Titta

UR Samtiden - Inspirerande matematik

UR Samtiden - Inspirerande matematik

Om UR Samtiden - Inspirerande matematik

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i "att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse". Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Inspirerande matematik : Bedöma kunskaper med diagnosverktyget DiamantDela
 1. Det är roligt att från Skolverkets
  sida kunna presentera-

 2. -bedömningsstödet Diamant -
  ett diagnosmaterial i matematik.

 3. Fler av er har säkert
  jobbat med det under lång tid-

 4. -för det har funnits
  på Skolverkets hemsida sen 2009.

 5. Då var det konstruerat
  utifrån den tidigare läroplanen-

 6. -och främst tänkt att användas
  i årskurserna ett till fem.

 7. Nu är Diamant reviderad
  utifrån Lgr 11-

 8. -och utbyggd så att läraren
  kan använda den i undervisningen-

 9. -från årskurs ett till årskurs nio.

 10. Flera av er har säkert hittat det
  på Skolverkets webbplats.

 11. Snabblänken ser ni överst:
  skolverket.se/diamant.

 12. Det är inte alltid så lätt
  att hitta på Skolverkets hemsida-

 13. -men vi är glada för
  de snabblänkar som finns.

 14. Den är även klickbar.

 15. Då kan man som lärare
  växla mellan olika dokument-

 16. -välja områden och klicka sig fram
  till de filer man vill jobba med.

 17. De är också skrivbara, så att man
  kan föra egna anteckningar.

 18. Det här ska Madeleine
  berätta mer om strax.

 19. Vi får många frågor om materialet:
  "Varför går det inte att klicka?"

 20. Ofta löser det sig
  genom att man sparar hem materialet.

 21. Att man har det på sin dator
  och jobbar utifrån det.

 22. Nu ska Madeleine få berätta mer
  om diagnosmaterialet Diamant-

 23. -och hur man kan jobba med det.

 24. Jag och ett antal kollegor-

 25. -har under ganska många år
  arbetat med-

 26. -att konstruera och plocka fram
  det här materialet.

 27. Som Maj sa, så har säkert många av er
  mött det tidigare.

 28. Jag ska i min presentation
  försöka beskriva materialet-

 29. -och då röra mig
  mellan exempel för tidiga åldrar-

 30. -och exempel för högstadiet.

 31. Ni ska få följa med hela vägen.

 32. Det är ett diagnosmaterial
  och det första, som kom 2009-

 33. -har vi sen anpassat utifrån Lgr 11.

 34. Men de grunder
  vi testar utifrån Diamant-

 35. -har ju inte ändrats.

 36. De fyra räknesätten är ju fortfarande
  de fyra räknesätten.

 37. Jag ska senare peka på vad vi mäter.

 38. Syftet med Diamantdiagnoserna är
  att de ska vara ett bedömningsstöd.

 39. Det ska hjälpa dig som lärare.

 40. Du ska kunna följa elevernas
  kunskapsutveckling i matematik-

 41. -och jag kommer tillbaka till
  vad jag menar med det-

 42. -för vi rör oss här med verktygen.

 43. Sen, genom att man vet
  vad eleverna kan-

 44. -och vad de inte kan, så kan man
  ha det som underlag för planering-

 45. -både på kort och lång sikt.

 46. Det här skapar
  goda förutsättningar för eleverna-

 47. -att utveckla kunskaper
  och utveckla sina förmågor-

 48. -så som kursplanen beskriver det.

 49. Vi pratar ofta om
  kontinuitet i skolan.

 50. Vi är nog alla måna om att
  ha en kontinuitet i undervisningen.

 51. Men jag tycker att det är viktigt
  med elevens perspektiv-

 52. -och att vi funderar
  utifrån den enskilda eleven.

 53. Blir det kontinuitet i undervisningen
  för den och den eleven?

 54. Du kan ha hjälp av
  det här materialet-

 55. -för att följa
  hur eleven får med sig sina verktyg.

 56. Det är ett stort material.
  Lärare frågar ofta:

 57. "Hur ska jag göra?
  Det är ju så mycket."

 58. Det kan tyckas mycket att det är
  från årskurs ett till årskurs nio.

 59. Det ska täcka in elever
  som ännu inte kan så mycket-

 60. -men också vara en utmaning
  för de elever som kan en hel del.

 61. Det gör att det sammantagna
  materialet, 127 diagnoser-

 62. -är väldigt stort.

 63. Men om du
  arbetar med de yngre barnen-

 64. -får man titta på de diagnoser
  som behandlar det man tar upp där.

 65. Jag kommer tillbaka till strukturen.

 66. Diagnoserna är uppdelade
  på sex områden-

 67. -som i stort följer
  kursplanens centrala innehåll.

 68. Sen har vi brutit ner det
  i delområden.

 69. Till varje sådant har vi skrivit
  didaktiska kommentarer.

 70. Vi har försökt beskriva lite
  kring matematiken här.

 71. Inom varje diagnos
  finns det en förklaring-

 72. -till vad varje uppgift
  eller uppgiftsgrupp avser att mäta-

 73. -dess genomförande och facit
  och så vidare.

 74. Resultatblanketter finns också med.

 75. Vi ska under min presentation
  titta lite på strukturscheman.

 76. Det finns också utvecklingsscheman
  som man kan göra för varje elev.

 77. Givetvis finns det också
  en vetenskaplig grund.

 78. När ni kommer in på hemsidan-

 79. -finns i inledningen-

 80. -den här bilden,
  som det går att klicka på.

 81. Då ser ni att vi har valt
  att kalla en del för aritmetik-

 82. -och en annan
  för rationella tal.

 83. Det är de områdena som i kursplanen
  står under "taluppfattning"-

 84. -och "tals användning".

 85. Men det här är ett oerhört
  stort område för de yngre barnen-

 86. -så därför har vi delat upp det
  på "aritmetik" och "rationella tal".

 87. Sen har vi "algebra".

 88. Men eftersom vi
  använder förkortningar-

 89. -så kunde vi inte sätta
  ett "A" till på algebra-

 90. -utan då blev det "talmönster"
  i stället, "TA".

 91. "Mätning" och "geometri"
  står i kursplanen under "geometri"-

 92. -men "mätning" är ju en stor del
  under de tidiga åldrarna-

 93. -så därför har vi delat upp det.

 94. Det finns även
  "sannolikhet" och "statistik".

 95. Nu ska vi göra en djupdykning
  utifrån olika exempel.

 96. Det här handlar om
  att det är ett bedömningsstöd.

 97. Då finns det alltid avgränsningar.

 98. Diamant mäter inte
  elevernas problemlösningsförmåga.

 99. Däremot testar det
  elevernas "verktygslåda"-

 100. -i form av grundläggande begrepp
  och metoder för beräkningar.

 101. Alltså förutsättningarna
  för att man ska kunna lösa problem-

 102. -och arbeta vidare med matematiken.

 103. En annan sak är viktig att tänka på.
  Det handlar om diagnoser.

 104. Jag har varit lärarutbildare
  i många år i olika klasser-

 105. -och i min forskning
  har jag varit mycket ute i skolan.

 106. Ibland ger man en diagnos-

 107. -och sen konstaterar man:
  "De kunde, och de kunde inte".

 108. Och sen går ibland undervisningen
  bara vidare.

 109. Då är en diagnos inte meningsfull.
  Tanken är här-

 110. -att man ska sätta sig ner
  och noga titta på resultaten.

 111. Utifrån dem ska man fatta beslut
  i den fortsatta undervisningen-

 112. -både för individer
  och för hela gruppen.

 113. Den här kursplanetexten
  har ni säkert läst många gånger.

 114. Genom undervisning i matematik ska
  eleven kunna utveckla sin förmåga-

 115. -att främst formulera
  och lösa problem.

 116. Med matematiken ska man kunna värdera
  valda strategier och metoder.

 117. Man ska kunna använda och analysera
  matematiska begrepp.

 118. Man ska välja lämpliga matematiska
  metoder för att göra beräkningar.

 119. Man ska kunna föra och följa
  matematiska resonemang-

 120. -och använda matematikens
  uttrycksformer för att samtala om-

 121. -och redogöra för frågeställningar,
  beräkningar och slutsatser.

 122. Vi har ju ett jätteuppdrag-

 123. -och här går vi
  till botten med matematiken.

 124. Det ska vi ju göra i klassrummet.

 125. Men, de kunskaper som testas
  med Diamant-

 126. -skapar förutsättningar för eleverna
  att utveckla sina förmågor.

 127. För möjligheterna att utveckla dem,
  som de beskrivs i kursplanen-

 128. -är helt beroende av
  det centrala innehållet.

 129. Eleven måste behärska strategier
  för att kunna värdera dem.

 130. Man kan inte värdera
  nåt som man inte behärskar.

 131. Man kan inte analysera
  och se samband-

 132. -när det gäller begrepp
  om man inte behärskar begreppen.

