Titta

UR Samtiden - Gruvor i fokus

UR Samtiden - Gruvor i fokus

Om UR Samtiden - Gruvor i fokus

Allt fler företag vill starta en gruva. Vad innebär det för området där gruvan ska byggas? Skapar det jobbtillfällen? Tjänar området något på det? Vilka miljöproblem kan det leda till? Experter och forskare föreläser. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern, ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Till första programmet

UR Samtiden - Gruvor i fokus : Gruvor och återvinningDela
 1. Jag har forskat om återvinning,
  och återvinning kommer ju från sopor.

 2. Så det första jag ska prata om är
  vad sopor är.

 3. Slår man upp "sopor" i uppslagsverk
  centrerar det ofta kring människan.

 4. Det är något oanvändbart, oönskat,
  värdelöst.

 5. Det kan vara allting som vi slänger.

 6. Sopor kan också vara ett mänskligt
  misslyckande.

 7. Det kan vara en tomat
  som har börjat mögla.

 8. Vi människor har misslyckats med att
  använda tomaten innan den möglade.

 9. Det kan vara en industriell process,
  som att göra bokhyllor av trä.

 10. Det blir ju en del avfall över,
  en del sågspån.

 11. Det kan också ses
  som ett mänskligt misslyckande.

 12. Sopor kan också ses
  som en social konstruktion.

 13. Jag ska försöka förklara det.

 14. Ta ett paket grädde som börjar bli
  surt, efter bäst före-datumet.

 15. Om någon ser den grädden
  slänger de troligtvis den.

 16. Men en annan person som ser precis
  samma gräddförpackning-

 17. -kan tänka att den grädden är perfekt
  att ha i en gryta.

 18. Det är precis samma grädde,
  samma material.

 19. Det är betraktaren, något socialt,
  som avgör-

 20. -om det är sopor eller inte.

 21. Platsen är också viktig för huruvida
  det är sopor eller inte.

 22. En tröja i en affär, eller som jag
  har på mig, är en produkt.

 23. Men samma tröja kanske inte säljs,
  utan läggs i soporna.

 24. Om vi såg samma tröja ligga på
  soptippen skulle vi se den som sopor.

 25. Men om jag har på mig den är den inte
  det, trots att det är samma tröja.

 26. Eller om man knäcker ett ägg
  över en stekpanna.

 27. Allt ägg som hamnar innanför
  stekpannan är fortfarande ägg.

 28. Men det som hamnar utanför stekpannan
  blir skräp.

 29. Det är precis samma ägg
  innanför och utanför stekpannan.

 30. Där är platsen väldigt viktig.

 31. I Sverige sägs vi vara framgångsrika
  vad gäller avfallshantering.

 32. Här är ett diagram som visar
  hur vi hanterar vårt avfall.

 33. Få se om den funkar.

 34. Där är Sverige, tredje från höger.

 35. På diagrammet ser vi att väldigt lite
  läggs på soptipp i Sverige.

 36. Det är bara några få procent.

 37. Vi har ganska hög energiåtervinning,
  och en del materialåtervinning.

 38. Men det är någonting som är konstigt
  med det här diagrammet.

 39. När vi till exempel skickar avfall
  till energiåtervinning-

 40. -ersätter det på inget vis
  en soptipp.

 41. 20-25 procent av det som skickas
  till avfallsförbränningen blir aska-

 42. -som man sedan måste lägga på deponi.

 43. Och om vi lägger metallburkar
  i metallåtervinningen-

 44. -kan inte allt återvinnas.
  Mycket har för låg kvalitet-

 45. -och måste till en soptipp
  eller förbränning.

 46. Vi jämför oss gärna
  med exempelvis Bulgarien-

 47. -där de lägger allting på soptipp.

 48. Men vad händer med soporna där?

 49. Det lever människor på soptipparna
  i Bulgarien-

 50. -som plockar upp värdefulla metaller
  och material som kan återvinnas.

 51. Så det läggs mer på soptipp
  i Sverige än vad som syns-

 52. -och mindre som läggs på soptipp
  i exempelvis Bulgarien.

 53. Den förra bilden visade bara
  hushållsavfall.

 54. Det är ofta så.

 55. Bara 4-5 procent av allt avfall
  som skapas i Sverige-

 56. -sker i hushållen.

 57. Resten av avfallet skapas
  innan vi får hem produkten.

 58. I gruvan och i industrin.
  Där skapas nästan allt avfall.

 59. Tittar man på allt avfall som skapas
  i Sverige-

 60. -blir vi ganska medelmåttiga
  i Europa.

