Titta

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Om UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

En nationell konferens om bland annat hur forskare och praktiker kan utveckla skolbibliotek och hur skolbibliotekarier kan arbeta läsfrämjande i skolan. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Skolbiblioteksforskning i praktikenDela
 1. Tack för inbjudan att prata om
  skolbiblioteksforskning i praktiken.

 2. Jag heter Cecilia Gärdén, lektor
  vid bibliotekshögskolan i Borås.

 3. Vi har landets största
  institution för-

 4. -biblioteks- och
  informationsvetenskap.

 5. Vi har utbildning på grundnivå
  och avancerad nivå-

 6. -samt forskarutbildning.

 7. För tillfället har vi knappt
  tjugo doktorander hos oss.

 8. Vår forskning är organiserad
  i temagrupper.

 9. Min grupp heter
  Informationspraktiker.

 10. Vi studerar individers och gruppers
  interaktion-

 11. -med information och dokument.

 12. Hur man söker och använder
  information. Informationskompetens.

 13. Informationshantering i företag.

 14. Vi tittar både på skol- och
  fritidsmiljöer, samt arbetsliv.

 15. Det är lite kort om min forskning.

 16. Jag sitter i styrelsen
  för Svensk biblioteksförening.

 17. Vi har 3 600 medlemmar.
  Många av er här kanske är medlemmar.

 18. Vi verkar för ett biblioteksväsen
  av hög standard.

 19. Vi vill föra fram bibliotekens roll i
  samhället, främja erfarenhetsutbyte-

 20. -och verka för ändamålsenlig
  utbildning, forskning och utveckling.

 21. Dessutom är jag medlem
  i forskningsmiljön LinCS.

 22. På svenska heter det:

 23. Lärande, interaktion och medierad
  kommunikation i det moderna samhället

 24. Forskningen i LinCS är inriktad
  på empirisk forskning-

 25. -om lärande och interaktion
  ur ett sociokulturellt perspektiv.

 26. Den här bakgrunden beskriver
  varför jag vill lära mig mer-

 27. -om hur man kan använda forskning
  i praktiken.

 28. Den här föreläsningen handlar i hög
  utsträckning om kompetensutveckling-

 29. -och verksamhetsutveckling,
  framför allt.

 30. Hur man genom forskning kan utveckla
  sin skolbiblioteksverksamhet.

 31. Ofta är det bra
  att kompetensutveckla sig-

 32. -men kompetensutvecklingen
  är inte målet.

 33. Vi lär oss för att utveckla
  våra verksamheter.

 34. Jag har jobbat med hur man kan nyttja
  forskning genom vår grundutbildning-

 35. -och uppdragsutbildningar,
  utvärderingar och forskning.

 36. I dag ska jag tala om hur relationen
  mellan forskning-

 37. -och skolbibliotekspraktik ser ut.

 38. Hur praktiker och forskare kan
  samarbeta kring skolbibliotek.

 39. Jag tar upp forskning om elevers
  informationskompetens-

 40. -och beskriver hur vi kan använda
  den kunskapen-

 41. -för att utveckla skolbiblioteken.

 42. Tack till Kungliga biblioteket
  som finansierade projektet-

 43. -Skolbibliotekets roller
  i förändrade landskap.

 44. Det projektet resulterade
  i den här boken.

 45. Redaktörer var Louise Limberg
  och Anna Hampson Lundh.

 46. Helena Francke, Mats Dolatkhah
  och jag har skrivit olika kapitel.

 47. Den finns också fritt tillgänglig
  via Kungliga bibliotekets webbplats.

 48. Enligt min erfarenhet är många lärare
  och bibliotekarier-

 49. -intresserade av att använda
  forskning, men det blir inte av.

 50. Det är inte bara att sätta igång.

 51. Det finns en ganska hög tröskel-

 52. -vare sig man är lärare
  eller bibliotekarie.

 53. Skolbiblioteksforskning
  och skolbiblioteksverksamhet-

 54. -är två skilda praktiker.

 55. Vi har olikartade villkor,
  förutsättningar och mål.

 56. Ofta upplevs det att verksamheterna
  är för åtskilda.

 57. Man känner att man är för långt bort
  från varandra-

 58. -och vet inte hur man ska samarbeta.

 59. När man läser om hur forskning
  används i praktiken-

 60. -stöter man på långa listor
  med hinder, problem, barriärer-

 61. -för att använda forskning.

 62. Vi kan titta på några
  av de problemen-

 63. -och diskutera dem gemensamt.

 64. Det blir långa listor med problem,
  men också lösningar-

 65. -på hur man kan överbrygga dem.

 66. Man påpekar bristen på kommunikation
  mellan forskare och praktiker.

 67. Det är svårt att hitta
  upparbetade arenor för dialog.

 68. Det finns ofta inga naturliga
  mötesplatser, framhåller artiklarna.

 69. Man nämner även kulturella skillnader
  mellan forskare och praktiker-

 70. -för det är ju två skilda praktiker,
  som jag nämnde.

