Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, demografiska förändringar, främlingsfientlighet, brist på naturresurser, vatten och energi är bara några av dem. Handling baserad på kunskap är det som kommer krävas för att kunna möta dessa utmaningar. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans en dag när det senaste i forskningen presenteras. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar : Så påverkas vår miljö av läkemedelDela
 1. För inte så länge sen fick jag veta-

 2. -hur antibiotika som släpps ut
  i vattendrag bidrar till resistens.

 3. Nu har jag börjat förstå
  att utsläpp av ångestdämpande medel-

 4. -också ställer till det
  för både fiskar och människor.

 5. Micael Jonsson är forskare i ekologi
  på Umeå universitet. Varsågod.

 6. Titeln på mitt föredrag är
  "Hur påverkar läkemedel vår miljö?"-

 7. -och jag ska inte besvara frågan-

 8. -för vi vet lite om vilka effekter
  medicinresterna har på miljön-

 9. -trots att de har läckt ut i miljön
  i minst 50 år.

 10. Det finns mycket kvar att ta reda på.

 11. Jag ska fokusera på en studie-

 12. -som Tomas Brodin, Jonatan Klaminder
  Jerker Fick och jag publicerade

 13. -för ett år sen.

 14. Jag ska även ge en bakgrund
  för att belysa problematiken.

 15. Det finns
  3 000-6 000 läkemedel globalt-

 16. -och 1 200 i Sverige,
  så det är stora antal.

 17. Läkemedlen tas in
  i milligram eller gram per dag-

 18. -och alla läkemedel
  har genomgått ordentliga tester-

 19. -för att visa om de är giftiga
  för miljö, djur och människa.

 20. De har inte en direkt giftig effekt,
  om man äter dem eller de släpps ut-

 21. -kanske om man äter för mycket.

 22. Bara i Sverige konsumeras det-

 23. -mer än 1 000 ton mediciner per år.

 24. Det är mycket.

 25. Här är en bild på vad som sker
  med mediciner som vi konsumerar.

 26. Medicinresterna hamnar till slut-

 27. -nästan alltid i vattendrag.

 28. En del medicinrester
  går direkt från tillverkningen.

 29. Fabriker som tillverkar mediciner
  släpper ut rester i vattendrag-

 30. -men det går även till försäljning
  och till brukande människor och djur.

 31. Läkemedel för husdjur
  är en ökande marknad.

 32. Dessutom är nästan alla läkemedel
  designade för att vara stabila.

 33. De måste bibehålla sin struktur
  för att vara verkande.

 34. De är också designade
  för att passera snabbt genom kroppen.

 35. De passerar genom kroppen,
  hamnar i avloppssystemet-

 36. -är fortfarande stabila
  och kommer till reningsverk-

 37. -och de har inte teknologin att rena
  vatten från såna ämnen.

 38. Dels har det inte ansetts nödvändigt,
  och dels är det en stor kostnad.

 39. Det innebär att medicinresterna
  går rakt ut i miljön-

 40. -där de fortfarande fungerar som de
  skulle göra i människan eller djuret.

 41. Alla stegen slutar
  i vattenrecipienten-

 42. -det akvatiska system
  som tar emot avloppsvattnet.

 43. Men man har hittat läkemedelsrester
  ända ute i Östersjön.

 44. I de undersökningar man har gjort...

 45. Jag representerar Jerker Fick
  från kemiska institutionen-

 46. -som undersöker
  var man hittar läkemedelsrester.

 47. Man har hittat
  200-300 olika läkemedel i miljön-

 48. -så det är en hel del,
  och man upptäcker nya hela tiden.

 49. Det är låga koncentrationer
  på nanogram till mikrogram per liter-

 50. -och man har hittat det
  på land också.

 51. Det är ett globalt problem.

 52. I utvecklingsländer
  har de råd med medicinering-

 53. -och det är bra, men de har inte
  kommit ikapp med vattenreningen-

 54. -så medicinresterna
  åker rakt ut i miljön utan rening.