 61. Då är det runt 60 procent
  av allt avfall-

 62. -som läggs på soptipp.

 63. I dag är det ännu mer på grund av
  att gruvnäringen har växt.

 64. I dag står gruvnäringen
  för 75-80 procent-

 65. -av allt avfall som skapas i Sverige,
  och allt läggs på soptipp.

 66. Det deponeras.

 67. En genomsnittlig svensk gruva
  skapar under två år-

 68. -lika mycket avfall som Sveriges
  största kommunala soptipp totalt.

 69. Gruvnäringen skapar
  enorma mängder avfall.

 70. De skapar så mycket avfall-

 71. -att de inte kan bli en del av
  ett kretsloppssamhälle.

 72. Det finns inte lokal avsättning
  för allt avfall som grävs upp.

 73. Men vi kan börja från början, och
  titta på en stenåldersmänniska.

 74. Då använde vi lite material
  för vårt uppehälle.

 75. Bara några ton material per år, för
  att täcka det mest fundamentala.

 76. Det handlade om att äta, skydda sig
  och bo någonstans.

 77. Dagens människa är helt annorlunda.

 78. Vi använder 10-15 gånger
  så mycket material.

 79. Det mesta går inte
  till våra basbehov-

 80. -utan till att kommunicera
  och transportera oss.

 81. Man brukar säga
  att en urban stadsmänniska-

 82. -har upp till 400 ton material
  per skalle-

 83. -för att kunna fungera och leva
  i det här samhället.

 84. Problemet är att många av materialen
  är icke förnyelsebara.

 85. Alltså, när vi tar upp dem
  från jorden börjar de ta slut.

 86. Tittar man på hur mycket vi har grävt
  upp av metallerna ser man-

 87. -att för vissa metaller som silver,
  bly, zink, koppar och så vidare-

 88. -många av basmetallerna, har vi grävt
  upp mer än 50 procent-

 89. -av det som fanns
  i de geologiska reserverna.

 90. Men det är skillnad på metaller
  och andra mineraler.

 91. Olja, till exempel,
  gör vi ofta om till bensin.

 92. Den används i motorer, blir koldioxid
  och går inte att använda igen.

 93. Metaller är annorlunda.

 94. Metallen i ett strykjärn
  eller en cykel försvinner inte.

 95. Det gör att de enorma mängderna
  metall som vi har grävt upp-

 96. -inte har försvunnit,
  utan finns kvar fortfarande.

 97. Men de har flyttat på sig.

 98. När vi grävde upp dem från jordytan
  flyttades de in i samhället.

 99. In i staden. In i garaget.

 100. In i soptippen,
  som är någon form av slutflöde.

 101. Vi har även skickat ut metaller
  i rymden.

 102. Det finns också mycket metall
  i gammal infrastruktur.

 103. Om man tittar på det totala
  järnförrådet i USA-

 104. -är det rätt stabilt över tiden. Det
  kan påverkas av import och export.

 105. Men det som skedde i början
  av industrialiseringen-

 106. -är att järnet började förflytta sig.

 107. Den gröna ytan är alltså järn
  som är i användning.

 108. Alltmer järn har flyttats från
  underjorden in i användning.

 109. En del av järnet som har funnits
  i användning-

 110. -har hamnat på soptippen
  när vi har tröttnat på det.

 111. Utvinningen är inte heller helt
  effektiv i gruvan.

 112. En hel del av järnet
  hamnar i gruvavfallet.

 113. Det blir en relokaliseringsprocess.

 114. Järnet, som fanns under jorden,
  flyttas allt mer in till samhället.

 115. Det är en pågående process.

 116. En dag finns det mer metall
  ovanför jordytan-

 117. -än under jorden
  i de geologiska reserverna.

 118. Här ser vi hur mycket metaller det
  finns under jordytan i världen.

 119. I Europa är det ganska lite.

 120. Det finns järn i Sverige,
  silver i Polen-

 121. -och bauxit,
  som man gör aluminium av, i Grekland.

 122. Kan man få mer skärpa på bilderna?

 123. Jag kan tyvärr inte greja
  med kameran.

 124. Det är skärpa på datorn.

 125. Jag kan berätta istället,
  för detaljerna är inte så viktiga.

 126. Det viktiga är att metallerna i stor
  del inte befinner sig-

 127. -i Europa,
  utan i andra delar av världen.

