Titta

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Om UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

En nationell konferens om bland annat hur forskare och praktiker kan utveckla skolbibliotek och hur skolbibliotekarier kan arbeta läsfrämjande i skolan. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Källkritik i nätets tidevarvDela
 1. Jag tänkte inleda med att visa er
  den här bilden.

 2. En screenshot från Google.

 3. Det är så här de flesta elever,
  kanske också ni, i alla fall jag-

 4. -börjar när vi har en fråga om något.
  Vi söker i Google.

 5. Här har jag sökt på ett i vissa
  sammanhang ganska känsligt begrepp.

 6. "Sionism", på svenska.

 7. En lång rad träffar placeras
  efter varandra på listan.

 8. Överst är Wikipedia.
  Sedan kommer sajten sionit.se.

 9. Det är sionistiska federationen
  i Sverige.

 10. Därefter en artikel
  i Nationalencyklopedin.

 11. Sedan en artikel i något
  som heter Metapedia.

 12. Känner ni igen Metapedia?
  Säkert ni från skolmiljön.

 13. Det är ett högerextremt uppslagsverk-

 14. -som fokuserar på frågor
  som intresserar de miljöerna.

 15. Det speglar kunskapsinnehållet
  därefter. Och så vidare.

 16. Artiklar om ett visst ämne
  blandas och ges ganska mycket.

 17. Google är i dag för de flesta,
  inte minst för ungdomar och elever-

 18. -det fönster mot världen vi har
  när vi tittar ut.

 19. Hur många av er har
  de senaste dagarna använt Bing?

 20. Det var fler händer än jag brukar se,
  men ändå inte många.

 21. Hur många har använt Google
  de senaste dagarna?

 22. Det ger perspektiv på vilket monopol
  det här företaget har-

 23. -på hur vi söker och hittar
  information.

 24. Hur många har använt Yandex?

 25. Det är en stor sökmotor i Ryssland.

 26. Baidu?

 27. Där har vi en.

 28. Det är en kinesisk söktjänst.

 29. DuckDuckGo?

 30. Några händer.
  Några bibliotekarier, gissar jag.

 31. Den är också mer alternativ.

 32. Prova att söka på samma begrepp
  i olika söktjänster.

 33. Men Google har en förkrossande
  stor marknadsandel.

 34. Särskilt i Europa.

 35. Google påverkar därför vår syn
  på kunskap-

 36. -och det sätt vi ser världen på,
  och så vidare.

 37. Detta är en bearbetning av en tabell-

 38. -som är gjord av Roger Säljö,
  professor i Göteborg.

 39. Vi behöver inte gå in på den
  i detalj.

 40. Mina slides stämmer överens rätt bra,
  men något ska man ju göra på tåget.

 41. Så vissa saker kanske inte
  stämmer överens.

 42. Den här visar läskunnighet-

 43. -under olika tidevarv.

 44. Först står det
  "Protestantisk läsfärdighet".

 45. Man ska kunna läsa bekanta texter,
  ofta religiösa texter.

 46. Katekesen, psalmboken, bibeln kanske.

 47. Den här epoken var inte skrivandet
  så viktigt.

 48. Det gällde att kunna katekesen
  utantill. Memorering prioriterades.

 49. Vi behöver inte gå igenom allt här-

 50. -men tabellen visar att
  vad vi ser som viktigt-

 51. -när det gäller att läsa, skriva,
  memorera, förändras över tiden.

 52. Inte minst på grund av att det finns
  nya tekniker för att-

 53. -lagra, kommunicera, söka texter.

 54. Vi ser att det sker
  en långsam förändring neråt.

 55. Det är att det finns ett större
  intresse, eller större behov-

 56. -av att lära sig hantera obekanta
  texter ju närmare vår tid vi kommer.

 57. Det blir naturligtvis särskilt
  viktigt i dag.

 58. Det syns lite dåligt här nere.

 59. Det jag har skrivit till i parentes
  syns dåligt, så jag kan läsa det.

 60. Det handlar om
  de digitala mediefärdigheterna.

 61. Ökade krav på att kunna engelska.

 62. Jag har lagt till "snabb läsning".

 63. Ett förändrat och ökat behov
  av källkritik.

 64. En ökad förståelse för
  hur sökmaskiner formar-

 65. -den kunskap som vi ser
  och tar till oss.

 66. Att vår syn på vad som ingår
  i läs- och skrivfärdighet-

 67. -förändras över tid,
  är den viktigaste poängen här.

 68. I katalogen har ni sett att jag ska
  kretsa kring de här temana i dag.

 69. Jag har ägnat en hel del tid
  åt detta.

 70. Jag har jobbat med sådana här saker
  i projektform-

 71. -så ni vet varifrån jag kommer.

 72. Jag och några kollegor har jobbat
  med EXAKT-projektet.

 73. Ni kan ha stött på det.

 74. Vi följde skolelevers arbete
  i klassrum-

 75. -för att observera
  projektorienterat arbete.

 76. Hur man interagerade med digitala
  medier, hur man presenterade det.

 77. Jag jobbar även
  med ett annat projekt-

 78. -där vi studerar förändringen av-

 79. -den kollektiva minnesresursen
  som alltid har funnits.

 80. Vi kan kalla den encyklopedisk
  kunskap. I dag ser den annorlunda ut.

 81. Det som traditionellt sett kom
  i tryckta band-

 82. -som talade om vad som var det
  viktiga, tills nästa upplaga kom.

 83. Vad man behövde kunna i samhället.

 84. Det skilde sig åt mellan samhällen,
  och år.

 85. Den tekniken har förändrats, liksom
  våra sätt att producera kunskapen.

 86. Jag tänker främst på Wikipedia,
  men ska även ta upp Googles påverkan.

 87. Jag ska visa exempel från projektet.

 88. Jag har också börjat ett nytt projekt
  med forskare i Lund:

 89. "Kunskap i en digital värld: tillit,
  trovärdighet och relevans på nätet".

 90. Vi studerar hur information förmedlat
  genom sociala medier och sökmaskiner-

 91. -ges betydelse
  och hur vi ser dem som trovärdiga.

 92. Varför ses viss en information
  som trovärdig, och inte en annan?

 93. Och så har jag jobbat ett år
  som skolbibliotekarie.

 94. Jag ska nu visa några exempel
  från det här projektet.

 95. Vad händer med encyklopedisk kunskap
  när den går-

 96. -från tryckta band till ett digitalt
  format i nätverkssamhället?

 97. Vad händer med dess trovärdighet?
  Vad blir nytt?

 98. Här är en bild på min yngste son.

 99. Mina föräldrar gav mig en uppsättning
  av Nationalencyklopedin.

 100. Mycket länge var den inte mer
  än en trappa för honom att klättra i.

 101. Han lär tycka att det här är en
  märklig teknik när han blir större.

 102. "Herregud. 20 band.
  Hur gjorde du när du flyttade?"

 103. Jag har tänkt på det. Jag är ju, som
  ni kanske förstår av mina intressen-

 104. -en nörd, vilket gör att jag
  intresserar mig för dessa frågor.

 105. Men även jag ser att det här
  är gammalt.

 106. När jag talar med ungdomar
  och skolelever ser jag-

 107. -att det är ett gammalt sätt
  att kommunicera kunskap.

 108. Vad är egentligen ett uppslagsverk?

 109. Det bygger på en slags tro
  på vetenskapen.

 110. Att man kan förmedla vetenskapligt
  granskad kunskap.

 111. Det bygger på en idé om att kunskapen
  ska vara tillgänglig.

 112. Nu talar jag om uppslagsverk
  såsom de kom att bli-

 113. -i samband med upplysningen.

 114. Här är den klassiska "Encyclopedie"
  av Diderot och d'Alembert.

 115. Förnuft och rationalitet.

 116. Istället för att kunskapen
  var given från Gud-

 117. -kunde den ackumuleras och studeras.

 118. Det är en bild av kunskapen.

 119. Hela upplysningsidén symboliseras
  mycket av-

 120. -det här klassiska uppslagsverket.

 121. Man kan fråga sig
  vad Wikipedia symboliserar i dag?

 122. Är det ett steg
  från upplysningstanken?

 123. Länge har de här...
  Det ska vara suddigt.

 124. De här tjocka, dyrbart inbundna
  banden i bokhyllan-

 125. -har varit en symbol för den stabila,
  den trovärdiga-

 126. -kanske rent av auktoritära,
  kunskapen.

 127. Härom året gick jag ut på Blocket
  för att se var uppslagsverken är nu.

 128. Jo, de är på Blocket.

 129. "Bra Böckers Lexikon. 100 kronor."

 130. "Komplett Bra Böckers Lexikon
  i nyskick."

 131. Bara det låter oroväckande.

 132. Här. "Nationalencyklopedin.
  500 kronor. 20 band."

 133. Gå ut själva så får ni se.

 134. Ni sitter nog också på encyklopedier.

 135. Antingen hann ni kränga dem
  innan de tappade i värde-

 136. -eller så har ni dem i kartonger
  i källarförrådet eller garaget.

 137. En del har hamnat i sommarstugor,
  för att förgylla där.

 138. Men de används oerhört sällan.

 139. För många representerar de
  något annat.

 140. Kanske inte en praktisk resurs,
  utan en symbolisk och vacker resurs.

 141. Härom året beslutade
  Encyclopaedia Britannica-

 142. -detta flaggskepp bland uppslagsverk-

 143. -att inte längre komma ut
  i tryckt upplaga.

 144. "Efter 244 år upphör
  Encyclopaedia Britannica"-

 145. -"att komma ut i tryckt format."

 146. Det här var en artikel i en blogg-

 147. -som tillhörde New York Times,
  "Media Decoder".

 148. Många läste artikeln.

 149. Det skapades massor av kommentarer
  i kommentarsfältet.

 150. Det var fantastiska berättelser.

 151. Människors minnen
  kopplade till uppslagsverk.

 152. En del beskriver hur de läste dem
  från A till Z.

 153. Jag kan inte begripa det,
  men många skrev det.

 154. Men väldigt få kommer ihåg
  vad som stod i artikeln.

 155. Det vill säga, den finns ju online.

 156. Men man associerar uppslagsverk
  till det tryckta.

 157. Digitalt är det Wikipedia som gäller.

 158. Därför har uppslagsverken svårt
  att konkurrera i nätverkssamhället.

 159. Om vi då istället tittar på-

 160. -de nya förutsättningarna
  för encyklopedier.

 161. Vi översköljs med denna statistik.

 162. Olle Findahl ger årligen ut
  "Svenskarna och internet".

 163. Ni kanske redan har stött på det här.

 164. Det är bara några axplock
  från den här statistiken.

 165. 89 procent av befolkningen
  har tillgång till internet.

 166. Det kan innebära att man måste
  ta bussen en halvtimme.

 167. Man måste ta siffrorna
  med en nypa salt.

 168. När studien gjordes sa sig 31 procent
  använda surfplatta.

 169. 65 procent har uppkoppling
  genom smarta telefoner.

 170. Alltså, 65 procent av befolkningen
  har tillgång till Google-

 171. -var de än är i landet,
  beroende på täckningen.

 172. Det går ner i åldrarna. Ta även
  dessa siffror med en nypa salt.

 173. 60 procent av treåringarna-

 174. -och 40 procent av tvååringarna
  har använt internet.

 175. Använder mer regelbundet
  gör 23 procent av treåringarna-

 176. -och 8 procent av tvååringarna.
  Men det är nog mer.

 177. Man döljer hur mycket barnen ser på
  YouTube och spelar spel-

 178. -när pappa och mamma vilar
  efter jobbet.

 179. Men det sker en tydlig förändring
  med nästa generation.

 180. Man ska verkligen ta-

 181. -de här 11 procenten,
  och säkert fler-

 182. -som inte har tillgång och kompetens,
  på allvar.

 183. Men nästa generation kommer att se
  annorlunda ut.

 184. Uppslagsverken blir ännu dammigare.

 185. Samtidigt är det så att uppslagsverk,
  eller idén om att samla kunskap-

 186. -att organisera och presentera den,
  är långt ifrån död.

 187. Det finns ett konsultföretag på nätet
  som heter Alexa-

 188. -som bland annat
  sammanställer statistik-

 189. -och mäter popularitet
  på olika webbplatser.

 190. Det är inga exakta mått.

 191. Enligt Alexa ser de mest populära
  webbplatserna i Sverige ut så här:

 192. Etta är svenska Google.

 193. Tvåa är den internationella
  Google.com.

 194. Alltså har två olika Google
  de två översta platserna.

 195. Trea är Facebook.

 196. Tillsammans med YouTube skulle det
  täcka många av användningarna.

 197. Särskilt som att YouTube
  ägs av Google.

 198. Om Google skulle köpa Facebook, finns
  det inte så många alternativ längre.

 199. Hoppas att det inte sker.

 200. På femte plats kommer
  det svarta fåret-

 201. -i den här kommersiella listan,
  Wikipedia.

 202. Den är beroende av trafiken från
  Google, där den ofta kommer högt upp-

 203. -men är ändå icke-kommersiell,
  vilket gör att den sticker ut.

 204. Lite nationellt bundet kommer sedan
  Aftonbladet och Blocket.

 205. Och faktiskt Yahoo, en av Googles
  få konkurrenter som finns kvar.

 206. Men bland dessa 500 kommersiella
  sajter som listas-

 207. -är det fantastiskt
  att ett uppslagsverk kommer femma.

 208. Hade ni trott det för 20 år sedan om
  någon hade förutspått utvecklingen?

 209. Det hade inte jag,
  men så är det i alla fall.

 210. I vår studie har jag och
  mina kollegor tittat på uppslagsverk.

 211. Hur man förändrar sin form
  för att producera kunskap.

 212. Hur man tar hjälp av ny teknik. Hur
  man diskuterar användarnas beteende.

 213. Det säger något intressant-

 214. -om hur kunskap produceras,
  tillgängliggörs och används.

 215. Jag har rent konkret tillbringat
  ganska mycket tid-

 216. -i redaktionsrummet
  hos Nationalencyklopedin-

 217. -för att ta del av deras diskussioner
  och projekt, och se vad de gör.

 218. Jag har även varit i Norge
  och iakttagit deras arbete-

 219. -med deras nationella uppslagsverk,
  Store norske leksikon.

 220. Jag har ett stort intresse
  för Wikipedia.

 221. Jag har intervjuat wikipedianer
  och sett arbetet med Wikipedia.

 222. Lite längre fram ska jag visa
  hur Google-

 223. -dels är nyckeln i spelet med
  encyklopedisk, och annan, kunskap-

 224. -men också hur man nästan själv
  blir ett uppslagsverk.

 225. Men det får bli en liten cliffhanger.

 226. Här har vi då Wikipedia.

 227. Jag behöver nog inte förklara det
  så mycket för er.

 228. Ni vet en mängd saker om det här.

 229. Den stora, grundläggande skillnaden
  är egentligen-

 230. -att det bygger på en syn att-

 231. -istället för att kontrollera
  innehållet innan det publiceras-

 232. -så finns det kontrollmekanismer
  i det här formatet som gör-

 233. -att det kontrolleras i efterhand, av
  alla andra wikipedianer och läsare.

 234. Ni tillsammans, säkert många
  av er, bidrar till detta.

 235. Där man i klassiska uppslagsverk,
  eller kunskapsförlag-

 236. -ägnade mycket tid åt
  att faktagranska texter i förväg-

 237. -gör man det mer eller mindre
  i efterhand.

 238. Man lägger en stor del av ansvaret
  på den enskilde användaren.

 239. Det är en stor förändring i synen
  på kontroll av kunskap.

 240. Granskning av kunskap.

 241. Det fanns säkert stort behov av
  att kontrollera kunskap förr i tiden.

 242. Det ser vi inte minst när vi tar fram
  roliga exempel från uppslagsverk-

 243. -och tycker att de ser gamla ut.

 244. Det bygger på att det är
  många röster, att många bidrar.

 245. Det finns en snedfördelning
  bland de som bidrar.

 246. Yngre män är överrepresenterade.

 247. Det bygger på att man kan vara
  mer eller mindre anonym.

 248. Det bygger på länkad kunskap.

 249. Man länkar från uppslagsverket
  till andra platser-

 250. -och andra platser på nätet länkar
  till Wikipedia.

 251. Det här sista gör att det hamnar
  långt upp i Google.

 252. Eftersom det är en öppen
  och fri resurs-

 253. -kan man länka dit,
  och då blir det också populärt.

 254. Men webbplatser som
  ligger bakom en betalvägg-

 255. -vill man inte länka till, för folk
  blir irriterade över lösenordskravet.

 256. Det gör att de inte kommer
  lika högt upp i Google-

 257. -och därmed inte blir lika synliga.

 258. Det bygger även på att kunskapen
  hela tiden förändras.

 259. Hela tiden sker det en förändring.

 260. Men det bygger också på att man ska
  verifiera kunskapen-

 261. -med extern dokumentation.

 262. Det var en diskussion om Philip Roth,
  tror jag att det var...

 263. Ni får rätta mig om ni kommer ihåg
  detta bättre.

 264. Det var en amerikansk författare-

 265. -som hittade något i Wikipedia
  om sitt liv, som var fel.

 266. Men han kunde inte ändra det.

 267. Principen för Wikipedias arbete
  är att-

 268. -påståenden på Wikipedia måste
  verifieras genom en extern källa.

 269. Det fanns inte dokumenterat, och det
  räckte inte att han själv sa det.

 270. Så han fick skriva en artikel om det,
  som någon sedan refererade till.

 271. Hur många här inne har själva
  redigerat i Wikipedia?

 272. Det var inte så många ändå.

 273. Har ni sett... Det är en svår fråga
  till 200 personer.

 274. Jag gör istället ett kort hopp
  till Wikipedia.

 275. Till en artikel om Krim,
  så det är aktuellt.

 276. Som ni ser när jag bläddrar
  är det en lång artikel.

 277. Väldigt lång.

 278. En intressant sak är
  att det finns en sida för diskussion.

 279. Eftersom många inte räckte upp handen
  vill jag visa detta-

 280. -så att ni hänger med.

 281. Här kan man diskutera artikeln.

 282. Här hade man en omröstning
  bland wikipedianer-

 283. -ifall artikeln
  skulle anses vara värd-

 284. -att betecknas
  som en utmärkt artikel-

 285. -och därmed få den här lilla stjärnan
  som en slags belöning.

 286. Man kan också se i historiken-

 287. -att det ständigt sker uppdateringar.

 288. Den senaste gjordes klockan 02.15.

 289. Väldigt tidigt i morse.
  Det har inte gjorts något på ett tag.

 290. Distributionen av det här
  uppslagsverkets innehåll-

 291. -är billigare än
  när Encyclopaedia Britannica-

 292. -uppdaterade sina uppgifter
  förr i tiden.

 293. Då fick man trycka om allihop
  och distribuera dem.

 294. Och inte minst försäljarna
  var en speciell sort.

 295. Jag ska inte gå in på mer än så här.

 296. Men Wikipedia är ett intressant
  exempel på-

 297. -digitala mediers paratext.

 298. Det vill säga texter om texten.

 299. Här är texten vi vill ha, men sedan
  finns det andra typer av texter-

 300. -till att granska den här texten.

 301. Man kan ta del av diskussioner
  bakom scenen.

 302. Man kan se att en text
  har fått en stjärna.

 303. Man kan ta del av hur uppdaterad
  historiken är.

 304. Om artikeln om Krim inte hade
  uppdaterats sedan november-

 305. -hade den varit lastgammal.
  Här kan vi se det.

 306. Man ser också att det inte bara finns
  en artikel om Krim.

 307. Det är lager på lager på lager
  av uppdateringar.

 308. Man kan gå tillbaka och titta hur
  artikeln såg ut då, eller då.

 309. Det är inte bara en artikel.

 310. Ett sådant där tumregelknep är-

 311. -att referat till Wikipedia-artiklar
  ska göras-

 312. -till den specifika artikeln,
  och inte i allmänhet.

 313. På alla artiklar finns det "verktyg".

 314. Sedan står det "Permanent länk"
  eller "Citera denna artikel".

 315. Om jag trycker på "Permanent länk"
  får jag en adress som går till-

 316. -"Version från 19 mars, 02.15".
  Det är den senaste uppdateringen.

 317. Har jag den länken är det
  till den versionen jag refererar.

 318. Sedan kan någon förstöra artikeln
  fullständigt-

 319. -men referatet gäller den versionen.

 320. Så nöj er aldrig med Wikipedia.

 321. Det var en liten utsvävning.

 322. Om vi då går till Norge.

 323. Känner ni till diskussionen
  om Store norske leksikon?

 324. Det är ett jätteintressant fenomen-

 325. -inom kunskapspolitik,
  eller informationspolitik.

 326. Norge har haft olika typer
  av lexikon.

 327. Många lexikon, med tanke
  på befolkningsmängden.

 328. Lexikon är också en slags nationell
  representation av kunskap.

 329. Unga nationer kanske har större behov
  att visa på sin kunskap.

 330. Sitt världsperspektiv.

 331. Jag ska dra historien snabbt.

 332. Under 1990-talet
  och början av 2000-talet-

 333. -bytte man namn på olika sätt-

 334. -och skapade Store norske leksikon.

 335. Sedan skulle man digitalisera det.

 336. Det gjordes runt år 2000.

 337. Man överförde allt tryckt till det
  digitala, utan att anpassa det.

 338. Sajten krävde lösenord,
  och de fick inga kunder.

 339. De tappade kunder, får man väl säga.

 340. Det hjälpte inte
  att reklamfinansiera den.

 341. Man försökte lite olika modeller,
  och tänkte sedan ge upp.

 342. Det började diskuteras ifall man bara
  skulle förlita sig på Wikipedia.

 343. Det var en diskussion
  där många deltog-

 344. -på kultursidor
  och i rikstäckande medier.

 345. Kultur- eller forskningsministern
  var också med i diskussionen.

 346. Till sist erbjöd sig en stiftelse
  att finansiera verksamheten-

 347. -om den gjordes om under fem, sex år.

 348. Sedan hoppades stiftelsen på att
  staten skulle ta över.

 349. Så man tog in en helt
  ny chefredaktör.

 350. Hon fick bygga upp sitt team
  av redaktörer.

 351. SNL hade länge diskuterats i media
  som ett exempel på det gamla-

 352. -som inte kunde anpassa sig
  till nätets ekologi.

 353. Bland annat fanns det en ung tjej-

 354. -som hade en blogg som var profilerad
  i diskussionen.

 355. Den nya chefredaktören
  valde att rekrytera henne-

 356. -som den första redaktionsmedlemmen,
  som en slags webbanalytiker.

 357. Hon skulle lägga upp strategier
  för arbetet.

 358. Lexikonet är en kombination där man
  har behållit expertskrivandet-

 359. -med kontakter till universitet och
  sådant, med en stiftelsefinansiering-

 360. -och så har man lobbat hårt för att
  få staten att ta över.

 361. Där är man nästan nu.
  Men det är inte helt säkert-

 362. -för nu har både norska Wikipedia,
  som finns i både bokmål och nynorsk-

 363. -och SNL konkurrerat
  om den senaste budgeten-

 364. -till ett expertdrivet uppslagsverk.

 365. Båda anser sig vara det,
  fast på olika sätt.

 366. Det är kunskapspolitiskt intressant.

 367. I Sverige skulle nog ingen komma
  på tanken-

 368. -att staten skulle finansiera
  Nationalencyklopedin.

 369. Men NE har en god ställning
  i Sverige-

 370. -i kommuner, skolor, bibliotek-

 371. -som gör att man har en tryggare bas.

 372. Så trots många svårigheter hänger man
  kvar och förändrar sig-

 373. -för att möta de nya kraven för hur
  kunskap ska kommuniceras digitalt.

 374. Det är samma sak som dagstidningar
  kämpar med: Hur ska vi få betalt?

 375. Man lägger upp en brandvägg,
  och tappar läsare.

 376. Nationalencyklopedin
  har samma problem.

 377. För det är så att uppslagsverk
  verkar i en tid i dag-

 378. -där det råder hård konkurrens
  om läsaren.

 379. Hur hittar folk till uppslagsverk?

 380. Jag fick ta del av siffror
  från NE och SNL.

 381. De har, som alla andra webbplatser
  med självaktning, Google Analytics-

 382. -där man kan se vad användarna gör,
  hur de hittar till sidan, med mer.

 383. För Nationalencyklopedin
  är det 65 procent-

 384. -som hittar till uppslagsverket
  genom en sökning i Google.

 385. Ungefär som jag inledde
  med "sionism".

 386. Och så väljer man.
  "NE känns bra, dit går jag."

 387. Store norske leksikon har enligt
  egen utsago jobbat stenhårt-

 388. -på att sökoptimera.

 389. De har en siffra på att 85 procent
  av deras besökare kommer från Google.

 390. Ta siffran som är hämtad från Alexa
  med en nypa salt.

 391. Jag vet inte hur pålitlig den är.

 392. Där säger man att 63 procent
  kommer till Wikipedia via Google.

 393. Jag skulle gissa
  att siffran är högre.

 394. Det innebär att vi inte söker
  i uppslagsverk, utan i Google.

 395. Ni ser på siffrorna att få
  vänder sig-

 396. -specifikt till Wikipedia eller NE,
  utan de går till Google.

 397. "Oj, första träffen blev Wikipedia.
  Dit går jag."

 398. Så gör jag, och säkert många av er.
  Våra elever gör det definitivt.

 399. Det är intressant.

 400. Jag trodde förut att det var
  Wikipedia som konkurrerade här.

 401. Det är det ju också, men den stora,
  osynliga makten är ju Google.

 402. Google förändrar förutsättningarna
  för så mycket.

 403. Vi går tillbaka till mitt
  ursprungliga exempel om sionism.

 404. Ni ser att... Detta är en screenshot
  från min bärbara dator.

 405. En, två, tre, fyra, fem, sex.

 406. Googles träfflista sägs innehålla
  tio poster.

 407. Väldigt få vänder till sidan två.
  Det har ni säkert hört.

 408. Men jag hörde på ett föredrag i går-

 409. -att det intressanta egentligen
  är hur mycket ens skärm rymmer.

 410. Folk går inte längre än man ser.

 411. Så på tåget hit-

 412. -gjorde jag en skärmdumpning
  från min mobiltelefon.

 413. Då fick jag bara tre träffar.

 414. Av vad? 200 000?

 415. Jag lyssnade som sagt på ett föredrag
  i går med Dirk Lewandowski.

 416. Han har jobbat med "eye tracking".
  Känner ni till det fenomenet?

 417. Man sitter i laboratorium.

 418. Där kan man studera vart ögonen
  riktas på skärmen.

 419. Man låter många titta och då ser man
  vad det är man läser på en skärm.

 420. Man gjorde det med Google.

 421. Det här är inte med i era slides.

 422. Ju mörkare, desto mer intensivt
  har man tittat.

 423. Här tittar folk på träffsidan.

 424. Man tittar på den första texten.

 425. Lite på den andra.
  Ytterst lite på den tredje.

 426. Sedan tittar man inte mer.

 427. Det innebär egentligen
  att det inte spelar någon roll-

 428. -om man bara får tre träffar,
  för man tittar bara på dem ändå.

 429. Han påstår också att folk helt enkelt
  inte vet om...

 430. Många i deras studie visste inte
  att man kunde bläddra.

 431. Vad gör att just de här
  hamnar överst-

 432. -och inte de som är någonstans
  på första våningen?

 433. Vet vi det?

 434. Det här sökordet attraherar inte
  betalda annonser-

 435. -men hur kan man skilja
  mellan betalda annonser, och inte?

 436. Om nu Google är så otroligt viktig
  för vår vardag-

 437. -som elever, lärare, bibliotekarier,
  forskare.

 438. I vardagslivet när vi beställer
  pizza. Vi gör allt genom Google.

 439. Ändå vet de flesta
  förhållandevis lite om-

 440. -vad det är som gör att saker
  blir som de blir.

 441. Det är en viktig kunskap om vi tror
  att det påverkar så mycket.

 442. Tendenser för kunskapsproduktion.

 443. Jag ska hämta material från
  mina studier i redaktionsrummen.

 444. Det handlar om dialog, kvantifiering,
  googlefiering, som jag kallar det.

 445. Man lånar inspiration
  från olika medier.

 446. På många av dessa sociala medier-

 447. -kan man kommentera och ta kontakt,
  och då tar andra efter det.

 448. Man erbjuder läsarna att skriva
  kommentarer i media, och så vidare.

 449. Dialogen är något som kännetecknar-

 450. -mycket av dagens nätverkskultur
  när det gäller kunskap och medier.

 451. Typexemplet är Wikipedia,
  som bygger på att människor deltar.

 452. Några av er, och många andra.

 453. Det innebär också att det finns
  ett ökat krav i dag-

 454. -på att se en transparens.
  Hur blir kunskap till kunskap?

 455. I de här banden
  som står i källarförråden-

 456. -kan man inte se de diskussioner
  som ledde fram till-

 457. -den text som finns i uppslagsverket.

 458. Det som skedde i redaktionsrummen
  och över telefon kan man inte se.

 459. Men i Wikipedia kan man ta del
  av den debatt-

 460. -som gjorde att texten vi läser
  faktiskt blev som den blev.

 461. Ni kan läsa om detta
  i Store norske leksikon.

 462. De har gjort en slags semiversion
  där man kan följa de olika inläggen.

 463. Man kan skicka in förslag,
  men inte få sista ordet.

 464. De har valt en mellanversion mellan
  Wikipedia och det traditionella.

 465. Man samspelar med andra medier.

 466. Finns man bakom en betalvägg blir det
  samspelet svårt. Vad gör man då?

 467. Det var intressant att se
  hur man jobbade där i Norge.

 468. De använde sig av en programvara
  som heter sproutsocial.com-

 469. -som bevakar vad som händer i sociala
  medier kring en specifik fråga.

 470. De hade en mediaanalytiker-

 471. -som ibland sökte på
  Store norske leksikon, eller snl.no-

 472. -för att se vad som sades på Twitter
  om uppslagsverket den dagen.

 473. Då interagerade de.
  Eller på andra sociala medier.

 474. Medan jag satt där visade hon mig
  hur man kunde göra.

 475. Hon sökte på SNL och hittade
  ett Twitter-meddelande:

 476. "Jag kommer aldrig att använda
  snl.no. Hittar ingenting."

 477. Varpå hon svarar personen: "Vad letar
  du efter? Vi kan hjälpa dig."

 478. Jag är glad att ingen har hoppat
  på mig så, men man kan tänka sig-

 479. -att skolor och bibliotek kan söka
  upp folks frågor och diskussioner.

 480. Jag vet inte om det är en bra modell,
  men den används alltmer.

 481. Man etablerar kontakt.
  Det var intressant.

 482. En annan tendens-

 483. -som man kan titta på-

 484. -är ett ökat intresse för någon form
  av kvantifiering av fakta.

 485. Jag tycker att det intresset ökar.

 486. Ni har säkert stött på
  begreppet "öppen data".

 487. Har det diskuterats i går? Nej.

 488. Det innebär att
  allt fler institutioner-

 489. -inte minst de som är finansierade
  med offentliga medel-

 490. -öppnar upp sina databanker gratis-

 491. -för företag att använda.

 492. Till exempel för att ta fram
  applikationer.

 493. Det kan vara en applikation om
  trafikinformationen i Göteborg-

 494. -där man kan se hur man bör köra
  för att slippa köer.

 495. Det kan vara statistik från
  Världsbanken om fattigdom i världen-

 496. -som man kan mata in.

 497. Statistik om livslängd, sjukdomar.
  Allt möjligt som man kan mata in.

 498. Jag har en kollega som talar om det
  som den nya oljan-

 499. -som förväntas få världen att snurra.

 500. Det är också något
  som encyklopedierna funderar på.

 501. Man jobbade länge på hur man
  skulle kunna ta del av och utnyttja-

 502. -den här statistikmöjligheten.

 503. Skapa redskap i form av program-

 504. -så att brukarna själva kan leka
  med statistik.

 505. Är det någon som har sett
  Dagens Nyheters factlab?

 506. Där kan man leka med olika saker.

 507. Roslings Gapminder är ett typexempel
  på det här.

 508. Med tillgänglig, gratis information-

 509. -skapar och visualiserar man
  kunskap och relationer.

 510. Det intressanta med det är
  att det är lätt att bli förförd-

 511. -av visualiseringens potential.

 512. Men varifrån kommer siffrorna som
  utgör grunden för visualiseringen?

 513. Det ser jag som nästa fråga.

 514. Vi som brukare får en aptitligt
  presenterad kunskap.

 515. Men hur granskar vi den?
  Vi vet inte ens var den kommer från.

 516. Jag hittade en tidningsartikel
  från vd:n för Nationalencyklopedin.

 517. Han kommer intressant nog
  från Ericsson tidigare.

 518. När han tillträdde sa han:

 519. "Vi ska vara en faktabyrå
  som ska leverera snabbt och lätt."

 520. Det är inte samma sak
  som det klassiska idealet-

 521. -där man ska skriva längre,
  tolkande artiklar.

 522. Här handlar det mer om att presentera
  fakta, gärna i form av statistik.

 523. Och så det här med googlefieringen.

 524. Ni måste se uppslagsverken
  som exempel.

 525. Det är inte bara de här tre-

 526. -utan detta gäller massor av aktörer
  på nätet.

 527. De måste anpassa sig till Google-

 528. -och till Googles kod,
  till Googles algoritmer.

 529. Någon kallade det en Google-dans.

 530. Att webbplatserna anpassar sig
  för att hamna högre-

 531. -varpå Google ändrar algoritmerna,
  och då anpassar man sig på nytt.

 532. Om Google är fönstret mot världen
  måste man synas där för att finnas.

 533. Det är inte många här som har Bingat
  eller Yandexat eller Baiduat.

 534. Det är Google vi använder.

 535. Det finns egentligen inga
  alternativa startplatser i dag.

 536. Om vi inte räknar in sociala medier.

 537. Så relevansen för många människor-

 538. -utgörs av de filter
  som Google erbjuder.

 539. Googles filter som placerar
  vissa saker högt-

 540. -avgör för de flesta
  vad som är relevant.

 541. Till en sådan grad att det kanske
  bara blir de tre första träffarna.

 542. I de uppslagsverksredaktionsrum
  där jag har varit-

 543. -jobbar man med Google Analytics-

 544. -som visar hur folk beter sig
  och vad de intresserar sig för.

 545. De som jobbar där skulle säga
  att jag överdriver-

 546. -men det finns en tendens att man
  intresserar sig mest för-

 547. -att skriva om det som är populärt.

 548. "Oj, nu skrivs det om Krim.
  Där måste vi ändra."

 549. Förr sa man: "Oj, nu måste vi
  uppdatera våra länderartiklar."

 550. "Vi börjar med Albanien, sedan tar vi
  Andorra och fortsätter framåt."

 551. Fyra år senare kommer man till Krim.

 552. Tankesättet har gått från alfabetet
  till popularitet.

 553. På gott och ont, för det är bra att
  ändra det folk är nyfikna på.

 554. Men det finns en risk
  att man tappar kärnan.

 555. Det menar jag inte att uppslagsverken
  har gjort, men till och med de-

 556. -som ses som stabila stöttepelare,
  jobbar med de här frågorna.

 557. Den här bloggtjejen,
  om jag får uttrycka mig så-

 558. -som chefredaktören för
  Store norske leksikon anställde-

 559. -skrev i en artikel
  i en norsk tidning.

 560. Jag översatte det till engelska
  till en engelsk presentation-

 561. -och nu hittar jag inte originalet.

 562. Hon skrev så här:

 563. "SNL was a party without guests.
  They had few hits in Google."

 564. "It doesn't help if you have the best
  music, if no one turns up."

 565. Det är precis vad det handlar om.

 566. Om vi tar ett steg vidare, kan vi då
  se Google som ett uppslagsverk?

 567. Nu får ni nog bläddra förgäves.

 568. Det har kommit något det senaste året
  som en del av er säkert har läst om.

 569. Alla av er har sett det,
  kanske utan att tänka på det.

 570. Det är Google Knowledge Graph.
  Känner ni igen detta?

 571. Det är den stora revolutionen
  inom sökmotorer.

 572. För att använda catchiga fraser-

 573. -så ska Google inte bara vara
  "about strings", utan "about things".

 574. Man går från ord till saker.

 575. Man söker inte bara
  efter bokstavskombinationer-

 576. -utan efter reella saker-

 577. -som står i relation till varandra
  och har en betydelse.

 578. Det går från information
  till kunskap.

 579. Bland annat summerar man
  på ett direkt sätt-

 580. -fakta från andra resurser på nätet.

 581. Tidigare fick man en lista
  på intressanta saker.

 582. När man klickade på listan kom man
  till en plats på nätet-

 583. -som kunde vara Wikipedia.

 584. Men nu behöver man inte ens
  gå vidare-

 585. -för Google hämtar informationen.

 586. Särskilt öppen data, som det inte
  blir upphovsrättsbrott för.

 587. Text från Wikipedia är ju öppen.

 588. Man lägger dit relaterade bilder.

 589. Vad andra personer som har sökt
  på liknande ord har läst.

 590. Förslag på alternativ som inte alltid
  har med sökordet att göra.

 591. Jag sökte på "Putin".

 592. Här har vi den vanliga listan.

 593. Här har de en nyhetsdel, och sedan
  den så kallade organiska träfflistan.

 594. Men här är den nya
  Google Knowledge Graph.

 595. Där har vi bilder och text.
  Här står det faktiskt Wikipedia.

 596. Nu behöver man inte ens gå
  till Wikipedia längre.

 597. Vi får lite faktauppgifter.

 598. Den fakta som finns med beror på
  vad andra har sökt på om Putin.

 599. Om du söker på någon annan kanske
  inte längden står med.

 600. Kanske har folk diskuterat att han
  inte är så lång.

 601. Men jag gissar bara.

 602. Är han gift?
  Jag trodde att han var skild.

 603. Och sådant som andra har sökt på,
  som inte alltid rör den här listan.

 604. Här presenteras det man har sökt på.
  Så som sökmotorer brukar fungera.

 605. Det här sägs vara en stor revolution
  från Googles sida.

 606. Det tror jag också.

 607. Det kommer att medföra
  stora förändringar.

 608. Jag sökte på "Krim".

 609. Hämtad text från Wikipedia.

 610. Lite faktauppgifter.

 611. Wikipedia är
  en icke-kommersiell tjänst.

 612. Men hur kul tycker Wikipedia
  att det här är-

 613. -och hur påverkas deras besökarantal
  om Google dränerar dem.

 614. Google har gett Wikipedia besökare
  genom att placera dem överst.

 615. Nu tar de Wikipedias information,
  så man behöver inte ens gå dit.

 616. Google är på något vis
  så oerhört populärt.

 617. Vi använder det hela tiden,
  och ändå kommer det undan med allt.

 618. Efter NSA-skandalen ifrågasatte ingen
  all information Google har om oss.

 619. Men alla ifrågasatte varför staten
  skulle ha den informationen.

 620. Google landar med fötterna nedåt.

 621. Vi hade organiserat
  en workshop i går.

 622. Marie Friberger från Malmö högskola
  gjorde en rolig jämförelse.

 623. Många säger till exempel att de
  måste ta en paus från Facebook.

 624. Man behöver koppla ur.
  Men det säger ingen om Google.

 625. Google finns överallt,
  men är osynligt.

 626. Vi tänker inte på att vi är
  så beroende av Google.

 627. Samtidigt färgar det
  hela vår världsbild.

 628. Nu ska vi gå tillbaka till skolan
  där vi började lite grann.

 629. Jag ska försöka knyta ihop säcken.

 630. Först några saker som delvis
  är en upprepning.

 631. Vilka är förutsättningarna
  för lärande i skolan i dag?

 632. Vi kan se att det under ett antal år-

 633. -har skett en förändring
  i undervisningen.

 634. Man har gått mot
  ett ökat elevaktivt lärande.

 635. Med tanke på dagens skoldiskussion
  vill jag tillägga-

 636. -att den definitivt
  kan vara lärarledd.

 637. Elevaktivt betyder inte
  att man inte involverar lärare.

 638. Vi har gått från att vara beroende
  av en bok, en klassuppsättning...

 639. Så jobbar man än ibland, men vi ser
  på de stora dragen.

 640. ...till att öka mängden information.

 641. Att ge eleven ansvaret att välja
  och argumentera för sina val.

 642. Det skapar nya roller för lärare
  och bibliotekarier.

 643. Tittar vi på medielandskapet...

 644. Digitalisering av kunskap
  får enorma konsekvenser-

 645. -som jag har försökt visa
  med mina exempel på encyklopedier.

 646. Där besitter Google i dag
  en särställning-

 647. -bland alla aktörer,
  till att forma kunskap.

 648. Jag kallar det
  "Kunskapens nya ordning".

 649. Från de klassiska bibliotekens
  klassifikationssystem-

 650. -i alfabetets ordning-

 651. -talar vi nu om popularitet
  och träfflistor.

 652. Kunskapen blir, liksom kulturen
  och det mesta annat-

 653. -konkurrensutsatt på ett nytt sätt.

 654. Vi använder en platta, en smart
  phone, en iPad eller vad vi har-

 655. -som vårt fönster mot allting.

 656. Mot skönlitteratur, kunskap,
  faktasökning, när vi beställer pizza.

 657. Om vi använder precis samma redskap-

 658. -konkurrerar vi om utrymmet
  som redskapet visar-

 659. -med hjälp av de resurser vi har,
  i första hand Google.

 660. Så det finns nya villkor
  för informationssökning-

 661. -källkritik och även didaktik,
  i de här frågorna.

 662. Jag tänkte sammanfatta lite av
  forskningen som finns om dessa saker.

 663. Begreppet för dagen är
  Medie- och informationskunnighet.

 664. Det förkortas MIK.

 665. Ni har säkert hört mycket om det.

 666. Jag var på folkbiblioteket i Borås
  och såg att det var MIK-vecka.

 667. Det dyker upp.

 668. Man talar om det här
  med läskunnighet.

 669. Det har en speciell betydelse
  på svenska.

 670. Vi tänker oss
  en traditionell läskunnighet-

 671. -som handlar om att läsa text.
  Böcker, gärna skönlitteratur.

 672. Man säger att folk läser mindre.

 673. Då menar man ofta skönlitteratur-

 674. -såsom den definierades
  i slutet på 1800-talet.

 675. Men läsning kan vara mycket mer.

 676. Utan att tona ner betydelsen
  av den traditionella läskunnigheten-

 677. -har det växt upp andra begrepp
  om något bredare i läskunnighet.

 678. Trots att vi lever
  i ett svenskt språkområde-

 679. -är det svårt att hitta en bra
  översättning till "literacy".

 680. Det är så mycket rikare
  än "läs- och skrivkunnighet".

 681. Det finns begrepp
  som försöker fånga detta.

 682. "Digital literacy", "media literacy",
  "information literacy".

 683. På svenska "informationskompetens",
  "digital kompetens", "mediakunnighet"

 684. Vad som har hänt på inte så lång tid
  är att-

 685. -medie- och informationskunnighet
  har blivit ett paraplybegrepp-

 686. -för alla nya förmågor,
  och förändrade förmågor-

 687. -som det digitala nätverkssamhället
  för med sig.

 688. För skolan kan det handla om...

 689. Och nu hämtar jag exempel från mina
  och mina kollegors forskning.

 690. ...behovet av att kunna
  formulera problem.

 691. Det elevaktiva lärandet
  kräver något mer än ett faktasvar.

 692. Att söka information med kritisk
  och reflexiv blick.

 693. Google är inte allt, höll jag på
  att säga, men det är det ju nästan.

 694. Att jämföra och värdera trovärdighet.

 695. Att delta i nätverkssamhället
  genom att publicera sig.

 696. Om vi tittar på hur läroplanerna
  är uppställda i skolan i dag-

 697. -ser vi att det här är insprängt
  i olika ämnen.

 698. Det är inte redovisat separat,
  och det är nog klokt.

 699. Man talar mycket om
  medie- och informationskunnighet.

 700. Jag ska ge ett exempel
  på samhällskunskap.

 701. I läroplanerna står det
  som ett av syftena...

 702. Det är inte det enda. Det står:

 703. Inte så stor skillnad.

 704. Om vi tittar på kunskapskraven
  så står det:

 705. En liten nyansskillnad.

 706. På gymnasiet valde jag en
  av många kurser:

 707. Enda skillnaden är
  källhänvisningarna.

 708. Från universitetet vet jag att de
  inte lär sig det i gymnasiet.

 709. Det är knappt att de lär sig det
  hos oss.

 710. Helt nyligen, om det var
  den här veckan eller förra-

 711. -kom det ett delbetänkande
  från digitaliseringskommissionen-

 712. -där det står att digital kompetens
  är osynlig i kunskapskraven.

 713. Därför är den svårt att mäta
  i nationella tester och liknande.

 714. Därmed tappar den i betydelse.

 715. Jag tycker i och för sig
  att den finns här.

 716. Det svåra är hur man gör
  ett kunskapsinnehåll av detta.

 717. Hur går man från den generella nivån
  till specifika exempel?

 718. Jag tänkte gå igenom
  vad det kan handla om.

 719. Det kan handla om
  formulering av frågor.

 720. Vi går från en lärarstyrd
  till en elevcentrerad undervisning.

 721. Min kollega Louise Limberg
  har forskat om detta.

 722. Man förväntas formulera
  sina egna problem. Att forska.

 723. Svårigheten är att eleverna-

 724. -ofta har fokus på att göra rätt
  enligt anvisningarna.

 725. Det är där koncentrationen ligger.

 726. Jag kan också säga
  från mina egna studier...

 727. Och här spelar oss tekniken
  ett spratt.

 728. Genom Google och Wikipedia...

 729. Det här är mer en gissning.

 730. Det är så lätt att hitta fakta
  att fokus blir på faktaupplysningar.

 731. Det är möjligt att det alltid
  har varit så.

 732. Men det är i alla fall
  inte så konstigt.

 733. Om man upplever att eleverna inte
  går längre än Wikipedia-

 734. -kan det bero på att Wikipedia räckte
  för att besvara frågan.

 735. Det kan vara en svårighet.

 736. Och informationssökning som sådan-

 737. -är en förrädisk sak.

 738. Det är enkelt att söka information.
  Det tycker inte minst eleverna.

 739. Eleverna tycker att det är jättelätt
  att söka information.

 740. "Jag fick 340 000 träffar i Google
  på det du frågade efter."

 741. Men hur kan man utveckla
  en reflexiv förmåga-

 742. -kring de mekanismer som gör att vi
  hittar det vi gör?

 743. Hur vi ska göra det är
  en oerhört viktig fråga för skolan.

 744. Man kan säga: "På den här skolan
  använder vi inte Wikipedia."

 745. "Inte heller Google.
  Vi jobbar så här."

 746. Eller så säger man:
  "Sådant är samhället i dag."

 747. "Vi kan försöka minska
  Googles dominans på andra sätt"-

 748. -"men nu måste vi balansera detta
  genom människors kunskaper istället."

 749. Det kan handla om
  vad som reglerar träfflistan.

 750. Hur urskiljer man annonser
  från de organiskt skapade träffarna?

 751. Hur färgas världsbilden av det här?
  Av personifieringen av sökningen.

 752. Allt det här handlar om källkritik-

 753. -men nu gör jag det
  till en specifik rubrik.

 754. En av de svårigheter
  som blir särskilt viktig-

 755. -är att det är svårt
  att hitta författarnamnet.

 756. Vi frågar elever:
  "Vem är författaren?"

 757. Inte vet jag. Det är säkert
  500 olika bidragsskribenter-

 758. -till en Wikipedia-artikel.

 759. Eller någon annan aggregerad resurs-

 760. -där man inte vet
  varifrån kunskapen kommer.

 761. Den öppna datan som jag talade om.
  Vem är författaren i Gapminder?

 762. Det är Världsbanken, WHO
  och alla möjliga olika index.

 763. Det är svårt att följa
  och att kvalitetsbedöma.

 764. Den frågan måste man också ta tag i.

 765. Antingen kräver man en författare
  och stryker alla typer av-

 766. -nya, mer annorlunda, resurser.

 767. Men eleverna går ju ändå dit-

 768. -så man kan behöva
  nya förhållningssätt.

 769. Hur kan man använda paratexterna
  för att granska informationen?

 770. Hur jämför man?

 771. Den "nya" tidens förhållningssätt
  och syn på kunskap-

 772. -som genereras av Wikipedia-

 773. -där man ser att en artikel om Krim
  uppdaterades klockan 02.15 i natt-

 774. -färgar ju också av sig
  på "gamla" medier.

 775. Jag har ett favoritcitat
  från en några år gammal studie.

 776. En elev resonerar kring en bok:

 777. "Den är boken är ju jättegammal,
  den kom ut 2010."

 778. "Den säger ingenting
  om dagens samhälle."

 779. Det hade man inte sagt för tio år
  sedan om en två år gammal bok.

 780. Några ord om didaktik.

 781. Hur operationaliserar man,
  eller hur gör man-

 782. -för att undervisa om medie- och
  informationskunnighet-

 783. -eller vad man vill kalla det? Hur
  skapar man ett meningsfullt innehåll?

 784. Forskning visar att det är svårt att
  göra till ett undervisningsobjekt.

 785. Jag vet att Limberg och Folkesson
  gjorde en studie-

 786. -som ni kanske har hört om.

 787. Den visade på-

 788. -hur både lärare
  och bibliotekarier gärna kunde-

 789. -i betygssättning
  och examinationsrättning-

 790. -kritisera elever för avsaknad
  av kunskap.

 791. Men studien visade att de
  aldrig hade undervisat om det.

 792. Det var inte ett innehåll i
  undervisningen, ändå gav de kritik.

 793. Men hur ska man undervisa om detta?

 794. Där har vi en lång bit kvar att gå.

 795. Inte minst har vi
  betydelsen av handledning-

 796. -vid själva formuleringen
  av elevernas frågor.

 797. Om det inte blir bra där
  följer det med hela projektet.

 798. Om svaret kan bli 428 istället för
  en resonerande utläggning om något-

 799. -så kanske det är fel på frågan.

 800. Frågan gäller: Vågar vi släppa på-

 801. -kontrollen av innehållet i förväg?

 802. Vågar vi släppa på
  den traditionella synen-

 803. -där vi har en mer stabil
  mediestruktur och kultur-

 804. -där innehållet ofta är publicerat
  i förväg-

 805. -till förmån för en miljö
  där vi lägger ansvar på eleverna-

 806. -att själva fatta beslut
  om trovärdighet-

 807. -och tillförlitlighet
  i informationen?

 808. Min retoriska uppläggning visar
  mitt intresse för det senare.

 809. Eftersom eleverna ska ha redskap
  som de kan använda även efter skolan.

 810. Då har de Google, Wikipedia,
  alla dessa resurser.

 811. Jag menar att Wikipedia
  är ett fantastiskt redskap-

 812. -för att synliggöra hur kunskap
  blir till kunskap.

 813. Man kan arbeta med en artikel
  i Wikipedia-

 814. -och gå tillbaka i historiken, se hur
  artikeln blev till och diskuterades-

 815. -hur den har kritiserats
  och förändrats.

 816. Det är ett fantastiskt arbetsredskap-

 817. -att jobba med.

 818. Sedan måste man i de här
  sammanhangen diskutera-

 819. -Googles så centrala roll
  i informationssamhället i dag.

 820. Vad får det för konsekvenser?

 821. En liten avslutande sammanfattning.

 822. Å ena sidan bör man inte se på
  medie- och informationskunnighet-

 823. -som enbart en teknisk färdighet.
  Då tappar vi något oerhört viktigt.

 824. Det är en pedagogisk fråga
  som rymmer så mycket.

 825. Kunskapssyn, epistemologi om ni vill,
  och en massa spännande saker.

 826. Sådant ni kan väldigt mycket om.

 827. Å andra sidan får vi inte glömma
  den tekniska sidan-

 828. -som påverkar
  hur saker och ting fungerar.

 829. Man måste ha ett hum om det.

 830. Vissa kanske kan ha mer hum än andra-

 831. -men att man tillsammans ger en bild
  av det hela.

 832. Det behövs bemannade skolbibliotek
  med professionell personal.

 833. Och att man ger personalen
  och lärarna möjligheten-

 834. -att stödja elevers utveckling
  av medie- och informationskunnighet.

 835. Det är jätteviktiga frågor.

 836. Och sedan svårigheten som vi alla
  måste jobba vidare med-

 837. -genom tester och exempel.

 838. Hur man faktiskt kan undervisa
  om det här konkret.

 839. Integrerat samarbete mellan lärare
  och bibliotekarier?

 840. Dessutom behövs det mycket mer
  forskning.

 841. Som tur är har jag tid att ägna mig
  åt de här frågorna en tid till.

 842. Och många andra.

 843. Jag vill också göra lite reklam-

 844. -för den här publikationen-

 845. -av mig och min kollega
  Johanna Rivano Eckerdal.

 846. Den publiceras i april.

 847. Utgiven av Svensk biblioteksförening
  som en antologi om forskningen.

 848. Vi tycker att den är spännande.

 849. Så håll ögonen öppna.

 850. Därmed har jag också tio minuter
  för eventuella frågor.

 851. Jag avslutar där. Tack.

 852. Tack så mycket för det. Då ska vi se.

 853. Ja.

 854. Hej, jag heter Viveka och jobbar
  som skolbibliotekarie i Umeå.

 855. Jag har många frågor.
  Det här var jätteintressant.

 856. En fråga handlar om läroboken
  som medie-

 857. -som på många skolor har många år
  på nacken. Vad tänker du om det?

 858. Och så tänker jag att det beror på
  vad ungarna söker om.

 859. Om det är länder, historiska fakta
  eller ett däggdjur.

 860. Man har olika sökstrategier
  beroende på vilken sorts fakta-

 861. -man söker efter.

 862. Det är två av de saker
  som jag funderar kring.

 863. Den första frågan
  kan jag inte svara på.

 864. Jag kan tänka mig att det finns
  en tendens att man öppnar upp-

 865. -för en vidgad syn på medier.

 866. Gränserna för klassrummet
  blir mer porösa.

 867. Man tillåter andra typer av
  kunskapskällor än läroboken.

 868. Det innebär inte att lärobokens tid
  är helt passé.

 869. Det kan också se olika ut,
  apropå din andra fråga-

 870. -beroende på vad det är för ämnen,
  frågor, aktualitet.

 871. Du har rätt i att det ser olika ut.

 872. Men man ska inte tro att
  inom naturvetenskapen-

 873. -är allt stabilt, tryggt
  och utan åsikter.

 874. Men visst ser det olika ut.

 875. Men fakta kan vara
  var Rysslands gränser går.

 876. Men det kan ändå ifrågasättas.

 877. Då ska vi se.

 878. Du får ställa en till fråga.

 879. Det är samma här. Viveka, Umeå.

 880. Jag tänker på progressionen som man
  jobbar med som skolbibliotekarie.

 881. I vilken årsgrupp ska jag börja?
  Redan på lågstadiet?

 882. Vad ska jag lära ut där?

 883. Det är svårt att veta var man
  ska lägga ribban för de små barnen.

 884. Och när det är dags.

 885. Det förstår jag.

 886. Där har vuxenvärlden olika
  förhållningssätt.

 887. Det finns ju sökmotorer
  som har inbyggd censur.

 888. Man blockerar olika ord och begrepp.
  Det har både för- och nackdelar.

 889. Och det finns resurser,
  som länkskafferiet.

 890. Man vill skydda mindre barn,
  och i vissa fall är det kanske klokt.

 891. Men i grunden får man tänka på vad
  barnen gör när de inte är i skolan.

 892. Om man går ut och frågar förskolebarn
  om de har mobiltelefoner-

 893. -har nog många det.

 894. Och har man det så använder
  man ju den.

 895. Man vill ju ge barnen stöd
  även för livet utanför skolan.

 896. Då måste man tänka på vad de gör där.

 897. Då får man börja jobba med
  sociala medier.

 898. Diskutera Facebook rätt tidigt.

 899. Det måste man våga ta i skolan.

 900. Om barnen använder resurserna
  måste man diskutera dem.

 901. Progression är en viktig fråga.

 902. Vi pratar för lite om progression.
  Vi börjar om hela tiden.

 903. Vi maler om samma saker på nivå
  efter nivå.

 904. Och inte alltid jättepedagogiskt.

 905. Jag såg en fråga till.

 906. Inga Andersson,
  gymnasiebibliotekarie från Kalmar.

 907. Jag undrar över när man samverkar med
  lärare kring att använda nya medier.

 908. Alla elever sitter
  med sin egen dator.

 909. Hur diskuteras kunskapssynen
  på lärarutbildningen?

 910. För antingen släpper lärarna allting-

 911. -eller så behåller man de
  traditionella kriterierna för källor-

 912. -samtidigt som man använder nya
  medier. Det är svårt att diskutera.

 913. Hur man utnyttjar Wikipedia
  istället för att förbjuder det.

 914. Man fastnar i någon slags polemik
  av antingen eller.

 915. Hur förberedda är våra lärare?

 916. Du kommer från en annan situation-

 917. -men hur ser överlappningen
  mellan professionerna ut?

 918. Lärarutbildningen har diskuterats
  och det har skett förändringar.

 919. De första är inte utexaminerade än,
  men det har skett förändringar-

 920. -för att inkludera mer av det här.

 921. Hur många skolledare finns det här?

 922. Det är ni som sitter på nycklarna
  för att våga lyfta de frågorna.

 923. Det kan vara svårt
  för en enskild eldsjäl-

 924. -att få med sig en större grupp.

 925. Det kan också finnas
  en inbyggd problematik.

 926. Bibliotekarien har oftast några
  andra lärare-

 927. -som man jobbar bra med.

 928. Men om du skulle jobba med alla
  så som du jobbar med dem-

 929. -skulle du inte ha tid
  för din verksamhet.

 930. Kanske. Eller också skulle du få göra
  något med dina samlingar.

 931. Ni kanske inte har tid att vara
  så samlingsorienterade.

 932. Fast vi arbetar så för att förbereda
  eleverna för det som kommer efter.

 933. Om jag jobbar med sex lärare-

 934. -är det väldigt få elever som får
  den förberedelsen.

 935. Sedan kan kollegor lära varandra-

 936. -men det är långt kvar innan vi
  kan ge eleverna det de behöver ha.

 937. Det tycker jag också.
  Jag backar till kunskapskraven.

 938. Jag tror inte att skolan är
  så utjämnande som man ska vara här.

 939. Det gäller säkert flera kunskapskrav.

 940. Men intresset kan se så olika ut
  på en skola eller mellan skolor.

 941. Det gäller inte bara tekniska
  resurser, för där investeras det.

 942. Frågan är hur vi pedagoger
  använder dem. Det är viktiga frågor.

 943. Då ska vi se.

 944. Inga fler frågor?

 945. Jag är här en del av lunchen också,
  så ni kan komma fram senare.

 946. Jo, du hade en.

 947. Det här handlar om abstrakt kunskap.

 948. Vi kan gå tillbaka till det lilla
  barnet, hur vi människor lär oss.

 949. Vi är konkreta i vårt förfaringssätt,
  och det här är abstrakt.

 950. När vi möter tolvåringar
  i årskurs sex-

 951. -var befinner de sig i sin kognitiva
  och fysiska utveckling?

 952. Det är såklart olika, men vi lär ju
  inte ett barn att gå vid sex månader.

 953. Hur förhåller man sig till det?

 954. Det är klart att du har rätt i det-

 955. -men när man går i sexan har man
  tekniken och tillgången till den.

 956. Du kan inte förbjuda eleverna
  att använda den.

 957. Istället måste du göra det konkret-

 958. -genom att ta ner de abstrakta
  exemplen till en vardagsnära fråga-

 959. -som har betydelse för eleverna
  i deras vardag.

 960. Det är en pedagogisk fråga som du har
  bättre svar på än jag.

 961. Men det är också jätteviktigt.

 962. Man kan ju inte jämföra
  med kunskapssyner och sådant.

 963. Det måste ner till vardagsförståelse.

 964. Okej. Tack så hemskt mycket.
  - Vi tar en applåd.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Källkritik i nätets tidevarv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Och hur kan deras data granskas? Det finns ett ökat intresse för fakta och allt mer data läggs ut. Allt fler institutioner öppnar sina databanker gratis. Data är den nya oljan som förväntas få världen att snurra runt. Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Information och media > Informationssökning och källkritik, Information och media > Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Digitala medier, Encyklopedier, Google (företag), Informationskompetens, Masskommunikation, Massmedia, Mediekompetens, Skolbibliotek, Söktjänster (Internet)
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Skolbiblioteksforskning i praktiken

Det finns ett glapp mellan skolbiblioteksforskning och praktik. Även om både bibliotekarier och lärare vill är det svårt att få igång samarbete med forskare. Cecilia Gärdén, lektor på Högskolan i Borås, har förslag på hur man kan gå tillväga. Konferensen hölls i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsförståelse i olika genrer

Barbro Westlund är forskare i didaktik med inriktning på läsförståelse. Hon visar hur man genom olika genrer kan utveckla elevers läsförståelse. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vägen till litteraturälskare

Läsambassadör Johanna Lindbäck menar att läslust inte kommer av sig själv, det är något som måste tränas in. Enligt Pisaundersökningen kan inte en fjärdedel av niondeklassarna läsa en enkel text. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Läsglädje i skolan

Läraren Joakim Björkman och mediepedagogen Piroska Bakran från Augustenborgsskolan i Malmö menar att serier kan få alla att växa i sitt läsande, att lära sig läsa lite bättre och lite mer. De berättar om sina läsprojekt. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Hbt-certifierat bibliotek

Sofie Samuelsson, genusinspiratör och bibliotekarie på hbt-certifierade Hallonbergens bibliotek, menar att det är viktigt att tänka efter vilka ord vi använder, för de säger någonting om våra föreställningar och värderingar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Inspiration för skolledare

Kungliga biblioteket, KB, utformar nu stöd för skolledare beträffande skolbibliotek. Elin Lucassi, samverkanshandläggare på KB, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Jämlik läsutveckling

Hur kan man säkerställa en skola som främjar läsinlärning med hjälp av skolbibliotek? Rektorerna har ett stort ansvar, menar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Källkritik i nätets tidevarv

Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Hur kan deras data granskas? Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Biblioteksutveckling i praktiken

Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Samarbete utifrån Lgr11 i praktiken

Hur kan lärare och bibliotekarier med stöd av läroplanen Lgr 11 samarbeta med digital teknik? Maria Schedvin, skolbibliotekarie i Malmö, berättar hur skolbiblioteket kan stödja både elevers och lärares kunskapsutveckling. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotek 2014

Vart är vi på väg?

Det bästa sättet att möta kommande utmaningar i skolan är att lyfta fram de nya kulturerna och kompetenserna. Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerum, pratar om framtidens skola. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Den kinesiska muren

Kinesiska muren har varit en del av Kinas försvar mot omvärlden i två tusen år. När professor Chen Bingzhong lade fram bevis för att medlemmar ur kommunistpartiets ledning varit delaktiga i mörkläggningen av en aidskatastrof ställdes han inför den nya Stora Muren - brandväggen som ska skydda kineserna från information som anses skadlig.

Fråga oss