Titta

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Om UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vi hör flera kända experter inom området psykisk hälsa föreläsa. Vi får höra hur man kan förebygga och möta utvecklingen när det gäller de ökade problemen med psykisk ohälsa. Inspelat 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Till första programmet

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014 : Upptäckt och bemötande av borderlineDela
 1. Martin Nilsson heter jag.
  Jag är läkare i Malmö.

 2. Jag var med och startade upp en
  mottagning för borderlinepatienter.

 3. Det står BPD.

 4. Det är den amerikanska, och WHO:s,
  förkortning för diagnosen.

 5. Instabil personlighetsstörning,
  på svenska.

 6. Förra året kom en rapport
  om att diagnosen för borderline-

 7. -hade fördubblats på sex år.

 8. Svenskan skrev:

 9. "Från 1 600 till cirka 3 500"-

 10. -"år 2012."

 11. Vi har säkert blivit bättre på
  att hitta de här patienterna.

 12. Bättre på att diagnostisera.

 13. Men det har säkert också ökat.

 14. Vad är borderline?

 15. Ibland hör man ungdomar
  på bussen säga:

 16. "Hon är ju helt borderline."

 17. Det har blivit ett skällsord.

 18. Det här är patienter som jag upplever
  far väldigt illa-

 19. -inom sjukvården och andra instanser.

 20. Det är svårt att förstå
  och bemöta dem.

 21. Det är ofta så här vi tänker oss dem.

 22. En arg, ung kvinna som på olika sätt-

 23. -skadar sig själv och far illa,
  och ställer till det för andra.

 24. Vi kan titta på kriterierna för
  Borderline Personality Disorder.

 25. Det första...

 26. För att få diagnos ska man uppfylla
  fem av de här nio kriterierna.

 27. Att undvika verkliga eller
  fantiserade separationer är centralt.

 28. Det ser man i anknytningsforskning
  också.

 29. Det behöver inte vara en separation-

 30. -utan bara en risk eller en tanke om
  att man kan bli lämnad.

 31. Att en betydelsefull person inte
  tycker om en längre.

 32. Det ger en stark reaktion.

 33. Det kan vara att jag har stämt träff
  med min kompis klockan tre.

 34. Han dyker inte upp,
  och då skenar tankarna iväg.

 35. "Han tycker inte om mig.
  Vi bör inte ses mer."

 36. Så raderar jag honom från Facebook
  och telefonen.

 37. Sedan visar det sig att bussen
  var försenad.

 38. Det får väldigt stora konsekvenser.

 39. Relationerna blir intensiva
  och instabila.

 40. Det blir ett svartvitt tänkande.
  Antingen är du med mig eller mot mig.

 41. Identitetsstörning.

 42. När man pratar med och intervjuar
  de här patienterna är det svårt...

 43. Man får ingen röd tråd
  i hur deras liv har varit.

 44. Det är ofta fragmentariskt.
  "Vem är jag?"

 45. Bilden av vem jag har varit
  och vem jag är-

 46. -är löst sammansatt.

 47. Impulsiviteten.

 48. I och med att det blir starka känslor
  reagerar man kraftigt-

 49. -och tar till droger, sex, alkohol,
  vårdslöshet i trafiken.

 50. Utsätter sig för faror.

 51. Det är en klart ökad risk att dö
  om man har borderline.

 52. Ungefär 50 gångers ökad risk
  jämfört med normalbefolkningen.

 53. Men i det här ligger också
  många misslyckade fall-

 54. -där man egentligen bara
  vill försvinna bort.

 55. Många av dem vill egentligen inte dö.

 56. Man tar för höga doser, man skär
  för djupt, och så överlever man inte.

 57. Men egentligen vill man bara
  försvinna från ångesten ett tag.

 58. Känslomässig instabilitet.

 59. Det växlar snabbt från timme
  till timme, minut till minut.

 60. Den här kroniska tomhetskänslan-

 61. -hänger nog ihop
  med identitetsstörningen.

 62. Det finns hela tiden
  någonting som saknas.

 63. Hela tiden en ångest i botten,
  och en stor ensamhet, tror jag.

 64. Man har inte känslan
  att man delar något.

 65. Att man delar glädje, eller så.

 66. Det blir starka känsloyttringar.

 67. Ilskan hänger ihop med rädsla.

 68. Rädsla och ilska kan man ibland tänka
  är samma sak.

 69. De övergående paranoida symtomen
  hänger ihop med dissociativa symtom.

 70. Att man försvinner bort
  från verkligheten.

 71. Ibland under terapin kan man se att
  det blir tomt i blicken.

 72. Det blir för starka känslor.

 73. Ett litet barn kan somna
  eller försvinna när det blir hemskt.

 74. Så reagerar vi också om vi får
  väldigt starkt ångestpåslag.

 75. De paranoida tankarna blir också
  starkare när man mår dåligt.

 76. Prevalensen är ungefär 1 procent
  av befolkningen internationellt.

 77. På sikt är det god prognos. Efter
  tjugo år uppfyller ingen kriterierna.

 78. Man spontanläker.

 79. Men under resans gång är det en del
  som faller ifrån.

 80. Det är ganska hög dödlighet.
  Kanske inte lika hög som för anorexi.

 81. Knappt tio procent.
  Framför allt kvinnor.

 82. Men det finns nog en hel del män
  inom kriminal- och missbruksvården-

 83. -som egentligen också har en
  anknytningsstörning, borderline.

 84. Det är helt normalbegåvade personer.

 85. Vi har haft många välutbildade,
  jurister, forskare, blivande präster-

 86. -som fungerar ganska bra på jobbet.

 87. Men privat är det bara kaos
  och katastrof.

 88. När det handlar om nära relationer
  blir det mycket svårare.

 89. Det är en myt
  att alla borderlinepatienter-

 90. -har ett självskadebeteende,
  om man tänker på att skära sig.

 91. Sedan kan man vara destruktiv.

 92. Man kanske kräks dagligen, eller
  utsätter sig för farliga situationer.

 93. Det är också destruktivt.

 94. Det fysiska självskadebeteendet
  är det långt ifrån alla som har.

 95. Vad söker de här patienterna för?

 96. De knallar inte in och säger
  att de har borderline.

 97. Många kommer via vårdcentraler
  och psykiatriska mottagningar.

 98. Med de vanliga
  psykiatriska diagnoserna.

 99. Vi ser ofta mycket av det här
  tillsammans med diagnosen borderline.

 100. På den vanliga somatiska akuten-

 101. -ser man också de här
  som har skadat sig själva-

 102. -eller tagit en massa tabletter,
  alkohol, narkotika-

 103. -eller blivit utsatta för våld.

 104. I den här gruppen kan det vara svårt
  att skilja ut vad som är vad.

 105. De neuropsykiatriska diagnoserna
  sammanfaller ganska mycket-

 106. -med symtomen för borderline.

 107. Det är framför allt de här tre
  som är svåra att skilja åt.

 108. Ibland har man lite av varje,
  eller kanske mycket av varje.

 109. Det är inte ovanligt
  att de medicineras-

 110. -för ADHD eller bipolär sjukdom.

 111. Vem får borderline
  personlighetsstörning?

 112. Vi kan titta på etiologier.

 113. Vi har intresserat oss
  för anknytningsstörningar.

 114. Bristande spegling.

 115. Vi ser också dem som har utsatts
  för trauma tidigt i livet.

 116. Sedan finns det en medfödd sårbarhet.

 117. Att man ärver en känslighet
  för ångest eller för starka känslor.

 118. En labilitet i psyket.

 119. Den här bristande speglingen...

 120. Då kommer vi in på det som kallas
  anknytningsstörning.

 121. Den tidiga, grundläggande
  utvecklingen när barnet ska lära sig-

 122. -att kunna tolka och förstå
  vad de känner-

 123. -med hjälp av mamma och pappa.

 124. Spädbarn vet inte från början
  vad de känner.

 125. De känner bara ett obehag,
  och behöver hjälp till en början-

 126. -att lära sig tolka det.

 127. Man behöver en förälder som kan se
  och förstå vad barnet behöver.

 128. Har man en mamma som inte klarar det-

 129. -lär man sig aldrig att hantera
  starka känslor, och det blir kaos.

 130. Vi ser också den här alexitymin
  hos anorexipatienter.

 131. Svårigheten att veta vad man känner.
  Man blandar ihop känslor av-

 132. -hunger, ensamhet, sexualitet, ilska
  och så vidare.

 133. Schematiskt delar man in detta
  i fyra anknytningsmönster.

 134. Den trygga, och så tre otrygga.

 135. Det trygga mönstret-

 136. -är en förälder som har förmåga att
  se barnet och förstå barnets behov.

 137. Men också vara den som kan bära
  och härbärgera barnets känslor-

 138. -utan att själv bli rädd
  eller förtvivlad.

 139. En mamma som gång på gång visar
  för barnet att det inte är farligt-

 140. -och tolkar och beskriver.

 141. "Nu är det blött i blöjan.
  Vi byter den och då blir det bra."

 142. När man gör det ofta förstår barnet
  efter hand att det hänger ihop.

 143. Som vuxna klarar de här barnen-

 144. -att ha nära relationer
  under lång tid.

 145. Den undvikande.

 146. Det jag också skulle säga
  om anknytning är att-

 147. -barnets överlevnad handlar om att få
  trygghet och kärlek.

 148. På den tiden då vi levde på savannen
  behövde vi det för att överleva.

 149. Det gör vi än i dag.

 150. Barnet utvecklar olika strategier
  för att-

 151. -få så mycket närhet, kärlek
  och trygghet som möjligt.

 152. Men om man har en mamma som inte
  klarar av när barnet skriker-

 153. -och själv blir helt förtvivlad
  eller ledsen-

 154. -lär sig barnet att det är bättre
  att inte visa känslor.

 155. "Då mår mamma bättre
  och vi får en bättre relation."

 156. "Då får jag mer närhet och kärlek."
  Det är en strategi.

 157. Alla har de här anknytningsmönstrena
  i sig. Vi kan känna igen oss.

 158. Jag går in i fikarummet på jobbet.

 159. Min kollega sitter och läser en
  tidning och tittar inte upp på mig.

 160. Det kan sätta igång något hos mig.

 161. Jag kan tänka att han inte tycker
  om mig. Jag pratar inte med honom.

 162. Så tar jag mitt kaffe och går.

 163. Eller så tänker jag att det måste
  vara en intressant artikel-

 164. -eftersom han inte hälsar
  som han brukar.

 165. Det där går blixtsnabbt. Vi har alla
  mer eller mindre av de här mönstrena.

 166. De här barnen blir självständiga.
  De använder huvudet mer än magen.

 167. De tänker sig fram mer till
  vad de behöver, än känner.

 168. De kan vara väldigt sociala
  som vuxna-

 169. -men har svårare med nära relationer.

 170. De vill gärna skapa distans.

 171. Ju närmare man kommer,
  desto större risk-

 172. -att det gör ont om man blir
  övergiven eller lämnad.

 173. Den ambivalenta.

 174. De har erfarenheten av att ibland
  få tröst, ibland inte.

 175. Det kan vara en mamma
  som ibland är full, eller psykotisk.

 176. Det kan också vara någon annan
  som betyder mycket för barnet.

 177. Då vet aldrig barnet
  när det får tröst.

 178. Då tar det åt sig så mycket det kan.

 179. Och när det blir otäckt
  skjuter de ifrån sig mamma.

 180. Det blir fram och tillbaka.

 181. De här personerna är som vuxna
  ofta känslomänniskor.

 182. Visar känslor, är konstnärliga.
  Har behov av att uttrycka känslor.

 183. Men det är också mycket kaos
  i nära relationer.

 184. Fjärde gruppen, de desorganiserade,
  tillhör många av dem som vi träffar.

 185. De har upplevt övergrepp, våld,
  mycket kaos.

 186. Dysfunktionella föräldrar som kanske
  själva har psykiska sjukdomar-

 187. -eller har varit frånvarande
  på olika sätt.

 188. De får det svårt tidigt-

 189. -att ha trygga relationer
  till kompisar-

 190. -till pojkvänner och föräldrar.

 191. Några frågor så här långt?

 192. Det finns tid efteråt till
  att ställa frågor.

 193. Då går vi över till bemötande
  och behandling.

 194. En central sak som vi alltid jobbar
  med, med alla våra patienter-

 195. -är det här med agentskap.

 196. Patienten själv har ett ansvar
  för sin sjukdom-

 197. -och för att bli frisk.

 198. Det är något som både sjukvården
  och socialtjänsten lider av.

 199. Det finns en passivisering.
  Någon annan ska fixa mitt liv.

 200. Jag lägger över ansvaret och så ska
  någon annan göra mig frisk-

 201. -eller fixa pengar eller vad det är.

 202. Patienten måste vara delaktig
  i sin behandling.

 203. Ha ett ansvar för sin behandling.

 204. Medicinsk behandling till
  borderlinepatienter är bara ett stöd.

 205. Man blir inte frisk
  av några mediciner.

 206. SSRI, alltså vanliga antidepressiva,
  kan hjälpa.

 207. Man får ner grundångesten,
  vilket förenklar vissa situationer-

 208. -och att gå igenom en behandling.

 209. Antipsykosmediciner använder vi
  till de dissociativa-

 210. -om de har tendens
  att ofta försvinna iväg-

 211. -och tappa kontakten
  med verkligheten-

 212. -eller har väldigt mycket
  aggressiva utbrott.

 213. Det kan ibland ge dem lite respit.

 214. Samma sak med stämningsstabiliserare,
  epilepsimediciner.

 215. De stabiliserar humöret lite och gör
  att man hinner tänka efter.

 216. Så att man inte reflexmässigt
  slår någon eller säger något dumt.

 217. Behandlingen, då.
  Generellt, inom all terapi-

 218. -är vi alltid i en relation
  med patienten.

 219. Det är vi ju dygnet runt
  med oss själva.

 220. För att det ska bli ett jag
  måste det finnas ett du.

 221. Det är centralt i våra behandlingar.

 222. Jag ska visa två modeller som har
  varit framgångsrika för borderline.

 223. De bygger på att man behandlas
  i både grupp och enskilt.

 224. Grupp har visat sig vara
  väldigt viktigt.

 225. Där får patienten också ge
  till de andra.

 226. Man får höra de andras historier
  och erfarenheter-

 227. -men det är också läkande i sig att
  bidra till andra människors läkande.

 228. Det har vi missat tidigare.

 229. I Sverige har vi fokuserat på enskild
  terapi och behandling.

 230. Det är vanligare i övriga Europa
  att man delar sina problem i grupp.

 231. Det är som att det har varit otäckt.
  Man har velat ha sin egen terapeut.

 232. Men det har visat sig vara väldigt
  framgångsrikt med grupp.

 233. Sedan har man en enskild terapeut som
  hjälper en att tolka det som sker-

 234. -och ger verktyg för att kunna jobba
  med det hemma.

 235. Sedan är det centralt för alla
  psykiska sjukdomar, men särskilt här-

 236. -att man undervisar och lär dem
  om sjukdomen.

 237. Vad är känslor?
  Vad är anknytningsmönster?

 238. Varför har vi känslor?
  Vad kan vi göra?

 239. Att förstå hur hjärnan fungerar
  hjälper dem mycket på vägen.

 240. I de här behandlingarna är det också
  viktigt med en tillgänglighet.

 241. I dialektisk beteendeterapi har någon
  oftast jour dygnet runt.

 242. I mentaliseringsbaserad terapi
  har man en telefonsvarare-

 243. -som lyssnas av varje morgon.

 244. Det som kom först var DBT,
  dialektisk beteendeterapi.

 245. Dialektik kommer från grekiskan:

 246. Att kunna diskutera och se olika
  sidor av frågor eller problem.

 247. Det var amerikanskan Marsha Linehan
  som utvecklade den här metoden.

 248. Den har mycket grund
  i kognitiv-tänket. KBT-tänket.

 249. Det handlar om att hantera
  och härbärgera motstridiga känslor.

 250. Borderlinepatienter tänker svartvitt.

 251. Det växlar snabbt mellan bra och
  dåligt. Att vilja dö och vilja leva.

 252. De lär sig att vara både och.
  Att båda känslorna får finnas.

 253. Att förstå att min kompis,
  eller min mamma-

 254. -har både goda och dåliga sidor.

 255. Det är den metoden som har varit
  väldigt framgångsrik.

 256. Det finns grupper i stort sett alla
  Sveriges större städer.

 257. Lite senare på 1990-talet
  och 2000-talet-

 258. -kom det från England något man
  kallar mentaliseringsbaserad terapi.

 259. Det är den metoden vi jobbar enligt.

 260. Den bygger mer på
  anknytningsforskning.

 261. Den har en mer dynamisk bakgrund.

 262. Här står relationen mer i centrum.

 263. Man jobbar med relationen
  mellan terapeut och patient-

 264. -men också mellan patienterna
  i gruppen.

 265. Vad är då mentalisering?

 266. Att kunna se sig själv utifrån
  och andra inifrån.

 267. Kunna vända perspektiv.

 268. Förstå hur det blir för någon annan
  när jag säger så här.

 269. Men också förstå att när en person
  gör på det här viset-

 270. -så betyder inte det
  att det handlar om mig.

 271. Om jag pratar med någon,
  och så tittar hon bort, åt sidan-

 272. -så kan jag tolka det som att hon
  inte vill lyssna på mig.

 273. Men det kan också ha hänt något där
  borta som fick hennes uppmärksamhet.

 274. De övar på att tolka, förstå-

 275. -och härbärgera sina känslor.

 276. Det skiljer sig från
  "Theory of Mind":

 277. Att sätta sig in
  i en annan persons sinne.

 278. Utan här handlar det både om
  mina känslor, tankar och önskningar-

 279. -och den andras.

 280. Att hitta någon slags sanning
  där emellan som funkar för båda.

 281. Det vi är uppmärksamma på
  när vi träffar patienterna-

 282. -är att se när det här uppstår-

 283. -att det lätt blir "sanningar"-

 284. -som man då måste börja titta på.

 285. "Om jag känner så,
  måste alla andra känna likadant."

 286. Komma vidare.

 287. När man har mycket ångest
  eller stark ilska-

 288. -har man svårt att tänka klart.
  Det har vi alla.

 289. Om vi har sovit dåligt, eller
  har bråkat med någon på morgonen-

 290. -ser vi annorlunda på omvärlden
  och oss själva.

 291. Har man då stort ångestpåslag
  eller är jättearg-

 292. -är det omöjligt att ta in
  i den andras värld.

 293. Den andras situation.

 294. Det enda som hjälper då är att
  reglera ner de här starka känslorna.

 295. När man märker att patienterna
  får hög ångest-

 296. -eller är väldigt arga-

 297. -måste man först validera detta
  så att känslorna lägger sig.

 298. Sedan kan man börja diskutera kring
  det här. Innan dess är det ingen idé.

 299. Det är likadant om ni möter dem
  i den somatiska vården-

 300. -socialtjänsten eller skolan.

 301. Först måste man reglera ner
  känslorna-

 302. -och sedan kan man börja diskutera
  vad det var som hände.

 303. Backa tillbaka bandet
  och försöka se det på ett nytt sätt.

 304. Det är ingen idé att diskutera
  när det är för starkt påslag.

 305. Det har kommit några böcker
  även på svenska-

 306. -som är ganska lätta att ta till sig.
  De här tre:

 307. "Att leka med verkligheten".
  "Mentaliseringsboken".

 308. "Vi är våra relationer".

 309. Alla handlar om anknytning-

 310. -och utgår mycket
  från borderlinepatienter.

 311. Hur gör vi då i MBT-behandlingen?

 312. Vi utreder dem ganska noga.

 313. Vi vill ha en diagnos innan de får gå
  in i behandling.

 314. Det är en psykologutredning.

 315. Själva behandlingen är alltid 1,5 år.

 316. Det finns en tydlig början
  och ett slut.

 317. De går alltid både i grupp
  och enskilt.

 318. Vi har alltid en egen session-

 319. -under de första tio gångerna-

 320. -där vi utbildar dem om sjukdomen,
  känslor och anknytning.

 321. Förutom borderline jobbar man även
  med missbruk och anorexi.

 322. Som till exempel Sankt Görans
  här i Stockholm.

 323. Det kom en studie 2008 som gjorde
  att vi satsade på detta i Malmö.

 324. Det var en uppföljning åtta år
  efter behandling.

 325. Det är ganska unikt.

 326. När de har gått färdigt efter 1,5 år-

 327. -fortsätter de att bli bättre
  för varje år.

 328. Man ser hur kurvorna minskar.

 329. Även vad gäller självmordsförsök
  eller intoxer.

 330. Diagnoserna försvinner.
  De uppfyller inte kriterierna längre.

 331. De tar färre läkemedel, och är mindre
  ofta inlagda på vårdavdelningar.

 332. Vi ser att de har börjat jobba,
  plugga.

 333. De kan ha stabila relationer,
  har fått familj.

 334. Det var det som gjorde
  att vi satsade på det här.

 335. Det är en spännande grupp
  att jobba med-

 336. -med det kräver mycket hjärta
  och tålamod.

 337. Det vet ni som gör det också.

 338. Okej. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Upptäckt och bemötande av borderline

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Borderline, Personlighetsstörningar, Psykiatri, Psykiska sjukdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Inledning - jag tänker på dig

Susanne Rolfner Suvanto från föreningen Hjärnkoll håller ett inledningsanförande. Psykisk ohälsa är vanligt - en av fyra är drabbad, och tre av fyra är berörda; som vän, arbetskamrat eller som anhörig. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Det goda mötet

Psykoterapeuten Daniel Frydman ger praktiska råd om hur man kan öka sin personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Så kommunicerar du på rätt sätt

Utifrån ett fingerat exempel delar psykoterapeuten Daniel Frydman med sig av sin kunskap när det handlar om att nå fram till personer som är psykiskt instabila. Hur kan man kommunicera på ett konstruktivt sätt? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Psykiska problem och dålig ekonomi

Alain Topor menar att dålig ekonomi ofta leder till psykiska problem. Idag skriver många läkare ut psykofarmaka när det istället handlar om att se till att människor med psykisk ohälsa får en ordnad ekonomi och en meningsfull sysselsättning. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?

I dag får fler och fler hjälp för sina psykiska problem. Psykiatern David Eberhard frågar sig om vi blir sämre på att hantera motgångar. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Upptäckt och bemötande av borderline

Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

I huvudet på Sveriges farligaste människor

Beteendevetaren Maria Bauer frågar sig vad det är som motiverar och driver farligheten hos den enskilda gärningsmannen. Hon beskriver olika typer av gärningsmän och tittar på deras konfliktmönster. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

När egen vinning blir ett problem

Författaren och beteendevetaren Maria Bauer berättar att det finns människor som enbart drivs av egen vinning. Dessa psykopatiska drag gör att personen har svårt att ta hänsyn till andra människor. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Bemötande i kris och traumasituationer

Hur skiljer man pågående psykiatriska symptom från normala reaktioner i en krissituation? Psykologen Håkan Nyman berättar om vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har exempelvis en nedsatt kognitiv förmåga. Konferensen hölls 13-14 mars 2014. på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.