 128. I Afrika, Australien, Kina,
  och så vidare.

 129. Men Europas tidiga industrialisering
  ledde till att vi grävde upp metall.

 130. Men man kan även titta
  ovanför jordytan.

 131. Här ser vi mängden koppar
  i användning.

 132. Det finns otroliga mängder metaller
  ovanför jordytan i Europa.

 133. Metaller ackumuleras där det bor
  många människor-

 134. -med hög metallkonsumtion, framför
  allt i Central- och Västeuropa.

 135. Afrika kanske inte är
  så resursrikt längre.

 136. Metallerna har grävts upp och
  flyttats in i de rika länderna.

 137. Det kan finnas fler diamanter
  i Paris-

 138. -än i den största diamantgruvan
  i Afrika.

 139. Fördelen med metallerna
  som finns ovanför jordytan-

 140. -är att de har mycket högre
  koncentration.

 141. Arne pratade om att man bryter koppar
  till 0,2 procent.

 142. Tänk då på att en kopparkabel
  är i stort sett ren koppar.

 143. Om man jämför malm
  med mobiltelefoner-

 144. -finns det 3,7 kilo koppar
  per ton malm.

 145. 4,2 gram silver och 0,2 gram guld.

 146. I ett ton mobiltelefoner finns det-

 147. -upp till 150 kilo koppar
  per ton mobiltelefoner.

 148. 700 gram silver och 400 gram guld.

 149. Så om man vill ha guld
  till en guldring på tre gram-

 150. -kan man antingen ta tio ton malm
  från berget-

 151. -eller tio kilo mobiltelefoner,
  för att få samma mängd guld.

 152. I och med att koncentrationerna
  är så höga-

 153. -blir det inte lika mycket avfall.

 154. Dessutom är metallerna mycket renare,
  så man sparar mycket energi-

 155. -på att återvinna istället för att
  ta metallerna från jorden.

 156. Aluminium, nickel, guld och silver,
  som bryts vid låga koncentrationer-

 157. -kan man spara upp till
  95-98 procent energi på.

 158. För järn, som man bryter
  till 60 procent i Kiruna-

 159. -görs inte samma energibesparingar,
  men ändå 60-70 procent.

 160. Om man tittar på var metallerna
  ovanför jordytan befinner sig-

 161. -ser man att ungefär 50 procent
  av metallerna används.

 162. De finns i en byggnad,
  eller i kamerorna som filmar det här.

 163. 10-20 procent av metallerna har vi
  fasat ut och lagt på soptipp.

 164. 10-20 procent av andra metaller
  ligger i gruvhögar.

 165. Eller i dammar.

 166. 1-5 procent ligger i dvala,
  kallar vi det.

 167. Det är metaller som inte används-

 168. -men inte heller finns
  i avfallssystemet.

 169. Det kan vara gamla mobiltelefoner
  som vi låter ligga i en byrålåda.

 170. 1-5 procent har flytt ut i miljön.

 171. Det kan vara koppar som lakar ut
  från ett tak.

 172. 1-5 procent ligger i slagghögar.

 173. Det är rester från smältverk
  där man renar metallen.

 174. Det man ska komma ihåg är att de här
  metallerna som är i användning-

 175. -fyller sin funktion,
  och vi kan inte bara ta dem.

 176. Men de 50 procent som finns
  i soptippar-

 177. -är ju direkt tillgängliga i dag.

 178. Den funktion de fyller är att läcka
  ut metaller. Det är ett problem.

 179. Om man tittar på alla metallerna
  tillsammans-

 180. -som finns ovanför jordytan
  så är de jämförbara-

 181. -med många av metallerna
  som finns i de geologiska reserverna.

 182. Av aluminium och järn, som är vanligt
  förekommande i jordskorpan-

 183. -finns det fortfarande mycket mer
  under jorden än i samhället.

 184. Av koppar och bly finns det ungefär
  lika mycket under som ovan jorden.

 185. I de geologiska reserverna
  som i samhället.

 186. Zink däremot finns det mer av-

 187. -uppe i samhället
  än i de geologiska reserverna.

 188. Om man tittar på
  ett av metallförråden-

 189. -som finns ovanför jordytan
  så är det en soptipp.

 190. Vi tittade på soptippen i Linköping,
  uppe på Gärstad, vid motorvägen.

 191. Där hittade vi 150 000 ton järn-

 192. -och 100 000 ton aluminium-

 193. -och ganska mycket koppar, zink
  och andra metaller.

