Titta

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Om UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Dagens skola är utformad för ett helt annorlunda samhälle än vi lever i idag. Vi kan inte längre tro att vi någonsin är färdigutbildade. Samtidigt erbjuder digitala verktyg kreativa lösningar för de lärare och elever som har kompetensen som krävs för att använda dem. Det är några utgångspunkter för detta seminarium om framtidens lärande. Originaltitel: Framtidens lärande: Lärandets nya landskap. Inspelat 5 februari 2014. Moderator: Peter Becker. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Till första programmet

UR Samtiden - Lärandets nya landskap : Reflektioner om morgondagens lärandeDela
 1. Tack så mycket för alla jättebra
  och inspirerande framföranden.

 2. De ligger helt i linje med
  det vi tycker oss märka-

 3. -inom digitaliseringskommissionen
  som jag är medlem i.

 4. Vi försöker fundera ut och diskutera
  hur man kan utveckla-

 5. -digitaliseringen i skolundervisningen.

 6. Det som har framkommit
  i de här framförandena-

 7. -är sånt
  som jag själv har funderat över.

 8. Vi är på väg bort från skolbaserat
  lärande till lärandebaserade skolor.

 9. Jag tror att vi är på väg bort från
  provbaserade betygsbedömningar.

 10. Eller från betygsbaserad utbildning
  till nyfikenhetsbaserad innovation.

 11. Tidigare har det fokuserats
  mycket på individuella prestationer.

 12. Nya studenter på universitetet brukar
  försöka dölja vad de arbetar med.

 13. När jag försöker få dem att samarbeta
  så blir resultatet ett helt annat.

 14. Vi bör överge individuella prestationer-

 15. -till förmån för gemensamma,
  multikulturella samarbetssatsningar.

 16. Som svar till vår utbildningsminister
  vill jag säga:

 17. Jag vill se en skola som lämnar kontroll
  och disciplin i klassrummet bakom sig-

 18. -och satsar på rolig,
  engagerad undervisning.

 19. Nåt som slog mig
  under den senaste framförandet-

 20. -var att jag tror att vi har
  en problematisk generationsklyfta.

 21. I Sverige använder sig femtio procent
  av alla treåringar internet.

 22. I undersökningen
  "Svenskarna och internet" kunde vi se-

 23. -att en mycket stor andel ettåringar
  i Sverige använder datorer.

 24. Jag ser en risk här inför framtiden.

 25. Vi fokuserar mycket
  på skolor och barn-

 26. -och glömmer bort det livslånga
  lärandet som är så viktigt.

 27. Det här kommer kanske att resultera
  i klasskillnader i framtiden.

 28. En klyfta kan uppstå mellan dem
  som använder teknologin i lärandet-

 29. -och dem som inte klarar av det.

 30. Alla har pratat om hur människor
  i samma ålder tar till sig kunskap.

 31. Jag skulle vilja se ett mer
  generationsöverskridande lärande-

 32. -med utbyte mellan generationerna.

 33. Att föräldrar undervisar sina barn
  är inte det bästa alternativet.

 34. Ett utbyte mellan mor- och farföräldrar
  och barnbarn är en utmärkt möjlighet.

 35. Vi har behov av att lära oss nya saker
  även högre upp i åldrarna.

 36. Vi skulle tjäna på att se över alla
  generationers inlärningsprocess.

 37. Tack, Jan, för dina kommentarer.

 38. Rollerna förändras. Det är en aspekt.

 39. Bo Jansson, vad vill du tillägga?

 40. Vi har inte så mycket tid på oss.

 41. Jag skulle kunna kommentera
  skillnaderna mellan svenska skolor-

 42. -men de som känner mig
  och känner till Lärarnas Riksförbund-

 43. -vet redan att vi har en lösning på hur
  vi ska kunna jämna ut skillnaderna.

 44. Men jag skulle vilja ställa en fråga-

 45. -om risker.

 46. Det är en tudelad fråga.

 47. Jag riktar mig till Valerie.

 48. Finns det inte en risk
  för att politiker och skolbyråkrater-

 49. -bara lyssnar på en del av vad vi säger
  och glömmer vad som är viktigt-

 50. -för att i stället koncentrera sig på
  hur man bygger nya skolor?

 51. De vill stärka sin ståndpunkt
  och säger saker som:

 52. "Vi bygger nya skolor och nya klassrum
  för framtida lärande."

 53. Finns det inte en risk för att det vi
  verkligen pratar om tappas bort?

 54. Jag har arbetat som lärare i många år
  och har sett det här så många gånger.

 55. "Det här är vårt nya klassrum med
  alla datorer i ett och samma rum."

 56. Finns det inte en risk för
  att vi bygger skolor som väldigt snabbt-

 57. -kommer att uppfattas
  som mer omoderna än de gamla?

 58. Finns det inte även en risk
  för att vi vidgar klyftan-

 59. -mellan elever som får mycket stöd och
  hjälp från sina föräldrar...

