Titta

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Om UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Dagens skola är utformad för ett helt annorlunda samhälle än vi lever i idag. Vi kan inte längre tro att vi någonsin är färdigutbildade. Samtidigt erbjuder digitala verktyg kreativa lösningar för de lärare och elever som har kompetensen som krävs för att använda dem. Det är några utgångspunkter för detta seminarium om framtidens lärande. Originaltitel: Framtidens lärande: Lärandets nya landskap. Inspelat 5 februari 2014. Moderator: Peter Becker. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Till första programmet

UR Samtiden - Lärandets nya landskap : Mitt lärarrum på nätetDela
 1. Jag har förmånen att vara en liten
  del av ett lärarrum på nätet.

 2. Vi som hänger där kallar det
  "det utvidgade kollegiet".

 3. Vi som är där utmanar och utvecklar
  varandra i vår yrkesroll.

 4. Det är det jag ska prata om,
  och hur sociala medier hjälper oss-

 5. -att utveckla vår egen undervisning
  och därmed elevernas lärande.

 6. Jag hänger på Twitter och Facebook-

 7. -och jag kollar på föreläsningar
  online och tittar på Youtube.

 8. Det är väldigt mycket.

 9. Det jag ska fokusera på är
  Facebook-grupper.

 10. Här kanske man skulle prata om
  det digitaliserade.

 11. Om Ipadar, programmering och så där.

 12. Men jag tänker prata om det här med
  läsningen och läsutveckling.

 13. Det är aktuellt nu
  när det visar sig att våra elever-

 14. -har försämrad läsförståelse.

 15. Vi lärare vill gärna diskutera
  vår undervisning.

 16. Men tyvärr, jag gör inte det
  så mycket på skolan där jag är.

 17. Utan jag gör det när jag är i
  mitt "utvidgade kollegium".

 18. Och vi är väldigt, väldigt många.

 19. I de olika Facebook-grupperna
  är det mycket folk.

 20. Min grupp har över 12 000 lärare
  som diskuterar förmågor.

 21. Den gruppen har funnits i två år.

 22. "iPads i förskola och skola"
  har över 12 000.

 23. Men jag ska prata om
  "En läsande klass".

 24. Den är ganska ny, men redan nu är
  över 4 000 personer med i gruppen.

 25. "En läsande klass" har barnboks-
  författaren Martin Widmark startat.

 26. På Världsbokdagen
  kommer nåt att delas ut.

 27. Då får låg- och mellanstadieskolor
  material-

 28. -så vi lärare
  får jobba med läsutveckling.

 29. När larmrapporterna kom-

 30. -kände jag:
  "Marie, vad gör du i ditt klassrum?"

 31. "Hur jobbar du för att dina elever
  ska lära sig att ta sig an texter?"

 32. Jag fick rannsaka mig själv.

 33. I sociala medier kan man diskutera
  med andra sin undervisning.

 34. Så jag
  började leta mig runt på Twitter.

 35. Då hittade jag så småningom
  "En läsande klass".

 36. Diskussionerna i Facebook-gruppen,
  för det är faktiskt diskussioner-

 37. -även om vi aldrig pratar fysiskt med
  varandra. Vi skriver till varandra.

 38. Det synliggör mitt eget uppdrag
  och min undervisning.

 39. Vad jag gör och vad jag inte gör.

 40. Det innebär också
  att jag får tänka till.

 41. Vad gör jag bra
  och vad gör jag dåligt?

 42. Vi har då möjligheten i grupperna
  att hela tiden generöst dela med oss.

 43. Vi tänker, reflekterar, diskuterar -
  hela tiden tillsammans.

 44. Det är
  pedagogiska och didaktiska frågor-

 45. -utifrån skollag och
  våra styrdokument som står i fokus-

 46. -när vi diskuterar det här.

 47. Det är väldigt viktigt med reflexion.
  Det tycker jag i min egen vardag...

 48. Jag gör det på nätet, men inte
  så mycket ihop med mina kollegor.

 49. Kan inte jag reflektera över det jag
  gör tillsammans med mina elever-

 50. -ser jag inte vad jag håller på med.

 51. Det är ju det vi gör i våra grupper.

 52. Det är otrolig generositet hela tiden
  att dela med sig.

 53. Jag kan fråga saker jag undrar över-

 54. -eller berätta "så här har jag gjort"
  och få respons på det.

 55. Jag kan läsa vad andra skriver och
  se om de delar med sig av litteratur-

 56. -eller lektionstips
  eller vad som helst.

 57. Det är en styrka för mig.
  Jag bor på Gotland.

 58. Jag har inte så lätt
  att komma till Stockholm.

 59. Och på nätet
  är det lätt att få tag på saker.

 60. Jag kan sitta hemma och titta på
  föreläsningar fast jag är på Gotland.

 61. Genom att jag
  har möjlighet att göra det-

 62. -kunde jag genom "En läsande klass"
  se två föreläsningar på Skolforum.

 63. Det är lärare
  engagerade i "En läsande klass".

 64. De visar hur de jobbar med
  att utveckla elevernas läsförståelse.

 65. Det ger mig: "Okej,
  det kanske är det jag bör göra"-

 66. -"för att utveckla
  mina elevers kunskaper."

 67. Vi kunde också lyssna på
  en föreläsning med Barbro Westlund-

 68. -som gjort
  en avhandling kring läsförståelse.

 69. Den låg bara ute under en vecka.

 70. Hon hade nån föreläsning
  med läs- och skrivutvecklare-

 71. -där hon tar upp intressanta saker
  utifrån hennes avhandling.

 72. Det finns en otrolig kraft i
  lärarrummet på nätet-

 73. -som hela tiden ger mig saker,
  och i slutändan även eleverna.

 74. Det som jag har märkt på slutet
  är att...

 75. ...det vi gör på nätet,
  vi som diskuterar där-

 76. -är att ta tillbaka det till
  våra skolor.

 77. Lärarrummet på nätet utvecklar också
  den lokala skolenheten-

 78. -där jag står med mina elever
  i vardagen.

 79. Det har jag inte tänkt på så mycket
  förut, men så är det i den gruppen-

 80. -vilket har gjort att jag med
  mina kollegor på vår lilla skola-

 81. -sitter och diskuterar gemensamt-

 82. -hur vi ska lyfta våra elevers
  läs- och skrivundervisning.

 83. Vi får ett gemensamt tänk tack vare
  att jag talar med kollegor på nätet.

 84. Så i måndags var vi
  fem gotländska lärare som träffades-

 85. -för att vi hade träffats i
  Facebook-gruppen.

 86. Vi bestämde
  att träffas hemma hos mig.

 87. Det blir en diskussion mer allmänt
  på Gotland då eller var man nu är.

 88. Jag har pratat med tjejerna, och nu
  börjar de diskutera på sina skolor-

 89. -så det sprids ju hela tiden.

 90. Det blir ju
  en otrolig kraft i det här-

 91. -att det hela tiden sprids ned till
  de lokala skolenheterna.

 92. Sen har vi lärare
  ett uppdrag i våra styrdokument.

 93. När eleverna lämnar grundskolan ska
  de kunna använda moderna verktyg-

 94. -för att kommunicera, för kunskaps-
  inhämtning, för lärande och skapande.

 95. Om läraren inte använder olika
  moderna verktyg eller sociala medier-

 96. -då har vi väldigt svårt
  att undervisa i det också.

 97. Så som lärare är det viktigt
  att jag håller mig ajour.

 98. Sen kan inte jag allt.

 99. Men att jag vet det, så att säga.

 100. Sen har vi ett uppdrag som lärare
  att hela tiden...

 101. Lgr 11 säger att skolans verksamhet
  hela tiden måste utvecklas.

 102. Och vi har
  ett uppdrag att omvärldsbevaka.

 103. Det gör jag genom att hänga på nätet.

 104. Tillsammans, alla vi som är där ute,
  upptäcker vi mycket.

 105. Sen tycker jag också-

 106. -att det höjer kvaliteten på under-
  visningen på den lokala skolenheten-

 107. -när jag får prata med nån
  i Ystad, Haparanda eller London.

 108. Jag vet att en lärare jobbar i Dubai.
  Hon hänger också där.

 109. Det kanske också blir att vi får
  mer likvärdig skola, vad vet jag.

 110. Men vi måste hålla i gång dis-
  kussionerna och det kan jag på nätet.

 111. Och det är ständigt lärande
  och det är otroligt utvecklande.

 112. Jag skulle inte klara mig utan
  lärarrummet på nätet.

 113. I slutändan får mina elever nånting.

 114. Det är de som ska nå de mål och
  kunskapskrav som vi har i skolan.

 115. Tack, Marie Andersson.

 116. Textning: Helena Lindén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Mitt lärarrum på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nätet erbjuder ett generöst kollegialt lärande för lärare. Om detta vittnar Marie Andersson, lärare på Gotland. Hon berättar om gemenskapen hon möter i exempelvis en Facebook-grupp, och hur hon där kan ta del av andras erfarenheter, litteraturtips, lektionstips och frågor och svar. Tillsammans kan lärarna hjälpas åt med den nödvändiga omvärldsbevakningen. Gemenskapen på nätet sprids också som ringar på vattnet ut lokalt genom att man lär känna lärare som man kan träffa fysiskt i sin närmiljö, berättar Marie Andersson. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Kompetensutveckling, Lärare, Skolan, Skolpersonal, Sociala medier, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Skolornas förvandling

Dagens skolor är utformade för ett annat samhälle än det vi lever i idag, nämligen som en 1800-talsfabrik som ska utbilda alla på samma sätt efter en nationell standard. Detta hävdar Valerie Hannon, chef för den brittiska organisationen Innovation Unit. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärande

Framtidens lärande kan bygga på individanpassning, oberoende av tid och rum, omedelbar återkoppling, större gemenskaper än bara skolklasser och respekterade lärare. Det är den vision Mark West, som arbetar vid Unescos avdelning för mobilt lärande, målar upp. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Digitaliseringen av den svenska skolan

Den svenska skolan har en hög grad av digitalisering om man jämför med övriga Europa. Det säger Jan Hylén, expert i Digitaliseringskommissionen. Men det finns brister i den svenska skolan, bland annat olika förutsättningar i olika skolor, och många lärare saknar kunskap om de digitala verktygen. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om morgondagens lärande

En panel ger sina kommentarer efter de tre bilderna av framtidens skolor och lärande. I panelen Elias Giertz, gymnasist, Bo Jansson ordf. i Lärarnas riksförbund, och Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Mitt lärarrum på nätet

Nätet erbjuder ett generöst kollegialt lärande för lärare. Om detta vittnar Marie Andersson, lärare på Gotland. Hon berättar om gemenskapen hon möter i exempelvis en Facebook-grupp, och hur hon där kan ta del av andras erfarenheter, få litteratur- och lektionstips. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Utveckling och ledarskap på Årsta skola

Ska man jobba med IT i skolan bör man satsa på verksamhetsnära IT-lösningar som har pedagogisk förankring. Det säger Martin Claesson, när han berättar hur de arbetat med utvecklingen på Årsta skola, där han är intendent. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om ledarskap och lärande

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om nätgemenskaper för lärare och IT-utveckling på skolan. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Matz Nilsson, ordf. Sveriges skolledarförbund och Ove Jobring som forskar om nätbaserade mötesplatser och livslångt lärande. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

1 till 1 lyfter resultaten

Lågstadieläraren Britt-Marie Hagman berättar hur möjligheterna med "1 till 1", en dator till varje elev, har lett till bättre resultat med läs- och skrivutvecklingen hos hennes elever. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Omvänt klassrum, utvecklat lärande

Gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter visar och berättar om fördelarna och erfarenheterna av ett omvänt klassrum, flipped classroom. Hon visar också konkreta exempel på hur hon arbetar med feedback med hjälp av IT-verktyg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärmiljöer

Lärare måste anpassa undervisningen efter hur unga gör när de lär sig något. Det säger Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete. Svensk skola behöver sin egen forskning, där lärare tar makten över kunskapsutvecklingen i skolan, inte professorer som jag, säger Kroksmark. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om lärmiljöer

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om hur lärare använder digitala verktyg i undervisningen. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Eva-Lis Sirén, ordf. Lärarförbundet och Edward Jensinger, utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss