Titta

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Om UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vi hör flera kända experter inom området psykisk hälsa föreläsa. Vi får höra hur man kan förebygga och möta utvecklingen när det gäller de ökade problemen med psykisk ohälsa. Inspelat 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Till första programmet

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014 : I huvudet på Sveriges farligaste människorDela
 1. God morgon!
  Det är trevligt att vara här.

 2. Jag heter Maria Bauer
  och är beteendevetare.

 3. Jag har arbetat i över 20 år
  med besvärliga, utagerande-

 4. -våldsamma och farliga människor.

 5. Det här föredraget är i två delar-

 6. -och först ska jag prata om
  begreppen som vi slänger oss med-

 7. -t.ex. "farlighet". Jag kanske ger
  exempel på män som jag arbetat med-

 8. -och slutligen
  kan vi kanske försöka förstå dem.

 9. Vad motiverar deras handlingar?
  Vad gör att de är våldsbenägna-

 10. -att de kränker, skrämmer
  sin omgivning, hotar andra-

 11. -eller hindrar andra i sin frihet?

 12. Jag har arbetat sju år
  i omsorg och psykiatri i Södertälje-

 13. -och sju år i kriminalvården.
  I kriminalvården var jag inriktad på-

 14. -att arbeta med aggression.

 15. Jag hade en avdelning
  för särskilt krävande intagna-

 16. -där vi specialiserade oss på
  att bemöta sånt beteende.

 17. Sen,
  när jag hade börjat på avdelningen-

 18. -blev man nyfiken på vad vi gjorde.

 19. Utbildningen i kriminalvården
  frågade om jag kunde komma och prata-

 20. -så sen 2005 pratar jag så här.

 21. Jag träffar medarbetare i hela landet
  i offentlig sektor.

 22. Det är rättsväsendet, omsorg,
  landsting och andra myndigheter-

 23. -och vi stöter på samma fråga.

 24. Ett antal individer som blir
  svårhanterliga i olika situationer.

 25. Därför behöver vi ofta
  samla många resurser-

 26. -och göra riskbedömningar.

 27. Därifrån kommer ordet "farlighet"-

 28. -för förut pratade man om
  farlighetsbedömningar.

 29. I Socialstyrelsens material
  kallas det fortfarande det ibland.

 30. Vi som jobbar med det
  säger inte "farlighet".

 31. Vi pratar sällan om farlighet,
  för det är ett stigmatiserande ord.

 32. När vi säger "farlig"
  får man en känsla av-

 33. -att farlighet är
  ett personlighetsdrag-

 34. -men det är inte så.
  Det finns ingen...

 35. Dagens första sanning:
  Ingen människa är farlig hela tiden.

 36. Det finns ingen
  som har ett drag av farlighet-

 37. -som är explosivt, blint och kan
  slå till precis när som helst-

 38. -utan några förklarande orsaker.

 39. Ibland är det svårt att förstå,
  för våld är komplext.

 40. När man pratar om våld
  har man egentligen inte en orsak-

 41. -eller ens fem orsaker.
  Man har många orsaker-

 42. -till varför en individ blir
  våldsam, aggressiv eller utagerande.

 43. Farlighet undviker man, och trots det
  är rubriken på min föreläsning:

 44. "Vad är i huvudet
  på Sveriges farligaste människor?"

 45. Det är inte mycket
  som skiljer dem från er.

 46. De flesta människor
  motiveras av ungefär samma saker.

 47. Man vill ha en social kontext,
  grundläggande behov tillgodosedda-

 48. -pengar, makt-

 49. -och nånstans i samhället
  där man känner-

 50. -att man upplever kontroll.

 51. Det motiverar de flesta individer.

 52. Men de flesta utvecklar drag-

 53. -som handlar om social kontroll,
  att utbyta värderingar med andra-

 54. -och en inre moralkompass.

 55. Man kan säga att det som skiljer
  Sveriges farligaste från oss-

 56. -är inte deras grundläggande behov,
  utan det som motiverar och styr dem-

 57. -och gör att de hamnar
  på en primitivare nivå-

 58. -för att uppnå det.
  Det är det som skiljer.

