Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, demografiska förändringar, främlingsfientlighet, brist på naturresurser, vatten och energi är bara några av dem. Handling baserad på kunskap är det som kommer krävas för att kunna möta dessa utmaningar. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans en dag när det senaste i forskningen presenteras. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar : Detta är fascismDela
 1. Temat för dagen
  är samhällets utmaningar.

 2. Om man blundar och mardrömmer så kan
  man se många utmaningar framför sig.

 3. Det vi har sett den här vintern
  har varit skrämmande.

 4. Demografiska förändringar,
  vatten, energi...

 5. Vad händer med vårt rena vatten?
  Kommer det att vara rent i framtiden?

 6. En annan utmaning är oss själva.
  Vad kommer vi att tycka i framtiden?

 7. Hur kommer vi att se
  på andra människor?

 8. Nånstans där ska vi börja dagen.

 9. Vad är fascism?
  Svar på den frågan ska vi få av...

 10. ...en docent i historia
  på Umeå universitet.

 11. Dagen är ett samarbete
  mellan Umeå universitet och SLU.

 12. -Lena Berggren, varsågod.
  -Tack.

 13. Vi ska bara kolla att vi har ljud
  så att alla är nöjda.

 14. Jag heter Lena Berggren
  och är docent i historia.

 15. Jag ska prata om vad fascism är.

 16. Naturligtvis hinner vi inte med
  nån uttömmande förklaring-

 17. -men jag ska skumma lite på ytan
  och ge lite svar på vad fascism är.

 18. Det här är en fråga
  som är väldigt aktuell.

 19. Fascism, rasism
  och aggressiv nationalism-

 20. -har inte varit så starka
  i Europa sen 30-talet.

 21. Vi står inför en viktig utmaning:
  Hur ska man hantera de här idéerna-

 22. -och de konsekvenser de får i form av
  våld, praktisk handling och politik?

 23. Flera av dessa grupperingar i Europa
  finns representerade i parlament.

 24. Vad är fascismens attraktionskraft?
  Vad drar människor till rörelserna?

 25. Det är många som dras till dem,
  som under mellankrigstiden.

 26. Det är framför allt mellankrigstiden
  som jag bedriver forskning kring.

 27. Jag skulle vilja säga att det här-

 28. -är viktigt för att förstå
  fascismens attraktionskraft:

 29. "Fascismen äger en egen ideologisk
  attraktionskraft"-

 30. -"som gör att vissa människor
  av egen fri vilja"-

 31. -"utan yttre tryck och utan nån form
  av personlighetsstörning"-

 32. -"blir fascister
  då de är övertygade om"-

 33. -"att deras samhällsanalys
  är riktig."

 34. Andra dras in i rörelserna på grund
  av yttre tryck-

 35. -att det är coolt,
  och en massa andra saker.

 36. Men de som utgör fascismens kärna
  är de som själva väljer.

 37. De väljer fascismen eftersom de tror
  att det är nåt bra.

 38. Det här är också viktigt
  för att förstå vad fascism är:

 39. Fascismen är
  en politisk, fullständig ideologi-

 40. -precis som socialism, liberalism,
  konservatism, och politisk feminism.

 41. När man analyserar den ska man
  använda samma måttstockar-

 42. -som när man dissekerar liberala
  eller socialdemokratiska rörelser.

 43. Att det är en politisk ideologi-

 44. -innebär att den som andra ideologier
  innehåller en politisk vision.

 45. Här finns en idé
  om hur samhället ska bli bättre.

 46. En målbild, utopi, kan man säga.

 47. Och vad gäller
  alla politiska rörelser-

 48. -så är de politiska visionerna
  positivt laddade.

 49. Man måste bena ut vad den positiva
  attraktionskraften är-

 50. -om man ska förstå vad fascism är.

 51. Det handlar inte i första hand
  om hat och våld, förtryck och terror.

 52. Inte om man ska kunna ställa
  rätt frågor-

 53. -både till dem och om dem.

 54. Det här är centralt och det
  jag som forskare har för ögonen.

 55. Det är mitt ansvar att gå så nära
  ideologin att jag förstår den.

 56. Att jag förstår den positiva visionen
  och attraktionskraften.

 57. Med "förstå"
  menar jag inte "urskulda".

 58. Jag måste komma nära
  för att backa ut och vara kritisk-

 59. -och försöka belysa fascismens roll
  i Europa i dag-

 60. -och ge verktyg till
  hur man kan bekämpa den.

 61. Om man tittar lite närmare
  på visionen, vad består den av?

 62. Jag ska lyfta fram fyra element.

 63. Man kan utveckla dem,
  men det är en sorts kärna.

 64. Det första elementet
  är det viktigaste i fascismen:

 65. Föreställningen om
  att fascisterna vill ha-

 66. -en så kallad
  ultranationalistisk pånyttfödelse.

 67. Det handlar om
  en långtgående nationalism.

 68. Den här nationen som man pratar om-

 69. -Sverige, Tyskland,
  Serbien eller vad det nu kan vara-

 70. -den ska pånyttfödas.

 71. Den ultranationalistiska
  pånyttfödelsen-

 72. -kan man bena ner i olika små bitar.

 73. Den består framför allt
  av de här tre sakerna:

 74. För det första
  en aggressiv kulturnationalism.

 75. Inom forskningen om nationalism
  brukar man prata om två huvudtyper:

 76. Fransk och tysk, eller stats-
  nationalism och kulturnationalism.

 77. Kulturnationalism, eller den tyska,
  är när man betonar-

 78. -folket, rasen, kulturen, språket,
  folkloristik, historia, och liknande.

 79. Det vi oftast tänker på som aggressiv
  eller negativ nationalism.

 80. Den andra, den franska
  eller liberala statsnationalismen-

 81. -har legat till grund
  för etniska frigörelser-

 82. -och etniska
  självständighetsrörelser.

 83. Den bidrog till att de habsburgska
  och osmanska väldena brakade ihop.

 84. Där handlade det om att folken i
  en liberal, demokratisk efterföljd-

 85. -har rätt till självbestämmande. Där
  kommer de demokratiska idealen in.

 86. Men det är inte den nationalism som
  fascismen baseras på, utan den andra.

 87. Den som sitter ganska nära ihop
  med rastänkande.

 88. I begreppet ultranationalism ligger
  former av nationalism...

 89. Det finns andra typer av
  ultranationalism, inte bara fascism.

 90. I den ligger ett avvisande
  av hela den demokratiska traditionen.

 91. Alla idéer som handlar
  om människors lika värde-

 92. -och att man har rätt
  till tak över huvudet, skydd-

 93. -arbete, rättvisa rättegångar
  och såna saker.

 94. Även yttrande- och tryckfrihet.

 95. Det avvisas av fascismen-

 96. -och även en del andra
  ultranationalismer.

 97. Det är en nationalism-

 98. -som eftersträvar diktatur,
  på ett eller annat sätt.

 99. Sen är de lite piffiga och säger:

 100. "Vi står för den sanna demokratin,
  det rätta folkstyret."

 101. De menar nåt annat än vad vi i dag
  oftast menar med demokrati.

 102. Den här ultranationalismen handlar om
  att man vill skapa nåt nytt-

 103. -men med rötterna i det gamla.

 104. Tradition, historia, och arv
  är jätteviktigt för fascisterna.

 105. Men det är viktigt att de vill göra
  nåt nytt. Vi återkommer till det.

 106. Vad man försöker skapa,
  vad pånyttfödelsen handlar om-

 107. -är i väldigt stor utsträckning
  en alternativ postliberal modernitet.

 108. Det är en vanlig föreställning
  att fascismen är-

 109. -reaktionär eller antimodernistisk.
  Det är inte sant.

 110. Den är inte modernistisk på det sätt-

 111. -som andra politiska
  eller kulturella riktningar.

 112. Det är en alternativ modernitet-

 113. -där modern teknik
  och kommunikationsmedel ska användas-

 114. -men på ett annat sätt än
  i den liberala traditionen.

 115. Fascisterna både i Italien och
  Nazityskland är öppna för ny teknik.

 116. Man är inte bakåtsträvande i det att
  alla ska bo i jordhålor och äta bär.

 117. Det finns ett modernt tänkande
  i ideologin.

 118. Med postliberalt menar man
  att det är nåt som ska komma...

 119. Vi ska inte gå tillbaka
  till 1800-1700-1600-tal.

 120. Det här ska vara en reaktion på
  det liberala, det moderna-

 121. -och bygga vidare på det, men föra
  utvecklingen i rätt riktning.

 122. Man ser alltså fascismen
  som en historisk nödvändighet.

 123. Det innebär att de säger sig stå
  för "Sanningen".

 124. Fascisterna försöker också
  överbrygga klyftan-

 125. -mellan traditionell vänster
  och traditionell höger-

 126. -genom en generös välfärdspolitik
  för dem som räknas in i nationen.

 127. Det tredje elementet är...

 128. Då det handlar om en pånyttfödelse-

 129. -vill man ha en ny samhällsstruktur-

 130. -som konstrueras utifrån tre teman,
  kan man säga.

 131. Det första är upprättandet
  av en folkgemenskap.

 132. Alltså en stark nationell identitet.

 133. Det andra är att man är motståndare
  till klass- och ståndssamhället.

 134. Man tänker sig
  ett meritokratiskt system.

 135. Man klättrar i samhällshierarkin
  om man är duglig.

 136. Svenska fascister på 30-talet
  ville ha hundraprocentig arvsskatt.

 137. Man ska inte kunna ärva
  makt och inflytande.

 138. I det nya samhället är allt politik.
  Det finns ingen privat sfär.

 139. Gränsen mellan det offentliga
  och privata försvinner-

 140. -och mellan det politiska
  och det religiösa.

 141. Rättsstatens viktiga gräns mellan
  det politiska och juridiska med.

 142. Det ser vi i Nazityskland
  med SS-domstolar-

 143. -där vi får en politisk rätts-
  skipning. Samma sak i Sovjetunionen.

 144. Den här meritokratin, att man stiger
  i graderna om man visar sig värdig-

 145. -det hänger ihop med strävan
  efter att skapa en ny människa.

 146. Den nya människan är, det borde inte
  komma som en överraskning...

 147. Det är ett väldigt fysiskt ideal.

 148. Den fascistiska idealmänniskan är en
  ung, vältränad man som är vegetarian-

 149. -som inte röker, inte dricker, inte
  tar droger, har ett kroppsarbete-

 150. -och är beredd
  att uppoffra allt för kampen.

 151. Påpeka det för moderna aktivister
  som inte lever inte upp till idealen.

 152. Den nya människan
  är inte bara ett fysiskt ideal-

 153. -utan hon ska även vara
  lojal och uppoffrande.

 154. Hon ska vara beredd att ge allt
  för den nationella pånyttfödelsen.

 155. Därmed förstår ni kopplingen
  till det meritokratiska.

 156. Hur tänker man sig att det ska gå
  till? Hur ska man realisera visionen?

 157. Några viktiga punkter
  vad gäller vägen mot framtiden...

 158. Det är viktigt att säga att fascismen
  är en revolutionär rörelse...

 159. ...på samma sätt
  som kommunismen är det.

 160. Revolution behöver inte betyda krig-

 161. -eller väpnad revolution,
  som med den ryska revolutionen.

 162. I både Italien och Nazityskland
  skedde revolutionen på laglig väg.

 163. Det viktiga är att det handlar om en
  fundamental omstöpning av samhället.

 164. Gamla strukturer ska kullkastas,
  nåt nytt ska skapas.

 165. Det skiljer fascister från andra
  antidemokratiska högerströmningar-

 166. -framför allt under mellankrigstiden.

 167. Krig och våld mejslar ut
  den nya människan.

 168. Den nya människan skapas
  genom sina utmaningar.

 169. Det finns en vålds- och krigsromantik
  inom fascismen, både då och nu.

 170. Den är viktig för att förstå hur den
  fascistiska gatuaktivismen ser ut.

 171. Varför det är viktigt för rörelserna
  att vara ute på gatorna och slåss.

 172. Det har en ideologisk poäng.

 173. Det är inte bara att man vill slåss,
  det finns en poäng.

 174. För en revolutionär ideologi som vill
  skapa nåt radikalt nytt-

 175. -så helgar ändamålen medlen.

 176. Man kan sätta sig över
  moraliska normer och lagstiftning.

 177. Man legitimerar det
  med den politiska kampen.

 178. Det är också viktigt
  att det sker en inre pånyttfödelse.

 179. De i rörelsen måste göras medvetna
  om det ideologiska budskapet.

 180. Det innebär att fascister
  har inre skolning av sina aktivister.

 181. De som är hardcore vet oftast
  vad de håller på med.

 182. Inte de som finns i periferierna,
  men de i kärnan.

 183. För att det ska kunna upprättas
  så måste man göra sig av med hinder.

 184. De hinder man ser
  för en positiv utveckling är-

 185. -internationella strävanden.

 186. Här hittar vi sånt
  som kommunism och kapitalism.

 187. Fascismen är antikapitalistisk.

 188. Den moderna demokratin måste krossas-

 189. -för att den fascistiska
  folkgemenskapen ska kunna upprättas.

 190. Till hindret räknas folkstyre,
  demokratiska friheter-

 191. -alltså yttrande- och tryckfrihet-

 192. -men också alla jämlikhetssträvanden.

 193. Det är nåt vi ser tydligt hos
  Anders Behring Breivik.

 194. Modern fascism
  är väldigt antifeministisk.

 195. Den feministiska rörelsen ses
  som ett stort hot-

 196. -och därför ger man sig på feminister
  ganska hårt.

 197. Sen har vi nationens fiender.

 198. Då tar vi det man oftast tänker på
  när man pratar om fascism-

 199. -nämligen rasismen.

 200. Det finns olika typer av fascism,
  nationalsocialism är en.

 201. Även om det finns sorters fascism som
  inte är så jätteuttalat rasistiska-

 202. -som den tyska nazismen var-

 203. -så är all fascism
  potentiellt rasistisk-

 204. -då den är aggressivt nationalistisk.

 205. All form av aggressiv nationalism
  är potentiellt rasistisk. Så är det.

 206. Rastänkandet är ett medel,
  inte ett mål.

 207. Rasfienderna måste avlägsnas
  för att visionen ska kunna upprättas.

 208. På 30-talet har jag sett
  i min forskning-

 209. -när jag har tittat
  på svenska, rabiata antisemiter...

 210. De svenska nazisterna
  tycker inte om dem.

 211. För antisemiterna blir judehatet
  ett mål, inte ett medel.

 212. Då har man liksom missförstått,
  enligt fascisterna synsätt.

 213. I nationalsocialismen är rastänkandet
  fullständigt fundamentalt.

 214. Det ligger i botten
  av nationalsocialismen.

 215. Där utvecklas en rasideologi
  där man laborerar-

 216. -med inre och yttre fiender
  mot rasen. Och de här fienderna...

 217. Vad gäller de inre fienderna,
  där hittar vi:

 218. Så kallat "livsovärdigt liv",
  på tyska "lebensunwertes Leben".

 219. Där finns,
  om vi pratar mellankrigstid-

 220. -de grupper som i Sverige utsatts för
  eugenik- och steriliseringspolitik:

 221. Människor med olika mentala
  och fysiska handikapp.

 222. "Sinnesslöa", asociala, och även
  kriminalitet kan räknas in här.

 223. Här finns homosexuella
  och politiska motståndare.

 224. De måste rensas ut. Det är en del
  av den nazistiska raspolitiken.

 225. Den som oftast glöms bort, för när vi
  pratar om nazism så tänker vi på-

 226. -det där, rasens yttre fiender.
  Kom ihåg att de sitter ihop.

 227. Båda fienderna måste bort
  för att visionen ska upprättas.

 228. Rasens yttre fiender är alla andra
  raser än den nordiska eller ariska.

 229. När man pratar om raser och 30-tal-

 230. -är det inte ett biologiskt sätt
  att tänka kring ras.

 231. I grunden talar man
  om kulturer som inte ska blandas.

 232. Med biologi understödjer man-

 233. -en kulturessentialistisk separering
  av olika folkgrupper.

 234. Sen har vi nåt som får katastrofala
  konsekvenser under 40-talet:

 235. Den konspirationsteoretiska
  antisemitismen.

 236. Föreställningen att judarna
  i hemlighet konspirerar emot-

 237. -de kristna, den ariska rasen,
  den germanska andan, you name it.

 238. Och att den här konspirationen
  måste undanröjas.

 239. Konsekvensen av det här tänkandet
  ser vi i förintelsen.

 240. Där är min tid ute.

 241. Jag stannar där och öppnar
  för eventuella frågor från er.

 242. -Det finns jättemycket mer att säga.
  -Oerhört intressant.

 243. Om man avvisar det demokratiska
  systemet, hur hittar man sina ledare?

 244. En föreställning är mer framträdande
  än i nationalsocialismen.

 245. Det finns en föreställning
  om att ledaren-

 246. -naturligt kommer
  att framträda ur folkdjupen.

 247. Här sneglar man tillbaka i historien.

 248. Svenska fascister tittar
  på svensk historia.

 249. Man plockar fram Karl XII,
  Gustav II Adolf, Gustav Vasa.

 250. Kungar som har visat sig värdiga.

 251. Man ska klättra genom partiapparaten
  och visa att man är en ledare.

 252. Hade Karl XII varit smickrad
  över det här?

 253. Det tror jag inte.

 254. Är det nån som vill komma
  med en fråga?

 255. Där. Kan vi få en mikrofon dit?
  - Kan alla säga sitt namn först?

 256. Henrik Sandström.

 257. -Är Putin fascist?
  -Nej.

 258. Vad har han för -ism?

 259. Jag är inte Sovjetexpert.

 260. Men det finns totalitaristiska drag
  i Ryssland i dag...

 261. ...där regimen påminner om den
  nazityska eller gamla kommunistiska.

 262. Putin är nationalist,
  men en typ av gammalnationalist.

 263. Han vill återupprätta
  det ryska imperiet.

 264. -Han är omodern, helt enkelt.
  -Ja.

 265. Det är inte en tanke
  om att bygga nåt nytt.

 266. Där är det tillbaka till det gamla,
  tsaristiska Ryssland.

 267. I "rasens inre fiender",
  passar han in där?

 268. Ja, det gör han förvisso.

 269. Men jag skulle inte säga att alla
  bitar är på plats vad gäller Putin.

 270. Nån fler som vill komma till tals?
  - Varsågod. - En herre en bit in där.

 271. Ulf Rudkvist heter jag.

 272. Är fascismen en rörelse i Västeuropa-

 273. -eller finns liknande rörelser
  i andra kulturer?

 274. Ja, det gör det.

 275. Men där vi främst
  ser fascismen framträda-

 276. -är i delar av världen där det har
  funnits ett europeiskt inflytande.

 277. Det finns fascistiska rörelser
  i Latinamerika.

 278. Peronismen i Argentina är det bästa
  exemplet på icke-europeisk fascism.

 279. Det finns i USA, Kanada,
  Australien, Nya Zeeland.

 280. I Sydafrika finns
  ganska starka fascistoida drag.

 281. Inom forskningen diskuterar man
  Japan under andra världskriget...

 282. ...30-talet och andra världskriget.

 283. Vissa säger att det är
  icke-europeisk fascism-

 284. -andra säger
  att det inte riktigt är fascism.

 285. Du sa under ditt föredrag
  att allt är politik.

 286. Vad innebär det för gränsdragningen
  mellan privatliv och samhälle?

 287. Alltså, nästan familj och samhälle.

 288. Reproduktion var en politisk
  angelägenhet i Nazityskland...

 289. Alltså, att kvinnor föder barn.

 290. -En politisk...
  -Men hur kan det ta sig uttryck?

 291. Till exempel att man i Tyskland-

 292. -byggde hem för ensamstående mödrar
  där man kunde föda barn.

 293. Det fanns tankegångar
  och man gjorde små försök till att...

 294. ...goda, ariska flickor
  att liksom fortplanta sig-

 295. -tillsammans med de bästa SS-männen.

 296. Utan att man gifter sig. Det blir
  inte mycket av det, men tanken finns.

 297. Kan man säga att enbarnspolitik
  har en fascistisk underton?

 298. Nej, snarare är det tvärtom
  i Nazityskland.

 299. Familjer av nordisk ras
  ska skaffa så många barn de kan.

 300. Därför inför man moderskapsunderstöd-

 301. -man delar ut fördelaktiga lån
  till familjer med många barn-

 302. -man delar ut medaljer
  till kvinnor med många barn.

 303. De som anses värdefulla
  ska skaffa många barn.

 304. De andra ska inte ha barn alls,
  utan steriliseras.

 305. Varsågod.

 306. Jag konstaterade att det är en räcka
  med kriterier som ska uppfyllas-

 307. -innan man tydligen kan stämplas
  som fascist.

 308. Samtidigt har det i samhällsdebatten
  nästan gått inflation i begreppet.

 309. Så snart andras tankegångar inte
  stämmer med den egna-

 310. -så är man benägen att stämpla
  vederbörande som fascistisk.

 311. -Det är lite som en svordom.
  -Ja, det verkar så.

 312. -Ligger det nåt i vad jag säger?
  -Ja.

 313. Ända från 1920-talet
  så används fascism som ett skällsord.

 314. Det är ett värdeladdat begrepp
  som används negativt.

 315. Jag har inte pratat om utvecklingen,
  mest mellankrigstiden.

 316. Mycket händer under efterkrigstiden.
  Vi har inte samma fascism i dag.

 317. I dag finns det tre huvudtyper.

 318. En drar åt det populistiska hållet.

 319. En annan är gatuaktivisterna som är
  kvar där de har varit tidigare.

 320. Sen finns en som byter ut
  det judiska mot det muslimska.

 321. Där hittar vi Breivik, till exempel.

 322. Jag ser att tiden rusar.
  Var står fascismen i Sverige i dag?

 323. Ja, vi har ju ett parti
  i Sveriges riksdag.

 324. -Är det ett fascistiskt parti?
  -Vissa säger neofascistiskt.

 325. -Vad betyder det?
  -Att ideologin har förändrats.

 326. Man accepterar de demokratiska spel-
  reglerna. Man vill inte avskaffa den.

 327. Man har mjukat upp sitt sätt
  att prata kring rasfrågor.

 328. Man är inte rasister längre,
  utan pratar om kultur.

 329. Man har mjukat upp andra saker
  och städat till sig.

 330. Är man fortfarande
  ett fascistiskt parti?

 331. -Ja, det finns de som hävdar...
  -Vad tycker du?

 332. Jag ska börja gräva i det
  alldeles strax.

 333. Jag kan inte svara just nu.

 334. Jag ska göra en ideologisk bestämning
  utifrån partiprogram och motioner.

 335. Nu tänker jag inte
  på Sverigedemokraterna...

 336. Jag tänker på fascister
  som allmän definition.

 337. Hur ska jag som vanlig medborgare
  möta fascismen eller en fascist?

 338. Ja, om du är på stan i Umeå
  och Svenska motståndsrörelsen kommer-

 339. -så är det ingen idé att diskutera.
  Många är adrenalinstinna och höga.

 340. Man ska passa sig för dem.

 341. Gatuaktivisterna är farliga
  rent fysiskt.

 342. Det man kan göra som enskild
  är nånstans att...

 343. ...försöka motverka värderingarna
  i sin vardag.

 344. Att möta främlingsfientlighet,
  rasism, antifeminism-

 345. -och aggressiv nationalism.

 346. För oss i Norrland handlar det också
  om antisamiska stämningar.

 347. Ingen kan rädda världen i sin helhet-

 348. -men om många gör lite
  kan vi förändra världen rätt mycket.

 349. Tack så hemskt mycket.

 350. Textning: Karin Arnborg
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Detta är fascism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Fascism är en politisk ideologi, vilket innebär att den innehåller en idé om hur samhället ska kunna bli bättre. Det handlar alltså inte i första hand om hat, våld och att förtrycka, utan om politiska visioner. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Politiska ideologier, val och partier
Ämnesord:
Fascism, Ideologier, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Detta är fascism

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Sant och falskt om det goda åldrandet

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.