 194. Det hade ett värde kring ungefär
  4 miljarder kronor.

 195. Soptippar är inte bara ett problem,
  utan kan också vara en gruva.

 196. Men om man jämför det här
  med en gruva-

 197. -är det stor skillnad.

 198. Själva mängden metall är mycket högre
  i en gruva än i en soptipp.

 199. Det vi jämför är startpunkten och
  slutstationen i materialflödet.

 200. Det här är zinkgruvan
  som ligger upp mot Örebro.

 201. Där ligger det 200 000 ton koppar,
  men bara 8 000 ton i soptippen.

 202. Så det finns mycket mer metaller
  i en gruva än i en soptipp.

 203. Av zink finns det 3 miljoner ton-

 204. -och bara 25 000 ton i en soptipp.

 205. Koncentrationerna av koppar
  är 0,2 procent i en soptipp-

 206. -vilket är ungefär lika mycket koppar
  som man bryter i Aitik.

 207. I Sverige finns det 4 000 soptippar.

 208. Varenda liten by hade förr i tiden
  en soptipp.

 209. Om man skulle gräva ut alla
  soptipparna har min kollega beräknat-

 210. -att det finns järn som motsvarar
  fem års konsumtion.

 211. Utöver metaller finns där även plast
  och andra värdefulla resurser.

 212. Det brännbara materialet skulle kunna
  täcka tio år av fjärrvärme.

 213. Om vi bara skulle låta de här
  soptipparna ligga-

 214. -skulle det ha en negativ
  miljöpåverkan, för de läcker metan.

 215. Men om vi skulle gräva upp
  alla 4 000 soptipparna-

 216. -skulle vi kunna spara
  lika mycket koldioxid-

 217. -som Sverige släpper ut årligen.

 218. Metaller finns inte bara i soptippar.

 219. En kollega har tittat på metaller
  som finns under staden i Norrköping.

 220. En stad är som ett träd,
  den behöver rötter.

 221. En stad har infrastruktur som skickar
  värme, vatten och el.

 222. Mycket av detta går sönder med tiden.

 223. Men när det ligger i marken brukar
  man bara lägga dit en ny kabel.

 224. Så 25 procent av infrastrukturen
  under marken fyller ingen funktion.

 225. Bara i Norrköping finns det tusentals
  ton metall med höga koncentrationer-

 226. -som ligger där helt outnyttjade.

 227. Bara det skulle ha ett värde
  av flera miljoner kronor.

 228. Vi kan titta på sällsynta
  jordartsmetaller-

 229. -som er gruva ska syssla med.

 230. Sammanlagt i världen-

 231. -finns det en halv miljon ton
  sällsynta jordartsmetaller.

 232. Det skulle täcka fyra års konsumtion
  av sällsynta jordartsmetaller.

 233. Siffrorna kommer från 2007.

 234. Vi ska titta på livscykeln
  för sällsynta jordartsmetaller.

 235. Här ser vi lantan och cerium.

 236. Jag ska prata om lantan,
  men de påminner om varandra.

 237. Under 2007 grävde man upp-

 238. -32 400 ton lantan från jordskorpan.

 239. Men redan vid utvinningen
  förlorade man 20 procent-

 240. -i och med att tekniken
  inte är nog effektiv.

 241. Vid separeringen förlorade man
  ytterligare 10 procent.

 242. Vid fabriceringen, alltså där man
  klipper och gör iordning metallen-

 243. -förlorade man igen 10 procent,
  och vid tillverkningen 5 procent.

 244. När metallen når användning-

 245. -har man redan förlorat 45 procent
  av det man grävde upp.

 246. En annan sak som slår en med den här
  bilden är det totalt linjära flödet.

 247. Ingen av de sällsynta
  jordartsmetaller återvinns.

 248. Allt läggs på soptipp.

 249. Genom att effektivisera processen-

 250. -och inte låta så mycket metaller
  komma ut i soptippar-

 251. -skulle behovet att utvinna metaller
  ur jorden minska.

 252. Om man dessutom skapade
  ett kretslopp-

 253. -skulle detta behov minska ännu mer.

 254. Vi är bra på att återvinna
  en tredjedel av alla metaller.

 255. Vi återvinner järn, koppar, zink
  och aluminium.

 256. Men en tredjedel av alla metaller
  återvinner vi inte alls.

 257. Vi återvinner inte
  sällsynta jordartsmetaller.

 258. Globalt sett är återvinningsgraden
  under 1 procent.

 259. Så om potentialen är så här stor,
  varför återvinner vi inte mer i dag?

 260. Hur ligger jag till i tiden?

 261. Det är lugnt.

 262. En anledning till
  att vi inte återvinner mer-

 263. -är att produkter
  har blivit mer komplexa.

