Titta

UR Samtiden - Inspirerande matematik

UR Samtiden - Inspirerande matematik

Om UR Samtiden - Inspirerande matematik

Två tusen lärare och skolforskare möts för att prata matematik och pedagogik. Utmaningen ligger bland annat i "att hjälpa eleverna att hitta in i matten, att väcka deras lust och intresse". Några av landets bästa föreläsare står på scenen. Några av landets mest entusiastiska mattelärare delar med sig av sina erfarenheter. Föredragen spelades in på Matematikbiennalen på Umeå universitet i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Inspirerande matematik : Matematiken och politikenDela
 1. Tack så mycket, Lena.

 2. När jag var liten, satte min mamma...
  Ni som är jämngamla med mig-

 3. -kommer att känna igen det här.
  Det var vanligt i början på 70-talet.

 4. När jag var liten, satte mamma upp
  en sparbössa som kom i brevlådan.

 5. Den var av papper, man vek ihop den.
  Den kom från Lutherhjälpen.

 6. "Ja", säger alla på den äldre bänken.

 7. Det är... Tanken var att
  man skulle lägga 25-öringar i dem.

 8. Det skulle hjälpa svältande barn
  i Asien. Indokina var inne då.

 9. Indokina är området mellan Kina och
  Indien. Det var dit pengarna gick.

 10. De barn som vi då samlade in pengar
  till är nu mitt i livet.

 11. De har upplevt den
  snabbaste ekonomiska utvecklingen-

 12. -som några människor
  nånsin har upplevt.

 13. De har tagit över Volvo och Saab. Det
  var därför vi samlade in pengarna.

 14. Inte för att de skulle köpa dem.
  För att de skulle få det bättre.

 15. Det går mycket bättre för dem.
  Deras ekonomier växer i raketfart.

 16. De kallas för tigerekonomier,
  ekonomierna i Asien-

 17. -som går så snabbt uppåt.
  Inte bara där går det framåt.

 18. När vi ser på tv om Afrika
  är det mest Sahara.

 19. Libyen och Egypten.
  Konflikter, krig och revolutioner.

 20. Många i Afrika bor söder om Sahara.

 21. Det bor inte så många däruppe.
  De bor söderut.

 22. I de regionerna har man också...
  Konflikterna lockar tv mer.

 23. Där är det
  en enorm ekonomisk utveckling.

 24. Jag besökte Mocambique. För 20 år sen
  ett av världens fattigaste länder.

 25. De har nu haft 7 % ekonomisk tillväxt
  varje år i 20 år.

 26. Det har Sverige aldrig haft.

 27. Det är från en låg nivå,
  men det finns en enorm framtidstro.

 28. Det är det vi har velat. Fantastiskt!

 29. Barnadödligheten i världen
  har aldrig varit lägre.

 30. Medellivslängden
  har aldrig varit längre.

 31. Analfabetismen är lägre än nånsin.
  Aldrig i nån tidigare generation-

 32. -har så stor andel av
  världens befolkning lagt sig mätta.

 33. Det är en helt fantastisk utveckling.

 34. Men, och nu kommer ett men.
  Det innebär nya utmaningar för oss.

 35. Tidigare var Sverige ett av
  världens mest framgångsrika länder.

 36. Ekonomiskt, välfärd, tekniskt,
  allting.

 37. Vi konkurrerade med några få länder
  i Västeuropa, Nordamerika och Japan.

 38. Nu konkurrerar vi med hela världen.
  Att de tar över våra bilindustrier...

 39. Det är en exponent för detta. Vi har
  skickat bistånd till många länder-

 40. -som inte längre behöver det.
  De är snart ikapp oss.

 41. I stället blir de konkurrenter.

 42. Det är det perspektivet... Det lär ta
  nån generation för oss att tänka om.

 43. Världen globaliseras,
  utmaningarna blir större.

 44. Vår attityd bör vara... Jag är
  fantastiskt glad över utvecklingen-

 45. -men vi måste förstå att vi utsätts
  för en betydligt tuffare konkurrens-

 46. -i detta globaliserade klimat.

 47. Vi ska vara ett av de mest framgångs-
  rika länderna i nästa generation.

 48. Det kommer att kräva en del.

 49. Svaret på detta är naturligtvis
  kunskap, vetenskap, forskning.

 50. Det är svaret, om vi ska vara
  i framkant även framgent.

 51. Jag lägger inte nåt särskilt ansvar
  på er som är här...

 52. Men det är ni som måste fixa det.

 53. Därför är jag så glad över Matematik-
  biennalen, som funnits länge.

 54. Några år i Umeå, men jag var med
  när den var i Stockholm.

 55. Jag har varit med nästan varje gång.
  Yttersta syftet med den här...

 56. Ni lär er att bli bättre i era
  vardagliga jobb som matematiklärare-

 57. -eller vilken funktion ni nu har.
  Ni utbyter erfarenheter.

 58. Det yttersta syftet är att
  Sverige ska bli bättre på matematik.

 59. Det är det yttersta syftet. Därför är
  jag glad över såna här konferenser.

 60. Jag medverkar gärna i dem.

 61. 38! Lägg siffran på minnet.

 62. Sveriges placering
  i senaste Pisaundersökningen.

 63. Av femtio industriländer
  ligger Sverige på plats 38.

 64. Pisa var fram till nyligen
  det lutande tornet.

 65. Nu tänker alla på skolresultat.
  Det är bra, därför att...

 66. Den skolpolitiska diskussionen och
  skoldiskussionen efter resultaten-

 67. -har verkligen tagit fart.
  Det är bra.

 68. Resultatet är sorgligt, men det blir
  en diskussion som är nyttig.

 69. Det är bra att den kommer igång.
  Den behövs.

 70. Vi ligger bland länder som
  våra skolbarn inte vet var de finns.

 71. Båda sakerna är ett problem,
  det ena är en följd av det andra.

 72. Det är så att om Sverige ska...

 73. Vi måste fundera på hur vi har hamnat
  där och hur vi ska ta oss därifrån.

 74. Det är den centrala frågan
  för hela Sverige.

 75. Inte minst vi inom utbildnings-
  väsendet måste ställa de frågorna.

 76. Var har det gått fel? Vad behöver
  vi göra? Det är centrala frågor.

 77. Vi har rasat.
  Det är ingen blixt från klar himmel.

 78. Att vi kom just på plats 38
  var en nyhet.

 79. Men att vi har rasat 20 år i rad...
  Undersökningarna görs vart tredje år.

 80. Det finns andra undersökningar som
  mäter matematik och naturvetenskap.

 81. Alla pekar åt samma håll.
  De som säger: "De mäter fel saker."

 82. "Det är fel." Tro inte på dem,
  det här är sant och på allvar.

 83. De mäter inte fel saker,
  utan rätt saker.

 84. "De mäter bara fakta", säger en del.
  Inte alls.

 85. De mäter problemlösningsförmågor.
  Och fakta. Båda behövs.

 86. Det är på allvar och på riktigt.
  Vi bör ha en allvarlig diskussion.

 87. Vi har en skolpolitisk diskussion
  sedan länge. Nu måste den ta fart.

 88. Det pågår ett enormt reformarbete
  i svensk skola.

 89. Alla ni som är verksamma
  inom skolväsendet vet om det.

 90. De stora... Vi har en ny läroplan
  för alla skolformer.

 91. Vi har nya kursplaner för alla ämnen.

 92. På gymnasiet
  kallas det för ämnesplaner.

 93. Tydligare kunskapskrav,
  mer styrt ämnesinnehåll.

 94. Vi har ett nytt betygssystem
  med fler steg och tidigare betyg.

 95. Vi har en ny lärarutbildning.

 96. Vi har en ny skollagstiftning,
  som ställer mycket högre krav.

 97. Till exempel ställs det högre krav
  på att lärare har rätt utbildning.

 98. Vi inför lärarlegitimation.
  Syftet med det, är att förhindra-

 99. -att man, som tidigare,
  tar in lärare utan utbildning.

 100. Om man ska undervisa i matematik,
  ska man vara utbildad i det.

 101. Sen krävs det övergångsbestämmelser.
  Många har inte rätt utbildning.

 102. Man måste hitta övergångsbestämmelser
  så att alla får rätt utbildning.

 103. Inför man skarpa regler omedelbart,
  står många klassrum utan lärare.

 104. Man får jobba stegvis
  för att skruva åt reglerna.

 105. Det har varit många lärare som över
  huvud taget inte haft utbildning.

 106. Andra har haft det, men undervisat
  i andra ämnen. Det är inte okej.

 107. En lärare ska vara kunnig i sitt
  ämne. Man ska vara kunnig i ämnet.

 108. Det har det ruckats på i årtionden
  och det är en orsak till problemen.

 109. Vi inför en ny gymnasieskola och nytt
  lärlingssystem. En lång rad reformer.

 110. Man får gå tillbaka
  till 1840-talets folkskolereform-

 111. -för att hitta
  en lika genomgripande reformprocess.

 112. Det har skett reformperioder
  däremellan.

 113. 1990 skedde kommunaliseringen.
  Det städar vi upp nu.

 114. Det... För tjugo år sen
  var det ett reformskede-

 115. -men det är ännu mer som ändras nu.

 116. När jag möter mina EU-kolleger som är
  utbildningsministrar, vi är 28 st.

 117. När vi berättar om våra reformer, kan
  jag säga att våra är lika omfattande-

 118. -som de 27 andra ihop.
  Det beror på...

 119. Orsaken till det... Vi kände inte
  till senaste Pisamätningen...

 120. Orsaken är
  att resultaten sjunkit i tjugo år.

 121. Det hade de gjort redan innan
  mätningen. Därav förändringarna.

 122. Ni vet att förändringarna har börjat
  träda i kraft från 2011-2012.

 123. "Ni har infört reformer.
  Varför stiger inte resultaten?"

 124. Ni vet att undervisning
  inte är mekaniska processer.

 125. Om vi inför ROT-avdrag
  för att mura källare från 1 januari-

 126. -så kommer mängder av murare
  att få fler jobb redan 2 januari.

 127. Inför vi en ny lärarutbildning, kan
  eleverna inte mer tre veckor senare.

 128. Det är en långsiktig process.

 129. Effekterna av kommunaliseringen
  för tjugo år sen börjar vi se nu.

 130. De sågs inte i början. Undervisning
  är processer mellan människor.

 131. Det påverkas först långsiktigt
  av olika styrsystem som förändras.

 132. Fanns det en "quick fix",
  då lovar jag att vi hade gjort den.

 133. Det finns ingen. Det är reformarbete
  med långsiktig ambition-

 134. -för att förändra ett stort system,
  som ändå måste förändras.

 135. Jag ska inte rabbla reforminnehållet-

 136. -utan tänker i stället berätta om
  vilka värderingar som ligger bakom.

 137. Jag är...

 138. Jag är född i ett textilarbetarhem.
  Föräldrarna hade sju års folkskola.

 139. Jag kan inte minnas
  en enda vuxen person-

 140. -som gick in över vår kökströskel,
  som hade mer än sju års folkskola.

 141. Jag är uppvuxen i ett textilindustri-
  samhälle. Alla jobbade där.

 142. Pappa var textilarbetare,
  grannarna var det. Farbror var det.

 143. Min kusin var textilarbetare,
  min moster var textilarbetare.

 144. Idrottsplatsen hette Vävarevallen.
  Allt var textilindustri.

 145. Poängen är att det inte fanns
  nån utbildningstradition där.

 146. Det var vid ett föräldramöte...
  Vi fick vara med vid årskurs nio.

 147. Vi fick vara med.

 148. Jag minns en mamma som var jättearg.
  Hennes dotter hade problem.

 149. Mamman var jättearg. "Varför
  håller du på med grekisk mytologi?"

 150. "Varför ska de lära sig om grekiska
  gudar? De ska ju stå på Kungsfors."

 151. Det var namnet på textilfabriken.

 152. Kungsfors finns inte längre. Trots
  att alla... Samhället finns kvar.

 153. Textilfabrikerna flyttade först
  till Estland. Nu står de i Indien.

 154. De finns inte längre.
  Bildningstraditionen fanns inte där.

 155. Då ska jag säga så här:
  Hade den skolan haft attityden-

 156. -att vi själva skulle bestämma
  vad vi skulle lära oss...

 157. Att vi själva skulle ta ansvar
  för det och att lärarna var coacher-

 158. -då hade inte mycket blivit lärt.

 159. Ingen av oss förstod hemifrån
  att utbildning var viktigt. Ingen.

 160. Det var lärare och skola
  med höga krav som pushade-

 161. -och som anpassade sig
  till vår hembakgrund och såg till...

 162. Både med höga krav
  och piska och morot-

 163. -får man eleverna mot målet.
  Motivation och höga krav.

 164. Ibland får man ta allvarliga samtal
  med eleven. Och mycket stöd.

 165. Utan detta hade jag inte stått här
  i dag. Det är så lätt...

 166. Vi som är härinne
  har själva utbildning.

 167. Våra barn, det gäller de flesta
  av oss, kommer att bli pushade.

 168. Vi förstår värdet av utbildning.
  Vi läser läxor med våra barn.

 169. Vi köper inte att de slarvar.
  Jag har konflikter med min 12-åring.

 170. Det har alla. Men vi ger oss inte.

 171. Man måste förstå att det finns
  en stor grupp som har den attityden.

 172. Skolarbete är viktigt.
  Vi signalerar det.

 173. De ungarna klarar sig,
  oavsett hur skolan är organiserad.

 174. Skolan är till för de andra.
  De som inte har det stödet hemifrån.

 175. Där ingen säger att läxor är viktigt,
  eller ställer krav på dem.

 176. Man struntar i
  om barnen blir underkända.

 177. Där är det viktigt
  att skolan har höga krav-

 178. -och att vuxna inte abdikerar.

 179. De vuxna tar ansvar
  för att eleverna drivs mot målet.

 180. Den politik som har lagt över
  ansvaret på eleverna själva-

 181. -är förödande för barn
  från hem utan studiemotivation.

 182. Det är den viktigaste värderingen
  i det utbildningspolitiska skiftet.

 183. Man är inte elak mot barn för att man
  ställer krav på dem. Man bryr sig.

 184. Sen måste man också ge stöd, pushning
  och motivation-

 185. -och intressera eleverna. Men man
  är inte snäll för att man är kravlös.

 186. Det vet alla ni.
  Men min uppfattning är-

 187. -att Sveriges skolpolitik under
  årtionden... Inte bara politiker.

 188. Hela det svenska skoletablissemanget
  har utstrålat motsatt attityd.

 189. Det har varit farligt och är en orsak
  till sjunkande svenska Pisaresultat.

 190. Ni ska få lära er en annan siffra att
  minnas. Ni är experter på siffror.

 191. 45.

 192. 45, så många procent har antalet
  förstahandssökande behöriga-

 193. -till lärarutbildningen
  ökat med sen 2008. 45 %.

 194. Man säger att ingen vill bli lärare.
  Det är ju inte sant längre.

 195. 2008 var ett bottenår. Under 20 år,
  det sammanföll med kommunaliseringen-

 196. -sjönk sökandetrycket till lärar-
  utbildningen. Botten nåddes 2008.

 197. Sen vände det. Sen 2008 har antalet
  förstahandssökande behöriga gått upp.

 198. Det har ökat med 45 % sedan 2008.

 199. I all dyster rapportering
  kommer det nästan aldrig fram.

 200. Men det är sanningen. 45 %.
  Tillsammans med ingenjörerna-

 201. -är lärarutbildningen den utbildning
  som ökar allra mest just nu.

 202. Det är universitetens största
  utbildning, det är centralt för dem.

 203. Jag ska säga vad det beror på
  och sen komma till problemen.

 204. Men, men... Grunden är att vi ökar
  söktrycket till lärarutbildningen.

 205. Man kan tro... All eländesbeskrivning
  som finns över svensk skola...

 206. Man kan tro att ingen vill bli
  lärare, men det är på väg uppåt.

 207. Det är en väldigt viktig signal.

 208. Det är klart att...
  Ett tag hade vi en sökande per plats.

 209. En sökande per plats.

 210. Alla förstår att om vi måste ta in
  alla som söker oavsett lämplighet-

 211. -får vi till sist
  en kompetenssänkning av lärarkåren.

 212. I Finland
  har man tio sökande per plats.

 213. Om vi går tillbaka 50 år, så
  var det så att bland toppstudenterna-

 214. -valde man mellan att bli advokat,
  ingenjör, läkare eller lärare.

 215. I dag överväger de flesta topp-
  studenter inte ens att bli lärare.

 216. Det är följden av svagt söktryck.
  Vi måste tillbaka dit.

 217. Alla lärare kan inte vara
  toppstudenter, men en del av dem-

 218. -måste välja läraryrket.

 219. Det är viktigt för skolans kvalitet,
  för yrkets status-

 220. -och ur alla möjliga aspekter.
  Varför har det då gått upp?

 221. Det beror på ett par saker. 2011 års
  lärarutbildningsreform är central.

 222. Jag var övertygad om att reformen
  var rätt spår, men är själv förvånad-

 223. -över
  hur det har påverkat söktrycket.

 224. "Nu ser ju lärarutbildningen ut
  som den gjorde förr." Ja, litegrann.

 225. 1985 års reform... Vi har haft
  fyra reformer under modern tid.

 226. Först infördes en reform på 60-talet
  när den nioåriga grundskolan kom.

 227. Man gick in för låg- och
  mellanstadielärare. Bara nya namn.

 228. Folkskollärare blev mellanstadie-
  lärare, det var samma sak.

 229. Men sen kom 1985 års reform.
  Den var förödande, skulle jag säga.

 230. Det som hände var att man tog bort
  lågstadielärarkåren.

 231. Man skulle införa grundskolläraren,
  som skulle undervisa alla nio åren.

 232. Det blev så mycket kritik
  att man fick hitta på 1-7-läraren.

 233. Jättekonstigt.
  Ingen skola är organiserad så.

 234. Lågstadie...
  Jag ber om ursäkt till alla andra.

 235. Lågstadieläraren är... Läraryrket
  är Sveriges viktigaste yrke-

 236. -men lågstadieläraren
  är den viktigaste yrkesgruppen.

 237. Därför att det är där... Okej.

 238. Några blev sura,
  men några blev glada.

 239. Om eleverna inte lär sig de
  grundläggande kunskaperna-

 240. -de första åren, så är erfarenheterna
  att oavsett insatser-

 241. -når de inte ikapp.
  Det behöver inte vara kört.

 242. Det är väldigt svårt att ta igen sen
  om man inte lär sig grunderna.

 243. Därför är lågstadiet
  det mest centrala i skolan.

 244. Att ha en särskild lågstadielärarkår-

 245. -som hade till uppgift att lära barn
  läsa, skriva och de fyra räknesätten-

 246. -och som var proffs på detta...
  Det var lågstadielärarna.

 247. Varför kom man på "grundskollärare"?

 248. Det hade ingenting med barnens behov
  att göra, behovet var lärarfackligt.

 249. Det fanns avundsjuka mellan
  personalkategorier inom skolan.

 250. Det skulle jämnas ut.

 251. Det vuxnas behov styrde det,
  inte elevernas.

 252. Vi återinför lågstadie-, mellan-
  stadie- och ämneslärarutbildning.

 253. Det tar lång tid
  innan det ger effekt.

 254. Första årskullen
  har inte ens gått ut.

 255. Men det är en bidragande orsak
  till att söktrycket ökar kraftigt.

 256. Det blir en tydligare yrkesidentitet.
  Förskollärare för sig...

 257. 1985 års reform var tokig, men det
  är ingenting mot 2001 års reform.

 258. Då skulle förskollärare och gymnasie-
  lärare in i samma utbildning.

 259. Det finns ingen statusskillnad mellan
  dem, men det är inte samma jobb.

 260. Att lotsa fram små barn... Förskolan
  har ett oerhört viktigt jobb.

 261. Gör man det ordentligt,
  går allt lättare sen.

 262. Det är ett annat jobb
  jämfört med att vara gymnasielärare.

 263. Att tro att det av fackliga skäl ska
  bli ett eftersom det är jämlikt...

 264. De vuxnas behov står i centrum,
  inte elevernas. Uppgifterna är olika.

 265. Vi behöver lärare
  som är specialister-

 266. -inte generalister som kan allt
  som de nästan aldrig gör.

 267. Nu har vi skapat en struktur.

 268. Nu behöver vi diskutera innehållet
  i lärarutbildningen.

 269. 2011 års reform gav ny struktur
  med olika lärarkategorier.

 270. Innehållet behöver diskuteras. Det
  har gjorts stora misstag historiskt.

 271. Varför blev det så här?
  Låg- och mellanstadielärare-

 272. -utbildades inte på universiteten,
  utan på seminarier.

 273. En slags yrkeshögskola.
  Det fanns inga akademiska krav.

 274. Ämneslärarna på högstadiet och
  gymnasiet utbildades på universitet.

 275. Det skulle slås ihop. Det var rätt,
  allt skulle in i universiteten.

 276. Men den utbildning som var till
  för gymnasie- och högstadielärare-

 277. -det utbildningskonceptet fördes ner
  på låg- och mellanstadielärarna.

 278. Det blev teoretiskt och abstrakt.
  Man sopade ut metodiken.

 279. Metodik är en del av didaktiken.

 280. Både metodik och didaktik
  är enligt mig kopplat till ett ämne.

 281. Det är inget i sig. Matematikmetodik:
  Hur lär man barn att räkna?

 282. Det är en del av ämnesdidaktiken,
  av matteutbildningen.

 283. Allt det som var metodik
  sopades bort. Det var för att...

 284. Det dominerade ämnet tidigare.

 285. När det skulle in på universitetet
  ansågs det inte akademiskt.

 286. Det lider vi av i dag.

 287. Det var intressant. Jag läste
  faktiskt Västerbottenskuriren.

 288. Ni som är härifrån har läst den.

 289. Lärarnas Riksförbund har gjort
  en undersökning bland mattelärare-

 290. -där man utvärderar mattelyftet,
  som vi har startat.

 291. Då är... Det finns säkert kritiska.

 292. Den generella utgångspunkten är att
  de flesta lärare är nöjda med det.

 293. Varför är det så? Jo, mattelyftet är
  en fortbildning för lärare i metodik.

 294. Hur man lär barn räkna,
  det är det det handlar om.

 295. Metodik. Lärare säger att de inte
  sysslade med det på utbildningen.

 296. Det lär man sig
  på fortbildningskursen.

 297. Vad gör man då på lärarutbildningen?

 298. Jag för den diskussionen
  med lärarutbildningarna.

 299. Vi måste få mer metodik.
  Inte i stället för ämneskunskaper-

 300. -utan i den verksamhetsförlagda
  utbildningen och ämnesdidaktiken.

 301. Vi måste få in mer metodik.
  "Hur undervisar vi?"

 302. Det sopades ut av flera skäl.
  Det ansågs inte akademiskt.

 303. Ett skäl var att om eleverna ska lära
  sig mer själva, behövs inte metodik.

 304. Det var det andra. Det tredje skälet:

 305. Det fanns ambitioner
  att bryta ner ämnesstrukturen.

 306. Man skulle ta bort timplaner, ämnen
  och betyg.

 307. Allt kopplat till ämnen skulle bort.
  Man trodde-

 308. -att de pedagogiska processerna
  var viktigare.

 309. Det har styrt många reformer.
  Det gick fel.

 310. Vi behöver tydlig inriktning
  på ämneskunskaper.

 311. Ämnesmetodik måste in i utbildningen.

 312. Förändringsarbetet är omfattande,
  men avgörande-

 313. -för att lyfta, inte bara strukturen,
  utan innehållet i lärarutbildningen.

 314. När det gäller matematiken,
  så finns det ett par aspekter till.

 315. Mattelyftet har jag nämnt.
  Jag ser professor Per-Olof Bentley.

 316. Per-Olof utvärderade kvaliteten
  i matteundervisningen.

 317. Andra har också gjort det, men din
  låg till grund för många reformer.

 318. Det var just detta...

 319. Matteundervisningen bedrevs under
  lång tid i alltför stor utsträckning-

 320. -av att eleverna själva
  satt och räknade timme efter timme-

 321. -utan att alla elever hängde med
  och fattade vad det var de gjorde.

 322. Att förstå matte, förklara,
  instruera, repetera.

 323. Kolla att polletten har trillat ner.

 324. Jag menar att
  det behöver ske metodikutveckling.

 325. Det är den som är huvudtema
  under den här typen av fortbildning.

 326. Det är viktigast i mattelyftet.

 327. Det gäller i stort sett alla ämnen.
  Jag reser runt på lågstadieskolor-

 328. -och talar med lågstadielärare
  om läsinlärning. Det är samma sak.

 329. "Nu har vi lästräning." Då har man
  gett eleverna en bok och inget mer.