 133. Man måste också behärska
  olika metoder för beräkningar.

 134. Annars kan man inte resonera
  och uttrycka dem.

 135. Att behärska det som beskrivs här
  är en förutsättning för att eleven-

 136. -ska kunna uttrycka, utveckla
  och öva sina förmågor.

 137. Sen är jag självklart medveten om
  att vi många gånger-

 138. -använder problemlösning
  som konkretiserande-

 139. -för att man ska förstå
  räknesätts innebörd o.s.v.

 140. Och självklart för vi resonemang
  när vi utvecklar kunskaper.

 141. Men på en nivå måste vi behärska det
  för att kunna komma vidare.

 142. Det handlar mycket om förkunskaperna.

 143. Det som är lite utav ledstjärnan
  när vi arbetar med det här-

 144. -handlar om
  att vad jag än ska göra-

 145. -så är jag oerhört beroende av
  mina förkunskaper.

 146. Om vi tittar på forskare som
  har sysslat med inlärning-

 147. -är de överens om att förkunskaperna
  har den absolut största betydelsen.

 148. Som Ausubel säger: Ta reda på
  vad de kan och utgå från det.

 149. Det här har varit en ledstjärna
  i vårt arbete med Diamant.

 150. Det är så roligt att
  ha med den här bilden från Göteborg.

 151. Jag vet inte om ni har varit där
  och sett vårt nya hotell växa fram.

 152. Titta först på bilden till vänster.

 153. Så såg det ut hösten 2012.

 154. Jag åker förbi varje dag, och såg
  en dag att de hade börjat bygga.

 155. Två dagar senare tänkte jag:
  "Nämen, var det så högt?"

 156. Och efter några dagar: "Oj!"
  Hisstrumman som man har byggt-

 157. -byggdes med en hastighet
  av 2,8 meter per dygn.

 158. Inom en månad
  hade hela stapeln vuxit upp.

 159. Sen har man då byggt på
  och fått alla våningarna.

 160. Det är oerhört intressant.
  När de jobbade längst ner-

 161. -i mitten på den här hisstrumman-

 162. -bör det ha varit ganska stabilt.

 163. Annars kan man inte ta sig högre upp
  och det är svårt att bygga utåt med.

 164. Grunden är alltså oerhört viktig.

 165. Det är en av de viktigaste sakerna
  nu efter Pisa-resultatet.

 166. Vad lägger vi för grund för eleverna?

 167. Om vi har en instabil grund
  svajar ju alltihop.

 168. Den bilden får symbolisera det.

 169. Sen kan vi tänka på matematiken.
  Vad är matematik egentligen?

 170. I till exempel Nationalencyklopedin-

 171. -beskrivs den som en abstrakt-

 172. -och generell vetenskap för
  problemlösning och metodutveckling.

 173. Enligt min uppfattning-

 174. -ska eleverna genom
  matematikundervisningen lära sig-

 175. -att abstrahera
  matematiska idéer och operationer.

 176. När man har lärt sig det
  inom ett talområde-

 177. -ska man kunna generalisera det
  till andra talområden.

 178. Man ska kunna möta och lösa problem
  i många olika situationer.

 179. Jag har många gånger föreläst om
  den grundläggande matematiken:

 180. Hur man bygger upp det allra första
  i förskoleklass och årskurs ett.

 181. Flera gånger har matematiker
  och statistiker efteråt sagt:

 182. "Det du pratar om håller vi ju på med
  på universitetets grundkurser"-

 183. -"fastän i ett annat talområde."

 184. Om man från början får lära sig
  om räknelagar och räkneregler-

 185. -på ett informellt sätt,
  som passar elever i den åldern-

 186. -så gäller det att kunna generalisera
  och ta nästa steg.

 187. Det här har också varit en av
  de bärande tankarna med Diamant.

 188. Vid föreläsningar
  har vi många gånger diskuterat-

 189. -vad som är bekymret.

 190. Varför får elever i årskurs nio
  inte godkänt betyg?

 191. Varför finns det bekymmer
  även på gymnasiet?

 192. När jag frågar vad vi ska göra,
  så säger många lärare:

 193. "Försöka göra matematiken
  på högstadiet lite mer konkret."

 194. Tvärtom, säger jag.

 195. Försök få de yngre barnen
  att lära sig abstrahera.

 196. Då vänder jag mig till forskare
  som håller på med yngre barn-

 197. -till exempel Elisabet Doverborg
  och Ingrid Pramling Samuelsson.

 198. De menar att vår kultur kräver
  en hög nivå av abstrakt tänkande.

 199. Därför måste vi tidigt
  uppmuntra barnen till det-

 200. -och det är lärarens uppgift
  att hjälpa barnet vidare.

 201. Vi har i en Diamantdiagnos...

 202. Vi har alltså gjort förberedande
  aritmetik, mätning och geometri.

 203. I den förberedande aritmetiken
  frågar vi barnen:

 204. "Om du har fem kakor och får en till,
  hur många har du då?"

 205. Sex. Det här kan barn på fyra-fem år.

 206. När man ställer den typen av fråga
  har de ju abstraherat.

 207. Alltså, man tänker.

 208. Idén med att ha material
  att konkretisera med-

 209. -är att förklara
  så att man lär sig att tänka.

 210. Matematik är ju nåt som
  försiggår här uppe.

 211. Nu ska ni få tänka lite.

 212. Ta några minuter och lös
  de här uppgifterna i huvudet.

 213. Ingen penna och papper.

 214. Vi ska inte titta på rätt svar-

 215. -utan frågan är: Hur har ni gjort?
  Hur har ni tänkt?

 216. Att jag väljer de här uppgifterna,
  med decimaltal-

 217. -är för att vi ska fundera över-

 218. -kopplingen till att börja jobba
  med de naturliga talen.

 219. Här har jag några lösningsförslag.

 220. Ni har säkert löst det här
  på lite olika sätt.

 221. Vi tittar tillsammans
  på mina lösningsförslag-

 222. -men jag har full förståelse för
  om ni har tänkt annorlunda.

 223. Man kan ju göra på många sätt.

 224. Om vi tittar på den första
  7,2 - 3,9.

 225. Direkt när ni ser det här,
  tänker nog många av er-

 226. -på 3,9 som 4.
  Då blir det genast mycket enklare.

 227. Man kan först ta bort 4
  och sen lägga till en tiondel-

 228. -eller så kan man direkt
  se differensen-

 229. -och göra ett lika tillägg
  med en tiondel på båda.

 230. Då får vi 7,3 - 4.

 231. De här uppgifterna
  finns på Diamantdiagnoserna-

 232. -inom rationella tal, decimaltal.

 233. Jag har använt detta även-

 234. -i forskningssyfte
  när det gäller kommuner-

 235. -och har resultat från 5 000 elever
  i olika kommuner.

 236. Lösningsfrekvensen i årskurs sju
  finns till vänster.

 237. Till höger är årskurs åtta.
  Det har inte hänt mycket däremellan.

 238. Det är intressant.

 239. Vi kikar lite snabbt på tvåan.

 240. Den handlar om det här
  med att dela upp tal.

 241. Det gör ju barn i årskurs ett.
  Det är oerhört grundläggande kunskap.

 242. Om man kan det-

 243. -ser man att 0,57 är 0,56
  plus en hundradel.

 244. Så har jag löst den uppgiften.

 245. 9 gånger 1,5...
  Många av er har nog tänkt-

 246. -att det blir nio och så hälften.

 247. Vad är det ni kan, som gör det här?

 248. Jo, ni vet att 1,5
  är ett plus en halv.

 249. Ni har använt distributiva lagen.

 250. Många behöver inte reflektera
  över det, utan bara kunna det.

 251. Men som lärare måste jag veta det-

 252. -för jag ska ju hjälpa eleverna
  in i det här tänkandet.

 253. Sen kommer nästa uppgift, fyran.

 254. Jag tror att många av er
  ögonblickligen ser 7 gånger 5.

 255. Varför ser vi det?

 256. Jo, för vi har intuitivt lärt oss
  att vi kan dela upp 50.

 257. Det är ju byggt av 5 gånger 10.

 258. Vi kan använda kommutativa lagen
  och tänka 10 gånger 5 i stället.

 259. Sen kan vi ta 10 och sätta ihop det
  med 0,7 och få 10 gånger 0,7.

 260. Vi ser det bara, men vi måste ha
  ett språk och en kunskap-

 261. -för att hjälpa eleverna.

 262. Sen har vi 10,05 dividerat med 5.

 263. Där gör vi distributiviteten
  baklänges.

 264. Vi delar upp det
  och får 10 plus 5 hundradelar-

 265. -och delar det med 5.
  Återigen, det är inte svårt.

 266. Den sista uppgiften-

 267. -har en bekymrande lösningsfrekvens
  på 34 procent i årskurs åtta.

 268. Men det handlar om
  innehållsdivisionstänkande.

 269. Hur många tiondelar får det plats
  i en hel och i fem hela?

 270. Jag ska visa sen
  hur vi har byggt upp diagnoserna.

 271. Även om vi säger
  att man ska göra de första-

 272. -och få upp sitt flyt-

 273. -så är alltihop
  oerhört enkla beräkningar.

 274. Men för den som inte har pratat
  om det eller sett sambanden-

 275. -kan det vara ganska svårt.

 276. Det är ju vi som lärare
  som ska insocialisera eleverna-

 277. -i det här sättet att tänka.

 278. När vi har jobbat med det här
  har vi haft en teoretisk bakgrund.

 279. Vi har en bakgrund för hur
  vi tar fram ämnesinnehållet.

 280. Då arbetar vi
  med didaktiska ämnesanalyser.

 281. Vi tittar på
  ett innehåll i en uppgift-

 282. -och ser vad man behöver ha förstått
  för att förstå innehållet.

 283. Så antecknar vi det,
  och så vidare.

 284. Det här bildar utgångspunkten
  för en didaktisk ämnesteori-

 285. -som även handlar om hur
  man kan undervisa kring innehållet.

 286. Sen har vi en teori
  om hur man bygger upp diagnoserna.

 287. En viktig sak är att testa
  bara ett begrepp med en diagnos.

 288. Många gånger vill man testa
  en massa olika saker-

 289. -men vi försöker hålla oss till
  att testa en grej med varje diagnos.

 290. Då ser man på djupet
  vad eleven förstår och inte förstår.

 291. Diagnoserna måste då
  ha en god validitet.

 292. De måste mäta det vi avser att mäta,
  och vi har gjort många utprövningar.

 293. Reliabiliteten
  är också oerhört viktig.

 294. Det ska inte vara nån tvekan
  om det är rätt eller fel.

 295. Sen är det givetvis också
  hur jag bemöter eleverna.

 296. Det är en annan sak.

 297. När jag jobbar
  med ett nationellt diagnosinstrument-

 298. -måste det vara helt oberoende av
  de metoder man använder som lärare.

 299. Vi har ju frihet
  att undervisa på vilket sätt vi vill.

 300. De didaktiska ämnesanalyserna
  tittar på det centrala innehållet-

 301. -och så gör vi en tolkning av det.

 302. Sen formulerar vi operativa mål,
  som bryts ner i delmål.

 303. Vi gör kriterieuppgifter-

 304. -funderar över hur de hänger samman
  och vilka förkunskaper man måste ha.

 305. Så gör vi nya kriterieuppgifter
  och så gräver vi neråt-

 306. -för att sen kunna bygga.

 307. Därför ska vi strax
  se på strukturscheman.

 308. Det är viktigt att tänka på,
  när man läser all forskning-

 309. -som vi har tillgång till på nätet-

 310. -att det vi har arbetat med
  är att rita kartan.

 311. Det är begreppen
  och hur matematiken hänger ihop.

 312. På begreppsnivå A
  kanske vi kan 5 + 3.

 313. Jag har skrivit ett "F" efteråt.

 314. När jag får nya förkunskaper,
  som att bygga tal mellan 10 och 20-

 315. -så kommer nästa nivå,
  15 + 3.

 316. Det som syns till höger här, är att
  elever ju har olika uppfattningar.

 317. Man kan missuppfatta på olika sätt,
  och det är bra att veta som lärare.

 318. Men vi måste också veta
  hur själva kartan ser ut.

 319. Sen ska vi med vår undervisning
  få elevernas uppfattningar-

 320. -att ligga så nära de matematiska
  uppfattningarna som möjligt-

 321. -vid det tillfället.

 322. Matematiken är hierarkisk
  men inte linjär.

 323. Det finns en mängd olika metoder-

 324. -men varje metod
  har sina speciella förkunskaper.

 325. Varje steg i kunskapsutvecklingen
  grundas på förståelse.

 326. Med Diamant kan man analysera
  om eleven har adekvata förkunskaper-

 327. -för kommande undervisning,
  alltså om de har nått förståelse.

 328. Här är ett exempel.

 329. Jag mötte lärarstudenter och pratade
  om arean av ett parallelltrapets.

 330. Vi skulle diskutera
  vad det är man behöver kunna.

 331. Jag har valt
  ett sätt att presentera det.

 332. På det sätt
  som jag har tänkt mig här-

 333. -att jag drar en diagonal
  och får två trianglar-

 334. -behöver man mängder av förkunskaper
  för att hänga med.

 335. Man måste kunna en massa begrepp
  för att förstå vad läraren pratar om.

 336. Om man pratar om trianglar,
  normal, area och så vidare.

 337. Jag måste kunna en del algebra,
  som uttryck och variabler.

 338. Jag måste kunna distributiva
  och kommutativa lagen-

 339. -och hur jag med hjälp av algebra
  tecknar arean för trianglar.

 340. Så ska jag kunna lägga ihop detta.
  Det är ganska mycket.

 341. Då är det viktigt att vi vet
  att eleverna har de här kunskaperna.

 342. Om de har missat nåt
  har de oerhört svårt att förstå.

 343. Ni har säkert mött elever som säger:
  "Jag fattar ingenting!"

 344. Så förklarar ni igen
  och så helt plötsligt:

 345. "Var det så? Kunde du
  inte ha sagt det med en gång?"

 346. Då har vi hittat den där
  lilla pusselbiten som fattades.

 347. Med strukturen på Diamant
  vill vi hjälpa er-

 348. -att hitta de här små pusselbitarna.

 349. Vi har strukturscheman
  för delområden-

 350. -och även för varje diagnos.

 351. Matematiken är uppbyggd på ett
  logiskt sätt med en egen struktur-

 352. -och varje moment kräver
  mycket speciella förkunskaper.

 353. Vi har ju tittat en hel del
  på grundläggande aritmetik.

 354. Det nya nu när vi har jobbat
  ända upp till årskurs nio-

 355. -är den utvidgade aritmetiken.

 356. Här var det många siffror,
  men jag ska försöka förklara.

 357. Vi har prövat ut diagnoserna.

 358. Många lärare har testat diagnoserna
  och kommit med synpunkter.

 359. Från början hade vi en diagnos
  med både potenser och kvadratrötter.

 360. Så insåg vi att det var
  för mycket på en och samma diagnos.

 361. Vi måste dela upp det.

 362. Om vi tittar på ett strukturtänkande-

 363. -ser vi överst 3 upphöjt till 2.

 364. Jag har tagit med lösningsfrekvenser.

 365. Jag har fortfarande
  uppåt 5 000 elever i åttan-

 366. -och 1 500 från gymnasieskolan.

 367. 3 upphöjt till 2 verkar trots allt-

 368. -ganska många elever
  klara av att räkna ut.

 369. Men 2 upphöjt till 5 har
  betydligt lägre lösningsfrekvens.

 370. Man har alltså inte lyckats
  generalisera sin kunskap.

 371. Om vi sen tittar på 5 upphöjt till 0
  så har vi tappat fler elever.

 372. Man kan fortsätta kika här
  och språkligt uttrycka det-

 373. -eller skriva på olika sätt.

 374. När vi har 3 + 3 upphöjt till 2,
  vad innebär det?

 375. Och vad innebär parentesen?

 376. Ni märker att
  vi för varje sak tappar elever.

 377. Vid sidan har vi räknelagarna
  när det gäller potenser.

 378. Det som kommer längst ner-

 379. -där vi kombinerar räknelagarna
  för multiplikation och division-

 380. -har en väldigt låg lösningsfrekvens,
  men det kan ju vara så-

 381. -att det är på gymnasiet
  de ska lära sig det.

 382. Men vi har gjort några diagnoser
  för de elever som kan lite mer.

 383. Det är inte bara grunderna.
  Så kan man använda det hela vägen.

 384. Om man har duktiga elever i ettan
  kan man ta en diagnos-

 385. -som är lite på en annan nivå.

 386. Resultatet för diagnoser
  inom den utvidgade aritmetiken-

 387. -är att vi får fem stycken diagnoser-

 388. -som tar upp potenser och rötter.

 389. Vi har försökt lyssna in och se.

 390. I det fallet ser de ut så här,
  inget märkvärdigt.

 391. Vi har försökt
  begränsa oss till grunderna-

 392. -så när ni sen ser resultatet här-

 393. -märker ni precis var nånstans
  som ni tappar eleverna.

 394. Vilka saker de inte kan, och då
  är det ju enkelt att åtgärda.

 395. Då tar man en ny förklaring
  på det här innehållet.

 396. De här diagnoserna, som gäller
  den grundläggande aritmetiken-

 397. -speglar de vanligaste strategierna
  som man använder i arbetet-

 398. -med olika uppgiftstyper.

 399. De mäter alltså förståelse
  och om eleven kan abstrahera.

 400. Man ska inte använda diagnoserna
  förrän man tänker att-

 401. -de har gått igenom innehållet
  och bör kunna arbeta med det.

 402. I de tidiga åldrarna ska de
  inte sitta och plocka med material-

 403. -så därför har vi en tidsfaktor.

 404. Vi har sagt att det här kanske
  tar tio minuter om man behärskar det.

 405. Det är inte inlärning, utan frågan
  är: har de abstraherat det?

 406. Sen kan de ju få fortsätta,
  men på många av dessa är det så att-

 407. -kan man det inte,
  så löser man det inte.

 408. Det är inte tiden i sig,
  utan det handlar om-

 409. -att kan man det så kan man det,
  och då går det ganska fort.

 410. Aritmetiken är viktig,
  ungefär som att kunna läsa.

 411. Man måste ha de här verktygen
  för att jobba med problemlösning-

 412. -annars går det åt
  för mycket tankekraft.

 413. Jag jämför det lite grann
  med att läsa artiklar.

 414. Om vi läser en intressant artikel
  är vi fokuserade på innehållet.

 415. Vi tänker inte: "Hur gör man nu
  när man läser de här orden?"

 416. Men så gör ju elever
  med problemlösning.

 417. "Hur är det nu man löser procent?"

 418. Men vi måste ge dem verktygen
  så att de kommer vidare.

 419. Tyvärr har många elever en alldeles
  för begränsad verktygslåda.

 420. Vi ska snabbt titta på
  de här grundläggande sakerna.

 421. Den första diagnosen
  testar det absolut första, 6 + 1.

 422. Grannen, som är alltså
  grundläggande taluppfattning.

 423. Om vi går ner till nästa,
  så är det dubbelt.

 424. Tanken är att de ska se att
  addition och subtraktion hänger ihop.

 425. Subtraktion ska inte behöva ha
  sämre lösningsfrekvenser.

 426. Sen har vi de öppna utsagorna,
  där vi delar upp tal-

 427. -och går över till subtraktion.

 428. Här ser vi strukturerna,
  hur det hänger ihop.

 429. Jag hoppar över här...
  men vi tittar på diagnoserna.

 430. De finns i grupper om sex.
  Här ska det flyta på-

 431. -och det är viktigt
  att de har sex rätt på rad.

 432. Då behärskar de det.

 433. Så vill jag peka på
  hur diagnoserna hänger ihop.

 434. Vi testar först 6 + 1 eller 6 + 2.

 435. När vi går över till nästa diagnos
  testar den 17 + 1 eller 15 + 2.

 436. De hänger ihop på det här sättet.

 437. Matten handlar om
  att se strukturella mönster.

 438. Därför är det viktigt att prata om
  olika typer av variationer-

 439. -och olika aspekter av begrepp.

 440. Bara för att visa lite grann,
  så har jag skrivit AG1.

 441. Det är den första
  i grundläggande aritmetik.

 442. Nästa är AG2 och så vidare, AG4.

 443. Vi har 9 - 6 och nästa 19 - 6
  och sen 39 - 6.

 444. De hänger ihop både inom och mellan
  diagnoser, så man får en god bild-

 445. -av vad elever kan och inte kan.

 446. Matten har en speciell struktur.
  Det är inte löst sammanfogade delar-

 447. -utan momenten är sammanlänkade.

 448. De bygger hela tiden
  på räknelagar och räkneregler.

 449. De ska få med sig från början-

 450. -att det finns
  spelregler inom matematiken.

 451. Varje moment kan vi behandla
  på en mängd olika sätt-

 452. -men målet är hela tiden
  att man ska kunna abstrahera.

 453. Man ska kunna tänka kring det.

 454. Vi ritat strukturscheman för hur
  diagnoserna är sammankopplade.

 455. Man ska kunna gå in-

 456. -och jobba med en diagnos,
  där man tror att eleverna ligger.

 457. Om de klarar det kan man gå uppåt,
  och i annat fall får man backa.

 458. Så hänger det ihop.

 459. Vi ska titta lite
  på en diagnos som handlar om bråk.

 460. Vi har sett att det finns
  olika aspekter av bråk.

 461. Bråk kan vara ett tal.

 462. I den grundläggande inlärningen
  är det mycket del av hel.

 463. Man har också proportion, andel
  och förhållande.

 464. Om man ska börja operera med bråk-

 465. -måste man ha förstått
  nämnarens och täljarens innebörd.

 466. Jag måste veta att ett bråk
  kan skrivas på många olika sätt.

 467. Dessutom bör eleverna
  behärska de fyra räknesätten.

 468. Vi kan titta på en annan diagnos.
  Alla rör sig om ett moment-

 469. -men är uppbyggda lite olika.

 470. Den här första, om bråk...
  De inledande uppgifterna-

 471. -det här
  är alltså nämnarens betydelse-

 472. -består av passiv kunskap.

 473. De ska fylla i
  hur stor del som är skuggad.

 474. I den andra ska man urskilja lite.
  Det är fortfarande passiv kunskap.

 475. Sen blir det mer aktiv kunskap,
  där man ska fylla i själv.

 476. Vi går alltså
  från passiv till aktiv kunskap.

 477. Samtidigt har uppgifterna
  olika karaktär.

 478. När vi tittar på lösningsfrekvensen-

 479. -kan vi se att det i början
  finns en lösningsfrekvens-

 480. -på 85-90 procent.

 481. Så kommer vi till 3c:
  "Skugga en tredjedel av figuren."

 482. Där dippar det till 35 procent.

 483. Eleverna har alltså inte lärt sig
  att generalisera.

 484. Och det kommer inte av sig självt,
  det måste man prata om.

 485. Det är likadant med uppgift 6b.

 486. De har inte förstått
  att delarna ska vara lika stora.

 487. Diagnoserna avslöjar alltså-

 488. -minsta lilla lucka som eleverna har.

 489. Kan vi ta den sen?

 490. Jag har ju varit ute på lektioner-

 491. -och satt och lyssnade på en lärare.

 492. Hon hade laborativt material,
  i form av cirklar som var uppdelade.

 493. Så pratade hon om tredjedelar
  på den här cirkeln-

 494. -och om att delarna
  ska vara lika stora.

 495. Jag gick runt och tittade-

 496. -och jag tycker
  att den vänstra är så fascinerande.

 497. Den tredje raden uppifrån.

 498. Där såg jag att i rektangeln-

 499. -hade hon ritat ett "Y" för
  tredjedelar, och även i kvadraten.

 500. Eleven har generaliserat
  utifrån cirkeln.

 501. På den andra sidan
  kan vi titta på den som...

 502. ...är lite ovanför musen.

 503. Där står det: "Måla en tredjedel".

 504. Så sa hon: "Men fröken sa att
  tredjedelarna ska vara lika stora."

 505. Och det är de ju.

 506. Nu är vi återigen inne på det här
  med begrepp och uppfattning.

 507. Vi måste vara
  glasklara med begreppen-

 508. -men också ta reda på
  elevernas uppfattningar.

 509. Med de här diagnoserna ser vi
  resultatet av elevernas tankar-

 510. -men om vi vill veta elevernas tankar
  måste vi fråga dem.

 511. Men genom resultaten
  ser vi var nånstans de missar.

 512. Och det där med tolkningen...

 513. Det här får ju tolkas. När det gäller
  talmönster och algebra-

 514. -så har vi till exempel ekvationer.

 515. I texten står det att man ska jobba
  med ekvationer och lösa ekvationer.

 516. Men vilka ekvationer?

 517. Då har vi förstagradsekvationer,
  ekvationer med rationella tal-

 518. -andragradsekvationer,
  ekvationssystem och så vidare.

 519. Vi har försökt täcka upp allt.

 520. Tyvärr har väl en del försvunnit
  i läroböckerna för högstadiet.

 521. Vi får ta tillbaka det
  om vi ska bli duktiga nu!

 522. Och resultatblanketterna-

 523. -det är oerhört enkelt när man
  har fyllt i dem. Titta på elev B.

 524. Den eleven behöver en hel del hjälp.

 525. Och jag måste nog förklara
  uppgifterna sex och sju.

 526. Det innehållet
  har klassen inte fattat.

 527. Sen finns det utvecklingsscheman.
  Man kan ha ett för varje elev-

 528. -och skriva en notering
  när de behärskar den diagnosen.

 529. Då tackar jag så mycket för mig.

 530. Textning: Katarina Lundqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd för att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Det går, menar konstruktörerna, att ge den enskilda eleven just det den behöver. Madeleine Löwing, konstruktör av diagnosprogrammet Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Betygsättning, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Inspirerande matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Googlehygien

Att sköta sin googlehygien är viktigt. Det menar Elza Dunkels, författare till boken "Nätmobbning, näthat och nätkärlek". Det handlar om att kunna ta makten över vilken bild andra får av dig när de googlar ditt namn. Men till skillnad från vad många tror innebär det inte att vara restriktiv. Tvärt om. Lägg ut! Ju mer du publicerar desto större del av innehållet har du makt över. En uppmaning som ibland kan provocera de som tycker att unga borde tänka noga på att allt som läggs ut finns på nätet för all framtid.