla länder inom EU-

 542. -att man ska hjälpas åt att driva in
  varandras statliga fordringar.

 543. Då handlar det
  framför allt om skatter.

 544. Det innebär att om jag har skulder-

 545. -och flyttar till Tyskland t.ex. kan
  Kronofogden i Sverige begära hjälp-

 546. -ifrån den indrivningsmyndighet
  som finns i det land där jag bor.

 547. Och har jag fastighet i Sverige-

 548. -är det ju inga problem
  att...utmäta den, t.ex.

 549. Om jag får pension från Sverige
  går den också att utmäta.

 550. Nu börjar vi närma oss
  slutet på våra pass.

 551. Då tänkte jag bara nämna lite grann-

 552. -om några hjälpmedel
  som ni kan hitta.

 553. Vi har som Annika pratade om tidigare
  vårt kundcenter.

 554. Dit kan ni alltid ringa-

 555. -om ni har frågor runt skulder
  och ekonomi.

 556. Ni behöver inte ha skulder eller
  finnas i Kronofogdens register-

 557. -för att ringa dit och ställa frågor.

 558. Sen har vi den här boken: "Budget och
  betala". Den finns nog i era pärmar.

 559. Den här är en sammanfattning
  runt budget och betala-

 560. -som Konsumentverket och Kronofogden
  har gjort tillsammans.

 561. Det finns mycket tips och råd
  i den här broschyren.

 562. Sen har vi vår hemsida
  som ser ut så här.

 563. Här kan man få tips och vägledning-

 564. -vad det gäller om man vill betala,
  om man vill få betalt-

 565. -och om man vill veta mer.

 566. Om man klickar in sig på
  "vill veta mer"-

 567. -kan man få mycket tips och råd-

 568. -om hur man kan hålla
  sin budget i balans.

 569. Det finns mycket på de här sidorna
  som ni kan gå in och titta på.

 570. Det är en jättefin och lättnavigerad
  webbsida som ni har.

 571. Men jag har en känsla av
  att om man har problem med skulder-

 572. -och behöver få hjälp, tror jag att
  man skulle vilja träffa nån hos er.

 573. Finns det möjligheter
  att träffa nån personligen?

 574. Ja, det finns det.
  Om man ringer och beställer tid.

 575. Då kan man få komma och prata
  med nån på Kronofogden.

 576. Man kan ringa till kundcenter
  och där boka en tid.

 577. Finns det bara i Stockholm
  eller över hela Sverige?

 578. Det finns över hela Sverige
  där vi har kontor.

 579. Det är jättefin service.
  Personliga möten är viktiga.

 580. Även om man använder dator vill man
  ibland träffa nån att prata med.

 581. Det kan man göra om man finns
  på de ställen där vi har kontor.

 582. Det var fint att höra. - Har nån
  frågor till Kronofogden? Två stycken.

 583. Har ni funderat på namnbyte? För att
  lyckas med det förebyggande arbetet?

 584. Det var en total överraskning för mig
  om det här förebyggande arbetet.

 585. Jag önskar att det spreds bättre.

 586. Men det ligger er i fatet
  att ni har "fogde" i firmanamnet.

 587. Eller också får vi försöka ta död på
  de där förutfattade meningarna.

 588. Tänk vilken bra budbärare
  du är för oss.

 589. Nu har du en känsla av
  vad vi står för.

 590. Om jag får brev från Kronofogden-

 591. -i vilket ett företag
  ställer krav på mig-

 592. -och jag tycker inte
  att kravet är befogat-

 593. -hur gör jag för att få rättelse?

 594. Vad du kommer att råka ut för då
  är att du får-

 595. -från verksamhetsområdet
  som heter betalningsförelägganden...

 596. De skickar ut en anmaning till dig.

 597. Det är det som kallas betalnings-
  föreläggande. Där har du chans-

 598. -att bestrida kravet
  och säga att det inte stämmer.

 599. Det är jätteangeläget-

 600. -om ni får det som vi kallar för
  "falska fakturor", att bestrida det.

 601. Det finns mycket att hämta
  på hemsidan, eller ring.

 602. Då får du vägledning.

 603. Kul att kursdeltagarna uppfattar er
  som jag gjorde-

 604. -första gången vi började samarbeta.

