Titta

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Om UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Föreläsningar från seminariet "Hur tar vi hand om vattnet vid extremskyfall?" som hölls på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall : Klimatförändringar och andra utmaningarDela
 1. Kul att vara här.

 2. Jag har en känsla av att den här
  gruppen är fascinerad av väder.

 3. Det är viktigt hur mycket regn
  som kommer, och så vidare.

 4. Jag tror också att den här gruppen
  är intresserad av klimat.

 5. Det påverkar så mycket vad vi kan
  odla i Sverige och på andra platser.

 6. Är det nån
  som har nån känsla för-

 7. -vad det är för skillnad
  på väder och klimat?

 8. Nu blev det tyst här inne.

 9. Här har vi en. Göran,
  langa micken bakåt så får vi höra.

 10. Väder är mer lokalt och dagsvis
  och klimat är mer långa perioder.

 11. Ja, så kan man kortfattat säga.
  Vädret är här och nu.

 12. Det snöade mycket för nån dag sen.
  I dag smälter snön bort.

 13. Klimatet är när man följer vädret
  statistiskt under 30 år.

 14. Då får man en bild av
  till exempel Stockholm i mars.

 15. Man får en bild av
  hur klimatet är och brukar vara.

 16. Men man kan också definiera klimatet
  genom att titta på det som växer.

 17. Vegetationszoner säger vilka växter
  och djur som trivs på en plats-

 18. -vilket i sin tur är väldigt
  beroende av framför allt klimatet.

 19. Nu håller klimatet sakta på
  att förändras på vår lilla planet.

 20. Här uppe i Sverige
  kan man beskriva det lite förenklat-

 21. -med att växtzonerna, klimatzonerna,
  är på väg norrut-

 22. -med en hastighet av
  ungefär en mil per år.

 23. Inte bokstavligen,
  men storleksmässigt en mil per år.

 24. Det motsvarar en meter per timme.

 25. De allra flesta djuren-

 26. -oavsett sort, kan förflytta sig
  med den hastigheten.

 27. Men vissa växter kan på sikt få det
  ganska tufft att förflytta sig.

 28. Jag tycker att klimatförändringarna
  är en viktig fråga i sig-

 29. -men samtidigt tycker jag att man
  ska veta att när klimatet förändras-

 30. -så är det inte grundproblemet
  utan ett symptom på ett problem.

 31. Vi har skapat ett globalt samhälle
  som inte är långsiktigt hållbart.

 32. Vi överutnyttjar jordens resurser
  på olika sätt.

 33. Vi är nu ca 7,2 miljarder människor.

 34. Redan med den befolkningsmängden
  använder vi 1,5 jordklot.

 35. Vi skulle behöva 1,5 jordklot.

 36. Vi lär bli 8 miljarder
  någon gång i slutet av 2020-talet-

 37. -och 9 miljarder
  i mitten av århundradet.

 38. Befolkningsökningen gör
  att vi måste bli duktigare på-

 39. -att dela på
  de begränsade resurser vi har.

 40. När man tittar på klimatförändringar-

 41. -och man börjar fundera på
  vad man kan göra åt dem-

 42. -så landar man fort i
  att huvudproblemet är-

 43. -vårt otroligt stora beroende av
  fossil energi, som olja och naturgas.

 44. Ungefär 80 procent av den energi
  som används i världen är fossil.

 45. I transportsektorn är problemen
  störst. Där ligger det på 95 procent.

 46. Det är samma siffror, 95 procent,
  i Sverige-

 47. -även om vi har sänkt vårt fossila
  beroende inom många sektorer.

 48. När man funderar på vad man ska göra
  är det inte bara miljöfrågor.

 49. Vi måste göra omställningen
  på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 50. Eftersom grundproblemet är beroendet
  av fossil energi måste man få in det.

 51. Jag ska ge en liten bakgrund-

 52. -och prata om de viktigaste
  resultaten i FN:s klimatpanel.

 53. Sen kommer jag också in mer på
  hur det här sen kan påverka oss.

 54. En del blir i detaljer-

 55. -men jag vet att Mats Bergmark
  kommer att gå in i detalj på regnet-

 56. -och förändringarna
  på den mer lokala skalan.

 57. Ska man lösa det här på ett vettigt
  sätt skulle jag beskriva det som att-

 58. -det ser snyggt ut
  när man skriver upp de tre orden.

 59. De hamnar i bokstavsordning med
  ekologi överst. Så behöver det vara-

 60. -att miljöfrågorna hamnar överst
  på agendan i den politiska debatten.

 61. Vi skulle behöva en situation-

 62. -där miljöministern är den
  som sätter budgeten och ramarna.

 63. Sen får finansministern budgeten
  och får sen utgå från den.

 64. Men det är ju tvärtom.
  Finansministern lägger en budget-

 65. -och lämnar en strimla för att
  miljöministern sen ska lösa det hela.

 66. Det går inte så bra. Klimat är en
  utmaning, men vi har 16 miljömål.

 67. Vi kan gå in på miljömålsportalen för
  att se hur det ser ut i olika delar.

 68. Men det är ett eller två mål som vi
  kan lyckas med i den här takten-

 69. -fram till 2020. Det är trots
  att sju av åtta partier i riksdagen-

 70. -är överens om
  att vi ska lyckas med det här.

 71. Det här är miljömål
  som alla de partierna jobbar för.

 72. Ändå kommer vi inte fram.

 73. Det blir stor kontrast om man jämför
  miljö- och finanspolitik.

 74. Man försöker ju verkligen göra så
  att finanspolitiken rullar på-

 75. -medan miljöpolitiken
  ofta kommer i andra hand.

 76. Klimatet, då? Vilka är de stora
  problemen? Hur långt har det gått?

 77. Vad kan det bli för förändringar
  på längre sikt?

 78. Det är fortfarande
  ur det stora, globala perspektivet-

 79. -som man börjar se
  stora förändringar.

 80. Så fort man kommer ner på och pratar
  om det som vi upplever som väder-

 81. -så är de naturliga variationerna
  otroligt stora.

 82. Titta här hemma i Sverige. Vi har
  haft en mild vinter och tidig vår.

 83. De senaste vintrarna
  har dock varit kalla.

 84. Det har mer med vädret att göra,
  än med klimatet.

 85. Tittar man på klimatet ur det globala
  perspektivet blir det förändringar.

 86. Grundproblemet är,
  eller den största orsaken till det-

 87. -är att vi sitter fast
  i det fossila beroendet.

 88. Det gör att det kommer ut mer och mer
  växthusgaser i atmosfären-

 89. -trots att första gången som FN:s
  klimatpanel skrev om det var 1991.

 90. Nu har den femte rapporten kommit,
  eller är på väg att presenteras.

 91. Trots det har mängden koldioxid ökat.

 92. Precis nu, i mitten av mars,
  har den passerat 400 miljontedelar.

 93. Vi var uppe i exakt 400 i maj,
  kortvarigt i maj förra året.

 94. För varje år
  når det ett maxima i maj månad.

 95. Vad händer efter det?
  Jo, det börjar växa en massa.

 96. Både skogarna och det vi odlar växer
  så det knakar i maj till augusti.

 97. Allt som växer binder kol. Vi får då
  en period från maj till september-

 98. -då mängden koldioxid sakta minskar.

 99. Sen sticker det upp igen.
  I maj i år hamnar vi gissningsvis-

 100. -på ett maxima på 402 miljontedelar.

 101. Fortfarande tänker kanske någon: "Det
  är ju bara en bråkdel av atmosfären."

 102. Men nästan all luft,
  både inne och ute i naturen-

 103. -är ju syre, kväve och argon. De är
  de huvudsakliga gaserna i atmosfären.

 104. De är inte växthusgaser.
  De släpper igenom solens strålar-

 105. -och de släpper igenom värmestrålning
  som planeten och allt annat alstrar.

 106. Växthusgaserna, som vattenånga,
  koldioxid, metan och några till-

 107. -släpper igenom solens strålar,
  men kan bromsa upp värmestrålningen.

 108. Det blir som en isolering
  kring planeten.

 109. Vi är upp i 400 nu.
  Vissa forskare menar på-

 110. -att om vi ska undvika alltför stora
  problem med klimatförändringarna-

 111. -så skulle vi behöva få ner mängden
  koldioxid till under 350.

 112. Absolut inte i morgon,
  men på tidsskalan 50 till 100 år.

 113. Det borde vara det som är det
  långsiktiga generationsmålet.

 114. Alla forskare menar inte att
  situationen är så allvarlig.

 115. Man ska komma ihåg
  att det politiska tvågradersmålet-

 116. -som alla länder är överens om
  på papperet-

 117. -är just bara ett politiskt mål. Det
  fanns en koppling till vetenskapen.

 118. I mitten av 1990-talet trodde en stor
  grupp, en stor del av forskarvärlden-

 119. -att om vi höll oss under två graders
  uppvärmning skulle vi förhindra-

 120. -att de riktigt stora glaciärerna
  börjar smälta.

 121. I dag är det så-

 122. -att en grupp vetenskapsmän, särskilt
  biologer och ekosystemsforskare-

 123. -menar att vi skulle behöva
  hålla oss under en grad-

 124. -för att undvika
  alltför stora problem på sikt.

 125. Än så länge har vi sett
  en uppvärmning på 0,8 grader.

 126. För att undvika de alltför stora
  konsekvenserna på längre sikt-

 127. -så menar vissa forskare, att det är
  för mycket växthusgaser i atmosfären.

 128. Det grundar man på att titta tillbaka
  på klimathistoriken.

 129. Klimatet har alltid varierat.

 130. Historiskt sett
  har det gått mycket långsammare.

 131. Det har också funnits naturliga
  orsaker till klimatvariationerna.

 132. Backar man tre miljoner år
  så hade vi en period-

 133. -med ungefär lika mycket koldioxid
  som i dag, alltså 400 ppm.

 134. Jorden såg ungefär likadan ut.
  Kontinenten hade nästan samma läge.

 135. Havsströmmarna var nästan lika.
  Det fanns en skillnad-

 136. -och det var att Nordamerika och
  Sydamerika inte hade krokat i varann.

 137. Därför var strömmarna annorlunda.

 138. Det gjorde i sin tur att klimatet i
  norra Europa, Nordamerika och Arktis-

 139. -var torrare.

 140. Det var en orsak till att de stora
  glaciärerna uppe i Arktis-

 141. -inte hade bildats.

 142. Globalt var det två grader varmare
  under den perioden.

 143. I Arktis, där klimatet är känsligt-

 144. -var det 10 grader varmare
  än det är i dag.

 145. Utan glaciärer i norr,
  och med mindre glaciärer i Antarktis-

 146. -var världshaven i storleksordningen
  20 meter högre än i dag.

 147. Jag säger inte att det inte finns de
  som säger att det blir så här snabbt.

 148. Men man skulle kunna säga
  att har vi otur-

 149. -och klimatkänsligheten är
  större än vad många forskare tror-

 150. -så skulle det kunna bli sådana
  konsekvenser på 500 år.

 151. Eller 1 000 år.

 152. Detta på grund av de 400 ppm
  koldioxid som vi har i atmosfären nu.

 153. Grundproblemet är att det ökar
  med ca 2 ppm per år.

 154. Om vi tänker oss att det fortsätter
  så i 20-25 år-

 155. -så kommer vi upp i 450.

 156. Då ökar såklart riskerna mer-

 157. -för att den här typen av
  konsekvenser kan bli verklighet.

 158. Den amerikanske forskaren James
  Hansen räknade ut siffran 350.

 159. Han publicerade det 2008. Sen skrev
  han "Storms of my Grandchildren"-

 160. -om sin forskning
  och om klimatfrågan.

 161. För någon månad sen publicerade han
  en ny artikel med Johan Rockström.

 162. Den pekar på att tvågradersmålet
  inte är tillräckligt i sig.

 163. Vi skulle behöva sänka det målet
  och höja ambitionerna.

 164. Vissa biologer och forskare menar-

 165. -att om vi får
  en tvågradig uppvärmning av planeten-

 166. -så kan en tredjedel
  av alla växt- och djurarter utrotas.

 167. De kommer inte klara av stressen
  av en så snabb-

 168. -och så i sammanhanget
  stor förändring som det handlar om.

 169. Hur mycket varmare hade det blivit?
  0,8 grader sa jag.

 170. Samtidigt hör man fortfarande
  i klimatdebatten-

 171. -att den globala uppvärmningen
  har stannat upp.

 172. Det stämmer
  om man tittar på siffrorna.

 173. Men det här är något
  som FN:s klimatpanel förklarar-

 174. -i den femte rapporten.

 175. Här är de tio varmaste åren.

 176. Det finns bra mätningar
  ur ett globalt perspektiv sen 1880.

 177. Det ska vara tillräckligt många
  mätningar av bra kvalitet.

 178. Det finns vissa platser, som Uppsala,
  som har mätningar sen 1722.

 179. Men från 1880 finns det så mycket att
  man kan prata om globala medelvärden.

 180. Då ser man att de 10 varmaste åren
  har inträffat sen 1998.

 181. Det har blivit varmare på slutet.

 182. Man ser också i statistiken
  där siffran på slutet-

 183. -anger överskottet för respektive år
  jämfört med för hela 1900-talet.

 184. Ser man på årtalen
  så kommer de huller om buller.

 185. Det finns ingen trend.

 186. 2013 hamnade på 4:e plats,
  2012 på 10:e plats.

 187. 2011 är inte ens med.
  Fortfarande ligger 1998 på 3:e plats-

 188. -enligt den här statistiken
  från amerikanska NOAA.

 189. NOAA är som USA:s SMHI.

 190. Räknar man på januari och februari
  2014 hamnar det långt ner på listan.

 191. Mars-siffrorna är inte klara. Bara
  januari och februari kan presenteras.

 192. Men det finns flera anledningar till-

 193. -att vi har sett uppbromsningen
  av den globala uppvärmningen.

 194. Det i sin tur är inte alls konstigt-

 195. -att vi får sådana periodiciteter
  i uppvärmningen.

 196. De två huvudsakliga orsakerna
  är helt naturliga orsaker.

 197. Det finns mycket annat än vi
  människor som påverkar klimatet.

 198. En viktig sådan är solen.

 199. Man kan mäta solens aktivitet väl.

 200. Solens aktivitet var relativt stabil
  under hela 1900-talet.

 201. Men den gick också i sina svängningar
  från maxima till minima.

 202. Varje solmaxima
  inträffade vart elfte år.

 203. Vart elfte år lite mer,
  och annars lite mindre.

 204. Det senaste maximat vi har sett
  var vid millennieskiftet år 2000.

 205. Sen gick solen ner i ett djupare
  och mer långsträckt minima-

 206. -än vi såg vid något tillfälle
  under 1900-talet.

 207. Det riktigt anmärkningsvärda
  är att vi just nu-

 208. -enligt många astronomer-

 209. -har passerat ett nytt maxima som är
  lägre än de vi såg under 1900-talet.

 210. Solen har-

 211. -gått in i en mindre aktiv fas
  än under 1900-talet.

 212. Det har bidragit till en relativ
  uppbromsning av uppvärmningen.

 213. En ännu viktigare faktor
  är havsströmmarna.

 214. Det handlar framför allt om Stilla
  Havet där vi har El Nino och La Nina.

 215. Jag hinner inte gå in på det,
  men det är överkurs.

 216. Jag vill ändå peka på det,
  eftersom under en El Nino-period-

 217. -får vi mycket stora havsytor
  på Stilla Havet som blir varma.

 218. Då frigörs energi från havet upp i
  atmosfären. Det blir då varmare-

 219. -inte bara i Stilla Havs-regionen.
  Det är mycket energi-

 220. -så det avspeglas
  i de globala årsmedelvärdena.

 221. Under en La Nina-situation har vi
  kallare havsytor än i genomsnitt.

 222. Då får vi i stället
  energitransport från atmosfären-

 223. -ner till havet och från havsytan
  och djupare ner i världshaven.

 224. Som vi kan se, och det här är baserat
  på siffrorna jag nyss visade-

 225. -även om 2013 inte är med här-

 226. -så hade vi
  en otroligt kraftig El Nino 1998.

 227. Vi hade också en 2010.

 228. La Nina-situationerna
  har varit vanligare under senare år.

 229. Förr eller senare
  får vi en kraftfull El Nino-

 230. -och förr eller senare
  kan vi vara säkra på-

 231. -att solen får samma aktivitet
  som den hade under 1900-talet.

 232. Då kommer den globala uppvärmingen
  att accelerera.

 233. Tittar man på bilden ser man
  hur uppvärmningen inte är linjär.

 234. Den hoppar lite trappstegsmässigt upp
  sakta men säkert.

 235. När den tar nästa steg kan den dra
  iväg en eller två tiondelar direkt-

 236. -när det inträffar. Troligen blir det
  under det här årtiondet.

 237. Vad är det som har orsakat
  uppvärmningen som vi har sett?

 238. Det kan finnas olika faktorer.

 239. Vi kan tänka oss naturliga faktorer
  som solen, havsströmmar-

 240. -och vulkanism. Sen har vi
  framför allt den mänskliga påverkan.

 241. Där är det framför allt
  utsläpp av växthusgaser-

 242. -men också en klimatpåverkan-

 243. -när det gäller utsläpp av partiklar.

 244. Där är det klassiska
  med skitig, smutsig luft-

 245. -i framför allt stora städer i Asien,
  Latinamerika och i Afrika.

 246. Räknar man på det här, i det här
  fallet från 1951 och framåt-

 247. -så har vi sett en uppvärmning
  på 0,6-0,7 grader.

 248. Sol, vulkanism och "internal
  variability" som det står här.

 249. Det är i princip försumbart på den
  tidsskalan, men viktigt på kort sikt.

 250. Men inte när vi pratar 50-100 år,
  för då tar variationerna ut varandra.

 251. Då handlar det om antropogen mänsklig
  påverkan, den orangefärgade stapeln-

 252. -som i sin tur matchar den svarta,
  observerade, uppvärmningen väl.

 253. Det handlar främst om växthusgaserna
  - den gröna stapeln som drar iväg-

 254. -men också aerosolerna-

 255. -som skapar en avkylning
  på de platserna.

 256. Skillnaden är att växthusgaserna
  orsakar uppvärmning överallt-

 257. -medan aerosolerna, partiklarna,
  orsakar en lokal avkylning-

 258. -där de släpps ut.

 259. Det skrämmande är att aerosolerna,
  framför allt svavelaerosolerna-

 260. -kommer även de i huvudsak
  från fossil energi-

 261. -framförallt smutsig olja och kol.

 262. Det leder till att den dagen vi har
  ett helt fossilfritt samhälle-

 263. -kommer hela avkylningseffekten
  att försvinna i de delarna-

 264. -i stora städer i Asien och Afrika.

 265. Den uppvärmande effekten däremot
  stannar kvar i hundratals år.

 266. När vi har ett fossilfritt samhälle
  så blir det varmare.

 267. Men får vi inte ett fossilfritt
  samhälle blir det ännu varmare.

 268. Det här visar hur komplicerad frågan
  är och hur allvarligt läget är.

 269. Vi kan inte se konsekvenserna av
  det vi har satt igång.

 270. FN:s klimatpanel trycker på-

 271. -att det kommer att ta
  uppemot 1 000 år-

 272. -innan vi kommer se alla konsekvenser
  av de utsläpp som vi har gjort.

 273. FN:s klimatpanel beskriver det här
  mer komplicerat-

 274. -men det är egentligen
  som ni såg nyss.

 275. De fyra översta är växthusgaser
  som bidrar till uppvärmning-

 276. -som drar iväg åt höger.

 277. I mitten är det kortvariga
  växthusgaser och annat-

 278. -som inte påverkar under lång tid
  och inte påverkar särskilt mycket.

 279. Sen har ni blocket med gult till
  vänster och gråsvart till höger.

 280. Det gråsvarta är främst sot.

 281. Blocket med det gula är svavel
  som bidrar till avkylning.

 282. Kopplat till det på raden under:
  "cloud adjustments due to aerosols"-

 283. -att molnigheten ökar. Det är smogen
  i städer i Asien och Latinamerika.

 284. Summa summarum: När vi inte har
  användning av olja och kol-

 285. -så kommer den avkylande effekten
  snabbt att försvinna-

 286. -medan den uppvärmande effekten
  finns kvar. Då blir det varmare.

 287. Det gör att även om vi bara har sett
  0,8 graders uppvärmning-

 288. -så är marginalerna nu mycket små-

 289. -för att vi ska lyckas med
  de politiska mål som vi har satt upp.

 290. Hur mycket varmare kan det bli?
  Det är inte lätt att säga-

 291. -även om forskarna är väldigt säkra
  på hur växthuseffekten fungerar.

 292. Det är lätt att stoppa in
  de här koldioxidmolekylerna-

 293. -i en modell och räkna.

 294. Man vet inte hur samhällsutvecklingen
  kommer att se ut.

 295. Det gör i sin tur att man skapar-

 296. -fyra stycken tänkbara
  framtidsscenarier.

 297. Fyra stycken globala
  utvecklingslinjer eller -trender.

 298. Den mörkröda, den översta-

 299. -bygger på att vi sitter kvar
  i det fossila hela århundradet.

 300. Det är kanske inte realistiskt ur
  ekonomiska skäl eller resursskäl.

 301. Vi ser redan nu hur oljan
  blir allt svårare att få upp.

 302. Den blir dyrare och samtidigt rullar
  utvecklingen av förnybar energi på.

 303. Där sjunker priserna.

 304. Utvecklingslinjen i orange som
  sträcker sig till 2100 i diagrammet-

 305. -bygger på att utsläppen fortsätter
  att öka till 2060 för att sen sjunka.

 306. Den ljusblå utvecklingen bygger på
  att utsläppen ökar till 2040-

 307. -och sen börjar de minska.
  Det mörkblå scenariot-

 308. -eller stabiliseringsscenariot, är
  ett bevis för att vi teoretiskt-

 309. -kan lyckas med tvågradersmålet.

 310. Men det bygger på att
  de globala utsläppen når ett maxima-

 311. -redan i mitten av 2010-talet.

 312. Alltså i år. Eller nästa.

 313. Eller nästnästa år.
  Då pratar vi globala utsläpp.

 314. Eftersom vissa utvecklingsländer
  behöver öka sina utsläpp-

 315. -ett bra tag framöver, för att bygga
  infrastruktur, skolor och sjukvård-

 316. -för att komma ikapp oss, måste
  Sverige och europeiska länder-

 317. -dra ner enormt på sina utsläpp
  för att vi ska lyckas.

 318. Men det är återigen teoretiskt sett
  möjligt att lyckas.

 319. Markku Rummukainen, en av Sveriges
  ledande klimatforskare-

 320. -har skrivit en väldigt bra
  beskrivning som finns på internet-

 321. -om vad som krävs för att vi ska
  klara tvågradersmålet.

 322. Det kommer att krävas mycket.

 323. Om man tittar på vad de olika
  länderna är villiga att göra-

 324. -så kan man landa i att
  om alla länder skulle göra allt det-

 325. -som de lovar-

 326. -så skulle vi i slutet av århundradet
  se en uppvärmning på tre grader.

 327. Mer troligt är trots allt
  att länderna inte gör vad de lovar-

 328. -utan att de gör det de faktiskt
  verkar göra i verkligheten.

 329. Följer man de trenderna så skulle det
  bli en uppvärmning på 3,5-4 grader.

 330. Då menar vissa forskare
  att redan två grader-

 331. -kan leda till katastrofala,
  alarmerande konsekvenser.

 332. Men, och det här är viktigt-

 333. -de värsta scenarierna bygger på
  att vi inte gör tillräckligt.

 334. De bygger på
  att vi låter det rulla på.

 335. Gör vi nåt, drar vi ner riskerna.
  Det här handlar mycket om risker.

 336. Mats Bergmark ska prata om riskerna
  med stora nederbördsmängder-

 337. -och vad vi kan göra åt det och hur
  vi kan hantera det, och så vidare.

 338. Hela klimatfrågan handlar
  väldigt mycket om riskbedömning.

 339. Det är också viktigt
  att ställa ett antal viktiga frågor-

 340. -så man inte landar i en, två, tre
  grader som bara är siffror.

 341. Jag tycker att siffror är spännande.

 342. Men om man håller på med odling
  så är konsekvenserna det viktiga.

 343. En konsekvensanalys på vad som händer
  här hemma och i världen, är viktig.

 344. Man får tänka på vilka konsekvenser
  man kan anpassa sig till.

 345. Sista frågan är också viktig: Vad ska
  vi göra för att minska problemen?

 346. Om vi börjar med vad det kan
  leda till för konsekvenser i Sverige-

 347. -så är det inte konstigt
  att det blir varmare.

 348. Varmare klimat medför mer nederbörd-

 349. -men det största problemet,
  vilket Mats kommer att utveckla-

 350. -är att det finns risk för
  kraftigare nederbörd.

 351. När det väl regnar
  så kan det regna mer.

 352. Och en större andel regn-

 353. -handlar under vintern om att
  mer av nederbörden kommer som regn.

 354. Det där är
  meteorologiska konsekvenser.

 355. Drar man sen konsekvenserna
  av konsekvenserna-

 356. -landar man i sådana saker
  som en del kanske tycker låter sjyst.

