Titta

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Om UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Dagens skola är utformad för ett helt annorlunda samhälle än vi lever i idag. Vi kan inte längre tro att vi någonsin är färdigutbildade. Samtidigt erbjuder digitala verktyg kreativa lösningar för de lärare och elever som har kompetensen som krävs för att använda dem. Det är några utgångspunkter för detta seminarium om framtidens lärande. Originaltitel: Framtidens lärande: Lärandets nya landskap. Inspelat 5 februari 2014. Moderator: Peter Becker. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Till första programmet

UR Samtiden - Lärandets nya landskap : Reflektioner om ledarskap och lärandeDela
 1. Jag har en fråga till Marie.
  - Där var du.

 2. Jag undrar om era diskussionsgrupper
  på skolan.

 3. -Du får säga igen.
  -Era diskussionsgrupper...

 4. Att ta konceptet från sociala medier
  och applicera på skolan.

 5. Att diskutera lärande.

 6. Är det nånting som är
  en del av er arbetstid?

 7. Att jag lägger arbetstid
  på sociala medier?

 8. Och att diskutera
  med andra lärare.

 9. Jag gör det frivilligt.
  Ingen säger till mig att göra det.

 10. Det är mitt eget intresse.

 11. Jag vill utvecklas och hålla mig
  ajour med forskning och annat.

 12. Det är därför jag är där.
  Jag gör det när jag är hemma.

 13. Sen kan jag när jag är på skolan
  kontakta mina kolleger på nätet-

 14. -om jag eller eleverna har frågor. Då
  twittrar jag ut det.

 15. Vi brukar få svar fort.
  Eleverna kan också fråga.

 16. Skulle det vara bra om det
  var en del av din arbetstid?

 17. Att du fick tid till den sortens
  utveckling och diskussion.

 18. Självklart, men jag använder
  min förtroendetid till det.

 19. Det är diskussionen och
  kommunikationen som är viktig.

 20. Nu finns digitala möjligheter
  att ha dem.

 21. Tack för det, båda två.

 22. Agnes?

 23. Jag vill först tacka
  för bra föreläsningar.

 24. Ni som hört mig vet att jag gillar
  att använda Facebook i skolan.

 25. Inte för att kolla mitt feed
  utan för att hitta svar-

 26. -precis som Marie sa.

 27. Det är för att hitta kunskap
  och diskutera med lärare.

 28. Som elev kan jag gå in
  och diskutera matte och svenska.

 29. Man bör uppmuntra det-

 30. -i stället för att korta ner
  användandet av Facebook i skolan.

 31. Man kan använda sig mycket
  av sociala medier.

 32. Jag tänkte också
  på det Martin sa.

 33. Jag tycker att lärare
  ska bli mer engagerade i-

 34. -hur deras it funkar.
  Vi har mycket it i skolan.

 35. Men få lärare
  vet hur man använder den.

 36. För att jag ska bli engagerad
  krävs en duktig lärare-

 37. -som man vill lyssna på,
  för då tar man inte upp mobilen.

 38. Om läraren kan sin dator
  blir lektionen mer engagerande.

 39. Då blir även gruppen elever
  mer engagerad.

 40. Det är nåt att fokusera mer på.

 41. Tack. Det var mer
  en kommentar än en fråga.

 42. Mats Nilsson, Skolledarna.

 43. Tack för det.
  Jag fortsätter med en kommentar.

 44. Tack, Marie och Martin,
  för två bra inspel.

 45. Marie arbetar redan
  i en nyutvecklad, digital värld-

 46. -med sin lärarkompetens. Det är
  fantastiskt. Så ska det vara.

 47. Martin beskriver ledarskapet
  och hur man kan arbeta med det.

 48. Så ska det vara. Men Jan Hällén
  visar att det inte är så fullt ut.

 49. Sveriges skolledarförbund sitter
  i den lagstiftande församlingen.

 50. Flera av åhörarna är lagstiftare.

 51. Vi driver starkt en tanke-

 52. -om att Sverige måste få till
  en nationell, digital strategi.

 53. En strategi för skolan som handlar om
  likvärdighet för eleven.

 54. Du ska överallt ha tillgång
  till det digitala lärverktyget-

 55. -i infrastruktur
  och möjlighet till utövande.

 56. Det andra är lagstiftningen att
  använda det digitala verktyget.

 57. Hur mycket kan lärare och elever
  arbeta i öppenhet i dag-

 58. -när vår lagstiftning hindrar dem?

 59. Vi måste prata om sånt
  vad gäller digital strategi.

 60. Tredje området gäller kunskaps-
  bildning och kompetensutveckling.

 61. Hur säkerställs att lärare och ledare
  får kompetensutveckling-

 62. -i den digitala strategin?

 63. Vi har läroplanen och skollagen.
  Det räcker inte.

 64. Vi behöver betona vad vi menar
  med digitalt lärverktyg.

 65. Det handlar om lärarutbildningen.

 66. Jag håller med Bo Jansson
  från Lärarnas riksförbund.

 67. Lärarna har stort behov
  av att utveckla sina kompetenser-

 68. -för att kunna arbeta
  med det digitala verktyget.

 69. Ansvaret ligger
  på lärarutbildningen.

 70. Och den digitala strategin
  måste utgå från lärarens behov-

 71. -pedagogens behov.
  Jag vill säga en sista sak.

 72. Elias är en elev
  som sa nåt väldigt klokt.

 73. "Skolan är inte så intressant.
  Jag lär mig utanför skolan."

 74. Skolan måste bli intressant
  och locka till lärandet.

 75. Skolan på artonhundratalet
  var nödvändig-

 76. -för de som hade möjlighet
  att utbilda sig.

 77. Om skolan inte återtar mandatet
  i att vara intressant-

 78. -och attrahera ungdomar
  att utveckla lärandet-

 79. -då blir det en skola
  som inte heller är i tiden.

 80. Tack, Mats.
  Det var ett helt reformprogram.

 81. -Fokus låg på en strategi.
  -En digital strategi.

 82. Tack för den.

 83. Ove har studerat
  nätbaserat lärande länge.

 84. Din kommentar?

 85. Jag tror att flera talare har berört
  tydliga konsekvenser-

 86. -av att vi använder it
  i undervisning och i vardagen.

 87. Det första som nämnts
  är gränsupplösningen-

 88. -vad gäller det fysiska rummet
  och tiden.

 89. Jag fördjupar inte, men det har
  nämnts, learning everywhere.

 90. Det har betydelse för hur
  undervisningen bedrivs och formas.

 91. Ett enkelt exempel: Om föreläsningen
  ligger på Youtube-

 92. -varför ska då studenten
  komma till undervisningssalen?

 93. Det får alltså konsekvenser.
  Jag funderar kring det.

 94. Var är du, Martin? Där. Du säger att
  klassrummet är begränsande.

 95. Jag tror
  att om användandet av it ökar-

 96. -så vidgar man ändå klassrummet.
  T.ex. med flipped classroom.

 97. Du får gärna kommentera mer.

 98. Jag tror att det undergrävs över tid.
  Berätta gärna vad du tror.

 99. Vi får en ökad individualisering.
  Personalization kallade Mark det.

 100. Om alla får tillgång
  till samma information samtidigt-

 101. -kring ett specifikt ämne
  så får vi så kallade medberättare.

 102. Problemet i sammanhanget är
  att vi får en komplex situation-

 103. -med många medberättare.

 104. Hur hanterar vi den komplexiteten?

 105. Ett sätt är genom ett
  personal learning environment.

 106. Då arbetar vi med elevers och
  studenters personliga lärmiljöer.

 107. Det begreppet kommer
  att bli mer centralt i framtiden.

 108. Det tredje är det goda exempel
  som Marie visade upp.

 109. Det finns flera exempel
  på learning communities-

 110. -communities of practice,
  där man är bärare av ny kunskap.

 111. "Jag har lärt mig av att vara med
  i den här diskussionsgruppen."

 112. Det vittnade Marie om.

 113. Nästa steg blir normativt:
  "Vad bra att ni lär er i gruppen."

 114. "Hur kan det användas
  mer formellt"-

 115. -"i en fortbildningssituation?"

 116. Det finns många på Linkedin
  som kallar sig experter-

 117. -på att starta communities
  för specifika yrkesgrupper.

 118. Men vad som följer av det,
  och det kommer att hända-

 119. -är att nån säger
  till oss på universitetet:

 120. "Vi har läst OER."

 121. Mark visade att det
  främst var högutbildade-

 122. -som klarade av mooc-kurserna.
  Det var mycket intressant.

 123. Men de kommer att komma till oss,
  till skolan och lärarutbildningen.

 124. Så säger de: "Jag har lärt mig
  nånting och vill ha det på pränt."

 125. "Hur skriver jag det i cv:n?
  Jag har diskuterat på Facebook"-

 126. -"och jag har blivit klokare."
  Hur gör vi detta?

 127. Mark var inne på att man
  följer en persons utveckling.

 128. Vi har inget svar på frågan.
  Marie pratade om att få kraft.

 129. Du växte,
  och det var en form av feedback.

 130. Du fick med dig kunskap
  till skolan-

 131. -och utvecklade utbildningen där.

 132. Men har du tänkt på
  hur du ska få dokumenterat-

 133. -att du blivit klokare
  genom fortbildningen på Facebook?

 134. -Det har jag inte tänkt på.
  -Marie, som fick sista frågan.

 135. Sen tar vi en koppling
  tillbaka till Martin.

 136. Jag har inte tänkt på
  att ha det på pränt.

 137. Jag lär mig lika mycket
  som nån annanstans.

 138. Men självklart så får jag kunskap
  som jag borde få skriva i mitt cv.

 139. Men det har jag inte tänkt på.
  Det är intressant.

 140. En viktig fråga. - Martin?

 141. -Vill du säga nånting?
  -Jag missade lite vad du sa.

 142. Jag menar att mycket som vi gör
  i skolan fortfarande är bundet-

 143. -av vissa idéer om det fysiska rummet
  och en begränsad tid-

 144. -som inte behövs.

 145. Exakt vad det innebär i klass- rummet
  eller för undervisningen-

 146. -det tror jag att pedagogerna
  kan svara bättre på.

 147. Vi konstaterar att det finns
  massor av viktiga frågor.

 148. -om hur framtidens kunskap,
  fortbildning-

 149. -och utveckling av lärarkåren
  kommer att kunna ske.

 150. Men till exempel Oves frågor
  om hur man formaliserar det-

 151. -är frågor som man måste tackla.
  Vi är bara i början.

 152. Och i Mats reformprogram
  ingår naturligtvis-

 153. -uppdrag till Skolverket att studera
  det som sker på fältet.

 154. Gemensamt med praktikfältet
  ska man hitta formerna-

 155. -för hur det växer fram därute.

 156. Med det vill jag tacka panelen
  och Martin och Marie-

 157. -för den här inblicken-

 158. -i kunskapsbildningen och kompetens-
  och ledarskapsfrågorna.

 159. Tack, allihop.

 160. Textning: Katarina Pellijeff
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Reflektioner om ledarskap och lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om nätgemenskaper för lärare och IT-utveckling på skolan. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Matz Nilsson, ordf. Sveriges skolledarförbund och Ove Jobring som forskar om nätbaserade mötesplatser och livslångt lärande vid Göteborgs universitet. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Sociala medier, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lärandets nya landskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Skolornas förvandling

Dagens skolor är utformade för ett annat samhälle än det vi lever i idag, nämligen som en 1800-talsfabrik som ska utbilda alla på samma sätt efter en nationell standard. Detta hävdar Valerie Hannon, chef för den brittiska organisationen Innovation Unit. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärande

Framtidens lärande kan bygga på individanpassning, oberoende av tid och rum, omedelbar återkoppling, större gemenskaper än bara skolklasser och respekterade lärare. Det är den vision Mark West, som arbetar vid Unescos avdelning för mobilt lärande, målar upp. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Digitaliseringen av den svenska skolan

Den svenska skolan har en hög grad av digitalisering om man jämför med övriga Europa. Det säger Jan Hylén, expert i Digitaliseringskommissionen. Men det finns brister i den svenska skolan, bland annat olika förutsättningar i olika skolor, och många lärare saknar kunskap om de digitala verktygen. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om morgondagens lärande

En panel ger sina kommentarer efter de tre bilderna av framtidens skolor och lärande. I panelen Elias Giertz, gymnasist, Bo Jansson ordf. i Lärarnas riksförbund, och Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Mitt lärarrum på nätet

Nätet erbjuder ett generöst kollegialt lärande för lärare. Om detta vittnar Marie Andersson, lärare på Gotland. Hon berättar om gemenskapen hon möter i exempelvis en Facebook-grupp, och hur hon där kan ta del av andras erfarenheter, få litteratur- och lektionstips. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Utveckling och ledarskap på Årsta skola

Ska man jobba med IT i skolan bör man satsa på verksamhetsnära IT-lösningar som har pedagogisk förankring. Det säger Martin Claesson, när han berättar hur de arbetat med utvecklingen på Årsta skola, där han är intendent. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om ledarskap och lärande

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om nätgemenskaper för lärare och IT-utveckling på skolan. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Matz Nilsson, ordf. Sveriges skolledarförbund och Ove Jobring som forskar om nätbaserade mötesplatser och livslångt lärande. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

1 till 1 lyfter resultaten

Lågstadieläraren Britt-Marie Hagman berättar hur möjligheterna med "1 till 1", en dator till varje elev, har lett till bättre resultat med läs- och skrivutvecklingen hos hennes elever. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Omvänt klassrum, utvecklat lärande

Gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter visar och berättar om fördelarna och erfarenheterna av ett omvänt klassrum, flipped classroom. Hon visar också konkreta exempel på hur hon arbetar med feedback med hjälp av IT-verktyg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Framtidens globala lärmiljöer

Lärare måste anpassa undervisningen efter hur unga gör när de lär sig något. Det säger Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete. Svensk skola behöver sin egen forskning, där lärare tar makten över kunskapsutvecklingen i skolan, inte professorer som jag, säger Kroksmark. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lärandets nya landskap

Reflektioner om lärmiljöer

En panel ger sina kommentarer efter presentationerna om hur lärare använder digitala verktyg i undervisningen. Med Agnes Stenqvist och Arvid Lindmark, gymnasister, Eva-Lis Sirén, ordf. Lärarförbundet och Edward Jensinger, utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Inspelat 5 februari 2014. Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Språk och integration

Arkan Asaad berättar om sin familjs resa, om värdet och vikten av ett eget språk och om språkets betydelse när det gäller integration. Hans berättelse tar sin början i norra Irak och slutar i hans eget liv i Sverige idag, där han arbetar som författare och föreläsare. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss