Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2014

UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Föreläsningar från Samiska veckan 2014 som hölls i Umeå 26 februari-12 mars.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : De tvångsförflyttadeDela
 1. Tack så mycket
  för att jag fick komma.

 2. Jag ska försöka ge
  mitt bidrag till kulturhistorien-

 3. -genom att berätta lite om bakgrunden
  till en bok jag har skrivit.

 4. Rättare sagt flera böcker. Men jag
  ska uppehålla mig särskilt vid en.

 5. Men för att ni ska förstå varför jag
  intresserat mig för de här frågorna-

 6. -ska jag berätta
  en personligt färgad historia.

 7. Sommaren 1968 befann jag mig
  uppe vid en stor fjällsjö-

 8. -som heter Abelvattnet
  och ligger inom södra Storfjället-

 9. -inom Tärna-delen
  av Storumans kommun.

 10. Sjön ligger precis
  inom Vapstens samebys kärnområde.

 11. Det är klassisk samisk mark
  där det funnits samer i århundraden.

 12. Markerna är fyllda av minnen,
  berättelser och myter.

 13. Men nu stod området
  inför en väldigt stor förvandling.

 14. Jag var där för att hälsa på
  min morfar och morbror.

 15. De var anlitade av
  Kungliga Vattenfallsstyrelsen-

 16. -för att röja
  inför en dämning som förestod.

 17. Jag kände inte till så mycket då
  om bakgrunden till dämningarna-

 18. -men jag kände på mig
  att det skulle hända stora saker där.

 19. Samtidigt tänkte jag tillbaka
  på andra saker som hänt.

 20. Om jag gick tre år tillbaka i tiden,
  till 1965-

 21. -så var jag själv med och röjde
  inför ett annat kraftverksmagasin.

 22. Det som skulle bli Ajaure-dammen,
  fyra mil söder om Tärnaby.

 23. Vi bodde i ett övergivet
  Per Albin-torp-

 24. -där folk hade tvingats flytta
  på grund av den dämningen.

 25. Om man gick över fjället-

 26. -så kan jag förflytta mig ytterligare
  fem år tillbaka, till 1960.

 27. Jag var bara tolv år gammal då.

 28. Men då gick flytten
  från mina morföräldrars hem.

 29. Det var alltså den typen av åtgärder
  som var på gång i området.

 30. Då tänkte jag
  den här sommardagen vid Abelvattnet:

 31. Det här måste jag skriva om
  någon gång.

 32. Jag kunde som sagt inte så mycket då-

 33. -och visste inte heller
  att det skulle dröja 30 år-

 34. -innan skrivandet blev verklighet.

 35. Och det var inget jag hade planerat.

 36. Men så där blev det i alla fall.

 37. Och jag visste inte heller
  att jag skulle behöva-

 38. -dyka ända ner i 1800-talet för att
  komma fram till dagens situation.

 39. Men i de två första böckerna
  har jag försökt beskriva-

 40. -det som Marianne Liljekvist
  var inne på tidigare.

 41. Till exempel möten och konflikter
  mellan samer och nybyggare-

 42. -och de samarbeten som också
  förekom.

 43. Människor var ju beroende av varandra
  i denna del av världen.

 44. Den första boken...

 45. Jag ska också säga att det inte är
  faktaskildringar i den meningen-

 46. -utan berättelser
  skrivna i romanform.

 47. Men de bygger på verkliga händelser
  och verkliga personer.

 48. Frågan var vad jag skulle
  ta mig an efter 1930.

 49. Hur skulle jag fortsätta berättelsen?
  Som ni förstår av min inledning-

 50. -så var vattenkraftsepoken
  ett ämne jag ville titta närmare på.

 51. Men också nåt som på byråkratsvenska
  kallas den nordsamiska dislokationen.

 52. Ett annat ord
  är "tvångsförflyttningar".

 53. Det är en stor
  och rätt omfattande företeelse-

 54. -som jag har uppfattat
  som tämligen okänd-

 55. -trots att den hade
  stor betydelse i Sameland.

 56. Jag återkommer till det
  om en liten stund.

 57. När jag höll på med
  de här två sakerna-

 58. -började också diskussionen
  om gruvbrytning i Rönnbäck-

 59. -som ligger exakt i det här området
  som jag beskrev-

 60. -i mina första böcker, "Fattiga
  som de voro" och "Separatorn".

 61. Det var som att
  historiens cirkel slöts där.

 62. Så jag beslöt då också
  att ta med gruvan i det hela.

 63. Det här är också en fiktiv bok
  med påhittade händelser och personer.

 64. Men den ligger
  väldigt nära verkligheten.

 65. Har sakerna i boken inte inträffat
  så kommer de väl att inträffa.

 66. Som ramberättelse har jag
  en person som är journalist.

 67. Han arbetar i tidningsmiljö och
  får i uppdrag att skriva om gruvan.

 68. Då stöter han på berättelserna
  om det som skett tidigare-

 69. -nämligen vattenkraftsepoken
  och tvångsförflyttningarna.

 70. Så han börjar skriva
  mer och mer om det.

 71. Men jag tänker inte uppehålla mig
  vid innehållet i själva boken.

 72. Det jag vill göra nu
  är att berätta om faktabakgrunden-

 73. -till de händelser
  jag skildrar i boken.

 74. Här har jag en karta över området...
  Nu blir det svårt här.

 75. Tärnaby ligger där.
  Området med Abelvattnet ligger där.

 76. Sen... Den hoppar fram och tillbaka.

 77. Min första bok utspelar sig
  i det här området runt Boksjön-

 78. -och även på norska sidan
  i Okstindan-området.

 79. Vad är då tvångsförflyttningarna?

 80. En kulturgeograf har beskrivit det
  som "en av de mörkaste fläckarna"-

 81. -"i historien om myndigheternas
  behandling av samerna".

 82. Jag ska bara kort
  försöka ge bakgrunden-

 83. -för det är den jag har velat förstå
  när jag skrivit boken.

 84. Det här har sin grund
  i en händelse 1852.

 85. Finland var på den tiden
  ett ryskt storhertigdöme.

 86. På grund av kontroverser
  mellan å ena sidan Ryssland-

 87. -och å andra sidan Sverige och Norge-

 88. -stängde Ryssland
  gränsen mot Finland...

 89. Eller... Den finska gränsen
  mot Norge, ska jag säga.

 90. Det är ända dit upp...

 91. Det går in en kil där,
  som är finskt område.

 92. Ryssarna stängde den gränsen-

 93. -vilket skapade stora svårigheter
  för samerna i Kautokeino.

 94. De hade sina vinterbetesland
  på finsk sida-

 95. -vilket även de svenska samerna
  till stor del hade.

 96. Men då var samerna
  i Kautokeino listiga.

 97. De skrev sig helt enkelt i Sverige,
  i Karesuando.

 98. Det är inte så långt
  mellan Kautokeino och Karesuando.

 99. Då hade de fortfarande tillgång
  till betesmarkerna på finsk sida.

 100. Först 1889 upptäckte ryssarna det och
  stängde gränsen mot Sverige också.

 101. Då blev det stora problem.
  Och det här är grunden-

 102. -till de rätt omfattande
  tvångsförflyttningarna.

 103. Det var också i samband med det-

 104. -som de första tvångsförflyttningarna
  satte igång.

 105. Det blev aldrig nån stor våg då.

 106. Renbetestrycket minskade
  av andra skäl.

 107. Men nästa stora grej inträffade-

 108. -när unionen mellan Sverige och Norge
  upplöstes 1905.

 109. De fyra nordligaste samebyarna,
  och fler samebyar också-

 110. -hade sina sommarbetesland i Norge,
  ända uppe vid Tromsö-

 111. -ute vid öar och halvöar
  vid norska kusten.

 112. I och med att Sverige undertecknade
  en renbeteskonvention 1919-

 113. -förlorade de svenska samerna
  mycket renbetesmark där.

 114. Det var då
  myndigheterna bestämde sig för-

 115. -att sätta igång
  tvångsförflyttningarna.

 116. Beskedet från myndigheterna mot
  samerna var: "Flytta eller slakta."

 117. För de flesta samer var valet
  både omöjligt och svårbegripligt.

 118. I generationer hade de vandrat
  med sina renar tvärsöver gränserna.

 119. Renarna brydde sig ju inte om
  nationsgränserna.

 120. En överenskommelse från 1700-talet
  ger samerna den rätten.

 121. Men den frångick man nu.
  Förändringarna blev stora och svåra.

 122. Det blev inte mindre av att man hade
  en nedvärderande syn på samerna.

 123. Man såg dem som ett underlägset
  och utdöende folkslag.

 124. På sätt och vis
  var de satta under förmyndare-

 125. -och föremål för åtgärder som idag
  skulle betecknas som rättsövergrepp.

 126. Både flyttande och mottagande samer
  längre söderut i fjällkedjan-

 127. -var maktlösa i det här myllret
  av tvivelaktiga tvångsåtgärder-

 128. -och personliga tragedier som följde
  i spåren av tvångsförflyttningarna.

 129. Kartan ljuger lite.
  Det var någon som påpekade:

 130. Gick det inte att bedriva renskötsel
  i mellanområdet?

 131. Jag har bara märkt ut de nordligaste
  samebyarna och dem i Västerbotten-

 132. -men det finns ju samebyar
  ända ner till Dalarna.

 133. Men av pedagogiska skäl
  har jag plockat bort detta.

 134. Till svårigheterna hörde
  att de som flyttade...

 135. De flesta nordsamer talade antingen
  bara nordsamiska eller finska-

 136. -och de flesta sydsamer
  talade sydsamiska eller svenska.

 137. Så det blev språksvårigheter.

 138. Men även en kulturkrock
  mellan olika renskötselmetoder.

 139. Det blev ett djupt ingrepp i olika
  samiska kulturer längs fjällkedjan.

 140. Så kan man kortfattat
  sammanfatta det.

 141. Hur många som berördes
  är svårt att fastställa.

 142. Men den första flyttningen
  från Kautokeino till Karesuando-

 143. -där var det 275 familjer
  som flyttade i slutet av 1800-talet.

 144. Det finns en gammal lappfogde
  som har beskrivit det så här:

 145. "De föllo som hunnerhorder
  in i våra marker."

 146. Det var kanske lite överdrivet,
  men det var en stor förändring.

 147. Det finns en uppskattning som säger-

 148. -att från 1890-talet
  och fram till 1940-talet-

 149. -så var det 400 samer som flyttade
  söderut längs hela fjällkedjan.

 150. Samtidigt berördes alla samer
  i södra Norrbotten och Västerbotten-

 151. -och även på andra ställen.

 152. Så långt över tusen personer,
  kanske flera tusen-

 153. -var direkt eller indirekt berörda
  av det delvisa kaos som inträffade.

 154. Med tvångsslakter och alla möjliga
  situationer som uppstod.

 155. Inom det område
  jag har intresserat mig för, Tärna...

 156. Ett exempel är att...

 157. Delvis till följd
  av tvångsförflyttningen-

 158. -är det inom Vapstens sameby nu
  nordsamer som har renskötselrätten.

 159. Det har lett till protester
  och förbittring bland sydsamer-

 160. -som också gör anspråk
  på renskötsel, jakt och fiske här.

 161. Den omvandling som skett i Sameland-

 162. -har skapat motsättningar
  som existerar även i dag.

 163. Nordsamer har känt sig ovälkomna
  till de nya områdena-

 164. -och sydsamer anser att deras
  rättigheter har tagits ifrån dem.

 165. Allt beror inte
  på tvångsförflyttningar.

 166. Andra saker spelar ju in,
  t.ex. rennäringslagstiftningen.

 167. Men det jag försöker göra i boken-

 168. -är att fånga upp
  hur människor tyckte och tänkte.

 169. Jag gör inte anspråk på
  att beskriva exakt hur det var-

 170. -men jag konstaterar
  att det var en myndighetsåtgärd-

 171. -som skapade stora motsättningar
  på både individ- och lokalnivå.

 172. Det var inte samerna själva
  som bad om förändringarna.

 173. Tvångsförflyttningarna kan ses
  som en konsekvens av koloniseringen-

 174. -och nationernas åtgärder
  på hela Nordkalotten.

 175. Så det är en del
  som förekommer i boken.

 176. Här har vi exempel på
  några samiska familjer som flyttade.

 177. Den här mannen, Per Markus Bals,
  var intressant.

 178. Hans far tillhörde dem som flyttade
  från Kautokeino till Karesuando.

 179. Sen tvingades sonen
  flytta ytterligare 80 mil söderut.

 180. Han har själv berättat om det
  i tidskriften Västerbotten.

 181. 1972 skrev han om det under rubriken
  "Min vagga har vaggat tiomilafjälls".

 182. Han skapade också
  ett nordsamiskt museum-

 183. -i Strimasund i Tärna-delen.

 184. Här är huset där museet en gång fanns
  och en dotter till Per Markus Bals.

 185. Per Gustafsson Idivuoma tillhörde
  också dem som tvingades flytta.

 186. Han har en dotter som heter Ella
  Kristina och finns här i lokalen.

 187. Henne har jag pratat med.
  Hon var bara barn när det ägde rum.

 188. Men jag har talat med ättlingar
  till de nordsamer som flyttade.

 189. Här är en bild
  från Gausjosjö i Strimasund.

 190. Ett av de nordsamiska visten
  dit de kom första gången.

 191. Men jag hastar vidare till ett område
  jag känner mer till personligen...

 192. Måste bara dricka lite vatten.

 193. ...och som...

 194. ...har haft väldigt stor betydelse.

 195. Runtom i fjällvärlden, i Norrbotten,
  Västerbotten och Jämtland-

 196. -har vattenkraftsexploateringar
  orsakat stora problem-

 197. -för lokalbefolkningen
  och de samiska näringarna.

 198. Björkvattsdalen i Storumans kommun,
  där bilden är tagen-

 199. -är ett exempel på en dalgång
  som fått offra stora värden.

 200. Människor tvångsförflyttades och
  ett naturligt vattensystem försvann.

 201. Det är något av historiens ironi-

 202. -att det allra första nybygget,
  den fasta befolkningen inom Tärna...

 203. Och de första nybyggarna var samer.

 204. Det låg just i Rönnbäck, d.v.s.
  det område som nu planeras bli gruva.

 205. I hela Björkvattsdalen
  berördes 150 fastigheter.

 206. 18 jordbruk och fem fjällägenheter
  övergavs. 140 personer fick flytta.

 207. 255 hektar jordbruksmark
  sattes under vatten...

 208. Sammanlagt kan man räkna med att
  10 % av jorden och skogen försvann.

 209. Men återigen: Det är
  ingen sifferbok jag har skrivit.

 210. Mina ansträngningar har varit
  att försöka beskriva-

 211. -hur människor upplevde
  omvälvningen och förändringarna.

 212. Jag ska visa några bilder
  på hur det såg ut före 1960-

 213. -innan det blev
  vattenregleringsmagasin.

 214. Det här är från sjön Sejmajaure.
  Den heter numera Sejmaviken.

 215. Gärdsgården i förgrunden-

 216. -ligger på ett av de första nybyggena
  som togs upp i det här området.

 217. Jag har varit ute och pratat om boken
  på flera ställen under veckan-

 218. -och jag träffade en ingenjör
  som hade varit med på 50-talet-

 219. -och förhandlat med de bofasta
  om förändringarna.

 220. Han berättade om
  vilka problem han hade-

 221. -att få tillräckligt höga
  ersättningar.

 222. För Vattenfall såg enbart till
  markens ekonomiska produktionsvärde.

 223. Det är väldigt litet. Jämför man
  kilopriset på fisken i sjön-

 224. -med de kilowatt-timmar
  som kan utvinnas-

 225. -då är det en väldigt liten del.

 226. Så ur deras synpunkt
  var marken värdelös.

 227. Men för de människor som berördes
  var den långt ifrån värdelös.

 228. Det var deras hem och miljö.
  Det var det de levde med.

 229. Så det skapade väldigt mycket oro
  i det här området.

 230. Här är en annan bild därifrån.

 231. Efteråt kan det se ut så här
  på tidig vår, när det är lågvatten.

 232. Sjöarna dämdes
  ungefär 20 meter som max.

 233. I slutet av maj och början av juni
  är det extremt lågt vatten.

 234. Då kan man se
  var de gamla husgrunderna har legat.

 235. Det är som ett spöklikt månlandskap.

 236. Och det blir naturligtvis
  väldiga problem-

 237. -för renskötande samer och bofasta-

 238. -med de ständigt förändrade
  strandbetingelserna.

 239. Så här såg Gamla Vägen ut.

 240. Man kan fundera över
  hur människor och miljö hanterades-

 241. -i förhållande till det övergripande
  samhällsintresse som det var-

 242. -att få fram elektricitet.

 243. Men samtidigt
  var människor utlämnade-

 244. -åt sin egen vanmakt och oro. Det
  gjordes för lite för att hjälpa dem.

 245. I stället försökte man
  underbjuda på fastigheterna-

 246. -och alla beslut fattades ovanifrån.

 247. Jag menar att det är ett kolonialt
  sätt att se på naturtillgångarna.

 248. Det lämnas
  alldeles för lite tillbaka-

 249. -i förhållande till de rikedomar
  som tas ut från de här platserna.

 250. Samtidigt lovade kraftföretagen-

 251. -att det ju inte var så farligt
  att folk skulle flytta.

 252. Det skulle flytta in
  fler än det flyttade ut.

 253. I dag vet vi att det inte blev så.

 254. Häromdagen...

 255. Här är en annan bild av hur det ser
  ut när regleringsmagasinet är fullt.

 256. Häromdagen var Åsa Össbo här,
  under Lars Thomasson-symposiet.

 257. Hon pratade om sin avhandling-

 258. -som hon ska disputera på
  i nästa vecka.

 259. Jag har inte läst den-

 260. -men hon tar upp delar av
  den här problematiken i avhandlingen.

 261. Den heter
  "Nya vatten, dunkla speglingar":

 262. "Industriell kolonisation genom
  svensk vattenkraftsutbyggnad."

 263. Det ska bli intressant
  att ta del av den.

 264. Det är lite samma tema
  som jag har i min bok.

 265. Men samma område som påverkades
  av vattenkraftsutbyggnaden-

 266. -står inför
  ännu en omfattande förändring.

 267. Här planeras gruvbrytning
  i mycket stor skala.

 268. Regeringen har fattat ett beslut
  att gruvnäringen är ett riksintresse-

 269. -som är betydligt större
  än rennäringen.

 270. Vapstens sameby har för sin del
  i ett mycket kritiskt yttrande sagt-

 271. -att rendrift i området
  i princip omöjliggörs-

 272. -för det ligger i en väldigt viktig
  del av deras verksamhetsområde.

 273. Så det får stora konsekvenser
  för rennäringen-

 274. -samtidigt som man befarar
  att det finns miljörisker-

 275. -för en region
  som samtidigt vill satsa på turism.

 276. Så här såg det ut där en by klövs
  på grund av vattenkraftsutbyggnaden.

 277. De här bilderna har jag lånat av
  aktionsgruppen "Stoppa gruvan".

 278. De har ritat in det område
  som är aktuellt för gruvbrytning-

 279. -och placerat in samma kartbild
  i Umeå respektive Stockholm.

 280. Men vid en gruvbrytning har
  inte bara själva gruvhålet betydelse.

 281. Det är även allt annat runtomkring,
  med transporter, vägar och så vidare.

 282. Nu ska det väl sägas att det
  inte finns nåt beslut om gruvan än.

 283. Det ska till en
  miljökonsekvensbeskrivning också.

 284. Men risken är att vi återigen
  förbrukar resurser-

 285. -som aldrig kommer lokalbefolkningen
  till del.

 286. Om jag blickar tillbaka på perioden
  från 1800-talet fram till våra dagar-

 287. -kan man uttrycka det så här:

 288. På 1800-talet uppmanade staten folk
  att bosätta sig i älvdalarna.

 289. Då fick man skattefrihet
  för att ta upp nybyggen.

 290. På 1900-talet dränkte staten
  samma marker-

 291. -som man en gång med stor möda
  hade odlat upp.

 292. Nu på 2000-talet ska vi
  gräva upp allt, forsla ut det-

 293. -och kanske köpa tillbaka det
  för världsmarknadspriser.

 294. Sista ordet är ju inte sagt ännu.

 295. Slutligen kan man
  reflektera lite grann...

 296. Fenomenet tvångsförflyttning
  är i sig inte ovanligt.

 297. Människor har alltid tvingats flytta
  av olika skäl.

 298. Man behöver bara titta på
  Sune Jonssons bilder här på museet.

 299. I Kiruna flyttade man på en hel stad.

 300. I Ryssland gick det inte att ordna OS
  utan att flytta på människor.

 301. I Syrien flyr människor från krig.
  I andra länder dämmer man upp sjöar-

 302. -och exploaterar gruvor i en
  omfattning vi inte kan tänka oss.

 303. Men allt är relativt-

 304. -och för varje enskild människa
  är det ändå en stor sak.

 305. I boken försöker jag ge perspektiv
  på dagens svenska gruvdebatt-

 306. -genom att berätta om händelser
  som inte är så vansinnigt kända-

 307. -men som har gripit in
  i människors liv-

 308. -och som i sin tur hänger ihop med
  händelser på 1700- och 1800-talen.

 309. Det är alltså kulturhistoria
  i vid bemärkelse.

 310. Jag har samarbetat med en konstnär-

 311. -som är bördig från Björkvattsdalen,
  Tomas Colbengtsson.

 312. Han har gjort den här bilden,
  "De tvångsförflyttade".

 313. Han har också gjort omslaget
  och ytterligare en bild.

 314. Med de orden
  ber jag att få tacka för mig.

 315. Textning: Rickard Sjöberg
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

De tvångsförflyttade

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Birger Ekerlid, författare och journalist, har i en serie böcker tittat närmare på koloniseringen av Sameland och tvångsförflyttningarna mellan 1842 och 1940. De räknas som en av de mörkaste fläckarna i historien om myndigheternas behandling av samerna. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Historia, Kolonier, Nordens historia, Nordkalottens historia, Samer, Sápmi, Tvångsförflyttningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Samisk kaffekultur

Anne Woulab, barista och samisk kulturentreprenör, berättar om hur kokkaffet lever vidare och har kvar den centrala roll det haft i hundratals år. Vad är myt och vad är sanning om samiskt kaffe? Inspelat på Västerbottens museum i Umeå 4 mars 2014. Arrangör: Slow food Sápmi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

De tvångsförflyttade

Birger Ekerlid, författare och journalist, har undersökt koloniseringen av Sameland och tvångsförflyttningarna mellan 1842 och 1940, en av de mörkaste fläckarna i historien om myndigheternas behandling av samerna. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2014

Queering Sápmi

Sara Lindquist, projektledare för Queering Sápmi, går genom projektets arbete, dess svårigheter och dess genomslag. Ingången var att ta reda på vad som händer om man både tillhör en etnisk och en sexuell minoritet. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens museum i Umeå.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.