Titta

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Om UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt, utan att det gör mer skada än nytta? Hur kan man sätta barnen i centrum? Socialarbetare, poliser och ideella organisationer var inbjudna till detta högtidlighållande av Internationella brottsofferdagen. Moderator: Ulf Hjerppe. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn som brottsoffer : InledningDela
 1. Varmt välkomna till denna dag.

 2. Det är femtonde gången
  som Brottsoffermyndigheten-

 3. -och ideella organisationer-

 4. -högtidlighåller
  den internationella brottsofferdagen.

 5. I år har vi arbetat fram en dag
  med fokus på barn som brottsoffer.

 6. Ett ständigt aktuellt område
  och en särskilt utsatt grupp-

 7. -som är i så stort behov av andra-

 8. -för att kunna få den hjälp
  som de behöver så mycket.

 9. 1990 ratificerade Sverige
  barnkonventionen.

 10. Vi har folkrättsligt förpliktat oss
  att leva upp till dess krav.

 11. Även om svensk lagstiftning står-

 12. -i god överrensstämmelse
  med barnkonventionens regler-

 13. -så återstår mycket arbete
  för att stärka barns rättigheter.

 14. En väg i det arbetet
  är en fortsatt kompetensutveckling.

 15. Brottsoffermyndigheten arbetar med
  den övergripande målsättningen-

 16. -att främja brottsoffers rättigheter
  och uppmärksamma deras behov.

 17. Vi arbetar inom olika områden,
  bl.a. med brottsskadeersättningen.

 18. Det är en ersättningsform
  som kan kompensera brottsoffer-

 19. -i de fall där en gärningsperson
  inte kan betala skadestånd-

 20. -och där försäkringarna inte täcker.

 21. Vi kan också ersätta i fall där
  en gärningsperson aldrig kan gripas.

 22. Vi har också en fond som finansierar
  brottsofferrelaterad forskning.

 23. Vi ska också fungera som ett
  kunskapscentrum i brottsofferfrågor.

 24. På olika sätt sätts barnen i fokus
  i vår vanliga arbetsdag.

 25. Förutom att vi på det här sättet
  anordnar temadagar och konferenser-

 26. -och producerar informationsmaterial-

 27. -deltar vi i
  internationella samarbeten-

 28. -och på olika sätt lokalt.

 29. När det gäller vårt arbete
  vill jag ge några påtagliga exempel-

 30. -från det senaste året.

 31. Vi har haft regeringsuppdrag
  som fokuserar på barn.

 32. Vi avslutade före jul
  ett regeringsuppdrag-

 33. -som handlade om att synliggöra-

 34. -barn som utsatts för våld
  eller övergrepp i nära relationer.

 35. Göra dem synligare
  i polisens förundersökningar-

 36. -och i själva rättsprocessen.

 37. Barn behöver uppmärksammas för att
  de ska få det stöd som de behöver.

 38. Även barnets närvaro i
  brottmålsprocessen bör synliggöras-

 39. -för den kan vara
  en försvårande omständighet-

 40. -när domaren bestämmer påföljden för
  brottet, straffvärdet för gärningen.

 41. Men ett barn som bevittnat våld
  eller övergrepp i nära relation-

 42. -anses enligt svensk lagstiftning
  inte som målsägande.

 43. De kan inte få skadestånd-

 44. -från gärningspersonen
  i en brottmålsprocess.

 45. Staten har tagit särskilt ansvar
  genom att skapa ersättningsmöjlighet-

 46. -via brottsskadeersättningen.

 47. Genom oss kan de få ersättning trots
  att de inte har rätt till skadestånd.

 48. Dessa pengar betalas in
  på ett spärrat konto-

 49. -för att säkerställa
  att pengarna tillkommer barnen.

 50. För att vi ska kunna
  betala ut ersättning-

 51. -är det viktigt att barnen
  är synliggjorda i utredningen.

 52. Det var grunden för utbildningen-

 53. -som riktade sig
  till polis och åklagare.

 54. När vi står här i dag,
  den 21 februari-

 55. -och har lämnat in
  vår årsredovisning-

 56. -kan vi konstatera
  en påtaglig ökning på senare år.

 57. 2013 har vi en ökning på
  40 procent av antalet ansökningar-

 58. -om brottsskadeersättning
  till barn som bevittnat.

 59. Det ser vi som en positiv effekt-

 60. -av intensivt informations-
  och utbildningsarbete.

 61. Det är också positivt
  att kunna peka på att vi-

 62. -väntar en förändring
  i brottsskadelagen.

 63. Den ser ut att kunna komma
  den 1 juli 2014.

 64. Innebörden är att vid ansökan
  kommer det bara att krävas-

 65. -en vårdnadshavares undertecknande.

 66. Det kommer att öka
  antalet ansökningar-

 67. -och ge större möjlighet för fler
  barn att kunna få ersättning.

 68. Vi har också ett pågående uppdrag
  som vänder sig till hela rättskedjan.

 69. Vi har samlat representanter
  för polis, åklagare-

 70. -domare och advokater
  till gemensamma utbildningsinsatser.

 71. De är inriktade på ett bättre
  bemötande av unga sexualbrottsoffer.

 72. Det har varit uppskattade
  och intressanta sammankomster-

 73. -som har lett
  till många diskussioner.

 74. Vi ska försöka få utbildningen att
  leva vidare genom att sammanställa-

 75. -ett utbildningsmaterial lämpat
  för lokala utbildningsinsatser.

 76. I dag kommer ni bland andra att se
  barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

 77. Barnombudsmannen har i rapporter
  pekat på avsaknaden av information-

 78. -riktad till barn och unga
  från myndigheternas sida.

 79. De ideella organisationerna har varit
  väl framme med riktad information.

 80. Från myndighetshåll
  har det varit ganska påvert.

 81. Barn vet inte vilka rättigheter de
  har. Det vet inte vad som är brott.

 82. De är osäkra på var hjälp finns,
  vem som är skyldig att hjälpa-

 83. -och vilken typ av skydd
  som kan aktualiseras.

 84. De har många andra frågor,
  kanske av en helt annan karaktär.

 85. I ett nytt regeringsuppdrag
  jobbar vi med-

 86. -att ta fram information som ska
  rikta sig till barn och unga.

 87. Det är inne i ett intensivt skede.
  Vi samverkar med barnombudsmannen-

 88. -som i kontakt med barn
  som lever skyddat-

 89. -tar fram frågor om vad de vill veta.

 90. Så vi kommer även att ha material
  för denna utsatta grupp.

 91. Materialet riktar sig till barn
  mellan 4 och 18 år.

 92. Det kommer att vara mycket
  webbaserat, med många...

 93. ...varianter och inriktningar. Men vi
  kommer också att ha tryckt material.

 94. Ett mycket angeläget, utmanande
  och spännande regeringsuppdrag-

 95. -som vi slutför under våren.

 96. Vi återkommer med mer information
  om vad det innebär rent praktiskt.

 97. Vi har samlats här i dag
  under rubriken:

 98. "Barn som brottsoffer - mod att se,
  kraft att åtgärda."

 99. Vi får möta perspektiv från forskning
  och erfarenhet från praktiker.

 100. Vi hoppas på att ge en god mix-

 101. -och ett utrymme för bra diskussioner
  här och nu och när ni kommer hem.

 102. Och en inspiration för er alla som
  möter barn i era verksamhetsområden.

 103. Nu ska jag tända ett ljus
  som ska brinna under dagen.

 104. Ett ljus för alla brottsoffer.

 105. Med det önskar jag er varmt välkomna.

 106. Textning: Veronika Haraldson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Inledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Brott mot barn, Brottsoffer, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barn, brott och politik

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken ”Stopp! Min kropp!”. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns berättelser om brott

Barnombudsmannens socionom Janna Törneman nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Orsakerna till att barn håller våld och övergrepp hemligt är många. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Våldet genom barnens ögon

Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris, pekar på vikten av att kunna lyssna och höra barnets hela historia ur dess perspektiv. I 41 år har Bris stöttat barn som ropat på hjälp. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns upplevelser av våld i hemmet

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Djursholm skapar eliten

Djursholm är Sveriges ledarsamhälle. Det har en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare, särskilt barnen, till framtida ledare. Den slutsatsen drar professorn i företagsekonomi, Mikael Holmqvist, efter sociologiska studier av Djursholm. Enligt Holmqvist är Djursholm en konsekrati - i motsats till meritokrati som ofta framhålls som ett eftersträvansvärt ideal i samhället. I en konsekrati får människor inflytande genom sina sociala och kommunikativa förmågor i stället för genom meriter och analytiska förmågor. Mikael Holmqvists presentation följs av kommentarer från Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider och sedan ett samtal mellan de två. Inspelat den 15 september 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

MiffoTV bakom kulisserna, del 2

Följ programledargänget bakom kulisserna inför MiffoTV:s möte med politiker från Sveriges riksdagspartier.

Fråga oss