 264. För 40 år sedan innehöll
  ett kretskort-

 265. -bara några få metaller.

 266. I dag innehåller kretskort i stort
  sett hela det periodiska systemet.

 267. Återvinningen har inte hängt med
  utvecklingen av produkter.

 268. Om man tar en tvättmaskin,
  till exempel-

 269. -så består 95 procent
  av tvättmaskinen av bulkmaterial.

 270. Alltså stora material av järn
  och koppar och zink-

 271. -som är lätta att lyfta ut
  och återvinna lönsamt.

 272. Men 5 procent av tvättmaskinen
  är elektroniska komponenter.

 273. Där finns också de sällsynta
  jordartsmetallerna.

 274. När de finns i en produkt är det
  i väldigt liten koncentration-

 275. -och i en komplex miljö-

 276. -vilket gör det svårt
  att få det lönsamt att utvinna det.

 277. Men många sällsynta jordartsmetaller
  befinner sig i större sammanhang.

 278. Som i en magnet
  eller i en katalysator-

 279. -som borde gå att återvinna lönsamt.

 280. Lönsamhet när det gäller
  naturresursutvinning-

 281. -är inte något som bara skapas
  på en fri marknad.

 282. Det påverkas också politiskt.

 283. Man brukar säga att naturresurser
  inte är naturliga, utan blir det.

 284. Vi har gjort en studie där vi har
  jämfört vilket politiskt stöd-

 285. -återvinning får,
  kontra gruvnäringen.

 286. Vi tittade på året 2010. Vi hoppas
  att studien publiceras snart.

 287. Vi tittar på återvinning under 2010.

 288. Det enda politiska stöd
  återvinning fick-

 289. -i form av subventioner,
  var till forskning.

 290. Jag har tittat på forskningsprogram,
  inte enskilda, mindre anslag.

 291. Under 2010 fick återvinningen
  5-6 miljoner kronor-

 292. -i subventioner från svenska staten.

 293. Om man tittar på gruvnäringen
  skiftar bilden ganska drastiskt.

 294. Det finns inga direkta anslag
  från staten-

 295. -men de får lägre koldioxidskatt än
  vad som är generellt för industrin.

 296. Gruvnäringen har också
  en lägre energiskatt.

 297. Staten går också ofta in och lägger
  ut pengar för att sanera gruvor-

 298. -som har gått i konkurs
  eller där man inte hittar ägaren.

 299. Just under 2010 gick inga pengar
  från staten-

 300. -till att sanera gruvor,
  men det är ganska vanligt.

 301. En hel del forskningsanslag
  i form av gruvprogram-

 302. -gick indirekt till gruvnäringen.
  Gruvforskning.

 303. Gruvforskningen får mer
  än återvinningsforskningen.

 304. Gruvnäringen får hjälp
  av Mineralkontoret-

 305. -som stöds med skattepengar.

 306. Prospekterare får hjälp
  hos Mineralkontoret-

 307. -att hitta kartor
  och söka efter metaller.

 308. SGU genomför geokemiska
  undersökningar-

 309. -på platser som ska vara till hjälp
  för prospekterare.

 310. Totalt är det upp mot
  300-400 miljoner kronor under 2010.

 311. Sedan har vi en annan subvention-

 312. -som är mer diskutabelt huruvida
  det är en subvention.

 313. Staten och EU anser det inte vara
  en subvention.

 314. Det är ett undantag
  från deponiskatten.

 315. Vanligtvis får man betala 435 kronor-

 316. -när man lägger avfall på en soptipp.

 317. Det är gruvnäringen undantaget.

 318. När återvinningssektorn utvinner
  metaller skapas också avfall-

 319. -som måste till soptipp,
  men de måste betala deponiskatt-

 320. -för massorna som uppstår
  efter metallutvinningen.

 321. På så sätt kan man anse
  att gruvnäringen får ett stöd-

 322. -som inte återvinningssektorn får,
  och kalla det en subvention.

 323. Om man anser att det är en subvention
  ändras bilden totalt.

 324. I så fall subventioneras gruvsektorn
  med 35 miljarder årligen.

 325. Återvinningssektorn fick bara
  5-6 miljoner.

 326. Subventionsstorleken måste jämföras
  med hur viktig näringen är i Sverige.

 327. I Sverige producerar gruvor tio
  gånger mer metall än återvinningen.

 328. Men om man slår ut det över
  antal ton producerad metall-

 329. -inser man fort att gruvnäringen
  subventioneras mycket mer-

 330. -än återvinningssektorn.

 331. När man pratar om subventioner brukar
  man jämföra det med förädlingsvärdet.

 332. Förädlingsvärdet är det värde
  som en sektor ger tillbaka till BNP-

 333. -alltså till nationens tillväxt.

 334. Gruvsektorn skapar ett större
  förädlingsvärde än återvinningen-

 335. -eftersom de producerar mer metall.

 336. Men om man kollar
  per producerat ton metall-

 337. -ser man att återvinningssektorn-

 338. -har ett 30 procent större
  förädlingsvärde än gruvsektorn.

 339. Man kan jämföra hur mycket en sektor
  får i subventioner-

 340. -gentemot hur mycket förädlingsvärde
  sektorn skapar tillbaka till ekonomin

 341. Återvinningssektorn får 0,3 procent
  i subventioner-

 342. -jämfört med värdet de skapar
  tillbaka till samhället.

 343. Angående gruvsektorn beror det på
  om man anser-

 344. -att undantaget från deponiskatt
  är en subvention eller inte.

 345. Om det inte är en subvention
  är det 2 procent-

 346. -som gruvnäringen subventioneras
  av värdet som de skapar tillbaka.

 347. Anser man att undantaget
  från deponiskatt är en subvention-

 348. -subventioneras gruvnäringen
  dubbelt så mycket-

 349. -som samma sektor ger tillbaka
  till Sveriges ekonomi.

 350. I dag är det mycket mer lönsamt
  för en privat aktör-

 351. -att leta efter metaller under
  jordskorpan än att återvinna dem.

 352. Kom då ihåg att gruvsektorn får lägre
  kostnad på bränslet-

 353. -i och med att de har reducerad
  koldioxidskatt och energiskatt.

 354. Prospekterare får också hjälp att
  leta efter metaller under jordytan.

 355. Och de kan lägga sitt avfall
  i princip gratis på en soptipp-

 356. -vilket inte återvinnare kan göra.

 357. Problemet är att
  den här ojämna fördelningen-

 358. -tyvärr håller på att öka.

 359. Tittar man i
  Sveriges mineralstrategi-

 360. -står det tydligt att återvinningen
  bör öka-

 361. -men också att gruvnäringen bör öka.

 362. Men trots att ordet "hållbarhet"
  förekommer över 40 gånger-

 363. -finns det bara direkta anslag
  till gruvnäringen.

 364. Till exempel ska 3,5 miljarder kronor
  investeras i-

 365. -gruvrelaterad infrastruktur.

 366. Byggandet av bostäder i gruvsamhällen
  ska främjas genom statliga garantier.

 367. Processtiden för gruvtillstånd
  ska minskas-

 368. -genom att öka bidragen
  till tillståndsmyndigheterna.

 369. 200 miljoner kronor ska investeras
  i gruv-, metall- och stålforskning.

 370. Det finns alltså en enorm potential
  att öka återvinningen-

 371. -men så länge marknadsvillkoren
  ser ut som de gör-

 372. -kommer vi troligare att gå
  mer och mer mot gruvutvinning-

 373. -snarare än att öka återvinningen.

 374. Så. Tack för er tid.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Gruvor och återvinning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är sopor? En tröja som finns i affären är en vara man kan köpa, men om samma tröja ligger i soporna är den sopor. Det är betraktaren som avgör, säger Nils Johansson, forskare i miljöteknik vid Linköping universitet. Inspelat 28 februari 2014 på Grenne kulturgård i Gränna. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV), ABF, Gränna skogsgrupp, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Visingsö näringslivsförening, Visingsörådet, WWF och Upplev Omberg.

Ämnen:
Miljö > Avfall och återvinning, Teknik > Industriella processer
Ämnesord:
Avfallsåtervinning, Bergsbruk, Gruvindustri, Metaller, Mineralutvinning, Prospektering, Teknik, Teknisk hygien
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gruvor i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gruvor i fokus

Gruvor och återvinning

Nils Johansson, forskare i miljöteknik, pratar om sopor. Vad är sopor? En tröja som finns i affären är en vara man kan köpa, men om samma tröja ligger i soporna är den sopor. Det är betraktaren som avgör. Inspelat i Gränna 28 februari. Arrangörer: Aktion Rädda Vättern (ARV) med flera.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.