 330. Det här att läsa ett avsnitt
  och sen diskutera. Har de förstått?

 331. Man läser högt för varandra igen.
  Det var förbjudet förr.

 332. Det är fler ämnen som behöver genomgå
  det här. Inriktningen på mattelyftet:

 333. Mer undervisning i klassrummen.
  Många ämnen behöver transformeras så.

 334. Mattelyftet är bara början, tror jag.

 335. Vi behöver bygga ut ett läslyft.
  Sen får vi gå vidare till resten.

 336. Svenska och matte
  är de grundläggande ämnena-

 337. -för mycket av de andra ämnena
  i skolan.

 338. Tid är inte oviktigt!

 339. Hur många av er har körkort?

 340. Tackar. När jag ställde frågan på ett
  kollegium var det en fransklärare-

 341. -som sa "jag hade för en månad sen".

 342. Då kom jag av mig litegrann.

 343. Det var överinformation, men då...

 344. Att ta körkort funkar så här: Om man
  inte klarar av det på 15 lektioner-

 345. -tar man fem lektioner till.
  Och kanske ytterligare tre lektioner.

 346. Till slut klarar man det. Mängden tid
  som man lägger ner spelar roll.

 347. Det blir för ofta en diskussion om
  att tiden ska vara densamma för alla.

 348. "Det viktiga är att reglera
  lärarresursen." Det är inte oviktigt.

 349. Men tiden spelar också roll.

 350. Det är...
  Ju mer tid man ägnar åt att träna-

 351. -desto mer lär man sig.
  Fråga vilken idrottsman som helst.

 352. Ju mer tid man tränar,
  ju bättre blir man.

 353. Så är det i skolan också.
  Det är inget konstigt med det.

 354. Hör och häpna, olika elever
  kan behöva olika mycket tid.

 355. Så är det med körkortet.
  Det kan bli 10 eller 30 lektioner.

 356. Svensk skola
  har sen 60-talet byggt på principen-

 357. -att rättvisa är om alla har lika
  mycket tid och går fram i samma takt.

 358. Ingen annanstans resonerar vi så.

 359. Alla får körkort efter 15 lektioner,
  det blir rättvist.

 360. Vi gör barn en otjänst, om vi driver
  fram dem i ett tempo de inte grejar.

 361. Andra rullar tummarna.
  De hade kunnat gå fram snabbare.

 362. Båda grupperna lider av detta.
  Om vi nu nationellt...

 363. Min slutsats:
  Om vi underpresterar i ett ämne-

 364. -måste vi fundera på metodiken, men
  också avsätta mer tid för matematik.

 365. Vi behöver också differentiera i tid
  mellan olika elever i skolan.

 366. Det är ingen katastrof
  om en del elever går om ett år-

 367. -eftersom baskunskaperna saknas.
  Tvärtom. Jag vet hur det funkar.

 368. Föräldrarna
  blir skogstokiga när de hör det.

 369. Det är inte att vara dum, utan
  att hjälpa eleven inför framtiden.

 370. De behöver mer tid
  att träna på grundläggande moment.

 371. Vi är på gång
  att införa tioårig grundskola.

 372. Det blir mer tid. Alla säger
  att tioårig skolplikt är jättebra.

 373. Man menar olika saker. En del menar
  att förskolan ska bli obligatorisk.

 374. Det ska vara första året i en tioårig
  skola med mer tid för baskunskaper.

 375. Alla säger "tioårig skolplikt".
  Vi menar olika saker.

 376. I alla länder utom de skandinaviska
  börjar man skolan tidigare.

 377. Danmark och Finland har bestämt sig,
  Sverige är sist på tåget.

 378. Det är inte så
  att våra barn mognar senare.

 379. De mognar lika tidigt.
  Vi skulle kunna börja tidigare.

 380. Sexåringar
  längtar efter att gå i skolan.

 381. Det är när de är femton
  som de inte vill gå där längre.

 382. Att utnyttja tiden av nyfikenhet...
  Jag ska berätta en sak.

 383. När man är 6 år, det har hjärn-
  forskaren Martin Ingvar lärt oss-

 384. -det är då
  man tar till sig ny kunskap snabbast.

 385. Sen går det bara utför faktiskt.
  I olika takt.

 386. Och att utnyttja den tiden
  för fokuserad kunskapsinlärning...

 387. Att utnyttja förskolan! Länge
  såg vi på förskolan som barnomsorg.

 388. Det är nåt annat än skola, man måste
  använda andra pedagogiska former.

 389. Men att använda det mer metodiskt-

 390. -att ha högre ambitioner med förskol-
  lärarutbildning och läroplanen.

 391. Det grundläggande först. Bokstäver,
  siffror och allt vad det kan vara.

 392. En annan utbildning som växer snabbt
  förutom lärarutbildningen är...

 393. ...ingenjörsutbildningen.
  Det har vänt.

 394. Svensk industri
  skriker efter ingenjörer.

 395. De noterar inte att det har vänt.
  De har inte kommit ut än.

 396. Jag kan säga att exakt sedan 2010
  har det börjat vända.

 397. Söktrycket går uppåt.
  Så kraftigt att vi måste bygga ut-

 398. -Kungliga Tekniska Högskolan
  och Chalmers avsevärt.

 399. Högskoleingenjörsutbildningen är
  på tre år och inte lika kvalificerad.

 400. Vi återinför fyraårig teknisk linje,
  som avskaffades för tjugo år sen.

 401. Man kan bli gymnasieingenjör igen.

 402. Alla dessa utbildningar
  ökar raketartat.

 403. Varför gör de det? Lärarutbildningen
  tror jag att man kan förklara.

 404. Varför ökar ingenjörsutbildningarna?
  Svaret är meritpoäng.

 405. 2007 var ett av mina första beslut
  att införa meritpoäng på matematik-

 406. -och för främmande språk.

 407. Det innebär att elever
  som läser extra svår matte-

 408. -utöver det som ingår obligatoriskt,
  får extra poäng.

 409. Det adderas till betyget när man
  söker in till högskola. Man viktar.

 410. Den bakomliggande problematiken
  var en kombination-

 411. -av en misslyckad borgerlig reform
  och en socialdemokratisk.

 412. De två sämsta kombinerades.

 413. Först en borgerlig reform på 90-talet
  som sa "maximal valfrihet".

 414. Alla får välja vad de vill plugga.

 415. Tanken var att
  man skulle kopiera universitet. Ja.

 416. Sen kom socialdemokraternas synsätt:
  Alla ämnen är lika mycket värda.

 417. Gissa vad som hände? Elever får välja
  fritt, allt är värt lika mycket.

 418. Hör och häpna, många elever väljer
  enkla ämnen. Det är det som händer.

 419. Det var det som hände. Matematik
  och främmande språk valdes bort.

 420. Det är krävande ämnen.
  Grammatik och läxor och glosor.

 421. Och i matte är de svårare
  mattekurserna mycket krävande.

 422. Det ämne som växte mest
  var "Mumsig mat i mysig miljö".

 423. Det höll på
  att ersätta svårare mattekurser.

 424. Det var inga läxor, inga prov.

 425. Många andra ämnen växte också.
  Viktiga ämnen, men inte krävande.

 426. Det var typiskt. Matte bara sjönk.

 427. Vad är det som har skrämt bort
  från ingenjörsutbildningen?

 428. Svaret är tyvärr matematiken. Det är
  matematiken ungdomarna är rädda för.

 429. Väljer man bort det, blir man inte
  behörig. Det finns inte i tanken-

 430. -att fundera på ingenjörsutbildning.
  Sedan vi införde meritpoäng i matte-

 431. -har antalet elever som
  läser svårare matte ökat kraftigt.

 432. Man utnyttjar valfriheten
  till att välja svåra mattekurser.

 433. Andra lärare klagar över
  att alla vill läsa matte och språk.

 434. Det har i sin tur lett till
  att om man har läst in all matte-

 435. -är tröskeln till
  ingenjörsutbildningen inte så hög.

 436. Då ökar söktrycket, precis
  det året då reglerna slår till.

 437. Tror ni inte att betyg är incitament?
  Studera meritpoängen.

 438. Det är så tydligt. När det gav extra
  betyg, ändrades elevernas beteenden.

 439. Det som är bra för eleven,
  är bra för samhället.

 440. I stället för att tvinga alla att
  läsa svår matte ger vi incitament.

 441. Många gör det.
  Sverige är en industrination.

 442. Sverige ska förbli det.
  Vi behöver många ingenjörer.

 443. Ännu en orsak
  till att det är viktigt.

 444. Jag avrundar med två saker
  som vi behöver göra mer.

 445. Vi behöver som sagt lyfta läraryrket
  och få fler sökande till matte.

 446. Vi behöver fundera på... Både
  på lönesidan och på andra incitament.

 447. Vi har på våra universitet...

 448. Det finns många
  inom den naturvetenskapliga sektorn.

 449. Även om få utbildar sig där, så är vi
  forskningstunga inom de ämnena.

 450. Många här skulle
  med liten tilläggsutbildning-

 451. -kunna göra nytta på högstadiet
  och gymnasiet som ämneslärare.

 452. Det är en sak.

 453. Vi behöver
  fortsätta ämneskunskapsinriktningen-

 454. -inom utbildningspolitiken.

 455. Inte gå tillbaka till att processer
  är viktigare än kunskap. Tvärtom.

 456. Det synsättet måste vara
  grundläggande för reformerna.

 457. Två saker som jag bedömer
  att vi behöver göra de kommande åren.

 458. När vi har fört ner betygen
  till sexan...

 459. Nu blir det kontroversiellt. Många
  lärare gillar inte att sätta betyg.

 460. Men jag tror att det är viktigt.

 461. Jag ska säga två anekdotiska saker
  som jag tror är signifikativa.

 462. En mamma hade varit på utvecklings-
  samtal. Sonen gick i årskurs fem.

 463. Hon säger...
  Det var utvecklingssamtal i trekvart.

 464. "Hur gick det?", frågade jag. "Bra."

 465. "Kalle når målen."

 466. "Jaha. Jag vill inte göra dig ledsen,
  men 98 % når målen."

 467. Hon förstår att hon inte vet
  hur det går för Kalle.

 468. Informationen sa
  att han inte var underkänd, inte mer.

 469. Hon ringde tillbaka. "Om ni
  hade haft betyg, vad hade han fått?"

 470. "Då hade han varit på ett C."
  Hon la på och sa till mig:

 471. "Först då förstod jag
  hur han låg till."

 472. Det visade för mig
  betygens informativa kraft.

 473. Betyget tvingar oss
  att precisera hur eleven ligger till.

 474. Lärare vet hur eleven ligger till,
  men inte föräldrar och eleven själv.

 475. Det blir en precision i bedömningen.

 476. Det andra är att jag har träffat
  mellanstadielärare. Så här sa en:

 477. "Vi har haft så mycket möten.
  Vi ska ju sätta betyg från sexan."

 478. "Det har vi inte gjort tidigare."

 479. "Det låter jobbigt.
  Vad pratar ni om på mötena?"

 480. "Nu pratar vi om
  hur vi ska tolka de här målen."

 481. "Hur ska vi nå dem?
  Hur lägger vi upp undervisningen?"

 482. "Och hur når vi sen de högre målen?"

 483. "Vad har ni pratat om innan?" "Inte
  det här." Det är det vi är ute efter!

 484. Jag tror att ämnesbetyg
  skapar fokus på ämneskunskap.

 485. Ska vi lyfta i ämneskunskaper
  måste vi ha fokus på det.

 486. Detta fokus
  har alltid funnits högre upp.

 487. Det är bara det att det som sker
  dessförinnan är så grundläggande.

 488. Jag tror att den viktigaste effekten
  av betyg i årskurs sex-

 489. -blir att mellanstadiet
  blir ännu mer ämnesorienterat.

 490. Alla gillar inte detta.
  Lärarförbundet skäller jämt på mig.

 491. Jag tror ändå att
  det är rätt utveckling, eftersom...

 492. Till sist:
  Vi kan vara nöjda med 38:e plats.

 493. Jag tycker inte vi ska vara det.
  "Nu räcker det med reformer."

 494. Tyvärr, om vi är på plats 38
  kan vi inte luta oss tillbaka.

 495. Vi kommer att behöva göra mer.
  Mycket är på gång.

 496. Jag tror att vi bör föra ner betygen
  ett par årskurser till, till fyran.

 497. Även i sexan, är vi bland de sista
  i världen med att introducera betyg.

 498. De flesta sätter betyg från ettan.
  Dit ska vi inte gå.

 499. I Europa sätter man från trean...
  Finland sätter från fjärde klass.

 500. Nånstans där bör vi ligga.

 501. Kommunaliseringen avslutningsvis.
  Den har misslyckats.

 502. Det är så att...

 503. Det är flera saker. Då tänker alla...

 504. Det som diskuteras mest
  är bristande likvärdighet.

 505. Jag håller med, men det finns
  andra faktorer som också är centrala.

 506. 1863 bildades kommunerna i Sverige.
  Tidigare hade kyrkan hand om det.

 507. 1863 bildades den civila kommunen.

 508. Från första stund var
  kommunens huvuduppgift socialtjänst.

 509. Det är huvuduppgiften.
  Man har haft hand om renhållning-

 510. -sophämtning och stadsplanering-

 511. -men huvuduppgiften
  har varit socialtjänst.

 512. Det var så mycket huvuduppgift
  att de som skulle bli kommunchefer-

 513. -gick samma utbildning
  som socialarbetare.

 514. Så pass nära integrerat var det.

 515. Det som händer 1990,
  när kommunen ska ta hand om skolan-

 516. -är att den betraktas
  som socialtjänst.

 517. Kunskapsuppdraget kommer i andra
  hand, omsorgsuppdraget i första.

 518. Skolan är både och. Man måste
  ha en betydande omsorg om barnen-

 519. -men huvuduppdraget
  är ett kunskapsuppdrag.

 520. Det har de flesta kommuner
  inte lyckats förvalta.

 521. De flesta kommuner kan organisera
  skolan med skolmat och skolskjuts-

 522. -men få
  fokuserar på kunskapsuppdraget.

 523. Om vi ska lyfta oss från 38:e plats
  till tio i topp-

 524. -då finns inte den kompetensen
  i 290 kommuner var och en för sig.

 525. Därför måste skolan återförstatligas.

 526. Det är också så... Det är min sista
  aspekt och den är kontroversiell.

 527. Det finns väl inga journalister här?

 528. Gymnasie- och högstadielärare
  har fem års högskoleutbildning.

 529. Mellan- och lågstadielärare fyra år.

 530. Innan lärarna kommunaliserades-

 531. -hur många i en kommun
  hade fem års universitetsutbildning?

 532. Möjligen stadsarkitekten
  och stadsplaneingenjören. Inga andra.

 533. Man får in en jättegrupp som har det
  och som dessutom är kvinnodominerad.

 534. Hur behandlas den lönemässigt?
  Som ett LO-kollektiv.

 535. Man nivellerar ner läraryrkets löner
  till kommunals nivå.

 536. Kommunal är normsättande
  för kommunernas lönebildning.

 537. Det ligger ingen värdering i...

 538. Vi måste ha vårdbiträden.
  Det är otroligt viktiga jobb.

 539. Men fem års universitetsutbildning
  lönar sig plötsligt inte.

 540. Det är det som sker
  när lärarkåren kommunaliseras.

 541. Det gör rekryteringen svår.

 542. Det vänder upp nu, men det har varit
  en bidragande orsak.

 543. Det måste löna sig att utbilda sig,
  även i yrken som är kvinnodominerade.

 544. Sammanfattningsvis:
  Jag tycker att vi ska vara...

 545. ...lite sorgsna,
  men också väldigt beslutsamma.

 546. Sorgsna över Pisaresultatet
  och för Sveriges skull.

 547. Vi ska ta det på allvar. Men det
  ska framkalla en stor beslutsamhet-

 548. -i detta land och hos alla som verkar
  i skolväsendet. Hos alla föräldrar.

 549. Utvecklingen ska vändas
  och vi ska tillbaka i tio i topp.

 550. Det går. Man måste ha beslutsamhet
  och uthållighet.

 551. Tack för att ni har lyssnat på mig.

 552. Vad intressant. Jag lyssnade på
  Björklund förra gången han var här.

 553. Jag har lyssnat nu.
  Du får väldigt varma applåder.

 554. Det jag vill komma till är att du är
  ansvarig för en skola som går dåligt.

 555. Ändå får du applåder.
  Hur får du ihop det?

 556. Jag tror så här.

 557. Jag ser inte mitt uppdrag
  som att försvara allting som det är.

 558. Vi har gjort många fel. Jag säger
  inte att allt är sossarnas fel.

 559. Många aktörer, inklusive tidigare
  borgerliga regeringar, har medverkat.

 560. Att våga erkänna problemen
  och beskriva dem som de är-

 561. -tror jag är nödvändigt
  för att kunna göra reformer.

 562. De som är verksamma i skolan vet
  att det inte ändras över en natt.

 563. Att vi slår in på en annan kurs.

 564. Det är kontroversiellt. Många lärare
  är jättekritiska till det vi gör.

 565. Jag tror att den analysen vi gör-

 566. -har ett ganska stort stöd
  i stora delar av lärarkåren.

 567. Vi ska passa på att ta några frågor.

 568. En ung matematiklärare sa:

 569. "2007 sa Björklund
  att lärarlönerna måste upp."

 570. "Sen har det inte hänt mycket."
  Vad gör du?

 571. Jag ska säga två saker.

 572. Det ena är... Absolut, absolut.

 573. Det ena är att staten nu går in med
  särskilda lönemedel till kommunerna.

 574. Sanningen är... Därför är jag kritisk
  till kommunen som arbetsgivare.

 575. Staten är inte arbetsgivare,
  kommunen är det.

 576. Det är där... Staten styr inte över
  lönebildningen. Det gör kommunerna.

 577. Vi har tröttnat. Därför går vi nu in
  med förstelärarreformen.

 578. Vi höjer lönerna kraftigt.

 579. Var sjätte lärare får 5 000-10 000
  mer i månaden. Det räcker inte.

 580. Avtalet med kommunerna är att vi
  höjer lönerna för en viss kategori.

 581. I gengäld får kommunerna höja lönen
  för alla andra.

 582. Det är en orsak till
  att kommunaliseringen är skadlig.

 583. Man kan säga så här...
  Jag hoppar lite här.

 584. Kommunerna håller nere lärarlönerna
  och det kommer du inte åt.

 585. Jag såg
  i artikeln i Västerbottenskuriren-

 586. -att utbildningen av mattelärare
  går bra-

 587. -men att lärarna är jättebesvikna
  på vad som sker i kommunerna.

 588. Återförstatligandet av skolan-

 589. -är det Reinfeld som sabbar det?
  Han är emot det.

 590. Är det han som är problemet?

 591. -Nu kan du plocka poäng.
  -Har vi journalister här?

 592. -Jag, men jag är pensionerad.
  -Vad bra.

 593. Jag får uttrycka mig
  mer diplomatiskt.

 594. Det finns olika åsikter i riksdagen
  om detta. Jag jobbar på frågan.

 595. Men...
  Det här blir en lite fånig fråga.

 596. Varför är de så emot det, när du
  tydligt har förklarat fördelarna?

 597. Frågan måste ställas till dem.
  Men det är till sist...

 598. Jag skulle säga
  att när skolan kommunaliserades-

 599. -så låg inte skolperspektivet bakom,
  utan andra perspektiv.

 600. Alla partier, även mitt eget...

 601. När man har en partikongress,
  så är huvuddelen kommunalpolitiker.

 602. Så är det i alla partier.
  Att kommunerna ska ha mer makt-

 603. -det är en stark drivkraft
  i alla politiska partier.

 604. Det gör det svårt för partier
  att ändra sig.

 605. Jag har förklarat för mitt parti
  varför det är viktigt.

 606. Jag fick med mig dem. I andra partier
  har den diskussionen inte...

 607. Nu tror jag att det är så här:

 608. Jag tror att det svänger. Kanske inte
  på några månader, men på längre tid.

 609. Pisa-diskussionen och andra
  diskussioner gör att fler inser-

 610. -att det inte funkar bra.
  Det är grunden till omorientering.

 611. De som låg bakom kommunaliseringen,
  det var sossarna och Centern.

 612. När de försvarar den i dag...
  Jag hör inte samma entusiasm.

 613. -Första steget till en omorientering.
  -Sista frågan:

 614. Jag fick veta
  att till Umeå universitet-

 615. -var det två stycken som sökte
  mattelärarutbildningen mot 7-9.

 616. Tio stycken sökte mot gymnasiet.

 617. Det är inga bra siffror.
  Vad tycker du om det?

 618. Det är det inte. Det är för få
  som söker det som förstaämne.

 619. Sen söker man andraämne.

 620. Det är för få. Förstaämne,
  man undervisar i två ämnen.

 621. Det är för lite.
  Vi måste jobba med fler medel.

 622. Så här: Mattelärare på högstadiet
  och gymnasiet och kemi...

 623. Om man är intresserad av kemi,
  finns det en stor industriell sektor-

 624. -som lockar med högre löner
  än skolans.

 625. Det finns inte när
  man är religionslärare. Det är så.

 626. Man är mer attraktiv
  på en annan arbetsmarknad-

 627. -när man är lärare i de här ämnena.

 628. Det måste vi ta hänsyn till
  i lönesättningen.

 629. Man kan införa olika incitament
  i studiemedelssystemet-

 630. -för att få elever att söka till det.

 631. Och också att locka över
  matematiker och naturvetare-

 632. -som finns på universitet att
  undervisa i skolan. På halvtid.

 633. Vi behöver vidta många åtgärder.

 634. De som redan är lärare
  och legitimerade-

 635. -kan kanske stimuleras
  att läsa in matte vid sidan av.

 636. Det är självklart
  en avgörande utmaning.

 637. Vänta här... - Ursäkta, sitt kvar.

 638. Jag lämnar över ordet
  till rektor Lena Gustafsson.

 639. Vi ger Jan Björklund en applåd till.

 640. Textning: Johannes Hansson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Matematiken och politiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kunskap, vetenskap och forskning är svaret på hur Sverige framöver ska kunna konkurrera ute i världen. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Plats 38 var Sveriges placering i PISA-undersökningen 2012 bland 50 industriländer Resultatet är sorgligt, men det är bra att diskussionen pågår om hur Sverige ska ta sig ur det här. Vad måste göras? Med skolan och matematiken i fokus talar Jan Björklund inför en sal fylld med lärare. Sverker Olofsson leder en frågestund med utbildningsministern. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Lärarutbildning, Skolan, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Inspirerande matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Invigning av matematikbiennalen

Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, inleder Matematikbiennalen 2014. Han talar om att ge lärarna stöd att hjälpa eleverna hitta sin väg till matematiken. Margareta Rönngren (S), ordförande För- och grundskolenämnden, Umeå, talar om vikten av kompetensutveckling för mattelärare. Inspelat i februari 2014. Arrngör Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs 1 till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera undervisningen. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet för prov och bedömning, förklarar hur materialet är uppbyggt. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att laborera med matte i datorn

Med hjälp av datorn kan eleverna aktiveras och begripa matematiken från ett annat håll. Bengt Aspvall, professor i datalogi, visar hur det går att arbeta praktiskt och lekfullt med matten i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Resonera och kommunicera i matte

Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Pernilla Tengvall och Hanna Almström, båda NO- och mattelärare, talar om fem strategier för ett formativt förhållningssätt där ett gott gruppklimat och delaktighet är några av hörnstenarna. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Vilka elever behöver särskilt stöd i matte?

Vad behöver man tänka på när man har en elev med särskilda behov i klassrummet? Inkludering socialt och didaktiskt är särskilt viktigt. Helena Roos, lärare vdi Linnéuniversitetets speciallärarprogram, och Anette Bagger, lärarutbildare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Begripliga kunskapskrav för gymnasiet

Det finns några problem de flesta lärare känner igen. Hur bedömer man en elev som uppfyller kraven i nästan alla moment, men saknar några nästan helt? Det finns lösningar, menar Johan Falk, gymnasielärare i NO och matematik. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Matematiken och politiken

Kunskap, vetenskap och forskning är svaret på hur Sverige framöver ska kunna konkurrera ute i världen. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Sverker Olofsson leder en frågestund med utbildningsministern. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Solrosor, tempel, badringar och matematik

Alla är matematiker, fast vi inte alltid tänker på det, utan räknar intuitivt. Det säger Kristin Dahl, hedersdoktor vid Umeå universitet och författare till en rad matteböcker. Själv hoppade hon av matematikstudier som ung. Men idag vet hon att matte kan vara en rolig lek. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Att lära sig matte med huvudräkning

För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen. Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Inspirerande matematik

Kul och kreativa NO- och matematikexperiment

Ett pärlband av konkreta experiment för NO- och matteklassrummet. Hans Persson, lärarfortbildare, visar i en kunskapsshow, hur man kan ha det både kul och lärorikt i klassrummet. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Mottagandet

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.

Fråga oss