 357. Lite längre odlingssäsong
  måste vara bra.

 358. Om man bor i norra Europa, Kanada
  Ryssland-

 359. -eller södra Nya Zeeland
  och kanske nån plats till-

 360. -kan man tänka att det finns
  för- och nackdelar.

 361. Att våra odlingssäsonger
  blir lite längre kanske är en fördel.

 362. Det är viktigt att inse
  att det är bara här man kan tänka så.

 363. I resten av världen,
  där det bor många-

 364. -innebär ett varmare klimat
  nästan alltid sämre skördar.

 365. Det blir torrare, sämre vatten och
  vattnet kommer vid fel tillfälle.

 366. Södra Europa,
  stora delar av södra USA-

 367. -delar av Kina, Indien
  -tättbefolkade delar av världen-

 368. -kan komma att drabbas väldigt hårt
  redan under det här årtiondet.

 369. Det är inte bara det vi vill odla
  och producera-

 370. -som mår bra i det här varmare
  och blötare klimatet.

 371. Det blir också en massa
  nya skadedjur, insekter och annat-

 372. -som än så länge
  håller sig nere över kontinenten-

 373. -i Polen och Tyskland.

 374. När det blir tillräckligt varmt
  i Skåne och Blekinge-

 375. -så kan de här skadedjuren
  etablera sig i Sydsverige.

 376. När de har gjort det-

 377. -kommer de sakta men säkert
  att spridas norrut.

 378. Nästan allt som växer här i Sverige-

 379. -har anpassat sig efter det klimat
  vi har haft under en jättelång tid.

 380. En viktig del av vårt klimat är
  att vi alltid har haft kalla vintrar-

 381. -som har dödat skadedjur.

 382. Får vi blöta, milda vintrar kommer
  de här skadedjuren kunna överleva.

 383. Vi får också förändrad biologi, inte
  minst för det faktum jag sa tidigare-

 384. -att man kan beskriva det här som en
  förskjutning norrut med en mil/år.

 385. De gör att man på gott och ont
  kan satsa på nya saker att odla.

 386. Det kommer att vara gynnsamt
  för arter, vissa djur, vissa växter.

 387. Vi kommer också på sikt
  att slå ut en del av vegetationen-

 388. -främst den vi ser i fjällvärlden,
  för den har ingenstans att ta vägen.

 389. Den kommer att pressas uppåt
  och utrotas.

 390. Att det blir blötare kommer att
  göra det blötare i skog och mark.

 391. Det gör att mycket av den natur-

 392. -som vi så här på våren tycker
  att det är naturligt att vara ute i-

 393. -kommer inte att vara bärig,
  framförallt i norr-

 394. -där man är van vid att ha tjäle.

 395. Det kan bli olika konsekvenser.
  Man kan göra en lista med fördelar-

 396. -men också en lång lista
  med nackdelar och problem.

 397. Hur stor klimatpåverkan har vi?
  Vad kan vi göra?

 398. Jag tycker att man kan gå in på
  klimatkontot.se-

 399. -och skriva in sina vanor-

 400. -och så får man ut hur stor påverkan
  man har som individ.

 401. Om alla i Sverige gör det här
  blir genomsnittet-

 402. -ca 11 ton koldioxidekvivalenter, när
  man tar med de andra växthusgaserna-

 403. -per person och år.

 404. Det här börjar först nu
  tas upp av media.

 405. Jag och många andra har i många år
  tjatat om-

 406. -att vår klimatpåverkan i Sverige
  ökar.

 407. Den ökar i genomsnitt år efter år-

 408. -medan regeringen ofta lyfter fram
  att den minskar.

 409. Det är skillnaden i staplarna.
  Den undre, mörkare stapeln-

 410. -är de utsläpp som sker i Sverige.
  De har minskat.

 411. Det rapporterar man
  till klimatförhandlingarna.

 412. Sverige ser duktigt ut.

 413. Men när man tar in de flygresor
  vi gör-

 414. -och båtresor vi gör,
  och ser oss som konsumenter-

 415. -ser man att den totala stapeln
  har ökat.

 416. Detta ganska markant faktiskt,
  under perioden 1993-2010-

 417. -med statistik från Naturvårdsverket.

 418. Det är en markant ökning med tanke på
  att vi har arbetat med klimatfrågan-

 419. -och höjt medvetenheten
  om de här frågorna.

 420. Ändå så har det ökat, och inte
  minskat som vi ibland får höra.

 421. Vad kan vi göra?

 422. Energieffektivisering och
  teknikutveckling är viktigt.

 423. Det kan säkert få bort två
  tredjedelar, men inte allt.

 424. Det får inte ner allt till noll.

 425. Det kommer också att behövas
  beteendeförändringar.

 426. Den viktigaste beteendeförändringen
  är nog våra matvanor.

 427. Där blir det som vi kan bidra med på
  det riktigt småskaliga perspektivet-

 428. -det vi kan odla själva,
  en viktig marginaleffekt-

 429. -om fler och fler
  bidrar på det sättet.

 430. Våra semestervanor är något
  som det behövs förändringar kring-

 431. -för att minska påverkan.

 432. Vad gäller maten
  kan man förenklat beskriva det-

 433. -att en gång i världen,
  för 50-60 år sen, såg det ut så här.

 434. Det var småskaligt och enkelt.
  Man kanske hade en höna till exempel.

 435. Man fick då ägg.

 436. Men någon gång för 50-60 år sen
  gjorde vi om vår matproduktion-

 437. -till ett sånt här system.

 438. Det här kan också handla om
  billiga t-shirts-

 439. -eller annat.

 440. Vi har skapat det här storskaliga
  systemet-

 441. -som leder till att äggen eller vad
  det nu handlar om, blir billigare.

 442. Det tycker vi är bra.

 443. Men vi ser inte
  den stora totala belastningen-

 444. -som det leder till på hela planeten.

 445. Man behöver i exemplet en massa fisk
  för att det ska gå runt.

 446. Eftersom vi fiskar ur våra hav
  så kanske det inte är så smart.

 447. Man behöver olja, kol och kemikalier
  som sprids i vårt samhälle.

 448. Det är inte slutkonsumenten
  av de billiga äggen och kläderna-

 449. -som betalar för konsekvenserna
  som överutnyttjandet leder till.

 450. Det är kommande generationer
  som får betala för det.

 451. Det är våra barn
  som råkar ut för konsekvenserna.

 452. Det är våra barn som får mer
  miljögifter i sina kroppar.

 453. Det här är återigen ett bevis på-

 454. -att vi inte knyter ihop ekonomin
  och ekologin tillräckligt mycket.

 455. Vi håller de två sakerna
  för det mesta helt separerat.

 456. Samtidigt är det viktigt att
  väva in ekonomin i det hela-

 457. -även när vi pratar om lösningarna.
  Snabbt kommer frågan:

 458. Vad får omställningen kosta?

 459. Tack och lov har många ekonomer
  räknat på det.

 460. Alla säger att ju snabbare
  vi gör det, desto bättre är det.

 461. Nicholas Stern gjorde Sternrapporten
  på uppdrag av Tony Blair.

 462. Den presenterades -07 eller -08.

 463. Bland annat i samarbete med Lena Ek-

 464. -så gör Nicholas Stern
  en ny, liknande utvärdering.

 465. Förhoppningsvis slår man fast-

 466. -att ju snabbare
  vi går ifrån det fossila-

 467. -och får ner klimatpåverkan, desto
  bättre är det samhällsekonomiskt.

 468. Jag har varit inne på det
  flera gånger-

 469. -hur viktigt det är
  med ett helhetsperspektiv.

 470. Vi behöver också bli bättre på
  att tänka tvärvetenskapligt.

 471. Jag försöker prata om det-

 472. -både när jag föreläser
  och när jag skriver.

 473. Kommer ni på frågor
  kan ni mejla eller twittra-

 474. -eller läsa i någon av de böcker
  jag har varit med och skrivit.

 475. Då avrundar jag där.

 476. Jag pratade så fort
  att ingen räckte upp handen.

 477. Du har skött mikrofonen bra.
  - Nu kanske nån har en fråga?

 478. Allra längst bak.

 479. Du sa att det kommer att bli varmare-

 480. -oavsett om vi lyckas hålla oss
  under de här två graderna.

 481. Men på grafen du visade
  såg värmen ut att plana ut-

 482. -om vi höll oss under.

 483. I stabiliseringscenariot
  finns det en möjlighet-

 484. -att stabilisera uppvärmningen
  under två grader.

 485. Lyckas vi med det
  kan vi lyckas på längre sikt-

 486. -att landa på en och en halv grad,
  eller nåt sånt.

 487. Men vi kommer aldrig att få tillbaka
  det klimat vi hade på 1900-talet.

 488. Det har gått för långt.

 489. Isarna smälter i Arktis och
  förutsättningarna har förändrats.

 490. Men vi kan definitivt se till
  att vi lyckas med tvågradersmålet.

 491. Fortsätter vi
  att arbeta med de här frågorna-

 492. -så kan vi nog efter det, ytterligare
  sänka uppvärmningen lite.

 493. Om du som är kunnig på det här-

 494. -får lyssna på en politiker som säger
  att vi har minskat på utsläppen-

 495. -hur känner du då? Bubblar det?

 496. Ja, det kan det nog, eftersom
  de politikerna är medvetna om det.

 497. Även Naturvårdsverket har lyft fram
  det här i många rapporter.

 498. Men det är vad man internationellt
  har kommit överens om.

 499. Det är utsläppen inom landet
  som ska mätas och rapporteras.

 500. Man kan förstå att politikerna
  delvis sitter i dubbla stolar.

 501. Men man ska vara tydlig när man
  kommunicerar ut till allmänheten-

 502. -så att vi inte går runt och tror
  att vi har varit jätteduktiga.

 503. Du får vänta på mikrofonen.

 504. Hörs det?
  Utsläppen som kommer från flygresor-

 505. -är de i statistiken någonstans. Är
  de med i det land där utsläppet sker?

 506. Internationella flygresor redovisas
  inte. Inget land vill ta ansvaret.

 507. Om du flyger till Thailand med
  Finnair och mellanlandar i London-

 508. -så är det svårt att säga
  vart utsläppet kommer ifrån.

 509. Ur ett konsumtionsperspektiv
  har du orsakat det.

 510. Men inget land vill ta ansvar för
  det. Därför räknas det inte med.

 511. Nån avslutande fråga?

 512. Har någon funderat på ett scenario
  där vi gör planeten helt obeboelig?

 513. Det finns katastrofscenarier.
  Jag vet att några forskare på NASA-

 514. -la fram en sån rapport
  för nån vecka sen.

 515. Problemet är inte bara
  klimatförändringarna-

 516. -utan också att vi utarmar resurser.
  Vi tömmer gruvor på fosfor.

 517. Det är viktigt för att få
  matproduktionen att fungera.

 518. Även olja, kol och naturgas
  är viktiga för världsekonomin.

 519. När vi tömmer planeten på resurser
  och har byggt ett ekonomiskt system-

 520. -som i sig inte är långsiktigt
  hållbart enligt många bedömare-

 521. -så finns det en risk
  att nån av sakerna-

 522. -eller några saker samverkar
  och leder till...

 523. Jorden går inte under,
  men vår moderna civilisation-

 524. -kanske inte orkar ta alla smällar,
  så det blir nån typ av kollaps.

 525. Men det finns fortfarande mycket
  vi kan göra.

 526. Det är ett sånt scenario
  som pekar på hur illa det kan gå-

 527. -om vi låter det rulla på.

 528. Klimatkontot låter intressant.
  Jag ska gå hem och göra det.

 529. Hur mycket finns det i skolor? Hur
  mycket arbetar man på en mindre nivå?

 530. -Nästa generation kanske är smartare.
  -Hållbar utveckling...

 531. ...finns inskriven i läroplanen nu.

 532. Man kan säga att 90-talisterna,
  den generation som går i skolan nu-

 533. -är förhoppningsvis den första
  generationen som får mer kunskap.

 534. När man sen kommer upp
  på högskolenivå-

 535. -är det ett väldigt stort glapp-

 536. -beroende på vad man läser
  för inriktning.

 537. Sveriges Radios "Klotet"
  hade ett bra inslag-

 538. -för de som utbildar sig
  till ekonomer-

 539. -och hur försvinnande lite
  de behöver läsa om miljöfrågorna-

 540. -och även till viss del
  resursfrågorna.

 541. En ekonomisk modell är möjlig där
  allt löses med ekonomiska styrmedel.

 542. Från andra världskriget och framåt
  har man kunnat hantera det så.

 543. Till exempel olja, fosfor
  och begränsade resurser-

 544. -och att vi blir fler och fler
  människor som vill ha mycket-

 545. -kommer att leda till konsekvenser
  som är svåra att sätta sig in i-

 546. -om man inte har kunskapen.

 547. Jag jobbar som samhällsplanerare
  och funderar på en sak.

 548. Bilismen är ju norm i samhället
  och vi planerar för bilvägar.

 549. Sen kommer cykelvägnätet
  som ett annat vägnät.

 550. Det vore häftigt om cykelvägnätet
  kunde bli normen-

 551. -och så kunde bilvägarna
  bli mindre smidiga.

 552. Men då tvingar man på en ny livsstil.

 553. Kan man tvinga på en livsstil
  eller måste man få alla att inse...

 554. Måste man lära ut någonting
  eller kan man tvinga på något?

 555. I en demokrati är det svårt
  att tvinga på en livsstil.

 556. Samtidigt kan man rösta på politiker
  som vill se en sån förändring.

 557. Det är mycket normfrågor det här.

 558. En annan tydlig normfråga är maten.

 559. Ska man på en stor middag måste den
  som vill ha vegetariskt kryssa i.

 560. Kött är normen. Det borde vara så att
  säger man inget får man vegetariskt.

 561. Vill man ha kött måste man kryssa i.

 562. Nån kanske vill ha det. Det finns
  många normfrågor att förändra.

 563. Samtidigt vet vi historiskt
  att vi har förändrat normfrågor.

 564. För hundra år sen fick kvinnor
  inte vara med och bestämma nånting.

 565. Kvinnor får inte bestämma
  tillräckligt mycket-

 566. -men det har blivit en förändring.
  Slaveriet var också en normfråga.

 567. Det sägs att slavarna själva
  inte trodde-

 568. -att samhällssystemet
  skulle fungera utan slaveri.

 569. Men när man tar ett sånt steg
  så går det att förändra.

 570. Men man kan inte tvinga folk.

 571. Man måste ha en balans
  mellan piska och morot.

 572. Man måste göra det lättare att göra
  rätt och svårare att göra fel.

 573. Att cykelbanor blir norm i städer
  tycker jag är självklart.

 574. Gångare, cyklister och
  kollektivtrafik måste ha det lättast.

 575. De som ibland måste ha bilen-

 576. -får ta det krånglet.

 577. -Då tackar vi Pär.
  -Tack så mycket.

 578. Textning: Karin Hedlund
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Klimatförändringar och andra utmaningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Meteorologen Pär Holmgren visar på de risker som klimatförändringarna medför. Från seminariet "Hur tar vi hand om vattnet vid extremskyfall?" som hölls på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Klimatförändringar och andra utmaningar

Meteorologen Pär Holmgren visar på de risker som klimatförändringarna medför. Inspelat på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.