"Flera språk är en resurs"

Språkforskaren Pauline Gibbons berättar om tankarna bakom genrepedagogiken.