Titta

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Om UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

En nationell konferens om bland annat hur forskare och praktiker kan utveckla skolbibliotek och hur skolbibliotekarier kan arbeta läsfrämjande i skolan. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Jämlik läsutvecklingDela
 1. Välkommen, Matz Nilsson, ordförande
  i Sveriges skolledarförbund.

 2. Vi fortsätter på temat skolledare.
  Varsågod.

 3. Tack för att jag fick komma hit
  och tala för en så kompetent publik.

 4. Vi pratar om skolbibliotek
  och varför vi behöver det.

 5. Vi pratar om
  de olika professionernas ansvar.

 6. Vi pratar om
  varför skolan är livsnödvändig.

 7. Jag är ingen expert,
  men jag är skolledare.

 8. Nu är jag förbundsordförande
  för Sveriges skolledarförbund.

 9. Vi är ett fackförbund som organiserar
  chefer i förskola och skola-

 10. -förvaltningschefer, myndighetschefer
  och andra.

 11. Jag säger aldrig nej till att prata
  om skolans viktiga funktioner.

 12. I måndags pratade jag i riksdagen-

 13. -om ledarskapets betydelse
  för elevers framgång.

 14. Man hade valt ut
  landets 30 mest framgångsrika skolor.

 15. Inte de som hade bäst betyg-

 16. -utan de som gjort snabbast resa
  från låg till hög måluppfyllelse.

 17. Resan handlade om en enda sak:

 18. Att alla som jobbar inom skolans
  eller förskolans väggar samverkar.

 19. Man ser varandras olika kompetenser-

 20. -och möjligheter för
  att utveckla lärandet för barnen.

 21. Vi organiserar chefer
  och pratar om ansvaret.

 22. Efter Pisa-resultatet
  som kom förra året, Pisa 2012-

 23. -sa vi att vi måste prata om
  ansvaret som vi skolledare har.

 24. Jag kommer in på det när vi närmar
  oss huvudfrågan, skolbiblioteket.

 25. Skolan handlar om en viktig funktion,
  tycker jag.

 26. Det är den ni ser här.

 27. Att skapa förutsättningar-

 28. -där man ger våra barn och ungdomar
  ett förhållningssätt-

 29. -att de
  ser lärandet som livsnödvändigt-

 30. -och en process som pågår hela livet.
  Det är viktigare än nånsin.

 31. Ni vet att skolan i dag...

 32. Vi måste utveckla didaktiken eftersom
  den tekniska utvecklingen går fort.

 33. Samtidigt styrs vi av skollagen,
  läroplanen och ämnesplaner.

 34. Men när man lämnar skolan ska man
  ha med sig grundläggande verktyg-

 35. -för att fortsätta sitt eget lärande
  för att utveckla sig själv.

 36. I dag vet vi,
  framför allt i Europa...

 37. Man måste ha en gymnasieutbildning,
  det är grunden.

 38. Vi måste få våra ungdomar
  att gå ut med ett gymnasiebetyg.

 39. Sen måste man
  fortsätta utbilda sig hela livet.

 40. Omställningen är snabb. Se på det
  som sker inom industrin i Sverige.

 41. Vi har SAAB, Kockum,
  nya ägare, nya förhållanden...

 42. Det ställer krav på
  förmågan att lära nytt.

 43. Vi i skolan har en viktig roll i
  att få ungdomarna att känna-

 44. -att de får med sig en verktygslåda
  när terminen är slut-

 45. -när de slutar nian,
  när de slutar gymnasiet.

 46. Skolbiblioteket är med i den resan-

 47. -alla som leder skolor och undervisar
  är med i den resan.

 48. Det här citatet är viktigt.

 49. Om vi lyckas få till en plattform
  där barn och ungdomar känner-

 50. -att de får en verktygslåda,
  så har vi kommit långt.

 51. Det kommer rapporter att fundera om.
  Den här kom för ett par år sen.

 52. Det handlar om en grundläggande
  faktor - läsförmågan.

 53. Vi kan se hur det ser ut i Europa.
  Ni vet ju-

 54. -att vi hade ett betänkande
  när det gäller läsandets kultur-

 55. -i den statliga utredningen
  från 2012.

 56. Den visar hur statusen ser ut
  för ungdomarnas läskunnighet-

 57. -framför allt bland pojkar.
  Det här kom 2012.

 58. I december förra året kom Pisas
  resultat av läsförmågan i Sverige.

 59. Det visade att vi fortfarande tappar.
  Det måste vi fundera på.

 60. Vad är det som gör det? Vi diskuterar
  att förlänga utbildningstiden-

 61. -men det är färre som lyckas med
  att knäcka läskoden-

 62. -att ha grundläggande läsförmåga
  och läsförståelse.

 63. Ett tionde år
  ska utredas fram till 2015.

 64. Vi får se om barnen börjar skolan
  när de är sex år.

 65. Det elfte året blir viktigare.

 66. De som inte klarar skolan
  måste ta igen det de har missat.

 67. Men om de inte knäcker läskoden så
  har vi misslyckats med vårt uppdrag.

 68. Jag ska avsluta med
  förbundets krav på våra politiker.

 69. Vi borde inrätta en garanti som
  säkerställer att vi som är utbildade-

 70. -skolbibliotekarier, lärare
  och skolledare skulle kunna säga:

 71. "Vi lovar att barnen kan läsa
  när de lämnar skolan."

 72. Den grundläggande faktorn
  för inlärning är läsförmågan.

 73. Självklart är
  alla de andra sinnena jätteviktiga-

 74. -men läsförmågan bygger grunden
  för alla de andra ämnena.

 75. Vi ser det tydligt i dag, när vi
  har fått en tudelad progression-

 76. -där grundskolans ämnesplaner
  inte repeteras i gymnasieskolan-

 77. -utan det är ett vidaresteg. Då krävs
  de grundläggande kunskaperna.

 78. Vi ser vidare
  att när man gör en jämförelse-

 79. -så har det ökat
  från 15 till 17 procent år 2009.

 80. Den stora missuppfattning
  som man lyfter fram-

 81. -och som jag såg under mina elva år
  som utbildningsdirektör...

 82. Det handlar inte om ursprung
  eller tvåspråkighet-

 83. -utan det här är en generell nedgång
  bland pojkar i Sverige.

 84. Svensk eller utländsk bakgrund
  är inte avgörande-

 85. -utan den socioekonomiska bakgrunden.

 86. Ibland sammanfaller det
  med utländsk bakgrund.

 87. Det de föreslår i betänkandet...
  Har ni läst det?

 88. Det är 700 sidor.
  Jag ska inte förhöra er.

 89. De använder inte ordet rektor
  en enda gång.

 90. Men det ska vi inte orda om.

 91. Det de föreslår blir ju lag sen.

 92. Det vi fick in i lagen var att man
  ska ha tillgång till skolbibliotek-

 93. -och att man ska ha
  en skolbibliotekarie.

 94. Sen behöver det vara ett uppdrag
  från den statliga myndigheten-

 95. -att man tittar på hur det går.

 96. Skolinspektionen tittar ju på
  hur det ser ut med tillgången.

 97. Sen har vi läsombud och lärarnas
  kunskap om litteraturdidaktik.

 98. Den behöver stärkas.

 99. Det man kan konstatera är att det här
  är ett av de viktigaste...

 100. ...problemen om vi inte lyckas.
  Jag läste Sydsvenskan i morse.

 101. Det var en stor artikel
  om unga som har hamnat utanför.

 102. Man ser att de som hamnar utanför
  inte har fullföljt sin skola.

 103. Det är flest pojkar.
  Där har vi vår utmaning.

 104. Vi ser det i andra länder också.
  Det gäller läskunnigheten.

 105. När man tappar förmågan
  att följa med och förstå.

 106. Det är jätteviktigt.

 107. Vi ser att rektorns ansvar
  är oerhört viktigt.

 108. Det handlar om att utforma
  och utveckla skolan eller förskolan.

 109. Skollagen är tydlig.

 110. Rektorn är ansvarig för
  utvecklingen av skolans arbete.

 111. Man ska leda utvecklingen.
  Det innefattar ju egentligen allt.

 112. I de framgångsrika skolor-

 113. -som har gått
  från låg till hög måluppfyllelse-

 114. -är att ledningen samverkar
  med lärarna och övrig personal.

 115. Alla har ett gemensamt mål över
  hur man ska använda resurserna-

 116. -och man samverkar kollegialt
  för att nå målet snabbare.

 117. Här har rektorn sitt stora ansvar,
  att jobba med det här-

 118. -och utforma en arbetsmiljö
  och ha läromedel av god kvalitet.

 119. På fredag har vi en stor debatt.

 120. Då kommer en forskningsrapport
  som ett antal kommuner har skapat.

 121. Det handlar om vilken effekt
  digitaliseringen har fått-

 122. -i de skolor som har satsat på
  att skapa digitala lärverktyg.

 123. Har det påverkat elevernas resultat
  och skolans attraktionskraft-

 124. -där eleverna ser skolan som viktig?
  Men det tar vi på fredag.

 125. Vi har också ett läraransvar.

 126. Vi måste se till
  så att barnen knäcker läskoden.

 127. Det är ingen hemlighet att vi
  tappade lite av den kompetensen-

 128. -i lärarutbildningen
  med läsinlärningen.

 129. Det tar ett tag
  innan de nya lärarna är klara.

 130. Vi står inför en stor rekrytering
  av nya lärare, skolledare-

 131. -och skolbibliotekarier, eftersom vi
  har stora pensionsavgångar.

 132. Men förmågan
  att jobba med läsinlärning-

 133. -och se till
  så att barnet inte glider förbi-

 134. -utan att ha
  en djupläsning och läsförståelse-

 135. -kräver en speciell kompetens.

 136. Den hade vi på 60-talet, 70-talet
  och en bit in på 80-talet.

 137. Nu har vi tappat den.

 138. Det är lätt att säga att alla lärare
  har ansvar för läsinlärningen-

 139. -men det fungerar inte. Kompetensen
  måste finnas i de yngre åren.

 140. När de sen går vidare måste så många
  som möjligt ha knäckt läskoden.

 141. De som inte gör det
  behöver andra insatser-

 142. -som specialpedagogik
  och speciallärare.

 143. Hur många procent det gäller kan man
  orda om. Enligt min erfarenhet-

 144. -där jag såg barn från grundskolan
  upp i gymnasieskolan-

 145. -fanns det en stor grupp
  som inte hade knäckt läskoden.

 146. Man måste
  börja med läsinlärningen tidigt.

 147. Lärarnas betydelse är stor.
  Vi måste få dem-

 148. -att tro på sin betydelse,
  för den är avgörande.

 149. Jag är färgad av Louise Limberg
  när det gäller skolbiblioteken.

 150. När jag läste hennes studie,
  som kom ut för rätt många år sen-

 151. -så står vi nu inför samma frågor
  som hon lyfte upp då.

 152. Frågor som jag har identifierat,
  men inte kunnat sätta fingret på.

 153. Hon tar upp viktiga punkter.

 154. De olika dimensionerna vi har
  kring medierna som helhet.

 155. Medierna är rätt många i dag,
  alltså de digitala medierna.

 156. Det finns läromedelsmedier
  och skolbiblioteksmedier.

 157. Sen har vi självklart
  tillgång till hela webben.

 158. Hur viktigt är rummet i sig
  och hur förhåller det sig i skolan?

 159. Om det inte finns,
  var finns då tillgången?

 160. Det måste lärarna, bibliotekarierna
  och skolledningen diskutera.

 161. Sen har vi er roll. Jag kan hålla
  långa föredrag om hur viktigt det är.

 162. När jag blev skolledare,
  i slutet av 90-talet-

 163. -blev jag biträdande rektor och fick
  ta hand om biblioteksgruppen.

 164. Jag och bibliotekarien
  påbörjade arbetet.

 165. Då såg man tydligt
  de här olika dimensionerna.

 166. Hur får bibliotekarien vara med
  i planeringen av lärandet?

 167. Hur ser läraren på bibliotekarien
  och vice versa-

 168. -när det gäller
  våra olika kompetenser?

 169. Jag kommer tillbaka till
  informationssystemet och pedagogiken.

 170. Det här är
  de olika dimensionerna vi pratar om.

 171. Louise lyfter fram
  att man samspelar i komplexa mönster.

 172. Där finns lärarna,
  eleverna, klassrummen, läromedlen-

 173. -undervisningsmetoderna, elevernas
  uppgifter och skolledarens hållning.

 174. Om vi börjar med det sista
  så kan jag säga-

 175. -att en skolledare som betonar-

 176. -till exempel alla elevers rätt
  till ett skolbibliotek...

 177. Om skolledaren arbetar för det
  så genomsyrar det verksamheten.

 178. Samma sak om skolledaren
  jobbar för en digitalisering.

 179. Inte att ersätta lärare,
  utan att genomsyra undervisningen.

 180. Då blir det så. Samma sak om man
  brinner för internationalisering-

 181. -och pratar om betydelsen av
  att barnen får uppleva-

 182. -den internationella relationen
  i utbyten - då blir det så.

 183. Skolledaren är avgörande för
  skolans jobb mot ett gemensamt mål.

 184. Om skolledaren tror på skolbibliotek-

 185. -och använder sig
  av skolbibliotekarier och lärare-

 186. -så blir det bra.

 187. Vi är med och utser
  årets skolbibliotek.

 188. De skolor som får utmärkelsen
  har en engagerad ledning-

 189. -som har fått med sig
  skolbibliotekarien och lärarna.

 190. Alla brinner för
  skolbibliotekets funktion.

 191. Vad det är kommer vi till.

 192. När det gäller elevernas uppgifter
  handlar det om...

 193. Man pratar om
  rummets och bokens fysiska betydelse-

 194. -men lärandet är det viktiga.

 195. När lärandet inte har gräns i ett
  klassrum, utan flyter ut på en webb-

 196. -talar vi om informationssökning
  och källkritik.

 197. Kompetensen som eleverna måste ha-

 198. -för att säkerställa att det
  man skriver, pratar om och lär sig-

 199. -har en vetenskaplig grund
  eller lutar på en sanning-

 200. -och inte är osann information.
  Informationssökning och källkritik-

 201. -är oerhört viktig att jobba med
  i skolan, och börja tidigt!

 202. Man kanske ska börja
  redan i förskolan.

 203. Där jobbar man ju också
  med digitala verktyg.

 204. Läromedlen i dag... Vi har ju
  på olika sätt försökt få till...

 205. Vi skulle vilja ha en digital
  strategi för hela skolan i Sverige.

 206. En nationell digital strategi som
  innefattar medierna och läromedlen.

 207. Läromedelsutvecklingen måste
  hänga med i digitaliseringen.

 208. Vissa gör det. Läromedlen
  ska inte styra utvecklingen-

 209. -utan ämnesdidaktiken
  ska styra behovet av det.

 210. Om vi tittar på rollkonflikten,
  som Louise också tar upp-

 211. -så är den tydlig, men man
  jobbar bort den på många sätt.

 212. Jag tycker att den nya
  lagförändringen var väldigt viktig.

 213. Tillgången har ett likvärdighets-
  perspektiv - alla har rätt till det.

 214. Det har gjort att vi måste
  komma bort från rollkonflikten.

 215. Sen handlar det ju om hur man
  jobbar och samverkar på skolan.

 216. Det är den största utmaningen i dag.
  Vi jobbar kollegialt.

 217. Vi samverkar
  mellan olika kompetenser.

 218. Lärare och skolbibliotekarier
  har olika utbildning.

 219. Hur samverkar man?

 220. Hur ser man
  på medier, läromedelsinköp-

 221. -bokinköp, digitalisering?
  Hur får man det att hänga samman?

 222. Ni måste vara med i samtalet.

 223. Det handlar om att väva in
  er kompetens i de här förändringarna.

 224. Skolor som ändrar sitt förhållande
  till läromedelsstrukturen-

 225. -och jobbar om
  med ett aktivt skolbibliotek-

 226. -som blir
  ett levande verktyg för eleverna...

 227. De jobbar även med digitalisering,
  men de får inte nya pengar.

 228. De ställer om resursen
  efter det nya målet.

 229. Där samverkar alla.

 230. "Nu använder vi resurserna
  på det här sättet."

 231. Då har man kommit långt i processen.

 232. Det här är kanske det viktigaste.

 233. De som utses till årets skolbibliotek
  har kommit så långt-

 234. -att man har stor tillit
  till varandras kompetenser.

 235. Ledningen står upp för
  det mål man har satt-

 236. -att man ska ha ett bra skolbibliotek
  som ska vara levande-

 237. -och ett verktyg för eleverna.

 238. Den här gamla synen håller på
  att försvinna, tror jag.

 239. Men den kan leva kvar på ställen
  där man inte har skolbibliotekarier.

 240. Det hon tar upp går hand i hand
  med mina erfarenheter.

 241. Man måste öppna upp mellan yrkes-
  kategorier. Arbetslaget är viktigt.

 242. Problemet med alla
  enprofessionsyrken i skolan-

 243. -är att man inte kan vara med
  överallt. Man får organisera arbetet-

 244. -så att man pratar om resurser,
  läromedel och tillgång när ni är med.

 245. Sen måste ni utmana och ta för er.

 246. De som utmanar och tar för sig-

 247. -får med sig
  ledningen och övriga kollegor.

 248. Ni måste visa mod
  och inte vara materialförsörjaren-

 249. -och den som svarar på frågor,
  utan vara en del i lärandet.

 250. Varför har vi skolbibliotekarier
  om de inte används i lärandet?

 251. De ska inte finnas i ett rum
  där man sitter tyst och lånar böcker.

 252. Vi ska ha rummet om vi behöver det.
  Det är inte säkert.

 253. Vi behöver er kompetens.

 254. Den tredje punkten
  är viktigare än nånsin i dag.

 255. Om vi har
  ett gränslöst lärande via webben-

 256. -så måste man kunna sortera
  och hantera informationen rätt.

 257. Det måste barnen lära sig.
  Det har de inte med sig.

 258. Trots datorvana
  har de inte kompetensen-

 259. -att kunna ta reda på
  om det de läser är sant.

