Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, demografiska förändringar, främlingsfientlighet, brist på naturresurser, vatten och energi är bara några av dem. Handling baserad på kunskap är det som kommer krävas för att kunna möta dessa utmaningar. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans en dag när det senaste i forskningen presenteras. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar : Att transportera människorDela
 1. Jag börjar en minut tidigare
  än vi borde-

 2. -för jag skulle vilja göra en
  liten "gallup", som man sa förr.

 3. Hur många i församlingen
  åker bil hit?

 4. Jag säger det: Ni skulle skämmas.

 5. -Hur många cyklar?
  -Okej, hur många?

 6. Ja, du ser.

 7. Att jag åker bil tror jag beror på
  normer, värderingar och attityder.

 8. Hur ska man kunna påverka detta-

 9. -för ett mer respektfullt agerande
  gentemot klimat och miljö?

 10. Annika Nordlund, docent
  i psykologi vid Umeå universitet:

 11. "Människan och transporter:
  en ohållbar ekvation?" Var så god.

 12. Tackar. Jag kan börja med att säga
  att jag också har kört bil hit-

 13. -men jag har en niomånaders klump-

 14. -som känns
  som en bra ursäkt i dag.

 15. Men det är ju precis som Sverker och
  vår gallup visar.

 16. Bilen är ett starkt och bra färdsätt
  för många människor.

 17. Kanske lite för bra. Det man kan säga
  är att den här ekvationen-

 18. -är definitivt ohållbar.

 19. Vi kan byta ut frågetecknet
  mot ett utropstecken.

 20. Jag är docent i psykologi och
  intresserad av de mjuka frågorna-

 21. -kring transportfrågor.
  Inte så mycket teknik.

 22. Jag är forskningsledare
  för Transportforskningsenheten-

 23. -där samhällsvetare
  samlas kring de här frågorna-

 24. -för att bredda kunskapen
  om färdmedelsvalet-

 25. -och transportforskning.

 26. Har vi nån vision
  kring transporter?

 27. Ja, vi har tydliga visioner
  i Umeå och Europa i världen i dag.

 28. 40 procents minskning av utsläpp av
  växthusgaser till 2020.

 29. En fordonsflotta som är oberoende av
  fossil energi senast 2030.

 30. I år är det 2014,
  så vi har sex år på oss.

 31. Nån som tror att vi kommer
  att lyckas med det första målet?

 32. Nej, det är nog kanske lite svårt.

 33. Hur når vi våra gröna visioner? När
  det gäller transporter-

 34. -så är detta kanske den svåraste
  utmaningen vi står inför-

 35. -vad gäller miljöutmaningar.

 36. Det är en stark vilja
  att använda bil.

 37. Ett av skälen till
  att det här är en stor utmaning-

 38. -är att människan är inblandad.

 39. Om det inte vore för människor
  som vill ta sig fram och tillbaka-

 40. -så vore det inget problem. Då
  skulle vi lätt nå våra visioner.

 41. Tittar vi på transportanvändningen
  och privatbilismen i världen-

 42. -står den för en stor del
  av energiförbrukningen-

 43. -och därmed också en stor del
  av luftföroreningarna-

 44. -och de negativa miljöeffekterna.

 45. Trots att vi försöker jobba
  med de här frågorna-

 46. -så ser vi ingen tydlig minskning i
  bilanvändning, utan en ökning.

 47. Kanske den mest problematiska
  ökningen-

 48. -är att vi reser mer på fritiden.

 49. Vi gör korta bilresor som är
  i snitt två, tre kilometer långa.

 50. Den klassiska resan är att vi
  tar bilen till träningslokalen-

 51. -och sätter oss på en cykel
  och cyklar en timme.

 52. Det kan man ju tycka är väl
  investerade pengar - eller inte.

 53. Så vi ser ingen minskning i sikte,
  och det här är en stor utmaning.

 54. Hur kan vi få människan
  att bli mer hållbar-

 55. -vad gäller transporter?

