Titta

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Om UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt, utan att det gör mer skada än nytta? Hur kan man sätta barnen i centrum? Socialarbetare, poliser och ideella organisationer var inbjudna till detta högtidlighållande av Internationella brottsofferdagen. Moderator: Ulf Hjerppe. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn som brottsoffer : Barns upplevelser av våld i hemmetDela
 1. Jag är socionom i botten, men ännu
  längre tillbaka är jag dalkulla.

 2. Det brukar vara svårt att missa det.

 3. Jag har forskat i ganska många år.
  Sen slutet av -90-talet åtminstone-

 4. -om barn som upplevt det som jag
  kallat pappas våld mot mamma.

 5. Eller våld mellan föräldrarna.

 6. Även om mycket av den nordiska
  forskningen under lång tid-

 7. -handlat om kvalitativa studier,
  alltså intervjuer med barn-

 8. -om sina upplevelser
  av våld i hemmet-

 9. -är den studie som jag ska berätta om
  i dag en enkätstudie.

 10. Dessutom har vi inte pratat med barn,
  utan med före detta barn.

 11. Alltså unga vuxna,
  om sina erfarenheter.

 12. Tanken är att vi ska säga
  nånting om vad vi menar-

 13. -med barn som upplever våld i hemmet.
  Vilka barn inkluderar vi-

 14. -när vi pratar om
  barn som upplevt våld i familjen.

 15. Och också säga nåt om varför svenska
  studier är viktiga på detta område.

 16. Och exemplifiera med
  nya forskningsresultat.

 17. Där vi kan koppla några faktorer till
  barnens hälsa i vuxen ålder.

 18. Avslutningsvis på vilket sätt
  det här hjälper oss att tänka-

 19. -när vi i vår yrkesverksamhet
  kommer i kontakt med den här gruppen.

 20. I själva verket är det här
  ett gammalt och välbeforskat fält-

 21. -internationellt. Då menar jag
  huvudsakligen USA och Kanada.

 22. Där har man under många år forskat om
  barn som sett våld mellan föräldrar.

 23. Under många år,
  när det blir pinsamt nog i Sverige-

 24. -har vi tänkt:
  "Övergrepp är svårt för barn."

 25. "Men som tur är har barnen inte sett
  eller begripit"-

 26. -"utsattheten av mamma, t.ex."

 27. Först på senare år
  har vi kommit att förstå-

 28. -att om jag är liten-

 29. -är jag väldigt, väldigt
  medveten om...

 30. Som tidigare talare också
  varit inne på.

 31. Väldigt medveten om att jag är
  beroende av mina föräldrar.

 32. Många barn är i första hand
  beroende av mamma.

 33. Det är mamma jag vänder mig till
  i första hand-

 34. -om jag är otrygg, rädd eller ledsen.

 35. Det betyder
  att om mamma utsätts för våld-

 36. -utsätts också hennes föräldraförmåga
  och hennes förmåga...

 37. Hennes förmåga
  att tillgodose mina behov utmanas.

 38. Det är väldigt uppenbart för barn.

 39. Därmed blir våld mot en person
  som borde omsörja om barnet-

 40. -ett hot mot barnet själv,
  i dess upplevelse.

 41. Mot mitt välbefinnande
  eller min välfärd som barn.

 42. Kanske till och med mot min
  överlevnad, tänker en del barn.

 43. Det har vi begripit
  pinsamt nyligen i Sverige.

 44. I andra länder har man forskat om
  det länge.

 45. En av de första frågorna
  man ställer sig-

 46. -är på vilket sätt påverkar
  våld mot en förälder barn.

 47. Det kan vara på många olika sätt.

 48. Det är bara en lista som vi ser här.

 49. Man kan kategorisera problemen
  på många sätt.

 50. Man kan prata om internaliserande
  och externaliserande problem.

 51. Olika forskare har använt olika
  metoder för att studera det här.

 52. Men totalt sett har vi ett fält
  där det är välbelagt-

 53. -att våld mot en omsorgsgivare-

 54. -kan orsaka väldigt stora skador
  hos barn.

 55. Då uppvisar förstås en del barn
  väldigt många av problemen.

 56. För en del barn varar problemen under
  lång tid. Även om våldet upphör.

 57. För andra barn
  upphör faktiskt problemen.

 58. Många barn kan återhämta sig själva-

 59. -och komma in i en mer normal
  utveckling ganska snart-

 60. -så snart våldet upphör.

 61. Andra barn uppvisar bara
  enstaka av de här problemen.

 62. Och de kan vara ganska olika.

 63. Många barn visar inte heller såna
  problem som vi ofta studerar.

 64. Det betyder inte att barnen tycker
  att det är toppen hemma.

 65. Man kan vara ledsen och vara rädd-

 66. -utan att vi forskare alltid kan
  fånga de aspekterna.

 67. Dessutom finns det studier
  som tyder på att i synnerhet flickor-

 68. -faktiskt klarar av att hålla ihop
  ganska väl under lång tid.

 69. Men att problemen blir synliga och
  märkbara när man kommer i tonåren.

 70. Andra barn kan hålla ihop längre och
  problemen uppstår långt senare.

 71. Kanske när man själv
  ska komma in i en vuxenrelation.

 72. Eller när man själv får egna barn.

 73. Totalt sett är det ganska välbelagt-

 74. -att bevittna
  eller uppleva våld mot mamma-

 75. -är kopplat till ökad risk
  för svårigheter för barn.

 76. Mina kollegor och jag tycker att
  forskning utomlands är viktig-

 77. -men det är inte säkert att
  resultaten är desamma i Sverige.

 78. Dels har vi ett lite annat
  förhållningssätt till våra barn-

 79. -än i vissa länder
  där studierna gjorts.

 80. Dels har vi vår jämställdhet
  som kanske kan spela en roll-

 81. -för våldsrelationerna
  och hur våldet ser ut.

 82. Dels har vi ganska låg tolerans
  för våld generellt-

 83. -och är relativt befriade från våld
  i samhället jämfört med andra länder.

