Titta

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Om UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Föreläsningar från seminariet Jämställdhet i akademin - från siffror till handling. Många undersökningar visar att den akademiska arenan inte är jämställd: knappt var fjärde professor är kvinna. Men problemet går att lösa - jämställdhet och mångfald är bland annat ett sätt att effektivisera en organisation. Moderator: Helena Filipsson. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Till första programmet

UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling : Ett samtal om jämställdhet i akademinDela
 1. Jag öppnar upp seminariet
  för fler kommentarer.

 2. Efter Birgittas presentation
  fick vi spara på många frågor-

 3. -så jag hoppas att ni
  tar tillfället i akt. Varsågod.

 4. Jag är professor
  på Göteborgs universitet.

 5. Birgitta, den omfördelning som
  de excellenta satsningarna innebar...

 6. Ser du en liknande omfördelning nu-

 7. -när vi rekryterar internationella
  forskare till Sverige-

 8. -och anslagen verkar gå till män?

 9. Jag hörde vad som hände-

 10. -och vilken andel kvinnor
  som lyftes fram-

 11. -när man skulle rekrytera forskare-

 12. -och det var nästan ingen kvinna
  som lyftes fram-

 13. -till de personer
  som man skulle kunna rekrytera.

 14. Jag har för mig
  att man på Göteborgs universitet sa:

 15. "Gör om processen. Vi accepterar inte
  listan med så få kvinnor."

 16. Var det vad du tänkte på?

 17. Jag tänkte på
  det utfall vi ser från satsningen-

 18. -för jag tror det är 100 % män.

 19. Ja. Det är möjligen
  nån enstaka kvinna...

 20. Nej.

 21. Vad beror det på, då?

 22. Det är viktigt att visa på-

 23. -att när man väl är på insidan-

 24. -har fått en professur
  och makt att bestämma-

 25. -har kön inte stor betydelse, för man
  anpassar sig till verksamheten.

 26. Man ställer upp och beter sig
  så som man tvingas bete sig.

 27. Så att kvinnor, som i ditt fall-

 28. -beter sig på samma sätt som män-

 29. -är inte konstigt. Just det här...

 30. Att det fortsätter-

 31. -och att det är män som bjuds in
  som excellenta forskare, t.ex.-

 32. -och hur vi ska bryta trenden...
  Man kan t.ex. göra som med listorna-

 33. -och be dem göra om uppdraget-

 34. -då de inte har sett
  till hela den kompetens som finns.

 35. Jag tänker på det som Gustav tar upp.

 36. Jag kanske inte förstod din fråga.

 37. Utfallet...

 38. I de strategiska,
  stora excellenssatsningarna-

 39. -fick en liten andel kvinnor medel-

 40. -och färre fick anslag där-

 41. -än i Vetenskapsrådets
  traditionella utlysningar.

 42. Det var färre kvinnor som sökte
  de excellenta stora satsningarna-

 43. -och vad berodde det på? Vad gav man
  för bild av den excellenta forskaren?

 44. Hur såg utlysningstexterna ut?

 45. Det avskräckte en del kvinnor
  från att finnas med i utlysningen-

 46. -och det är kanske likadant nu.

 47. Vad rekryterar man? På vilket sätt
  gör man rekryteringarna-

 48. -och hur talar man om det?

 49. Det finns många saker i det
  som man måste fundera över.

 50. Nån tog upp de rekryteringsmål
  som alla universitet har nu.

 51. Karolinska har 47 %, men det är olika
  beroende på underlagen.

 52. Man ser att det är fjärde gången
  vi har rekryteringsmål-

 53. -som är satta av departementet-

 54. -och de har inte varit väl uppfyllda
  tidigare.

 55. Det är möjligt
  att vi ser bra resultat 2015-

 56. -men det intressanta är
  processen bakom.

 57. Hur har processen sett ut,
  och vad leder den till?

 58. Man kan inbegripa gästprofessurer,
  och man kan ha en gästprofessur-

 59. -som råkar befinna sig här
  då rekryteringsmålen rapporteras.