 56. En annan sak som också finns där-

 57. -är oljekrönet, som är ett begrepp
  som vi hör nån gång då och då-

 58. -men ganska lite.
  "Peak oil", pratar man om.

 59. Obönhörligen kommer vi nånstans,
  redan eller i nära framtid-

 60. -att nå oljekrönet, då efterfrågan på
  olja överstiger tillgången.

 61. Då börjar vi få ganska intressanta
  utvecklingar med prisutveckling-

 62. -som vi inte har sett i dag.
  Även om bensinpriset är högt-

 63. -så kommer det att bli rejält
  annorlunda när vi väl når krönet.

 64. Den stora oron som finns utifrån
  länders och individers perspektiv-

 65. -är hur det kommer att slå.

 66. Mycket av vårt samhälle
  är byggt för bilism-

 67. -med billig mat på köpcentra
  med gratis parkering utanför stan.

 68. Mycket handlar om
  att vi ska ha god tillgänglighet.

 69. Det här tar vi för självklart.
  Men när det då blir så dyrt-

 70. -att man inte har råd, t.ex.,
  vad händer med samhället då?

 71. Drabbar det rättvist, orättvist?

 72. Mest troligt,
  rätt orättvist i vår värld.

 73. Då måste det väl vara ett problem med
  folks miljömedvetenhet?

 74. Om vi bara kan öka den,
  löser vi det här.

 75. Om vi bara upplyser folk om pro-
  blemet är lösningen inom räckhåll.

 76. Men vi har mätt miljömedvetenhet
  globalt i 20, 30 år-

 77. -och den är stadigt stigande.

 78. Vi är väldigt oroliga och
  medvetna om klimatförändringar.

 79. Vi ser och oroas
  för de konsekvenser det här får-

 80. -för våra nära, men även samhället
  och framtida generationer.

 81. Vad är det för värld vi lämnar till
  våra barn och barnbarn?

 82. Människor är alltså miljömedvetna.

 83. Men vi ser inte en motsvarande
  förändring i beteende.

 84. En stigande miljömedvetenhet,
  i den bästa av världar-

 85. -skulle motsvaras av en minskning i
  miljöskadligt beteende.

 86. Men det gör det inte,
  utan vi kör mer bil-

 87. -och vi blir mer miljömedvetna.

 88. Det är kanske där de här normerna och
  attityderna kommer in.

 89. Vi kan slå fast att om det bara
  gällde att upplysa om problemet-

 90. -och göra folk miljömedvetna,
  så skulle det här vara avklarat.

 91. Det räcker inte att vara medveten. En
  viktig sak med transporter-

 92. -är att vi utvecklar vanor.
  Det är inget vi gör av illvilja.

 93. Det ligger i vår natur
  att förenkla vardagen.

 94. När vi upprepar beteenden i en stabil
  kontext utvecklar vi vanor.

 95. En sån situation
  är på morgonkvisten-

 96. -när vi väljer färdmedel
  till jobbet.

 97. Jag kanske är nyinflyttad, jag kanske
  har en bil och en cykel-

 98. -och jag vet
  var det finns en busshållplats.

 99. Så jag vet alternativen jag har. Men
  upprepar jag samma beteende-

 100. -många gånger,
  utvecklar jag en vana.

 101. Och det val vi oftast gör är,
  av enkelhet, att ta bilen.

 102. När vi har etablerat den vanan-

 103. -kan vi utveckla
  vår miljömedvetenhet-

 104. -och bli mer positiva
  till kollektiva färdmedel-

 105. -d.v.s. förändra attityder, utan att
  det slår igenom på beteendet.

 106. Vanor funkar som en blockering
  gentemot beteende.

 107. Jag gör aldrig medvetna val
  på morgonkvisten-

 108. -utan det är automatiserat.

 109. Det är kanske det största hindret för
  förändring av beteende.

 110. Att vi är väldigt vanestyrda.

 111. Det är rätt svårt
  att bryta en sån vana-

 112. -för jag måste prata med en enskild
  individ - din vana-

 113. -din vardag, din morgonkvist-

 114. -och få dig att fundera
  över din resa.

 115. Och så måste jag upprepa det
  så att du kommer ur din vana-

 116. -och börjar tänka och välja igen.

 117. Och det är en kostsam procedur.

 118. Många börjar ifrågasätta visionerna
  och målsättningarna-

 119. -om 40 procents minskning
  till 2020-

 120. -och fossiloberoende flotta
  till 2030 och så vidare.

 121. Är det här värt nånting, eller blir
  det bara skrivbordsprodukter-

 122. -som kan vara vackra men egentligen
  inte har nån betydelse?

 123. Tyvärr talar en del för att det här
  mest är skrivbordsprodukter.

 124. Vi har mycket fina vitsord,
  intentioner och visioner-

 125. -på hemsidor och i policydokument-

 126. -som handlar
  om ett hållbart samhälle.

 127. Men när vi tittar
  på politiken och agerandet-

 128. -i en region, i en kommun,
  i en stad, i en familj...

 129. Då ser vi inte
  att man lever upp till det.

 130. Mycket av det man kallar "omställ-
  ningsåtgärder" i samhället...

 131. ...är politiska högriskprojekt.

 132. Och det får vi vara medvetna om. Vi
  får önska oss modiga politiker-

 133. -för att våga ta ställning.

 134. Hur gör vi nu, då?
  Jag som beteendevetare-

 135. -är ju intresserad av de mjuka
  frågorna, och jag tittar mycket-

 136. -på det vi kallar attitydfaktorer.
  Vilka åsikter har vi om bilen-

 137. -om alternativa transportmedel,
  om resande i stort?

 138. Om miljöproblemen i stort?
  Är vi oroade, är vi medvetna?

 139. Vilka grundläggande värderingar går
  vi omkring med?

 140. Är jag mer egoistiskt
  eller mer kollektivistiskt lagd-

 141. -som person? Det är bättre
  att vara åt det kollektiva hållet-

 142. -ha en hög medvetenhet, om vi
  vill se en miljövänlig förändring.

 143. Och även normerna. Jag vet
  att det som funkar allra bäst-

 144. -är när vi
  har lite dåligt samvete.

 145. När vi känner att vi egentligen inte
  lever som vi lär.

 146. Gör vi det länge nog, så vet vi att
  människan vill ha balans.

 147. Vi vill inte gå omkring
  och inte leva som vi lär.

 148. Antingen lär vi om,
  och det är en strategi.

 149. Att säga att jag måste ha bilen
  funkar inte som ett alternativ.

 150. Eller så börjar jag fundera, kanske
  jag borde testa bussen.

 151. Att gå omkring
  och tänka kring miljöproblemen-

 152. -som ett moraliskt dilemma,
  det är inte fel.

 153. Utifrån mitt perspektiv är det
  en bra grogrund för förändring.

 154. Men det finns också
  andra aspekter: vanor.

 155. Kanske det absolut viktigaste hindret
  för förändring.

 156. Tar vi inte tag i vanorna hjälper
  inga informationskampanjer-

 157. -för att öka medvetenheten-

 158. -eller att upplysa
  om alternativen.

 159. När vanorna finns där, blockerar de
  all effekt på beteende.

 160. Den personliga förmågan
  är också viktig.

 161. Vi måste ha grundläggande kunskap om
  miljöproblemet.

 162. Så det är otroligt viktigt att vi
  informerar och utbildar våra barn-

 163. -även fortsättningsvis
  om miljöproblemen.

 164. Det är också en fråga
  om tid och inkomst.

 165. Tyvärr ser vi i dag
  en liten trend-

 166. -där en väg kan vara
  att det här med grönt och eko-

 167. -blir trend, d.v.s. dyrt. Och det
  är en farlig väg att gå in på.

 168. När det blir nåt
  för den rike mannen och kvinnan.

 169. De som har råd
  kan tänka på miljön.

 170. De kan köpa en dyr elbil
  och ha råd med det.

 171. Alla har inte den möjligheten.
  Tid är också en viktig aspekt.

 172. Kanske den absolut viktigaste
  goda sidan med att använda bil-

 173. -är att man sparar tid,
  som man upplever det.

 174. Det är svårt att rubba. Vi måste
  erbjuda attraktiva alternativ-

 175. -både vad gäller tid
  och andra aspekter.

 176. Men även kontexten, var vi bor
  i förhållande till var vi jobbar.

 177. Vi vet att folk vill bo i villa.
  Villor kostar pengar-

 178. -så man köper ofta en billigare lite
  längre bort.

 179. Det leder
  till mer trafik och resande-

 180. -och det måste vi våga titta på.
  Är det en mänsklig rättighet-

 181. -att bo och jobba där man vill? Eller
  måste vi tänka nytt?

 182. Jag tror att den omställning
  som vi måste genomleva-

 183. -kräver en enorm anpassning
  och förändring av vår vardag.

 184. Det kommer att vara svårt
  och kännbart.

 185. Då är bland annat sånt här som
  kontext - var jag bor och jobbar-

 186. -det är en fråga
  som vi måste våga diskutera.

 187. Och naturligtvis: Har jag tillgång
  till kollektivtrafik?

 188. I Vilhelmina
  kanske det inte finns en buss.

 189. Då kan jag
  självklart inte åka buss.

 190. Så vi måste också tänka på
  att det här är ett långt land-

 191. -med både mer och mindre
  gles bygd.

 192. Där har vi olika förutsättningar, och
  det måste vi ta hänsyn till-

 193. -om hela Sverige ska leva -
  om det är det politiska målet.

 194. Vi behöver jobba med människor, men
  också jobba med alternativen.

 195. Vi har en del alternativ till bil som
  vi måste jobba vidare på.

 196. Vi måste få tillbaka innovatörerna
  som kan tänka i nya banor.

 197. Nya former av privat och kollektiv
  bilism eller transport.

 198. Vi måste fortsätta forskningen kring
  nya drivmedel.

 199. För vi vill fortsätta att resa.

 200. Ingen vill se ett samhälle
  i framtiden där vi sitter hemma.

 201. Men vi får inte glömma människan.

 202. Det måste vara konsumenten
  som vill köpa det nya drivmedlet.

 203. Använda det nya drivmedlet eller den
  nya formen av kollektivtrafik.

 204. Och konsumentens makt är stor.
  Det kan vi se-

 205. -på utvecklingen och nedvecklingen av
  etanolbilförsäljningen-

 206. -och drivmedlet etanol.

 207. Det gick upp och snabbt ner.

 208. Vi måste också titta över
  de 2 km långa resorna till gymmet.

 209. Det onödiga resandet -
  för det finns en hel del av det.

 210. Naturligtvis måste vi tillåta
  att folk tar sig till jobbet.

 211. Finns det inget alternativ
  får de åka bil.

 212. Men mycket av dagens resande
  är rätt onödigt.

 213. Vi måste också titta
  på barnens resvanor.

 214. I dag börjar vi
  deras resvaneutveckling-

 215. -på väg hem från förlossningen,
  då vi skjutsar hem dem.

 216. Vi fortsätter skjutsa, av rädsla
  för fula gubbar och gummor-

 217. -och trafik och andra saker.
  Men det är ett problem-

 218. -för vi får en kader ungdomar
  som kräver en bilresa-

 219. -och inte kan tänka sig ett annat
  sätt att resa, på samma sätt.

 220. Och vi måste samarbeta.
  Det här är inte så lätt.

 221. Vi ser alla dessa klimatmöten,
  där luften varje gång går ur.

 222. Det blir ingenting.
  Ingen kommer överens om nånting.

 223. Det blir en tumme av det hela,
  i bästa fall.

 224. Men vi måste jobba med de frågorna ur
  ett samarbetsperspektiv.

 225. Annars blir det ingenting.

 226. En annan sak som jag har märkt vad
  gäller individen och hushållet-

 227. -när jag frågar dem om det här
  med miljö- och transportbeteenden-

 228. -det är ju: Vem tar notan?

 229. Jag upplever att man från
  individen och hushållets sida-

 230. -börjar känna en viss trötthet-

 231. -över att notan
  läggs ganska mycket där.

 232. Det blir en trötthet i känslan av
  att "Jag duschar nästan aldrig"-

 233. -"och jag sorterar alla mina sopor
  och har kalla grader hemma"-

 234. -"för att spara energi.
  Nu får jag inte resa heller."

 235. "Vad kommer härnäst?
  Vem tar ansvar, mer än jag?"

 236. Vem tar notan
  för den kostnad det innebär-

 237. -t.ex. att investera i en elbil-

 238. -eller en flexifuel-bil
  av annat slag?

 239. Här har vi ju Sternrapporten,
  som var väldigt intressant.

 240. Det var väldigt många nollor,
  för många för att få grepp om-

 241. -som icke-matematiker,
  för kostnader.

 242. Men det stod klart att samhället
  måste ta en del av kostnaden.

 243. Och det blir dyrt att ställa om.

 244. Vi kan inte, när människor
  redan i dag börjar känna-

 245. -att de har nått gränsen för det
  ansvar och den kostnad de tar-

 246. -förvänta oss att de ensamma
  ska fortsätta bära kostnaden.

 247. Här är det nog dags
  för kommuner, staten, länder-

 248. -FN... Vem det än månde vara, att
  kliva in och ta ett större ansvar.

 249. För att summera: Vad är det hos
  människan vi måste ta hänsyn till-

 250. -ur det beteendevetenskapliga, mjuka
  perspektivet?

 251. Det handlar
  dels om vår syn på världen.

 252. Våra värderingar,
  attityder och normer.

 253. Det är en stark faktor
  för min vilja-

 254. -att ta obehaget,
  ta den ökade tidsåtgången-

 255. -som det kan innebära att åka buss i
  stället för bil till jobbet.

 256. En annan aspekt
  är de krav vi har på vårt liv.

 257. De rättmätiga krav vi har
  på god tillgänglighet.

 258. Vi vill ha en rörelsefrihet.
  Vi vill ha en valfrihet.

 259. De här aspekterna
  är vi inte villiga att ge upp.

 260. Det kommer inte heller signaler
  om att vi ska ge upp.

 261. Utan vi ska ju ordna det här
  trots en minskad mobilitet.

 262. Hur bedömer vi hur våra åtgärder som
  samhälle slår in?

 263. Vi är rationella i nån mening.
  Vi tänker:

 264. Vad vinner jag,
  och vad förlorar jag på det här?

 265. Vilka kostnader och vinster finns?
  Och här är det otroligt viktigt-

 266. -hur kostnader drabbar
  rättvist och orättvist.

 267. Upplever jag
  att jag drabbas orättvist-

 268. -sjunker min acceptans
  för åtgärder enormt.

 269. Även om jag vet
  att det behövs för miljöns skull-

 270. -så reagerar jag enormt starkt
  när jag blir orättvist behandlad.

 271. Det handlar om huruvida åtgärder
  är frivilliga eller tvingande.

 272. De tvingande funkar bättre-

 273. -men de
  är inte lika positivt påsedda.

 274. Det handlar inte bara
  om vårt resbeteende-

 275. -eller huruvida vi åker till Thailand
  eller till köpmarknaden-

 276. -med bil eller med flyg.

 277. Det handlar
  också om vår makt som konsumenter.

 278. Vad är jag villig att köpa?
  Vad är jag villig att avstå från?

 279. Vilka olika alternativ har jag som
  konsument mellan olika färdmedel?

 280. Det är lättare att bo i en stor stad
  med många alternativ-

 281. -än i en glesbygd.

 282. Jag blir ibland beskylld
  för att ge en ganska mörk bild-

 283. -av framtiden och människan.

 284. Och det kan jag väl hålla med om.
  Det här är en enorm utmaning-

 285. -som får enorma konsekvenser
  för individer-

 286. -om vi ska försöka rätta till det. Är
  vi villiga att göra det?

 287. "So far" får man nog säga
  att vi har lite blandade resultat.

 288. Det kommer att ställa enorma krav på
  samhället-

 289. -och på oss som individer.

 290. Vi gillar ju av naturen
  när det blir bättre och bättre.

 291. Utveckling ska ju vara plus,
  det ska vara mer.

 292. Och här måste vi börja säga:
  "Nej, vi måste bromsa."

 293. Vi kanske
  inte får bo precis där vi vill-

 294. -och resa precis dit vi vill.
  Vi kanske måste ställa om rejält.

 295. Det är ju att gå tillbaka i tiden,
  och det gillar vi inte.

 296. Otroligt intressant,
  otroligt svårt.

 297. -Tack.
  -Tack så mycket.

 298. Du sa nånstans att det inte
  vore dumt med mer kollektivism.

 299. Har du över huvud taget
  anat nån trend de senaste åren...

 300. -...mot mer kollektivism?
  -Nej, tvärtom.

 301. Då är det klart. - Är det nån
  som vill ställa en fråga?

 302. Var så god. - Vänta!
  Du ska få en mikrofon.

 303. -Och så namn.
  -Jag heter Fred Lindgren.

 304. -Du har...
  -En gammal trafikpolis!

 305. -Har jag bötfällt dig nån gång?
  -Nej, men det har varit nära.

 306. Ja, jag har varit trafikpolis
  och kriminalinspektör.

 307. Jo, det var intressant att höra, även
  om det är gamla kända fakta.

 308. Nu pratade du om vårt förhållande
  till miljön i Sverige.

 309. Hur är det globalt sett?
  Finns det nån möjlighet-

 310. -att rätta till
  de uppenbara felaktigheter-

 311. -som tydligen förekommer?

 312. Ja och nej. Jag tror
  att Sverige är bäst i klassen.

 313. Norden är bäst i klassen. Det är
  klart att det finns en möjlighet-

 314. -men det är inte lätt.
  Vi har en stor granne i väst-

 315. -där bilen har en ännu starkare roll
  i samhället än den har här.

 316. Där är utmaningarna ännu större.

 317. -Det är inte enkelt.
  -Apropå bilen tänkte jag:

 318. I takt med att jag
  förändrar mitt beteende-

 319. -och tar cykeln, åker buss oftare,
  kör mindre bil-

 320. -så får jag också dåligt samvete om
  jobben i bilindustrin minskar.

 321. Och så peppras jag med reklam
  i de kommersiella tv-kanalerna.

 322. -Hur får man balans i det?
  -Det är svårt att vara konsument.

 323. Det kan man lätt konstatera.
  Det är många val och många krav.

 324. Jag kan bara beklaga
  att det är svårt.

 325. Men det är den balansen
  vi försöker jobba mot-

 326. -men om den är möjlig att nå,
  det vete tusan.

 327. En fråga till.
  - Var så god, där uppe.

 328. Jag vill peka på ett bidragande skäl
  till att det här kolliderar-

 329. -med transporter och människa.

 330. Det är ju att utbudet i dag är
  så mycket större än det var förr.

 331. När jag var barn
  så brukade min far...

 332. Vi barn fick inte störa.
  Han lyssnade på radio.

 333. Eftermiddags- och kvällsnyheterna.

 334. I dag är det en mängd aktiviteter som
  man aldrig kunde drömma om då.

 335. Ska man ta sig till dem, krävs det ju
  att man förflyttar sig snabbt.

 336. Annars gör tidsaspekten
  att man inte kan delta.

 337. Du menar att det nästan är
  omöjligt att inte använda bilen?

 338. -Ja.
  -Jag håller ju helt med dig.

 339. Det är en av de saker
  vi måste titta på.

 340. Det tas mycket beslut
  som kan tänkas vara bra.

 341. Det är väl bra att få välja skola?

 342. Jag kan välja Grisbacka
  om jag bor på Ersboda.

 343. Men det innebär ju också resande.

 344. Och var ska man träna
  och utföra fritidsaktiviteter?

 345. Där har vi också stor valfrihet. Det
  har en kostnad.

 346. Där måste kanske vi
  som samhällsmedborgare-

 347. -säga att vi
  inte behöver så mycket valfrihet.

 348. Jag ska avsluta
  med en kunskapsfråga.

 349. Om jag vill ändra min vana
  och mitt beteende, hur gör jag?

 350. -Det är bland det svåraste...
  -Och därför vill jag ha tips.

 351. Vi hade ett försök med 60 hushåll som
  vi följde i tre månader.

 352. För varje resa pepprade vi dem
  med information och frågor.

 353. Vad är det för väder ute?
  Har jag bagage?

 354. Ska jag skjutsa nån?
  Har jag bråttom?

 355. Att behöva
  ta all kontext i beaktande.

 356. Så för att ändra
  en inarbetad vana-

 357. -behöver man ha en psykolog
  hemma i köket?

 358. Tyvärr så är det så.
  Och det kan vara jobbigt.

 359. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att transportera människor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att minska bilåkandet är en av samhällets största utmaningar. Biltransporterna står för en stor del av jordens energianvändning och därmed också för en stor del av utsläppen. Annika Nordlund, forskare i psykologi vid Umeå universitet, pratar om hur vi kan vända vår inställning till bilåkandet när stora delar av samhället, som köpcentra, bygger på bilism. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling, Teknik > Transportmedel och kommunikationer
Ämnesord:
Attityder, Bilism, Föroreningsfrågor, Hållbar utveckling, Kommunikationer, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Persontransporter, Teknik, Transportmedel, Transportväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Detta är fascism

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Avloppsvatten som bioenergi

Alger som odlas i avloppsvatten kan ge biomassa, djurföda och på sikt kanske också livsmedel till oss människor. Mikroalgforskaren Francesco Gentili pratar om varför man kan odla alger som livsmedel. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Skogen som kolsänka

Johan Bergh, forskare i sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur olika faktorer i klimatet påverkar kolbalansen i skogen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Bra och dåligt med hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist, forskare i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur blädningsbruket kan vara en väg till hyggesfri skog, och ett alternativ till den traditionella slutavverkningen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Att transportera människor

Annika Nordlund, forskare i psykologi vid Umeå universitet, pratar om hur vi kan vända vår inställning till bilåkandet när stora delar av samhället, som köpcentra, bygger på bilism. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Markanvändningen i utvecklingsländer

Mats Sandewall, forskare i skogsresurser vid SLU, berättar om hur vi har sett på skog och mark genom tiderna. Rätt användning av skog och mark kan ge utvecklingsländerna den framåtrörelse de behöver. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Sant och falskt om det goda åldrandet

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - tyg och otyg

Damm dammigare dammigast

Det är inte bara för den som vill ha det rent hemma som damm är ett problem. Vi följer med städerskan Louise Olcén på städrunda på jakt efter damm. En stor del av dammet i våra bostäder kommer från textilier. Men det är inte bara textilfibrer i dammet, i det döljer sig en cocktail av gifter.

Fråga oss