 84. Det finns flera skäl till att vi
  behöver studier även i Sverige.

 85. Just vad det gäller barn och våld-

 86. -har vi mångårig forskning
  med fokus på barnmisshandel.

 87. Även på sexuella övergrepp mot barn.
  På senare år har man börjat-

 88. -ställa enstaka frågor
  i barnmisshandelsforskning-

 89. -om barnen som är misshandlade
  även utsätts för-

 90. -eller upplever våld i familjen.
  Alltså våld mellan mamma och pappa.

 91. Man har kommit till slutsatser
  på enstaka frågor i några studier.

 92. Åtta procent, sju procent.

 93. Upp till tolv procent av barn i olika
  studier, eller främst tonåringar-

 94. -har svarat att man upplevt
  våld mellan föräldrarna-

 95. -eller att de vuxna i familjen
  slagits med varandra.

 96. Det är jättebra.
  I synnerhet eftersom vi vet-

 97. -att om det förekommer
  en typ av offer i en familj-

 98. -ökar risken att det finns andra
  offer och andra typer av våld.

 99. Det är viktigt att ställa
  frågor om olika typer av utsatthet.

 100. Men en begränsning med
  den här typen av enstaka frågor-

 101. -blir att man antingen frågar
  om föräldrarna slagit varandra...

 102. Att slå varandra behöver inte
  nödvändigtvis inkludera samma sak.

 103. Svarar man ja på
  att föräldrarna slagit varann-

 104. -svarar man kanske inte ja på om de
  sparkat eller knivhotat varandra-

 105. -eller kränkt och nedvärderat
  varandra upprepat.

 106. Eller gjort nån av de andra typerna
  eller formerna av våld-

 107. -som föräldrar kan hålla på med
  mot varandra.

 108. Frågar man om våld så är våld
  ett väldigt problematiskt begrepp.

 109. Vi vuxna, vi som jobbar inom fältet-

 110. -har svårt att ibland definiera
  var gränsen för våld går.

 111. Är det bara fysiskt våld eller
  inkluderar vi även psykiska former-

 112. -som kränkningar eller verbala hot
  om våld, till exempel?

 113. Det här är en utmaning
  för många av oss.

 114. Förmodligen en mycket större oklarhet
  för tonåringar-

 115. -eller ännu yngre barn.

 116. Därför har forskare i USA...

 117. Men de har hållit på längre
  och i samarbete med yrkesverksamma-

 118. -som har arbetat med att stödja
  barn med denna typ av erfarenhet.

 119. Man har utvecklat frågeformulär
  där man försökt inkludera-

 120. -många former av våld
  mellan föräldrarna.

 121. Utifrån både yrkeserfarenhet
  och forskning-

 122. -och vad vi vet om hur olika
  det här våldet kan te sig.

 123. Ett sånt formulär har vi använt
  i studien som jag ska berätta om.

 124. Vi kallar den för resumé-studien.

 125. Det betyder retrospektiv studie av
  ungas erfarenheter.

 126. I den lät vi 2 500 respondenter
  mellan 20-24 år...

 127. Ett representativt svenskt urval,
  alltså huvudsakligen randomiserat.

 128. Så det som de här personerna svarat
  är nog ganska generaliserbart-

 129. -till Sveriges befolkning
  i de här åldrarna.

 130. De besvarade en ipad-enkät. Det här
  var face-to-face intervjuer-

 131. -som är ganska krångligt
  och tidsödande att få till, förstås.

 132. Vi hade också god hjälp av några
  duktiga och utbildade intervjuare.

 133. Först träffade man personerna
  och ställde några frågor verbalt-

 134. -och sen räckte över ipad:en.

 135. Det betyder att de kunde besvara
  de här ganska känsliga frågorna-

 136. -och ganska privata frågorna-

 137. -och ge svar på frågor som man kanske
  inte hade berättat för nån tidigare-

 138. -utan att intervjuaren
  behövde se svaret.

 139. Samtidigt kunde intervjuaren svara på
  frågor och länka vidare till hjälp-

 140. -om man fick upprörda känslor av
  att besvara frågorna-

 141. -som förstås blir
  väldigt detaljerade ibland.

 142. Resumé-studien handlar om
  många typer av utsatthet.

 143. Vad vi ska prata om i dag är
  att uppleva våld mellan föräldrarna.

 144. Socialstyrelsen finansierade den.
  Vad vi ska fokusera på i dag-

 145. -är att ta ett lite annat grepp
  på den här frågan.

 146. Hur många svenska barn bevittnar
  föräldrarnas våld under barndomen?

 147. Är föräldrars våld
  detsamma som våld i hemmet?

 148. Jag har ibland tyckt att våld
  i hemmet är ett knäppt begrepp.

 149. Då fokuserar man på
  var våldet äger rum.

 150. "Vad onödigt", har jag tänkt.

 151. Den viktigaste aspekten är väl vilka
  som utövar och utsätts för våldet.

 152. Våld i hemmet
  skulle då inte inkludera våld-

 153. -som äger rum på vägen till
  att hämta från dagis.

 154. Eller i kön till ICA-butiken.

 155. Eller ute på gatan.

 156. Samtidigt skulle våld i hemmet
  inkludera våld mellan syskon.

 157. Så det ska vi titta på.

 158. Och stämmer det att papporna är
  förövarna och mammorna offren?

 159. Vi pratar väldigt mycket i Sverige
  om pappors våld mot mammor.

 160. Och kvinnors och barns utsatthet
  för fäders våld.

 161. Stämmer det?

 162. Spelar det nån roll för barnet
  vem som är förövare och offer?

 163. Avslutningsvis slängde jag med frågor
  som: "Varför berättar inte barn?"

 164. Vi vet att ungefär hälften av barnen
  berättar om dessa erfarenheter.

 165. Vad är skälen till när man berättar
  i efterhand som vuxen?

 166. "Varför berättade du aldrig som barn
  om vad du varit med om?"

 167. De frågorna ska vi besvara.

 168. Jag ställde tio frågor.

 169. Som illustrerar olika typer av våld
  mellan föräldrarna.

 170. Nu är de rangordnade i vilken ordning
  de var vanliga.

 171. Det minst vanliga svaret var att en
  förälder skadat den andra med vapen.

 172. Våra frågor var könsneutrala-

 173. -men handlade om personerna som tog
  hand om en när man var barn.

 174. Det var en procent av de här
  20-24-åringarna-

 175. -som sa att en förälder
  skadat den andra med vapen.

 176. Det var lite vanligare
  att man skadat husdjur med flit.

 177. Ytterligare lite vanligare
  att man hotat med vapen.

 178. Det är den ackumulerade procenten.

 179. Det var 2,8 procent som upplevt
  nån av de tre översta formerna-

 180. -av våld.

 181. Här ser vi spännvidden
  mellan olika erfarenheter av våld-

 182. -mellan föräldrarna
  som barn i andra studier har angett.

 183. Man kan säga lite grann
  om själva överlappet.

 184. Många barn uppger
  flera olika av de här typerna.

 185. De sju översta formerna-

 186. -det är alltså
  de sju minst vanliga typerna-

 187. -inbegriper alla
  nån typ av fysisk aktivitet.

 188. Inte nödvändigtvis fysiska angrepp
  av den ena föräldern mot den andra.

 189. Men nån typ av fysisk handling
  är det.

 190. Om man lägger ihop dem,
  alltså de barn som upplevt-

 191. -nån form av fysiska angrepp
  av eller mot föräldrar-

 192. -ser vi här 11,1 procent.

 193. Det motsvarar ganska väl
  tidigare studier-

 194. -när man har frågat dem
  med en enda fråga.

 195. "Har du nånsin upplevt våld
  mellan dina föräldrar?"

 196. Då kan vi ana att det är de fysiska
  formerna som man har besvarat.

 197. Kan man tänka sig.

 198. Längst ner kommer
  de tre vanligaste svaren.

 199. De inbegriper
  mer verbala typer av konflikter.

 200. Faktum är att den som är allra
  vanligast, som står längst ner-

 201. -osämja mellan föräldrarna-

 202. -man kan undra om den ska inkluderas
  i våld mellan föräldrar?

 203. Ständigt verbala kränkningar
  eller hot om att:

 204. "Om du inte kommer jag att..."

 205. Hur ska vi tänka om det är
  det allra vanligaste svaret?

 206. "Har du upplevt att dina föräldrar
  var osams när du var barn?"

 207. "Ja."

 208. Vi borde nästan ha
  100 procent på den.

 209. Osämja mellan föräldrar
  förekommer i många familjer.

 210. Förmodligen i mer än 28 procent
  av alla familjer.

 211. Men frågan ställdes i denna kontext.

 212. Det kan ha slunkit med några,
  förstås, som svarade "ja" på frågan-

 213. -och så var det sånt som vi kanske
  betraktar som vanlig osämja-

 214. -och som vi vet förekommer utan att
  det är så allvarligt för barnen.

 215. När man slipas mot varandra
  så mycket som man gör som föräldrar.

 216. Men vi tror att de flesta svaren
  handlar om allvarligare osämja-

 217. -i kontexten utav de andra frågorna.

 218. Det är viktigt att ställa
  de här olika typerna av frågor-

 219. -för att synliggöra...
  Även om man kan tycka att t.ex.-

 220. -"skadat med vapen" eller "hotat med
  vapen" är låga procent totalt sett.

 221. Fast det är ändå 25 av barnen.
  Eller de tidigare barnen.

 222. Är 1 procent lite eller mycket?

 223. Det är verkligen i betraktarens ögon.

 224. Det är också viktigt-

 225. -att åtminstone ibland ta med de här
  formerna av verbala konflikter.

 226. Kanske i synnerhet den här:

 227. "Upplevde du nån gång som barn
  att dina föräldrar bråkade om dig?"

 228. Det lyfter barn i andra studier
  ofta fram som särskilt svårt.

 229. Det gör dem särskilt ledsna
  och upprörda-

 230. -och får lätt barnen att känna
  att det är deras fel.

 231. Eller att det är fel på dem
  på nåt sätt.

 232. Jag ska också säga
  att totalt sett kunde man...

 233. Det var tio typer av frågor.

 234. Man kunde svara från "det har aldrig
  hänt" till "många gånger".

 235. Det fanns fyra svarsalternativ
  på varje fråga.

 236. Då skulle man kunna lägga ihop det
  till en sammanlagd poäng...

 237. Om man finns bland de här
  28 procenten i studien-

 238. -då har man minst elva poäng. Då har
  man kanske 0 på nio av frågorna-

 239. -eller 1 poäng på nio av frågorna
  och 2 poäng på en.

 240. Det betyder att totalt sett
  gjorde vi så. Lite vanskligt, kanske.

 241. Men vi mätte åtminstone
  nån slags allvarlighetsgrad.

 242. Då kan ju det spänna
  mellan 11 och 40 poäng.

 243. Fyra gånger tio.

 244. Då hade de här 20-24-åringarna
  i genomsnitt 13,69.

 245. Vi tror inte
  att det är särskilt mycket.

 246. Det betyder
  att det är många enstaka typer-

 247. -men också enstaka gånger.

 248. Vi vill säga att det ändå är relativt
  milt våld trots allt, totalt sett.

 249. Jag vill också säga att...

 250. ...det fanns
  några uppenbara könsskillnader.

 251. Ni kan dels se det på många av
  frågorna att det var vanligare-

 252. -att de unga kvinnorna
  svarade att de varit med om det här.

 253. De signifikanta skillnaderna
  handlade dels om svaren:

 254. "Hände det nånsin
  att dina föräldrar bråkade om dig?"

 255. Signifikant fler kvinnor svarade ja.

 256. Även: "Hände det att ena föräldern
  med flit sårade den andras känslor?"

 257. Där var det också fler kvinnor.
  Kvinnorna uppgav också-

 258. -totalt sett
  att de hade upplevt mer våld.

 259. Och också över lite längre tid.

 260. Det här bekräftar helt
  tidigare studier, faktiskt-

 261. -om att kvinnor uppger
  att det är lite vanligare.

 262. En del forskare har ställt frågan:

 263. "Är det en riskfaktor
  att ha en dotter?"

 264. "Är det möjligt att t.ex.
  en dotter i familjen ökar stressen"-

 265. -"som ökar risken för våld
  mellan föräldrarna?"

 266. En annan kanske rimligare fråga
  handlar kanske om-

 267. -att män och kvinnor definierar och
  förstår handlingar på olika sätt.

 268. Att flickor har lärt sig
  att vara mer perceptiva-

 269. -för t.ex. verbala typer
  av våld och konflikter.

 270. Vad sa vi? Var sker våldet?

 271. Jag tyckte ju att våld i hemmet
  var ett tokigt begrepp.

 272. Jag har undvikit det i alla år.

 273. Men när vi frågade
  var handlingarna ägde rum nånstans-

 274. -så var nästan alla i just hemmet.

 275. Det fanns också några andra sätt.

 276. Några andra platser
  där våldet kunde äga rum-

 277. -som också var mera privat
  där det inte kan finnas nån publik.

 278. Totalt sett svarade 91 procent-

 279. -att våldet bara ägde rum
  i privata sammanhang.

 280. Men sen fanns det också
  på ICA-butiken-

 281. -hämtning och lämning på dagis
  eller på andra ställen.

 282. Då var det totalt 9 procent-

 283. -som svarade att det ägt rum
  i hemmet och på nåt annat ställe.

 284. Vi ska komma tillbaka till det här.

 285. Vår andra fråga handlar om
  vem som utövar våldet.

 286. Då svarade, precis som vi kanske
  trott, 85 procent att det var pappan.

 287. Men 74 procent svarade även
  att det var mamman-

 288. -för man kunde ge
  flera svarsalternativ.

 289. Sen fanns det lite andra
  tydligare föräldrafigurer-

 290. -som också stod för
  en del av våldet.

 291. Då kan man lägga ihop svaren.

 292. Då kan vi se
  att i 22 procent av fallen-

 293. -var det just frågan om unga vuxna
  som under barndomen-

 294. -hade upplevt pappas våld mot mamma-

 295. -som är det vi oftast talar om.
  Det var fler än de 5 procent-

 296. -som uppgav att mamman var våldsam
  mot pappan. Men den stora delen-

 297. -71 procent, sa att mamma och pappa
  utövar våld mot varandra.

 298. Båda är offer, båda är förövare.

 299. "Hoppla", tänkte vi.
  När vi började läsa på-

 300. -visade det sig att det stämmer väl
  överens med internationell forskning-

 301. -som ofta visar
  att mycket av våldet är ömsesidigt.

 302. Men som vi kanske inte pratar
  tillräckligt mycket om i Sverige.

 303. Och synliggör för barnen.
  Om det är så-

 304. -att vi utvecklar stödverksamheter
  för barnen inom socialtjänsten-

 305. -och även börjar synliggöra denna
  problematik inom skolhälsovården-

 306. -och förstår att vi måste ta tag i
  det här, då kan det vara så att-

 307. -om vi yrkespersoner pratar om barns
  upplevelser av pappas våld mot mamma-

 308. -kanske vi ändå osynliggör en del av
  det som gör det svårt för barn:

 309. Nämligen att båda föräldrarna
  är involverade i det här.

 310. Vi återkommer till det också.

 311. Vad spelar det för roll
  var våldet äger rum-

 312. -och vem som är offer
  respektive förövare?

 313. Vi såg att när våldet äger rum
  på nån typ av allmän plats-

 314. -alltså när det finns möjlighet
  att det finns nån typ av publik-

 315. -där andra skulle kunna se en-

 316. -var våldet kopplat till
  en större allvarlighetsgrad-

 317. -för nästan varenda form av våld
  mellan föräldrarna.

 318. Våld som äger rum
  mellan föräldrarna på allmän plats-

 319. -kan vi se som
  en särskild riskfaktor.

 320. Det är värt att uppmärksamma extra.
  Får vi yrkespersoner reda på-

 321. -att våld har ägt rum på allmän plats
  måste vi vara särskilt uppmärksamma.

 322. Då finns det en ökad risk
  att våldet är allvarligare-

 323. -ur barnets perspektiv.

 324. Om båda föräldrarna
  var offer och förövare-

 325. -om de nu vuxna barnen angav att
  våldet hade varit ganska ömsesidigt-

 326. -då hade det också pågått
  under en längre tid i barnens liv.

 327. Men om de uppgav att pappan
  hade varit förövaren-

 328. -och mamman offer-

 329. -då var våldet allvarligare igen
  för nästan alla typer.

 330. Det våldet var också
  kopplat till ökad risk-

 331. -för både post-traumatiska
  stress-symtom och ångestsymtom-

 332. -i vuxen ålder hos de här barnen.
  Särskilt för kvinnor.

 333. Jag ska säga att som man kan ana-

 334. -hade kvinnorna
  högre ohälsonivåer överlag.

 335. Det gör att man får tänka på vissa
  faktorer att vara uppmärksam på.

 336. Dels var våldet äger rum.

 337. Särskilt om vi får nån indikation
  att det äger rum på allmän plats.

 338. Samtidigt som vi måste uppmärksamma-

 339. -att i många familjer kan båda
  föräldrarna vara involverade.

 340. Utländsk forskning visar
  att det kan vara så-

 341. -att kvinnan initierar våldet
  lika ofta som mannen.

 342. Kvinnors våld kan utföras
  i samma syfte.

 343. Samma intentioner som mäns våld.

 344. Ibland argumenterar man för att det
  är männen som initierar våldet.

 345. Eller det är män som slår
  och då måste kvinnor slå tillbaka-

 346. -för att skydda sig.

 347. Fast viss internationell forskning
  tyder på att det inte är så.

 348. Man initierar i ungefär
  lika stor utsträckning-

 349. -om man är ungefär lika involverade.

