Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, demografiska förändringar, främlingsfientlighet, brist på naturresurser, vatten och energi är bara några av dem. Handling baserad på kunskap är det som kommer krävas för att kunna möta dessa utmaningar. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans en dag när det senaste i forskningen presenteras. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar : Bra och dåligt med hyggesfritt skogsbrukDela
 1. Kritiken mot hyggen är inget nytt.

 2. Diskussionen har förts så länge man
  har hållit på med skogsbruk-

 3. -och den har hållit på
  i Sverige också, bra länge.

 4. Här är nog den första skriftliga
  kritiken mot trakthyggesbruket.

 5. Den beryktade
  överjägmästaren Wallmo.

 6. Då var skälen inte biologisk mångfald
  eller sociala värden.

 7. En form av sociala värden, möjligen.

 8. Så det här är ju en gammal fråga.

 9. Vad är då alternativen? Finns det
  inga alternativ? Jo, det gör det.

 10. Och de är precis lika gamla,
  och de används och har använts-

 11. -i skogsbruket även i gången tid,
  och används än i dag.

 12. Men för att man ska förstå det måste
  man backa-

 13. -till en av Johans bilder. Hur
  är tanken att vi ska sköta skogen?

 14. Jo, i grund och botten är tanken-

 15. -att vi sköter den på samma sätt
  som när vi odlar på en åker.

 16. Man börjar med nånting lite smått,
  frön eller plantor-

 17. -och sen växer det,
  och så gallrar man några gånger.

 18. Den som odlar sockerbetor
  vet att man gallrar.

 19. Och så småningom skördar man.
  Det intressanta med diskussionen-

 20. -är att hela diskussionen handlar
  om den lilla delen i slutet.

 21. Det som vi i skogen
  kallar för slutavverkningen.

 22. När man skördar det man har odlat.

 23. Det finns ett hyggesfritt alternativ
  som man använder:

 24. Skärmföryngring
  eller skärmställning.

 25. Det är inget nytt, det
  har vi bedrivit i minst hundra år.

 26. Det används fortfarande
  på sina håll.

 27. Korsnäs använde det en hel del
  i trakterna kring Gävle.

 28. Man gallrar den gamla skogen
  ett antal gånger-

 29. -och till slut har man då fått dit
  den nya skogen-

 30. -utan att marken
  nånsin har varit kal.

 31. Vi går alltså från det där-

 32. -direkt till det där.

 33. I diskussionerna brukar jag undra-

 34. -om det var det man ville.
  Var det det som var målet?

 35. Vi hade så bråttom att komma direkt
  till den täta ungskogen.

 36. Min slutsats brukar vara att det inte
  var det man var ute efter.

 37. Det här är alltså hedar
  i Skottland. Vi har åker och äng.

 38. Skärgård, stränder, hav och för all
  del också ett och annat hygge.

 39. Människor tycker ju egentligen om
  öppen mark.

 40. De allra flesta
  gillar ju öppen mark-

 41. -men man gillar inte hyggen
  så som de ser ut i dag.

 42. Hela frågeställningen är felvänd.

 43. Målet
  är inte ett hyggesfritt skogsbruk.

 44. Det handlar inte
  om att folk inte vill ha hyggen-

 45. -utan om att de vill ha kvar den
  gamla skogen. Det är nåt annat.

 46. Att ha kvar den gamla skogen
  som den är-

 47. -det blir
  en helt annan diskussion.

 48. Då handlar det
  inte om ett hyggesfritt skogsbruk-

 49. -utan om det jag kallar skogsfyllt.
  Det är väl motsatsen.

 50. Man vill alltså bara ha den gamla
  skogen, så som den är.

 51. Kan man inte bara göra det, då?
  Det framställs så i media.

 52. Det finns en del nya konsultbolag
  som säljer de här tjänsterna.

 53. Vi har en gammal skog.
  Kan man inte bara gallra den-

 54. -lite då och då, och så är den kvar?
  Så har man väl gjort?

 55. Nja, om vi har en stiliserad...

 56. Det här är den gamla skogen.
  Och så gallrar vi den.

 57. Och så växer den,
  och så gallrar vi igen.

 58. Och så växer det lite till.

 59. Till slut är vi i det här läget.
  Det är slut på träd.

 60. Det som växer underifrån har ju inte
  hunnit så hiskeligt långt.

 61. Vi är ju faktiskt
  tillbaka där igen.

 62. Så fungerar skogen,
  så som det ser ut i Sverige i dag.

 63. Vi har inte så många val.
  Hur vi än gör hamnar vi här.

 64. Men man kan vända på steken
  och tänka:

 65. Om vi absolut
  vill ha kvar den gamla skogen-

 66. -som vi bara ska gallra,
  hur skulle den se ut ungefär?

 67. Då kan vi ju
  bygga upp den baklänges.

 68. Till att börja med måste vi ha alla
  träd som vi ska avverka i år.

 69. Vi gallrar kanske
  vart tjugonde år.

 70. Då måste vi ha även de träd
  som vi ska plocka ut om tjugo år-

 71. -och om 40 år.

 72. Den här skogen
  är förhållandevis tät nu-

 73. -så de mindre träden växer
  inte lika fort som på ett hygge.

 74. Vi måste alltså ha de träd som vi
  ska gallra även om 60 och 80 år.

 75. Skogen blir så tät att man märker det
  på hur plantorna växer.

 76. Även de växer mycket långsammare.

 77. Så vi måste ha även det vi
  ska gallra ut om 100 och 120 år-

 78. -och förmodligen 140 år.

 79. Att bli så stor som de största träden
  är i den här skogen-

 80. -tar nånstans
  mellan 150 och 200 år.

 81. Vi måste alltså redan i dag
  ha allt vi ska avverka-

 82. -de närmaste 150 åren.

 83. I Sverige är det bara gran som
  kan bygga den här typen av skogar.

 84. För att den här eviga gallringen
  ska fungera...

 85. Då är vi inne på det Sverker sa:
  blädning.

 86. Gallrar vi den här,
  då kallar vi det för blädning.

 87. En fullskiktad granskog, då funkar
  det. Den ser likadan ut alltid.

 88. Den ändras i detaljer,
  men strukturen är densamma.

 89. Man ser ingen skillnad
  om man kommer dit 40 år senare.

 90. När vi sköter den på det sättet
  kallar vi det för blädningsbruk.

 91. Den skogen är lite annorlunda-

 92. -jämfört med den glesa tallskogen
  på första bilden.

 93. Det är ju liksom
  en helt annan typ av skog.

 94. Det här är filmat i Jämtland.

 95. Studenter
  känner möjligen igen sig.

 96. Vi brukar undervisa
  om hur man sköter skog där.

 97. Det är inte precis
  den här glesa, öppna, fina skogen.

 98. Jag tycker den är jättevacker,
  men den är väldigt tät och snårig-

 99. -och det är gott om smågranar,
  och det är...

 100. ...tät granskog. Den här skogen
  är alltså skött med blädning.

 101. Bakåt i tiden också. Den har alltid
  sett ut så, historiskt.

 102. Om man förenklar kan man alltså säga
  att vi har system-

 103. -för att sköta skogen hyggesfritt
  i dag.

 104. Men det man tänker fel-

 105. -det är när man börja prata
  om en enskild åtgärd-

 106. -och så glömmer man
  de här cykliska förloppen.

 107. Om vi har den här skogen
  så kan vi inte ändra på den.

 108. På ett eller annat sätt...
  Hur vi än gör så tar träden slut-

 109. -innan vi har en ny generation träd.
  På ett eller annat sätt-

 110. -måste den förvandlas
  till nåt sånt här.

 111. Och om vi sen har ett kalt hygge på
  vägen eller inte-

 112. -det är en smaksak. Det enklaste
  är att slutavverka, plantera.

 113. Men det går
  att hitta på varianter.

 114. Men vi hamnar i ungskogen
  förr eller senare.

 115. Det andra alternativet
  är den fullskiktade granskogen-

 116. -som kan se ut på det här viset
  år efter år.

 117. Kanske århundrade
  efter århundrade om man vill det.

 118. Det är de två alternativ vi har.

 119. Fast det finns ju ett sätt till-

 120. -om man absolut
  vill undvika kalhyggen.

 121. Det är
  att förlänga omloppstiderna.

 122. I dag har skogsbolagen en trend
  att försöka korta omloppstiderna-

 123. -medan de privata nästan förlänger
  dem. Skogen får stå längre.

 124. Totalt sett växer skogen lika länge
  i dag som för 30, 40 år sen.

 125. Men det börjar skilja
  mellan bolag och privat mark.

 126. Men man kan ju låta skogen
  stå mycket längre.

 127. Det är en ekonomisk fråga, men det
  finns inga biologiska hinder.

 128. Normala svenska skogar kan växa
  - om vi inte drabbas av stormar-

 129. -i en bra bit över hundra år.
  Ju längre skogen står och växer-

 130. -desto större del av tiden
  är det äldre skog.

 131. Men den här skogen har vi bara
  på några få procent av arealen.

 132. Där kan vi bedriva den här typen av
  blädningsskogsbruk.

 133. Det är de alternativ vi har.

 134. Jag ska inte tala för länge,
  för det är kaffe efter det här.

 135. -Då får man inte dra över.
  -Men du ska få en applåd.

 136. Jag kan verkligen tycka att
  ett kalhygge är förfärligt fult.

 137. De kan i och för sig se olika ut.
  Men är det nån trend?

 138. -Blir det färre kalhyggen?
  -Nej.

 139. -Det fortsätter så?
  -Ja. Det som...

 140. Ett färskt kalhygge
  som är nymarkberett...

 141. -...är ju inte snyggt.
  -Det är ju förfärligt.

 142. Man blir yrkesskadad.

 143. Alla som jobbar med skog
  kan tycka att det ser trevligt ut.

 144. Nej, du kan tycka nån liten planta
  är fin, men inte hygget.

 145. Men utsikten är ju fin. När jag åker
  E4:an mot Skellefteå-

 146. -så passerar man Hökmarksberget.
  Där var ett hygge med utsikt.

 147. Nu är det ungskog,
  så nu ser man inget.

 148. Har du nånsin tänkt
  "Vilken underbar markberedning"?

 149. Nej, där har du ett problem.
  Den görs för att förenkla plantering.

 150. Man tar ingen hänsyn
  till att det ska vara snyggt.

 151. Och när man tar ut grenar och
  toppar ser det för jävligt ut-

 152. -men sen blir marken
  betydligt trevligare.

 153. -Är markberedningen nödvändig?
  -Ja.

 154. Ordet är fritt. Nån som vill
  komma till tals? - Var så god.

 155. Torgny Fors. Jo, en snabb fråga.

 156. Jag är inte inne på skogsbruk,
  så jag har inte koll-

 157. -men ekonomin på blädning
  kontra det andra-

 158. -hur ser den ut, då?

 159. Nu blir det så där... Ekonomi...
  Det beror på förutsättningarna.

 160. Det är en hopplös fråga
  att svara på.

 161. Till att börja med,
  om du har den här skogen-

 162. -kan du räkna på
  att göra det ena eller det andra.

 163. Men om du har den där skogen
  och ska göra om den-

 164. -då blir det en annan diskussion.
  Om du är en privat markägare-

 165. -blir det en kalkyl. Om du är SCA
  och har 2,5 miljoner hektar-

 166. -är det en helt annan diskussion.

 167. Det går inte
  att ge ett generellt svar.

 168. -Nästa, var så god. Namnet!
  -Henrik Sandström heter jag.

 169. Bilderna från Jämtland,
  det var ju örtrika marker.

 170. Men det är ju väldigt få som...

 171. I Västerbotten är det sällsynt
  med den typen av marker.

 172. Blädning i Västerbotten
  är ännu svårare än i Jämtland.

 173. Det skulle jag inte påstå.

 174. Vi har ju fina demonstrationsytor
  uppe i Saxnäs.

 175. Det är inte speciellt bördig mark.
  Det är precis under trädgränsen.

 176. Bielitesjön, söder om Saxnäs.

 177. Det är under barkträdgränsen,
  och det växer så det knakar.

 178. Jag har varit förvaltare
  i Västerbotten-

 179. -så jag vet
  att de där fläckarna är sällsynta.

 180. Inte när jag tittar efter dem.

 181. Jag frågade om kalhyggena minskar.
  Har blädningen nån framtid?

 182. Ja,
  den kommer säkert att finnas kvar.

 183. Det är intressant att den mer eller
  mindre har varit förbjuden-

 184. -sen lagen -48 fram till -93.
  Trots det har man bedrivit det.

 185. -I lönndom eller med tillstånd.
  -Av omsorg om skogen?

 186. Oftast privata markägare.
  Vi har letat efter blädad granskog.

 187. Vi hittar det i Västerbotten
  och Jämtland på privata marker.

 188. -Men även bolagsmark.
  -Var så god.

 189. Du sa nåt om skillnaden mellan
  privata ägare och skogsbolag-

 190. -när det gäller omloppstid på träd.
  Hur stor är den skillnaden?

 191. Ja, det finns ingen trend
  att åldern på skogen sjunker.

 192. Däremot vill ju bolagen
  om möjligt korta omloppstiderna.

 193. Men vad är omloppstiden
  för privata jämfört med bolag?

 194. Exakta siffror har jag inte.

 195. Medelåldern på den skog vi slut-
  avverkar i dag är uppåt hundra år.

 196. -Det är ganska högt.
  -Den är inte så ung som vi tror.

 197. Det har inte heller gått så snabbt
  att få mer snabbväxande skog.

 198. Det skulle vi
  kunna ha en lång diskussion om.

 199. Jag fick inte svar.
  Du sa att det var skillnad.

 200. Ja, men jag
  vill inte ge några exakta siffror.

 201. -Men vi ser en skillnad.
  -Nån mer som vill komma till tals?

 202. Ja, killen som sitter utmed dig.

 203. Roligt att bli kallad "kille"
  när man nästan är pensionär.

 204. Per Ruth. Vi får ju inte reducera
  kalhyggen till en utseendefråga.

 205. Det stora problemet är
  trivialiseringen av skogsmarken.

 206. Vi får omvandling från blandskogar
  till monokulturer.

 207. Här i Västerbotten
  är det tallmonokulturer.

 208. Vi har närmare två tusen arter
  som är missgynnade av skogsbruket.

 209. Finns det några rejäla satsningar
  från skogsbrukets sida-

 210. -att återföra marker
  till blandskog?

 211. Eller fortsätter
  den här trivialiseringen?

 212. -Var så god.
  -Oj, ja...

 213. -Ska jag stå till svars?
  -Absolut.

 214. Det ligger inget inbyggt
  i själva systemen.

 215. Ungskogarna,
  totalt sett över landet-

 216. -är ju inte träslagsrena bestånd.

 217. Även om du har en tallplantering
  får du dit både björk och gran.

 218. Sen är det en skötselfråga
  att man röjer bort allt annat.

 219. Har man planterat tall
  röjer man bort det andra.

 220. Det handlar om skötsel
  snarare än vad man gör på hygget.

 221. Ytterligare en fråga,
  sen ska vi sluta.

 222. Finns det nån
  som vill komma till tals?

 223. Då ska jag ta chansen. Jag vet inte
  om fler har funderat på det.

 224. I områden där man har avverkat
  ligger ibland enorma rishögar.

 225. Det ska man ju ta hand om. Varför
  ligger det små tygstycken ovanpå?

 226. -Tanken är att det ska torka.
  -Men de är ju så små.

 227. -Men det har den effekten?
  -Ja.

 228. Bara en slutfråga: Är det smart
  att ta vara på det där?

 229. Ibland säger man att det gör mer
  nytta om det ligger och multnar.

 230. Det beror på
  vad det är för marker.

 231. Det går inte
  att ge ett enkelt svar.

 232. En del tycker att det är värt det.
  Det är inte så bra betalt.

 233. Värmeverken tycker att det är bra,
  och vi ska ju ha mer biobränsle.

 234. Återigen, konkurrens om råvaran.
  Tack så väldigt mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bra och dåligt med hyggesfritt skogsbruk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Lundqvist, forskare i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, menar att vi inte ska ha hyggesfri skog, utan hitta sätt att bevara den gamla skogen. Gallrar man fel så hamnar vi till slut med kalhyggen och en skog av sly. Blädningen kan vara ett alternativ till den traditionella gallringen och slutavverkningen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Naturbruk > Skogsbruk
Ämnesord:
Blädning, Kalhuggning, Skogar, Skogsbruk, Slutavverkning, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Detta är fascism

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Avloppsvatten som bioenergi

Alger som odlas i avloppsvatten kan ge biomassa, djurföda och på sikt kanske också livsmedel till oss människor. Mikroalgforskaren Francesco Gentili pratar om varför man kan odla alger som livsmedel. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Skogen som kolsänka

Johan Bergh, forskare i sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur olika faktorer i klimatet påverkar kolbalansen i skogen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Bra och dåligt med hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist, forskare i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur blädningsbruket kan vara en väg till hyggesfri skog, och ett alternativ till den traditionella slutavverkningen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Att transportera människor

Annika Nordlund, forskare i psykologi vid Umeå universitet, pratar om hur vi kan vända vår inställning till bilåkandet när stora delar av samhället, som köpcentra, bygger på bilism. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Markanvändningen i utvecklingsländer

Mats Sandewall, forskare i skogsresurser vid SLU, berättar om hur vi har sett på skog och mark genom tiderna. Rätt användning av skog och mark kan ge utvecklingsländerna den framåtrörelse de behöver. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Sant och falskt om det goda åldrandet

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Djur som mat och sällskap

Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, menar att djurhållningen inom jordbruket har förändrats oerhört under de senaste femtio åren. Vi äter mer och mer kött samtidigt som priset på kött sjunker. Men vem betalar egentligen för den billiga maten? Djuren själva, menar Per Jensen. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?

Fråga oss