 59. Farlighet är inte
  ett personlighetsdrag.

 60. Farlig är nåt
  som man blir i olika sammanhang.

 61. I samband med farlighet
  pratar man om aggression.

 62. Aggressivitet är grundområdet.

 63. Varför blir man arg?

 64. När man förstår varför man blir arg
  kan man förstå en persons farlighet-

 65. -eller risker för utagerande,
  våldsamt och hotfullt beteende-

 66. -och risker för att nån
  ska kränka eller hindra nån annan.

 67. Aggressivitet är
  en normal grundkänsla.

 68. Det är en känsla vi ska ha,
  ihop med glädje, sorg och rädsla.

 69. Ibland talar vi om fler grundkänslor.

 70. Vi måste ha dem.
  Alla måste kunna bli arga.

 71. Man har över hela jorden sett-

 72. -att de här fyra grundkänslorna
  dyker upp-

 73. -i den, den och den populationen.

 74. Det måste vara ett mänskligt beteende
  som finns oavsett kultur-

 75. -oavsett var eller hur man lever.

 76. Aggressivitet ska vi ha,
  men varför måste vi då ha det?

 77. Vi måste hävda vår plats.

 78. Vi måste säga: "Det här är min plats,
  och du får inte kränka mitt utrymme."

 79. "Du får inte gå över mitt utrymme.
  Jag måste ha en egen komfortzon."

 80. Ni sitter här med avstånd mellan er,
  för ni har fått en egen plats.

 81. Om nån annan skulle tränga undan er-

 82. -skulle ni känna er kränkta,
  för det var ju era platser.

 83. Det känns bra att sitta där.

 84. Med aggressivitet
  kan vi skydda oss fysiskt-

 85. -och få andra att förstå
  att det är mitt utrymme.

 86. Vi måste ha det
  för att skydda oss mentalt-

 87. -för att andra inte ska få uttrycka
  eller bete sig på olika sätt mot oss-

 88. -som inte känns okej.

 89. Aggressivitet är ett beteende-

 90. -som handlar om att uppnå saker-

 91. -och att få sina behov tillgodosedda.

 92. Men man talar också om
  behovet av skydd.

 93. Alla ni har säkert träffat nån-

 94. -som inte har riktigt tillgång till
  den typen av aggressivitet-

 95. -som lätt blir utnyttjad, satt
  i positioner där andra bestämmer-

 96. -vad personen ska göra, säga, tänka,
  var den ska vistas-

 97. -och på vilket sätt den får vara
  i samhället eller i sin familj.

 98. Har man ingen aggressivitet
  kan man inte skydda sig själv-

 99. -eller sin plats, sin familj-

 100. -sina uppfattningar, tankar
  och sin frihet.

 101. Aggressivitet är normalt.

 102. Jag handleder medarbetare
  inom vård och rättsväsende-

 103. -och ibland ser jag
  nåt symptomatiskt i Sverige:

 104. Vi gillar inte arga människor.

 105. Vi tycker inte om ilska. Det är lite
  onormalt och bekymmersamt-

 106. -när nån är för mycket arg.

 107. Jag vet inte var det ligger-

 108. -och om det har att göra med
  vår kultur eller annat-

 109. -men jag ser att aggression
  är bekymmersamt i Skandinavien.

 110. Det är svårt att hantera nån
  som högljutt och yvigt talar om-

 111. -"Det är inte okej!
  Jag gillar inte det beslutet"-

 112. -eller "Det var min plats.
  Jag tänkte parkera här".

 113. Om folk som uttrycker sig högljutt
  och har kroppsspråk-

 114. -tänker vi "Så gör man inte".

 115. Vi har en benägenhet att ofta säga
  att ilska inte är normalt.

 116. Jag vill "reclaim aggression".

 117. Jag vill säga att ilska är normalt
  och inte alls farligt.

 118. Att nån blir arg är inte farligt.

 119. Att nån är högljudd och yvig
  är heller inte farligt.

 120. Det är inget som vi ska fostra bort
  eller diagnosticera bort.

 121. Vi kan se att människor uttrycker
  sin aggressivitet på olika sätt-

 122. -och att det är gynnsamt att ha den.

 123. Jag handleder ibland på arbetsplatser
  där man ofta möter arga människor.

 124. Då säger jag:
  "Var nyfikna på ilskan."

 125. Den säger nåt om personen.

 126. Den säger att vi inte har förstått
  allt som personen önskar sig.

 127. Aggression är en grundkänsla
  som vi ska ha.

 128. När man talar om farlighet
  pratar man om en typ av individer-

 129. -människor som har
  instrumentell aggression.

 130. Det handlar om att man har ett syfte
  med sin aggression-

 131. -förutom att skydda sig själv,
  sina åsikter och sin frihet.

 132. Man har ett annat syfte.
  Ni har kanske träffat nån-

 133. -som redan när vi möter den
  första gången sätter tonen-

 134. -en aggressiv underton av
  "Om du inte gör som jag säger"-

 135. -"blir jag farlig.
  Då blir det obehagligt för dig."

 136. "Du ska lyssna mig."

 137. Det kanske inte uttalas, men det
  finns i blicken, kroppsspråket-

 138. -kanske i attribut, kläder-

 139. -kanske i att man har med sig många
  som backar upp ens åsikter.

 140. Den instrumentella aggressiviteten
  handlar inte om att man är arg-

 141. -utan man vill kommunicera-

 142. -att man blir arg
  om man inte får som man vill.

 143. Gör du inte som jag vill
  så blir jag arg, och det är farligt.

 144. Den typen av aggressivitet handlar om
  att man vill uppnå nåt.

 145. Man använder oftast
  instrumentell aggressivitet-

 146. -för att man tidigt har lärt sig
  att det funkar.

 147. Om jag har
  en tuff och hård aggressionsstil-

 148. -och bemöter människor så här
  och sätter tonen lite aggressivt-

 149. -kommer de att ge vika.
  Jag behöver inte efterleva mina hot-

 150. -men jag får ofta det jag vill.

 151. Hur många av er har haft
  en social situation där ni vet-

 152. -att nån alltid får det den vill
  därför att andra inte orkar.

 153. Man orkar inte gå i klinch med den-

 154. -eller så känner man sig
  hotad och utsatt.

 155. Instrumentell aggressivitet
  handlar om att gillra en fälla.

 156. Oavsett hur man hanterar det
  kommer personen att bli arg.

 157. Om man går med i det,
  man känner sig hotad-

 158. -och gör som personen vill-

 159. -har man kanske kränkt
  sin egen aggressivitet.

 160. Men vad händer om man säger nej?

 161. Då blir personen kränkt,
  och då kommer aggressiviteten-

 162. -och i de sammanhangen händer ofta
  att de byter offerposition.

 163. De talar om att det är ditt fel.

 164. "Om du hade gjort som jag velat
  hade jag inte blivit arg."

 165. "Det är ditt fel."

 166. "Om ni hade lyssnat
  hade det här inte hänt."

 167. "Jag ville bara ha medicinen
  och att ni skulle lyssna på mig."

 168. Man har inte undvikit aggressiviteten
  utan gått i fällan.

 169. När man arbetar med människor
  som har instrumentell aggressivitet-

 170. -i kriminalvården
  eller i polisens yrkeskår-

 171. -känner vi ofta att vi måste
  förbereda oss.

 172. En sak att förbereda sig på
  när man möter såna människor-

 173. -är att redan innan ta reda på-

 174. -vad som triggar
  personens aggression-

 175. -och vad den vill ha.

 176. Vad är det som den kommer att begära
  under mötet eller samtalet?

 177. Då kan man fundera på
  hur man ska hantera det-

 178. -men om man vet att det finns
  ett syfte blir man inte förvånad-

 179. -utan kan tänka att den
  instrumentella aggressionen-

 180. -kommer att dyka upp.

 181. Det är obehagligt att möta människor
  med instrumentell aggressivitet-

 182. -för man känner sig fel.

 183. De är bra på att sätta tonen vid att-

 184. -"om du går på den här smala linan
  så kommer jag att vara nöjd"-

 185. -"men ett enda felsteg,
  om du säger eller gör fel saker"-

 186. -"så blir jag arg, hotfull, aggressiv
  eller våldsam."

 187. Farliga människor har oftast
  instrumentell aggressivitet-

 188. -till skillnad från känslomässig
  aggressivitet, som handlar om-

 189. -att man känner sig
  kränkt eller hotad-

 190. -och känner behov av att skydda sig.

 191. Känslomässig aggressivitet är oftast
  blixtsnabb, precis som andra känslor.

 192. Varför har vi blixtsnabba känslor?

 193. Varför kommer känslorna
  nästan innan vi hinner tänka efter-

 194. -eller reagera?

 195. Känslorna är
  vår första kommunikation.

 196. Om jag blev skräckslagen-

 197. -skulle jag inte behöva säga
  att jag blev rädd för ett monster-

 198. -utan det räcker att ni ser mig,
  så förstår ni att jag blir rädd.

 199. Vad händer då hos er?
  Ni blir också rädda.

 200. Trots att ni inte ser hotet
  blir ni också rädda.

 201. Känslor är ett grundläggande
  och ordlöst sätt att kommunicera-

 202. -spädbarnets sätt att kommunicera.
  Det förstår inte ord-

 203. -eller andra sociala koder-

 204. -men den förstå känslan
  hos den som håller den.

 205. Den känner av om nån känner sig
  rädd, arg, ledsen eller glad.

 206. Man kan börja med instrumentell
  och känslomässig aggression.

 207. När man talar om våld,
  för det är våld det handlar om...

 208. Farlighet handlar om
  att man känner sig rädd för-

 209. -eller medveten om på olika sätt
  att personen kommer att utöva våld.

 210. Då är det fysiskt våld-

 211. -vilket är det främsta man talar om-

 212. -men det är också psykiskt, sexuellt
  och materiellt våld.

 213. Våld handlar om
  att man kränker nån annan-

 214. -på ett sätt som smärtar, skadar,
  skrämmer eller hindrar.

 215. Jag vill berätta för er-

 216. -om en man som jag känner till-

 217. -för att ni ska se hur det fungerar-

 218. -när man skrämmer om våld hela tiden.

 219. När jag mötte honom första gången
  hade han bara-

 220. -ett instrumentellt aggressivt språk.

 221. Hans kroppsspråk
  bestod av knutna nävar-

 222. -och han tänkte inte titta
  nån myndighetsperson i ansiktet.

 223. Han stod med knutna nävar och skrek.

 224. Han hade inget normalt röstläge,
  utan skrek hela tiden.

 225. "Jag ska ha det här.
  Du får fixa det. Annars..."

 226. "Jag ska ha det här och det här!"

 227. Han hade en beställningslista
  på saker som personal skulle åtgärda-

 228. -eller människor runtom honom,
  och det var likadant med hans familj.

 229. När han ringde till sin hustru
  och sina barn var det samma sak.

 230. Han hade en lång aggressiv lista
  på vad som skulle göras åt honom.

 231. Det fanns inget annat sätt
  att kommunicera-

 232. -bara instrumentell aggression.

 233. Vi ville börja med de grundläggande
  sakerna som skrämmer andra-

 234. -och en sak som skrämmer andra
  är ju att man skriker-

 235. -så vi pratade med honom
  om röstläget.

 236. Kan man ändra sitt röstläge-

 237. -så att man ibland är
  högljudd och upprörd-

 238. -men ibland har
  ett normalt samtalsläge?

 239. Vad svarade han?

 240. "Då får jag ju inte vad jag vill!"

 241. Han visste själv-

 242. -att det här sättet att snacka
  funkar.

 243. Det gör det, för det är obehagligt,
  och vi blir rädda.

 244. Jag tror inte att han ofta
  slog folk sönder och samman.

 245. Han hade gjort det några gånger-

 246. -men själva stilen
  och sättet att vara-

 247. -gjorde att människor
  flyttade på sig och aktade sig.

 248. Jag lyssnade på samtal
  som han hade med sin son-

 249. -för han pratade med honom en gång
  i veckan. Då pratade han så här:

 250. "Har du gjort dina läxor?
  Varför går du inte på fotbollen?"

 251. "Du ska sköta dina sysslor hemma."

 252. "Mamma berättar
  att du inte hjälper till."

 253. Det var beställningslistan.

 254. Sen sa han efter ett tag:
  "Pojken vill inte prata med mig."

 255. "Han vill inte snacka. Jag får inte
  kontakt med honom längre."

 256. "Jag tappar kontrollen."

 257. "Jag tappar kontrollen över min son.
  Han vill inte lyssna på mig."

 258. "Nej, men jag hörde samtalet."

 259. "Jag vill visa dig
  ett annat sätt att samtala."

 260. Sen gjorde vi en lista på frågor-

 261. -som vanliga fäder skulle kunna
  prata med sina söner:

 262. Hur mår du?

 263. Hur går det på fotbollen?
  Är det inte roligt längre?

 264. Har du hört nåt från farmor?
  Hur går det i skolan? Trivs du hemma?

 265. Hur går det med dina syskon?

 266. Han tyckte att det var fånigt,
  men ställde frågorna-

 267. -och det var instrumentellt-

 268. -och han återknöt
  en kontakt med sitt barn.

 269. Det illustrerar
  en del av svårigheten-

 270. -med instrumentell aggression.

 271. Man missar så många sociala koder-

 272. -så mycket nyanser
  av det som finns mellan människor-

 273. -och man blir oerhört ensam
  med sin instrumentella aggressivitet-

 274. -och med att få andra
  att göra som man vill.

 275. I själva verket händer bara det.

 276. Man får andra att göra som man vill-

 277. -men man samspelar aldrig
  och upplever aldrig riktig närhet-

 278. -för man upplever bara närhet
  som är beställd, som man har avkrävt-

 279. -sin kvinna, sin flickvän, sin familj
  och sin omgivning.

 280. Våld ger alltså
  enorma sociala konsekvenser.

 281. Våld är komplext.
  Det började jag med att säga.

 282. Farlighet är stigmatiserande,
  men hot om våldsamma beteenden-

 283. -eller hot om kränkningar
  eller att man ska hindra nån-

 284. -är komplext.

 285. I Sverige vill vi ibland förenklat-

 286. -förklara våldet och farligheten-

 287. -med att säga att det var
  "de här sakerna som gjorde det".

 288. "Den här situationen triggade det
  och gjorde honom skogstokig."

 289. Det kan handla om en förfärlig drog
  som gör att alla blir våldsamma-

 290. -eller en psykisk störning.
  Inte minst schizofreni pekas ut-

 291. -som en farlig sjukdom.

 292. Eller så har man kanske
  en förklaringsmodell-

 293. -om att personer blivit provocerade-

 294. -har en ideologi eller en politisk
  eller kulturell uppfattning-

 295. -som gör att de fungerar så.

 296. Om vi lägger ihop
  alla de enskilda sakerna-

 297. -plus femton skäl till-

 298. -börjar vi närma oss att förklara
  varför människor är farliga.

 299. Det är inte så att en enda sak
  triggar våld.

 300. Det kanske i det traumatiserade läget
  skulle kunna vara så.

 301. Om jag är hotad
  och känner att jag är så utsatt-

 302. -att jag inte kan skydda mig
  utan måste använda våld-

 303. -kan man förklara det så förenklat.
  Inte i nåt annat fall.

 304. I alla andra fall behöver man börja
  med den genetiska dispositionen-

 305. -uppväxtmiljön, levnadsvillkor-

 306. -missbruk och missbruksproblematik
  eller beroendesjukdomar-

 307. -psykisk ohälsa,
  aktuell livssituation-

 308. -upplevd vanmakt
  eller upplevd kontrollförlust.

 309. När man lägger ihop de pusselbitarna-

 310. -ser man ofta
  en lång kedja av händelser-

 311. -som leder fram till
  att Kalle eller Lisa blir farlig.

 312. När jag ser den typen av förenklade
  resonemang och förklaringar-

 313. -uppfattar jag dem som kränkande.

 314. De ringar oftast in det som är svagt.

 315. Man ringar in saker
  som sjukdom och psykiskt sjuka-

 316. -som farliga, men psykiskt sjuka
  är generellt inte farliga.

 317. De är det i koppling till
  alla de andra faktorerna-

 318. -och framförallt
  i koppling till alkohol.

 319. Men psykiskt sjuka är
  en stor offergrupp i samhället-

 320. -för olika typer av våld
  eller annan utsatthet.

 321. Det är viktigt att vända på det
  och undvika enkla förklaringar.

 322. Våld är komplext,
  och ingen är farlig hela tiden.

 323. Det är grundläggande.

 324. När man tittar på
  de enskilda faktorerna-

 325. -kan man se att missbruk
  oftast är en grundläggande faktor-

 326. -för att en person befinner sig i
  kriminalitet, antisociala kretsar-

 327. -eller i ett våldsamt sammanhang
  som ett våldsamt gäng.

 328. Man brukar också tala om
  övervikt av vissa personlighetsdrag.

 329. Det finns vissa personlighetsdrag,
  och det är inte psykiskt sjuka-

 330. -utan gruppen
  som har personlighetsstörningar.

 331. De har övervikt
  av vissa personlighetsdrag-

 332. -som gör att man tolkar omgivningen,
  sin egen position-

 333. -andras intention och andras behov-

 334. -annorlunda. Det här talar vi om
  i vår bok "Hot och våld på jobbet".

 335. Professor Marianne Kristiansson
  och jag talar om psykopatiska drag-

 336. -d.v.s. att man har
  narcissistiska drag-

 337. -som gör
  att man ser till sig själv först.

 338. I pannan på en person
  med den typen av överdrivna drag-

 339. -står det "Egen vinning"-

 340. -och efter pausen
  ska jag berätta mer om egen vinning.

 341. Vi ses snart.

 342. Textning: Sofie B Granqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

I huvudet på Sveriges farligaste människor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Beteendevetaren Maria Bauer ställer här frågan om vad det är som motiverar och driver farligheten hos den enskilda gärningsmannen. Hon beskriver olika typer av gärningsmän och tittar på deras konfliktmönster. Genom kunskap kan vi få en ökad förståelse för våldet i dagens samhälle och för hur olika typer av aggressiva och farliga personer tänker och agerar. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Aggression, Differentiell psykologi, Psykologi, Våld
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Inledning - jag tänker på dig

Susanne Rolfner Suvanto från föreningen Hjärnkoll håller ett inledningsanförande. Psykisk ohälsa är vanligt - en av fyra är drabbad, och tre av fyra är berörda; som vän, arbetskamrat eller som anhörig. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Det goda mötet

Psykoterapeuten Daniel Frydman ger praktiska råd om hur man kan öka sin personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Så kommunicerar du på rätt sätt

Utifrån ett fingerat exempel delar psykoterapeuten Daniel Frydman med sig av sin kunskap när det handlar om att nå fram till personer som är psykiskt instabila. Hur kan man kommunicera på ett konstruktivt sätt? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Psykiska problem och dålig ekonomi

Alain Topor menar att dålig ekonomi ofta leder till psykiska problem. Idag skriver många läkare ut psykofarmaka när det istället handlar om att se till att människor med psykisk ohälsa får en ordnad ekonomi och en meningsfull sysselsättning. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?

I dag får fler och fler hjälp för sina psykiska problem. Psykiatern David Eberhard frågar sig om vi blir sämre på att hantera motgångar. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Upptäckt och bemötande av borderline

Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

I huvudet på Sveriges farligaste människor

Beteendevetaren Maria Bauer frågar sig vad det är som motiverar och driver farligheten hos den enskilda gärningsmannen. Hon beskriver olika typer av gärningsmän och tittar på deras konfliktmönster. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

När egen vinning blir ett problem

Författaren och beteendevetaren Maria Bauer berättar att det finns människor som enbart drivs av egen vinning. Dessa psykopatiska drag gör att personen har svårt att ta hänsyn till andra människor. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Bemötande i kris och traumasituationer

Hur skiljer man pågående psykiatriska symptom från normala reaktioner i en krissituation? Psykologen Håkan Nyman berättar om vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har exempelvis en nedsatt kognitiv förmåga. Konferensen hölls 13-14 mars 2014. på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.