Titta

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Om UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Föreläsningar från seminariet Jämställdhet i akademin - från siffror till handling. Många undersökningar visar att den akademiska arenan inte är jämställd: knappt var fjärde professor är kvinna. Men problemet går att lösa - jämställdhet och mångfald är bland annat ett sätt att effektivisera en organisation. Moderator: Helena Filipsson. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Till första programmet

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling : De bjuds in för att skriva i de fina tidskrifternaDela
 1. Då kan jag prata lite om Johanna
  Stadmark medan vi fixar mikrofon.

 2. Johanna är forskare vid Geologiska
  institutionen vid Lunds universitet.

 3. Hon disputerade 2007
  på en avhandling om-

 4. -växthusgaser och våtmarker.
  Ganska långt ifrån det här ämnet.

 5. Jag skulle beskriva dig, Johanna,
  som en akademisk gräsrotsaktivist.

 6. Inte mycket teori, utan praktisk
  handling och vad man kan göra-

 7. -för att förändra de stora
  tidskrifterna och deras makt.

 8. Jag kommer vinka lite när det är
  dags att summera. Välkommen!

 9. Tack. Det var spännande
  att höra Birgittas föredrag.

 10. Jag kommer in på liknande saker.

 11. Mitt föredrag i dag: "Vem bjuds in
  att skriva i ledande tidskrifter?"

 12. "Naturvetenskapliga tidskrifter.
  Statistik, reflektion, handling."

 13. Det hela bottnar i en känsla
  som jag hade under doktorandtiden.

 14. Jag gick ett mentorsprogram i slutet
  av doktorandtiden, med doktorander-

 15. -post-docs, forskarassistenter
  vid naturvetenskaplig fakultet.

 16. Många av oss kände:
  "Det här är nog inget för oss."

 17. "Vi ska nog lämna universitetet.
  Det finns ingen framtid för oss här."

 18. Det var lite konstigt,
  för de som främst kände så här-

 19. -var vi som kom från områden
  där det fanns mycket kvinnor-

 20. -under utbildningstiden
  bland studenterna.

 21. Inom biologi eller geologi,
  som också var välrepresenterat.

 22. De inom matte eller fysik, med få
  kvinnor, såg det inte på samma sätt.

 23. "Det är bara jag, men en kvinnlig
  assistent, en kvinnlig lektor."

 24. "Här finns vägen för mig
  att komma vidare."

 25. Detta är en bild
  som liknar det som Birgitta visade.

 26. Det här visar akademiker i Europa
  inom alla discipliner.

 27. Först på bilden... Nu ska vi se.

 28. De lila linjerna är andelen kvinnor-

 29. -och de gula, orangea, linjerna
  är andelen män.

 30. Här har vi de studenter som finns
  inom utbildningen, på mastersnivå.

 31. Och här är de som tar examen.

 32. Här är studenter på grundutbildnings-
  nivå och de som tar examen.

 33. Detta är i alla discipliner totalt.

 34. Här är de som börjar doktorera,
  de som disputerar.

 35. Sen kommer vi vidare till att man
  får en tjänst på universitetet.

 36. Till exempel forskarassistent,
  lektor, professor.

 37. Det brukar kallas för
  ett saxdiagram, det här.

 38. I början finns det väldigt många
  kvinnor, men de försvinner på vägen.

 39. Tittar man i naturvetenskap,
  som jag kommer ifrån, och teknik-

 40. -så finns det
  betydligt färre kvinnor från början.

 41. Men väldigt många tappas på vägen upp
  till professorsnivån här också.

 42. Ibland får man höra att bara vi matar
  in fler i systemet så fixar det sig.

 43. Men som Birgitta nämnde
  är det inte så enkelt.

 44. Inom vissa områden, biologi för mig-

 45. -har det under lång tid funnits
  många kvinnor på grundutbildningen-

 46. -men de har ändå försvunnit
  på vägen till professur.

 47. Det var kanske inte så konstigt
  att vi kände som vi kände.

 48. Vad får det för följder att kvinnor
  inte fortsätter inom naturvetenskap?

 49. Vi har färre kvinnor på de högre
  tjänsterna och i beslutande organ.

 50. Och om det då finns ett kvinnligt
  perspektiv så tappas det.

 51. Det finns inte heller några
  rollmodeller för de yngre kvinnorna.

 52. Som vi kände: Det finns ju inga...
  Det fanns en kvinnlig professor.

 53. Vi var ju jättemånga!
  Det var nog inte för oss.

 54. Studier visar att liten mångfald,
  detta är ju en slags mångfald-

 55. -leder till lägre effektivitet.

 56. Dessutom är det ju slöseri med
  talang, motivation och arbetskraft.

 57. Det behövs många fler inom
  naturvetenskap inom de närmsta åren.

 58. Om vi då väljer att tappa,
  eller står ut med att tappa kvinnor-

 59. -så kan det få konsekvenser.

 60. Det var en känsla. Vi har också
  ett val. Vem är jag och vad kan jag?

 61. Jag har ju förmånen att få presentera
  mig själv, även om Helena gjorde det.

 62. Men jag kan presentera mig
  som miljöforskare.

 63. Jag är projektledare, medarbetare,
  mamma till mina söner och vän.

 64. Jag kan också googla mig själv:
  "Hon ändrade på Nature och Science."

 65. Det låter ju bra.
  Det är ju en bra bild.

 66. Den bilden ska jag visa sen
  vad den bottnar i.

 67. Det är inte hela sanningen. Här har
  nån valt hur jag ska framställas-

 68. -och försökt visa på nån kompentens
  jag har, kanske inte all kompetens.

 69. Efter detta så får jag mer frågor
  om min miljövetenskapliga forskning-

 70. -bara för att jag har synts
  i ett sammanhang-

 71. -på en helt annan arena.

 72. Det var intressant. Det var viktigt
  att synas för att få finnas med.

 73. Ofta väljer vi inte att presentera
  oss själva, utan andra-

 74. -att framhäva nån annan, att citera
  nån, att bjuda in till konferens-

 75. -att bjuda in nån
  till att skriva i en tidskrift.

 76. Då kanske vi ska tänka efter.
  "Hur gör vi detta? På vilka grunder?"

 77. "Hur väljer vi?
  Vem är det som väljer och hur?"

 78. Vi vill ju tro att vi är objektiva
  och väljer den bäst meriterade.

 79. Men ofta väljer vi kanske
  utifrån nån stereotyp bild vi har-

 80. -som vi inte ens är medvetna om.
  Vi väljer nån från vårt nätverk.

 81. Det här med stereotyper,
  till exempel...

 82. Vi omger oss med mycket stereotyper
  i ett sätt att hantera vardagen.

 83. Studier visar att om man tar en bild
  på en kvinna bredvid en stol-

 84. -och så tar man en bild på en man-

 85. -och låter folk gissa längden på dem
  så gissar vi på medellängd.

 86. Kvinnan är 1,65, mannen är 1,80,
  trots att kvinnan kanske är längre.

 87. Jag kan reagera på par
  där kvinnan är längre än mannen-

 88. -trots att jag har levt med min man
  som är kortare i 20 år.

 89. Jag borde inte tycka
  att det är konstigt.

 90. Men detta är... Det normala i
  samhället är att vi har det så här.

 91. Det är inte så viktigt, men med
  andra saker har vi föreställningar-

 92. -och fattar beslut
  och gör val som kan drabba andra.

 93. Jag vill att vi ska
  reflektera över hur vi väljer.

 94. Är vi verkligen objektiva?

 95. Väljer vi på de grunder och utifrån
  de kriterier vi har satt upp?

 96. För nästan tre år sen kom en artikel
  i vetenskapliga tidskriften PNAS.

 97. Ceci & Williams: "Nu finns ingen
  diskriminering i review-processen."-

 98. -alltså när man granskar
  vetenskapliga artiklar.

 99. "Inte vid intervjuer
  eller anställning."

 100. "Så snedfördelningen vi ser
  beror på något annat."

 101. "Det beror kanske på val,
  på tillgången till forskningsmedel."

 102. "Det kan bero på
  vilka som arbetar deltid."

 103. Då undrar vi: Är det så här? Vad är
  det som är viktigt för en karriär?

 104. Naturligtvis måste du ha
  bra forskning, stort nätverk-

 105. -men du måste också
  uppmärksammas på något sätt.

 106. Till exempel genom att bjudas in
  till att hålla föreläsningar-

 107. -få kommentera andras forskning
  och få framstå som en auktoritet.

 108. Så Daniel Conley och jag
  satte oss ner och funderade.

 109. Vad kan vi titta på? Vi kan kartlägga
  hur många kvinnor respektive män-

 110. -som skriver i de delar i tid-
  skrifterna där man måste bjudas in.

 111. Så vem är det då som bjuds in?
  Ja, då behöver vi statistik.

 112. Vi gick igenom och tittade på
  artiklarna i "Nature" och "Science".

 113. "News and Views" i "Nature"
  och "Perspectives" i "Science".

 114. Det är runt 350 artiklar
  per tidskrift och år-

 115. -där man bjuds in
  att kommentera nåns annans forskning.

 116. Det har kommit något nytt och nån
  auktoritet sätter det i perspektiv-

 117. -och kommenterar det hela.
  Det är ju prestigefyllt att göra-

 118. -för det visar
  att du också är en auktoritet.

 119. Antalet artiklar. Det är
  mycket biologi/kemi/medicin.

 120. Fysik/astronomi/matematik, något
  färre. Miljövetenskap och geologi.

 121. Sen finns det lite övriga. Ekonomi,
  sociologi är en väldigt liten del.

 122. Dem har jag bortsett från
  i den kommande presentationen.

 123. Men då rör det sig om ungefär tolv...

 124. Ja, ja...

 125. Jag tror att det som finns med
  längre fram är drygt 1 200 artiklar.

 126. Var det kvinnor eller män?
  Det är inte alltid lätt att avgöra.

 127. Man får googla. Vissa namn
  kan vara lite svårt att veta.

 128. Man får googla och leta upp personen.
  Man kan mejla-

 129. -och berätta vad vi håller på med. Vi
  lyckades ta reda på de allra flesta.

 130. För 2011 tittade vi också
  på deras anställning.

 131. Är man professor, doktorand,
  anställd på något företag?

 132. Ja. Så det gjorde vi för 2011 års
  data. Drygt 400 författare.

 133. Sen ville vi jämföra detta med hur
  många kvinnor som fanns inom området.

 134. Så skickade vi vår sammanställning
  till "Nature". Det såg ut så här:

 135. Det är svårt att veta vem som bjöds
  in, ibland är det en författare-

 136. -men flera har mer än en.
  Vem är det som är inbjuden?

 137. Här tittade vi bara på artiklarna
  med en författare, 2011.

 138. Det är ungefär 250 artiklar.

 139. Många är professorer
  vid något universitet.

 140. Ungefär hälften så många har
  en annan tjänst på ett universitet.

 141. Lika många jobbar
  inom nån annan organisation.

 142. Knappt tio inom varje kategori
  är kvinnor.

 143. Och sen har vi mellan 40 och 130 män
  i respektive kategori totalt.

 144. Så att utav de här
  242 författarna på ensamartiklar-

 145. -så är det lite drygt
  hälften professorer-

 146. -och tar vi in alla författare,
  även de som har tagit med nån annan-

 147. -så är ungefär hälften kvinnor,
  hälften män.

 148. Nej, hälften professorer, hälften på
  en annan tjänst. Inte kvinnor/män.

 149. Vi fick frågor. "Kan ni jämföra så?
  Vi bjuder bara in professorer."

 150. Nej, det gör ni inte. Ni bjuder även
  in folk på en lägre akademisk nivå-

 151. -och ni bjuder in folk
  som jobbar utanför en akademi.

 152. Gör den inbjudna författaren valet
  att ta med en manlig författare?

 153. Det kanske inte ligger på
  tidskriften, utan på författarna?

 154. Jag tror inte att detta skiljer sig
  mellan kvinnor och män-

 155. -och det kunde vi inte se heller,
  att män hellre väljer män.

 156. Och på tidskrifterna är det lika
  många kvinnor som män som jobbar-

 157. -så jag tror inte
  att det är ett medvetet val.

 158. Utav de drygt 800 artiklar där
  det fanns en författare per artikel-

 159. -alltså de som har bjudits in, är
  ungefär 10 % kvinnor och resten män.

 160. Och tittar vi på alla 1 700
  författarna så är mönstret detsamma.

 161. Kanske att man har tagit med
  något fler kvinnor.

 162. För de två olika tidskrifterna:
  "Nature" och "Science".

 163. Mönstret är i princip detsamma.

 164. Vi gör ungefär samma val som
  tidskriften gör när vi är författare.

 165. Vad ska vi då jämföra med?
  Var ska vi hitta siffror på detta?

 166. EU har väldigt sammanställt data
  på anställda inom akademier.

 167. Många olika data, men till exempel
  anställda inom akademi, professorer.

 168. Men det är lite grova data,
  naturvetenskap.

 169. Vi ville ju dela upp det
  i biologi/kemi/medicin-

 170. -fysik/astronomi/matte,
  miljövetenskap och geologi.

 171. Då hittade vi... Många är européer,
  men framför allt är det amerikaner.

 172. Så då tänkte vi
  jämföra med amerikanska data.

 173. Man kan titta på de som har
  disputerat och är forskare i USA.

 174. Man kan också titta på de som är
  "full professors", den högsta graden.

 175. Den som var längst ut
  i mitt diagram på saxen.

 176. Det är inte bara professorer, så vi
  tittade på alla anställda forskare-

 177. -inom de olika kategorierna.

 178. Vi skickade en liten kort grej
  till "Nature"-

 179. -med i princip den här informationen.

 180. I de första staplarna i varje är det
  från "Nature" och sen "Science".

 181. Det ser ungefär likadant ut.
  Båda tidskrifterna...

 182. ...har valt kvinnor i betydligt
  lägre utsträckning än vad de finns.

 183. Den här röda linjen visar hur många
  kvinnor det finns inom fältet-

 184. -som man skulle kunna välja.

 185. Särskilt tråkigt såg det ut på miljö-
  vetenskap och geologi, mitt område.

 186. Det var knappt 4 % utav de inbjudna
  författarna som var kvinnor-

 187. -och det är ungefär 20 % anställda.

 188. Ja, det var lite tråkigt.

 189. Lite senare förra hösten, 2012,
  publiceras i PNAS-

 190. -en artikel där författarna
  hade skickat ut ett CV-

 191. -till professorer
  på amerikanska universitet.

 192. De hade frågat: "Skulle du
  anställa den här personen?"

 193. Det var studenter som var klara,
  men som ville hitta nån...

 194. ...ja, jobba på ett labb
  innan man blir doktorand.

 195. Så man frågade: "Kan du bedöma
  kompetensen på den här personen?"

 196. "Skulle du anställa personen?"
  "Hur mycket stöd skulle den få?"-

 197. -vilket är viktigt för att man ska ha
  intresse att fortsätta som doktorand.

 198. Den skickades
  både till män och kvinnor.

 199. Det man gjorde var att man ändrade
  namnet. Var det John eller Jennifer?

 200. Då hade man testat att de här namnen
  gav folk samma uppfattning-

 201. -så det skulle inte bero på namnet,
  utan att det var en man eller kvinna.

 202. Det man fann var
  att John bedömdes mer kompetent.

 203. Det var troligare att han skulle
  anställas, få mer stöd och högre lön.

 204. Är det det här man möter när man
  har blivit klar med sin utbildning?

 205. Då är det kanske inte så konstigt
  att vi tappar kvinnor på vägen.

 206. Kvinnliga och manliga professorer
  gjorde samma bedömning.

 207. De rankade den manliga sökanden
  högre än den kvinnliga.

 208. De fick ju bara ett av breven, så de
  såg ju inte att de var identiska-

 209. -men man skickade
  till olika universitet.

 210. Det här är lite vad
  Wennerås & Wold visade redan 1997.

 211. Kompetensen som
  Medicinska forskningsrådet...

 212. Den kompetensbedömning
  man fick på sin ansökan-

 213. -jämfört med om man sammanställde
  de publikationer som man hade-

 214. -och det underlag som fanns,
  det mätbara underlag som fanns-

 215. -så bedömdes kvinnorna mindre
  kompententa än sina manliga...

 216. ...ja, de andra som sökte pengar
  som var män.

 217. Men vad är det då som händer?
  Reflektion, kanske.

 218. Det gick ungefär tre månader och sen
  vaknade vi en morgon till en ledare-

 219. -som hette "Nature's Sexism".

 220. De tog upp både vårt inlägg och den
  tidigare artikeln av Moss-Racusin...

 221. ...och hade börjat fundera på
  vad de gjorde.

 222. De har ju tillgång till mer data.
  Vi kunde ju bara titta på vad vi ser.

 223. De har ju andra data. De redovisade
  att de hade 54 % kvinnor anställda-

 224. -som editorer, som team leaders.

 225. "Men vem är det vi porträtterar?"
  Ganska mycket män.

 226. "Vem är det vi bjuder in?"
  Ganska mycket män.

 227. Det här var inte så bra. De tänkte:

 228. "Vi ska inte kompromissa med att
  det behövs kompententa forskare"-

 229. -"men vi kanske ska fundera på
  hur vi väljer."

 230. "Vi kanske inte bara ska ta den vi
  brukar tänka på, utan tänka efter"-

 231. -"innan vi väljer vem som ska
  få kommentera artiklarna."

 232. Jättekul, tycker jag.

 233. Sen tänker man då:
  Blir det nån handling?

 234. Så när det hade gått nästan ett år...
  Eller det gick ett år.

 235. Så sammanställde jag igen
  hur det såg ut-

 236. -under året som gått
  sen de publicerade det här.

 237. Och till min glädje så...

 238. Miljövetenskap/geologi är i paritet
  med hur många som finns inom fältet.

 239. Förbättringar
  även inom andra områden.

 240. Det är alltså den andra stapeln
  hela tiden som är det senaste året.

 241. Jättebra! Det hade hänt något.

 242. Jag skickade naturligtvis detta
  till "Nature" och sa tack.

 243. Det är viktigt att lyfta fram...
  de som finns i gruppen.

 244. Vi var inte ute efter 50/50, utan
  att representera forskarsamhället.

 245. Det är så vi kan börja.

 246. Tre veckor senare hade de
  en ny ledare, "Gender progress(?)"-

 247. -där de hade sett att de var bättre
  på att porträttera kvinnor-

 248. -bättre på det
  som jag redan har visat här.

 249. Att bjuda in kvinnor till att få
  presentera andras forskning.

 250. "Men det finns fortfarande fält
  där vi inte..."

 251. Där det kan vara andra saker. De bjöd
  in till att granska andras forskning.

 252. Där var det ofta kvinnor,
  tyckte de, som tackade nej.

 253. Det kunde ju tyda på att kvinnor hade
  andra uppdrag, för att de är kvinnor.

 254. Men de avslutar det hela
  med att säga:

 255. "Läxan vi har lärt oss
  är att anstränga oss ännu mer."

 256. Det hoppas jag verkligen.
  Tack så mycket.

 257. Tack så jättemycket, Johanna.
  Otroligt spännande.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

De bjuds in för att skriva i de fina tidskrifterna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet, visar undersökningar som pekar på mångfaldsbrister inom de högre lärosätena och resonerar kring resultaten. Från seminariet "Jämställdhet i akademin - från siffror till handling". Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Högskolepersonal, Högskolestuderande, Högskolor, Jämställdhet, Jämställdhet på arbetsmarknaden, Kvinnor inom högskolan, Undervisning, Vetenskaplig publicering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Inledning

Annette Granéli, ledamot av Sveriges unga akademi, inleder seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Hon berättar om akademins arbete och temat för seminariedagen. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Rättvisa och meritokrati i akademin

Birgitta Jordansson, forskare i sociologi och arbetsvetenskap, menar att kvinnor fortfarande ofta ses som andra rangens professorer med olika villkor. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

De bjuds in för att skriva i de fina tidskrifterna

Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet, visar undersökningar som pekar på mångfaldsbrister inom de högre lärosätena och resonerar kring resultaten. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Kan positiv särbehandling vara rätt?

Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, pratar om positiv särbehandling och lika möjligheter vid anställnings- och antagningssituationer. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Ett samtal om jämställdhet i akademin

Sociologiforskaren Birgitta Jordansson och Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, besvarar frågor om jämställdheten vid de högre lärosätena. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Att administrera fram jämställdhet

Malin Rönnblom, forskare i statsvetenskap och lärare i genusvetenskap, pratar om jämställdhetsbegreppet och jämställdhetspolitik. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

När pojkar blir män - manligt ledarskap

Jesper Fundberg, forskare i etnologi och lärare i idrottsvetenskap, pratar om bland annat normer, patriarkala strukturer och manligt ledarskap. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Frågor kring jämställdhet på högskola och universitet

Statsvetaren och genusvetenskapsläraren Malin Rönnblom säger bl.a. att de flesta satsningar på jämställdhet riktas mot kvinnor, och då underförstått att det är kvinnorna som måste ändas. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Workshop om jämställdhet

Sofia Falk, vd för Wiminvest, leder en workshop om karriärmöjligheter inom akademin. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.