 60. Jag riktar min fråga till Valerie
  och till alla er andra.

 61. Det här kan kopplas till skillnaderna
  mellan våra skolor som Jan nämnde.

 62. -Hur kan vi ändra på det?
  -Tack ska du ha, Bo.

 63. -Det finns mycket att fundera på här.
  -Jag trodde att vi skulle ställa frågor.

 64. -Varsågod, Elias.
  -Hej, jag heter Elias Giertz.

 65. Jag läser tredje året på YBC i Nacka
  som är en svensk gymnasieskola.

 66. Min kommentar är att lärande
  alltid har skett utanför skolan.

 67. Det har aldrig funnits en tid när
  lärande enbart skett i skolbyggnader.

 68. Den moderna teknologin
  och vårt globala samhälle-

 69. -gör att den sortens lärande
  har blivit ännu vanligare.

 70. Jag tror, precis som Valerie sa, att
  skolor måste vara uppbyggda så här-

 71. -för att eleverna ska kunna dra nytta av
  det som de lär sig utanför skolan.

 72. Att jag är här i dag
  har inget med mitt skolarbete att göra-

 73. -men jag får öva min engelska-

 74. -och jag får även
  öva på att prata inför folk.

 75. Jag tror att när skoldebatten
  handlar om nationella prov-

 76. -betyg, storleken på skolklasserna
  i låg-och mellanstadiet och läx-rut-

 77. -så glömmer man bort helheten
  och vad som faktiskt betyder nåt-

 78. -för mig som elev
  och för vårt framtida samhälle.

 79. Det är intressanta frågor, men det finns
  betydligt viktigare saker-

 80. -att ta upp och diskutera.

 81. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Reflektioner om morgondagens lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En panel ger sina kommentarer efter de tre inledande bilderna av framtidens skolor och lärande. I panelen Elias Giertz, gymnasist, Bo Jansson ordf. i Lärarnas riksförbund, och Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogik, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Skolornas förvandling

Dagens skolor är utformade för ett annat samhälle än det vi lever i idag, nämligen som en 1800-talsfabrik som ska utbilda alla på samma sätt efter en nationell standard. Detta hävdar Valerie Hannon, chef för den brittiska organisationen Innovation Unit. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärande

Framtidens lärande kan bygga på individanpassning, oberoende av tid och rum, omedelbar återkoppling, större gemenskaper än bara skolklasser och respekterade lärare. Det är den vision Mark West, som arbetar vid Unescos avdelning för mobilt lärande, målar upp. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Digitaliseringen av den svenska skolan

Den svenska skolan har en hög grad av digitalisering om man jämför med övriga Europa. Det säger Jan Hylén, expert i Digitaliseringskommissionen. Men det finns brister i den svenska skolan, bland annat olika förutsättningar i olika skolor, och många lärare saknar kunskap om de digitala verktygen. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om morgondagens lärande

En panel ger sina kommentarer efter de tre bilderna av framtidens skolor och lärande. I panelen Elias Giertz, gymnasist, Bo Jansson ordf. i Lärarnas riksförbund, och Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Mitt lärarrum på nätet

Nätet erbjuder ett generöst kollegialt lärande för lärare. Om detta vittnar Marie Andersson, lärare på Gotland. Hon berättar om gemenskapen hon möter i exempelvis en Facebook-grupp, och hur hon där kan ta del av andras erfarenheter, få litteratur- och lektionstips. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Utveckling och ledarskap på Årsta skola

Ska man jobba med IT i skolan bör man satsa på verksamhetsnära IT-lösningar som har pedagogisk förankring. Det säger Martin Claesson, när han berättar hur de arbetat med utvecklingen på Årsta skola, där han är intendent. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om ledarskap och lärande

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om nätgemenskaper för lärare och IT-utveckling på skolan. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Matz Nilsson, ordf. Sveriges skolledarförbund och Ove Jobring som forskar om nätbaserade mötesplatser och livslångt lärande. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

1 till 1 lyfter resultaten

Lågstadieläraren Britt-Marie Hagman berättar hur möjligheterna med "1 till 1", en dator till varje elev, har lett till bättre resultat med läs- och skrivutvecklingen hos hennes elever. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Omvänt klassrum, utvecklat lärande

Gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter visar och berättar om fördelarna och erfarenheterna av ett omvänt klassrum, flipped classroom. Hon visar också konkreta exempel på hur hon arbetar med feedback med hjälp av IT-verktyg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärmiljöer

Lärare måste anpassa undervisningen efter hur unga gör när de lär sig något. Det säger Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete. Svensk skola behöver sin egen forskning, där lärare tar makten över kunskapsutvecklingen i skolan, inte professorer som jag, säger Kroksmark. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om lärmiljöer

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om hur lärare använder digitala verktyg i undervisningen. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Eva-Lis Sirén, ordf. Lärarförbundet och Edward Jensinger, utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss