Titta

En bok, en författare

En bok, en författare (2014)

Om En bok, en författare (2014)

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare inom vitt skilda ämnen som till exempel politik, psykologi, historia, medicin, populärvetenskap, pedagogik och samhälle.

Till första programmet

En bok, en författare : Att leva med smärtaDela
 1. Det finns en stor grupp människor
  som har smärta som vi inte rår på.

 2. Vi kanske inte vet
  varför det gör ont-

 3. -och vi kommer inte så långt
  i smärtreduktionen att den minskar.

 4. Välkommen.

 5. Du har skrivit "Att leva med smärta".

 6. Lider du av smärta?

 7. Nej. Alla människor har ont-

 8. -men jag likställer inte min smärta
  med det som våra patienter lider av.

 9. Ändå har du skrivit en lång bok
  om att leva med smärta. Varför det?

 10. Jag har jobbat som psykolog
  och forskare på Karolinska-

 11. -i tolv år-

 12. -och boken bygger på
  behandlingsmodellen som vi utvecklat.

 13. Där har vi jobbat med patienter med
  långvarig och svårbehandlad smärta.

 14. Det har varit
  barn, ungdomar och vuxna.

 15. Sen har jag sett smärta
  bland mina nära och kära-

 16. -och vad det gör
  med livet och människor-

 17. -men egna smärtproblem
  ligger inte till grund för kunskapen

 18. Du skriver att en av fem lider av
  smärta, som ofta är obehandlingsbar.

 19. Varför kan vi inte hjälpa fler
  med smärta när vi kan byta hjärtan?

 20. Smärta är ett knepigt ord.

 21. Det finns
  flera olika typer av smärta-

 22. -och det skapar
  en begreppsförvirring.

 23. Det finns vanlig smärta
  när man går på en spik-

 24. -och vävnadsskada
  som orsakar smärta...

 25. Den smärtan är relativt lätt
  att behandla med läkemedel.

 26. En annan variant är ett resultat av
  skada i nervsystemet-

 27. -och den är svårare att behandla,
  men vi vet vad den är.

 28. Sen har vi en tredje kategori smärta,
  ideopatisk eller oklar smärta-

 29. -där vi inte vet varför det gör ont.
  Vi vet mycket om den typen av smärta-

 30. -men kan inte säga vad den beror på.

 31. Den smärtan är väldigt svår
  att komma åt med läkemedel och annat.

 32. Är det den du riktar in dig på?

 33. På ett sätt-

 34. -men vi fokuserar på människor med
  långvarig och svårbehandlad smärta-

 35. -och en del av dem
  kommer förmodligen att leva sitt liv-

 36. -utan att få svar på
  vad smärtan beror på.

 37. Du skriver om en terapiform
  som heter ACT-

 38. -"Acceptance and commitment therapy".
  Vad går den ut på?

 39. ACT är en vidareutveckling
  av kognitiv beteendeterapi, KBT-

 40. -och i fokus för behandlingsformen
  ligger förändringsarbete-

 41. -förändring av de beteenden
  som är centrala-

 42. -för att leva ett aktivt,
  innehållsrikt och meningsfullt liv-

 43. -så fokus för behandlingen ligger på
  beteendet, inte på smärtupplevelsen.

 44. Vi hjälper människor att förhålla sig
  mer effektivt till smärtan-

 45. -för att kunna leva ett rikare liv.

 46. Där kommer acceptansen in.

 47. Men vad gör de för fel,
  dem som inte kan hantera sin smärta?

 48. Många eller alla människor
  som råkar ut för smärta-

 49. -har en instinktiv reaktion
  som gör att man undviker saker.

 50. Man drar bort handen från plattan.

 51. Samma sak inträffar om man har smärta
  i andra delar av kroppen.

 52. Om jag får ont
  av en fysisk aktivitet-

 53. -blir jag mindre benägen
  att göra den igen.

 54. Det fungerar för stunden.

 55. Om jag låter bli att göra nåt
  minskar risken att det gör ont-

 56. -och då gör jag samma sak nästa gång
  jag är i en liknande situation.

 57. Det blir som en ond cirkel
  och en nedåtgående spiral-

 58. -där jag tenderar att undvika
  fler och fler situationer-

 59. -som utlöser smärta.

 60. Problemet är att livet krymper.

 61. Det som är mitt livsutrymme
  blir mindre och mindre.

 62. -Undviker man för mycket?
  -Ja.

 63. En förståelig
  och logisk försiktighet-

 64. -som väcker de undvikande beteendena
  resulterar i ett begränsat liv-

 65. -där smärtan är ungefär lika svår
  som den var från början.

 66. Att acceptera sin smärta ingår.
  Är inte det att ge upp?

 67. Acceptans och resignation
  vill jag hålla i sär.

 68. Resignation handlar om att ge upp,
  men acceptans är ett aktivt beteende-

 69. -som handlar om att låta
  det som jag inte kan förändra vara-

 70. -i syfte att ägna mig åt att förändra
  det jag har kontroll över.

 71. Om en människa har hamnat
  i den nedåtgående spiralen-

 72. -är vår målsättning
  att hjälpa människan att komma upp-

 73. -och få livet att växa igen.
  Då ställs hen inför många val-

 74. -om att göra eller att låta bli.
  Att göra medför sannolikt-

 75. -smärta eller risk för mer smärta,
  och här kommer acceptansen in.

 76. Man ska acceptera att det gör ont
  och inte undvika smärtan.

 77. Det är att välja smärtan,
  att genomföra en aktivitet-

 78. -som skänker mening i mitt liv-

 79. -även om det medför att det gör ont
  eller att det väcker nåt obehag.

 80. Där blir det accepterande
  förhållningssättet viktigt-

 81. -som en del i förändringen. Acceptans
  handlar om att leva ett större liv.

 82. Jag har inte heller smärta,
  men om jag hade haft det-

 83. -skulle kampen för och tron på
  att det går bli av med smärtan-

 84. -hålla mig uppe-

 85. -men du säger
  att jag ska ge upp tron.

 86. Det första som måste göras
  är att utreda smärtan.

 87. Vi måste ta reda på om den är kopplad
  till ett medicinskt tillstånd.

 88. Ligger en sjukdom eller en skada
  bakom smärtan som kan behandlas-

 89. -ska vi självklart göra det, men det
  finns en stor grupp människor-

 90. -som lider av smärta
  som vi inte rår på.

 91. Vi vet kanske inte
  varför det gör ont-

 92. -men vi kommer inte så långt
  i vår smärtreduktion att den minskar-

 93. -utan det blir bara misslyckanden
  och nya behandlingar.

 94. Vi vill hjälpa folk
  att förhålla sig till den smärtan-

 95. -för att livet ska kunna fortgå
  och vara meningsfullt.

 96. Säger ni inte att det är inbillning?
  Sopar ni bort smärtan-

 97. -som för den som har den
  är enormt central?

 98. Jag förstår vad du menar,
  och när vi träffar patienten-

 99. -finns inte den risken-

 100. -för vi är noga med att understryka
  att om man upplever smärta finns den.

 101. Definitionsmässigt
  är smärta en upplevelse.

 102. Det är inte signalen som kommer
  från foten när jag trampar på spiken-

 103. -utan upplevelsen som uppstår
  efter att signalerna nått skallen-

 104. -och blandats med tankar, känslor
  och andra fysiska upplevelser.

 105. Den psykologiska upplevelsen
  kallar vi för smärta-

 106. -så vi har inget
  objektivt mått på smärta-

 107. -utan vi frågar "Har du ont?",
  och är svaret "Ja" finns smärtan.

 108. Men du tar bort tron på
  att det ska gå att bota smärtan.

 109. Är det inte lättare för vissa
  att leva om de tror att Gud finns?

 110. -Du säger ju "Gud finns inte".
  -Jag förstår mycket väl...

 111. Hoppet är det sista
  som överger människan-

 112. -och det är rimligt. Man kan hoppas,
  men frågan är hur man agerar-

 113. -och handlar i sin vardag.
  Där försöker vi hjälpa människor.

 114. Även om de vill hoppas att man en dag
  kommer att kunna lindra smärtan-

 115. -behöver man fundera över
  hur man lever i stunden.

 116. Är man i ett läge där man väljer bort
  aktiviteter och situationer-

 117. -som att spela badminton
  med sin kompis-

 118. -lyfta upp sin dotter i famnen,
  gå till jobbet eller vad det nu är-

 119. -måste man välja.

 120. Antingen prioriterar jag
  att ha lite ont-

 121. -eller så gör jag det som skänker
  mitt liv mening och vitalitet.

 122. Vissa människor kan kanske inte få
  både och, så de ställs inför ett val-

 123. -och valet står mellan att inte göra
  det som är meningsfullt-

 124. -eller att riskera smärta.

 125. Vem kommer till er?

 126. Det är människor
  som ofta har gått igenom-

 127. -en massa utredningar
  och behandlingar.

 128. De kommer till oss
  för att det inte har fungerat.

 129. De är frustrerade över att sjukvården
  inte har lyckats lösa problemet-

 130. -och ett av de stora problemen
  inom sjukvården i dag-

 131. -är ett missförstånd
  om att all smärta är behandlingsbar.

 132. Blir vi lurade av sjukvården?
  Många söker ju hjälp år efter år.

 133. Ja. Vi blir lurade, men det
  finns ingen intention att luras.

 134. Det finns ingen intention,
  utan allt sker i välvilja.

 135. Vi gör vad vi gör i sjukvården
  för att vi tror att det är bra-

 136. -men problemet är
  att myntet har två sidor.

 137. Å ena sidan är det skönt att få höra
  "Vi gör allt för att lindra smärtan"-

 138. -men å andra sidan sätter jag då mitt
  hopp till det på ett sånt sätt-

 139. -att jag avvaktar med att göra annat
  som kanske ger ett meningsfullt liv.

 140. Jag kanske väntar med att åka
  på skidsemester eller vad det nu är-

 141. -så vi riskerar att försätta
  patienter i ett vänteläge.

 142. Många patienter vill få reda på
  vad som är fel innan de går vidare-

 143. -och känner att de inte kan göra nåt.

 144. Det viktigaste är
  att reducera smärtan.

 145. "Allt annat lämnar jag därhän
  tills jag har klarat av det här."

 146. Att patienten hamnar där är inte bra,
  för då hamnar livet på depå.

 147. Mycket i boken handlar om livsvärden.
  Hur hänger de ihop med smärta?

 148. Livsvärden är en term för det
  som ger livet vitalitet och mening.

 149. Om man ska leva ett liv med smärta-

 150. -för många har fått höra att de måste
  lära sig det, men de vet inte hur.

 151. Det är inte lätt att veta
  hur man ska göra det-

 152. -men då lyfter vi fram
  att det är viktigt att identifiera-

 153. -vad som är viktigt
  för mig som person-

 154. -och ta ut en kurs mot det
  i strävan efter att komma upp-

 155. -ur spiralen jag har halkat ner i-

 156. -så att livet blir mer innehållsrikt-

 157. -består av aktiviteter
  som är meningsfulla och vitala.

 158. Men det är nästan en filosofi
  eller en livsideologi-

 159. -inte konkret smärtbehandling.
  Är det filosofi du säljer?

 160. Ja. Vi har utvecklat
  en modell för smärtpatienter-

 161. -men den kliniska modellen-

 162. -har ju ett bredare anslag.

 163. Det går att tillämpa den
  på olika obehag-

 164. -även om man får anpassa den
  utifrån patientgruppen.

 165. Visst är det så.
  Det handlar om att ta ett tag-

 166. -kring frågan om hur mycket obehag
  vi ska kunna stå ut med-

 167. -och hur mycket vi ska eftersträva
  att slippa ifrån obehag.

 168. Mycket i dagens samhälle handlar om
  att vi ska slippa må dåligt.

 169. Är inte vårdens uppgift
  att bota och lindra?

 170. Det kan man tycka,
  och jag är pragmatisk.

 171. Man ska göra det när det fungerar.

 172. Man ska bota och lindra när det går-

 173. -men om man inte kan bota och lindra,
  hur ska man då hjälpa patienter-

 174. -i stället för att få dem att hänga
  upp allt på att bli av med smärtan-

 175. -för att därefter börja leva?
  Vad sker om smärtan inte försvinner?

 176. Boken vänder sig
  till dem som är i väntrummet.

 177. Vad har du sett för resultat?
  Fungerar det?

 178. Vi har gjort en rad
  behandlingsutvärderingar-

 179. -och de visar goda resultat.

 180. Det är viktigt att det inte är
  en som ska ligga till grund för-

 181. -huruvida en modell funkar.

 182. Vi har många behandlingsutvärderingar
  som visar på samstämmiga resultat.

 183. Patienterna uppvisar en ökad förmåga
  att klara av sin vardag-

 184. -och en ökad förmåga att agera
  effektivt när smärtan slår till.

 185. Man tänker "Hur bör jag agera för att
  leva i linje med livsvärdena?"

 186. Då går man inte på autopilot
  och minskar smärtan-

 187. -på bekostnad av det beteende
  som för mig närmare mina livsvärden.

 188. I dag finns det över hundra studier-

 189. -som har undersökt ACT
  i relation till smärta.

 190. Alla är inte behandlingsstudier,
  men det finns tjugotal såna-

 191. -som visar att det kan fungera.

 192. Kan folk som inte har smärta
  ha glädje av boken?

 193. Jag hoppas det.
  Vi har en pågående studie-

 194. -om utmattningstillstånd.

 195. ACT är användbart vid andra typer
  av svårbehandlade symptom-

 196. -och patienterna som kommer till oss-

 197. -har sömnproblem, ångest
  och är deprimerade-

 198. -så det obehag vi jobbar med
  handlar inte bara om smärta-

 199. -utan om allt obehag patienten har.

 200. Tack.

 201. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

 202. Vi åkte på semester hela familjen.

 203. I första hand är det de som lider av
  långvarig, svårbehandlad smärta-

 204. -men jag hoppas också att anhöriga
  som ska finnas i deras närhet-

 205. -och behöver stöd för att göra det,
  ska ha glädje av den-

 206. -och folk som jobbar inom sjukvården-

 207. -som inte vet vad de ska ta till
  när behandlingsarsenalen är slut.

 208. Oj.

 209. Jag skulle bli delfintränare.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att leva med smärta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen Rikard Wicksell beskriver en alternativ väg att gå för människor med smärta när smärtstillande inte längre fungerar och livet blir begränsat. För att livet ska kunna handla om mer än att överleva smärtan kan man använda sig av metoden ACT, som handlar om acceptans och är en form av kognitiv beteendeterapi med inslag av mindfulness. Intervjuare: Bodil Appelquist.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
ACT, Allmän medicin, Kognitiv beteendeterapi, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder, Smärta, Terapimetoder
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i En bok, en författare

2013
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lärarens retorik

Hans Gunnarsons retoriska verktyg kan användas i klassrum, vid konferenser och i möte med föräldrar. "Lärarens retorik" är tänkt att utveckla såväl den egna som elevernas förmåga att kommunicera. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

CSR i praktiken

Allt fler företag inser att de kan öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften att ta sociala och miljömässiga hänsyn är inte nödvändigtvis moral utan lönsamhet. I ”CSR i praktiken” visar journalisten och hållbarhetsexperten Per Grankvist hur företag över hela världen förändrat sitt sätt att agera. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Boskapsskötseln under medeltiden

I "Boskapsskötseln under medeltiden" har Janken Myrdal använt källor som landskapslagar, ordspråk, bildkonst samt träarkeologi. Kvinnorna fick under senmedeltiden större ansvar för boskapsskötseln. Produktionen blev också allt mera effektiv och specialiserad. Intervjuare: Gunnar Wetterberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

En droppe svart blod

Rasbegreppet är fortfarande högst levande i USA. I ”En droppe svart blod” skriver journalisten Karin Henriksson om ras och tolerans i USA. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kvinnors entreprenörskap under 400 år

Anita Du Rietz, nationalekonom, menar att kvinnor förr inte alls var undertryckta - tvärtom. Före 1900-talet var kvinnor fria att göra väldigt mycket, menar hon. Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, även i Sverige. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ett sötare blod

Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu. "Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker" är skriven av Ann Fernholm. Sockret triggar en inflammation som påverkar hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Hjärt- och diabetespatienter har rekommenderats att äta mat med lite fett, när de borde följa kost med så lite blodsockerhöjande kolhydrater som möjligt. Intervjuare: Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Food junkie

Mons Kallentofts besök på sjukhusakuten får honom att reflektera över sitt sätt att leva. Restaurangerna, dryckerna och maten har fått Mons att spendera en förmögenhet och försaka nästan allt i ett maniskt sökande efter den ultimata smakupplevelsen. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Framtidsutmaningar

Vilka samhällsutmaningar står Sverige inför? Professor Jesper Strömbäck är huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission som ska identifiera framtida utmaningar inom områden som hållbar utveckling, social sammanhållning och demokrati. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hemmafixarbibeln

I ”Hemmafixarbibeln” ger Martin Timell, Karin Hedin Röös och Daniel Röös handfasta tips och råd till den som vill fixa hemma. Boken innehåller såväl pedagogiska bygginstruktioner som guider för verktyg och material. Martin Timell intervjuas av Hélène Benno.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Hur en trädgård blir till

"Hur en trädgård blir till - förverkliga din trädgårdsdröm" av landskapsarkitekten Torsten Wallin visar hur man kan förvandla ett gammalt 1700-talstorp. När Petra och Sven Lindvall tog över torpet i Sörmland var trädgården helt igenvuxen. Tio år senare har de förverkligat sin trädgårdsdröm. Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

I saknadens tid

I maj 2002 omkom Jonas Weiss i en bilolycka i Irak där han var posterad som ambassadråd. ”I saknadens tid” är hans pappas, journalisten Lars Weiss, berättelse om ett saknat barn, och om en ung utrikestjänsteman vars rastlöshet och okonventionella arbetssätt förde honom långt bort från skrivbordet. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag vill ju vara fri

Detta är den första biografin om den folkkära skådespelerskan Lena Nyman. I "Jag vill ju vara fri" skriver Annika Persson om en person som alltid ville gå sin egen väg. Genom de skandalomsusade filmerna ”Jag är nyfiken” blev hon också känd internationellt. Lena Nyman är en av de största skådespelarna inom svensk film och teater. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jakten på liv i universum

I "Jakten på liv i universum" berättar Peter Linde hur rymdforskningen har utvecklats. Sedan 1995 har astronomerna hittat närmare tusen exoplaneter, planeter runt andra stjärnor än vår egen sol. Vad händer om vi får kontakt med en annan civilisation? Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Kärleken är starkare än döden

Malin Sävstam berättar i "Kärleken är starkare än döden" om sorgen efter maken och barnen som omkom i tsunamin år 2004. Hon berättar hur hon fann livskraften igen efter denna svåra förlust. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Livstid

Existensen är märklig och svindlande. Hur tar man bäst tillvara på den? Nyligen fick idéhistorikern Sven-Eric Liedman sitt första barnbarnsbarn. Det ledde till tankar om vilka val vi gör i livet, medvetet eller omedvetet. Livstid är en filosofisk text om vad som formar en människas liv. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2014
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Katastrofdoktorn

Johan von Schreeb har 25 års erfarenhet av att arbeta som kirurg på slagfält. "Katastrofdoktorn" handlar om varför han har sökt sig till platser som andra hjälporganisationer flyr. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Lars Trägårdh och hans medförfattare har analyserat centrala framtidsfrågor. I "Civilsamhället klämt mellan stat och kapital" synas utmaningar, som när det homogena folkhemmet ska övergå till ett pluralistiskt medborgarsamhälle. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju så jävla easy going

Jenny Jägerfelds roman ”Jag är så jävla easy going” handlar om 18-åriga Joanna som har adhd, är ganska impulsiv och inte alltid så genomtänkt. Men diagnosen är inget större problem så länge hon äter sin medicin. Men när familjen inte längre har råd med den och Joanna blir kär i Audrey blir det värre. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Giv mig, min son, ditt hjärta

Eskil Franck växte upp i en familj där prästämbetet gått i arv i generationer, och själv vigdes han till präst som mycket ung. Han blir framgångsrik inom kyrkan men kämpar mot tvivel. I ”Giv mig, min son, ditt hjärta” skriver han om vägen bort från tron och kyrkan och ut mot ovissheten. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

En halv sanning är också en lögn

Journalisten Hanne Kjöller uppmärksammar fall i media där hon menar att läsare och tittare har vilseförts. I "En halv sanning är också en lögn" ger hon sin kritiska syn på delar av journalistkårens förhållningssätt. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Lappväsendet

Utnämnandet av Adolf Suwe till lappfogde år 1885 var första steget mot bildandet av myndigheten lappväsendet. I ”Lappväsendet” skriver Patrik Lantto bland annat om hur lapptjänstemännen agerade, hur samerna betraktades och om lappväsendets funktion i statens samepolitik. Intervjuare: Birger Schlaug.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Organ till salu

I ”Organ till salu” skriver etnologen Susanne Lundin om organhandelns dunkla värld där desperata patienter utgör små bitar i ett stort pussel. Hon skildrar en växande marknad någonstans mellan medicinsk spetskompetens och människohandel. Intervjuare: Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Plundrarna

Under 1930- och 40-talen stal nazisterna miljontals konstverk. Mycket hittades vid krigsslutet men en del försvann för att komma fram i ljuset igen långt senare. I ”Plundrarna” skriver Anders Rydell om nazisternas besatthet av konst och om dagens bittra kamp om rätten till den ”försvunna” konsten. Intervjuare: Per Enerud.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Det nya Afrika

Den ekonomiska utvecklingen i Afrika förbises ofta till förmån för gamla stereotyper. I ”Det nya Afrika” skriver SVT:s korrespondent Erika Bjerström om ett Afrika där fattigdomen minskar, demokratin är på uppgång och utvecklingen av sjukhus, utbildning och vägar drivs på av en allt större medelklass. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vina Vinas vargpinne

I Jujja Wieslanders barnbok ”Vina Vinas vargpinne” hittar Vina Vina en pinne. Den kan bli både motorsåg och metspö men är framför allt användbar när vargen kommer. Jujja Wieslander intervjuas av Mattias Österlund.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

På andra sidan oss

Max Bergander, 26 år gammal, skriver i diktsamlingen "På andra sidan oss" om de känslor han hade när han separerade från sin dotters mamma och hennes tidigare barn. Det handlar om rädsla och skam, men också om glädjen över att ha tagit ett beslut för att förändra sitt liv. Intervjuare: Anna Lindman.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Ingens mamma

I antologin ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet” skriver kvinnor som av olika skäl valt att inte få barn. Kvinnor som valt att sterilisera sig, som tycker att klimakteriet är befriande och som vänder sig mot den kulturella press samhället sätter på kvinnor att bli mammor. Anna Lindman intervjuar bokens redaktör Josefine Adolfsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Eremiten i Paris

Den rumänske filosofen Emil Cioran föddes i Rumänien 1911 och kom till Paris 1937. I ”Eremiten i Paris” vill Tobias Dahlkvist visa hur Cioran förvandlar den teoretiska pessimismen till en levnadskonst. Intervjuare: John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Som om vi hade glömt

Journalisten Daniel Poohl berättar om sin uppväxt i början av 1990-talet. När flyktingar från inbördeskriget i Jugoslavien flyttar till den lilla orten blir Daniel lycklig. Men i mellanstadieklassen uppstår en konflikt, likt den som pågår i övriga Sverige, när flera i klassen börjar kalla sig patrioter. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever

Isa Ståhl och Zandra Bergman vill ge unga kunskapen som krävs för att kunna påverka skola och studiesituation. "Elevrätt - skoljuridik för gymnasieelever" visar bland annat vad skolan enligt lag är skyldig att ta ansvar för. Isa Ståhl på Sveriges elevkårer intervjuas av Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler
2015
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Urban express

Per Schlingmann och Kjell A Nordström guidar oss i vad som händer i världen, staden och med oss människor. "Urban express" är ett collage som beskriver vår tid och hur man själv kan hantera de förändringar som möter oss alla.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

9,3 på Richterskalan

Andreas Norman berättar i sin bok ”9,3 på richterskalan” om hur han som nyss antagen till UD:s diplomatprogram skickades till Thailand dagarna efter tsunamin den 26 december 2004 och oförberedd hamnade mitt i krishanteringen efter en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När lojaliteten prövas

Anders Carlberg reflekterar i sin bok ”När lojaliteten prövas” över svenska judars relation till den svenska offentligheten och om förhållandet till Israel och israelisk politik. Utgångspunkten är personlig och präglad av egna erfarenheter. Intervjuare: Marika Griehsel.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag är ju svensk

I ”Jag är ju svensk” berättar Cheko och Nalin Pekgul om de ökade motsättningarna mellan konservativa muslimer och mer liberala eller sekulära. I Tensta är arbetslösheten hög och det finns många fördomar som skapar spänningar mellan olika grupper. Nalin Pekgul intervjuas av Bengt Westerberg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Vad är bildning

Odd Zschiedrich är bland annat kansliansvarig vid Svenska Akademien. I boken ”Vad är bildning” resonerar han kring hur begreppet bildning används i olika sammanhang. Finns det olika slags bildning och vad är allmänbildning? Har bildningsbegreppet förändrats över tid? Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gymnasiet som marknad

Inom skolvärlden har marknadsföring blivit viktig sedan det beslutades att främja skolval och skolors frihet att utforma sin verksamhet. Lisbeth Lundahl reflekterar i "Gymnasiet som marknad" över den ökade konkurrensen mellan skolorna. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Bibliotekarien som medpedagog

Sofia Malmberg är bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. I "Bibliotekarien som medpedagog" ger hon konkreta exempel på hur en pedagogisk skolbiblioteksverksamhet skapas. Även om hur man kan fungera som medpedagog i ämnesövergripande projekt. Intervjuare: Erik Fichtelius.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

När jag inte hade nåt

Ison Glasgow är en av Sveriges mest hyllade hiphopartister. Han berättar i "När jag inte hade nåt" om sin uppväxt och hur den format honom till den han är idag. Han berättar om utanförskap, utsatthet och ett starkt band till sin mor. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Cornelis - en liten bok om vänskap

Agneta Brunius berättar i ”Cornelis – en liten bok om vänskap” om sin vänskap med Cornelis Vreeswijk. Intervjuare: Mårten Blomkvist.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

De nya dödssynderna

I "De nya dödssynderna" får vi reda på egenskaperna som svenska folket anser vara de sämsta. Stefan Einhorn presenterar resultaten från en opinionsundersökning och illustrerar med historier ur sitt liv. Intervjuare: Behrang Miri.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Twitterboken

Sophia Sundberg, föreläser och utbildar i Twitter. I Twitterboken ger hon tips från första kvittret till att flyga fritt, och om hur man kan tänka strategiskt i sitt twitteranvändande. Intervjuare: Tara Moshizi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den nya amerikanska maten

Emil Arvidson och Martin Gelin berättar i ”Den nya amerikanska maten” om den revolution som skett i amerikansk matkultur. Emil Arvidson intervjuas av John Chrispinsson.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Malin Ewerlöf om löpning och hälsa

Idrottaren och flerfaldiga medaljören Malin Ewerlöf berättar sin löpning och om sitt arbete som personlig tränare. I ett samtal med moderatorn Cecilia Garme talar hon om om vikten av att ha en sund inställning till löpning, träning och alkohol. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Slalomtjejen i Tärnaby

16-åriga sametjejen Mathilda betraktas som ett av Sveriges stora löften i slalom. Så brukar hon också träna i samma backe som Ingemar Stenmark och Anja Pärsson och de andra stjärnorna från Tärnaby. Det handlar om lyckokänslan i att kasta sig utför pisterna, men också om en dålig rygg, skador och förhoppningarna om att komma in på skidgymnasiet.

Fråga oss