 260. "Hur sorterar jag
  så att jag får fram det viktigaste?"

 261. Det är en nyckelkompetens
  som vi måste lära ut.

 262. Sen har vi det här med att integrera.
  Det handlar inte bara om bibliotek-

 263. -utan om
  att se den samlade resursen i skolan.

 264. Vi har pratat om
  digitalisering och skolbiblioteken...

 265. Allt måste integrera
  och interagera med varandra.

 266. Framgångsrika skolor...
  Jag sa det inledningsvis.

 267. Många lärare säger:

 268. "Jag har ett ansvar för
  min undervisning - jag ger betyg."

 269. Men när den läraren
  samverkar med en annan lärare-

 270. -och eleven upplever att det inte är
  nån skillnad i grunden för bedömning-

 271. -och i grunden för
  undervisningens mål, så blir det bra.

 272. Kollegialt lärande är en av
  de viktigaste framgångsfaktorerna.

 273. Där ingår skolbibliotekarier.

 274. Sen måste man... Jag satt med dekanen
  på Malmö högskola förra veckan.

 275. Vi har ju en ny lärarutbildning,
  som jag tror är väldigt bra.

 276. Vi har ju
  ett enormt behov av lärare framöver.

 277. Men vissa saker måste vi diskutera.

 278. Det att samverka med andra
  kompetenser på skolan är en fråga.

 279. Digitaliseringen måste man också
  få in tydligt i lärarutbildningen-

 280. -hur man utvecklar ämnesdidaktiken
  med det digitala verktyget.

 281. Det är en utmaning
  för lärarutbildningen att få med.

 282. Inte minst jag som skolledare behöver
  få kompetensutveckling i sånt.

 283. Det har vi lagt fram i vår plan.

 284. Vi tycker att skolledaren
  måste få en kompetensutveckling i-

 285. -hur man jobbar med medier
  i skolan i dag.

 286. Jag ska bara visa
  hur vi gjorde i Malmö.

 287. Nu är det inte det här lika aktuellt.

 288. Man kan i biblioteksplan
  förklara olika begrepp.

 289. Man kan precisera på olika sätt.

 290. Det här var viktigt för oss,
  men nu har vi en skollag.

 291. Trots det
  måste varje huvudman konkretisera-

 292. -tillgången till skolbibliotek.

 293. För större kommuner
  är det inte så svårt-

 294. -men mindre kommuner
  med mindre skolor och förskolor-

 295. -hur ska de göra?
  Hur ska de organisera tillgången-

 296. -om man inte kan ha en utbildad
  skolbibliotekarie på varje enhet?

 297. Det måste skapas en plan-

 298. -som lärarna, ni och skolledarna
  är med och utformar.

 299. Det digitala
  kan man inte heller bara köpa in.

 300. Diskutera först varför man ska
  ha det och hur man ska använda det.

 301. Hur är vi överens om att varje barn
  upplever samma möte i lärverktyget-

 302. -oavsett vilken lärare man möter?

 303. Ja... Det här kan vi ta sen.

 304. Det vi har gjort...
  Vi menar på fullt allvar...

 305. Vissa partier har snappat upp det,
  och det är vi glada för.

 306. Vi vet att en framgångsrik skola
  börjar i förskolan.

 307. Jag är jätteglad
  att förskolan fick sin läroplan.

 308. Nu ökade kunskapsuppdraget
  för förskollärarna.

 309. Om vi börjar med läsinlärningen
  i förskolan-

 310. -och väcker lusten att läsa
  och lyssna till berättelser-

 311. -och lusten att bokstavera...

 312. Många barn kan det här,
  men långt ifrån alla.

 313. Om vi börjar i förskolan
  så får vi en positiv utveckling.

 314. Förskollärarna och förskolecheferna
  jobbar med att implementera det här.

 315. De barn som jobbar med det här
  får en bättre start i grundskolan.

 316. Det har stor betydelse. Vi i Sverige
  borde enkelt kunna säga:

 317. När ett barn lämnar årskurs två
  ska de kunna läsa.

 318. De som inte kan läsa då
  har ett annat behov av stödinsatser-

 319. -men vi vet om vilka det är.

 320. Tänk att skicka barnen till skolan,
  men de inte får lära sig läsa.

 321. Då skulle jag känna mig lurad.

 322. Vår utbildningsminister säger
  att vi ju har tidiga betyg.

 323. Men det viktigaste är
  att tidigt upptäcka-

 324. -om barnet inte har
  den grundläggande förmågan-

 325. -att ta in läsinlärningen.
  Det här är viktigt.

 326. Nåt parti har snappat upp det här.
  Tänk om vi kunde ge det löftet.

 327. Vilken status vår skola skulle få då.

 328. Om vi skulle säga:
  "Vi klarar av det. Lita på oss."

 329. Då skulle vi få tillbaka
  vår positiva auktoritet-

 330. -och inget barn kan missa skolan,
  för då missar de garantin.

 331. Jag har själv sett genom åren att
  elever kan gå nio år i grundskolan-

 332. -och vara närvarande
  85-90 procent av tiden...

 333. Sen börjar de gymnasiet
  och har en läs- och skrivproblematik-

 334. -som upptäcks då.
  Hur kan det gå så långt?

 335. Det har vi som yrkesförbund
  funderat mycket på.

 336. Där har skolledare och lärare ett
  ansvar, inte ni skolbibliotekarier.

 337. Ni har inte det bedömande ansvaret
  och ansvaret för elevernas lärande-

 338. -men ni är viktiga i det.
  Det här vill vi att man inrättar.

 339. Vi vill också... Det sägs att nya
  lärarutbildningen klarar av det här.

 340. Jag litar på det, men det tar tid
  att få fokus på läsinlärningen igen.

 341. Alla pratar om vårt grannland
  österut. Där har man det här.

 342. Pojkar i Finland har
  en bättre läskunnighet än Sverige.

 343. De har ingen negativ utveckling.
  Det bygger på lärarens kompetens-

 344. -att inte släppa eleverna
  om de inte har knäckt läskoden.

 345. Sen måste lärarens ansvar
  vara väldigt tydligt.

 346. Det är därför vi har lärare-

 347. -för att punktmarkera
  barnens utveckling av läsförmågan.

 348. Sen måste rektorerna tillgodose att
  resurser för stöd tidigt kopplas in.

 349. Stöd är ju också en kompetensfråga.

 350. Vi pratar mycket om
  när ett barn inte lär längre.

 351. Vi gjorde en undersökning. Jag
  har inte berättat om den tidigare.

 352. Vi gjorde en undersökning ett år
  på alla elever som gick ut år nio-

 353. -i Malmö utan ett enda betyg med sig.

 354. Vi anlitade en forskare
  som fick intervjua ungdomarna.

 355. Forskaren ställde frågan:
  "När följde du inte med längre?"

 356. Vilken årskurs tror ni att de sa?

 357. Årskurs fyra, fem.
  Där hängde man inte med längre.

 358. Man följde inte med,
  men man var kvar i skolan-

 359. -i årskurs sex, sju, åtta och nio.

 360. Sen började de gymnasiet
  och hade inte ett enda betyg med sig.

 361. Ungdomarna känner tidigt att de
  inte hänger med och inte förstår.

 362. Det måste vi fånga upp tidigare
  och sätta in stöd-

 363. -så att de inte tror
  att det är nåt fel på dem.

 364. De har bara ett annat behov av stöd
  än de andra i gruppen.

 365. I Danmark rasar nu
  en stor debatt som jag följer-

 366. -om integrering av barn i grupper,
  att inte särskilja elever.

 367. Om man integrerar
  på ett förnuftigt sätt-

 368. -och inte sätter barnen i andra
  grupper så får vi större framgång.

 369. De har andra lärverktyg,
  men alla sitter tillsammans.

 370. Man slipper uppleva
  skam och utanförskap.

 371. Stödet är en viktig fråga.
  Det ser vi på skolinspektionen.

 372. De slår ofta ner på det.
  Här brister landets skolor kraftigt.

 373. Vi har många fantastiska skolledare
  som gör det här.

 374. Vi har tittat på de skolor där man
  fått utmärkelsen årets skolbibliotek.

 375. Där brinner man för bokens och
  det digitala läsandets betydelse-

 376. -och skolbibliotekarien
  och lärarens betydelse.

 377. Man ser till
  att det verkligen finns en tillgång-

 378. -och inte bara
  ett rum med gamla böcker.

 379. Sånt tror jag inte att barn
  och ungdomar upplever som lustfyllt.

 380. Jag har pratat om integrationen.

 381. Sen vill vi
  utveckla lärarutbildningen-

 382. -så att lärarna
  utvecklar sin didaktik.

 383. Det är oerhört viktigt.
  Det är avgörande.

 384. Man måste titta på varje elev
  i årskurs två-

 385. -och berätta för föräldrarna
  att man måste sätta in stöd-

 386. -så att de snabbt knäcker läskoden.
  Tänk om vi lyckas med det.

 387. Tänk om vi får fler
  att fullfölja årskurs nio-

 388. -med en förmåga att läsa
  och förståelse för det de läser.