 55. Det är ett globalt problem
  för att det är så globalt-

 56. -för att man vet lite och för att det
  kan påverka biologiska system.

 57. Jag ska fokusera på bensodiazepiner,
  en grupp mediciner-

 58. -som upptäcktes 1955
  och lanserades 1960.

 59. De har funnits i ett halvt sekel-

 60. -och spridits i naturen sen 60-talet.

 61. Det är 20-25 läkemedel
  som används som ångestdämpande-

 62. -mot muskelkramper, sömnstörningar
  och som lugnande medel.

 63. Den globala förbrukningen
  är 300 ton per år.

 64. Alla bensodiazepinerna
  binder till GABA-receptorn i hjärnan.

 65. Därför blir man påverkad av medicinen
  även om man inte har ett tillstånd.

 66. Man behöver inte vara sjuk,
  utan alla som tar det blir lugnare.

 67. Man behöver inte vara sjuk
  för att det ska ha en effekt.

 68. Men alla vattenlevande
  vertebrater eller ryggradsdjur-

 69. -har också GABA-receptorer-

 70. -och man hittar bensodiazepinerna
  i vattendrag.

 71. Kan då fisk påverkas av mediciner
  som kan vara ångestdämpande-

 72. -på samma vis som människor påverkas?
  Det är en intressant fråga-

 73. -för beteende hos djur är viktigt.

 74. Det avgör deras "fitness"-

 75. -hur de överlever
  och deras förmåga att reproducera.

 76. En förändring kan ha stor påverkan-

 77. -på en individ, en art
  eller ett ekosystem.

 78. Det finns dessutom,
  framförallt inom beteendeekologin-

 79. -utarbetade protokoll för att mäta
  förändringar djurs beteenden.

 80. Den grupp som jag är del av
  och som publicerade artikeln-

 81. -har olika kompetenser-

 82. -och en av oss
  är specialist på beteendeekologi.

 83. Med all vår samlade kunskap
  ville vi titta på-

 84. -om beteendeförändrande mediciner
  påverkar fisk.

 85. För att göra det valde vi
  abborren som studieorganism.

 86. Den är vanligt förekommande
  i Europa och Asien-

 87. -och det finns närbesläktade arter
  i hela världen.

 88. Den är lätt att ha i laboratoriemiljö
  även om det är en naturlig art.

 89. Det finns sebrafisk och guppy-

 90. -men de har inte samma relevans-

 91. -för våra ekosystem.

 92. Dessutom har den
  en intermediär position i födovävar-

 93. -så den både äter på bytesdjur-

 94. -och äts av rovdjur
  högre upp i näringskedjan.

 95. Den har effekt både uppåt och nedåt-

 96. -och kan därför ha stora konsekvenser
  för hela ekosystemet.

 97. Som medicin valde vi Oxazepam-

 98. -en bensodiazepin
  med ångestdämpande effekt.

 99. Det är den medicin som oftast används
  i Sverige som ångestdämpande.

 100. Vi hade två behandlingar:
  en låg koncentration-

 101. -på den nivå som man har hittat
  i naturliga system-

 102. -och en hög koncentration
  som fortfarande är rätt låg.

 103. Jag kommer till det strax.

 104. Några abborrar blev inte medicinerade
  utan fick vara i rent vatten-

 105. -några abborrar var exponerade för
  1,8 mikrogram av Oxazepam-

 106. -och det är koncentrationer
  som man hittat i naturliga system.

 107. För att ni ska förstå
  hur låg koncentration det är-

 108. -för man kanske blir orolig
  och undrar om man kan äta abborre-

 109. -men om en abborre har varit
  i 1,8 mikrogram Oxazepam-

 110. -måste en person äta 4 ton abborre-

 111. -för att få i sig
  motsvarigheten till ett piller.

 112. Det gör det intressant att testa.

 113. Den högre koncentrationen
  med 910 mikrogram-

 114. -är fortfarande ganska låg,
  fast högre än i naturliga system.

 115. Innan två grupper
  exponerades för medicin-

 116. -testades alla abborrars beteende.
  Vi hade 25 abborrar per behandling-

 117. -för att kunna mäta det statistiskt.

 118. De beteenden vi såg på var aktivitet-

 119. -som var antal simrörelser som var
  längre än 2,5 cm under 600 sek.

 120. All testning filmades-

 121. -så att vi kunde gå igenom dem
  och få mått på de olika beteendena.

 122. Det andra beteendet var våghalsighet,
  och det är hur lång tid det tar-

 123. -innan en individ törs utforska
  okända miljöer som kan vara farliga.

 124. Vi hade små abborrar
  som var knappt 10 cm-

 125. -och såna är generellt rädda av sig.

 126. De törs inte gå ut i en okänd miljö,
  för det kan finnas en stor fisk där.

 127. Här har vi ett litet gömsle
  där vi satte ner abborren.

 128. Sen drog vi upp luckan, så att den
  fick simma ut om den ville.

 129. Vi hade en kamera som filmade allt.

 130. Det tredje beteendet
  var sällskaplighet.

 131. Många fiskar, framförallt abborren
  och absolut små abborrar-

 132. -är stimfiskar. De är sociala djur-

 133. -för de tjänar på att vara i grupp.
  De kan då undvika predatorer.

 134. Vi tittade på sällskaplighet-

 135. -alltså om en ensam individ som vi
  satte in i mitten på ett akvarium-

 136. -attraherades av en grupp individer.
  Vi hade en glasskiva här-

 137. -som separerade dem
  från den ensamma individen.

 138. Den delen hade tre abborrar
  och den delen hade ingen abborre.

 139. Vi såg på hur den ensamma abborren
  förhöll sig i relation till de andra.

 140. För att mäta det gjorde vi en skala-

 141. -så en social abborre
  fick en hög siffra-

 142. -och en asocial abborre
  fick en hög negativ siffra.

 143. Sen exponerade vi abborrarna-

 144. -för hög eller låg koncentration
  eller ingen alls.

 145. Sen testade vi beteendet igen.

 146. Dessutom, för att få en mer ekologisk
  relevans till beteendeförändringar-

 147. -testade vi om deras jaktförmåga
  påverkades av medicinering.

 148. Då hade vi dem i akvarier
  som vi filmade.

 149. Som bytesdjur hade vi ett kräftdjur
  som heter Daphnia-

 150. -en liten hoppkräfta.

 151. Vi satte i 20 hoppkräftor
  i en del av ett akvarium-

 152. -abborren i den andra delen
  och en glasskiva som vi hissade upp.

 153. Vi såg hur lång tid det tog abborren-

 154. -att äta första, tionde
  och sista planktonet-

 155. -som ett mått på deras jaktframgång.

 156. Jag ska inte visa en massa tabeller,
  för det är ointressant-

 157. -men resultaten var att de blev
  mer aktiva och mer våghalsiga-

 158. -men mer asociala-

 159. -om de var exponerade
  för medicinerna-

 160. -jämfört med innan de blev det.

 161. Jag ska visa en film.

 162. Det är en film på våghalsighet.

 163. Vi satte ner fisken i gömslet där,
  och sen kunde de simma ut.

 164. Det här är
  en abborre som inte fått medicin.

 165. Det händer inte mycket.

 166. Ingen av abborrarna
  som inte var medicinerade-

 167. -torde sig ut. Det är naturligt.

 168. De är så rädda av sig att de
  inte törs ge sig ut i okänd miljö.

 169. Här har vi en film på en abborre-

 170. -som blev exponerad
  för medicinrester.

 171. Där går luckan upp, och den simmar ut
  med en gång, helt obekymrad.

 172. Alla abborrar som utsatts för medicin
  vågade sig ut-

 173. -jämfört med ingen
  om de inte hade exponerats.

 174. Vad spelar förändringarna för roll?

 175. De blir mer aktiva och därmed
  blir de bättre jägare och äter mer-

 176. -men de får högre exponering
  för rovdjur som större fiskar.

 177. De är mer våghalsiga,
  vilket innebär högre aktivitet-

 178. -och högre spridning.
  De törs utforska okänd miljö.

 179. De blir mer exponerade för rovdjur.

 180. Att de blir mindre sociala innebär,
  speciellt för fiskar i stim-

 181. -att de får sämre skydd mot rovdjur-

 182. -och svårare att hitta en partner.

 183. Vi hittade också resultat
  som stämmer med det jag just sa:

 184. De åt hoppkräftor i en snabbare takt-

 185. -och i våra analyser förklarades det-

 186. -av att de hade en högre aktivitet
  eftersom de var mer våghalsiga.

 187. Jag ska visa en film om det.

 188. Först har vi en abborre
  som inte har medicinerats-

 189. -som kan äta kräftdjur.
  Ni ser dem här.

 190. Den här verkar vara relativt obrydd.

 191. I nästa film har vi
  en medicinerad abborre.

 192. Nu får ni hänga med,
  för den är glupsk.

 193. Den var helt obrydd
  och bara käkade på i full fart.

 194. Det var en stor effekt.

 195. Normalt analyserar man resultaten
  och väntar på signifikanstest-

 196. -men det gick att se med blotta ögat
  att det var en stor effekt.

 197. Det var den ekologiska effekten.

 198. Det här är svårt
  att studera i laboratorium-

 199. -och sen extrapolera resultaten-

 200. -men man kan spekulera lite.
  Om man har ett enkelt system-

 201. -med en abborre, en hoppkräfta
  och en alg-

 202. -där hoppkräftan äter alger
  och abborren hoppkräftan-

 203. -och man tillsätter medicin
  så som vi har gjort-

 204. -kan det bli så
  att abborren får en större effekt-

 205. -för att den äter mer av hoppkräftan.

 206. Det innebär att algerna kan öka-

 207. -för det finns inte
  lika många hoppkräftor som äter dem.

 208. Om man får högre algtillväxt-

 209. -kan det leda till mer algblomning.

 210. Det är en ekologisk effekt
  om medicinrester är viktiga.

 211. I förlängningen leder algblomning
  till förändrade, syrefattiga miljöer-

 212. -som i sin tur kan påverka abborrarna
  så att de dör. De tål inte sin miljö.

 213. Det vore intressant att studera.

 214. Om man har samma system
  och tillsätter mediciner-

 215. -och det finns en gädda
  eller ett annat rovdjur-

 216. -skulle de kunna bli mer aktiva
  och ätas upp mer av gäddan.

 217. Då får man fler hoppkräftor
  och färre alger.

 218. Vi har resultat som visar
  att abborrar som får medicin i sig-

 219. -löper större risk
  att bli uppätna av gädda.

 220. Vi har inte publicerat det än.

 221. Sen kan medicinrester leda till
  en förändrad artsammansättning-

 222. -speciellt om olika arter
  drabbas på olika sätt.

 223. Vi har resultat som visar det.

 224. Rudan, en konstig fisk-

 225. -drabbas nästan inte alls
  utan verkar kunna tåla vad som helst.

 226. Om man skulle ha ett system
  med abborre, ruda och gädda-

 227. -och abborren drabbades, skulle man
  få fler hoppstjärtar och färre alger.

 228. Rudan kunde ta över, och den äter
  små insektslarver och växter.

 229. Det skulle få större effekt på dem,
  så hela systemet skulle kunna ändras.

 230. Det är många frågor samtidigt,
  och det är svårt att studera-

 231. -men det skulle vara intressant
  och folk kommer att studera det.

 232. Jag kommer inte att besvara
  frågan jag hade på min första slide-

 233. -men en slutsats är att medicinrester
  kan påverka födovävar i sötvatten.

 234. Det kan ha gjort det i 50 år,
  men vi vet inte hur-

 235. -och vi har tryckt på att lösningen
  inte är att sluta använda mediciner.

 236. Mediciner är viktiga, så vi måste
  förbättra reningen av avloppsvatten.

 237. Vissa föreslår att de som smutsar ner
  i miljön ska betala.

 238. Det skulle bli läkemedelsföretagen,
  men de är inte intresserade av det.

 239. Men på nåt sätt måste man finansiera
  en bättre rening från medicinrester.

 240. Det var allt.

 241. Kan man säga
  att vårt pillerknaprande-

 242. -under alla omständigheter är ett hot
  mot abborren som art på lång sikt?

 243. Det kan det mycket väl vara, för
  medicinanvändningen förväntas öka.

 244. Det kommer inte att bli bättre-

 245. -och det kan finnas arter
  som är känsligare än abborren.

 246. Varsågoda.

 247. Varsågod.

 248. När du står där så låt damen
  komma till tals. Så går vi dit sen.

 249. -Jag vill höra namnet.
  -Inger. ag har en kommentar...

 250. ...som jag har tänkt på sen 60-talet
  då jag arbetade på sjukhus.

 251. Då såg jag hur överbliven medicin-

 252. -lades i medicinkoppar
  för att sen spola ner den i avloppet.

 253. Hur kan det ha sett ut
  på alla sjukhus i Sverige?

 254. Har man gjort så under långa tider?

 255. För mig kändes det fel, men jag
  hade inte kompetens att motsäga nåt.

 256. -Kan du säga nåt om det.
  -Det har nog varit så överallt...

 257. ...för man har inte varit orolig
  eftersom de inte är giftiga...

 258. ...och inte ens reningsverken
  tar hand om dem.

 259. De ångestdämpande medlen
  som kommer ut i vattnet...

 260. Hur länge funkar de
  som ångestdämpande preparat?

 261. -De bryts nästan inte ner alls.
  -Så det byggs upp hela tiden?

 262. Ja. Vi har i 50 år gammalt sediment-

 263. -hittat Oxazepam.

 264. -Varsågod.
  -Jag heter Stefan.

 265. Du sa inget om
  hur lång tid i försöket-

 266. -abborrarna utsattes
  för medicineringen.

 267. Det var sju dagar,
  så det är kort tid.

 268. I naturlig miljö
  lever de ju i det konstant.

 269. När vi pratar om vatten
  ser jag Tvärån framför mig.

 270. Finns det nåt i vårt dricksvatten?

 271. Det törs jag inte svara på.

 272. Det renas ju på ett bra sätt,
  så det är nog av bättre kvalitet.

 273. Renas vårt dricksvatten bättre
  än vårt avloppsvatten?

 274. -Har vi nån fråga?
  -Torgny heter jag.

 275. Jag hängde inte riktigt med på om det
  var den höga dosen de reagerade på-

 276. -eller om man såg samma signifikans
  på den låga dosen.

 277. Ätbeteendet var lika tydligt
  vid den låga koncentrationen-

 278. -men våghalsigheten var tydligast
  med den höga koncentrationen-

 279. -så det varierade lite.

 280. Jag har en sista fråga om rening.

 281. Vilka tekniker fungerar bäst
  på medicinering?

 282. -Vid förbränning går det väl ut ändå?
  -Ja. Det hjälper inte.

 283. För den här medicinen krävs UV-ljus
  och mikrobiell nedbrytning.

 284. -Vad händer då? Försvinner den då?
  -Den bryts ner till en annan form.

 285. Den här tanken dök också upp:

 286. Du var noga med att påpeka
  att det är väldigt utspätt-

 287. -men ska man vara försiktig
  med små barn?

 288. Det är så låga koncentrationer,
  så det ska inte...

 289. Det krävs ju 4 ton för en vuxen.

 290. Tack!

 291. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Micael Jonsson, forskare i ekologi vid Umeå universitet, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Vi svenskar använder ungefär 1 000 ton läkemedel varje år. Resterna av dem hamnar till slut i våra vattendrag. Läkemedlen är gjorda för att vara stabila, och reningsverken klarar sällan av att bryta ner dem. Det innebär att medicinen går rakt ut i naturen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Ekosystem, Miljö > Föroreningar och miljögifter
Ämnesord:
Abborre, Föroreningsfrågor, Läkemedel, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Vattenföroreningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Detta är fascism

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Sant och falskt om det goda åldrandet

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?