Titta

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Om UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Finansinspektionen (FI), Pensionsmyndigheten och Sveriges fem största pensionärsorganisationer vill stärka äldres kunskap om privatekonomi. "Tryggare ekonomi på äldre dar" tar upp frågor som budget, betala, spara, seniorlån, bank på internet, skatter, konsumenträtt och familjejuridik. Genom elva olika föreläsningar informeras vi om hur vi som pensionärer eller blivande pensionärer bör tänka när det gäller ekonomiska frågor. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar : Familjens juridikDela
 1. Vi ska ge oss in
  i familjejuridikens värld.

 2. Jag kommer att prata om
  att vara gift eller sambo.

 3. Vad är skillnaden? Vilka regler
  gäller i de olika sammanhangen?

 4. Vi kommer att göra olika bodelningar
  vid skilsmässa och vid dödsfall.

 5. Det blir lite om testamenten och
  hur man ska tänka när man är äldre.

 6. Så det blir lite arv,
  lite testamente, lite skilsmässor...

 7. Det som livet har att erbjuda,
  kan man väl säga.

 8. Men jag tänkte börja med det här
  att vara gift och att vara sambo.

 9. De olika samlevnadsformerna.
  Särbo är ju också vanligt i dag.

 10. Då gäller det att känna till vad
  de olika samlevnadsformerna innebär.

 11. 1988 fick vi nya regler som gäller
  makar med gemensamma barn.

 12. Innan det var det inte givet att den
  efterlevande maken skulle ärva allt.

 13. Men då kom regler som sa att makar
  med gemensamma barn fick "ärva".

 14. Det blev en särskild arvsrätt för
  den efterlevande maken eller makan.

 15. Och de gemensamma barnen fick vänta
  tills den andre maken också avlidit.

 16. Så det var de nya reglerna
  om att vara gift.

 17. När man gifter sig tackar man ja
  till ett helt regelsystem.

 18. De stora delarna är giftorätt...
  Vi ska gå igenom vad det är.

 19. Man har en underhållsskyldighet.
  Man ska leva på samma levnadsnivå.

 20. Skulle den ena bli sjuk
  är man skyldig att se till-

 21. -att den kan leva
  på samma nivå som tidigare.

 22. Och så har man ofta arvsrätt också
  när man är gift.

 23. Sen har vi samboreglerna.
  Det är en viss typ av "giftorätt".

 24. Men att vara sambo
  är ett mycket lösare levnadssätt.

 25. Man ramlar in i ett samboskap.
  Det är inte lika definitivt.

 26. Man går inte och gifter sig,
  utan det kan smyga sig på.

 27. Till slut är man sambo.
  Det finns liksom en övergång.

 28. Det är inte många som känner till att
  skyddet är mindre än när man är gift.

 29. Och det är viktigt att ha koll på.

 30. Det man faktiskt äger tillsammans...

 31. Det är gemensam bostad
  som anskaffats för gemensamt behov-

 32. -och bohaget.
  Det är samboegendom.

 33. Allt annat är inte samboegendom.

 34. Sen finns det andra saker,
  och det kommer vi tillbaka till.

 35. Så att vara gift är "AB Familjen".
  Där finns det bra regelsystem.

 36. Det andra är mer två personer
  som vill dela på kärlek och pengar-

 37. -och man tycker att det är
  ett bra sätt att vara sambor.

 38. Som särbor har man inga skyldigheter
  eller rättigheter mot varandra.

 39. När man införde det här med att makar
  fick en arvsrätt efter varandra-

 40. -så måste man inrätta
  begreppet "särkullbarn".

 41. Barn som inte är gemensamma.
  Det är så kallade särkullbarn.

 42. De har en speciell ställning här.

 43. De är bara barn
  till den ena i äktenskapet.

 44. De har alltid rätt att få ut sitt arv
  vid förälderns bortgång.

 45. Vi kommer att gå igenom
  mycket grundregler och huvudregler.

 46. Hur man ska fundera
  och vad skillnaden är.

 47. Och det här är det grundläggande.
  Skillnaden i olika samlevnadsformer.

 48. Om vi börjar med äktenskapet...

 49. Vad är då giftorätt för nånting?
  När man gifter sig är det så här:

 50. Det man äger innan och
  det man skaffar efter giftermålet...

 51. Det äger ju jag. Man
  har inte samäganderätt till saker.

 52. Men man har en rätt
  att vid en skilsmässa-

 53. -eller vid den ena makens död
  eller en bodelning...

 54. Då har man rätt till en hälften-
  delning av allt giftorättsgods.

 55. Minus skulderna,
  så det är nettotillgångarna.

 56. Man är alltså inte samägare av saker.
  Det är först när man ska dela på det.

 57. Det är egentligen när man skiljer sig
  eller någon avlider-

 58. -eller om man inom äktenskapet
  gör en bodelning.

 59. Sen kan det finnas andra sorter.
  Giftorätt är huvudregeln.

 60. Man kan ha enskild egendom också
  inom ett äktenskap.

 61. Då kan man reglera det
  via ett äktenskapsförord-

 62. -att viss egendom ska vara enskild.

 63. Och sen finns det nåt som heter
  särskild eller personlig egendom.

 64. Så det kan finnas tre sorters egendom
  inom ett äktenskap.

 65. Hur gör man då?
  Hur blir egendom enskild?

 66. Som jag sa måste man skriva
  ett äktenskapsförord.

 67. Ett skriftligt avtal mellan makarna.

 68. Antingen ser man till
  att allt man äger och har-

 69. -ska vara enskild egendom.

 70. Eller så ska vissa tillgångsslag
  vara enskild egendom.

 71. Antingen allt man äger,
  eller partiella delar av egendomen.

 72. Det gör man skriftligt i ett avtal-

 73. -som ska inregistreras till
  Skatteverket för att vara giltigt.

 74. Tidigare var det tingsrätten.

 75. Om man har gamla äktenskapsförord
  måste man se vad det står i dem.

 76. De är en färskvara.
  Är det så här vi vill ha det nu?

 77. Det kanske passade för några år sen,
  men inte i dag.

 78. Så har man gamla äktenskapsförord
  ska man se över dem.

 79. Ska man skriva nytt äktenskapsförord
  måste man upphäva det gamla.

 80. Man ska inte bara riva det,
  för det ska vara registrerat.

 81. Så det gäller att följa formkraven.

 82. Man kan också få enskild egendom
  via ett gåvobrev.

 83. Eller om nån
  har testamenterat nånting till mig.

 84. Det kan också finnas försäkringar.

 85. Då får man enskild egendom via
  ett s.k. förmånstagarförordnande.

 86. Så det kan bli på olika sätt:

 87. Äktenskapsförord, gåvobrev,
  testamente eller via en försäkring.

 88. Det är på de sätten
  det kan bli enskild egendom.

 89. Sen kan det vara så att...
  Vi kommer till det sen.

 90. Om man skulle sälja den här...
  Säg att man har fått en villa.

 91. Man säljer villan
  och köper konst eller en båt.

 92. Då blir det också enskild egendom.

 93. Då ska man vara väldigt noga
  med att dokumentera det.

 94. Man måste kunna följa
  vart pengarna har tagit vägen.

 95. Man kanske byter den här
  enskilda egendomen många gånger.

 96. Sen när det blir skilsmässa
  eller bodelning-

 97. -vet man inte varifrån
  pengarna kommer.

 98. Du fick en villa,
  men nu har det blivit en båt.

 99. Då gäller det att ha kvitton.
  Man kanske har ett separat konto-

 100. -där man låter pengarna gå in
  när man säljer enskild egendom.

 101. Man ska inte blanda ihop
  enskild egendom och giftorättsgods.

 102. Se till att man kan följa pengarna.

 103. Det kan finnas avtal eller annat
  som gör att man kan följa gåvan-

 104. -eller det man fått
  som enskild egendom under åren.

 105. Annars blir det lätt fel.

 106. Det kan bli så sammanblandat att
  det upplöses och blir giftorättsgods.

 107. Så om man vill hålla det separat
  ska man göra det.

 108. Om man har fått nånting
  i enskild egendom...

 109. Avkastningen på den, t.ex.
  uthyrningsinkomsten på en fastighet-

 110. -bankränta
  eller utdelning på aktier...

 111. Står det inget i gåvobrevet
  så är avkastningen giftorättsgods.

 112. Så om man vill att även avkastningen
  ska vara enskild egendom-

 113. -måste man skriva det i gåvobrevet.
  Annars blir det giftorättsgods.

 114. Det finns inget annat sätt att göra
  egendom enskild än på de här sätten.

 115. Äktenskapsförord är alltså
  ett avtal mellan makarna.

 116. Det är skriftligt
  och registreras hos Skatteverket.

 117. Vill man ändra innehållet-

 118. -måste man göra
  ett nytt äktenskapsförord.

 119. Och som sagt,
  äktenskapsförordet är en färskvara.

 120. När man går in i ett äktenskap kanske
  man vill ha mer enskild egendom.

 121. Men har man levt tillsammans i 30 år-

 122. -vill man kanske att allt
  ska delas mellan makarna.

 123. Och då är det vettigt
  att man ser över det då och då.

 124. Om äktenskapsförordet
  blir väldigt ojämlikt eller oskäligt-

 125. -så kan man jämka äktenskapsförord.

 126. Men alla såna här jämkningsregler
  används oftast...

 127. I de flesta fall är man försiktig
  med att jämka såna här avtal.

 128. Det ska vara väldigt speciella
  situationer för att det ska inträffa.

 129. När kan man upprätta
  ett äktenskapsförord?

 130. Det kan man göra
  även innan man ingår äktenskap.

 131. Det är klart att man kan göra det
  också när man har gift sig.

 132. Men man kanske inte får igenom allt
  den dagen man har gift sig.

 133. Det är kanske bäst att skriva avtal
  redan innan man gifter sig.

 134. Gör man det efter vigseldagen
  och lämnar in det inom 30 dagar-

 135. -kan man få det retroaktivt från
  första dagen då äktenskapet inleddes.

 136. Men det bästa är att skriva det
  innan man gifter sig-

 137. -om man nu vill uppnå nåt
  med äktenskapsförordet.

 138. Det här gick vi igenom tidigare:

 139. Enskild egendom
  utan äktenskapsförord.

 140. Det här med gåvobrevet.

 141. Det är väldigt vanligt
  att föräldrar skriver gåvobrev-

 142. -och testamenten
  med de här villkoren.

 143. Det kan vara väldigt bra
  att dokumentera gåvobrev.

 144. Att en gåva är en gåva
  och inte ett lån.

 145. Då slipper man den diskussionen
  i framtiden-

 146. -vid ett arv.

 147. Ju mer man skriver
  och ju tydligare man är-

 148. -desto bättre är det.

 149. Det är också vettigt att skriva-

 150. -att avkastningen
  också ska vara enskild egendom.

 151. Det kan ju vara stora summor.

 152. Det är inte bara tillgångsslaget
  som representerar ett stort värde.

 153. Sen pratade jag om det här
  med förmånstagarförordnande.

 154. Det är ganska vanligt att man-

 155. -till make eller barn och barnbarn
  tecknar en försäkring.

 156. Kapitalförsäkringar har ni säkert
  hört talas om. Det är ett sparmoment.

 157. Man kan styra över pengarna
  till nån annan vid dödsfall-

 158. -eller även när man lever.

 159. Den som ska ha pengarna
  kallas förmånstagare.

 160. Förmånstagarförordnandet
  är själva villkoren.

 161. Har man en försäkring
  kan man inte i testamentet skriva-

 162. -att egendomen ska vara enskild.

 163. Då får man kontakta
  försäkringsbolaget.

 164. De skriver in i sitt avtal
  att det ska vara enskild egendom.

 165. Så formalian är viktig.
  Man skriver det inte i testamentet-

 166. -utan det är försäkringsbolaget
  som skriver in villkoret.

 167. Sen kommer vi till det här
  med särskild eller personlig egendom.

 168. Det är sånt som
  kanske inte så många känner till.

 169. Vi pratade om olika
  egendomssorter i ett äktenskap.

 170. "Särskild egendom" låter konstigt,
  men det är pensioner...

 171. Det som finns i det orangea kuvertet
  är en särskild egendom.

 172. Och även tjänstepensionen
  som många har via arbetsgivaren.

 173. Det är också särskild egendom.
  Den är ju ganska personlig.

 174. Utbetalda löner och pensioner
  är inte särskild egendom.

 175. Men själva rättigheten,
  det som ingår i framtiden-

 176. -det betraktas som särskild egendom.

 177. Sen kan man ha fått saker på villkor
  att man har s.k. fri förfoganderätt.

 178. Då är den rättigheten
  också en typ av särskild egendom.

 179. Det kan vara...

 180. Vi pratade till exempel
  om tjänstepensionen.

 181. Det är ett undantag. Det kan vara så
  att man är fåmansföretagare.

 182. En tjänstepension är ju oftast
  ett kollektivavtalat åtagande.

 183. Det är arbetsgivaren
  som äger försäkringen.

 184. Men i vissa lösningar har man inte
  pensionsrätt i sin anställning.

 185. Eller så är man fåmansföretagare-

 186. -och kan styra över
  sina egna inbetalningar i bolaget.

 187. Då kanske man betalar in mer
  än vad ett kollektivavtal är.

 188. Då är inte hela inbetalningen
  särskild egendom, utan delar av den.

 189. Vi återkommer till det
  när vi pratar om bodelning.

 190. Men kollektivavtalade
  tjänstepensioner är särskild egendom.

 191. Sen kan det vara...

 192. Om man är författare eller konstnär
  och har skrivit böcker...

 193. Manuskriptet i byrålådan
  som man inte har lämnat ifrån sig...

 194. Det är särskild egendom.

 195. Men så fort man har lämnat in det
  till publikation-

 196. -faller det ur från särskild egendom.

 197. Sånt som inte har publicerats eller
  konst som aldrig visats offentligt-

 198. -är särskild egendom.

 199. Det är sånt man inte
  behöver ta med i en bodelning.

 200. Det finns vissa såna egendomsslag
  som ska hållas utanför.

 201. Det är samma sak
  med personlig egendom.

 202. Kläder och smycken och sånt.

 203. Hur stora värden man kan behålla
  själv och inte ta med i en bodelning-

 204. -beror på vilken ekonomi makarna har.

 205. Det kan vara ett smycke
  som är så värdefullt-

 206. -att man ändå inte kan ha det
  som personlig egendom.

 207. Men det är bra att känna till att det
  också är en av egendomssorterna.

 208. Sen finns det också en del egendom
  som kan hållas utanför-

 209. -om det inträffar ett dödsfall.

 210. Den efterlevande kan hålla
  privata pensionsförsäkringar-

 211. -och IPS,
  individuellt pensionssparande.

 212. Det kan hållas utanför vid bodelning.
  Men det gäller vid dödsfall.

 213. Så det finns lite olika regler där.

 214. Men det är bra att känna till.
  Det är inte många som tänker på det.

 215. Man känner till giftorättsgods
  och enskild egendom. De är vanligast.

 216. Vi kommer tillbaka till giftorätt.
  Det är ingen äganderätt.

 217. Det är en rätt till hälftendelning-

 218. -av makarnas giftorättsgods
  när man upplöser äktenskapet.

 219. Antingen genom att man skiljer sig
  eller vid ett dödsfall.

 220. Det är ju då man gör bodelning.
  Eller så gör man det frivilligt.

 221. Men det är då
  om man upplöser äktenskapet.

 222. Och det är nettot som delas.

 223. Vi ska göra några bodelningar
  så att ni förstår.

 224. Men det är alltså nettot,
  tillgångar minus skulder-

 225. -som man delar i två delar.

 226. Det här har ni hört: man ska inte
  kunna gifta och skilja sig rik.

 227. Gifta sig rik kan man göra, men
  inte skilja sig inom för kort tid.

 228. "Kortare äktenskap" är fem år.

 229. Om man skulle skilja sig
  efter ett eller två år-

 230. -är det en tjugondel per år.
  Det är en nertrappning.

 231. Man tar inte in all egendom
  i bodelningen-

 232. -utan man har en avtrappningsregel.

 233. Det finns jämkningsmöjligheter när
  det gäller giftorätt vid skilsmässa.

 234. Sen finns det nånting
  som heter rådighetsinskränkningar.

 235. Man kan inte sälja
  eller pantsätta bostaden-

 236. -utan den andra makens tillåtelse.

 237. Det handlar om
  att man vill värna hemmet.

 238. Man har inte samäganderätt.
  Äger jag villan så äger jag den.

 239. Men jag kan inte bara sälja
  vår gemensamma bostad-

 240. -eller pantsätta den hur som helst.
  Den andra parten måste godkänna det.

 241. Så giftorätten
  har andra regler med sig också.

 242. Det finns vissa skyddsregler
  som gäller inom äktenskapet.

 243. Vi ska göra en bodelning,
  en schematisk sådan vid skilsmässa.

 244. Där det finns skulder,
  och vad det innebär.

 245. I det här fallet
  har vi Anna och Sven.

 246. De är gifta
  och äger hälften av villan vardera.

 247. 1,5 miljon kronor.

 248. Anna har bankmedel, 100 000 kronor,
  och en skuld på en miljon.

 249. Så netto har Anna 600 000 kronor.

 250. Sven äger andra delen av villan,
  har en bil värderad till 200 000-

 251. -och en skuld på två miljoner.
  Hans netto är negativt.

 252. Minus 300 000 kronor.

 253. När man gör en bodelning-

 254. -kan man bara få skuldtäckning
  ner till noll.

 255. Det innebär i det här fallet
  att till bodelning är det-

 256. -600 000 kronor från Anna
  och noll kronor från Sven.

 257. Det finns alltså 600 000 kronor
  att fördela.

 258. Hälften av det, 300 000,
  får Anna ge till Sven.

 259. Så fungerar det.
  Man kan ha ett negativt saldo-

 260. -men det man för in i bodelningen
  är bara noll kronor.

 261. Man kan inte få in
  det negativa i bodelningen.

 262. Anna får föra över tillgångar.
  Det är bodelning inom äktenskapet.

 263. Många gånger har jag sagt
  att man måste ha koll på-

 264. -inte bara vad man själv har utan
  vilka skulder man har makar emellan-

 265. -för att kunna göra en fördelning.

 266. Det är många som inte tänker på att
  skuldtäckning bara är ner till noll.

 267. Många har ju
  till exempel studieskulder.

 268. Den ena har, men inte den andra.

 269. Så att vara gift innebär också
  den här skuldtäckningsproblematiken.

 270. Vill man ha nånting annat
  får man göra ett äktenskapsförord.

 271. Om man vill reglera det här
  måste man göra på det sättet.

 272. Sen kan man ju göra
  en bodelning under äktenskapet.

 273. Då kan man överföra tillgångar
  till den andra maken.

 274. Men man gör alltid en bodelning.
  Om fördelningen skulle vara skev.

 275. Det kan ju finnas olika skäl
  att göra det.

 276. Att man har särkullbarn
  eller vill ha en annan fördelning.

 277. Det kan också vara så
  att den ena maken äger bostaden.

 278. När man har levt länge ihop vill man
  äga en del i bostaden båda två.

 279. Det finns olika skäl,
  och dem kommer vi tillbaka till.

 280. Men det kan vara en vits
  att äga bostaden båda två.

 281. Sen...
  Och det här kommer jag att tjata om.

 282. Det är det här med att
  skilja på giftorätt och arv.

 283. Det här är så grundläggande,
  vad som är vad.

 284. Makarnas egendomsförhållanden...

 285. De regleras av äktenskapsbalken.

 286. Det är de här giftorättsreglerna,
  enskild egendom och giftorätt...

 287. När makar ärver varandra,
  det är ärvdabalken.

 288. Det är faktiskt
  två helt olika lagregler som gäller.

 289. Man måste alltid tänka i två steg.

 290. Först ska man lösa ut
  den här så kallade giftorätten.

 291. Det gör man enligt äktenskapsbalken.
  Det var det vi gjorde här.

 292. Vad är giftorätten?
  Vad är hälftendelningen?

 293. Det är det grundläggande.

 294. Det som är kvar är det man ska ärva.
  Det är kvarlåtenskapen.

 295. Då kommer arvsreglerna in.
  Så det är viktigt att dela upp det.

 296. Det här är via min bodelning.
  Det här är min giftorätt.

 297. Och det andra
  är föremål för arvsreglerna.

 298. Så man ska alltid tänka i två steg
  för att få det rätt.

 299. Först lösa ut giftorätten.
  Sen tar man det eventuella arvet.

 300. Det här ska vi gå igenom mer-

 301. -men det är centralt
  för att förstå resten.

 302. Sen finns det olika undantag,
  men det här är det centrala.

 303. Varför tänker man inte på det här?

 304. Jo, är man i ett äktenskap
  och bara har gemensamma barn-

 305. -då har det inte så stor betydelse.

 306. Det är ju den efterlevande
  som ärver allt, säger man ju.

 307. Men man ärver inte hela,
  utan man ärver hälften.

 308. Det ena får man som giftorätt,
  och det andra som arv.

 309. Sen har barnen efterarv
  efter sin första förälder-

 310. -vid den andra förälderns död.

 311. Så de här stegen gör man,
  fast det blir inte lika viktigt-

 312. -om man har gemensamma barn.

 313. Däremot de som är barnlösa
  eller de som har särkullbarn...

 314. Då är det mycket viktigare-

 315. -att skilja på giftorätt
  och kvarlåtenskap.

 316. Det är nog därför
  man inte tänker på det i den sitsen.

 317. Och varför är det här viktigt?

 318. Jo, det är det här som bestämmer
  vilka kvotdelar arvingarna ska ha-

 319. -den dagen den andra parten avlider.

 320. Det låter lite luddigt,
  men det ger sig när vi gör exempel.

 321. Men det här är en central bit
  som är viktig att förstå.

 322. Vi tar ett litet exempel:

 323. "Bodelning och arv i kärnfamiljen".

 324. Här har vi Anders och Stina,
  som bara har gemensamma barn.

 325. Det finns inget äktenskapsförord
  eller testamente. Helt enligt boken.

 326. Och så avlider Anders.

 327. Hela boet är värt två miljoner.

 328. Då börjar vi med att gå igenom-

 329. -vad bodelningslotten är. Man
  gör en bodelning på all giftorätt.

 330. Bodelningslotten är hälften av boet.

 331. Det får hon då som bodelningslott.

 332. Den andra halvan
  är kvarlåtenskapen efter Anders.

 333. Eftersom de hade gemensamma barn
  får barnen vänta tills Stina avlider.

 334. Då blir det automatiskt så att Stina
  får kvarlåtenskapen efter Anders.

 335. Hon ärver den, helt enkelt.

 336. Så hon behåller hela boet.
  Hälften som bodelningslott-

 337. -och den andra hälften som arv.

 338. Så i det här fallet går Stinas rätt
  före barnens-

 339. -eftersom de var gemensamma.

 340. Nu kommer två nya begrepp,
  som ni säkert har hört.

 341. Det som Stina får
  som sin bodelningslott-

 342. -får hon med nånting
  som kallas "full äganderätt".

 343. Med de pengarna
  kan hon göra vad hon vill.

 344. Hon kan även testamentera bort dem
  om hon skulle vilja.

 345. Den del hon får efter Anders
  får hon med "fri förfoganderätt".

 346. Det är ett slags äganderätt,
  men bara under hennes livstid.

 347. Man kan inte testamentera bort den.

 348. Hon kan inte bestämma-

 349. -vad hon ska göra med kvarlåtenskapen
  efter sin egen död.

 350. Men hon kan göra vad som helst
  med den medan hon lever.

 351. Man måste inte behålla allt.

 352. Det enda hon inte kan göra
  är att testamentera bort den.

 353. Det är viktigt att veta att
  man får hälften med full äganderätt-

 354. -och den andra
  med fri förfoganderätt.

 355. Det är grundläggande
  när det gäller arv-

 356. -att förstå distinktionen.

 357. Det blir krångligare framöver,
  så det är bra att ha det med sig.

 358. Vad händer då
  om det finns ett särkullbarn-

 359. -ett barn som inte är gemensamt?

 360. Det är precis samma sak.
  De är gifta och har gemensamma barn.

 361. Anders har två särkullbarn.

 362. Inget äktenskapsförord eller
  testamente, och Anders avlider.

 363. Fortfarande är boet värt
  två miljoner. Vad gör man då?

 364. Först börjar vi med
  att bryta ut Stinas bodelningslott.

 365. För hon har alltid rätt
  till hälften av giftorätten-

 366. -som hon får med full äganderätt.
  Och det är halva biten.

 367. Den andra halvan, på en miljon,
  är kvarlåtenskapen efter Anders.

 368. Men särkullbarn ärver ju direkt-

 369. -efter sin förälder när den avlider.

 370. Här har vi gått på arvslotten.
  Det fanns ju inget testamente.

 371. Det fanns ju fyra barn.
  Två gemensamma och två särkullbarn.

 372. Alltså är det fyra barn.
  Två av dem ska ärva sin pappa direkt.

 373. Alltså går en fjärdedel av
  kvarlåtenskapen till särkullbarnen.

 374. Den fjärdedelen som är kvar,
  som de gemensamma barnen ska ha-

 375. -den får de barnen vänta på
  tills mamma har dött.

 376. För hon har en speciell arvsrätt
  till de pengarna.

 377. Barnen får vänta tills mamma dör.

 378. Så i det här fallet behåller Stina
  tre fjärdedelar av boet.

 379. Hälften av det är bodelningslotten
  med full äganderätt-

 380. -medan en fjärdedel
  är med fri förfoganderätt.

 381. Därför är det viktigt att skilja på
  giftorättsgods och kvarlåtenskap.

 382. För att man ska få rätt kvotdelningar
  i nästa led när Stina dör.

 383. Och vad kan hon göra med sina pengar
  men inte med den här fjärdedelen?

 384. Vi kan ta ett annat exempel.

 385. Säg att Anders och Stina
  bara hade haft särkullbarn.

 386. De hade inga gemensamma barn.

 387. Då hade Stina fått
  sin bodelningslott-

 388. -men särkullbarnen
  hade ärvt hela kvarlåtenskapen.

 389. För det fanns inget äktenskapsförord
  och inget testamente.

 390. Så makar som bara har särkullbarn-

 391. -ärver inte varandra
  om det inte finns ett testamente.

 392. Orubbat bo.

 393. Ja... "Orubbat bo", sa vi här.

 394. Det är ett begrepp
  som egentligen inte finns i dag.

 395. Men det är en problematik
  som vi kommer tillbaka till.

 396. Men rent konkret är det så-

 397. -att makar som bara har särkullbarn
  inte ärver varandra.

 398. Sen har vi den legala arvsordningen.

 399. Nu har jag bara pratat
  om vilka som ärver och så.

 400. Finns det inga testamenten
  så har vi en legal arvsordning.

 401. Om inget annat sägs
  är det en viss ordning som gäller.

 402. Då är det viktigt att känna till
  hur den ordningen ser ut.

 403. Vill man inte att det ska vara så
  bör man skriva ett testamente.

 404. Har man inte kunskaper om det här
  kan man inte göra nåt åt det.

 405. Om man inte har skrivit testamente...

 406. Det första är bröstarvingar.
  Det är första arvsklassen.

 407. Det är barn, eller
  arvingar i rakt nedstigande led.

 408. Det är blodsbanden,
  det vill säga barn, barnbarn osv.

 409. Den tar aldrig slut.

 410. Men barn ska antingen leva
  eller vara avlade för att kunna ärva.

 411. Men det är den linjen.
  Det är första arvsklassen.

 412. Finns det ingen där
  kommer vi in på andra arvsklassen:

 413. Föräldrar, syskon,
  syskonbarn, syskonbarnbarn osv.

 414. När även andra arvsklassen är uttömd
  går man till den tredje:

 415. Mor- och farföräldrar, mostrar,
  morbröder, fastrar och farbröder.

 416. Sen är det stopp. Kusiner ärver inte
  enligt den legala arvsordningen.

 417. Sen har vi makars "arvsrätt".
  En specialregel vid gemensamma barn.

 418. Men det ligger lite utanför.
  Det är inte den legala arvsordningen.

 419. Och som jag sa...
  Det gick vi igenom tidigare här.

 420. Efterlevande make har ingen arvsrätt
  om det bara finns särkullbarn.

 421. Vad händer om det inte finns nån alls
  i någon av arvsklasserna?

 422. Eller om inget testamente är skrivet?
  Då kommer Allmänna arvsfonden in.

 423. Den sköts av kammarkollegiet.

 424. Bröstarvingar har en speciell sits.

 425. En bröstarvinge
  kan man aldrig göra arvslös.

 426. Den har alltid rätt till sin laglott.
  Och laglotten är halva arvslotten.

 427. Vi kommer säkert in på det-

 428. -när vi gör lite olika exempel.

 429. Om vi gör ett exempel
  när det finns bröstarvingar...

 430. I det här fallet har vi Anna.
  Hon är frånskild.

 431. Hon har två barn, Stina och Sven.

 432. Sven avled en tid före Anna.

 433. Och han efterlämnar två barn,
  Bengt och Bertil.

 434. Det fanns 300 000 kronor i boet
  efter Anna.

 435. Stina, den ena dottern, får hälften.
  De har ju två barn.

 436. Det innebär 150 000 kronor.

 437. Om Sven hade levt
  skulle han ha fått 150 000 kronor.

 438. Men han var ju avliden, och då
  blir det Svens barn Bengt och Bertil-

 439. -som får dela på de 150 000 kronorna.
  De får alltså 75 000 kronor var.

 440. Allt enligt den legala arvsordningen.

 441. Sen tittar vi på arvets fördelning
  för ogifta och barnlösa.

 442. Här har vi andra klassens arvingar,
  föräldrar och syskon.

 443. Här är Elin. Hon har inga barn.
  Och så avlider hon.

 444. Hon har en miljon kronor
  när hon avlider.

 445. Vad händer då med Elin?
  Vem ska ärva henne?

 446. Här blir det mamma och pappa.
  Först går arvet upp till föräldrarna.

 447. Nu var mamma och pappa också döda.
  Men det fanns två bröder.

 448. Då ärver de bröderna via
  sina föräldrar, mamma och pappa...

 449. ...hälften var.
  De får 500 000 kronor var.

 450. Så först skjutsar man upp det
  till mamma och pappa.

 451. Är inte de i livet kommer arvet
  både från mamma och pappa-

 452. -till de två bröderna Per och Pålle,
  som är i livet.

 453. Vi tar samma bild som tidigare.
  Samma barnlösa Elin avlider.

 454. Men här är bara pappan död,
  men mamma Svea är i livet.

 455. Först skjutsar man upp arvet
  till mamman och pappan.

 456. Pappan var död.

 457. Och då får mamman Svea
  hälften av miljonen efter Elin-

 458. -för hon lever fortfarande.
  Bröderna får dela på pappans lott.

 459. Så de får 250 000 kronor var.

 460. Så man kan säga så här.

 461. Om det inte finns något testamente
  överhuvudtaget...

 462. Makars arvsrätt enligt arvsordningen
  är en specialregel. Den är utanför.

 463. "Make ärver allt"
  om det inte finns några barn alls.

 464. Eller om barnen är gemensamma.

 465. Och "make ärver delvis" om det finns
  både gemensamma och särkullbarn.

 466. Det visade vi när den ena fjärdedelen
  gick till särkullbarnen.

 467. Och "make ärver inte alls"
  om det bara finns särkullbarn.

 468. Det här är alltså
  de fall det kan bli-

 469. -om det inte finns ett testamente
  eller äktenskapsförord.

 470. Testamente kommer vi in på senare.

 471. De flesta tänker nog oftast
  på gemensamma barn.

 472. Då behöver man inte göra så stor
  skillnad på bodelningslott och arv.

 473. Men man måste ha kvotdelningen
  klar för sig redan i steg ett-

 474. -för att förstå
  vad som händer i steg två-

 475. -och vad man kan skriva testamente på
  eller disponera som man tänkt sig.

 476. Så det här är
  de riktigt grundläggande reglerna.

 477. Vi hinner nog gå igenom
  fri förfoganderätt också.

 478. Makar ärver alltså varandra
  med fri förfoganderätt.

 479. Som jag sa kan man
  disponera pengarna hur som helst.

 480. Man kan resa upp dem,
  äta upp dem, köpa saker...

 481. Men man kan inte bestämma vad som
  händer med dem när man har avlidit.

 482. Så det är en äganderätt
  under livstiden.

 483. Det är många
  som inte har förstått skillnaden-

 484. -mellan fri förfoganderätt
  och full äganderätt.

 485. En del skriver "med full äganderätt"
  i testamentet-

 486. -men jag vet inte
  om det är det vettigaste att göra.

 487. Det gäller att ha koll på hela kedjan
  så man har nån som kan ärva en.

 488. Sen har ju bröstarvingar
  alltid rätt till sin laglott.

 489. Så det är svårt att göra nånting åt
  hela den biten.

 490. Så man ska försöka ha kvar
  det här med fri förfoganderätt.

 491. Skulle man ge bort för mycket
  och kränka barnens laglott-

 492. -kan barnen ha rätt att kräva
  tillbaka sånt man har givit bort.

 493. Ja, man kan begära
  jämkning av testamentet.

 494. Barnen kan i efterhand
  begära jämkning.

 495. Då får gåvotagaren
  lämna tillbaka gåvan-

 496. -eller kompensera för det
  som har blivit för mycket.

 497. Så det finns skäl
  att ha koll på de här reglerna.

 498. Sen finns det undantagsregler
  för hur boet ska fördelas.

 499. Det finns en skyddsregel
  som heter "fyra basbelopps-regeln".

 500. Den efterlevande maken har alltid
  rätt att få ut de fyra basbeloppen.

 501. Det kanske inte finns
  så stora tillgångar i boet-

 502. -men då är det knappt 178 000 kronor
  som man alltid har rätt att få.

 503. Och den basbeloppsregeln
  går före särkullbarns rätt.

 504. Så man ska alltid kunna få ut det.

 505. Lite senare ska vi gå igenom
  den här jätteviktiga regeln-

 506. -att make behåller sitt eget gifto-
  rättsgods. Äktenskapsbalken 12:2.

 507. Den som överlever den andre
  och är rikare-

 508. -har rätt att hävda den regeln och
  få behålla sitt eget giftorättsgods.

 509. Det kommer vi tillbaka till.

 510. Då blir det alltså
  ingen hälftendelning.

 511. Den som är rikare
  och överlever den andre-

 512. -har rätt att få mer
  som sitt eget giftorättsgods.

 513. Det där använder sig många av
  om man har särkullbarn.

 514. Då kan man säga att man
  vill behålla sitt giftorättsgods.

 515. Då blir det mindre kvar
  att ge till särkullbarnen.

 516. Det kan också vara så
  att man skriver ett testamente.

 517. Makar som har gemensamma barn och
  särkullbarn, eller bara särkullbarn-

 518. -kan testamentera
  det som går att testamentera bort-

 519. -så att barnen bara får sin laglott.
  Men den har de alltid rätt att få ut.

 520. Och skulle de inte få det
  kan de begära en jämkning.

 521. Om den skulle ta för mycket
  av laglotten, så att den kränks.

 522. Sen kan makar också göra viss egendom
  till enskild egendom i äktenskapet.

 523. Då ska den inte ingå i bodelningen.
  Och som jag sa...

 524. Äktenskapsbalken 12:2 innebär
  att den rikare maken-

 525. -i bodelningen och vid dödsfall...
  Regeln gäller bara vid dödsfall.

 526. Då kan maken behålla
  sitt giftorättsgods-

 527. -och få mer än hälftendelningen
  av det sammanlagda giftorättsgodset.

 528. Det kan vara så att
  den avlidne maken har särkullbarn-

 529. -och är den "fattigare" maken-

 530. -medan den som har överlevt
  är den rikare maken.

 531. Då kan den ha anledning
  att vilja behålla en större del.

 532. Hade det inte funnits testamente
  och bara ett särkullbarn-

 533. -hade den maken inte ärvt nåt alls
  utan fått lämna ifrån sig tillgångar.

 534. Sen kan man ju ha både
  gemensamma barn och särkullbarn.

 535. Då kanske man vill behålla lite mer
  att fördela till sina barn.

 536. Så det finns olika skäl till
  att man använder sig av 12:2.

 537. Och det är många
  som inte känner till den.

 538. Men det är
  en bra regel att känna till-

 539. -så att man vet
  att det finns möjligheter-

 540. -att få en större del av
  kvarlåtenskap eller giftorättsgods.

 541. Det viktigaste är
  när man har särkullbarn.

 542. Men maken kan också vilja
  att släkten-

 543. -ska få mer den dag han avlider,
  så att det blir en annan fördelning.

 544. Det kan vara så
  att man inte har några barn.

 545. Då kan man också ha skäl
  att vilja behålla en större del.

 546. Och det här gör ju att...

 547. Begär man 12:2
  så påverkar det kvotdelarna-

 548. -när man ska fördela arvet
  i nästa steg.

 549. Det innebär att den ena maken
  får en större bodelningslott-

 550. -och också mer tillgångar-

 551. -som man kan förfoga över
  och skriva testamente över.

 552. Så det är en jätteviktig regel
  att känna till.

 553. Vi kan ta det här exemplet.

 554. Det här är en bodelning
  enligt äktenskapsbalken 12:2.

 555. Här har vi Anna och Sven igen.
  De lever många gånger om.

 556. De har halva villan var.
  En och en halv miljon.

 557. Båda har bankmedel,
  50 000 respektive 100 000.

 558. Sven har också aktiefonder
  på 500 000.

 559. Det är Anna som avlider
  i det här fallet.

 560. Enligt huvudregeln ska makarna
  lägga ihop sina tillgångar-

 561. -dra bort skulderna och dela i två.

 562. Totalt var det 3 650 000
  som skulle delas i två delar.

 563. Då skulle Sven få 1 825 000
  i bodelningslott.

 564. Den andra halvan skulle han ärva.

 565. Om han begär äktenskapsbalken 12:2-

 566. -behåller han hälften av villan,
  bankmedel och aktiefonder-

 567. -till ett värde av 2 100 000 kronor.
  Det är då Svens giftorättsgods.

 568. Så han tjänar på det.

 569. Han får 275 000 kronor mer
  som bodelningslott-

 570. -genom att hänvisa
  till äktenskapsbalken 12:2.

 571. Det kan vara mycket större skillnader
  som ger ännu större resultat.

 572. Sen kan det också
  vara så att Sven...

 573. Har hon särkullbarn
  så har han som sagt-

 574. -ingen arvsrätt till henne
  om de inte har skrivit testamente.

 575. Och då innebär det
  att han bara får 1 825 000.

 576. I det fallet skulle särkullbarnet få
  den andra hälften-

 577. -som arv.

 578. Så där finns det stor anledning
  att hävda den här regeln.

 579. Sen kan man ju också
  skriva testamente.

 580. Man kan ha enskild egendom också,
  så det finns andra varianter.

 581. Men huvudregeln är så.

 582. Nånting som man inte heller
  tänker på alla gånger-

 583. -är att makar även ärver
  varandras enskilda egendom.

 584. Man kan ha fått...
  Vi kan ta det här exemplet.

 585. Stina igen. Hon har fått
  en gåva av sina föräldrar.

 586. De har bestämt i ett gåvobrev att det
  ska vara hennes enskilda egendom.

 587. Då tror många att föräldrarna
  genom att skriva gåvobrev-

 588. -har sett till att sommarstugan
  ska gå till barnbarnen-

 589. -den dag då Stina avlider.

 590. Och det är en god tanke,
  men det blir en tankelapsus.

 591. Stina är ju gift med Sture,
  och de har två gemensamma barn.

 592. Och så avlider Stina.

 593. Och då får barnbarnen
  vänta på sitt arv-

 594. -till den dag som Sture har avlidit.

 595. Man gör ju en bodelning också
  och fastställer bodelningslotten-

 596. -men den enskilda egendomen
  håller man utanför bodelningen.

 597. Stina får sin bodelningslott,
  och sen finns det en kvarlåtenskap.

 598. I den ligger också
  den enskilda egendomen.

 599. Men i och med att barnen får vänta
  på sitt arv tills Sture har dött-

 600. -så ärver Sture också sommarstugan.

 601. Och så får barnen vänta
  tills Sture har avlidit.

 602. Och Sture kan ju göra vad han vill
  med stugan. Han kan sälja den-

 603. -och göra nåt annat för pengarna.
  Resa eller slösa upp dem.

 604. Om morföräldrarna
  i det här fallet vill-

 605. -att egendomen ska komma
  barnbarnen till godo-

 606. -då måste Stina se till
  att skriva ett testamente.

 607. För maken har ingen arvsrätt,
  utan hon kan skriva ett testamente-

 608. -att barnen ska ärva sommarstugan
  och ha den som enskild egendom.

 609. Så det krävs en handling.
  Och det känner många inte till.

 610. Man kan inte styra över
  hur lång tid som helst-

 611. -men man kan be sina barn
  att barnbarnen får stugan.

 612. Då måste Stina skriva ett gåvobrev
  eller ett testamente-

 613. -till sina barn
  för att inte Sture ska ärva stugan.

 614. Så man ärver även
  varandras enskilda egendom.

 615. Enskild egendom gör man ofta för
  att det inte ska ingå vid skilsmässa.

 616. För att inte dela med sig av stugan.
  Om min dotter skiljer sig-

 617. -så får inte exmaken sommarstugan,
  utan den behålls inom familjen.

 618. Men just vid dödsfall
  är det inte riktigt likadant.

 619. Det här med bröstarvingar och arvet.
  Vi pratade om arvslott.

 620. Det är viktigt att veta
  att arvslott är en rätt-

 621. -att ärva en förälder
  om det inte finns nåt testamente.

 622. Och laglotten
  är hälften av arvslotten.

 623. Det har bröstarvingen
  alltid rätt att få ut-

 624. -även om det finns ett testamente
  till förmån för någon annan.

 625. "Förskott på arv". Vad är det, då?

 626. Man kan ju ha givit
  gåvor eller pengar.

 627. Säger man inget i gåvobrevet
  så utgår man ifrån...

 628. När föräldrar ger barn gåvor är det
  förskott på arv om inget annat sägs.

 629. Vill man inte att det ska vara det
  måste man tala om det i gåvobrevet.

 630. Annars räknas det som förskott-

 631. -och ska räknas av
  vid ett framtida arvsskifte.

 632. Å andra sidan, ger man gåvor
  till andra personer än barnen-

 633. -betraktas det inte
  som förskott på arv.

 634. Den distinktionen måste man ha.

 635. Det gäller bara för barnen,
  om det inte sägs nåt annat.

 636. Det är också ett skäl att skriva
  testamente eller gåvobrev.

 637. För att man ska veta i framtiden.
  Vad var det här egentligen?

 638. Så att man inte säger:
  "Det här var ett lån."

 639. Så det är bra att dokumentera,
  så att de efterlevande vet.

 640. Vem är det som behöver testamente?

 641. Vem ska skyddas?
  Partnern eller barnen?

 642. Det kan förändras genom livet
  vad man har för skyddsintressen.

 643. När man träffade sin make
  och gifte sig första gången-

 644. -då fanns det
  ett visst skyddsintresse.

 645. När man har levt tillsammans länge
  har man ett annat skyddsintresse.

 646. Man kanske har skilt sig eller
  träffat sin partner på äldre dar.

 647. Man kanske har gemensamma barn
  eller bara särkullbarn.

 648. Eller om man lever ensam.

 649. Det finns många parametrar
  att tänka på.

 650. Varför behöver man testamente?

 651. Det här är färskvara.
  Det är nåt som förändras hela tiden.

 652. I vissa lägen har man försörjnings-
  börda för sina barn fortfarande.

 653. Då behöver man skydda dem.
  Men är man äldre sambor-

 654. -och barnen har egna liv
  och klarar sig själva-

 655. -då kanske man på äldre dar
  vill skydda den andra parten.

 656. Så det här är en materia
  som ändras hela tiden.

 657. Men de situationer då man verkligen
  bör tänka på att skriva testamente-

 658. -är just när man har särkullbarn.

 659. Där måste man fråga sig: Ska
  mina barn få ut mest om jag avlider?

 660. Eller är det min partner
  som ska kunna bo kvar i bostaden?

 661. Hur ska vi kunna lösa det här?

 662. Då får man skriva ett testamente så
  att barnen bara får ut sin laglott.

 663. Sen finns det andra saker
  man kan göra också.

 664. Ett väldigt bra exempel... Och det
  kan vara svårare när man är äldre.

 665. Men annars är det bra
  att man tecknar en försäkring-

 666. -på varandras liv,
  så att man kan lösa ut särkullbarnen.

 667. Så att de ändå får ut sin laglott.

 668. Och det finns olika skäl till det.

 669. Det kan vara svårt när man är gammal
  att teckna en sån livförsäkring.

 670. Det blir väldigt dyrt om inte annat.

 671. Men oftast får man försöka
  resonera sig fram...

 672. Och där är ju skyddsintresset
  som störst.

 673. Ett annat skäl att skriva testamente-

 674. -är att man vill att barnen
  ska få enskild egendom.

 675. Där kan man skriva upp
  att det ska vara enskild egendom.

 676. Alltså, de villkor
  man vill ska gälla för gåvan.

 677. Sambor ska absolut skriva testamente.
  De ärver ju inte varandra.

 678. Många tänkte: "Bra, nu har man
  avskaffat arv- och gåvoskatten."

 679. "Nu har man ingen arvsskatt
  mellan makar och sambor." Jättebra.

 680. Men då glömde man bort att man
  inte ärver varandra som sambor.

 681. För att en sambo ska ärva
  måste man skriva testamente.

 682. Om man inte bor ihop med någon
  utan är ensamstående-

 683. -har man kanske inga bröstarvingar,
  men syskon och föräldrar och så där.

 684. Då gäller det att tänka till.
  Hur vill jag att arvet ska fördelas?

 685. Jag kanske har många syskonbarn.
  Vissa kanske jag inte ens umgås med.

 686. Där finns det inga laglotter. Man
  kan testamentera till vem man vill.

 687. Man kan välja ut
  den man vill testamentera till.

 688. Sen ska man komma ihåg
  att det här med testamente...

 689. Det är en väldigt reglerad handling
  för att den ska vara giltig.

 690. Man måste uppfylla vissa formkrav
  för att testamentet ska bli giltigt.

 691. Dels måste man vara myndig.

 692. Det ska vara skriftligt och
  undertecknat i två vittnens närvaro.

 693. Det kallas "solennitetsvittnen". Man
  kan inte gå och be om en underskrift.

 694. De ska intyga att rätt person
  har skrivit under testamentet.

 695. Vittnena måste veta att
  det är ett testamente de bevittnar.

 696. De behöver inte veta innehållet,
  men att det är ett testamente.

 697. Så det finns formkrav.

 698. Man kan inte undvika dem, för då
  är det inte ett giltigt testamente.

 699. Det här är nästan den handling
  som har mest formkrav.

 700. Den är ju ett uttryck för-

 701. -vad någon vill efter sin död.

 702. Så det måste vara väldigt tydligt-

 703. -för att man ska kunna lita på
  vad som sägs i testamentet.

 704. Hur man skriver testamente
  är ett formkrav.

 705. Vill man lägga till nåt
  eller ändra sitt testamente-

 706. -så är det inte bara
  att skriva lite på det gamla.

 707. Varje gång man gör en ändring
  så gäller samma formkrav.

 708. Det bästa är att skriva
  ett nytt testamente.

 709. Upphäva det gamla
  och skriva ett nytt.

 710. Hur vet jag...
  Det är ju ett original man ska ha.

 711. Det är det som har betydelse.
  Hur vet man att det kommer fram?

 712. Många har kopior på testamentet
  eller testamentet i bankfacket.

 713. Numera finns det nåt
  som heter Testamentsbanken.

 714. Där kan man lämna in sitt testamente.
  Det finns på testamentsbanken.se.

 715. Fonus kan man väl också
  lämna testamentet till.

 716. För att skriva ett testamente
  innebär ju inte-

 717. -att de som hittar testamentet
  inte river originalet.

 718. Det finns många såna aspekter
  på att skriva testamente.

 719. Vill man att nånting annat ska gälla
  än den legala arvsordningen-

 720. -då måste man skriva ett testamente.

 721. Men tänk på det här att
  skyddsintressen kan variera i livet.

 722. Och ett testamente
  är också en färskvara.

 723. Allting kan ju ändras.

 724. Ofta gäller det att inte sitta
  och knepa och knåpa själv.

 725. Det juridiska språket ska ha så lite
  tolkningsmöjligheter som möjligt.

 726. Det ska vara klart. Därför är det bra
  att ta hjälp med formuleringarna.

 727. Det är väldigt svårt
  att hitta dem själv.

 728. Det finns olika avgöranden i rätten.

 729. Många domar på
  hur man ska tolka testamenten.

 730. Där har man gått igenom
  hur olika saker ska tolkas.

 731. Det bör jurister känna till. Så sitt
  inte och knepa och knåpa själva.

 732. När man har funderat igenom
  hur man vill ha det...

 733. För det är ju bra att göra
  innan man går.

 734. Sen får de utforma det
  utifrån den synen man har.

 735. Sen kommer vi till sambolagen.

 736. Det finns ju många olika
  samlevnadsformer.

 737. Det finns en väldigt låg kunskap
  om samboskap.

 738. Dels glider man in i det,
  och kanske ur det också-

 739. -och inte tänker på
  att det finns regler.

 740. Men det är inte samma skyddsregler
  som när man är gift.

 741. Det är bara den gemensamma bostaden
  som man anskaffat för gemensamt bruk-

 742. -och det gemensamma bohaget-

 743. -som ingår i rätten till delning
  vid en separation.

 744. Vill man inte att sambolagens
  regler om bodelning ska gälla-

 745. -måste man avtala bort dem.
  Det gör man via ett samboavtal.

 746. Då äger var och en sitt,
  och det är inga större problem.

 747. Vem passar då sambolagen till?
  Ja, det är ju unga vuxna-

 748. -som fortfarande jobbar
  och inte bildat familj än.

 749. Det är då det passar.

 750. Men också
  om man träffas på äldre dar.

 751. Han och hon har sina barn,
  men man vill ändå leva ihop-

 752. -men ändå ha separat ekonomi.

 753. Då är ett samboskap
  också en bra levnadsform.

 754. Sen får man väl uppnå det man vill
  via olika avtal eller testamenten.

 755. Men det är alltså gemensam bostad
  och gemensamt bohag-

 756. -anskaffat för gemensamt bruk.

 757. Har jag redan en bostad
  och nån flyttar in i den-

 758. -då är inte det en gemensam bostad
  anskaffad för gemensamt behov.

 759. Det ska man också ha klart för sig.

 760. Säljer man sin egen bostad
  och flyttar in hos nån annan-

 761. -så har man inte rätt
  till den bostaden.

 762. Då tänker många att man ska renovera.

 763. Då tar man av sina pengar
  och stoppar in i bostaden.

 764. Och då har man ju slussat in pengar-

 765. -i nåt som man inte har tillgång till
  om det skulle bli en bodelning.

 766. Då gäller det att skriva reverser
  eller på annat sätt lösa problemet.

 767. Men det gäller att ha koll på
  vad man faktiskt har rätt till-

 768. -om det skulle bli en separation.

 769. "Ingen arvsrätt". Vill man det
  så måste man ha ett testamente.

 770. Det finns också vid dödsfall
  en liten basbeloppsregel.

 771. Två prisbasbelopp.
  Det är ungefär 89 000 kronor i dag.

 772. Det har man rätt att få.
  Men räcker inte samboegendomen-

 773. -så är det stopp där.
  Inga andra tillgångar ska ingå.

 774. Alla andra tillgångar...

 775. Det kan vara fritidshus, bilar,
  bankmedel, båtar, värdepapper...

 776. Allt sånt ska hållas utanför.
  Det är ingenting man delar.

 777. Är man sambo länge
  och har olika inkomstförhållanden...

 778. Den ena äger lägenheten sen tidigare,
  och så flyttar man in där.

 779. En part kanske sparar i aktier
  och den andra står mer för maten-

 780. -och blommor och presenter...
  Sånt som inte finns kvar.

 781. Då blir det väldigt ojämn fördelning.
  Så man måste ha koll på reglerna.

 782. För det är väldigt lätt.
  Det ser vi framför allt bland yngre.

 783. Det kan bli väldigt snett
  mellan kvinnor och män-

 784. -där kvinnan står för konsumtionsköp
  och mannen investerar.

 785. En större kapitalvara
  är vettigt att köpa tillsammans-

 786. -så att man blir samägare
  till de tillgångarna.

 787. Vi kan göra en bodelning
  enligt sambolagen.

 788. Vi har ju gjort bodelning
  när man var gift och skilde sig.

 789. I det här fallet har de...

 790. Det här är en villa som Julia äger.

 791. Hon äger ett fritidshus på en miljon,
  och bankmedel på 500 000.

 792. Här är det Romeo
  som har aktierna på 200 000.

 793. Julia ägde sin villa
  innan hon träffade Romeo.

 794. Han har flyttat in hos henne.

 795. Hade hon köpt den som gemensam bostad
  hade det varit lite annorlunda.

 796. Då hade de fått lov
  att dela bostaden i två delar.

 797. Om hon hade ägt den innan-

 798. -hade hon behållit alla 3,5 miljoner-

 799. -och han hade fått de 200 000
  i aktier om de hade separerat.

 800. Så han hade inte fått nånting
  av Julias egendom.

 801. Sen kan ju många
  köpa en bostad också.

 802. Och det är ju ganska vanligt
  att man har olika kontantinsatser.

 803. En kan ha en stor kontantinsats
  att lägga in i bostadsköpet-

 804. -medan den andra inte har nåt alls
  utan lånar pengar.

 805. I bodelningen ska man ha täckning
  också för sina skulder.

 806. Vi säger att man köpte en villa här
  för två miljoner.

 807. Och så äger man en miljon var.

 808. I det ena fallet
  hade man inga skulder-

 809. -och i det andra fallet
  fick man låna 900 000.

 810. Då skulle ju Romeo vid bodelning
  få skuldtäckning-

 811. -för 900 000 mot den här miljonen,
  alltså 100 000 kvar att bodela.

 812. Medan Julia hade haft en hel miljon,
  för hon hade ju inga skulder.

 813. Det innebär 1 100 000 genom två,
  det vill säga 550 000.

 814. Då hade hon varit tvungen
  att föra över 450 000 till Romeo.

 815. Det där kan bli väldigt fel.
  Då måste man skriva samboavtal-

 816. -där inte bodelningsreglerna gäller,
  samt en revers på det här beloppet.

 817. Så det går att lösa
  om man har de här problemen-

 818. -om man ska äga bostaden
  och gå in med olika kontantinsatser.

 819. Det bästa är ändå
  att äga hälften var.

 820. Sen får man reglera det andra
  via reverser och samboavtal.

 821. Men man måste göra en aktiv handling
  för att det ska bli rätt i slutändan.

 822. Hade Romeo och Julia varit gifta
  hade det blivit en helt annan femma.

 823. Då hade man
  lagt ihop alla tillgångar-

 824. -och delat det på två.

 825. Då hade Romeo fått hälften,
  alltså 1 850 000, i bodelningen.

 826. Så det är stor skillnad på
  att vara sambo och att vara gift.

 827. Det är mer att tänka till om
  som sambo än som gift.

 828. Man måste vidta lite fler åtgärder.

 829. Så det är väldigt viktigt
  att känna till regelsystemen.

 830. Sen kommer vi in på saker som berör
  äldre och familjejuridik.

 831. Det är ju det här
  med demens och ekonomi.

 832. Vad händer om den ena maken
  blir dement eller allvarligt sjuk?

 833. Det är en fråga som vi ofta får.

 834. Det måste jag nog säga
  att vi får den väldigt ofta.

 835. Det är svårt. Det är ju en person som
  inte kan sköta sin ekonomi längre.

 836. Vem ska då kunna göra det?

 837. Är man gift
  så finns det ju ett regelsystem.

 838. Att man har
  en viss underhållsskyldighet.

 839. Man har delad ekonomi
  och ska stötta varandra.

 840. Det finns en grundtanke
  att man lever som makar-

 841. -och har gemensam ekonomi.
  Men hur gör man det här?

 842. Fullmakt pratar ju många om.
  Att man ska ge varandra fullmakt.

 843. Ja, det går nog i väldigt många fall.

 844. Men det är inte garanterat
  att en fullmakt fungerar-

 845. -om den ena parten
  inte kan sköta sin ekonomi själv.

 846. Det bör man vara medveten om.

 847. Att ge fullmakt till nån förutsätter
  att man själv kan vidta de åtgärder-

 848. -som man ber
  den som fått fullmakten att göra.

 849. Man ska själv kunna göra det.
  Och den som har givit en fullmakt...

 850. Den ska även kunna
  ta tillbaka fullmakten.

 851. Och det kan man ju inte göra.
  Den som blivit så pass dement-

 852. -kan inte dra tillbaka fullmakten.

 853. Det är ännu inte prövat juridiskt
  om det håller.

 854. Sen finns det ju andra sätt.
  Mäklare är nog inte så pigga på...

 855. Om vi tar det här fallet
  med att båda står på bostaden...

 856. Oftast i äldre äktenskap
  brukar mannen äga fastigheten.

 857. Trots att man köpt den tillsammans
  står mannen på lagfarten.

 858. Frågan är om det är så klokt
  när man blir äldre.

 859. Det bästa är
  att stå på lagfarten båda två.

 860. För vad händer om den ena
  flyttar in på ett äldreboende?

 861. Den andra kanske inte kan bo kvar
  utan vill sälja bostaden.

 862. Men det kan man inte,
  för man är inte lagfaren ägare.

 863. Frågan är om mäklaren godkänner
  att man via en fullmakt-

 864. -säljer en fastighet.
  Det är tveksamt.

 865. Däremot, om båda står på bostaden
  och båda är lagfarna ägare-

 866. -kan man tvinga fram en försäljning
  genom samäganderättslagen-

 867. -som gör att man kan sälja bostaden.

 868. Man får bara halva köpeskillingen,
  men det är ju bättre än inget.

 869. Den andra delen
  är inte den andra makens tillgångar-

 870. -i och med att man bara äger hälften.

 871. Det är problematiskt,
  hur man ska lösa det här.

 872. Men har man fullmakter skrivna
  och äger bostaden tillsammans-

 873. -och även skaffar konto
  som båda har tillgång till-

 874. -och att man delar på sparpengarna
  så att båda har pengar att ta av...

 875. Då har man gjort vad man kan för att
  ena parten ska kunna sköta ekonomin-

 876. -och få vardagen att fungera.

 877. Men det här är svår materia.
  Hur man gör det på allra bästa sätt.

 878. Oftast går det successivt.
  Vissa sjukdomar slår till på en gång-

 879. -men demens är ju en process.
  Man hinner väl oftast ordna saker.

 880. I andra sjukdomstillstånd
  blir man allvarligt sjuk på en gång.

 881. Det här bör man ändå ta upp.
  Hur ska vi klara oss själva-

 882. -den dagen man blir ensam
  eller har en partner som blir sjuk?

 883. Det är både kort- och långsiktigt
  att värna om varandras väl och ve.

 884. Det finns ju andra skäl än sjukdom
  att äga bostaden båda två.

 885. Det här med att stå...

 886. Dels är det
  för att trygga den andra maken.

 887. Men också för att kunna
  utnyttja ROT-avdrag.

 888. För att kunna utnyttja ROT-avdrag
  måste man vara ägare av bostaden.

 889. I dag är ROT-avdraget
  väldigt förmånligt.

 890. Det är ju 50 procent på 100 000.

 891. Är man två kan man renovera
  för 200 000 och bara betala 100 000.

 892. Så det är en väldigt bra
  skattesubvention.

 893. Men då ska man se upp.

 894. Gör man en överföring genom
  t.ex. en bodelning eller en gåva-

 895. -får man inte ha gamla uppskov
  som ligger och tickar.

 896. Gör man det via bodelning eller gåva-

 897. -måste man skatta
  för hälften av uppskovsbeloppet.

 898. Så det finns en skattefälla i detta.

 899. Har man inga uppskovsbelopp
  är det inga problem.

 900. Då blir det en försäljning,
  och så får man ett nytt ingångsvärde.

 901. Sen det här med gåvor
  till barn och barnbarn...

 902. Numera är ju gåvoskatten borttagen.

 903. Så många tycker det är jättelätt
  att bara föra över pengar.

 904. Man kan till och med
  "swisha" över dem.

 905. I dag är det väldigt lätt. Inga
  gåvoskatter eller gåvodeklarationer.

 906. Men ett varnande finger:

 907. Gör man större gåvor eller
  om man vill ha villkor på gåvan...

 908. Man vill oftast
  att det ska vara enskild egendom.

 909. Då ska man skriva ett gåvobrev.

 910. Om inte annat, så för att det ska
  finnas dokumenterat vid arvsskifte.

 911. Så att man vet
  att pengarna inte är ett lån-

 912. -och inte ska vara förskott på arv.

 913. Då måste man skriva ett gåvobrev
  och formalisera villkoren.

 914. Sen finns det ju julklappar
  och sedvanliga presenter.

 915. Det räknas inte,
  utan vi pratar om de större gåvorna.

 916. Men i dag är det vanligt att mor- och
  farföräldrar sparar till barnbarnen.

 917. Man sparar i eget namn.
  Det är det ju många som gör.

 918. Man vill ha kontrollen över pengarna.

 919. Så att man vet att den dagen...
  Ger man pengarna direkt till barnet-

 920. -då kan de göra vad de vill med dem
  när de är 18 år.

 921. Och det är inte alla som vill det-

 922. -utan man har ett syfte
  med sparandet.

 923. Då vill man kanske spara i eget namn.

 924. Och om man gör det
  så får man skriva ett testamente-

 925. -som talar om att pengarna inte är
  till barnen utan till barnbarnen.

 926. Och att man talar om
  att de ska ärva pengarna.

 927. Annars blir det
  den legala arvsordningen.

 928. Då blir det inte riktigt
  som man hade tänkt sig.

 929. Sen kommer vi till dödsbo.
  Vad händer om en person avlider?

 930. Man ska göra en förteckning
  över tillgångar och skulder-

 931. -i dödsboet,
  eller hos den person som avlidit.

 932. Bouppteckningen
  ska lämnas in till Skatteverket.

 933. Det här är en process.
  Vissa bouppteckningar tar längre tid.

 934. Man ställer upp tillgångar och
  skulder. Även makens eller sambons.

 935. Man gör det för att få grepp om vilka
  tillgångar som finns i dödsboet-

 936. -och för att bestämma
  vilka som är dödsbodelägare-

 937. -och ska få tillgång
  till kvarlåtenskapen.

 938. Så innan bouppteckningen är klar
  är det som ett vakuum.

 939. Man kan inte plocka ut pengar
  på makens konto.

 940. Skulle den efterlevande bli sjuk,
  hur sköter man ekonomin?

 941. Då är det vanligast
  att man går med räkningarna.

 942. Hyra, telefon,
  alla hushållsräkningar.

 943. Då går man till banken, så betalar de
  räkningarna via den avlidnes konto.

 944. Det går inte att komma med
  vilka räkningar som helst.

 945. Det är normala hushållsräkningar
  som betalas via dödsboet.

 946. En resa eller nånting
  får man ta från sitt eget konto-

 947. -innan bouppteckningen är klar.

 948. Men bouppteckningen
  är en legitimitetshandling.

 949. Då kan man göra arvsskiftet-

 950. -mellan dödsbodelägarna
  och de som ska ärva.

 951. När man har kommit fram
  till dödsboets skulder-

 952. -så ska de betalas
  med dödsboets tillgångar.

 953. Andra dödsbodelägare och arvingar
  är inte skyldiga att betala-

 954. -om det inte finns några pengar kvar.

 955. Men fordringsägarna
  har "första tjing"-

 956. -till alla tillgångar i dödsboet.

 957. Numera är det väldigt lätt.

 958. Man kan beställa blanketten
  från Skatteverket-

 959. -och göra bouppteckningen själv.

 960. Men man ska fundera
  innan man gör det.

 961. Det finns många situationer
  där det kan bli fel.

 962. Det kan bli helknasigt-

 963. -om man inte tänker på
  alla ställningstaganden man ska ta.

 964. Det kan t.ex. gälla 12:2,
  med bodelningsregler.

 965. Det kan vara äktenskapsförord,
  gåvobrev-

 966. -och väldigt många saker
  som ska in i bouppteckningen.

 967. Att då följa blanketten
  kan bli tokigt i slutändan.

 968. Många gånger är det bra att gå
  till en begravningsbyrå och få hjälp-

 969. -om det är
  en mer komplicerad bouppteckning.

 970. Det här har ni talat tidigare om.
  Pensionen och ekonomiskt skyddsnät.

 971. Ni har hört mycket om änkepension
  och omställningspension.

 972. Det finns många övergångsregler
  om änkepension.

 973. Men det gäller att tänka till innan.

 974. Vad kommer jag att få ut
  om den andra parten avlider?

 975. Att förbereda sig på
  vilken ekonomi man kommer att ha.

 976. Det är innan det händer som
  man har möjlighet att omdisponera.

 977. Omställningspensionen
  är den största omställningen-

 978. -från en livslång änkepension till
  att på ett år ställa om sin ekonomi.

 979. Sen finns det privata försäkringar-

 980. -men man bör göra en förteckning på
  vad det kommer att bli.

 981. Det är ju alltid
  någon som avlider först.

 982. Och att ha de scenarierna klara,
  så att man är mentalt förberedd.

 983. Sen har ju många även tillgångar-

 984. -som man kan realisera
  om man har en bostad.

 985. Men såna drastiska förändringar kan
  vara tufft. Bättre att förbereda sig.

 986. Inte sticka huvudet i sanden,
  utan ta reda på vad det innebär-

 987. -och vad man kan få för bidrag
  i olika varianter.

 988. De här dokumenten vi har pratat om,
  kom ihåg att det är färskvara.

 989. Att ha koll på dem.

 990. Att tänka igenom om
  familjeförhållandena har förändrats.

 991. Om testamentet behöver uppdateras.

 992. De oönskade konsekvenserna
  är inte så roliga.

 993. Man får försöka förekomma dem
  och få det som man har tänkt sig.

 994. Ligger det gamla äktenskapsförord
  och skräpar-

 995. -så plocka fram dem
  och titta om de fortfarande gäller.

 996. Annars ska ni riva dem...

 997. ...eller upphäva dem och skriva nytt
  och registrera om.

 998. Och som sagt, samboavtal...

 999. Se till att det blir rätt,
  och vilka regelsystem som gäller.

 1000. Ska vi skriva samboavtal
  eller ska vi upphäva det?

 1001. Och hur ska vi lösa den här biten
  om vi har särkullbarn?

 1002. Kan man göra på nåt annat sätt?

 1003. Och ta hjälp.

 1004. Kolla upp, ändra
  och kanske skriva nya avtal.

 1005. Sitt inte och knepa och knåpa själva.

 1006. Det bästa är
  att ta experter till hjälp-

 1007. -och gå igenom dokumenten
  lite då och då. Tackar.

 1008. Finns det nåt tillfälle då man inte
  behöver skriva testamente?

 1009. Ja, säg så här...

 1010. Är man gift
  och bara har gemensamma barn-

 1011. -så behöver man kanske inte
  tänka så mycket på det.

 1012. Om man inte vill ha enskild egendom.

 1013. Eller om man vill att barnen
  ska ärva det som enskild egendom.

 1014. Du nämnde att man ska ärva
  enskild egendom-

 1015. -och att även avkastningen
  ska vara enskild. Hur tänkte du då?

 1016. Ett exempel är att man har aktier
  och får utdelning.

 1017. Eller att man har
  räntebärande papper.

 1018. Eller om man äger en fastighet.
  Hyresintäkterna på den.

 1019. Om man ärver ett sommarhus
  och säljer det och gör vinst?

 1020. Nej, om du säljer egendomen-

 1021. -så är pengarna du får
  fortfarande enskild egendom.

 1022. Sen gäller det att inte sammanblanda
  den här egendomen.

 1023. Man ska sätta in pengarna
  på ett särskilt konto.

 1024. Och se till
  att man kan följa pengarna.

 1025. Man kanske köper en bil
  eller ett nytt sommarställe.

 1026. Men man ska lägga till att av-
  kastningen ska vara enskild egendom?

 1027. Den här ska ni läsa i mer-

 1028. -om ni behöver gå tillbaka till
  vad Susanne har gått igenom.

 1029. Den finns att beställa
  hos Finansinspektionen också.

 1030. Men framför allt finns den
  på pensionärsförbundens webbsidor.

 1031. Susanne, det var jätteintressant
  och nyttigt för oss allihopa.

 1032. Varmt tack för att du kom hit!

 1033. Textning: Rickard Sjöberg
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Familjens juridik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo? Behöver jag skriva testamente och vad händer med tillgångarna när jag dör? Susanne Eliasson från SEB berättar om grundläggande regler i familjejuridik. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Civilrätt, Familjerätt, Juridik, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i UR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Om tryggare ekonomi på äldre dar

Viveca Wallén Vrenning från Finansinspektionen talar om folkbildningsprojektet "Tryggare ekonomi på äldre dar" och dess bakgrund. Utbildningen är skräddarsydd för pensionärer och tar upp viktiga och aktuella ämnen. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Försäkringar

Vad är vikigt att tänka på när det gäller försäkringsskyddet när du blivit senior? Carita Lindborg från Konsumenternas Försäkringsbyrå berättar hur försäkringsskyddet förändras när du slutar arbeta. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyncigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Bank och finans

För att kunna diskutera sin privatekonomi behövs kunskap. Elisabeth Gustafsson från Konsumenternas Bank- och finansbyrå berättar om sparkonton, finansiell rådgivning, seniorlån och bankkort. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyncigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Utgifter på äldre dar

Ingela Pedersen från Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening berättar hur ekonomin förändras när man blir pensionär, och hur man själv kan planera och påverka att inkomster, utgifter och krediter går ihop. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Pensionsinkomster

Vi är pensionärer under en femtedel av livet. Kristina Kamp från Pensionsmyndigheten och Carina Blomberg från AMF talar om vad man kan göra för att få en högre pension. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Seniorekonomi

Vad är bra att känna till om skatter? Helena Jangel Stridh och Linda Holmgren från Skatteverket berättar om skatter för pensionärer och blivande pensionärer och för dem som funderar på att starta företag. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Kommunal konsumentvägledning

Hur får jag ut mest av de pengar jag har att handla varor och tjänster för? Måste jag köpa nytt när något går sönder, och vad ska jag göra för att slippa bli lurad? Maria Wiezell från Sveriges Konsumenter berättar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Tillgångar på äldre dar

Sparekonomen Claes Hemberg ger råd om hur man som äldre kan göra det bästa av sina tillgångar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Fondsparande

Vad är en fond? Hur kan man tänka när man ska välja en fond, och hur gör man när det är dags att sälja? Hanna Helgeson från Fondbolagens förening talar om smarta tips och oberoende verktyg för att jämföra fonder med varandra. Inspelat i februari 2014. Arranagör: Finaninspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Ekonomi i balans på äldre dar

För de allra felsta som går i pension minskar inkomsterna. Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norman från Kronofogden talar om hur man skapar en balans mellan utgifter och inkomster. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndighetern.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Internetbanken

Konsumenternas beteende och sättet att sköta bankärenden har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Vilka bankärenden kan man sköta via sin dator eller mobiltelefon? Daniel Wahlström från Danske Bank berättar. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tryggare ekonomi på äldre dar

Familjens juridik

Vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo? Behöver jag skriva testamente och vad händer med tillgångarna när jag dör? Susanne Eliasson från SEB berättar om grundläggande regler i familjejuridik. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nyanländ

Viktigt att veta om asyllagen

Om asyllagen. Vad är det viktigaste att veta om asyllagen? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Eldsjälar

Roger Colldén

Fotbollstränaren Roger Colldén, ansvarar för ett stort gäng ungdomar med olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar. "Det kan regna, man kan vara trött och ha en dålig dag, men oftast är det bara roligt att träna med dem, man får så otroligt mycket tillbaka", säger Roger.

Fråga oss