 605. Ni är mer en servicecentral för den
  som vill betala och ska ha betalt.

 606. Tack så hemskt mycket
  för att ni kom hit i dag.

 607. Textning: Jussi Walles
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ekonomi i balans på äldre dar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För de allra felsta som går i pension minskar inkomsterna. Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norman från Kronofogden talar om hur man skapar en balans mellan utgifter och inkomster. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndighetern.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Pensionärer, Privatekonomi
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Om tryggare ekonomi på äldre dar

Viveca Wallén Vrenning från Finansinspektionen talar om folkbildningsprojektet "Tryggare ekonomi på äldre dar" och dess bakgrund. Utbildningen är skräddarsydd för pensionärer och tar upp viktiga och aktuella ämnen. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Försäkringar

Vad är vikigt att tänka på när det gäller försäkringsskyddet när du blivit senior? Carita Lindborg från Konsumenternas Försäkringsbyrå berättar hur försäkringsskyddet förändras när du slutar arbeta. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyncigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Bank och finans

För att kunna diskutera sin privatekonomi behövs kunskap. Elisabeth Gustafsson från Konsumenternas Bank- och finansbyrå berättar om sparkonton, finansiell rådgivning, seniorlån och bankkort. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyncigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Utgifter på äldre dar

Ingela Pedersen från Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening berättar hur ekonomin förändras när man blir pensionär, och hur man själv kan planera och påverka att inkomster, utgifter och krediter går ihop. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Pensionsinkomster

Vi är pensionärer under en femtedel av livet. Kristina Kamp från Pensionsmyndigheten och Carina Blomberg från AMF talar om vad man kan göra för att få en högre pension. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Seniorekonomi

Vad är bra att känna till om skatter? Helena Jangel Stridh och Linda Holmgren från Skatteverket berättar om skatter för pensionärer och blivande pensionärer och för dem som funderar på att starta företag. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Kommunal konsumentvägledning

Hur får jag ut mest av de pengar jag har att handla varor och tjänster för? Måste jag köpa nytt när något går sönder, och vad ska jag göra för att slippa bli lurad? Maria Wiezell från Sveriges Konsumenter berättar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Tillgångar på äldre dar

Sparekonomen Claes Hemberg ger råd om hur man som äldre kan göra det bästa av sina tillgångar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Fondsparande

Vad är en fond? Hur kan man tänka när man ska välja en fond, och hur gör man när det är dags att sälja? Hanna Helgeson från Fondbolagens förening talar om smarta tips och oberoende verktyg för att jämföra fonder med varandra. Inspelat i februari 2014. Arranagör: Finaninspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Ekonomi i balans på äldre dar

För de allra felsta som går i pension minskar inkomsterna. Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norman från Kronofogden talar om hur man skapar en balans mellan utgifter och inkomster. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndighetern.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Internetbanken

Konsumenternas beteende och sättet att sköta bankärenden har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Vilka bankärenden kan man sköta via sin dator eller mobiltelefon? Daniel Wahlström från Danske Bank berättar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Familjens juridik

Vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo? Behöver jag skriva testamente och vad händer med tillgångarna när jag dör? Susanne Eliasson från SEB berättar om grundläggande regler i familjejuridik. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Ditt förakt, min vardag

Groningen, Nederländerna

23-åriga universitetsstudenten Ananda och hennes föräldrar bär davidsstjärnan för att visa solidaritet med den judiska befolkningen och som en protest mot den stigande antisemitismen i Nederländerna. Hela familjen är också hängivna anhängare av PVV, Frihetspartiet, ett högerpopulistiskt parti som leds av Geert Wilders. Hur upplevs det av medlemmar i det judiska samfundet?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Rosa Parks - ett rebelliskt liv

Den första december 1955 sätter sig Rosa Parks på bussen hem från jobbet. Varje buss har en del för vita passagerare, en för svarta och däremellan något slags ingenmansland. Parks sätter sig på en plats, men busschauffören ber henne att flytta bak till delen där svarta får sitta. Hon vägrar och polisen tillkallas och griper henne. Montgomerys befolkning startar en bojkott av bussbolaget. En söndag lyfter flera präster bojkotten i sina predikningar. Dagen efter är bussarna tomma. Robert Nilsson Mohammadi, Linda Lane, Gloria Ray Karlmark och Jeanne Theoharis berättar om Rosa Parks kamp för att alla ska vara lika inför lagen.

Fråga oss