 389. Vilket självförtroende många
  skulle känna, framför allt pojkar-

 390. -som tycker att skolan
  börjar bli trist i årskurs fyra-

 391. -när de inte förstår
  vad som står i böckerna.

 392. Då skulle skolan lyfta rejält
  och fler skulle klara gymnasiet.

 393. I dag är det grunden för att få jobb-

 394. -eller få möjlighet att läsa vidare.

 395. Jag ska sluta där jag började.
  Ni har en jättestor betydelse.

 396. Visa lite mod. Om ni inte har kommit
  i gång med samtal på era skolor-

 397. -med lärarna och skolledningen,
  så ta upp frågan.

 398. Se er själva som en resurs.

 399. Se möjligheten att vara med i resan
  mot att lära fler barn att läsa.

 400. Den största utmaningen
  för gymnasieskolan i dag-

 401. -är att få fler att känna
  att det är lustfyllt att gå dit-

 402. -och att man lär sig
  nåt som man har nytta av.

 403. Ni är en viktig resurs.

 404. Jag hoppas
  att ni diskuterar med lärarna-

 405. -hur ni ska utveckla lärandet-

 406. -så att det ska attrahera den
  digitala vana som ungdomarna har.

 407. Tänk så mycket tid
  pojkar lägger på datorspel.

 408. Hur kan vi visa att verktyget
  även kan användas för inlärning-

 409. -utöver det de lär sig i spelen?
  Stort lycka till. Tack!

 410. Tack, Matz. - Vi tar gärna frågor.

 411. Ja?

 412. Hej. Jag heter Hanna
  och är gymnasiebibliotekarie.

 413. Hur tycker du att det ser ut
  bland svenska skolledare i dag?

 414. Har de förståelse
  för skolbibliotekariens roll?

 415. -Det brukar vara mycket tomma ord.
  -Det är en jättebra fråga.

 416. Vi gjorde en definition av
  vad pedagogiskt ledarskap är.

 417. Det ligger på vår hemsida. Det gällde
  förskolechefer och rektorer.

 418. Enligt skollagen har rektorn
  ett pedagogiskt ledarskap.

 419. Man ska leda en pedagogisk process.

 420. Du frågar hur det ser ut i landet.

 421. Om man ser skolbibliotekarien
  som materialförsörjare-

 422. -så ser många skolledaren
  som administratör.

 423. Den bilden vill vi förändra
  till en pedagogisk ledare-

 424. -som står upp för skollagen.
  Vi har en bit kvar där.

 425. Den generella bilden är...

 426. Politikerna förväntar sig
  att se ett pedagogiskt ledarskap.

 427. Vi brukar be dem att definiera det.

 428. Jag tycker att det är att man
  leder den pedagogiska resursen-

 429. -styr resurserna på skolan i lärandet
  så att fler elever klarar skolan-

 430. -och att man samverkar
  för ökad måluppfyllelse.

 431. Vi måste jobba bort
  synen på skolledaren-

 432. -som den som fixar allt
  och administrerar skolan-

 433. -till att bli den
  som leder den pedagogiska processen-

 434. -inte undervisningen,
  men den pedagogiska processen.

 435. Vi har en bra bit kvar.

 436. Peter från Ulricehamn.

 437. Nåt som jag och många andra
  jobbar med är-

 438. -den digitala närvaron
  och digitala lärverktyg.

 439. Om skolledaren även ska leda det här,
  generellt sett...

 440. Hur mycket används det digitala
  bland skolledare?

 441. Min bild är att det inte gör det.
  Hur ser det ut bland skolledare?

 442. Den digitala likvärdigheten
  brister kraftigt i landet.

 443. Jag reser runt i landet
  och träffar medlemmar-

 444. -och besöker kommuner.
  Det lägger jag min tid på.

 445. Vi ser stora skillnader. Därför
  vill vi ha en nationell strategiplan-

 446. -som innefattar
  likvärdighetsbegreppet-

 447. -och kompetensutveckling i
  hur vi använder det i undervisningen.

 448. Sen måste vi ha det mot ledarskapet,
  som jag sa.

 449. Det här med digitaliseringen
  handlar lite mer om skolbiblioteken.

 450. Utan rätt kompetenser från början
  hamnar man snett.

 451. Vi gjorde det misstaget
  när jag var förvaltningschef i Malmö.

 452. Vi sa hur det skulle vara, men glömde
  bort dem som skulle jobba med det.

 453. Vi vände på det-

 454. -så att lärare och skolledare
  tog fram planen.

 455. Men likvärdigheten brister.

 456. Nu har SKL kallat samman departement,
  fackföreningar och annat-

 457. -för att skapa en nationell strategi,
  men det finns mycket kvar att göra.

 458. I förra veckan hörde jag
  att en kommun-

 459. -hade fått gamla datorer
  från ett företag.

 460. Då tänkte jag:
  "Oj, vilken lång resa vi har kvar."

 461. Man ser fortfarande tekniken,
  inte didaktiken.

 462. Ingegärd,
  skolbibliotekarie i Halmstad.

 463. Jag blev glad när du sa
  att skollagen...

 464. Konkretiseringen av mål och styrning.

 465. Varje huvudman måste konkretisera
  vad man vill med skolbiblioteket.

 466. Jag har tjatat på mina skolledare
  och frågat vad de vill.

 467. "Vad har jag för uppdrag?"

 468. Hur kan jag få fart på skolledarna?

 469. Jag kan ge dig tips.
  Det är ju inte bara så-

 470. -att skolledaren avgör det,
  utan lagen styr.

 471. Skolinspektionen tittar på
  hur tillgången ser ut.

 472. Vi ser att det brister.

 473. Man kan fundera på
  hur man ska slippa få den kritiken.

 474. Man ska fråga sig
  var man har sina brister.

 475. "Vad vet vi om vår verksamhet?
  Hur kan vi utveckla den?"

 476. Börja samtalet så.
  Framför allt i glesbygdskommuner-

 477. -är det här en jätteutmaning. Det
  kanske är enklare i större städer.

 478. I mindre orter är det svårt, när man
  inte kan ha tillgången på skolan.

 479. Precis som läraren
  bryter ner ämnesplanen i moment-

 480. -måste man bryta ner vad man menar
  med tillgång till skolbibliotek.

 481. I Malmö fick vi in-

 482. -biblioteksfunktionernas skrivning
  mot skolplanen och skolbiblioteket.

 483. Vi fick politikerna att besluta om
  att det skulle in i varje verksamhet.

 484. Det var innan den nya skollagen kom.
  Börja samtalet utifrån...

 485. "Hur tänker vi
  innan nån påtalar att det brister?"

 486. -Det var ett bra tips. Tack.
  -Tack ska ni ha!

 487. Textning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Jämlik läsutveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan man säkerställa en skola som främjar läsinlärning med hjälp av skolbibliotek? Rektorerna har ett stort ansvar, menar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Läsutveckling, Skolan, Skolbibliotek, Skolledare, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Skolbiblioteksforskning i praktiken

Det finns ett glapp mellan skolbiblioteksforskning och praktik. Även om både bibliotekarier och lärare vill är det svårt att få igång samarbete med forskare. Cecilia Gärdén, lektor på Högskolan i Borås, har förslag på hur man kan gå tillväga. Konferensen hölls i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsförståelse i olika genrer

Barbro Westlund är forskare i didaktik med inriktning på läsförståelse. Hon visar hur man genom olika genrer kan utveckla elevers läsförståelse. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vägen till litteraturälskare

Läsambassadör Johanna Lindbäck menar att läslust inte kommer av sig själv, det är något som måste tränas in. Enligt Pisaundersökningen kan inte en fjärdedel av niondeklassarna läsa en enkel text. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsglädje i skolan

Läraren Joakim Björkman och mediepedagogen Piroska Bakran från Augustenborgsskolan i Malmö menar att serier kan få alla att växa i sitt läsande, att lära sig läsa lite bättre och lite mer. De berättar om sina läsprojekt. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Hbt-certifierat bibliotek

Sofie Samuelsson, genusinspiratör och bibliotekarie på hbt-certifierade Hallonbergens bibliotek, menar att det är viktigt att tänka efter vilka ord vi använder, för de säger någonting om våra föreställningar och värderingar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Inspiration för skolledare

Kungliga biblioteket, KB, utformar nu stöd för skolledare beträffande skolbibliotek. Elin Lucassi, samverkanshandläggare på KB, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Jämlik läsutveckling

Hur kan man säkerställa en skola som främjar läsinlärning med hjälp av skolbibliotek? Rektorerna har ett stort ansvar, menar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Källkritik i nätets tidevarv

Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Hur kan deras data granskas? Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Biblioteksutveckling i praktiken

Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Samarbete utifrån Lgr11 i praktiken

Hur kan lärare och bibliotekarier med stöd av läroplanen Lgr 11 samarbeta med digital teknik? Maria Schedvin, skolbibliotekarie i Malmö, berättar hur skolbiblioteket kan stödja både elevers och lärares kunskapsutveckling. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vart är vi på väg?

Det bästa sättet att möta kommande utmaningar i skolan är att lyfta fram de nya kulturerna och kompetenserna. Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerum, pratar om framtidens skola. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss