Titta

UR Samtiden - Vårdmiljöns betydelse för hälsan

UR Samtiden - Vårdmiljöns betydelse för hälsan : Vårdmiljöns betydelse för hälsanDela
 1. Varmt välkomna till den här kvarten
  som jag får ha för mig själv-

 2. -och prata om det
  som jag tycker är viktigt.

 3. Jag har den lite provocerande titeln:
  "Får det se ut hur som helst?"

 4. Eftersom det kom så många antar jag
  att det intresserar er också.

 5. Vi pratar om vårdens miljöer.

 6. Jag är sjuksköterska och forskare
  på Vårdvetenskap och hälsa.

 7. Jag försöker se hur miljön påverkar
  oss när vi är i beroendeställning-

 8. -när vi är sjuka, funktionsnedsatta
  eller när vi bor på ett äldreboende-

 9. -och hur den påverkar de anställda.

 10. Jag är övertygad om att miljön
  påverkar även de som arbetar-

 11. -och det påverkar utförandet
  av vården. Det är en kedja.

 12. Jag är inte den första
  med dessa spekulationer-

 13. -och jag vill lyfta vår "grand old
  lady" Florence Nightingale-

 14. -som på 1850-talet
  uppmärksammade detta-

 15. -och systematiskt och med statistik
  kunde visa effekterna av miljön.

 16. Det de flesta kanske tänker på-

 17. -är hennes insatser när det gäller
  nåt vi ännu slarvar med - hygien.

 18. Hon kunde visa att soldaterna under
  Krim-kriget signifikant minskade...

 19. Dödligheten minskade genom att man
  införde regler och tvättade händerna.

 20. Vad man inte tänker på-

 21. -är att hon insåg
  att inte bara hygien var viktigt.

 22. Hon la stor vikt
  vid estetiken i miljön.

 23. Hon menade att för att människors
  läkande krafter ska väckas-

 24. -ska miljön vara tilltalande.

 25. Hon pratar om vikten av ljuset-

 26. -och utsikten mot något vackert
  som lockar en att återfå sin hälsa.

 27. Hon pratar om färger, stimulans och
  frisk luft som läkande betingelser.

 28. Hon var tidig med detta.

 29. Florence Nightingale betecknade sig
  inte som forskare-

 30. -men med den systematik hon jobbade
  var hon faktiskt det.

 31. Jag vill lyfta en nutida forskare,
  Roger Ulrich-

 32. -som också kunnat visa
  den fysiska miljöns betydelse.

 33. Det han blev mest känd för
  var när han kunde visa-

 34. -att på amerikanska kirurgavdelningar
  där patienter återhämtade sig-

 35. -hade man signifikant kortare
  vårdtider på de rum-

 36. -där man kunde blicka ut mot en
  sjukhuspark jämfört med en tegelvägg.

 37. Det kan låta för bra för att vara
  sant, men han visade att det var så.

 38. Förklaringsmodellen liknar Florence.

 39. Vi behöver stimulera hälsan för att
  påskynda de läkande krafterna.

 40. När jag blev färdig sjuksköterska
  i början av åttiotalet-

 41. -jobbade jag på Vasa sjukhus som var
  ett väldigt stort långvårdssjukhus.

 42. Det var ett av Europas största.

 43. Långvård var betecknande för vården
  där. Man vårdades under lång tid.

 44. Jag reflekterade över
  vilket hinder miljön var-

 45. -för återhämtning och välbefinnande.

 46. En väldigt stimulansfattig miljö,
  långa korridorer, massor med dörrar.

 47. En svår miljö när man är gammal
  och har kognitiv nedsättning-

 48. -som många av personerna hade.

 49. Men lika nedslående som det var,
  lika positivt var det när jag märkte-

 50. -att man reflekterade över färg och
  färgsignaler på ett positivt sätt.

 51. Om man hade en röd tröja fick man
  en komplimang: "Vad fin du är i dag".

 52. Det berodde säkert på att man
  stack ut i den sterila omgivningen.

 53. Men jag såg också att om man dukade
  bordet med ett spräckligt underlag-

 54. -en mönstrad duk eller något annat-

 55. -så kunde det hämma att hitta kniv
  och gaffel och bli självständig.

 56. Jag blev intresserad av färgens
  möjlighet att förtydliga miljön-

 57. -och jag fick göra en avhandling
  som handlade om färguppfattning-

 58. -hos äldre med Alzheimers sjukdom och
  utan Alzheimers som en kontrollgrupp.

 59. Jag valde Alzheimers
  för att den demenssjukdomen-

 60. -tidigt stör perceptionsförmågan
  och rumsuppfattningen.

 61. Man kan ha svårt att orientera sig.
  Det var viktigt att se om färg-

 62. -kunde hjälpa den gruppen patienter.

 63. Jag lärde mig att trots att man var
  demenssjuk så var inte det avgörande-

 64. -för om man uppfattade färgkontraster
  och om man kunde känna igen färg.

 65. Man kunde ha stöd av färg
  i minnestester och synen var viktig.

 66. Äldre personer, mycket gamla personer
  vid 95 års ålder-

 67. -klarade testerna sämre än
  åttioåringar med Alzheimers sjukdom.

 68. Det verkade som att färguppfattningen
  var bevarad trots demenssjukdomen.

 69. Det har vi använt konkret
  i vårdmiljön.

 70. Vi har lyft fram viktiga ingångar
  som vi vill att man ska upptäcka:

 71. Matsalen och min egen lägenhetsdörr,
  till exempel.

 72. Och vi har kamouflerat de dörrar
  jag inte ska lägga min energi på.

 73. Vi har målat in dörrar till
  expeditioner, sköljrum, förråd-

 74. -för de dörrarna ska jag inte behöva
  lägga energi på att välja bort.

 75. Det blir färre val för mig
  att göra när jag har svårt att välja-

 76. -och då är det en stödjande funktion.

 77. Vi har använt det i måltidsmiljön
  genom att ha ett annorlunda porslin-

 78. -som kontrasterar mot maten för att
  stimulera till att äta självständigt.

 79. Att ha en annan färg på glaset. Är
  det genomskinligt välter jag ut det.

 80. Är det färg på glaset ser jag det
  och slipper förtretligheten.

 81. Mitt intresse har gjort
  att jag har lärt mig mycket.

 82. Vi vet att ljud i miljön är viktigt.

 83. Ljud ska väcka igenkänning
  och skänka välbehag.

 84. Då kan ljud ha en samlande eller
  lugnande funktion under måltiden.

 85. Men lika negativt är det med ljud
  som jag upplever som buller-

 86. -som till och med kan skapa
  konfusion och förvirring.

 87. Likadant är det med lukt.
  Det ska lukta gott i vårdmiljön.

 88. Det ska både väcka igenkänning -
  det ska lukta mat när man ska äta-

 89. -och lukta gott i största allmänhet.

 90. Man vet att illaluktande miljöer kan
  skapa förvirring och illabefinnande.

 91. I vården pratar vi mycket om
  att vi ska jobba personcentrerat-

 92. -och då ska man utgå från var och en-

 93. -och lyssna på vad som är viktigt
  för dig under vårdtillfället.

 94. Vad är målet för dig med vården?
  Jag menar att man ska ta in miljön.

 95. En del tycker om att vara privata
  och vill inte umgås med andra.

 96. Andra är sociala och vill umgås.

 97. När vi hamnar i vården finns det inte
  tillåtelse till den flexibiliteten.

 98. Det är viktigt att man lyssnar
  på dem vi vårdar.

 99. Uppskattar du det privata eller
  vill du hellre dela rum med någon?

 100. Det är också en del av vården.

 101. Vi pratar också mycket om teamarbete.

 102. Läkare, sköterskor och sjukgymnaster.

 103. Men stödjer miljöerna teamarbete?

 104. Finns det plats att konferera-

 105. -eller sitter vi fortfarande
  i olika expeditioner-

 106. -med sjukgymnasterna i källaren?
  Det främjar ju inte teamarbete.

 107. Det hindrar teamarbete i stället.

 108. Vi pratar mycket om säker vård i dag.

 109. Den allra största avvikelsen
  i vården i dag är fall-

 110. -och det är framför allt äldre
  patienter som faller i vårdmiljöer.

 111. Man kan inte lasta den fysiska miljön
  för alla fallolyckor, men en hel del.

 112. Dålig belysning,
  saker som står i vägen-

 113. -eller miljöer
  som är svåra att orientera sig i.

 114. Man kan få en säkrare vård
  genom att se över den fysiska miljön-

 115. -på ett annat sätt än vi gör i dag.

 116. Vi pratar också om integrerade
  vårdformer, alltså "sömlös" vård-

 117. -mellan slutenvård,
  öppenvård och dagverksamhet.

 118. Men så länge vi har dem i olika hus
  är det inte integrerade vårdformer.

 119. Man måste sammanföra. En specialitet
  inom till exempel onkologi-

 120. -som värnar integrerade vårdformer-

 121. -måste samla slutenvård, poliklinik
  och dagverksamhet på samma plan.

 122. Gör man det så kan man samverka-

 123. -och patienten stärks
  i sin återhämtning-

 124. -när de flyttas från slutenvård
  till poliklinik och dagverksamhet.

 125. Det finns en hälsobefrämjande tanke
  i att integrera vårdformer.

 126. Fysisk miljö är spännande.

 127. Det som är mest spännande är att vi
  börjar luckra upp stuprören-

 128. -och då menar jag att vården jobbar
  med miljö utifrån sitt perspektiv-

 129. -och arkitekter jobbar utifrån sitt.

 130. Vi börjar mötas och ha en dialog-

 131. -och det är en förutsättning
  för att vi ska kunna utveckla miljön.

 132. I Göteborg är det roligt att kunna
  säga att på Chalmers arkitektur-

 133. -har vi ett centrum
  för vårdens arkitektur.

 134. Det är ett centrum
  där blivande arkitekter-

 135. -som intresserar sig för att bygga
  sjukhus och vårdinstitutioner-

 136. -särskilt kan nischa in sig
  och bli duktiga på detta.

 137. Man kan forska tillsammans.
  Sjuksköterskor och arkitekter-

 138. -designers och ljusforskare
  står sida vid sida-

 139. -för att utveckla vårdens miljöer.
  Väldigt roligt.

 140. Jag hoppas detta intresserar er-

 141. -och att vi kan ha en dialog
  nu efteråt.

 142. Tack så mycket.

 143. Textning: Gabriella Eseland
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vårdmiljöns betydelse för hälsan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Idag finns det vetenskaplig forskning som stöder sambandet mellan miljö och hälsa. Forskaren Helle Wijk berättar här om vilka faktorer i vårdmiljön som är viktiga för att vi skall må bra och tillfriskna snabbt. Även de som jobbar i en sjukhusmiljö påverkas av hur det ser ut och sänder signaler till patienten. Redan på 1800-talet uppmärksammande Florence Nightingale miljöns effekter på vår hälsa. Hon menade att en behaglig miljö har en läkande effekt och parametrar som ljus, utsikt och färg har betydelse. Inspelat december 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Hälso- och sjukvård, Medicin, Sjukvårdslokaler, Vårdmiljö
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.

Fråga oss