 350. Det finns också forskning som visar
  att kvinnor får mer fysiska skador.

 351. Men också att kvinnor blir räddare,
  anpassar sitt beteende mer-

 352. -när de blir utsatta för
  motsvarande våld som en man blir.

 353. Då riskerar kvinnor att tänka...
  Om jag överdriver starkt-

 354. -jag hoppas att ni hänger med ändå-

 355. -skulle jag säga att om en och samma
  våldshandling drabbar en man-

 356. -kanske han, och det här är
  en stark överdrift-

 357. -kanske mannen är mer benägen
  att göra så här:

 358. "Usch, det där var inte bra."

 359. "Hoppas att jag får slippa det där
  i framtiden."

 360. Medan en kvinna kanske är mer benägen
  att tänka:

 361. "Det där vill jag aldrig mer vara med
  om. Hoppas jag slipper det."

 362. "Jag måste nog undvika att
  göra så här eller säga så här."

 363. Man anpassar sitt beteende mer.

 364. Man fokuserar mer på personen eller
  situationen man betraktar som farlig-

 365. -och anpassar sitt beteende lite mer.

 366. Och vem får då lite mindre fokus?

 367. Just det: barnen.

 368. Det finns en del faktorer
  som skiljer-

 369. -hur män och kvinnor förhåller sig
  till våldet.

 370. Den forskning som finns tyder på
  att det finns små nyansskillnader.

 371. Kanske
  spelar liknande faktorer roll här-

 372. -när det i synnerhet är kvinnor-

 373. -som både anger fler våldsupplevelser
  under barndomen-

 374. -och mår sämre av det.

 375. Vad som också är viktigt-

 376. -är att vi vet att det är
  väldigt mycket överlappningar.

 377. I den här studien var det...

 378. Det beror ju på
  att vi frågade om hela barndomen.

 379. "Har du nånsin när du var barn
  utsatts för nån annan form"-

 380. -"av våld och övergrepp?"
  I den här studien-

 381. -var det bara 14 procent som inte
  hade utsatts på nåt annat sätt.

 382. Det var alltså 86 procent
  som även uppgav annan utsatthet.

 383. Det har delvis att göra med
  att vi ställde inkluderande frågor.

 384. Vi inkluderade alltså, relativt sett,
  lite mildare former av våld.

 385. Det blir också en överlappning när
  man rapporterar till hela barndomen.

 386. Det är förstås en skillnad för barn
  om det är så-

 387. -att under två specifika år-

 388. -får man uppleva våld
  mellan föräldrarna-

 389. -och att man själv utsätts i skolan
  eller i nån annan relation.

 390. Eller om man under en viss tidsperiod
  upplever en typ av våld.

 391. Sen är man kanske våldsbefriad
  under en period.

 392. Sen händer nåt annat.

 393. Ändå tycker vi att det är viktigt
  att igen poängtera-

 394. -att det är rätt mycket våld
  som unga människor utsätts för-

 395. -i ett uppväxtperspektiv.

 396. Jag kanske hädar lite
  när jag tog med en bild av Emil.

 397. Jag har själv väckt mycket samtal-

 398. -om det här att definiera våld.

 399. Hur svårt det är för vuxna
  att hitta definitioner-

 400. -både generella definitioner-

 401. -men också att tolka och sätta ord på
  enskilda upplevelser-

 402. -och hur man ska förstå dem.

 403. Fallet Emil pratar vi kanske inte om
  som barnmisshandel.

 404. Men å andra sidan får pappan sällan
  tag i Emil. Han har sin snickerboa.

 405. Men mycket av våldet
  sker förstås i familjen.

 406. I synnerhet för de yngre barnen.

 407. Vi ställde också frågor om
  till vem man hade berättat.

 408. I vilken utsträckning som de här
  erfarenheterna kommer till...

 409. ...i första hand myndigheters
  kännedom, men även andra vuxnas.

 410. Då var det strax över 50 procent
  som berättade-

 411. -att de nån gång under uppväxten
  berättade om vad de varit med om.

 412. 43,4 procent rapporterade
  att de inte hade berättat för nån.

 413. Då frågade vi varför.

 414. För vi tänkte att det här är särskilt
  viktigt för yrkesverksamma-

 415. -inom olika verksamheter.

 416. Det vanligaste svaret var:

 417. "Jag trodde inte
  att nån kunde göra nånting åt det."

 418. Här har vi ett yrkesfält-

 419. -som har utvecklats oerhört mycket
  de senaste femton åren.

 420. Det betyder att när de här respon-
  denterna var riktigt små stämmer det.

 421. Då fanns det nästan inga verksamheter
  utvecklade på ett nationellt plan.

 422. Det fanns några enstaka verksamheter
  i stockholmsområdet-

 423. -som hade börjat utveckla stödmetoder
  för precis den här gruppen barn.

 424. Men ute i landet
  var det väldigt tomt då.

 425. Runt millennieskiftet
  började fler metoder spridas.

 426. Och i dag finns det stöd i de allra
  flesta av landets kommuner.

 427. Nån typ av stöd för barn
  som upplever våld mellan föräldrarna.

 428. Många av er känner säkert till
  trappan-samtal.

 429. Men också olika typer av
  gruppbaserade stöd till barn-

 430. -börjar spridas mer och mer.

 431. Så det här kanske stämmer ganska så
  väl med tanke på att respondenterna-

 432. -var 20-24 år när vi frågade om
  deras barndomsupplevelser.

 433. Det fanns kanske ingen
  som kunde göra nåt.

 434. Samtidigt är vår erfarenhet i andra
  studier där vi är involverade-

 435. -i att utvärdera befintliga
  stödmetoder för den här gruppen barn-

 436. -men också i att testa nya metoder-

 437. -att det inte är lätt att få till
  de här grupperna ute i kommunerna.

 438. I synnerhet i mindre kommuner.

 439. Man behöver
  ett helt system av yrkespersoner-

 440. -som känner till stödverksamheterna
  och metoderna i kommunen-

 441. -för att hjälpa gruppen barn,
  för att lotsa barnen rätt.

 442. Då behövs det kännedom
  ner på varenda skola.

 443. Och varenda socialarbetare.

 444. För att kunna lotsa barnen rätt.

 445. Det näst vanligaste svaret på
  varför man inte berättade var:

 446. "Jag trodde inte
  att det var nåt fel med det."

 447. Här måste vi tänka att här finns
  en hel del av barnen-

 448. -som faktiskt "bara"
  hade bevittnat föräldrarnas osämja.

 449. Eller enstaka verbala eller kanske
  t.o.m. fysiska övergrepp.

 450. Men som kanske inte var...

 451. ...på fel sida av det lagliga och
  framför allt inte var livshotande.

 452. Men också som barnen kanske inte
  uppfattade som så allvarliga-

 453. -att de själva blev upprörda av det.

 454. Man kan också tänka sig att vi
  inte har kommit tillräckligt långt.

 455. Kanske framför allt inte
  när de här var barn.

 456. Men kanske har vi inte heller i dag-

 457. -tillräckligt mycket samtal
  om var gränsen går.

 458. Precis som tidigare talare
  har varit inne på.

 459. Det är vanligt att barn tycker:
  "Mina upplevelser var obehagliga"-

 460. -"och inget barn ska behöva ha det
  på det sättet."

 461. "Det här är inte rätt."

 462. Men därifrån till att tänka:
  "Jag borde få hjälp med det här."

 463. "Jag borde få hjälp att hantera mina
  känslor. Kanske nån borde åtalas."

 464. Det steget kan vara långt.
  I synnerhet för yngre barn, förstås.

 465. Här har vi mindre vanliga svar.
  "Varför berättade du inte för nån?"

 466. "Jag ville inte att nån kompis
  skulle få reda på det."

 467. Den faktorn har tagits fram förut.

 468. I kvalitativa studier
  när vi pratar med barn-

 469. -har barn ibland berättat för oss-

 470. -om mycket otäckheter i hemmet.

 471. Det har gjort dem upprörda
  och väldigt rädda.

 472. Vi som forskare har frågat:
  "Har du berättat"-

 473. -"om det här för nån vuxen tidigare?"

 474. Då är det inte så ovanligt
  i de studierna-

 475. -att barnen har sagt att de inte har
  kunnat berätta för nån.

 476. "Tänk om jag berättar
  för min lärare."

 477. "Och så kommer det ut
  och de snackar i lärarrummet."

 478. "Så börjar folk möta mig
  i korridoren"-

 479. -"och titta snett
  och undra hur det är."

 480. "Då blir jag ännu mer bekymrad
  och ledsen än förut."

 481. "Dessutom kommer kompisarna
  verkligen att undra"-

 482. -"varför den personen frågar så där.
  Och så kommer mina hemligheter ut."

 483. Ytterligare en mindre grupp
  säger att man var rädd.

 484. "Jag var rädd." Eller: "Jag hotades
  av förövaren." Till exempel.

 485. Här har vi också vetat förstås
  att i en del fall-

 486. -blir barn explicit
  belagda med munkavle.

 487. "Du får inte berätta, för då..."

 488. Men det händer också att barn
  mer implicit beläggs med munkavle.

 489. Man säger saker som gör att barnet
  förstår att de inte ska prata om det.

 490. Även om det aldrig har uttalats.

 491. Det finns också tecken på
  att det inte förekommer nån munkavle.

 492. Men barnen upplever ändå
  att det finns en sån.

 493. Det som framför allt skulle behövas
  för att bryta en sån upplevelse-

 494. -är att man explicit tvärtom uttalar:

 495. "Om du känner dig bekymrad
  måste du berätta för nån."

 496. "Du måste prata med nån
  om hur du känner dig."

 497. Så vad har vi för nånting?

 498. Jag tänker på några saker
  som är viktiga att ta med sig-

 499. -som vi kan dra utifrån exemplen
  från den här resumé-studien.

 500. Å ena sidan handlar det om fasen
  där vi måste identifiera vilka barn-

 501. -som kan behöva
  vår professionella hjälp.

 502. Då har ni förstått
  att jag är lite emot-

 503. -en alldeles för
  avgränsad våldsdefinition.

 504. Det är för begränsat
  att bara prata om fysiska handlingar.

 505. Jag tror att för många barn
  mår dåligt av hot och kränkningar.

 506. Eller ständiga konflikter och bråk
  i sin familj.

 507. Vi kan inte ha en definition
  som bara fokuserar på det fysiska.

 508. Det behöver vi vara
  väldigt tydliga med-

 509. -även när vi pratar med barn.

 510. Att vi inte bara menar
  de fysiska handlingarna-

 511. -utan när vi pratar om våld
  inbegriper vi även de andra formerna.

 512. Men jag tänker också att vi inte kan
  ha en våldsdefinition-

 513. -och vi kan inte ha en professionell
  syn på problematiken som är för vid.

 514. Vi kan inte oreflekterat inkludera
  varje form av föräldrakonflikt.

 515. Då får vi fokusera-

 516. -våra professionella ögon
  på massor av barn-

 517. -som kommer att klara sig
  genom det här ganska väl.

 518. Och som förstås
  kommer att ta resurser-

 519. -från gruppen med barn
  som vi verkligen behöver fokusera på.

 520. Att vi hittar dem
  och kan erbjuda dem stöd.

 521. Vi behöver en slags reflexivitet
  i vilka vi fokuserar på.

 522. Det handlar dels om typen av våld,
  men också-

 523. -om vi ska ta dessa resultat på nåt
  allvar, t.ex. var våldet äger rum.

 524. Som är en särskild faktor
  att uppmärksamma.

 525. Vem det är som är förövare-

 526. -som också är en särskild faktor
  att vara uppmärksam på.

 527. Vi börjar kanske också bli mogna
  i vår kunskapsutveckling-

 528. -och i vår praktikutveckling-

 529. -att fokusera på att pojkar och
  flickor kan ha lite olika behov.

 530. De allra flesta av de här
  stödverksamheterna är...

 531. Några av stödmetoderna är inriktade
  på att ha nån variant för yngre barn-

 532. -och nån variant för äldre barn.

 533. Trappan-samtalet är en modell
  för barn mellan fyra och nitton år.

 534. Å andra sidan inbegriper modellen
  en viss flexibilitet som gör-

 535. -att man kan bemöta
  barns olika behov.

 536. Men mig veterligt
  är det väldigt lite samtal-

 537. -inom den professionella världen
  och bland skandinaviska forskare-

 538. -om hur vi kan
  designa stödverksamheter-

 539. -som kanske motsvarar mer specifika
  behov, som t.ex. ålder-

 540. -eller som vi har sett här,
  vilket kön barnen har.

 541. Bland annat.

 542. Den andra typen av implikationer
  handlar mer om när vi...

 543. När vi har fått kontakt med barnen
  och det börjar nystas upp-

 544. -eller vi börjar få nån indikation om
  att det är ett sånt här barn.

 545. Som har det så här hemma
  eller har haft under lång tid.

 546. Hur kan vi då
  samtala med de här barnen?

 547. I tidigare forskning,
  huvudsakligen baserad på-

 548. -kvalitativa intervjuer
  med mindre grupper med barn-

 549. -har man identifierat
  att många barn känner skam.

 550. Man skäms över
  det som har hänt hemma.

 551. Man skäms inte bara på
  ett distanserat sätt-

 552. -utan skammen kan också vara en skam
  av typen som äter upp en inifrån.

 553. Man känner sig väldigt annorlunda.

 554. Man tänker: "Om mina föräldrar
  är så här osams"-

 555. -"om mina föräldrar
  låter min uppväxt bli så här"-

 556. -"kan de ju inte rimligen
  älska mig särskilt mycket."

 557. "Det kan jag ju förstå.
  En sån unge som jag är."

 558. "Som inte bäddar sängen eller sätter
  mina träningskläder i tvättkorgen"-

 559. -"eller plockar undan yoghurt-
  tallriken." Såna hemska saker.

 560. Många barn upplever en skam
  i bemärkelsen-

 561. -att man känner sig väldigt,
  väldigt annorlunda-

 562. -och kanske att man genuint
  inte är värd att älskas.

 563. Då blir det svårt
  att prata om det som hänt hemma.

 564. Då kommer ens egen otillräcklighet
  i värsta fall i dagen.

 565. Den kan vara både smärtsam
  och pinsam.

 566. Båda de aspekterna.
  Tidigare forskning har också visat-

 567. -att många av barnen upplever
  att de har svikits.

 568. Man kan uppleva att man har svikits
  både av den förälder som...

 569. ...är förövare till våldet.
  "Det borde den föräldern inte göra."

 570. "Den föräldern har utsatt mig
  för den här uppväxten."

 571. "Den förälder
  som har tagit till våld"-

 572. -"har också förstört föräldraförmågan
  hos min andra förälder."

 573. Men man kan också vara besviken
  på föräldern som utsätts.

 574. För den föräldern kan i barnens ögon
  verka väldigt svag.

 575. Den föräldern kanske stannar i
  en relation där barnen tycker-

 576. -att den våldsutsatta föräldern
  borde ha tagit barnet bort därifrån.

 577. När den föräldern valt att stanna
  har den föräldern också valt våldet.

 578. Och valt våldet i barnets liv.
  Det kan betyda för en del av barnen-

 579. -att man inte kan lita på
  ena föräldern. Och inte på den andra.

 580. Och om det är så
  att man t.ex. i sin skola-

 581. -har försökt ge signaler
  till nån typ av personal-

 582. -om hur man egentligen har det hemma
  som antingen inte har uppfattats-

 583. -och inte tagits på tillräckligt
  allvar, eller ännu värre-

 584. -så har de signalerna
  så att säga blivit kända.

 585. Så att barnen upplever att ett
  förtroende som de gav har svikits.

 586. Då kan man till slut uppleva
  att man blivit sviken av många vuxna.

 587. Och för varje vuxen som sviker
  blir det svårare för mig som barn-

 588. -att hitta tillit till en ny vuxen.

 589. Det här är ytterligare ett hinder
  för oss när vi ska försöka förstå-

 590. -vad det enskilda barnet
  har varit med om.

 591. Och försöka få kännedom om hur
  situationen t.ex. i hemmet ter sig.

 592. Andra forskare har fokuserat på bar-
  nens ovana att tala om egna behov.

 593. Jag nämnde tidigare att det finns
  forskning som indikerar-

 594. -att kvinnor kan vara mer benägna-

 595. -att börja fokusera på
  den våldsamma personen-

 596. -för att anpassa sitt beteende
  och minska risken för våld.

 597. Många av de här barnen beskriver
  väldigt snarliknande attityder-

 598. -eller processer,
  där man hela tiden i värsta fall-

 599. -kanske i flera år-

 600. -fokuserar jättemycket på den eller
  dem som man upplever som farliga.

 601. Om man som barn för sitt liv försöker
  anpassa sig och göra allt rätt...

 602. "Måtte jag ha alla rätt på provet och
  måtte jag lära mig sjuans tabell"-

 603. -"och kunna engelskaglosorna
  och ta hand om mina småsyskon."

 604. "Jag måste lägga mina träningskläder
  i tvättkorgen."

 605. Och det måste bli rätt.

 606. Och jag fokuserar på-

 607. -de potentiellt farliga eller
  våldsamma föräldrarnas önskemål-

 608. -och behov och känslolägen...

 609. Ibland så mycket att jag inte har
  fokuserat på mitt eget.

 610. Mina egna behov
  och mina egna känslolägen.

 611. En del av barnen har förstås
  inte fått nån träning i-

 612. -att sätta namn på eller tala om
  de egna känslorna som finns.

 613. Man kanske inte ens kan förstå
  hur det känns olika i kroppen-

 614. -när man är arg eller ledsen-

 615. -eller irriterad eller frustrerad,
  etc., etc.

 616. Man kanske faktiskt inte har språket
  för det.

 617. För det är kanske aldrig nån som har
  frågat: "Hur mår du?"

 618. Så om vi frågar:

 619. "Hur känns det, de här sakerna som du
  har berättat händer i din familj?"

 620. "Hur kändes det för dig?"

 621. Då är det kanske inte så konstigt
  när barnen svarar: "Vet inte."

 622. "Det är väl som det är."

 623. "Känns ingenting." Då tänker jag
  att det är jätteviktigt-

 624. -att vi yrkesverksamma förstår vad
  som kan ligga bakom den sortens svar.

 625. "Hur kändes det för dig?"
  "Så där. Ingenting."

 626. Slutligen vad tidigare forskning
  har fokuserat på.

 627. Många av barnen
  vill inte vara till besvär.

 628. Därför att man kan ha tränats i många
  år på att inte vara till besvär.

 629. Man vill hålla sig undan.

 630. Och man vill helst vid behov krypa
  upp och bli en blomma på tapeten.

 631. Bara man inte provocerar nån. Bara
  man inte säger eller gör nånting-

 632. -som kan uppfattas
  som konfliktsökande eller aggressivt.

 633. Men det kan också vara så att...
  En del forskning tyder på-

 634. -att de här barnen tillämpar ett
  extremt empatiskt beteende, t.ex.

 635. Man är jätteduktig på att tolka och
  anpassa sig till andras känslolägen.

 636. Man vill inte vara till besvär, utan
  ett smidigt och lätthanterligt barn.

 637. Kanske med olika framgång.

 638. Men en del barn har det
  åtminstone som lite av en strategi.

 639. Det kan också göra att de när vi
  frågar hur de mår svarar: "Bra."

 640. Det måste vi förstå.

 641. Men vad som blir uppenbart av den här
  studien är att stöd måste finnas-

 642. -om vi ska få reda på... Det här blir
  nån slags dubbelsidig grej.

 643. Varför behöver vi få reda på
  hur barn har det?

 644. Jo, det borde vara för att vi har
  nån typ av stöd att erbjuda dem.

 645. I bästa fall olika typer av stöd,
  beroende på vad barnet behöver.

 646. De problemen kan se ganska så
  skilda ut för olika barn.

 647. Stöd måste finnas, men också...

 648. Att stöd finns i vår kommun
  gynnar också...

 649. Om det stödet blir känt
  gynnar det också-

 650. -att barn berättar om
  sina erfarenheter.

 651. Om stödverksamheter finns
  och varenda skola känner till den-

 652. -blir det lättare för barnen.
  Då kan de tänka:

 653. "Jag kan kanske berätta för nån.
  Då skulle jag kunna få hjälp."

 654. Inte sant?

 655. Men hit har vi kanske en liten bit.

 656. Innan det ser ut på det här ideala
  sättet, som på min önskelista-

 657. -i varenda kommun i landet.

 658. Å andra sidan kan man säga att vi har
  kommit långt de senaste femton åren.

 659. För tjugo år sen
  fanns det nästan ingenting.

 660. För femton år sen
  fanns det embryon och...

 661. Vad ska man säga? Lovvärda...
  Vad heter det för nånting?

 662. Förslag eller startpunkter
  för verksamheter med stöd.

 663. I dag finns det
  en stor spridning.

 664. Men vi är fortfarande inte
  i det historiska läge-

 665. -när det finns specialiserat stöd
  för barn med olika typer av behov-

 666. -i landets alla kommuner.

 667. Vi måste också kunna hantera
  de olika typer av munkavle-

 668. -som kanske har ålagts barn
  eller som barnen själva upplever.

 669. Och vi behöver kanske avslutningsvis
  ännu mer samtal.

 670. Kanske t.ex. i skolorna.

 671. Om precis var gränsen faktiskt går.

 672. Både gränserna
  för vad som är lagligt-

 673. -men också gränserna för
  hur man kan må som barn-

 674. -och faktiskt ha rätt till stöd.
  Det är lite olika saker.

 675. Man kan som barn vara med om saker
  som är lagliga-

 676. -där jag som barn har behov av stöd,
  för jag mår dåligt.

 677. Och det kan också hända
  att man är med om olagligheter-

 678. -utan att det måste till
  en professionell bearbetning.

 679. Så jag tänker att vi fortfarande har-

 680. -en mängd hinder att överkomma
  som vi till att börja med-

 681. -behöver ha kännedom om. Och för det
  andra hitta sätt att komma över-

 682. -för att kunna identifiera barnen
  som behöver vår hjälp och vårt stöd.

 683. Och sen få insikt i-

 684. -hur det individuella barnets
  situation och problembild ser ut.

 685. Tack.

 686. Textning: Jussi Walles
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Barns upplevelser av våld i hemmet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. I många år trodde vi i Sverige att barn i stort sett inte led av våld i familjen, trots att det fanns studier från andra länder som visade på motsatsen. Idag vet vi att våld mot den som ska ge barnet trygghet påverkar barnen starkt. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad
Ämnesord:
Barn som far illa, Barnmisshandel, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Våld i familjen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barn, brott och politik

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken ”Stopp! Min kropp!”. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns berättelser om brott

Barnombudsmannens socionom Janna Törneman nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Orsakerna till att barn håller våld och övergrepp hemligt är många. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Våldet genom barnens ögon

Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris, pekar på vikten av att kunna lyssna och höra barnets hela historia ur dess perspektiv. I 41 år har Bris stöttat barn som ropat på hjälp. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns upplevelser av våld i hemmet

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Välfärdsstatens utmaningar

Panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar när så många människor kommer till Sverige. Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på att bygga murar runt nationer? Ska man göra det överhuvudtaget? Medverkande: Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola; Dawan Raoof, forskningsassistent vid Malmö högskola; Anna Lundberg, universitetslektor vid Malmö högskola; Ulrika Wernesjö, forskare vid Imerförbundet. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.

Fråga oss