 71. Praktiker kan ha brist på intresse
  för forskning.

 72. Forskningen anses inte relevant
  eller tillräckligt praktisk.

 73. Man tycker inte att det forskas
  om rätt saker.

 74. "Inget känns relevant
  för mitt skolbibliotek."

 75. Man konstaterar att omedelbara
  forskningsresultat saknas.

 76. Alla som har skrivit en avhandling
  vet att det tar-

 77. -fyra till fem år
  att färdigställa dem.

 78. Det tar tid.

 79. Sedan kan ju forskning genomföras
  på många olika sätt.

 80. Alla forskningsresultat dröjer inte
  fyra, fem år.

 81. Det finns även liten, eller ingen,
  publicering av yrkesverksamma.

 82. Det finns få kanaler
  att publicera sig i.

 83. Och det saknas tradition av att läsa
  in sig på varandras områden.

 84. Det är ett annat skäl som nämns.

 85. Praktik och forskning har också
  separata terminologier.

 86. Forskning ses ofta som så abstrakt
  och teoretiskt.

 87. Och det finns få forskande praktiker.

 88. I Sverige har vi ingen tradition av
  forskande bibliotekarier.

 89. Jag vet ingen skolbibliotekarie-

 90. -som forskar i biblioteks- och
  informationsvetenskap.

 91. Och jag vet ingen forskarutbildad
  inom området-

 92. -som arbetar som skolbibliotekarie
  i Sverige.

 93. Vi kan hoppas att det blir så snart.

 94. Praktiker saknar kunskap
  för att forska.

 95. Man vet inte tillräckligt om att
  formulera problem, frågeställningar-

 96. -att jobba med olika metoder,
  analys, dokumentation.

 97. Där saknas det kunskap.

 98. Praktiker har för lite utbildning
  i forskningsmetoder.

 99. Man efterfrågar
  teori- och metodkunskaper.

 100. Praktiker hinner inte läsa forskning,
  eller forska.

 101. Det kan nog många skriva under på.

 102. Forskare själva hinner inte läsa
  så mycket forskning.

 103. Brist på pengar.

 104. Och den speciella
  forskningsjargongen nämns.

 105. Varje praktik utvecklar
  sitt eget sätt att tala.

 106. Bibliotekarier har också fullt upp
  med att hålla sig à jour-

 107. -med teknisk utveckling och dagligt
  arbete, och det stämmer nog bra.

 108. En allmän ovilja mot förändring
  nämns också i texterna.

 109. De här orsakerna kommer framför allt
  från anglosaxisk forskning.

 110. Om det hade handlat om Sverige
  och skolbibliotek-

 111. -skulle fler skäl ha lyfts fram.

 112. Skolbibliotekarier har inte samma
  tillgång till forskningsresultat-

 113. -som på universitetsbiblioteken.

 114. Ni har inte samma utbud av databaser
  där man läsa artiklar i fulltext.

 115. Det skulle också kunna vara en orsak.

 116. Att skolbiblioteket inte har
  en fackutbildad bibliotekarie.

 117. Utan biblioteks- och
  informationsvetenskap är det svårt-

 118. -att navigera i helt nytt
  ämnesområde.

 119. Hur börjar man? Var ska man leta?
  Vilka olika inriktningar finns det?

 120. Det är svårt att greppa ett så stort
  och tvärvetenskapligt område-

 121. -som biblioteks- och
  informationsvetenskap.

 122. Andra skäl kan vara att det inte
  finns någon skolbibliotekarie.

 123. Så är fallet på många skolor.
  Eller så finns det inget bibliotek.

 124. Då blir det också svårt
  att utveckla skolbiblioteket.

 125. Man kan ifrågasätta många av de här
  orsakerna och skälen.

 126. Det finns ganska gott om mötesplatser
  mellan forskning och praktik.

 127. Ett exempel är den årligt
  återkommande konferensen-

 128. -Mötesplats inför framtiden, i Borås.

 129. Det är en mötesplats mellan forskare,
  praktiker och utbildning.

 130. Svensk biblioteksförening
  anordnar varje år en forskardag.

 131. 2012 var temat Bibliotek och lärande.

 132. I höstas 2013 var temat
  Medie- och informationskunnighet.

 133. MIK, som de flesta av er
  har hört talas om.

 134. Båda ämnena är relevanta
  för skolbibliotek.

 135. Nationella skolbiblioteksgruppen
  har anknytning till forskare.

 136. Och ett nystartat expertnätverk
  inom Svensk biblioteksförening-

 137. -anordnar träffar
  och bjuder in forskare.

 138. Flera läroverk har kurser.

 139. Borås har två: Utbildningsbibliotek,
  informationssökning och lärande.

 140. Utbildningsbibliotek,
  IKT och nya medier.

 141. I de kurserna är halva gruppen
  masterstudenter-

 142. -och halva gruppen
  är yrkesverksamma bibliotekarier.

 143. På kurserna möts studenter
  och yrkesverksamma-

 144. -och det blir ett bra
  erfarenhetsutbyte.

 145. Linköping har: Skolbibliotekets roll.
  Undervisning på vetenskaplig grund.

 146. Det finns också olika sammankomster-

 147. -som anordnas av regionbiblioteken
  och olika föreningar.

 148. Kultur i Väst anordnar i Göteborg
  Forskning och fika-

 149. -där man bjuder in forskare
  som berättar om olika projekt.

 150. Regionbiblioteket i Stockholm
  anordnar Alltid på en onsdag.

 151. Seminarieserien Vetenskap för
  profession, forskare möter praktiker-

 152. -anordnas av SFIS, Chalmers bibliotek
  och bibliotekshögskolan.

 153. Här är bara några exempel
  på de mötesplatser som finns.

 154. Kulturella skillnader nämndes också
  i listan.

 155. Men är de kulturella skillnaderna
  så stora i Sverige?

 156. Studenterna har sedan 1993,
  i över tjugo år nu-

 157. -sökt upp, diskuterat och presenterat
  forskning under sin utbildning.

 158. De har använt olika forskningsmetoder
  i samband med sitt arbete.

 159. Alla som har läst biblioteks-
  och informationsvetenskap-

 160. -har tagit del av forskning.

 161. Många som forskar inom biblioteks-
  och informationsvetenskap-

 162. -har själva en bakgrund
  som bibliotekarier.

 163. Så de kulturella skillnaderna är nog
  inte så stora.

 164. Terminologi lyftes också fram här.

 165. Vi kan titta på
  informationskompetens-begreppet.

 166. Det kommer från praktiken
  in i forskningen.

 167. Så det är inte ett ensidigt flöde-

 168. -utan det begreppet har tagits in i
  forskningen och vi har undersökt det.

 169. Så här fanns det en växelverkan.

 170. Terminologierna går in i varandra.

 171. Vi har i dag ganska många
  samarbetsprojekt-

 172. -och gemensam forskning.

 173. Vi ombeds ofta göra utvärderingar
  på olika biblioteksprojekt.

 174. Inte ofta skolbibliotek,
  men det är större samverkan-

 175. -mellan forskningen och praktiken nu
  än för femton år sedan.

 176. Men hur får man tag på forskningen?

 177. Mycket material finns tillgängligt
  på nätet.

 178. Avhandlingar, artiklar, rapporter-

 179. -böcker, uppsatser, konferens-papers-

 180. -finns nästan alla
  fritt tillgängliga.

 181. Universiteten och högskolorna
  har sina forskningsdatabaser.

 182. I Borås har vi BADA, i Göteborg GUPEA
  och i Stockholm DiVA.

 183. Där hittar ni alla studenters
  uppsatser i-

 184. -biblioteks- och
  informationsvetenskap.

 185. De allra flesta är skrivna på
  svenska, liksom många avhandlingar.

 186. Men många inom skolväsendet har långa
  akademiska utbildningar-

 187. -och klarar att läsa texter
  på engelska.

 188. Då öppnar sig naturligtvis världen
  på ett helt annat sätt.

 189. Allt fler tidskrifter
  görs fritt tillgängliga.

 190. Information Research är en sådan
  tidskrift. Den är "peer reviewed".

 191. Många praktikinriktade tidskrifter
  är fritt tillgängliga på nätet.

 192. School Library Research är en.
  Den är också "peer reviewed".

 193. När man läser tidskrifter
  från ett annat land är det viktigt-

 194. -att jobba med översättningen
  mellan olika typer av sammanhang.

 195. Ett problem som lyftes fram nyss-

 196. -handlar om att den forskning
  som finns inte är relevant.

 197. Vilken forskning anser man behövs?

 198. Vilken forskning vill aktörer
  med intresse för skolbibliotek se?

 199. På nationell nivå, som Skolverket
  eller Svensk biblioteksförening-

 200. -efterfrågar man just forskning
  och kompetensutveckling.

 201. Det märks när man går igenom
  olika material.

 202. Man vill se hur verksamheten fungerar
  och vad som bör förbättras.

 203. Det behövs mer forskning
  om skolbibliotek-

 204. -anpassad till en svensk skola.

 205. Man önskar systematiska utvärderingar
  och andra empiriska studier.

 206. Från skolbibliotekariernas håll
  efterfrågas...

 207. Eller det uttrycks en önskan om
  att kunna bevisa-

 208. -att skolbiblioteken är viktiga
  för elevers lärande.

 209. Man vill ha argument att använda
  gentemot skolledningen-

 210. -kommunpolitiker
  eller på nationell nivå.

 211. Det är inte så stor del
  av forskningen som har erbjudit-

 212. -den här typen av färdiga argument-

 213. -beroende på att forskning oftast är
  inriktat på grundforskning.

 214. I Sverige är det framför allt två
  personer som lyfts fram som idoler:

 215. Carol Kuhlthau och Ross Todd.

 216. Ni har säkert läst olika texter
  av dem.

 217. De biblioteks- och informations-
  vetenskapliga forskarna motiveras av-

 218. -att förstå elevers, bibliotekariers
  och lärares informationsanvändning-

 219. -kopplad till specifika
  skoluppgifter.

 220. Att förstå betydelsen av samspel
  för elevers lärande-

 221. -av informationssökning eller läsning
  i olika skolpraktiker.

 222. Hur olika tolkningar
  får konsekvenser-

 223. -för hur elever förstår och använder
  skolbiblioteket.

 224. Vilka frågor skolledningen, lärare
  eller elever vill veta mer om-

 225. -är inte lika tydligt.

 226. Men vi vet snart mer om vilken sorts
  forskning skolledare efterfrågar.

 227. Jag har många studenter
  som vill höra skolledarnas syn på-

 228. -hur skolorna lever upp
  till skollagen-

 229. -och är sugna på att fråga rektorerna
  hur de ser på skolbiblioteken.

 230. Så om ett par år vet vi nog mer
  om detta.

 231. Det är inte brist på forskning som
  gör det svårt att använda forskning.

 232. Författarna Markless och Streatfield
  har skrivit boken:

 233. "Evaluating the Impact
  of your Library".

 234. De menar att det finns mer skrivet om
  skolbibliotek än om andra bibliotek.

 235. Så vi kanske snarare ska fråga oss
  hur forskningen ska användas.

 236. Det kräver självklart kompetens
  för att använda forskning.

 237. Man kan lyfta fram
  källkritiska perspektiv-

 238. -när det gäller urvalet av forskning.

 239. Författarna menar att skolbiblioteket
  höjs upp som en helig graal-

 240. -både av praktiker och forskare.

 241. De kallar det "The Holy Grail Model".

 242. Man vill så gärna att skolbiblioteket
  ska göra skillnad-

 243. -och lyfta dess vikt
  för elevers lärande-

 244. -att man tolkar forskningsresultat
  utanför sin kontext.

 245. Man använder forskningsresultat
  som gagnar sitt eget syfte.

 246. Man bör därmed kritiskt granska
  forskning-

 247. -med forskningsbaserad kunskap,
  eller förhoppningsfullt försvar.

 248. Men forskning kan användas som
  ett verktyg även i sådana sammanhang.

 249. De tar också upp legitimitet.
  Hur viktigt det är att fundera över-

 250. -utifall en verksamhet legitimeras
  bara för att det forskas mer om det.

 251. Är det faktumet i sig ett argument
  för skolbiblioteken?

 252. En annan sak är
  att man bör vara uppmärksam-

 253. -på skolans kultur och arbetssätt.

 254. Forskningsresultat
  om skolor som arbetar-

 255. -utifrån elevperspektiv
  och undersökande arbete-

 256. -kanske inte är giltiga i skolor
  med mer traditionella arbetssätt.

 257. Man kan inte lyfta in en forskning
  där andra förutsättningar råder.

 258. Det visar också svenska studier.

 259. I skolor som lyfter fram-

 260. -att de jobbar med
  elevaktiva arbetssätt-

 261. -är det ändå läraren och
  bibliotekarien som ställer frågorna.

 262. Sammanhangen då forskningen
  tillkommer är viktiga.

 263. Man måste se när och hur
  forskningsresultaten är giltiga.

 264. En stor del av forskningen
  kommer från USA och Storbritannien.

 265. Mycket av den är giltig här,
  men man bör fundera över-

 266. -utbildningssystem,
  bibliotekets huvudman-

 267. -betygssystem, bedömningskriterier,
  vilka kan skilja sig mycket åt.

 268. Vad är forskning egentligen?

 269. Svaret är inte självklart.
  Det finns olika typer av forskning.

 270. Det finns olika typer
  av kunskapsproduktion i samhället-

 271. -med olika syften
  och förutsättningar.

 272. Grundforskning har ofta teoretiskt
  och metodologiskt viktiga frågor-

 273. -som sin utgångspunkt.

 274. Forskaren definierar själv sina
  frågor och söker generell kunskap.

 275. Man söker systematiskt och metodiskt
  efter ny kunskap och nya idéer-

 276. -utan någon bestämd tillämpning
  i fokus.

 277. I tillämpad forskning
  värderar man resultaten-

 278. -främst ur praktisk tillämpbarhet.

 279. Det är en helt annan typ
  av forskning.

 280. Där finns det en kontext som fungerar
  som en referensram.

 281. Resultaten är tänkta att svara
  mot vissa behov som finns.

 282. Utvecklingsarbete är något annat
  än forskning.

 283. Det kan handla om hur man kan
  utnyttja forskningsresultat-

 284. -för att åstadkomma nya system
  eller arbetssätt på biblioteket-

 285. -eller produkter i biblioteksmiljö.

 286. Det ägnar sig nog alla i skolan åt
  på ett eller annat sätt.

 287. Man kan också tala om olika huvudmän
  inom forskningen.

 288. Universitetsforskare har universitet
  eller högskolor som huvudman.

 289. Vi är utbildade till att
  självständigt välja utgångspunkter-

 290. -forskningsfält, forskningsfrågor,
  teorier och metoder.

 291. Områdesforskning, eller
  sektorsforskning, är mer avgränsad.

 292. Där brukar statsmakterna eller någon
  branschorganisation-

 293. -prioriterar forskning inom ett visst
  område, som utbildningsväsendet.

 294. När man forskar så
  förväntas man ta initiativ-

 295. -men friheten är
  i praktiken begränsad.

 296. Det ska utmynna i nyttig kunskap.

 297. Syftet kan vara att öka kompetensen
  hos de professionellt verksamma inom-

 298. -exempelvis skolan eller biblioteket.

 299. Uppdragsforskning innebär att externa
  uppdragsgivare-

 300. -ger forskare vissa uppdrag.

 301. Det rör sig ofta om utvärderingar
  och olika utredningar.

 302. Där avgör uppdragsgivaren
  vilka resultat som är värdefulla.

 303. Uppdragsforskning inom biblioteks-
  och informationsvetenskap har ökat.

 304. Vi får fler förfrågningar om att göra
  utvärderingar och utredningsarbeten.

 305. Det kan vara bra att känna till att
  det finns olika typer av forskning.

 306. När man använder forskning,
  vad är det då man använder?

 307. Forskningen kan ha olika innebörder-

 308. -frånkopplat praktiken,
  eller i nära samarbete med praktiken.

 309. Man kan forska om fältet,
  genom till exempel grundforskning.

 310. Man kan forska åt fältet, genom
  uppdrags- eller områdesforskning.

 311. Man kan ge stöd åt fältets egen
  forskning genom följeforskning.

 312. Och man kan forska tillsammans med
  fältet, genom aktionsforskning.

 313. Spannet är ganska vitt.

 314. Det finns olika sätt att samverka på
  när det gäller forskning och praktik.

 315. Vad vet vi om svenska elevers
  informationskompetens?

 316. Vad vet ni om det?

 317. Vi vet ganska mycket.

 318. Det har skrivits flera avhandlingar
  och gjorts många projekt.

 319. Detta är ett litet exempel på några
  saker som jag hade hemma.

 320. Alla de här texterna behandlar
  ett svenskt sammanhang.

 321. Forskningen om informationskompetens
  handlar om-

 322. -elevers och studenters lärande
  Det finns flera avhandlingar om det.

 323. Frances Hultgren, Louise Limberg,
  Anna Hampson Lundh-

 324. -Gudrun Thorsteinsdottir och min egen
  avhandling, handlar om detta.

 325. Vi har också forskning med fokus
  på undervisning.

 326. De som har varit i branschen länge
  känner till förkortningar som-

 327. -BIKT, IDOL och EXAKT.

 328. Stora skolbiblioteksinriktade projekt
  som handlar om elevers lärande-

 329. -och om hur lärare
  och skolbibliotekarier kan samarbeta.

 330. Det finns forskning om skolbibliotek
  som infrastruktur för lärande.

 331. LinCS hade projektet StilBib.

 332. Förhållandet mellan folkbibliotek
  och skolbibliotek-

 333. -har Louise Limberg också skrivit om.

 334. Vi har forskning om
  skolbiblioteksutveckling.

 335. Så vi vet ganska mycket om elever
  informationskompetens.

 336. Det går inte att redovisa
  för en tusendel av allt vi vet-

 337. -men här är några exempel
  på vad vi vet genom forskningen.

 338. Det finns inga självklara samband
  mellan välutrustade skolbibliotek-

 339. -och elevers informationskompetens.

 340. Bara för att det finns
  ett bra skolbibliotek-

 341. -innebär det inte att eleverna
  blir informationskompetenta.

 342. Det är svårt att visa på progression
  vid informationskompetens i skolan.

 343. Det visar sig bland annat i rapporten
  "Textflytt och sökslump".

 344. Eleverna upprepar de mönster de fick
  under de lägre skolåren.

 345. De fortsätter att jobba
  på samma sätt.

 346. De söker information, enkla fakta,
  svar på specifika frågor.

 347. Det är svårt att visa på progression
  inom informationskompetens.

 348. Många amerikanska studier
  visar samma sak.

 349. Studier där man mäter olika saker
  i High School och college.

 350. Stora undersökningar som har svårt
  att visa på progression.

 351. Men flera studier visar också
  att aktiv undervisning för-

 352. -informationskompetens ger resultat.
  Det visar även "Textflytt..."

 353. I de klasser där man hade jobbat
  med informationskompetens-

 354. -gick det att se progression.

 355. Där jobbade eleverna på ett annat
  sätt i de högre klasserna.

 356. En jättestor amerikansk undersökning
  visar att skolbibliotek-

 357. -med utbildade skolbibliotekarier har
  god inverkan på elevernas lärande.

 358. Elever i skolor med utbildade
  skolbibliotekarier-

 359. -har högre resultat i olika typer
  av standardiserade tester.

 360. Resultaten kvarstår
  utan bakgrundsfaktorer-

 361. -som föräldrarnas
  utbildningsbakgrund.

 362. Även forskning i Kanada
  visar på markanta skillnader-

 363. -mellan elevers läsfärdighet i skolor
  med bemannade skolbibliotek-

 364. -och elever med obemannade bibliotek.

 365. Colorado-undersökningarna kanske
  några av er har läst.

 366. De tittade på skillnader i skolor
  med och utan skolbibliotekarier.

 367. Det är inte skolbiblioteket
  som gör skillnad-

 368. -utan hur det används
  av skolans aktörer.

 369. Lärare, bibliotekarier, elever
  och skolledare-

 370. -spelar en avgörande roll för
  elevernas informationskompetens.

 371. Vad gör vi med de här resultaten?

 372. Hur agerar man utifrån dem?

 373. Som bibliotekarie kan man använda
  de här resultaten-

 374. -och utveckla sin verksamhet
  med utgångspunkt i sådana resultat.

 375. Man kan göra undersökningar
  på sitt eget skolbibliotek.

 376. På egen hand, eller i samarbete
  med forskare.

 377. Man kan arbeta forskande,
  analytisk och systematiskt.

 378. Ni har säkert hört talas om
  reflekterande praktiker.

 379. Louise Limberg har skrivit en artikel
  som ännu inte är publicerad-

 380. -om projektet StilBib, och hur de
  använde forskning i projektet.

 381. StilBib var ett kompetensutvecklings-
  program för skolanställda-

 382. -mellan 2007 och 2008.

 383. I projektet användes forskning
  av bibliotekarierna och lärarna-

 384. -för att designa och genomföra
  ett projekt.

 385. För att utveckla
  undervisningsmetoder.

 386. För en gemensam förståelse
  inom arbetslag eller skolor.

 387. Inte bara för skolbibliotekarierna,
  utan även för lärarna.

 388. Forskningen var inspiration för att
  utveckla biblioteket.

 389. För professionell utveckling
  i skolan, eller för egen forskning.

 390. De många olika sätten att använda
  forskning-

 391. -tillämpades parallellt,
  visar Louise i sin artikel.

 392. Det finns som tur är olika metoder
  för att använda forskning.

 393. Man behöver inte uppfinna hjulet,
  utan man kan använda någon metod.

 394. Ibland arbetar forskare och praktiker
  tillsammans-

 395. -som i aktionsforskning, forsknings-
  cirklar och följeforskning.

 396. Annars kan praktiker ta del av
  vetenskapliga publikationer.

 397. För att läsa om vetenskapliga metoder
  och för att ta del av resultaten.

 398. Evidensbaserat biblioteksarbete och
  tidskriftsklubbar är sådana exempel.

 399. Man kan också göra undersökningar
  och analyser på egen hand.

 400. Användarundersökningar
  eller målgruppsanalyser-

 401. -kan man göra kvalitativt
  eller kvantitativt-

 402. -genom intervjuer, enkäter
  och observationer på olika sätt.

 403. Statistik, mätningar, taxonomier-

 404. -modeller, SWOT-analyser,
  omvärldsbevakning.

 405. Hundratals olika metoder
  för att utveckla sin verksamhet.

 406. I begreppet "reflekterande praktiker"
  använder man ofta metoder som att-

 407. -skriva loggbok, processkartläggning,
  kollegial observation-

 408. -pedagogiska bord,
  reflektionsmetoder-

 409. -som Sex tänkande hattar,
  och tvärtom-metoden.

 410. Tvinning har flera projekt
  jobbat med. Studieresor.

 411. Metoderna har mer eller mindre inslag
  av forskning.

 412. Nästan alla här har säkert provat
  olika metoder-

 413. -för att utveckla era verksamheter.

 414. Det som kallas evidensbaserat
  biblioteksarbete är en metod-

 415. -för professionell utveckling,
  eller ett förhållningssätt.

 416. För en forskare inom ett samhälls-
  vetenskapligt ämne låter evidens-

 417. -för inriktat på något mätbart.

 418. Odiskutabla bevis.
  För kvantitativt, så att säga.

 419. Inom samhällsvetenskap brukar man
  med kvalitativa perspektiv-

 420. -försöka hitta olika uppfattningar
  och mönster.

 421. Men här tolkar vi evidens
  som kunskap.

 422. Man identifierar ett problem,
  formulerar en fråga-

 423. -använder vetenskapligt stöd
  och olika typer av underlag.

 424. Man tittar på olika teorier och
  använder det för att lösa problem.

 425. Sedan genomför man en förändring
  och utvärderar resultatet-

 426. -och fortsätter med reviderad
  problemformulering.

 427. Ross Todd har skrivit om
  evidensbaserat biblioteksarbete.

 428. Han menar att det här arbetssättet
  är en viktig utmaning-

 429. -för skolbibliotekarier. I Sverige
  har metoden provats i kursen-

 430. -Definately, maybe eller
  Do the right thing-

 431. -från Karolinska institutets
  universitetsbibliotek-

 432. -och Regionbibliotek Stockholm,
  som gavs 2009 och 2010.

 433. Kursdeltagarna jobbade med frågor
  om bokcirkulation-

 434. -samarbete mellan lärare
  och bibliotekarier-

 435. -hur man dokumenterar
  informationssökning-

 436. -och hur man jobbar med källkritik.

 437. Man talar om Evidence-based library
  and information practice, EBLIP.

 438. Nu vet ni vad det står för.

 439. Aktionsforskning tar också
  sin utgångspunkt i praktiken.

 440. Forskare och praktiker
  arbetar tillsammans med syfte att-

 441. -förändra verksamheten.

 442. Två olika kunskapsfält möts här.

 443. Forskarens teorier och metoder-

 444. -och praktikerns djupa kunskap
  om sin egen vardag.

 445. Det leder till ömsesidigt
  kunskapsutbyte.

 446. Praktikerns frågor leder processen.

 447. Man jobbar ofta med handledning,
  och träffas regelbundet.

 448. Handledaren har sin kunskap
  och praktikern driver arbetet framåt.

 449. Man jobbar mycket med dokumentation
  och skriver loggbok hela tiden.

 450. Man skriver om det man läser och gör,
  det man talar med sin chef om-

 451. -det man arbetar med kollegorna med.

 452. Man jobbar med olika typer
  av observationer, som intervjuer-

 453. -och olika observationer
  i biblioteksmiljön.

 454. Och handledning, som sagt.

 455. Loggboken kan handla om
  vad som ska förändras i biblioteket-

 456. -till nästa gång man träffar
  sin forskarhandledare.

 457. Jag har jobbat som handledare
  i en sådan kurs-

 458. -i aktionsforskningsinspirerat
  utvecklingsarbete-

 459. -där en kursdeltagare arbetade med
  samverkan mellan skolan-

 460. -och ett integrerat
  folkskolebibliotek.

 461. Under åtta månader byggde hon upp
  ett nytt sätt att arbeta-

 462. -med mig som handledare och med
  konsulenter på Regionbiblioteket.

 463. Följeforskning är en annan metod, som
  används i EU:s projekt och program.

 464. Man utvärderar genom följeforskning-

 465. -eftersom halvtidsutvärderingarna
  ofta blev väldigt dyra.

 466. Det var svårt att tänka tillbaka
  efter ett projekt.

 467. En fördel med följeforskning
  är att feedbacken-

 468. -kommer medan projektet pågår.

 469. Efteråt kan man ju inte påverka
  resultatet.

 470. Om man i följeforskning märker
  att något inte går som det var tänkt-

 471. -ändrar man medan det pågår.

 472. Man har en chans att ändra styrningen
  på projektet.

 473. Revidera målen under projektets gång.

 474. Det handlar även om ömsesidigt utbyte
  av kunskap-

 475. -och mycket om att skapa
  goda förutsättningar för lärande.

 476. Det är en metod för när forskare och
  bibliotekarier arbetar tillsammans.

 477. Jag och min kollega är just nu
  följeforskare-

 478. -i ett stort
  kompetensutvecklingsprojekt, KUB.

 479. 750 personer deltar i det,
  så det är ett stort projekt.

 480. Ett spännande och lärorikt sätt
  att arbeta tycker vi, båda parter.

 481. Tidskriftsklubbar är
  ett annat exempel på metod.

 482. Det är lätt att göra på hemmaplan,
  och handlar om att öka kunskaperna-

 483. -om kritisk granskning av ett
  vetenskapligt material.

 484. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen
  inom ett område-

 485. -och uttalat förändra praktiken.

 486. Det finns naturligtvis stora
  variationer inom alla metoderna.

 487. Deltagarna läser en eller flera
  texter som man sedan diskuterar.

 488. Man har ofta en samtalsledare.

 489. Man jobbar med en analys gemensamt.

 490. Det har man gjort
  vid Karolinska institutets bibliotek-

 491. -och även i folkbiblioteksmiljö.

 492. Jag har försökt hitta exempel på
  skolbibliotek, men inte hittat det.

 493. Forskning om användarundervisning
  lyfter fram hur väsentligt det är-

 494. -att lärare och bibliotekarier
  diskuterar användarundervisningen.

 495. I tidskriftsklubben
  skulle man kunna läsa en text-

 496. -om hur elever söker och använder
  information, och samtala om den.

 497. Det kan bli en väg för att börja
  samarbeta mer med lärarna.

 498. Forskningscirklar är
  den sista metoden jag ska berätta om.

 499. Det är helt enkelt en mötesplats-

 500. -där deltagarna söker och utvecklar
  kunskap tillsammans.

 501. Även den bygger på idén
  om ett ömsesidigt kunskapsutbyte-

 502. -mellan forskare och praktiker.

 503. Gemensamt, utifrån
  en angelägen problemställning-

 504. -belyser man ett problem
  så allsidigt som möjligt.

 505. Det innebär ofta att deltagarna
  jobbar med egna undersökningar-

 506. -baserat på ett vetenskapligt
  förankrat arbetssätt.

 507. Litteratur och forskningsresultat
  vägleder deltagarna.

 508. Och så dokumenterar man sitt arbete.
  Det är viktigt i många av metoderna.

 509. Skrivandet är viktigt
  för utvecklingen.

 510. Metoden har prövats av Kerstin
  Rydbeck vid Uppsala universitet-

 511. -under 2009 och 2010.

 512. Hennes cirkel handlade om
  skolbibliotekens värde-

 513. -för läsutveckling och skolresultat.

 514. Deltagarna jobbade med olika
  frågeställningar utifrån det temat.

 515. Hur eleverna och skolledningen
  uppfattade skolbiblioteket.

 516. Hur skolbiblioteket användes
  i undervisningen.

 517. Och olika läseffekter.

 518. Det här var fem olika metoder för att
  använda forskning i praktiken.

 519. Det går inte att dra skarpa gränser
  mellan dem.

 520. Vissa idéer delas, andra är specifika
  för respektive metod.

 521. Vissa syftar mer till att använda
  forskningsresultat.

 522. Andra till att forska på egen hand
  med stöd av forskning.

 523. Så, avslutningsvis...

 524. Min presentation utgår från att man
  inte bara utbildar sig-

 525. -enbart under sin utbildning-

 526. -utan under hela sitt yrkesliv.

 527. En nödvändig och berikande del
  av yrkeslivet.

 528. Både praktiker och forskare
  vill det bästa-

 529. -för eleverna.

 530. Jag vill lyfta fram
  några viktiga slutsatser.

 531. Se på vardagen med analytiska ögon.

 532. Forskning kan användas som ett sätt
  att lyfta blicken.

 533. Arbeta i nätverk. Det finns många
  existerande nätverk.

 534. Man kan också skapa egna nätverk.

 535. Gå på kurs och konferens.
  Gärna med en kollega.

 536. Efter konferenserna
  fortsätter man ofta som vanligt.

 537. Men går man tillsammans
  är det lättare att diskutera kursen.

 538. Då kan man stötta varandra.

 539. Läs texter,
  gärna tillsammans med pedagoger.

 540. Man är ofta ensam
  som skolbibliotekarie-

 541. -men man har lärarna som man kan
  läsa texter tillsammans med.

 542. Involvera skolledningen.
  Det är inte så lätt.

 543. Ta utgångspunkt i vad vi vet om
  elevers informationskompetens.

 544. Börja diskutera utifrån
  den typen av mål.

 545. Ta utgångspunkt i konkreta dokument
  som betygskriterier och kursplaner.

 546. Formulera mål vid
  användarundervisning.

 547. Kom ifrån "Detta måste jag säga,
  de här databaserna måste jag visa"-

 548. -till: "Vad vill jag att eleverna
  ska kunna när de går härifrån?"

 549. Sprid kunskap.
  Prioritera ditt lärande.

 550. Kunskap om forskning ger
  handlingskompetens och kvalitet.

 551. Jag hoppas att ni kan inspireras
  av det här-

 552. -och gå vidare med det, när det
  gäller skolbiblioteksutveckling.

 553. Diskutera gärna i pausen
  eller på lunchen hur ni tar del av-

 554. -skolbiblioteksrelevant forskning
  och sprider kunskap till andra.

 555. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Skolbiblioteksforskning i praktiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det råder ingen brist på forskning om skolbibliotek, men det finns ett glapp mellan forskning och praktik. Även om både bibliotekarier och lärare vill är det svårt att få igång samarbete med forskare. Cecilia Gärdén, lektor på Högskolan i Borås, har förslag på hur man kan gå tillväga. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Bibliotek, Biblioteksväsen, Forskning, Skolbibliotek
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Skolbiblioteksforskning i praktiken

Det finns ett glapp mellan skolbiblioteksforskning och praktik. Även om både bibliotekarier och lärare vill är det svårt att få igång samarbete med forskare. Cecilia Gärdén, lektor på Högskolan i Borås, har förslag på hur man kan gå tillväga. Konferensen hölls i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsförståelse i olika genrer

Barbro Westlund är forskare i didaktik med inriktning på läsförståelse. Hon visar hur man genom olika genrer kan utveckla elevers läsförståelse. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vägen till litteraturälskare

Läsambassadör Johanna Lindbäck menar att läslust inte kommer av sig själv, det är något som måste tränas in. Enligt Pisaundersökningen kan inte en fjärdedel av niondeklassarna läsa en enkel text. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsglädje i skolan

Läraren Joakim Björkman och mediepedagogen Piroska Bakran från Augustenborgsskolan i Malmö menar att serier kan få alla att växa i sitt läsande, att lära sig läsa lite bättre och lite mer. De berättar om sina läsprojekt. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Hbt-certifierat bibliotek

Sofie Samuelsson, genusinspiratör och bibliotekarie på hbt-certifierade Hallonbergens bibliotek, menar att det är viktigt att tänka efter vilka ord vi använder, för de säger någonting om våra föreställningar och värderingar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Inspiration för skolledare

Kungliga biblioteket, KB, utformar nu stöd för skolledare beträffande skolbibliotek. Elin Lucassi, samverkanshandläggare på KB, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Jämlik läsutveckling

Hur kan man säkerställa en skola som främjar läsinlärning med hjälp av skolbibliotek? Rektorerna har ett stort ansvar, menar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Källkritik i nätets tidevarv

Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Hur kan deras data granskas? Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Biblioteksutveckling i praktiken

Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Samarbete utifrån Lgr11 i praktiken

Hur kan lärare och bibliotekarier med stöd av läroplanen Lgr 11 samarbeta med digital teknik? Maria Schedvin, skolbibliotekarie i Malmö, berättar hur skolbiblioteket kan stödja både elevers och lärares kunskapsutveckling. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vart är vi på väg?

Det bästa sättet att möta kommande utmaningar i skolan är att lyfta fram de nya kulturerna och kompetenserna. Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerum, pratar om framtidens skola. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.