 60. Mycket kan hända.

 61. Det är viktigt
  att studera processerna bakom.

 62. Vad händer när man bedömer meriter?

 63. Meriter är inte fixt och färdigt-

 64. -så vad anser man vara en god merit?

 65. -Ja...
  -Tack, Birgitta.

 66. Palle.

 67. Tack för presentationerna. Jag är
  docent i informationsteknologi-

 68. -och tonsättare.

 69. Jag jobbar åt Statens kulturråd
  som fördelar pengar i musiklivet-

 70. -och den klassiska musiken
  är i dag i princip jämställd-

 71. -vilket beror på att man har
  provspelningar bakom en skärm.

 72. Man ser inte den som spelar.

 73. Jazz, pop och rock är ojämställda
  och bygger på personliga nätverk.

 74. Det liknar det som vi hörde om
  hur man värderar ansökning och cv-

 75. -om det står John eller Jennifer-

 76. -så har man prövat
  anonyma utvärderingar?

 77. Det är inte lätt, särskilt inte
  för topptjänster och gästforskare-

 78. -men för tjänster på mellannivå
  då man inte känner till alla sökande-

 79. -har man prövat det
  och sett vad som händer?

 80. Många konferenser
  har anonymisering av paper review-

 81. -så hur fungerar det?

 82. -Vem vill ta det?
  -Känner nån sig hugad?

 83. Vid vissa universitetsansökningar
  har man prövat det att göra så-

 84. -men det inbegriper bara cv:n,
  så det var inga intervjuer.

 85. Excellensundersökningen gjorde vi-

 86. -som om vi var sakkunniga som gick in
  på de formella kriterierna-

 87. -så det som händer är att det
  kommer in andra typer av avgöranden.

 88. När man lämnar de kvantitativa måtten
  börjar det hända saker.

 89. Just det här...

 90. Det är kanske inte jämförbart-

 91. -men när man går in på
  personliga omdömen-

 92. -och föreställningar-

 93. -som att kvinnor inte har kapacitet
  att göra vissa saker...

 94. Att anonymisera skulle kunna vara
  effektivt för att komma vidare-

 95. -för det är när det blir
  mer av personliga bedömningar-

 96. -som det får negativa resultat.

 97. Helen.

 98. Tack. Marie Abrahamsson,
  forskarassistent i kemi.

 99. Min fråga är relaterad till det här.
  Det har varit en utvärdering-

 100. -i Vetenskapsrådets beredningsgrupper
  om hur man värderar meriter-

 101. -och jag känner en observatör,
  och det är intressant att höra-

 102. -t.ex. att när man bedömer-

 103. -ett cv från en man
  med många samarbetspartner-

 104. -då är han nätverkande,
  medan en kvinna är beroende.

 105. Det är ett typiskt exempel på-

 106. -en distinktion som man inte kan göra
  om man inte vet könet på personen.

 107. Det är spännande, men jag vill också
  höra era synpunkter på-

 108. -nåt som jag ofta slås av
  när jag diskuterar med mina kollegor.

 109. När jag refererar till studier
  som den om John och Jennifer-

 110. -säger de:
  "Andra gör så. Jag är objektiv."

 111. Hur får vi folk att inse att vi alla
  inte alls är objektiva-

 112. -utan har en massa föreställningar?

 113. Ni har säkert
  intressanta synpunkter där-

 114. -för vi vill inte acceptera
  att vi inte är objektiva-

 115. -och då kommer vi inte vidare.

 116. Det är viktigt,
  precis som Birgitta sa-

 117. -att man har kriterier och följer upp
  att man utvärderar efter dem-

 118. -så att man inte behöver diskutera
  om nätverkande är bra eller dåligt.

 119. Vi ska bedöma alla efter samma mått.

 120. Jag har också mött folk som säger
  "Det är inte jag"-

 121. -så vi behöver diskutera att det
  inte är nåt som rör nån annan-

 122. -utan även mig, er, alla.
  Vi måste vara medvetna om det.

 123. Tittar vi inte på det
  så finns det inte hos oss själva.

 124. -Har du fler kommentarer?
  -Ja. Medvetandehöjning är viktigt.

 125. Vi tvingas på universiteten
  gå en mängd kurser-

 126. -om att handleda och om pedagogik-

 127. -men alla som gör utvärderingar
  borde gå en kurs om alla "bias"-

 128. -och lära sig om sin egen bias,
  för det hjälper.

 129. Det finns inget sånt krav på oss,
  men det vore enkelt och billigt-

 130. -och det vore intressant att studera
  hur mycket det förändrar det hela.

 131. Jag har ett exempel. Thorsten Nybom,
  professor emeritus i historia-

 132. -uttalade sig,
  och det finns återgivet i en skrift-

 133. -om att jämställdhet
  hade med kvalitet att göra.

 134. Det var helt märkligt.

 135. Det var när Högskoleverket förde in
  jämställdhetskriterier-

 136. -men en sak som man kan göra,
  som är viktig-

 137. -för Vetenskapsrådets publikation
  var en ögonöppnare-

 138. -och det är precis det som behövs.

 139. Vi ska göra såna undersökningar
  i alla möjliga sammanhang-

 140. -i våra egna grupper.
  Vi kan ha nån som granskar-

 141. -vad som händer i seminariet
  och sen rapporterar vad man såg.

 142. Om man synliggör problemen
  kan man komma vidare.

 143. Man ska synliggöra problemen.
  Vi har en kommentar här.

 144. Jag är från Karolinska och knyter an
  till Vetenskapsrådets rapport-

 145. -och din reflektion
  på anonymt spelande.

 146. Mycket av merit ligger i
  bibliometri och finansiering-

 147. -och de går hand i hand.

 148. Jag tänkte när jag läste rapporten-

 149. -att man skulle kunna
  fokusera på forskningsplanen först-

 150. -och sen titta på personalia-

 151. -för har man en god forskningsplan,
  oavsett ämne-

 152. -är det början. Sen tittar man på
  vem som har ett gott nätverk-

 153. -och bra ekonomi. Om man gör det
  anonymt till en början-

 154. -går det ju på rättvisa där-

 155. -och sen får meriterna vara steg två.

 156. De som sen får ekonomi
  att genomföra sin forskning...

 157. Om det blir jämställt
  kanske kvoteringen blir det.

 158. Många män har mer finansiering
  och får därmed bättre tjänster.

 159. Jobba gärna för det, Unga akademin.
  Lobba på.

 160. Det är bra med konkreta, tydliga råd.

 161. Vi får skicka micken.

 162. Jag har en kort kommentar
  om anonymisering.

 163. Jag har varit med
  i Vetenskapsrådet och i SSF-

 164. -och det skulle gå lätt
  att anonymisera.

 165. Som utvärderare är man överarbetad
  och hinner inte med mycket-

 166. -men man får könet gratis.

 167. Det orkar man inte ta reda på-

 168. -så jag skulle uppskatta
  om man anonymiserade det.

 169. Det är det första man ser,
  och då bygger man upp en bild av-

 170. -vad som är strategiskt.

 171. Man gör en snabb utvärdering,
  men man har ont om tid

 172. Så man borde inte få veta könet
  med en gång.

 173. I det amerikanska
  utvärderingssystemet-

 174. -får man ange sitt namn,
  men inte kön eller ålder.

 175. Det är ett steg
  mot det som du föreslår.

 176. Jag är ledamot
  i Sveriges unga akademi-

 177. -och naturvetare,
  så normer är främmande för mig.

 178. Ni pratade mycket om normer-

 179. -och hur lång tid tar det
  att förändra en norm?

 180. Normen att en forskare
  ska bo ensam i en hyresrätt-

 181. -är så långt ifrån vad forskare är-

 182. -så varför finns den kvar?

 183. Du kan börja.

 184. Om jag inte trodde
  att det skulle gå att förändra-

 185. -skulle jag kanske lägga ner-

 186. -men det är segt, långsiktigt
  och trögrörligt-

 187. -men det måste vara möjligt
  att bryta värderingar-

 188. -kring vad som är god forskning
  och vad som är riktiga meriter-

 189. -och så länge som det är...

 190. Jag citerar Charles Tilly,
  sociolog som skriver om det här:

 191. Så länge det är lönsamt
  kommer systemet att fortsätta.

 192. Man anpassar sig
  för man drar fördelar av det.

 193. Så länge det finns fördelar
  kommer det att fortsätta.

 194. Möjligheten till förändring är
  först när det inte längre fungerar-

 195. -och man bryter inte normer
  bara så där-

 196. -men verktyg för att bryta normer
  är synliggöranden-

 197. -ständiga diskussioner om
  konsekvenserna av-

 198. -hur vi tolkar meriter
  och sätter ihop forskargrupper.

 199. Vi måste kartlägga hur det ser ut
  och vad vi gör åt det.

 200. Om man verkligen vill göra nåt
  måste man jobba långsiktigt-

 201. -med att visa på
  de negativa effekterna-

 202. -av det sätt
  vi tror att vi ska bete oss.

 203. Jag kanske har en mer positiv syn.

 204. Normer kan förändras snabbt,
  men ibland tar det lång tid.

 205. Det beror på vem som vinner på det-

 206. -men det är bra om vi tänker på-

 207. -hur det såg ut på universitet 1950.
  Hur många kvinnor var det?

 208. Det har skett en enorm förändring.

 209. Man kan titta på annat, som idén
  om att män ska ta hand om sina barn.

 210. Gå tillbaka till 60- och 70-talet.

 211. Det var en apart idé,
  och man kallade dem "velourpappor"-

 212. -men nu vill även folk
  som ligger långt ut på högerkanten-

 213. -göra det.
  Det har blivit en hegemoniförändring.

 214. Även om man är konservativ
  vill man ta hand om barnen.

 215. Förändringar går att genomföra,
  och man har ändrat strukturen.

 216. Sen tänkte jag ta upp
  en fråga till dig-

 217. -för Agnes Wold har gjort studien
  där man tittade på den där idén-

 218. -om att det går sämre för kvinnor-

 219. -för att de inte sitter
  ensamma i en hyresrätt-

 220. -men hon visade att kvinnor
  som är gifta och har barn-

 221. -ofta publicerar mer
  än ogifta kvinnor.

 222. Egentligen är det kanske en myt
  att det är ett bra sätt att vara.

 223. -Det gäller även män.
  -Ja. Kvinnor publicerar mer.

 224. Men Ulf Sandström har visat...

 225. Han låg bakom Excellensrapporten-

 226. -och visade
  att kvinnor skriver kanske mindre.

 227. D publicerar lite mindre
  men citeras mer, så vad mäter vi?

 228. Man mäter i och för sig citeringen.

 229. Det är inte Agnes Wold
  som säger att man ska bo i hyresrätt-

 230. -utan det är från en undersökning
  om jämställda fakulteter-

 231. -av en forskande, undervisande kvinna
  på naturvetenskapliga fakulteten.

 232. Det handlar om att man skriver mer-

 233. -eller man publicerar mindre
  men man citeras-

 234. -men det handlar om hur det bedöms.

 235. Anses det vara
  tillräckligt intressant?

 236. Blir det citerat på samma sätt?

 237. Det blir det ju,
  men vad ligger bakom-

 238. -att det ändå verkar vara så-

 239. -att vetenskap...
  Nej, att duktiga forskare är män?

 240. Ja...

 241. Men de sitter inte i en liten etta.
  De har en fru som tar hand om dem.

 242. Vi har en kommentar här.

 243. Hej! Jag är forskare på
  Riksantikvarieämbetet-

 244. -och min fråga är: Kommer Nature
  och Science "try harder" själva-

 245. -eller behöver det följas upp?

 246. Det är klart att det får följas upp.

 247. Jag kommer att fortsätta kolla det.

 248. Det är ett intresse, det här.

 249. Men att få
  det påpekandet som det fick från oss-

 250. -var en ögonöppnare, och man
  vill inte framstå i dålig dager-

 251. -som ledande tidskrift, så jag
  var imponerad över att de tog in det.

 252. När de hade skrivtom det och vi sa
  "Så kan vi inte skriva"-

 253. -"för det är inte sant längre"-

 254. -sa de "Okej" och publicerade det.

 255. Det ökade mitt förtroende för dem
  som professionell tidskrift.

 256. Vi vill förhålla oss professionellt
  till det vi gör.

 257. -Vi vill ju vara objektiva.
  -Fast det inte går.

 258. Precis.

 259. Jag vill lägga till en kommentar
  om att bjuda in i vardagen.

 260. När man själv bjuder in
  till seminarier-

 261. -ska man titta på deltagarlistan,
  och tacka nej om det inte ser bra ut.

 262. När man bjuder in till seminarier
  ska listan vara representativ.

 263. Vi har fler kommentarer.

 264. Hej! Erik Ingelsson.

 265. Jag vill spinna vidare på
  "Hans excellens" och trenden som är-

 266. -för det har gått
  från excellenscenter till individer-

 267. -och Johan refererade
  till mångmiljonbeloppen-

 268. -men det finns många satsningar
  på unga individer-

 269. -så jag kastar sten i glashus-

 270. -men det är mycket fokus
  på excellenta individer-

 271. -och vi har en känsla av
  att det är mycket män igen.

 272. Det är Wallenberg Fellows, EC-anslag-

 273. -VR:s unga forskare och mycket sånt.
  Det är mycket män-

 274. -så hur kommer vi till rätta med det?

 275. Det upprepar sig. I "Hans excellens"
  var det seniora gruppledare-

 276. -men nu är det en ny generation
  forskarassistenter och professorer-

 277. -och det blir ändå likadant.
  Hur går vi vidare?

 278. Det kanske är eftermiddagens program.

 279. Vi får avskaffa satsningarna.

 280. Ja. De stora excellenssatsningarna -
  vad ledde de till?

 281. Grupperna var mindre produktiva
  efter att de hade fått sina pengar-

 282. -vilket kan tolkas som att det
  inte var de huvudsökande...

 283. Man kunde mäta produktiviteten,
  och de skulle inte ha pengarna-

 284. -utan de skapade forskargrupper-

 285. -vilket också kan dementeras
  av en kvalitativ undersökning-

 286. -om att en del av excellenscentren
  inte alls skapade dynamiska miljöer-

 287. -utan de delade pengarna mellan sig
  och fortsatte som vanligt.

 288. Men kanske är det nån form av
  positiv särbehandling-

 289. -som skulle kunna användas,
  och att man säger:

 290. "Det urvalet kan vi inte acceptera
  för det är väldigt obalanserat."

 291. Det finns möjlighet att säga:
  "Ni får göra om det"-

 292. -"för det här är för skevt."

 293. Man kan ju göra så
  vid tjänsteutlysningar-

 294. -om man får ett urval som man inte är
  nöjd med. Då kan man göra om det.

 295. Även i den här processen
  måste man kunna göra om och säga:

 296. -"Vad har ni gjort fel?
  Vi kan inte ha det så."

 297. "Det kan inte vara
  ett rimligt utfall."

 298. Det handlar om mod att våga säga:

 299. "Vi tror inte
  att ni har tagit de bästa."

 300. Vi ska summera strax,
  men Annette får sista frågan.

 301. Jag vill kommentera föregående fråga,
  då jag räknade excellenssatsningarna-

 302. -på unga forskare, och skrev
  ett kapitel i en bok om det-

 303. -och under den 10-årsperiod som vi
  haft satsningar på yngre forskare-

 304. -har vi haft
  runt 40 % forskarassistenter-

 305. -men bara 25 % fick excellensanslag,
  så det finns en bias där-

 306. -och den får vi leva med länge,
  för när man tänker på excellens-

 307. -går jämställdhetstänkandet
  rakt ut genom fönstret.

 308. Men det är en tvåstegsraket
  på nåt sätt-

 309. -för kvinnor söker excellensanslag
  i lägre utsträckning-

 310. -så de som ger anslagen
  måste titta på sina bedömningar-

 311. -men lärosätena måste tänka på vilka
  förutsättningar att söka anslag-

 312. -ger man sina yngre forskare
  och forskarassistenter.

 313. Man kan inte fokusera bara på en sak.

 314. Sen tänkte jag på det du sa, Gustav.

 315. Man behöver veta om sina normer
  för att göra en bra meritbedömning-

 316. -och det är en stor del av forskarens
  vardag att bedöma andras forskning.

 317. Det är hela grundbulten
  i förtroendet för forskning.

 318. Kan man inte säga att du måste veta-

 319. -vilka normer du använder
  för ditt beteende-

 320. -och ha kunskap om dina normer?
  Det kan vägas in som merit-

 321. -och tillsammans med att man har
  en pedagogisk föreläsning-

 322. -kan man ha en intervju om
  jämställdhetsarbetet och mångfald.

 323. Kan man komma åt attityder då?

 324. Det är lustigt att vi ska göra
  pedagogisk självreflektion-

 325. -när, fast en så viktig del
  av det vi gör-

 326. -är att bedöma andra-

 327. -behöver vi ingen utbildning för det.
  Det är nåt vi bara vet.

 328. Där skulle det vara effektivt
  med nåt kort-

 329. -där man får lära sig om
  de störningar som finns i systemet.

 330. De är ofta ögonöppnande, och är
  man medveten om dem så hjälper det.

 331. Det har hjälpt på andra områden,
  och det är en lustig brist.

 332. Allt annat måste vi gå kurser för-

 333. -men för att vara utvärderare
  behöver man ingen utbildning.

 334. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ett samtal om jämställdhet i akademin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser bilden av en framstående forskare ut? Hur talar vi om dem? Hur ser anställningsprocessen ut? Í flera fall har antalet kvinnor på rekryteringslistan varit så få att universitet varit tvungna att göra om. Män bjuder in män, men det gör även kvinnorna ofta. Borde de som rekryterar gå kurser för att se vilka grupper man riskerar att ge fördelar? Med Birgitta Jordansson, forskare i sociologi och arbetsvetenskap, och Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi. Från seminariet "Jämställdhet i akademin - från siffror till handling". Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Forskare, Högskolepersonal, Högskolestuderande, Högskolor, Jämställdhet, Jämställdhet på arbetsmarknaden, Kvinnor inom högskolan, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Inledning

Annette Granéli, ledamot av Sveriges unga akademi, inleder seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Hon berättar om akademins arbete och temat för seminariedagen. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Rättvisa och meritokrati i akademin

Birgitta Jordansson, forskare i sociologi och arbetsvetenskap, menar att kvinnor fortfarande ofta ses som andra rangens professorer med olika villkor. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

De bjuds in för att skriva i de fina tidskrifterna

Johanna Stadmark, forskare i geologi vid Lunds universitet, visar undersökningar som pekar på mångfaldsbrister inom de högre lärosätena och resonerar kring resultaten. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Kan positiv särbehandling vara rätt?

Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, pratar om positiv särbehandling och lika möjligheter vid anställnings- och antagningssituationer. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Ett samtal om jämställdhet i akademin

Sociologiforskaren Birgitta Jordansson och Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, besvarar frågor om jämställdheten vid de högre lärosätena. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Att administrera fram jämställdhet

Malin Rönnblom, forskare i statsvetenskap och lärare i genusvetenskap, pratar om jämställdhetsbegreppet och jämställdhetspolitik. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

När pojkar blir män - manligt ledarskap

Jesper Fundberg, forskare i etnologi och lärare i idrottsvetenskap, pratar om bland annat normer, patriarkala strukturer och manligt ledarskap. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Frågor kring jämställdhet på högskola och universitet

Statsvetaren och genusvetenskapsläraren Malin Rönnblom säger bl.a. att de flesta satsningar på jämställdhet riktas mot kvinnor, och då underförstått att det är kvinnorna som måste ändas. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Jämställdhet från siffror till handling

Workshop om jämställdhet

Sofia Falk, vd för Wiminvest, leder en workshop om karriärmöjligheter inom akademin. Från seminariet ”Jämställdhet i akademin - från siffror till handling”. Inspelat på Chalmers i Göteborg den 30 januari 2014. Arrangör: Sveriges unga akademi.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss