Titta

UR Samtiden - Inspirerande matematik

UR Samtiden - Inspirerande matematik

Om UR Samtiden - Inspirerande matematik

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i "att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse". Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Inspirerande matematik : Begripliga kunskapskrav för gymnasietDela
 1. Johan Falk heter jag
  och ska prata om-

 2. -att bli klokare på kursinnehåll
  och kunskapskrav för gymnasiematte.

 3. Det riktar sig till
  gymnasielärare i matematik.

 4. Men man
  kan få ut mycket av det här ändå.

 5. Är det inte alls vad man ville lyssna
  på behöver man inte sitta kvar.

 6. Man får om man vill.

 7. Jag heter Johan Falk och jobbar på en
  skola som heter Rudbeck i Sollentuna.

 8. Jag undervisar i matte och fysik.

 9. Jag driver
  en sajt som heter kursplanering.se.

 10. Där kan man sköta kursplaneringar och
  lägga upp material.

 11. Allt man lägger upp där delas med
  andra lärare. En form av samarbete.

 12. Jag finns på Twitter
  som magisterfalk.

 13. Vill man läsa tankar som är längre än
  140 tecken finns min blogg.

 14. Har man frågor efter det här
  är man välkommen att mejla mig.

 15. Innan jag blev lärare var jag webb-
  utvecklare och vetenskapsjournalist.

 16. Och innan det höll jag på med
  fysikdidaktik.

 17. Jag vill också skicka ett tack till-

 18. -Bodil Holmström
  på Rudbecksskolan i Örebro.

 19. En helt annan skola,
  men heter likadant.

 20. Hon är med och utvecklar det jag
  ska prata om. Andra har hjälpt till-

 21. -och jag vill tacka dem också. Det är
  ett samarbete mellan många lärare.

 22. Jag ska prata om Klossmetoden.

 23. Det är mycket information. Är det
  intressant ska man läsa mer senare.

 24. Allt finns inte med här och
  man behöver lugn och ro att fundera.

 25. Då är den här adressen bra
  för att hitta mer information.

 26. Det jag berättar här
  finns samlat där.

 27. Adressen syns också
  i slutet på presentationen.

 28. Jag tänker börja i
  ett problem som vi mattelärare har.

 29. Som jag och i princip alla upplever.

 30. Jag tänker beskriva problemet
  med två exempel. Två "matteproblem".

 31. Problem 1. En elev som heter Alice
  läser matte 1c.

 32. Hon har ganska tufft. Vi har gjort
  allting vi kan, men kursen är slut.

 33. Alice hanterar
  sannolikheter och geometri bra.

 34. Hon uppfyller alla sju förmågorna.
  Hon visar dem på åtminstone E-nivå.

 35. Men när det gäller algebra
  och funktioner går det inget vidare.

 36. Hon saknar det som behövs där.

 37. Vi ska sätta betyg
  för kursen är slut.

 38. Vi kan fråga oss:
  Vilket betyg ska Alice få?

 39. Det andra problemet är det här:

 40. Bob undervisar i matte 1c.

 41. Han tänkte släppa matteboken lite-
  grann och lägga upp sin egen kurs.

 42. Han undrar: Vad ingår i matte 1c?

 43. Så tar jag fyra exempel här.
  Begreppet riktningskoefficient.

 44. Är det nånting han ska ta upp?

 45. Invers proportionalitet. 1/x.

 46. Roten ur x. Att vi kan förstå såna
  grafer. Eller exponentialfunktioner.

 47. "Är det saker som ingår i matte 1c
  eller inte?", frågar sig Bob.

 48. Vi kan försöka hjälpa honom. Vill vi
  lösa det måste vi motivera vårt svar.

 49. Det här är ett exempel som
  representerar många liknande problem.

 50. Vill man lösa det
  finns olika metoder.

 51. Den första metoden
  är att titta på styrdokumenten.

 52. Vad ingår i matte 1c?

 53. Det står att kursen ska omfatta
  egenskaper hos linjära funktioner-

 54. -samt
  potens- och exponentialfunktioner.

 55. "Representationer av funktioner
  i form av"-

 56. -"ord, funktionsuttryck,
  tabeller och grafer."

 57. Det ger oss inte svar på vad som
  ingår i mer detalj i matte 1c.

 58. Vi får leta vidare. Nästa lösnings-
  förslag är att fråga Skolverket.

 59. Vad säger Skolverket? Ingår det här
  eller inte? Skolverket svarar så här:

 60. Man skulle kunna säga att Skolverket
  svarar att vi inte svarar på det här.

 61. Då tar vi lösningsmetod 3.
  Den är att fråga kollegor.

 62. "Vad säger ni ingår i kursen
  eller inte?" Då är tre svar vanliga.

 63. "Jag följer boken.
  Det som ingår i boken tar jag upp."

 64. "Det som inte ingår
  tar jag inte upp."

 65. Så kan man jobba. Men det är inte
  säkert att boken följer kursplanen-

 66. -eller
  kanske inte tolkar kursplanen rätt.

 67. "Jag följer nationella proven. Det
  som finns där tar jag upp i kursen."

 68. "Det som inte finns med
  tar jag inte upp."

 69. Inte så dumt, för nationella proven
  konkretiserar kursinnehållet.

 70. Det är ett av uppdragen
  som nationella proven har.

 71. Men vi har inte så många
  nationella prov att kolla på.

 72. Och de är stickprov.
  Bara vissa saker ingår.

 73. Sen kan man diskutera hur rimligt det
  är att anpassa sin undervisning-

 74. -efter de prov man har i slutet. Det
  finns filosofiska problem med det.

 75. Sen har vi: "Om jag tycker att det är
  viktigt kommer det i undervisningen."

 76. "Jag utelämnar saker om inte centrala
  innehållet säger nånting annat."

 77. Men inget ger nåt tydligt svar om
  vad som egentligen ingår i matte 1c.

 78. Så vi har problem
  att ge Bob ett bra svar.

 79. Om vi går till problem 1 - Alice-

 80. -som klarar av
  sannolikheter och geometri-

 81. -men inte funktioner och algebra,
  så ska vi sätta betyg på henne.

 82. Lösningsmetod 1:
  Vad säger styrdokumenten?

 83. Vi kollar på
  kunskapskraven för E-nivån.

 84. Vi tänker att det förmodligen är
  E eller F vi funderar på för Alice.

 85. "Centrala begrepp? Alice hanterar ju
  sannolikheter och geometri."

 86. "Funktioner?
  Nej. Dem har hon inte koll på."

 87. Betyder det här att vi ska ha
  alla begrepp som ingår i kursen?

 88. Sen börjar man fundera på centrala
  begrepp, det står inte vilka de är.

 89. Vi letar vidare i kunskapskraven
  och kommer fram till:

 90. Det gör Alice. Hon hanterar
  sannolikheter och geometri.

 91. Med funktioner så är det kört.

 92. Då funderar vi igen:
  Är det okej eller inte?

 93. Varför står det "enkla procedurer"
  i stället för "viktiga procedurer"?

 94. Men så här står det. Vi läser vidare.

 95. Jo, hon gör ju det med
  geometri och sannolikheter.

 96. Men med funktioner är hon borta.
  Vad gör vi?

 97. Vi läser vidare och hittar ingenting
  som beskriver det här.

 98. Slutsatsen är att kunskapskraven
  berättar inte hur vi ska hantera det.

 99. Inget stöd i hur vi hanterar elever
  som kan vissa delar men inte andra.

 100. Så lösningsmetod 1 fungerar inte
  så bra. Vi går till metod 2.

 101. Vad säger Skolverket? Då får man ett
  svar, och Skolverket säger så här:

 102. Då tar vi lösningsmetod 3 i stället.

 103. Det finns många saker som kollegor
  kan säga. Tre vanliga varianter:

 104. "Det är förmågorna vi ska bedöma,
  inte det centrala innehållet."

 105. "Om Alice har visat att hon klarar
  alla sju förmågor som vi ska bedöma"-

 106. -"har hon åtminstone nått nivå E.
  Hon ska åtminstone få E i betyg."

 107. Om det är geometri eller funktioner
  spelar ingen roll.

 108. Problemet med metoden är att vi får
  elever som saknar mattekunskaper.

 109. Och jag hävdar
  att det inte håller i längden.

 110. Metod 2 är
  att ta det centrala innehållet.

 111. Vi ska titta på varje huvudrubrik.
  Taluppfattning, samband, förändring.

 112. 5-6 huvudrubriker, och vi ska bedöma
  förmågorna för varje huvudrubrik.

 113. Om man försöker göra det ser man
  att andragradsfunktioner i matte 2-

 114. -finns spritt på två olika ställen,
  och längst ned har vi problemlösning.

 115. Vi kan inte applicera
  alla sju förmågor på den här delen.

 116. De olika huvudrubrikerna
  är skiftande i storlek.

 117. Så det blir också konstigt, men vi
  kanske har kommit ett steg närmare.

 118. "Vi ska bedöma förmågorna i varje
  punkt i det centrala innehållet."

 119. Men det är fullständigt ohanterligt.

 120. Jag har försökt. Man drunknar.
  Det är egentligen bara löjligt.

 121. Det är 25 punkter gånger 7 förmågor.

 122. Sen inser man att många av punkterna
  kan man inte bedöma alla förmågor på.

 123. Vi sitter där med Alice
  och hon ska få ett betyg.

 124. Och vi vet inte hur vi ska bedöma.

 125. Det är inte så bra.

 126. Här har jag två exempel, men
  det egentliga problemet är det här:

 127. Vi har inte tillräckliga
  förutsättningar för att bedriva-

 128. -likvärdig undervisning
  och bedömning.

 129. Kursplanerna ger inte svar på vad
  kurser innehåller och hur vi bedömer.

 130. De exempel jag tar
  är högst verkliga, inte påhittade.

 131. Alice heter inte Alice, men har man
  undervisat matte 1 är det bekant.

 132. Och det finns
  samma sak i andra kurser.

 133. Så vi gör olika tolkningar av
  hur vi ska använda kursplanen-

 134. -hur vi ska använda kunskapskraven
  och hur vi ska sätta betyg.

 135. Det betyder
  att elever får olika undervisning-

 136. -och en del elever riskerar att missa
  matte som de kommer att behöva-

 137. -senare i skolan och efter skolan.
  Och det är inte så lyckat.

 138. Vad gör man då?

 139. Då finns det faktiskt
  ett lösningsförslag-

 140. -som kommer från ett oväntat håll.

 141. Skolverket säger så här:

 142. De säger inte "vi svarar inte på det
  här". De säger att vi lärare-

 143. -som ska tolka och förstå
  hur det här ska användas.

 144. Det är intressant.
  Och här börjar Klossmetoden-

 145. -som jag tänkte prata om.

 146. Klossmetoden är ett namn
  som är lika bra som andra namn.

 147. Det är bara ett ord som vi använder.

 148. Den har tre, fyra utgångspunkter.
  Utgångspunkt 0-

 149. -är att vi måste konkretisera, nån
  form av tolkning, av våra kursplaner.

 150. Och det gör alla lärare. Alla lärare
  sätter betyg och undervisar.

 151. Om vi gör tolkningar tillsammans
  blir vi klokare.

 152. Vi får högre samsyn och högre utbyte
  och lära oss saker.

 153. Om vi gör en bra tolkning tillsammans
  kan vi använda den-

 154. -i undervisning,
  planering, betygsättning.

 155. Nånting vi får stöd av
  när vi arbetar.

 156. Då har vi nånting bra. Annars har vi
  inte nåt som är tillräckligt bra.

 157. En sak till
  som Klossmetoden tar utgångspunkt i-

 158. -är att ställningstaganden krävs.

 159. Det finns luckor som kursplanerna
  lämnar, vi måste ta ställning där.

 160. Vi ska inte bryta mot kursplanen, men
  måste ta ställning där luckor finns.

 161. Klossmetoden är inte en färdig
  produkt som man börjar använda.

 162. Den utvecklas hela tiden.

 163. Det är nånting som Skolverket
  inte kan göra med sina kursplaner.

 164. De kan inte uppdateras
  varannan månad, det vore ohållbart.

 165. Om Klossmetoden
  hittar saker som inte är bra-

 166. -kan vi justera dem
  och ha nånting lite bättre senare.

 167. Det finns två halvor av Klossmetoden.
  Senare finns det tre halvor.

 168. Eller då kan man räkna procenten.

 169. Men nu handlar det om
  att konkretisera centralt innehåll-

 170. -och kunskapskrav för gymnasiet.

 171. Och det tänkte jag prata om nu,
  men först lite vatten.

 172. Ja, absolut, det finns en länk.
  Presentationen finns tillgänglig sen.

 173. Har ni frågor, nånting som är oklart,
  skrik högt så försöker jag svara.

 174. Vi måste jobba tillsammans, och
  gör vi det redan nu är jag bara glad.

 175. Bra fråga. Tack.

 176. Första halvan handlar mycket om
  att dela upp centralt innehåll-

 177. -i begrepp och procedurer.
  Klossmetoden får beskriva innehållet.

 178. Jag tänker gå igenom några steg
  som vi använder för att konkretisera.

 179. Sen tar vi ett exempel. Det första vi
  gör när vi använder Klossmetoden-

 180. -och vill konkretisera
  ett kursinnehåll-

 181. -är att lista centralt innehåll
  och dissekera det men skalpell.

 182. Så kollar man: Vad ingår egentligen?

 183. Då letar man efter
  begrepp som eleverna ska förstå-

 184. -och procedurer
  som elever ska kunna utföra.

 185. Det kan se ut så här. Det här är från
  matte 2b, som jag är mest bekant med.

 186. Den här punkten
  finns i centrala innehållet.

 187. Det är bl.a. räta linjens ekvation.
  Och vad innehåller det egentligen?

 188. Här är tre begrepp. Texten är liten
  för vi ska inte kolla på innehållet.

 189. Det gömmer sig några begrepp här.

 190. Procedurerna blev ganska många.

 191. Så hittar man
  att elever måste kunna det här.

 192. Det vill jag ha med i undervisningen,
  men det ingick i tidigare kurser.

 193. Det här är förkunskaper som kommer
  att finnas med i min planering-

 194. -men det är inte en del av kursen.

 195. Det kan bli mycket. Det är tre ord
  från en av 21 punkter i matte 2b-

 196. -som blir många delar.

 197. Det behöver inte bli så mycket.
  Det kan vara två olika punkter-

 198. -som kan kombineras om man
  plockar ur saker om ekvationssystem.

 199. Här finns det begrepp
  och här metoder, sen listar man dem.

 200. Sen går man igenom
  hela centrala innehållet.

 201. Sen gör man det fem gånger till,
  tar fram kursböcker och diskuterar.

 202. Sen är man nöjd med sin lista
  i ungefär sju timmar.

 203. Sen vaknar man på natten
  och kommer på saker man har glömt.

 204. Sen tar man och delar upp sakerna.
  Det är ganska radikalt.

 205. Man delar upp i grundläggande saker
  och påbyggnadssaker.

 206. Grundläggande begrepp
  och procedurer måste eleverna kunna.

 207. Att godkänna en elev som
  inte klarar av att rita en rät linje-

 208. -utifrån en ekvation, är inte okej.

 209. Om man bedömer det
  är det en grundläggande procedur.

 210. Däremot att hitta
  vinkelräta linjer från en ekvation-

 211. -kanske är påbyggnadsprocedur
  som man lägger på den sidan.

 212. När man har gjort det
  delar man upp och strukturerar det-

 213. -såsom man vill göra
  sin egen undervisning.

 214. Här har vi andragradsekvationer,
  här har vi geometri.

 215. Här har vi korrelationer och vad vi
  kan tänkas vilja ha i undervisningen.

 216. Man delar upp i pedagogiskt
  sammanhållna stora enheter.

 217. De kallas för
  delområden i Klossmetoden.

 218. Det här
  kan lärare göra på olika sätt-

 219. -men förhoppningsvis är vi eniga om
  vilket innehåll vi delar upp.

 220. Det är ett ganska stort jobb. När man
  är klar har man 40-50 begrepp-

 221. -och ett 70-tal procedurer per kurs,
  så det är ganska mycket.

 222. Det kan se ut så här.
  Det här är från matte 2b.

 223. Det här arbetet
  har gjorts för 1b, 2b, 1c och 2c.

 224. Man kan använda och gärna förbättra,
  om man tycker att saker saknas.

 225. Här har vi ett delområde som
  var användbart i min undervisning.

 226. Logaritmer och exponentialekvationer.

 227. Vi kan titta på vad några saker
  kan innebära. Ni får några sekunder.

 228. Här kan vi se vad som ingår. Vad
  eleven måste kunna förstå och göra-

 229. -i slutet på kursen.

 230. Vi kan också se
  vad eleven bör hantera.

 231. Även om det kanske inte är
  100 procent nödvändigt.

 232. Det största avsnittet i matte 2b är
  andragradsfunktioner och -ekvationer.

 233. Vi kan se vilka punkter i
  det centrala innehållet-

 234. -som har blivit beskrivna här.

 235. Och vi kan se vad det har landat i.

 236. Sånt här finns för de fyra kurserna
  som vi har konkretiserat hittills.

 237. Varje delområde finns beskrivet.

 238. Det är mycket material
  som man kan bli lite trött av.

 239. Men ett skönt stöd när man planerar
  sin kurs och förklarar vad som ingår.

 240. Det här utvärderas och uppdateras
  varje gång jag håller en kurs.

 241. Så det blir bättre och bättre
  hela tiden.

 242. Det finns länkar från det här huvud-
  dokumentet, som finns på URL:en.

 243. Det är det centrala innehållet.
  Så jobbar man genom Klossmetoden-

 244. -för att konkretisera
  centralt innehåll.

 245. Kunskapskraven, då?
  Den andra halvan. Den är så här:

 246. Kunskapskraven ser nästan
  identiska ut för alla mattekurser-

 247. -utom matte 1a. Matte 1a
  har lite andra kunskapskrav.

 248. Tolkningen, som jag visar nu,
  gäller för b- och c-spåren i matte.

 249. A-spåret hoppas jag kommer.
  Matte 2a borde kunna ingå.

 250. Men jag har inte undervisat matte 2a.

 251. En stor punkt i hur Klossmetoden
  konkretiserar kunskapskraven-

 252. -och gör dem lättare att förstå
  för både lärare och elever är-

 253. -att vi tar sju förmågor
  och slår ihop en del av dem.

 254. Det blir fem stycken tillsammans.

 255. Mest radikalt är
  att vi säger att i problemlösning-

 256. -ingår mycket
  som är spritt på andra förmågor-

 257. -i kunskapskraven och i kursplanen.

 258. Att procedurhantering ingår här
  är nog det mest kontroversiella.

 259. Modellering. Delar av begrepps-
  förståelse och resonemangsförmåga.

 260. Allt bedöms genom problemlösning.

 261. Jag är beredd att få ruttna tomater
  på mig för det. Vi behöver diskutera.

 262. Det är möjligt
  att vi vill ändra på det.

 263. Men så har det blivit
  och det fungerar.

 264. Varför har det blivit så?
  Här är en liten överraskning.

 265. I kunskapskraven kan man inte
  särskilja de sju förmågorna.

 266. Utgår man från kunskapskraven, så kan
  vi inte plocka sju förmågor där.

 267. De är sammanblandade.

 268. Det gör det svårt att bedöma varje
  förmåga för sig. En del är särskilda.

 269. Då har vi sagt: Vi bedömer
  dessa saker genom problemlösning-

 270. -och kan då se att eleven har nått
  C-nivå i resonemangsförmåga-

 271. -och modellering och problemlösning.

 272. En annan sak som Klossmetoden gör-

 273. -är att koppla ihop kunskapskraven
  med det centrala innehållet:

 274. Kanske är logaritmer och
  exponentialekvationer ett delområde.

 275. Kanske samband och korrelationer som
  ett delområde.

 276. Varje delområde måste eleven nå
  E-nivå på i förmågan problemlösning.

 277. Så Alice blir inte godkänd
  om hon inte hanterar funktioner.

 278. Ja, en fråga.

 279. Var har du kommunikationsförmågan?

 280. Frågan gäller: Var ligger
  kommunikationsförmågan?

 281. Den är en egen förmåga
  som bedöms för sig.

 282. De här fem punkterna slås ihop
  och blir "problemlösning".

 283. Sen är begreppsförståelse en förmåga
  för sig, resonemangsförmåga för sig.

 284. Och sen relevans och kommunikation.
  Bra fråga, tack.

 285. Sen hänvisar kunskapskraven till
  grundläggande och påbyggnad.

 286. Så vi får ett stöd från det när vi
  ska bedöma vad elever kan och inte.

 287. Då får man det här.

 288. Det här tog jättelång tid
  att komma fram till.

 289. Jag har stirrat i kursplanerna för
  matte och vänt och vridit på dem-

 290. -och så har det blivit nånting
  som går ganska lätt att använda-

 291. -och ganska lätt
  att kommunicera till eleverna.

 292. Här är kunskapskraven för problem-
  lösning som Klossmetoden säger det.

 293. Ni kan inte se vad som står.
  Det här är den största biten.

 294. De fem sammanslagna förmågorna finns
  allihop med här.

 295. Det ser t.ex. ut så här på E-nivå:

 296. Eleven behöver för varje delområde
  kunna lösa problem-

 297. -som karakteriseras av det här.

 298. De kräver resonemang i ett par steg.
  Man behöver inte fundera långt.

 299. De liknar problem
  som eleverna har sett tidigare.

 300. Highlighten syns inte,
  men det står "grundläggande".

 301. Det är ett nyckelord, för problemen
  omfattar grundläggande begrepp.

 302. Man behöver inte bekymra sig om
  påbyggnadsbegreppen för E-nivå.

 303. Ni får ett par sekunder att titta.

 304. Alla formuleringar kommer från
  kunskapskraven i kursplanen.

 305. Vi har tagit mening för mening
  och funderat "vad betyder det här?"

 306. "Hur kan vi beskriva det
  på ett annat sätt?"

 307. Sen samlar vi ihop det som har att
  göra med problemlösning - det här.

 308. Det här kan man ge eleverna, och de
  har chans att förstå vad det betyder.

 309. Och det är så skönt.

 310. Sen finns det problemlösning
  på C-nivå. Lite andra formuleringar.

 311. De är också dragna ur
  kunskapskraven i kursplanen.

 312. Här är det värt att notera
  för kurs 3 och uppåt-

 313. -finns det extra formuleringar i
  kunskapskraven, och de är med här.

 314. Vi ska inte studera formuleringarna
  i detalj. Jag vill visa att de finns.

 315. Man kan använda dem
  för att bedöma elever.

 316. Begreppsförståelse.
  Här finns det kortare formuleringar.

 317. Begreppsförståelse
  blir en kompakt förmåga att bedöma.

 318. På E-nivå ska eleven förstå och kunna
  förklara grundläggande begrepp-

 319. -på ett sätt som är acceptabelt.

 320. På C-nivå kommer det in
  påbyggnadsbegrepp o.s.v.

 321. Och större krav på
  hur man beskriver begreppen.

 322. Så har vi gjort med alla förmågorna.

 323. Och om det är 40 begrepp i en kurs?

 324. Måste jag bedöma alla begrepp?
  Nej, det måste man inte.

 325. Klossmetoden och kursplanen kräver
  inte att man bedömer allt som finns.

 326. Utifrån det vi bedömer gör vi slut-
  satser om helheten om vad eleven kan.

 327. Annars skulle vi drunkna i arbete på
  ett annat sätt än vad vi gör i dag.

 328. Förmågan kommunikation
  har vi här beskriven.

 329. Ord. Vad vi tycker är
  rätt så lättanvända formuleringar-

 330. -som vi kan använda i klassrummet.

 331. Relevansförmågan, det svarta fåret.

 332. Också formulerat i ord
  som man förhoppningsvis kan förstå.

 333. Sen kommer resonemangsförmågan. Här
  saknas det en bra konkretisering.

 334. Om nån har förslag på det, mejla mig
  så får ni jobba med det här.

 335. Det är
  konkretiseringen av kunskapskraven.

 336. Det har vi ihop med konkretiseringen
  av centralt innehåll.

 337. Vad betyder det?
  Vart kan det leda oss?

 338. Hur kan vi ha nytta av det?

 339. Lärare som har boken och nationella
  prov att kalibrera betyg mot-

 340. -då spelar det här
  i princip ingen roll.

 341. Då kan Klossmetoden finnas och man
  fortsätter undervisa som vanligt.

 342. Och det är okej. Man ska inte behöva
  gräva och tolka kursplaner-

 343. -för att vara lärare. Man ska kunna
  fokusera på undervisningen.

 344. Men man kan ändå ha nytta av
  Klossmetoden om man vill-

 345. -i sin planering. "Hur mycket stoff
  finns det i det här delområdet?"

 346. "Wow,
  vad många procedurer och begrepp!"

 347. Eller "det är
  en bra grej jag kan ge eleverna"-

 348. -"så de ser vad kursen innehåller
  och vet hur de blir bedömda."

 349. Eller om man tar fram prövningar
  kan man titta i Klossmetoden-

 350. -som ett lager
  mellan sig själv och kursplanen-

 351. -för att se vad det är eleven
  måste visa att den kan. Om man vill.

 352. Lärare kan ibland gräva i kursplanen
  och lägga undan boken och tänka:

 353. "Nu vill jag testa
  ett helt nytt upplägg för det här."

 354. "Vad ingår egentligen?" Tittar man
  i boken då, är man tillbaka i boken.

 355. Då kan Klossmetoden vara en bra grej.
  Då kan vi variera vår undervisning-

 356. -och våra bedömningssätt-

 357. -men ändå ha en mer likvärdig
  bedömning och undervisning.

 358. De som tycker om att djupdyka i
  kursplaner och styrdokument...

 359. Det finns såna människor. Minst en.

 360. Klossmetoden, tycker jag...
  Det bästa och viktigaste-

 361. -är att det är ett sätt att börja
  diskutera hur kursplanen ser ut.

 362. Och gör vi det tillsammans så får vi
  nån form av gemensamt språk.

 363. Jag hoppas
  att fler ska vara med och jobba.

 364. Nu är det jag och Bodil och några
  bredvid. Hoppas att vi blir fler.

 365. Och att vi kan hitta
  de dåliga saker som finns.

 366. Och så finns de som är lite dåliga
  som vi kan förbättra.

 367. Det får inte vara ett projekt
  som två lärare jobbar med-

 368. -utan som kanske 15-20 skolor är med
  och jobbar med ganska aktivt.

 369. Jag hoppas att vi kan konkretisera
  innehållet för fler kurser.

 370. Det finns ju fler i gymnasieskolan.

 371. Några har börjat testa det här för
  grundskolan också. Åttans matematik.

 372. Jag hoppas att det kan funka, men jag
  kan typ ingenting om deras kursplan.

 373. Jag vill förbättra kunskapskraven.

 374. Det är den svagare halvan av
  Klossmetoden nu.

 375. Jag hoppas
  att vi kan få med matte 1a och 2a-

 376. -i hur vi konkretiserar
  kunskapskraven.

 377. Det vore spännande med
  problemuppgifter som säger:

 378. Det här är en uppgift
  där man måste resonera i flera steg.

 379. Sen är det svårt med
  problemuppgifter på C- och A-nivå.

 380. En problemuppgift innebär
  att man måste klura litegrann.

 381. Men kanske kan man ge exempel.

 382. Så. Nu vet inte jag vad klockan är.

 383. Men vi har en hel del tid kvar för
  frågor, tankar och diskussioner.

 384. Det var så mycket jag hade att säga.
  Tack så mycket.

 385. Vi har en första fråga.

 386. Du ska få en mikrofon.

 387. Det här med problemlösning.
  Du bedömde fem olika förmågor-

 388. -via problemlösning.
  Det förstod jag inte riktigt.

 389. -Då ska vi se. Här har vi den.
  -Hur gör du det konkret?

 390. Konkret... Nu ska vi se. Oftast
  har jag prov med problemuppgifter.

 391. Från uppgifterna drar jag slutsatser
  att eleven hanterar det på C-nivå.

 392. Problem som uppfyller alla kriterier
  klarar eleven av att lösa.

 393. Enligt Klossmetoden har man nått det
  här på C-nivå i problemlösning.

 394. Om man tittar på kursplanen
  har eleven nått C-nivå på-

 395. -problemlösning, modellering,
  procedurhantering och delar av...

 396. Betyder det att du inte har
  rena proceduruppgifter?

 397. Du har inte det. Finns inte
  en risk att de inte kommer dit-

 398. -att få visa proceduren
  då de inte får ingången i problemet?

 399. Jo, det här är nånting
  som litegrann står och väger just nu.

 400. Men som jag arbetar
  och som klossmetoden säger just nu-

 401. -så ska elever visa att de hanterar
  procedurer genom problemlösningen.

 402. När de löser problem tvingas de lösa
  exponentialekvationer.

 403. Jag kan se
  att de hanterar logaritmer genom det.

 404. Med Klossmetoden visar man det så-

 405. -och inte genom att lösa
  en ren exponentialekvation.

 406. Och det är lite radikalt.

 407. Och det bör diskuteras mera.
  Bra fråga.

 408. Du träffade
  den största diskussionen just nu.

 409. Jag är lite nyfiken på förmågorna.
  Jag försöker hålla mig till sju-

 410. -och banta ned dem till tre...

 411. -...som känns som de naturliga...
  -Vilka tre är det?

 412. Indelningen från kunskapskraven med-

 413. -begrepp, procedur,
  problemlösning, modellering-

 414. -resonemang, kommunikation
  som naturliga pusselbitar...

 415. -Och det svarta fåret med relevans.
  -Ja.

 416. Men, ja...

 417. Vad är din viktigaste orsak till
  att gå förbi det?

 418. Det finns en risk att veckla in sig i
  olika lager att lägga kunskap mot.

 419. Jag tror att det...
  Anledning att det ser ut så här-

 420. -är att problemlösning nästan alltid
  måste innehålla dessa fem förmågor.

 421. Annars har vi inte en problemlösning.

 422. En problemlösning utan procedurer
  där vi inte räknar nånting-

 423. -är väldigt sällsynt.

 424. Att använda modellering utan att ha
  ett problem blir i princip omöjligt.

 425. Utan begrepp så har vi inte
  nånting att bygga problem från.

 426. Men man kan alltid hitta
  väldigt speciella saker.

 427. Kanske skulle man ha det här som
  två olika problemlösningsförmågor.

 428. Problemlösning
  som framförallt handlar om att...

 429. ...resonera sig fram till ett svar-

 430. -eller problemlösning
  som handlar om att...

 431. ...modellera
  och räkna sig fram till ett svar.

 432. Jag ska tänka på saken.

 433. Det vore spännande
  att diskutera det mera.

 434. Där borta har vi en fråga.

 435. Jo, det hörs. Det man slås av
  när man ser det som ni gör...

 436. Hur många är det på centralt håll som
  har det här som sin arbetsuppgift?

 437. Egentligen borde det ligga på Skol-
  verket att utföra delar av arbetet.

 438. -Det är jag.
  -Tack.

 439. Jag har varit och är
  ganska frustrerad på Skolverket.

 440. Jag tycker att kursplanerna, som
  heter ämnesplaner, fast de är kurser-

 441. -är skrivna på ett sätt
  som skapar jättemycket extrajobb.

 442. Men samtidigt kan inte Skolverket-

 443. -skriva kursplaner på en sån
  detaljnivå som många lärare vill ha.

 444. Det blir konstigt
  med styrdokument som säger:

 445. Eleven ska lära sig hitta ekvationen
  för en rät linje mellan två punkter.

 446. Sätter man ut såna saker säger man
  att de andra grejerna inte ingår.

 447. Så det här är detaljerat på en nivå
  som Skolverket inte kan göra.

 448. De skulle kunna göra kommentar-
  material som är så här detaljerat.

 449. Men det har de inte.

 450. Det här
  kan uppdateras mycket snabbare.

 451. Vi kan ha uppdateringscykler
  på två veckor, om vi vill.

 452. Det kan inte Skolverket,
  för alla skulle skrika i så fall.

 453. Men det hade ändå varit trevligt att
  ha bättre material att utgå ifrån.

 454. Det här är åtminstone femte varvet
  med ganska ordentliga förändringar-

 455. -innan det blev så här pass stabilt,
  för det är så svårt att tolka.

 456. Jag får en déjà vu-känsla.

 457. Det var ungefär samma upplägg
  man körde när man startade -94/-95.

 458. Man dumpade ut saker på lärarna
  som man så småningom tog tillbaka.

 459. Jag var inte med då,
  men har hört flera säga det.

 460. Flera säger också att senaste
  skolreformen gick snabbare än förra.

 461. Det betyder att Skolverket på kortare
  tid skulle ta fram läroplanerna.

 462. Det kan ha spelat in. Det kan du
  fråga Jan om som kommer hit efteråt.

 463. Kul att vara förband för honom.

 464. Det skulle vara intressant att veta-

 465. -hur eleverna uppskattar
  den här tydliga förklaringen över-

 466. -vad de ska kunna.

 467. Just dessa formuleringar var inte med
  när jag startade senaste kursen.

 468. Däremot konkretiseringen av
  kursinnehållet har jag använt länge-

 469. -i den nuvarande formen.
  Och elever verkar glada.

 470. Många elever bryr sig inte. De kommer
  till lektionen och går därifrån sen.

 471. Men mina elever har möjlighet att se-

 472. -så här långt har vi kommit, dessa
  fem saker i det centrala innehållet-

 473. -är det som du har problem med.

 474. De får möjlighet
  att bedöma själva hur de ligger till.

 475. De ger mig stöd, och eleverna stöd i
  att förstå vad kursen handlar om.

 476. Kunskapskraven, som de ser ut nu, kan
  jag inte riktigt uttala mig om.

 477. Det har jag inte använt
  i en hel kurs, tyvärr.

 478. Jag känner igen frustrationen.

 479. Låt säga att jag köper det där,
  och så får eleven ett prov-

 480. -och får jag ett svar, men bara svar.

 481. Kan jag bedöma det med alla de där
  sakerna för en sån speciell elev?

 482. Som har problemtänket klart för sig,
  men inte kan redovisa det på papper.

 483. Men han
  måste ha tänkt ganska mycket.

 484. Det händer mig också att
  elever har några kråkfötter bredvid.

 485. 5 + 9 = 14, och så skriver de
  "det är torsdag" i slutet.

 486. Och så är rätt svar "det är torsdag".
  Hur kom de fram till det?

 487. Jag kan ha ett prov
  där jag kan se på flera delar.

 488. "I det här provet visar eleven
  att han/hon hanterar"-

 489. -"andragradsfunktioner på E-nivå."

 490. Och lyckas kommunicera på,
  ja, inte E-nivå kanske.

 491. Kommunicerar man inte på E-nivå kan
  jag inte bedöma nåt annat egentligen.

 492. Nej, det är inte rimligt att säga
  att eleven hanterar problemlösning-

 493. -om jag inte kan se vad eleven gör.

 494. "På alla tre uppgifter
  har du lyckats få fram rätt svar."

 495. "Men jag vet inte hur du har gjort.
  Stanna kvar och berätta."

 496. Om jag ser att eleven hanterar det
  tar jag det med mig i min bedömning.

 497. Det är jätteskönt att ha det sättet
  att kunna komplettera med.

 498. Man har väl elever av alla grader.
  Hur ska jag bedöma det då?

 499. -Elever av alla grader?
  -De redovisar ju olika mycket.

 500. Men du säger som
  att allt ingår i problemlösningen.

 501. Jag tänker
  att det är svårt att bedöma sen.

 502. Kommunikationen
  ingår inte i problemlösningen.

 503. Den bedöms för sig. Eleven kommun-
  icerar på ett sätt som jag kan följa.

 504. Det betyder att det är E-nivå.

 505. Om andra elever kan följa är det så
  pass strukturerat att det är C-nivå.

 506. Är det lätt för andra att följa
  blir det A-nivå.

 507. Problemlösningsförmågan... Får jag
  inte ut det jag vill från provet...

 508. 95 procent av mina betygsunderlag
  kommer från prov.

 509. Men ibland har jag sett i klassrummet
  att elever kan-

 510. -men jag vill vara säker på det.

 511. Då håller jag kvar eleven,
  så får eleven visa nånting på tavlan.

 512. Det är ett skönt sätt
  att komplettera betygsunderlag på-

 513. -då måste jag
  inte bara förlita mig på prov.

 514. Jag kan hålla mig nära
  det jag vill bedöma-

 515. -i stället för att samla ihop poäng
  och se vad eleven kan där.

 516. Vissa elever har skitsvårt
  att redovisa lösningar skriftligt.

 517. Enligt kunskapskraven
  måste man kunna redovisa-

 518. -muntligt, skriftligt och i handling.
  Och ibland står det gestaltning.

 519. Jag måste se att eleven kan det
  både muntligt och skriftligt.

 520. Oftast är det inga problem. Därför
  står det inte med i Klossmetoden.

 521. Det blir för mycket text.

 522. Det får man hålla reda på i huvudet
  som lärare.

 523. Jag vet inte om jag svarade på din
  fråga, men jag pratade en hel del.

 524. Jag funderar på problemlösning.

 525. Om de har läs- och skrivsvårigheter
  kan såna uppgifter bli väldigt svåra.

 526. Om du då inte har några rena
  proceduruppgifter, hur går det?

 527. Vi har både
  de som har läs- och skrivsvårigheter-

 528. -och de som har
  andra modersmål än svenska.

 529. En bra fråga.
  Vi måste ta hänsyn till det.

 530. Om man tittar på
  hur kursplanen beskriver förmågorna-

 531. -måste eleven
  klara av problemlösning.

 532. En elev
  som hanterar procedurerna bara-

 533. -har fortfarande problem och
  kommer inte att bli godkänd i kursen.

 534. Man kan förmedla problem
  på olika sätt.

 535. Det behöver inte vara text. Det kan
  vara bilder. "Så stort är x" t.ex.

 536. Man kan formulera problem muntligt
  som de får lösa skriftligt.

 537. Det finns sätt att gå runt det, men
  är nog inte svårare i Klossmetoden.

 538. Fler frågor. Vad roligt!

 539. Jag tänker ta fram den här rutan
  igen. Den är den viktigaste.

 540. Jag missade början,
  så du kanske pratade om det.

 541. Men i likhet med eleverna
  hoppas jag att du har förståelse.

 542. Hur många är ni
  som använder metoden?

 543. De enda som jag vet använder den
  på riktigt är jag och Bodil.

 544. Sen finns lärare som konkretiserar
  kursinnehåll på det här viset.

 545. Det jag vet om det är från Facebook-
  gruppen Matematikundervisning.

 546. Drygt 2 000 medlemmar,
  skitbra diskussioner.

 547. Där diskuteras detta, men bara Bodil
  och jag använder det systematiskt.

 548. Sen har tre lärare
  bidragit med kommentarer-

 549. -och förbättringar i Klossmetoden.

 550. Det tyder på att de
  åtminstone använder det en del.

 551. När du säger "förbättringar", då är
  det fråga om rena konkretiseringar?

 552. Ja, det kan vara saker som...

 553. "Ska inte relevansförmågan bedömas på
  det här viset i stället?"

 554. "Ska inte elever lösa ekvations-
  system med substitutionsmetoden?"

 555. Sen blir det debatt kring det. "Måste
  man använda substitutionsmetod?"

 556. Det är mer detaljdiskussioner
  om enstaka saker.

 557. De som river runt i hela dokumenten,
  det är jag och Bodil, än så länge.

 558. Det här tar hand om många frågor
  och problem som vi brottas med.

 559. Det du säger om luddigheten i styr-
  dokumenten kan alla skriva under på.

 560. En närgången fråga: Kan du
  komma ut och frälsa på skolor-

 561. -och berätta litegrann om det här?

 562. Det vore jättetrevligt
  att berätta om det här på skolor.

 563. -Jag vet inte om jag kan frälsa folk.
  -Jag bor i en grannkommun.

 564. Jag vill sprida det här litegrann.
  Jag kontaktar dig senare.

 565. Det som är grejen... Alla upplever
  att kursplanerna är svåra att förstå.

 566. Och alla behöver göra tolkningar.

 567. Oftast kör man
  boken, nationellt prov och betyg.

 568. Vi kanske går litegrann ifrån
  resultatet på det nationella provet.

 569. "Eleven är faktiskt jätteduktig och
  skrev bara C. Det blir B på kursen."

 570. Det är jättefarligt. Om vi bara
  följer boken och har nationellt prov-

 571. -vilken är vår uppgift som lärare då?

 572. Om vi då börjar tolka kursplanen
  så är det jättebra.

 573. Samarbetar vi inte
  kan vi hamna på olika ställen.

 574. Tillsammans kan vi få bättre resultat
  och mindre jobb. Alla blir gladare.

 575. Det får bli mina sista ord.
  Tack så mycket!

 576. Textning: Helena Lindén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Begripliga kunskapskrav för gymnasiet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns några problem de flesta lärare känner igen. Hur bedömer man en elev som uppfyller kraven i nästan alla moment, men saknar några nästan helt? Svaren från bland annat styrdokumenten och Skolverket är inte helt lättolkade. Det finns lösningar, menar Johan Falk, gymnasielärare i NO och matematik vid gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Gymnasieskolan, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Inspirerande matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Invigning av matematikbiennalen

Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, inleder Matematikbiennalen 2014. Han talar om att ge lärarna stöd att hjälpa eleverna hitta sin väg till matematiken. Margareta Rönngren (S), ordförande För- och grundskolenämnden, Umeå, talar om vikten av kompetensutveckling för mattelärare. Inspelat i februari 2014. Arrngör Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Begripliga kunskapskrav för gymnasiet

Det finns några problem de flesta lärare känner igen. Hur bedömer man en elev som uppfyller kraven i nästan alla moment, men saknar några nästan helt? Det finns lösningar, menar Johan Falk, gymnasielärare i NO och matematik. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Matematiken och politiken

Kunskap, vetenskap och forskning är svaret på hur Sverige framöver ska kunna konkurrera ute i världen. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Sverker Olofsson leder en frågestund med utbildningsministern. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Solrosor, tempel, badringar och matematik

Alla är matematiker, fast vi inte alltid tänker på det, utan räknar intuitivt. Det säger Kristin Dahl, hedersdoktor vid Umeå universitet och författare till en rad matteböcker. Själv hoppade hon av matematikstudier som ung. Men idag vet hon att matte kan vara en rolig lek. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Kul och kreativa NO- och matematikexperiment

Ett pärlband av konkreta experiment för NO- och matteklassrummet. Hans Persson, lärarfortbildare, visar i en kunskapsshow, hur man kan ha det både kul och lärorikt i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Språket i ämnet

Matte med dominoeffekt

"Jag vill att eleverna ska se både nyttan och skönheten med matematik! " säger läraren Susanne Jönsson på Dalhemsskolan i Helsingborg, Susanne förenar matematik, språk och IKT i årskurs fyra. Hon tar hjälp av dominobrickor för att lära ut matematiska ämnesord som avstånd, kurva och spiral. Lektionen innehåller också en övning i förståelse av skala och förstoring. Som avslutning får dominobrickorna spela huvudrollen i lektionens "Grande Final", en jättelik dominobana!

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Mattemusik

Musikläraren Bitten Löfgren har utvecklat den pedagogiska metoden mattemusik. Hon insåg tidigt att matte och musik har gemensamma egenskaper som kan öka barns förståelse för båda ämnena. Idag dansar och sjunger elever över hela landet bråk, vinklar och multiplikationstabellen.